Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...72 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...77 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar Oikaisuja Rättelser LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut tavaramerkit Förnyade väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) VALIO KOTIRUOKAA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 41 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) INSINÖÖRIUUTISET (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 16, 35, 41 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) PÖRKKI (730) MARIMEKKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 8, 21 NCL(9)

5 (111) (151) (210) T (220) TalkMuru (730) OY WEST MILLS AB LTD, Jalasjärvi, Jalasjärvi, FI (511) 30, 31 (111) (151) (210) T (220) (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) valkoinen, vaaleansininen, tummansininen, harmaa - vitt, ljusblått, mörkblått, grått (511) 2, 37, 40 (111) (151) (210) T (220) MUSH B.A.R.F (730) OY MUSH LTD, Pedersöre, Pedersöre, FI (740) Joe Gummerus (511) 29, 31 (111) (151) (210) T (220)

6 6 FRU LET'S GO (730) FOODCARE SP. Z O.O., Zabierzów, Zabierzów, PL (740) Kolster Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (151) (210) T (220) (730) FINNPARK OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) sininen, siniharmaa - blått, blågrått (511) 39 (111) (210) T (220) Lataamo (730) LATAAMO GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45 (111) (151) (210) T (220)

7 (730) RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 2, 6, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 (111) (151) (210) T (220) PIKKUMAALIHOKIN SUOMENMESTARUUSKILPAILU (730) HARMAJA, TIMO LEO KALERVO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Capine (730) MJE-CONCEPT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 6, 19 (111) (151) (210) T (220) UKKO.fi (730) SLP GROUP OSK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (151) (210) T (220)

8 8 (730) DOOKIE, GYAN, TOIMINIMEN GY-DO ARTS HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (591) musta, punainen - svart, rött (511) 25, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) Granlund Manager Metrix (730) GRANLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jack Westrén-Doll (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Polku (730) CEDERBERG, JANNE REINO SAMUEL, Helsinki, Helsingfors, FI, PEURA, PEKKA, Espoo, Esbo, FI, HELLSTEN, LAURI, Vantaa, Vanda, FI (511) 41, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) METSÄKUSTANNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16

9 (111) (151) (210) T (220) (730) METSÄKUSTANNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Eden Yoga (730) GREEN BUTTERFLY OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 41 (111) (151) (210) T (220) support your local (730) UPMARKET OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 3, 32 (111) (151) (210) T (220)

10 10 (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 30 (111) (151) (210) T (220) (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) tummanharmaa - mörkgrått (511) 8, 16, 20, 21, 24, 27 (111) (210) T (220) (730) TIMONEN, SAMI, Espoo, Esbo, FI (591) musta, harmaa, vaaleanruskea - svart, grått, ljusbrunt (511) 9, 41 (111) (151) (210) T (220)

11 MEGAJAHTI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) (730) EURO-CENTER OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 6, 18, 20, 28 (111) (210) T (220) (730) JUVONEN, KRISTIINA HANNELE, Espoo, Esbo, FI (591) oranssi, musta, valkoinen - orange, svart, vitt (511) 28 (111) (151) (210) T (220)

12 12 KIISKI (730) METOS OY AB, Kerava, Kervo, FI (740) Leitzinger Oy (511) 41 (111) (210) T (220) Kyber Maanantai, Cyber Monday (730) HAAPALAINEN, PETRI, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 35 (111) (151) (210) T (220) Infosisustaminen (730) HAARNIO OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) FitChallenge (730) MANNINEN NUTRACEUTICALS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) HelmiHiekka

13 (730) SUOMEN AKVAARIOTUKKU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 31 (111) (151) (210) T (220) (730) VOIMATASSU KY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Ruskea, Oranssi - Brunt, Orange (511) 16, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) APLINE (730) APLINE FINLAND OY, Vaasa, Vasa, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 20, 24, 35 (111) (151) (210) T (220) (730) ATEXOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy 13

14 14 (591) Punainen, Musta - Rött, Svart (511) 11, 35, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, Nottingham, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 5, 9, 21, 24 (111) (151) (210) T (220) (730) NOUSIAINEN, SAMI PETTERI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (591) Punainen, Valkoinen - Rött, Vitt (511) 8, 25, 37 (111) (151) (210) T (220) (551) Luomua.Ilman muuta. (730) PRO LUOMU RY., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33

15 (111) (151) (210) T (220) IL PIPPURI (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Corporal (730) PENDAC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 16, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) RAJANTIE, MARJA-LIISA, Kotka, Kotka, FI (511) 20, 24 (111) (151) (210) T (220)

16 16 (730) PROJEKTKONSULT ÅLAND AB, Jomala, Jomala, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220) (730) TRUEBELL FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220) KARISTOPAP (730) TARUSTO KUSTANNUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Yrityspalvelu P. Siltala Oy (511) 9, 16 (111) (151) (210) T (220)

17 (730) HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 40 (111) (151) (210) T (220) Ekomo (730) HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 40 (111) (151) (210) T (220) (730) IISAKKI JÄRVENPÄÄ OSAKEYHTIÖ, Kauhava, Kauhava, FI (740) Haukkala, Esko (511) 8, 14, 18, 21 (111) (151) (210) T (220) Dusti -malli (730) LYÖMÄTÖN LINJA ESPOOSSA RY, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (151) (210) T

18 18 (220) (730) YIP YMPÄRISTÖINSINÖÖRIPALVELUT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220) (730) VERAISEN LEIPOMO OY, Mynämäki, Virmo, FI (591) keltainen, musta - gult, svart (511) 30 (111) (151) (210) T (220) (730) VERAISEN LEIPOMO OY, Mynämäki, Virmo, FI (591) punainen, vihreä, musta - rött, grönt, svart (511) 30

19 (111) (151) (210) T (220) (730) FREDA 63 MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Laakkonen, Niko (591) tumma punainen, vaalea punainen, valkoinen - mörk rött, ljus rött, vitt (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) Kampusareenan Kampusklubi (730) SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (151) (210) T (220) Kampusklubi (730) SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (151) (210) T (220)

20 20 (730) VAUHTI SPEED OY, Joensuu, Joensuu, FI (740) Spåre, John-Henrik (511) 8, 18, 25, 28 (111) (210) T (220) Zenith (730) NORDIC DISTRIBUTION OY NORDIS, Lapua, Lappo, FI (511) 13 (111) (210) T (220) ENSIPASTILLI FÖRSTAPASTILL (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (151) (210) T (220) Verto Watch (730) VERTO ANALYTICS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220)

21 Hyvän Mielen Hevonen (730) RIISTAVEDEN HEVOSYSTÄVÄSEURA R.Y., Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) FINANCE LINK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (556) Merkki sisältää äänen. Märket avser ljud. (511) 35, 36 (111) (151) (210) T (220) QUUBI (730) SILÉN, PÄR ÅKE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19 (111) (210) T (220) Helen Suomisähkö (730) HELEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 38, 41 21

22 22 (111) (210) T (220) Pohjoista voimaa Valoa (730) OULUN ENERGIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Pohjoista voimaa Voltti (730) OULUN ENERGIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Pohjoista voimaa Salkku (730) OULUN ENERGIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Pohjoista voimaa Pro (730) OULUN ENERGIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T

23 (220) Pohjoista voimaa Lämpöä (730) OULUN ENERGIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Pohjoista voimaa Tehoa (730) OULUN ENERGIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Pohjoista voimaa Omavirta (730) OULUN ENERGIA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) LEJOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 32 23

24 24 (111) (210) T (220) (730) LEJOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) M-PARTNERS OY AB, Teuva, Östermark, FI (511) 6, 12, 19, 35, 37 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) EM (310)

25 (730) NAPOLEON GAMES N.V., Haaltert, Haaltert, BE (740) Berggren Oy Ab (591) Musta, Valkoinen, Punainen - Svart, Vitt, Rött (511) 28, 38, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN MENTORITIIMI OY, Pirkkala, Birkala, FI (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 41 (111) (151) (210) T (220) SILICON VALLILA (730) GE HEALTHCARE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 35, 36, 41 (111) (151) (210) T (220)

26 26 (730) RTV-YHTYMÄ OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 8, 9, 16, 25 (111) (151) (210) T (220) Soulfulness (730) CORENTO, SARA, Kouvola, Kouvola (511) 9, 41 (111) (151) (210) T (220) la-keus (730) RABBIT MERCHANDISING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) (730) VIESKAN ELEMENTTI OY, Alavieska, Alavieska, FI (591) oranssi, sininen, vihreä, valkoinen - orange, blått, grönt, vitt (511) 19, 37

27 (111) (151) (210) T (220) The Perfect Fit (730) GEMILO OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) VUORISALO, HERMANNI, Turku, Åbo, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Punainen, Harmaa, Musta - Rött, Grått, Svart (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (151) (210) T

28 28 (220) Vitaelife Pharma (730) MIETTINEN, JARKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) UrheiluHelppi (730) LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 44 (111) (151) (210) T (220) MatkaHelppi (730) LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 44 (111) (151) (210) T (220) Thunderlight (730) PROARBOR AB OY, Kemiönsaari, Kimitoön, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220)

29 29 (730) ALPPI-AVAIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 45 (111) (151) (210) T (220) LaatuVerkko (730) HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Improfitness (730) HELANEN, VIRPI, Helsinki, Helsingfors, FI, KAJANUS, MISKA, Helsinki, Helsingfors, FI, PALM, ANNE, Helsinki, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) PARKKISÄHKÖ (730) PARKKISÄHKÖ OY, Espoo, Esbo, FI (511) 4, 9, 11, 37, 39, 40, 42 (111) (151) (210) T

30 30 (220) (730) LAURILA, ANTTI, Turku, Åbo, FI (591) musta, valkoinen, vihreä - svart, vitt, grönt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) LIFE WAY (730) MY WAY ATHLETICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) OTAVAMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 41 (111) (151) (210) T (220)

31 PINKIT PÄIVÄT (730) DNA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 35, 38, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) MBM GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Punainen, Vihreä, Sininen, Musta, Valkoinen - Rött, Grönt, Blått, Svart, Vitt (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) SWIM WAY (730) MY WAY ATHLETICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

32 32 (730) KIVELÄ, MERVI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 18, 24 (111) (151) (210) T (220) (730) WALLENIUS TRADE OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 18, 25, 28, 35 (111) (151) (210) T (220) (730) JOKILINNA, SEIJA, TOIMINIMEN POLINNA HALTIJANA, Kuopio, Kuopio, FI (591) Punainen, Tummanharmaa, Valkoinen, Beige/vaaleanruskea - Rött, Mörktgrått, Vitt, Beige/ ljusbrunt (511) 44

33 (111) (151) (210) T (220) (730) MBM GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Oranssi, Musta, Valkoinen - Orange, Svart, Vitt (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) MBM GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220)

34 34 (730) SUOMEN TERVEYSJÄRJESTÖ STJ RY, Espoo, Esbo, FI (591) Sininen, Harmaa, Musta - Blått, Grått, Svart (511) 3, 5, 20, 25, 29, 30, 31, 32 (111) (151) (210) T (220) Taitosanat (730) AIROLA, SUSANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) Do it good (730) SANTELO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) Gedigo Piece of finland (730) GEDIGO OY AB, Karleby, Kokkola, FI (511) 9, 18, 21 (111) (151) (210) T

35 35 (220) Agrihall (730) RENSON OY, Kristiinankaupunki, Kristinestad, FI, WESTERLUND, KURT RUDOLF, Pori, Björneborg (511) 37 (111) (151) (210) T (220) (730) LEHTINEN, VILMA-LOTTA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Keko sauna (730) VIDGREN, JUKKA, Laukaa, Laukaa, FI (511) 19 (111) (151) (210) T (220) SARA SOULIÉ (730) SOULIÉ, SARA-MARIE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41

36 36 (111) (151) (210) T (220) (730) SAARI, MINNA, Vantaa, Vanda, FI (591) Tummansininen, Valkoinen, Musta - Mörkblått, Vitt, Svart (511) 5 (111) (151) (210) T (220) Roudari (730) PIRHONEN, ARI, Joensuu, Joensuu, FI (511) 12 (111) (210) T (220) LovExtensions (730) NIEMISALO, LAURA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 26 (111) (151) (210) T (220)

37 (730) AITTA JA LYHDE OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 30, 31 (111) (210) T (220) igoon (730) SAVAGE TRADING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) Hieronta ja Kehonhuolto Corento (730) PÄIVINEN, KAISA, Lohja, Lojo, FI, KUUSINEN, SATU, Espoo, Esbo, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) Herttua (730) SÄILYKE HERTTUA OY, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220)

38 38 Pikaset (730) SÄILYKE HERTTUA OY, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (730) FONUM OY AB, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 18 (111) (151) (210) T (220) LAC (730) FINNLACTO OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 5, 7, 31 (111) (151) (210) T (220) LEIPURIPOIKA AUGUST (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30

39 (111) (151) (210) T (220) CAFÉ AUGUST (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (151) (210) T (220) BELLEZZA (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (151) (210) T (220) Portal Combat (730) GRAND CRU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) TESTLAB FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI 39

40 40 (591) sininen, musta - blått, svart (511) 42 (111) (151) (210) T (220) Happy Me (730) LINDÉN-LINNA, PIA-MARIA, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) AQVACOMP (730) AQVACOMP OY, Sastamala, Sastamala, FI (740) Reijo Kangasmäki (511) 17 (111) (151) (210) T (220) Arjen Ilot (730) IDEALAHJAT KY, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (511) 14, 21 (111) (151) (210) T (220)

41 (730) INTUSIASMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) limenvihreä, valkoinen - limegrönt, vitt (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) PALLOILU SÄÄTIÖ, Tammela, Tammela, FI (591) sininen - blått (511) 25, 41 (111) (151) (210) T (220) Kaikukortti (730) YHDENVERTAISEN KULTTUURIN PUOLESTA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41 (111) (151) (210) T (220)

42 42 2COOL (730) 2COOL FINLAND OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Patenttitoimisto Pitkänen Oy (511) 11, 17, 39 (111) (151) (210) T (220) DieselPlus - Puhdasta voimaa suomalaisesta metsästä (730) ST1 OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 4 (111) (151) (210) T (220) Trivec (730) TRIVEC ÖST AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Dangoor Associates AB (511) 9, 35, 36 (111) (151) (210) T (220)

43 (730) KOVALEVA, VERA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Sininen, Harmaa - blått, grått (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) MITEK FINLAND OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (591) sininen, valkoinen - blått, vitt (511) 19 (111) (151) (210) T (220)

44 44 VALO (730) OY SATEX AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Advokatbyrå MK-Law Ab (Asianajotoimisto MK-Law Oy) (511) 24 (111) (151) (210) T (220) (730) JENSEN'S WORKSHOP AVOIN YHTIÖ, Kouvola, Kouvola, FI (511) 14 (111) (151) (210) T (220) (730) HARJU, SAMI, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 14, 15, 16, 24, 25 (111) (151) (210) T (220)

45 hiilaus (730) KATTAINEN, SALLA, Ruokolahti, Ruokolahti, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) ID Helsinki (730) WOLA EVENT MANAGEMENT OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) M2TALENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (151) (210) T (220)

46 46 (730) M2TALENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) M2TALENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) METSOVAARA OY, Urjala, Urjala, FI (740) Boco IP Oy Ab (591) Vaaleanruskea, Valkoinen, Ruskea, Musta - ljusbrunt, vitt, brunt, svart (511) 24 (111) (151) (210) T (220)

47 (730) METSOVAARA OY, Urjala, Urjala, FI (740) Boco IP Oy Ab (591) Oranssi, Keltainen, Valkoinen - orange, gult, vitt (511) 24 (111) (151) (210) T (220) (730) METSOVAARA OY, Urjala, Urjala, FI (740) Boco IP Oy Ab (591) Vaaleanpunainen, Valkoinen, Musta - ljusrött, vitt, svart (511) 24 (111) (151) (210) T (220) (730) METSOVAARA OY, Urjala, Urjala, FI (740) Boco IP Oy Ab (591) Ruskea, Vaaleanruskea, Beige, Valkoinen - brunt, ljusbrunt, beige, vitt 47

48 48 (511) 24 (111) (151) (210) T (220) KUSTOM (730) NCH CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 1 (111) (151) (210) T (220) KWIK THAW (730) NCH CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 1 (111) (151) (210) T (220) LUNGE (730) NCH CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 1 (111) (210) T (220) MAGNET-X (730) NCH CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 3

49 (111) (151) (210) T (220) MEGA STICK (730) NCH CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 1 (111) (151) (210) T (220) EVERBRITE FG (730) NCH CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5 (111) (151) (210) T (220) Nutri works (730) NUTRIMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 28, 29, 32 (111) (151) (210) T (220) GERMA CERT FG (730) NCH CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5 49

50 50 (111) (151) (210) T (220) Clibzz (730) OY CLIBZZ, Salo, Salo, FI (511) 28, 35, 41 (111) (151) (210) T (220) Client-Perceived Helpfulness, CPH (730) KORHONEN, ANTTI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) (730) HOME BY HELENA OY LKV, Porvoo, Borgå, FI (591) Voimakas magenta, Valkoinen - Stark magenta, Vitt (511) 36 (111) (151) (210) T (220) Tiksimunkki (730) PARTTIMAA, VEIJO, Vantaa, Vanda, FI (511) 30

51 (111) (151) (210) T (220) Bar raid (730) OLSSON, CARL-JONAS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 41 (111) (151) (210) T (220) Diamonds for Life (730) TRUE DIAMONDS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 41, 42, 44 (111) (151) (210) T (220) UnConsulting (730) EXERENT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) LAAKSO, SAULI, Sastamala, Sastamala, FI 51

52 52 (591) sininen, vaaleansininen - blått, ljusblått (511) 6, 19, 37, 39 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 35, 43 (111) (151) (210) T (220) IkäIlo (730) KASVUTAHTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) SuurellaSydamella.fi (730) AGILE DESIGN OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 38, 41 (111) (151) (210) T (220)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot