Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...60 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...64 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut tavaramerkit Förnyade väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 38 (111) (151) (210) T (220) The Dining Experience (730) RODAMCO SVERIGE AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 36, 37, 39, 41 (111) (151) (210) T (220)

5 fcuptv (730) SALMINEN, JUKKA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 25, 38 (111) (151) (210) T (220) (730) VIIPALEMEDIAT OY, Vaasa, Vasa, FI (740) Isosomppi, Ari (511) 35, 38, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) FLAMINGOSPA OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Fuksianpunainen/Pinkki - Rosa (511) 28 (111) (151) (210) T (220)

6 6 (730) FLAMINGOSPA OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Fuksianpunainen/Pinkki - Rosa (511) 28 (111) (151) (210) T (220) NORKKO (730) TURUN YLIOPISTO, Turku, Åbo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 41, 42, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) ErgoSense (730) LM-INSTRUMENTS OY, Parainen, Pargas, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 10 (111) (151) (210) T (220)

7 (730) LEJOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 31 (111) (151) (210) T (220) (730) LEJOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 31 (111) (151) (210) T (220) (730) LEJOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 31 (111) (151)

8 8 (210) T (220) TEEN VOGUE (730) ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., New York, New York, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (151) (210) T (220) (730) MIPRO GROUP LTD OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 35, 42 (111) (151) (210) T (220) Business as unusual (730) NORDIC CHOICE HOSPITALITY GROUP AS, Oslo, Oslo, NO (740) Ernst & Young Oy (511) 39, 41, 43 (111) (151) (210) T (220) Never Average (730) NORDIC CHOICE HOSPITALITY GROUP AS, Oslo, Oslo, NO (740) Ernst & Young Oy

9 9 (511) 39, 41, 43 (111) (151) (210) T (220) Happy Healthy People (730) VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY, Heinola, Heinola, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Happy Healthy Me (730) VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY, Heinola, Heinola, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Happy Healthy Leaders (730) VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY, Heinola, Heinola, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Tummansininen, vaaleansininen, purppura, keltainen, beige - Mörkblått, ljusblått, purpurn, gult, beige

10 10 (511) 3 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (151) (210) T (220) "FinnBioPankki Rahoittaa" -kauppamerkki (730) SUOMEN BIOLOGISEN PANKKI TULEVILLE SUKUPOLVILLE FINNBIOPANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) "FinnBioPankki nettiyhteisö" (730) SUOMEN BIOLOGISEN PANKKI TULEVILLE SUKUPOLVILLE FINNBIOPANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) "Vanhuus ei ole sairautta, vaan elämän aikaa" (730) SUOMEN BIOLOGISEN PANKKI TULEVILLE SUKUPOLVILLE FINNBIOPANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) "FinnBioPankki Vita 2" -serebrovaskulaarinen korvausteknologia.

11 11 (730) SUOMEN BIOLOGISEN PANKKI TULEVILLE SUKUPOLVILLE FINNBIOPANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) "FinnBioPankki Vita 3" -sokeritautiangiopatian korvausteknologia. (730) SUOMEN BIOLOGISEN PANKKI TULEVILLE SUKUPOLVILLE FINNBIOPANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) Taitorekisteri (730) SUOMEN TILAAJAVASTUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (151) (210) T (220) ChiJooga (730) LEE COMMUNICATION OY LTD, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 16, 41 (111) (151) (210) T (220) Levin Portti (730) KIINTEISTÖ OY LEVIN PORTTI, Kittilä, Kittilä (511) 35, 36, 37, 39, 43

12 12 (111) (151) (210) T (220) (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220) LIPSTICK FRIDAY (730) L'OREAL, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (151) (210) T (220) Ajuri (730) TULLINKULMAN TYÖTERVEYS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220)

13 Amiedu Expert Events (730) AMI-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) PRISJAKT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Punainen, Keltainen, Sininen - Rött, Gult, Blått (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) KUZMIN, LEONID, Pietari, S:t Peterburg, RU (740) Spåre, John-Henrik (591) punainen, musta, valkoinen - rött, svart, vitt (511) 25, 36, 37, 41 13

14 14 (111) (151) (210) T (220) (730) KUZMIN, LEONID, Pietari, S:t Peterburg, RU (740) Spåre, John-Henrik (591) punainen, musta, valkoinen - rött, svart, vitt (511) 25, 36, 37, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) KUZMIN, LEONID, Pietari, S:t Peterburg, RU (740) Spåre, John-Henrik (591) punainen, musta, valkoinen - rött, svart, vitt

15 (511) 25, 36, 37, 41 (111) (151) (210) T (220) FC Legirus (730) KUZMIN, LEONID, Pietari, S:t Peterburg, RU (740) Spåre, John-Henrik (511) 25, 36, 37, 41 (111) (151) (210) T (220) KotiSUU (730) CASA FELIZ FINLANDIA OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo (730) ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 45 (111) (151) (210) T (220) (730) PRISJAKT FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI 15

16 16 (591) punainen, keltainen, sininen, musta - rött, gult, blått, svart (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2015/02916 MILF (730) MIMER MEDICAL AB, Danderyd, Danderyd, SE (740) Advokatbyrån Gulliksson AB (511) 3 (111) (151) (210) T (220) (551) (730) SUOMEN TAKSILIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 38, 39, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) EOP-KOULUTUS EUROOPPALAINEN OMMELPIDENNYSKOULUTUS (730) PIETRZYK, MERCEDES ALEKSANDRA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

17 (111) (151) (210) T (220) PATRON (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 10 (111) (151) (210) T (220) Sarvet (730) KIVELÄ, MERVI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 21 (111) (151) (210) T (220) PINNAT KOTIIN (730) ATV ANINKAISTEN TAPETTI JA VÄRI OY, Turku, Åbo, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Hoivaviikko-osake (730) LAHDENSIVU, SINIKKA, Lohja, Lojo, FI (511) 44 (111) (151) (210) T

18 18 (220) (730) SOCIALSOFT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 38, 41, 43 (111) (151) (210) T (220) HERO (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 38 (111) (151) (210) T (220) MULTIHYBRID (730) FUJITSU FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 42 (111) (151) (210) T (220)

19 19 (730) ALANDER, ANSSI, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) sininen, valkoinen, harmaa - blått, vitt, grått (511) 42 (111) (151) (210) T (220) (730) JOKILAAKSON JUUSTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (591) punainen, sininen, valkoinen, vaaleanruskea, ruskea, musta - rött, blått, vitt, ljusbrunt, brunt, svart (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (551) (730) SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTAYHDISTYS RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 45

20 20 (111) (151) (210) T (220) MÖLLER MULTI (730) ORKLA HEALTH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Sininen - Blått (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) TENNARI (730) FINNKINO OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 41, 43 (111) (151) (210) T (220)

21 (730) DELFORTGROUP AG, Traun, Traun, AT (740) Berggren Oy Ab (591) Valkoinen, Purppuranpunainen - Vitt, Purpurrött (511) 16, 34, 35 (111) (151) (210) T (220) Finnhealth (730) CREAMENTORS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 39 (111) (151) (210) T (220) (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Keltainen, Beige - gult, beige (511) 30, 43 (111) (151) (210) T (220)

22 22 Henkinen kuntosali (730) HALONEN, PEKKA SAKARI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Elävä Kieli (730) TIKKANEN, PÄIVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) MÖRÖ, OSSI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) Pub Puute

23 (730) VAARAMO, MARKKU ELIA, Muhos, Muhos, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) Koulurauhaa-lehti (730) K R KUSTANNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Hedman Partners Oy (511) 16, 35, 41 (111) (151) (210) T (220) Maalipiste (730) COMPOSITE SOURCE OY, Jämsä, Jämsä, FI (511) 36, 37 (111) (151) (210) T (220) Koulurauhaa (730) K R KUSTANNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Hedman Partners Oy (511) 16, 35, 41 (111) (151) (210) T (220)

24 24 (730) FITNESS VILLAGE OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) keltainen, valkoinen - gult, vitt (511) 5, 24, 25, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) Kannaksen pojat (730) REPO, JUHA, Kangasniemi, Kangasniemi, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) KLAMI, ERKKI, Vantaa, Vanda, FI (591) sininen, tummansininen, vaaleansininen, keltainen, valkoinen, punainen, violetti - blått, mörkblått, ljusblått, gult, vitt, rött, violett (511) 8, 14, 16, 21, 25, 26, 28 (111) (151) (210) T (220)

25 (730) VANTAAN ENERGIA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Vaaleanpunainen, Harmaa - Ljusrött, Grått (511) 4, 9, 16, 35, 39, 40, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) VANTAAN ENERGIA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Vaaleanpunainen, Harmaa - Ljusrött, Grått (511) 4, 9, 16, 35, 39, 40, 42 (111) (151) (210) T (220) Kiinteistö Hamburger Börs (730) OY HAMBURGER BÖRS AB, Espoo, Esbo, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220)

26 26 (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 6, 11, 37, 39 (111) (151) (210) T (220) (730) YANMAR CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 4, 7, 9, 11, 12, 16, 28, 36, 37, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) YANMAR CO., LTD., Osaka, Osaka, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 28 (111) (151) (210) T (220)

27 (730) PAHE PARTNERS OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 33 (111) (151) (210) T (220) VETOKATTO (730) BRAND BUILDING OY, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (511) 6, 19, 22, 37 (111) (151) (210) T (220) ProCaster (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 18 (111) (151) (210) T (220) (730) MEHTONEN, RAIMO, Vantaa, Vanda, FI 27

28 28 (511) 5, 35, 41, 44 (111) (151) (210) T (220) HK BISTRO (730) HKSCAN FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30 (111) (151) (210) T (220) (730) PURE HERO OY, Turku, Åbo, FI (591) Musta, Valkoinen - Svart, Vitt (511) 29, 30, 31, 32, 41, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) K-SWISS INC., Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy

29 (511) 9, 18 (111) (151) (210) T (220) (730) HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) ARTRANTA KARSTULA RY, Karstula, Karstula, FI (591) musta, vihreä - svart, grönt (511) 35, 41, 42, 43 (111) (151) (210) T (220) TOAS (730) TAMPEREEN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 36 29

30 30 (111) (151) (210) T (220) NaviTag (730) HAARNIO OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Ruskea, Beige, Kullanvärinen - Brunt, Beige, Guldfärgat (511) 9, 16, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) PURE HERO OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy (591) musta, valkoinen - svart, vitt

31 (511) 41 (111) (151) (210) T (220) BOSANA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) VANHAT AUTOT (730) OY HALVA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (151) (210) T (220) Brain Candy (730) HANKEN & SSE EXECUTIVE EDUCATION AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) HR Business Talk (730) HANKEN & SSE EXECUTIVE EDUCATION AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 31

32 32 (111) (151) (210) T (220) (730) LAITILAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS OY, Laitila, Letala, FI (740) Pouttu, Olli (511) 32, 33 (111) (151) (210) T (220) FIT CORNER (730) PARVIAINEN, SEPPO TAPANI, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 41 (111) (151) (210) T (220) DesignFloor lukkoponttivinyyli (730) RESPONSIVE-LATTIAT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 19, 27 (111) (151) (210) T (220)

33 33 (730) CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., LTD., Guangzhou, Guangzhou, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 34 (111) (151) (210) T (220) (730) INSINÖÖRITOIMISTO JOUNI RUUSKA OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Musta, Vihreä, Ruskea - Svart, Grönt, Brunt (511) 6, 19, 37 (111) (151) (210) T (220) Digimaailma (730) BIRCHWOOD & SAKS INVESTMENT FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220)

34 34 (730) TRADEN OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 9, 11 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) EM (310) OZO (730) NOKIA TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) STEELBRIX (730) SS-TYÖSTÖ OY, Kivijärvi, Kivijärvi, FI (740) Kespat Oy (511) 6 (111) (151) (210) T (220) Vessataksi (730) KUIKKA, TOMI PASI KAIJUS, Tuusula, Tusby, FI (511) 11

35 35 (111) (151) (210) T (220) LadyCross (730) KUNTOKESKUS SISU OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Seuraverkko (730) LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) RENFORS, MIKKO, Helsinki, Helsingfors, FI, HAKALA, TIMO, Tampere, Tammerfors, FI, FABRIN, JUHO, Lempäälä, Lempäälä, FI, AURAMO, OSKARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (151) (210) T (220)

36 36 (730) E-FA LA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) keltainen, valkoinen, tummanharmaa - gult, vitt, mörkgrått (511) 14 (111) (151) (210) T (220) TAHTI (730) HANKKIJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 31 (111) (151) (210) T (220) RYHTI (730) HANKKIJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 31 (111) (151) (210) T (220) Performance to the Top (730) BLISS CLINIC OY, Turku, Åbo, FI (511) 44 (111)

37 (151) (210) T (220) Gopala (730) LATVA-ARO, TOMI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 30 (111) (151) (210) T (220) Viltti (730) AKILE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (151) (210) T (220) TÄHTITERASSIT (730) KODIKAS TÄHTI-KOTI OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 37 (111) (151) (210) T (220) waterxfest (730) ARPPE, TONI JUHANI, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41 (111) (151) (210) T (220)

38 38 LURJUS (730) HARJULA, RAIMO SULEVI, Liminka, Limingo, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) emotion Dance (730) VOUTILAINEN, KIRSI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) PELTOLA, MARKKU, Kangasala, Kangasala, FI (591) Keltainen, Oliivinvihreä, Musta, Valkoinen - Gult, Olivgrönt, Svart, Vitt (511) 37 (111) (151) (210) T (220) Arvokas Kasvatus (730) NON FIGHTING GENERATION RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

39 39 (111) (151) (210) T (220) (730) ROSCHIER ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Musta, Valkoinen, Oranssi, Tummansininen, Harmaa, Vaaleansininen - Svart, Vitt, Orange, Mörkblått, Grått, Ljusblått (511) 35, 41, 45 (111) (151) (210) T (220) KabiRinse (730) FRESENIUS KABI AG, Bad Homburg, Bad Homburg, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) Sexfullness (730) PESONEN, MIKA TAPIO, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

40 40 Cathodex (730) CATHODEX OY, Jämijärvi, Jämijärvi, FI (511) 7, 9 (111) (151) (210) T (220) ROPE RACERS (730) SMALL GIANT GAMES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) Prostaflow (730) POLAR PHARMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) TOIVANEN, PENTTI, Kemi, Kemi, FI (511) 25

41 (111) (151) (210) T (220) Finnish Education Forum EDUFinn (730) VERTIKAL OY, Nokia, Nokia, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) RMFC Robotized Micro Factory Concept (730) EID TECH OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 7 (111) (151) (210) T (220) VAMOSHOP (730) BELLA LUNA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) Helsinki Spring Marathon HSM (730) MESKANEN, JUHANI ANTERO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T

42 42 (220) HEPUT (730) PARONEN, JUHA TEPPO, Salo, Salo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) KIXIT OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (591) sininen, musta, valkoinen - blått, svart, vitt (511) 16, 42 (111) (151) (210) T (220) hepamatic (730) VILHUNEN, AATTO JUHANI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220)

43 RAPIDENZYME COMPLEX (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (151) (210) T (220) PehMusti (730) WEST-TIMBER KY, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 22 (111) (151) (210) T (220) Muistosi - Yksilölliset arkut ja uurnat omasta kuvasta (730) HKV-TUKKU OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 20, 21 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) SE (730) SANTANDER CONSUMER FINANCE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 43

44 44 (111) (151) (210) T (220) Lemmikkieläimesi hellävaraiseen hautaamiseen (730) KINNUNEN, OLLI-PEKKA, Järvenpää, Träskända, FI, HUTTUNEN, VESA, Tuusula, Tusby, FI, ALANDER, HENNA, Järvenpää, Träskända, FI, SJÖBERG, JANNE, Tuusula, Tusby, FI (511) 16, 20 (111) (151) (210) T (220) A gentle burial for your pet (730) KINNUNEN, OLLI-PEKKA, Järvenpää, Träskända, FI, HUTTUNEN, VESA, Tuusula, Tusby, FI, ALANDER, HENNA, Järvenpää, Träskända, FI, SJÖBERG, JANNE, Tuusula, Tusby, FI (511) 16, 20 (111) (151) (210) T (220) ShitTaun (730) AVOIN YHTIÖ ETELÄ-KARJALAN KEHITYSTAITO, Lemi, Lemi, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

45 (730) LAMMAISTEN ENERGIA OY, Harjavalta, Harjavalta, FI (591) Sininen, Keltainen, Valkoinen - Blått, Gult, Vitt (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) Puhallinräätäli (730) FANMET OY, Pöytyä, Pöytyä, FI (511) 7, 37 (111) (151) (210) T (220) Purp Angels (730) ISKEVÄ OY, Rauma, Raumo, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) POLKUTIE, ANITA MARIA, Lahti, Lahtis, FI, YRJÖLÄ, ANTTI, Lahti, Lahtis, FI, POLKUTIE, ANNA, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 25 (111) (151)

46 46 (210) T (220) Caddieye (730) TH INNOVATIONS OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 9, 25, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) PERNOD RICARD WINEMAKERS PTY LTD, Dulwich, Dulwich, AU (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (591) Musta, Kullanvärinen, Ruskea, Punainen - Svart, Guldfärgad, Brunt, Rött (511) 33 (111) (151) (210) T (220) O'OU (730) HILLERVO, TUOMAS ANTTI, Salo, Salo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220)

47 (730) KUNELIUS REETA MARIA, TOIMINIMEN KYNTTILÄPAJA KALEVANTULI HALTIJANA, Multia, Multia, FI (591) Punainen, Keltainen, Musta, Valkoinen - Rött, Gult, Svart, Vitt (511) 4 (111) (151) (210) T (220) (730) KERAVAN ENERGIA OY, Kerava, Kervo, FI (511) 4, 35, 39, 40 (111) (151) (210) T (220) Blocknation (730) OY KIMEA LTD, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 42 (111) (151) (210) T (220)

48 48 (730) E-FA LA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Vihreä, Valkoinen - Grönt, Vitt (511) 5 (111) (151) (210) T (220) PARMA KEITTIÖT (730) NOVART OY, Nastola, Nastola, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 20 (111) (151) (210) T (220) Mirécol Method (730) PREISFREUND, ANNA, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 41 (111) (151) (210) T (220) VS-dieetti (730) SAARNIA, PIRJO, Hollola, Hollola, FI (511) 44 (111) (151)

49 49 (210) T (220) SAKAI (730) HAIRMAIL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 8, 11, 20, 21, 26 (111) (151) (210) T (220) (730) SAARINEN, TUIJA, Lempäälä, Lempäälä, FI (591) Punainen, Tummanvihreä, Keltainen, Musta, Ruskea - Rött, Mörkgrönt, Gult, Svart, Brunt (511) 30 (111) (151) (210) T (220) Pisara (730) JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 11, 36, 37, 39, 40 (111) (151) (210) T (220) Meeko (730) SAARISTO, SAMU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18

50 50 (111) (151) (210) T (220) (730) OY NEUROSONIC FINLAND LTD, Lahti, Lahtis, FI (591) Tummansininen, Vaaleansininen - Mörkblått, Ljusblått (511) 10, 20, 35 (111) (151) (210) T (220) (730) FMA CREATIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Elämä on rikkaus (730) CODADOOD KB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 35, 36, 41, 42, 45

51 (111) (151) (210) T (220) mygenetta (730) ALTIAX OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 6, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) VIESKAN ELEMENTTI OY, Alavieska, Alavieska, FI (511) 19, 37 (111) (151) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111)

52 52 (151) (210) T (220) roccobe (730) BELLA LUNA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) LÄHITARJOUS (730) BEACONAVIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42 (111) (151) (210) T (220) (730) AURORA INFRASTRUCTURE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Musta, Harmaa, Sininen - svart, grått, blått (511) 4, 35, 37, 38, 39, 40, 42 (111) (151) (210) T (220) SISUPUTKI (730) VEME OY, Laitila, Letala, FI (740) Asianajotoimisto Avena Ager Oy

53 (511) 8 (111) (151) (210) T (220) Murupumpula (730) MÄKIMATTILA, KRISTIINA, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 16, 24 (111) (151) (210) T (220) TRUBATUURI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) Richness is life (730) CODADOOD KB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 35, 36, 41, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) Seclion Turvallisuusmalli (730) SECLION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 42, 45 53

54 54 (111) (151) (210) T (220) (730) ARPOSUO CONSULTING OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (591) musta, valkoinen - svart, vitt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) AMANDEL OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 10, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) ARPOSUO CONSULTING OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (591) Musta, Vaaleankeltainen, Tummankeltainen, Punainen, Valkoinen - Svart, Ljusgult, Mörkgult, Rött, Vitt

55 (511) 9, 39, 41 (111) (151) (210) T (220) (730) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY CO., LTD., Peking, Peking, CN (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9, 35, 39, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) BEIJING XIAOJU TECHNOLOGY CO., LTD., Peking, Peking, CN (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Oranssi, Vaaleanharmaa - Orange, Ljusgrått (511) 9, 35, 39, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) X STRENGTH GEAR (730) TOMANN, SAMI, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 25, 28 55

56 56 (111) (151) (210) T (220) (730) AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT RY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (591) Oranssi, Vaaleanvihreä, Tummanvihreä, Valkoinen - Orange, Ljusgrönt, Mörkgrönt, Vitt (511) 41, 42, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT RY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (591) Vaaleanvihreä, Tummanvihreä, Tummansininen, Punainen, Valkoinen - Ljusgrönt, Mörkgrönt, Mörkblått, Rött, Vitt (511) 41, 42, 43 (111) (151) (210) T (220)

57 (730) VISA, SINI LIISA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 21, 30, 35, 43 (111) (151) (210) T (220) airfocus (730) UK ART OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Jeesaamo (730) PCP PARTNER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 38, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy 57

58 58 (591) Tummanruskea, Kullankeltainen - Mörkbrunt, Guldgult (511) 29 (111) (151) (210) T (220) Vain kuolleet kalat uivat myötävirtaan (730) MAINONNAN VUOLAS VASTAVIRTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) Veke (730) VEKEN KALUSTE OY, Ranua, Ranua, FI (740) Liiketoimintapalvelu Huhtamäki Ky (511) 20 (111) (151) (210) T (220) Naapurioppaat (730) YIT RAKENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 37 (111) (151) (210) T (220)

59 59 (730) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A., Le Brassus, Le Brassus, CH (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 14 (111) (151) (210) T (220) (730) PUTKONEN, JOUNI TAPIO, Kajaani, Kajana, FI (591) Musta, Oranssi, Harmaa, Vaaleanoranssi - Svart, Orange, Grått, Ljusorange (511) 19 (111) (151) (210) T (220) Nothing is over (730) NURMI KIMMO, TOIMINIMEN KIMMO NURMI PERSONAL TRAINING HALTIJANA, Helsinki, Helsingofrs, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) Pömpöttääkö? (730) RISSANEN, IRA, Vantaa, Vanda, FI

60 60 (511) 41 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 34255, 73060, (730) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne, Libourne, FR (111) 36339, 37897, , , , (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (111) , , (730) ACO HUD NORDIC AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (111) 57308, , (730) BAYER EAST COAST LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) TRETORN AKTIEBOLAG, Helsingborg, Helsingborg, SE (111) (730) LUXTEAM OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (111) (730) PRYSMIAN FINLAND OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (111) (730) BÜHLER AG, Uzwil, Uzwil, CH (111) (730) IDITAROD TRAIL COMMITTEE, Alaska, Alaska, US (111) (730) STATOIL FUEL & RETAIL LUBRICANTS SWEDEN AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) WIPAK OY, Nastola, Nastola, FI

61 (111) (730) CONCORD WATCH CO. SA, Bienne, Bienne, CH (111) (730) ZOETIS BELGIUM S.A., Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve, BE (111) (730) CPP HOLDING COMPANY, LLC, Florida, Florida, US (111) (730) BRAVIDA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) VAUHTI SPEED OY, Joensuu, Joensuu, FI (111) (730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay, Grand Bay, MU (111) (730) KELEMATA S.R.L., Torino, Turin, IT (111) (730) VITRA COLLECTIONS AG, Muttenz, Muttenz, CH (111) (730) BURGER-IN OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) BURGER-IN OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) BERGGREN OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LUNDIA OY, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (111) (730) COROB S.P.A., Modena, Modena, IT 61

62 62 (111) (730) BERGGREN OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) L-FASHION GROUP OY, Lahti, Lahtis, FI (111) (730) BERGGREN OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) BRAVIDA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ANINKAINEN PLUS OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) IKI-KIUAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD., Hefei, Anhui, Hefei, Anhui, CN (111) (730) KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ, Kokkola, Karleby, FI (111) (730) BRAVIDA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) EVLI ALTERNATIVE INVESTMENTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

63 REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats (111)

64 (A) UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111)

65

66 66 Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) SPADO (730) PROVEN ORAPI, VAULX-EN-VELIN, VAULX-EN-VELIN, FR (511) 3, 5, 21 NCL(3) (111) (151) DIATOPIC (730) PIERRE FABRE S.A., Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5 NCL(5) (111) (151) MERPAN (730) ADAMA MAKHTESHIM LTD., Beer Sheva, Beer Sheva, IL (511) 5 NCL(6) (111) (151) ALCOVER

67 (730) LABORATORIO FARMACEUTICO C.T., S.R.L., San Remo, San Remo, IT (511) 5 NCL(6) (111) (151) AIR-FLOW (730) FERTON HOLDING S.A., Delemont, Delemont, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 10 NCL(7) (111) (151) (730) EXPERT DANMARK A/S, Hinnerup, Hinnerup, DK (511) 3, 7, 8, 11, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 NCL(8) (111) (151) (730) TORREFAZIONE MOKA SIR'S S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 30, 43 NCL(8) (111) (151)

68 68 MIGUELINA (730) MG INTERNATIONAL FASHION HOLDING LLC, Delaware, Delaware, US (511) 3, 4, 18, 25 NCL(8) (111) (151) (320) (330) ES (310) (730) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., Madrid, Madrid, ES (591) punainen, keltainen, oranssi, tummanvihreä, vihreä, vaaleanvihreä, musta, harmaa, vaaleanruskea, tummanruskea, valkoinen - rött, gult, orange, mörkgrönt, grönt, ljusgrönt, svart, grått, ljusbrunt, mörkbrunt, vitt (511) 29, 30 NCL(9) (111) (151) (730) CILEK MOBILYA SANAYI VE PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI, Inegöl/Bursa, Inegöl/Bursa, TR (740) Kolster Oy Ab (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger.

69 (511) 20 NCL(9) (111) (151) ROTOTILT (730) INDEXATOR GROUP AB, Vindeln, Vindeln, SE (740) Zacco Sweden AB (511) 7 NCL(9) (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) oranssi, valkoinen, musta, harmaa - orange, vitt, svart, grått (511) 1, 4 (111) (151) (320) (330) IT (310) RM2012C (730) SYSTEM S.P.A., FIORANO MODENESE, FIORANO MODENESE, IT (591) vaaleansininen, sininen, valkoinen - ljusblått, blått, vitt (511) 7, 16 (111) (151) (320) (330) DE (310) /42 69

70 70 Q_perior (730) Q_PERIOR AG, Berg, Berg, DE (511) 35, 42 NCL(9) (111) (151) YOU KNOW BETTER (730) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 32, 33, 43 (111) (151) Glatte (730) VIS PHARMACEUTICAL S.R.O., Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ (511) 3 (111) (151) (730) SHANGHAI SHIMU GLOVE CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (511) 9 (111) (151) G6 (730) NICOPURE LABS, LLC, Florida, Florida, US

71 (511) 34 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA MAGASIN (730) A/S TH. WESSEL & VETT, MAGASIN DU NORD, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41, 45 (111) (151) (730) UNNATA, LLC, New York, New York, US (511) 41 (111) (151) DENZLER (730) DENZLER & PARTNERS (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS), Nyon, Nyon, CH (511) 35, 41, 42 (111) (151)

72 72 (730) WMF GROUP GMBH, Geislingen/Steige, Geislingen/Steige, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 8, 11, 21 (111) (151) ISOTECH (730) ISOLDA AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Awapatent AB (511) 2, 9, 16 (111) (151) (320) (330) CN (310) (340) Osaetuoikeus - Delprioritet (730) GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO., LTD., Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN (511) 7, 12, 17

73 (111) (151) (320) (330) CZ (310) Pimp your team (730) ELSA'S SPORTS S.R.O., Rousínov, Rousínov, CZ (740) LEGAL OFFICE MGR. JIRINA SVOJANOVSKA (511) 25, 35, 38 (111) (151) PIPEDREAM (730) PD PRODUCTS, LLC, Delaware, Delaware, US (511) 3, 5, 10 (111) (151) (730) RMF GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 12 (111) (151) (320) (330) CH (310) SOFTFIT (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 10 73

74 74 (111) (151) (320) (330) CZ (310) (730) ELSA'S SPORTS S.R.O., Rousínov, Rousínov, CZ (740) LEGAL OFFICE MGR. JIRINA SVOJANOVSKA (511) 25, 35, 38 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) JOBZONEN A/S, Kööpemhamina, Köpenhamn, DK (591) sininen, ruskea, valkoinen - blått, brunt, vitt (511) 9, 16, 42 (111) (151) (320) (330) CH (310)

75 (730) FALKE AG, Glattpark (Opfikon), Glattpark (Opfikon), CH (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 14, 18, 25 (111) (151) SHUFT (730) VOLCAST LIMITED, Limassol, Limassol, CY (511) 6, 7, 11, 35, 37, 40, 42 (111) (151) Carmenthin (730) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG, Karlsruhe, Karlsruhe, DE (511) 5, 29, 30 (111) (151) (320) (330) CH (310) ALSO CLOUD (730) ALSO HOLDING AG, Emmen, Emmen, CH (740) Leitzinger Oy (511) 9, 38, 42 (111) (151) (320) (330) MC (310)

76 76 LIQUID GLOW (730) BIOTHERM, Monaco, Monaco, MC (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (151) Frozen dreams (730) BONVER VIDEODATA AKTIEBOLAG, Lidingö, Lidingö, SE (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) CH (310) 53051/2014 (730) FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE (FIA), Vernier, Vernier, CH (740) Seppo Laine Oy (511) 28, 37, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) 14/ CLEARFILL (730) RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, NOZAY, NOZAY, FR (511) 9

77 (111) (151) (320) (330) LV (310) M (730) DIGITAL RETAIL, SIA, Riika, Riga, LV (591) sininen, keltainen, valkoinen - blått, gult, vitt (511) 9, 36, 38 (111) (151) (730) HK CTS HOTELS CO., LTD., Peking, Beijing, CN (511) 35 (111) (151) (320) (330) CN (310) (340) Osaetuoikeus - Delprioritet 77

78 78 (730) SHANGHAI HUIZHONG AUTOMOTIVE MANUFACTURING CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (511) 12, 37, 39 (111) (151) (320) (330) HR (310) Z A (730) PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D., Varaždin, Varaždin, HR (591) vaaleanruskea, tummanruskea, vaaleankeltainen, tummankeltainen, valkoinen - ljusbrunt, mörkbrunt, ljusgult, mörkgult, vitt (511) 29, 30, 32 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) SOCIETE JAS HENNESSY & CO, Cognac, Cognac, FR (511) 33

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2011 Ensirekisteröinnit 11/2011 1.12.2011 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2011 11/2010 (%) (%) 1-11/2011 1-11/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot