Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...42 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...44 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...45 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...47 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...68 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...70 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...71 Oikaisuja Rättelser...72 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut merkit Förnyade väl kända varumärken...73 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...74

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokio, Tokyo, JP (740) Kolster Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 29 (111) (210) T (220) PRO45 (730) OY HEDTEC AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9 NCL(9)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MIGHTY EAGLE (730) ROVIO ENTERTAINMENT OY (ROVIO ENTERTAINMENT LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 24, 27, 34, 43 NCL(9) (111) (210) T (220) LUE KIRJA (730) OTAVAMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 41 NCL(9) (111) (210) T (220) MIGHTY EAGLE (730) ROVIO ENTERTAINMENT OY (ROVIO ENTERTAINMENT LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28 NCL(9) (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEADER FOODS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) LEADER FOODS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LEADER FOODS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) ONE WAY SPORT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220) ONE WAY (730) ONE WAY SPORT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) AAVA ISLE (730) WATERBOX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) Venehotelli (730) ROTAV OY, Inkoo, Ingå, FI (740) Karri Heinonen (511) 37, 39 (111) (210) T (220) Saariselkä MTB (730) SAARISELÄN KESKUSVARAAMO OY, Inari, Enare, FI (511) 39, 41, 43

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Jurisprudentia (730) ASIANAJOTOIMISTO JURISPRUDENTIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) RTV-YHTYMÄ OY (2), Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 6, 8, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 37 (111) (210) T (220) ASIAKASPALVELUKORTTI (730) PROET OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning HandyCall (730) WILLSOFT OY, Lapua, Lappo, FI (511) 9, 38 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, sininen ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, blått och grått. (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) OY LUNAPARK SCANDINAVIA LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 31

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Puoliaika (730) LAMMI, JUKKA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Niko-Petteri Nakari (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) etolppa (730) IVAINE, ALEXANDER, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) FIBAN (730) FINNISH BUSINESS ANGELS NETWORK RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAVESAAREN TILA OY, Kangasniemi, Kangasniemi, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) LEIPOMOKAHVILA N'AVETTA OY, Sipoo, Sibbo, FI (511) 30, 41, 43 (111) (210) T (220) Visioverkko (730) LAPIN ENSI- JA TURVAKOTI RY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 44, 45

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) En skiljer sig från mängden (730) LÄHITAPIOLA VARAINHOITO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 36 (111) (210) T (220) (730) MEZZOFORTE OY, Lemi, Lemi, FI (740) Asianajotoimisto Bird & Bird Oy (511) 35 (111) (210) T (220) Auktorisoitu Lakimies (AL) - Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) (730) AUKTORISOIDUT LAKIMIEHET - AUKTORISERADE JURISTER - AUTHORIZED ATTORNEYS AT LAW RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ, Kokkola, Karleby, FI (511) 29 (111) (210) T (220) NAGELAN (730) ACTAVIS GROUP PTC EHF., Hafnarfjördur, Hafnarfjördur, IS (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) KANELI&SOKERI (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Alella

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MYYHET KY, Alavus, Alavo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Palmia (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja harmaa. - Märket utförs i orange och grått. (511) 9, 42 (111) (210) T (220) DSII-Doctoral School of Industry Innovations (730) TUOTEKEHITYS OY TAMLINK, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 21, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) KETTUKARKKI

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 30, 35 (111) (210) T (220) MARABOU CRISPI (730) KRAFT FOODS SVERIGE INTELLECTUAL PROPERTY AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) STADIN AMMATTIIN OPISKELEVAT STAO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PLAYFORIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arto Piela (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, harmaa, punainen, vihreä, purppuranpunainen ja oranssi. - Märket utförs i vitt, gult, grått, rött, grönt, purpurrött och orange. (511) 9, 25, 28, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) PLAYFORIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arto Piela (511) 9, 25, 28, 30, 32 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PLAYFORIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arto Piela (591) Merkin värit ovat musta, tummansininen, vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, mörkblått, ljusblått och vitt. (511) 9, 25, 28, 30, 32 (111) (210) T (220) PESUMESTARI (730) OY ELECTROLUX AB (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 7, 11 (111) (210) T (220) NAAPURIN (730) HUTTULAN KUKKO OY, Koski TL, Koskis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 29, 31, 40, 44

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) BEMARI (730) BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G., München, München, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 12, 37 (111) (210) T (220) CARUNA (730) CARUNA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 4, 9, 35, 37, 38, 39, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) TEAM-PLACE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HÄR VÄXER DET GODA (730) SOHLBERG, SEBASTIAN, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31, 32, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KOSKI, ULLA-MAIJA, Espoo, Esbo, FI (511) 5, 31, 32 (111) (210) T (220) Iara (730) PELTOLA, LAURA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CARUNA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket uförs i grönt och grått. (511) 4, 9, 35, 37, 38, 39, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) CARUNA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 4, 9, 35, 37, 38, 39, 42, 45 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CARUNA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 4, 9, 35, 37, 38, 39, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) CARUNA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat harmaa, tummanharmaa, vihreä, keltainen, sininen, punainen, violetti, valkoinen, vaaleanharmaa, fuksia, oranssi ja vaaleankeltainen. - Märket utförs i grått, mörkgrått, grönt, gult, blått, rött, violet, vitt, ljusgrått, fuchsia, orange och ljusgult. (511) 4, 9, 35, 37, 38, 39, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) EUROPRESS GROUP OY, Kerava, Kervo, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 37

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN KAUPPAKAMARI RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) URALINKO (730) STAFFPOINT HOLDING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 41 (111) (210) T (220) Nikkari (730) PAKKANEN, VILLE MATIAS, Forssa, Forssa, FI (511) 1, 21, 25 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DOCUMTEC OY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 9 (111) (210) T (220) AAVI (730) AAVI TECHNOLOGIES OY (AAVI TECHNOLOGIES LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 11 (111) (210) T (220) (730) AAVI TECHNOLOGIES OY (AAVI TECHNOLOGIES LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 11 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning IONJET (730) AAVI TECHNOLOGIES OY (AAVI TECHNOLOGIES LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 11 (111) (210) T (220) FREEFLO (730) AAVI TECHNOLOGIES OY (AAVI TECHNOLOGIES LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 11 (111) (210) T (220) AAVI WAVE (730) AAVI TECHNOLOGIES OY (AAVI TECHNOLOGIES LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 11 (111) (210) T (220) NIB Financing the Future (730) NORDISKA INVESTERINGSBANKEN / NORDIC INVESTMENT BANK, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 36

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ENERGENT OY, Ilmajoki, Ilmola, FI (591) Merkin värit ovat taivaansininen, turkoosi, vaaleansininen ja tummansininen. - Märket utförs i ljusblått, turkos, ljusblått och mörkblått. (511) 11 (111) (210) T (220) (730) MOTOCUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 7, 37 (111) (210) T (220) IoLiving (730) CERUUS OY, Liminka, Limingo, FI (511) 42

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Verano Beach (730) VON ELK INNOVATIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 24, 25, 32, 33 (111) (210) T (220) Kestävä tarina - Kestävä johtaja (730) SMARTBUTLERS OY, Turku, Åbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) mobilisti 2000 (730) MOBILISTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35 (111) (210) T (220) Jokainen rakastaa lämpöä

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RUSKOVILLA OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Mato Mahtava (730) LIONS CLUB HELSINKI RUOHOLAHTI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Anu Ylhäinen (511) 28, 36 (111) (210) T (220) ET Naturalia SuperPahna (730) NATURALIA FINLAND OY, Kaustinen, Kaustby, FI (511) 31

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Onnentäyteinen weska, Johannes Kalastaja and Raindeer Tuliainen by Heikki Rasimäki (730) RASIMÄKI, HEIKKI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) MAKULAKU LAKRITSA OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAKULAKU LAKRITSA OY, Porvoo, Borgå, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) Elämän palvelua surun kohdatessa (730) HAUTAUSTOIMISTOJEN YHTEISTYÖ OY MEMORIA, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 45 (111) (210) T (220) ORKIN (730) ORKIN EXPANSION, INC., Delaware, Delaware, US (740) Papula Oy (511) 37, 44 (111) (210) T (220) CAPSIBU (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) KALAKYLÄ (730) SYBIMAR OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (511) 29 (111) (210) T (220) PUUPO (730) HOKKANEN, ANTTI, Vihti, Vichtis, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) LÄNNEN OMAVOIMA OY, Rauma, Raumo, FI (740) Laitilan TKQ Oy (591) Merkin värit ovat tummansininen, syaaninsininen, oranssi, keltainen, vaaleankeltainen, tummanpunainen, magentapunainen, vaaleanpunainen, tummanvihreä, kirkkaanvihreä, ruskea, vaaleanruskea ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, cyanblått, orange, gult, ljusgult, mörkrött, magentarött, ljusrött, mörkgrönt, klargrönt, brunt, ljusbrunt och vitt. (511) 4, 39

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) GIGI (730) GIGI COSMETIC LABORATORIES LTD., Petah Tikva, Petah Tikva, IL (740) Lammi & Partners Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (730) HAUSTOLA, TOMI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) PINK BUSINESS OY, Kerava, Kervo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i blått och ljusblått. (511) 41

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) STORENOS (730) MYLAN AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Leitzinger Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Loimulasse (730) PENNANEN, PEKKA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 21 (111) (210) T (220) CARSAN (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) FOXINETTE

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) SoMe Speed (730) CULHO OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) SALMELA, HANNU, Salla, Salla, FI (740) Tuomo Teppola (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja musta. - Märket utförs i rött, blått och svart. (511) 11 (111) (210) T (220) InnoLady Camp (730) NAISYRITTÄJYYSKESKUS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 43

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) KULTA-SUOMI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) PLAYMORE GAMES OY, Nurmes, Nurmes, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 9, 28 (111) (210) T (220) MAYAN AARRE (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 28, 41

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Fuusiolautapelit (730) PLAYMORE GAMES OY, Nurmes, Nurmes, FI (511) 9, 28 (111) (210) T (220) Pehmis (730) POMARFIN OY, Pomarkku, Påmark, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Kotiko (730) KOLEHMAINEN, MARIKA, Janakkala, Janakkala, FI (511) 36 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KETTUNEN, ANTON, Järvenpää, Träskända, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) LOOKS DELUXE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Ihmeipanat (730) SEPPÄNEN, KATJA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 25, 28, 41

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Woodie (730) QUANTUM BEVERAGES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (730) UNIQUE FOOD NORDIC OY, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UNIQUE FOOD NORDIC OY, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Kulo (730) HEIKKILÄ, ANTTI JOHANNES, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) PÄIVÄRINTA, NIKO, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja vaaleanharmaa. - Märket utförs i rött och ljusgrått. (511) 42

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TAIGA KORU OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Reilulippu (730) PROTACON SOLUTIONS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) CTO HOLDINGS LIMITED, Tandragee, County Armagh, Tandragee, County Armagh, GB (111) (730) DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A., Sesto San Giovanni (Milan), Sesto San Giovanni (Milan), IT (111) 64723, 92089, , , , , (730) IFOLOR OY, Kerava, Kervo, FI

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) ELMER'S PRODUCTS, INC., Delaware, US (111) 97584, (730) TUPY S.A., Joinville, Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, BR (111) (730) BRF BRASIL FOODS PTE LIMITED, Singapore, Singapore, SG (111) (730) SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD), Espoo, Esbo, FI (111) (730) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , (730) PRONIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , (730) SABORA PHARMA OY, Karkkila, Högfors, FI (111) (730) TUROS TEAM OY, Kuopio, Kuopio, FI (111) (730) HAPELLA OY, Kiuruvesi, Kiuruvesi, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) MOOD IT OY, Helsinki, Helsingfors, FI AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) SJV FINANCE OY, Kokkola, Karleby, FI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) RAO'S SPECIALTY FOODS, INC., New York, New York, US (511) 29, 30 NCL(9)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) GASAENKO IGOR MARATOVYCH, Kiova, Kiev, UA, KRYSTIUK OLEG ANATOLIYOVYCH, Kiova, Kiev, UA (511) 1, 2, 9, 16, 37, 42 NCL(9) (111) (151) (730) SARAR GIYIM TEKSTIL ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir, Eskisehir, TR (511) 18, 25, 35 NCL(9) (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) GROUPAUTO INTERNATIONAL, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (511) 35, 37, 39

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) GROUPAUTO INTERNATIONAL, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) GROUPAUTO INTERNATIONAL, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, punainen, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått, rött, gult och vitt. (511) 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) FR (310)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GROUPAUTO INTERNATIONAL, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått, gult och vitt. (511) 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) GROUPAUTO INTERNATIONAL, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, punainen, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått, rött, gult och vitt. (511) 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) GROUPAUTO INTERNATIONAL, Neuilly sur Seine, Neuilly sur Seine, FR (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, keltainen ja punainen. - Märket utförs i blått, grått, gult och rött. (511) 35, 37, 39

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) THIEN LONG GROUP CORPORATION, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, VN (511) 16 (111) (151) (730) WINING TAYLORS, LLC, Georgia, Georgia, US (511) 21 (111) (151)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SHERKATE TOLIDE FARAVARDEHAYE LABANI KALLEH PRIVATE JOINT STOCK COMPANY, Teheran, Tehran, IR (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, rött och vitt. (511) 29, 30, 31, 32 (111) (151) (320) (330) FR (310) FAIR MARKET VALOR (730) SARL CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES, Pariisi, Paris, FR (511) 35, 36, 42 (111) (151) (730) XIAMEN R&T PLUMBING TECHNOLOGY CO., LTD, Fujian, Fujian, CN (511) 11 (111) (151) (320) (330) BX (310) ILG (730) ICHOH BEHEER B.V., Enschede, Enschede, NL (511) 29, 30, 33 (111) (151)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BINGO BOOM IP SARL, Luxemburg, Luxembourg, LU (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, vaaleankeltainen, tummankeltainen, oranssi, tummanoranssi, vaaleanoranssi, punainen, tummanpunainen ja vaaleanpunainen. - Märket utförs i vitt, gult, ljusgult, mörkgult, orange, mörkorange, ljusorange, rött, mörkrött ja ljusrött. (511) 41 (111) (151) (730) VERRI S.R.L., Firenze, Firenze, IT (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NEW BELLE FOOTWEAR (SHENZHEN) CO., LTD., Shenzhen City, Guangdong Province, Shenzhen City, Guangdong Province, CN (511) 18, 25 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "UPRAVLYAYUSCHAYA KOMPANIYA "MEKRAN", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, ruskea ja syvänruskea. - Märket utförs i vitt, svart, brunt och djupbrunt. (511) 16, 35, 37, 40, 42 (111) (151) (320) (330) BX (310) KINDER COUNTRY CREAM & CROCK (730) SOREMARTEC S.A., Findel, Findel, LU (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) C.F.E.B. SISLEY, Pariisi, Paris, FR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 3 (111) (151) (730) ONE LIGHT LTD, Nikosia, Nicosia, CY (511) 11, 35 (111) (151) (320) (330) CH (310) SERTO

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SERTO HOLDING AG, Frauenfeld, Frauenfeld, CH (511) 6, 7, 8, 17 (111) (151) (730) CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY, Guangdong Province, Guangdong Province, CH (511) 35, 37, 39 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) GEOVITA AS, Oslo, Oslo, NO (511) 35, 37, 39, 42

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) NZ (310) (730) XTEND-LIFE HOLDINGS LIMITED, Christchurch, Christchurch, NZ (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 5 (111) (151) (730) ZHEJIANG CARSPA NEW ENERGY CO., LTD., Yueqing City, Zhejiang, Yueqing City, Zhejiang, CN (511) 9 (111) (151) (730) THE BIBLE LEAGUE, Illinois, Illinois, US (511) 36

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) basefarm (730) BASEFARM AS, Oslo, Oslo, NO (511) 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) SHENZHEN GGMM INDUSTRIAL CO., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) PANDINUS (730) MARTIN TOBOK UND GABRIELA TOBOK MBA, Guntramsdorf, Guntramsdorf, AT (511) 18, 25, 28 (111) (151)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YUCAI HOLDING GROUP CO.,LTD., Wenzhou City, Zhejiang Province, Wenzhou City, Zhejiang Province, CN (511) 16, 28 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/59078 (730) KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sisli Istanbul, Sisli Istanbul, TR (511) 14 (111) (151) (320) (330) CN (310) (320) (330) CN (310) (730) CHERY AUTOMOBILE CO., LTD, Anhui Province, Anhui Province, CN (511) 12, 37 (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD., Wuxi City, Jiangsu Province, Wuxi City, Jiangsu Province, CN (511) 12 (111) (151) (730) FUSHAN BICYCLE UNITE CO., LTD., Foshan City, Guangdong, Foshan City, Guangdong, CN (511) 12 (111) (151) (730) GAS LAND INC., Kalifornia, Kalifornien, US (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, rött och grått. (511) 11

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) ORIFLAME MANFUL (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) (730) KURSAVTO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU, Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, RU (561) Merkin translitteraatio on REMOFF. - Translitteration av märket är REMOFF. (511) 12 (111) (151) (730) ESITAS ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ümraniye-Istanbul, Ümraniye-Istanbul, TR (511) 9 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/03848

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SCHISANDRA (730) KG-PRODUKTER AB, Tukholma, Stockholm, SE (511) 5 (111) (151) (730) ZAKRYTOE AKTCYONERNOE OBSHCHESTVO "ANRUSSTRANS", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen ja punainen. - Märket utförs i vitt, blått och rött. (511) 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45 (111) (151) (320) (330) CN (310) (730) NINGBO JUCAI E-COMMERCE CO., LTD., Ningbo City, Zhejiang Province, Ningbo City, Zhejiang Province, CN (511) 9 (111) (151)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MARTIN TOBOK UND GABRIELA TOBOK MBA, Guntramsdorf, Guntramsdorf, AT (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 18, 25, 28 (111) (151) (730) ANHUI HUILV ALUMINUM INDUSTRY CO., LTD., Anhui Province, Anhui Province, CN (511) 6 (111) (151)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SICHUAN JIUZHOU ELECTRIC GROUP CO., LTD., Mianyang, Sichuan, Mianyang, Sichuan, CN (511) 9, 11 (111) (151) BIBLE LEAGUE INTERNATIONAL (730) THE BIBLE LEAGUE, Illinois, Illinois, US (511) 36, 41 (111) (151) (320) (330) CH (310) XELA (730) INSTITUTE HYALUAL GMBH, Rotkreuz, Rotkreuz, CH (511) 3, 5 (111) (151) (730) MEI SHOES, S.R.O., Bratislava, Bratislava, SK (511) 25

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) ECOVACS ROBOTICS (SUZHOU) CO., LTD, Suzhou, Suzhou, CN (511) 7 (111) (151) (320) (330) PH (310) SUCHERO (730) THE CHURNER GROUP, INC., Muntinlupa City, Muntinlupa City, PH (511) 30 (111) (151) (320) (330) FR (310)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PERNOD RICARD, Pariisi, Paris, FR (591) Merkin värit ovat hopea, sininen, punainen, vaalea vaaleanpunainen ja tumma vaaleanpunainen. - Märket utförs i silver, blått, rött, ljusrosa och mörkrosa. (511) 33 (111) (151) (320) (330) BX (310) ORIFLAME MY RED (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) HØST VERDIEN I AVFALL AS, Grimstad, Grimstad, NO (511) 1, 40, 44 (111) (151)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH KG, Wuppertal, Wuppertal, DE (511) 8 (111) (151) (730) NEUMANN GRUPPE GMBH, Hampuri, Hamburg, DE (511) 30 (111) (151) (730) BAYER S.A.S., Lyon, Lyon, FR (511) 5 (111) (151) (730) ADAMA REGISTRATIONS B.V., Leusden, Leusden, NL (511) 5 (111) (151) ACTIVE SELECTION

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JUHLER SERVICES LTD., Nikosia, Nicosia, CY (511) 35 NCL(8) (111) (151) (730) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.), Bienne, Bienne, CH (511) 14, 35, 37 NCL(9) KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) , , , , , , , , , , , , (730) SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Pariisi, Paris, FR (111) , , (730) DIETER RÖSCH, St. Gallen, St. Gallen, CH (111) (730) UNITED TRADE MARK LIMITED, Floriana, Floriana, MT (111) (730) COATINGS FOREIGN IP CO LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) B.FOREVER, Pariisi, Paris, FR

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) CAFENTO LEVANTE, S.L.U., Tineo, Asturias, Tineo, Asturias, ES (111) (730) BERENTZEN-GRUPPE AKTIENGESELLSCHAFT, Haselünne, Haselünne, DE (111) (730) MCAIRLAID'S VLIESSTOFFE GMBH, Steinfurt, Steinfurt, DE (111) (730) ERIC ANDERSSON GRUPPEN AB, Kungens Kurva, Kungens Kurva, SE (111) , (730) CONSTANTIN HANG MASCHINEN-PRODUKTION GMBH, Göppingen, Göppingen, DE (111) , , (B), (A) (730) RICOH IMAGING COMPANY, LTD., Tokio, Tokyo, JP (111) , , (730) CHINA TOBACCO ANHUI INDUSTRIAL CO. LTD, Anhui, Anhui, CN (111) (730) SHADANHOJIN KOKUSAI BUNKA KYOKAI, Tokio, Tokyo, JP (111) (730) FINORESTE, Nyons, Nyons, FR (111) , (730) BUONA COMPAGNIA GOURMET S.R.L., Milano, Milano, IT (111) (730) SOUTH BEAUTY (BEIJING) ENTERPRISE MANAGEMENT CO. LTD., Peking, Beijing, CN (111) (730) ZIVENKO SERGEY VIKTOROVICH, Moskova, Moskva, RU

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) MB66 S.R.L., Trissino, Trissino, IT (111) , , , , (730) CHINA TOBACCO FUJIAN INDUSTRIAL CO., LTD, Xiamen, Fujian, Xiamen, Fujian, CN (111) , (730) BILLIONAIRE LIFESTYLE PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (111) , (730) YARA UK LIMITED, Grimsby, North East Lincolnshire, Grimsby, North East Lincolnshire, GB (111) (730) PEDRO JACHTSERVICE ZUIDBROEK BV, Zuidbroek, Zuidbroek, NL (111) (730) PUCCI S.R.L., Lugo, Lugo, IT (111) (730) NORDGLASS SP. Z O.O., Koszalin, Koszalin, PL (111) (730) FORTISCHEM A.S., Novaky, Novaky, SK KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 10/14: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 10/14: WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman siirron johdosta: På grund av den överlåtelsen som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) A (151) (730) PROJECTCLUB, Villeneuve d Ascq, Villeneuve d Ascq, FR (511) 14, 21 NCL (8) Kuulutuksessa virhe haltijatiedoissa.väiteaika lasketaan tämän lehden ilmestymispäivästä - Vid kungörelsen angavs uppgift om innehavare felaktigt. Invändningstiden räknas från denna tidnings utgivningsdag. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 11/14: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 11/14: WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman osasiirron johdosta: På grund av den delöverlåtelsen som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) A (151) (730) UNITED TRADE MARK LIMITED, Floriana, Floriana, MT (511) 9, 35, 39, 40, 42 Kuulutuksessa virhe haltijatiedoissa.väiteaika lasketaan tämän lehden ilmestymispäivästä - Vid kungörelsen angavs uppgift om innehavare felaktigt. Invändningstiden räknas från denna tidnings utgivningsdag.

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning UUDISTETUT LAAJALTI TUNNETUT TAVARAMERKIT: FÖRNYADE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN: Merkin numero Märkets nummer L Hyväksymispäivä Datum för godkännande Voimassaolo Päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke Hakija Sökande Asiamies Ombud Kohderyhmä Målgrupp Kone Oyj Roschier Brands Asianajotoimisto Oy Ei rajattu Ej begränsad Tavarat/palvelut Varor/tjänster Luokka 7: Hissit, liukuportaat, liukukäytävät. Luokka 9: Automaattiovet. Luokka 37: Hissien, liukuportaiden, liukukäytävien ja automaattiovien huolto-, asennus- ja korjauspalvelut.

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus JUKKOLA, YASULLE, Helsinki, sen johdosta, että JUKKOLA, YASUN tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Reetta Nurminen Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus KOTKA GAMES OY:lle, Kotka, sen johdosta, että KOTKA GAMES OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain 19 :n 2 momentin (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /56) nojalla hylätty osittain Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus COCOVI IMPORT OY:lle, Kihniö, sen johdosta, että COCOVI IMPORT OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus VALUESOURCE PARTNERS OY:lle, Salo, sen johdosta, että VALUESOURCE PARTNERS OY:n tekemät tavaramerkin rekisteröintihakemukset nrot T , T ja T ovat tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätökset ovat saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Näihin Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksiin voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus IMAGIAN OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että IMAGIAN OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus TAPANI STIPALLE, Espoo, sen johdosta, että TAPANI STIPAN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus KEKSINTÖSÄÄTIÖ:lle, Helsinki, sen johdosta, että KEKSINTÖSÄÄTIÖ:n tekemät tavaramerkin rekisteröintihakemukset nro T , T ja T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätökset ovat saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Näihin Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksiin voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot