Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...5 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...80 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...81 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...82 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...84 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Oikaisuja Rättelser...107

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...113

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) NOKIA CONNECTING PEOPLE (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) CONNECTING PEOPLE (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 25, 28, 41 NCL(8) (111) (210) T (220) RISPETAD

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Cuxhaven, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 NCL(8) (111) (210) T (220) IKI-LEVY (730) FORMICA IKI OY, Vilppula, Vilppula, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 19 NCL(8) (111) (210) T (220) Marskin a' la carte (730) NORDIC DELI OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 29 NCL(8) (111) (210) T (220) (320) (330) GB (310) BELVITA (730) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 NCL(8)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CARPE DIEM (730) CARPE DIEM BEDS OF SWEDEN AB, Lysekil, Lysekil, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 20 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 22 (111) (210) T (220) INCODE BRIGSTON (730) INCODE OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220) COBRA

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAARELAINEN, PENTTI, Tampere, Tammerfors, FI (740) Taisto Nieminen (511) 6 (111) (210) T (220) MINI-BAG (730) BAXTER INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) MAKO (730) MAKO MARINE INTERNATIONAL, INC., Florida, Florida, US (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) DUNE (730) BROWNING ENTERPRISES LIMITED, Lontoo, London, GB (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ALIS SRL, Castelnuovo Rangone (Modena), Castelnuovo Rangone (Modena), IT (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) OY CARLSON, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) Divaani

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIRVES, VESA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) UPS EXPRESS CRITICAL (730) UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35, 39 (111) (210) T (220) (730) WASENIUS, JYRI EERIK, Vammala, Vammala, FI (511) 21 (111) (210) T (220) MAIL FOR EXCHANGE

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Helsinki Burlesque (730) INNANEN, PETRA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NIPPELI REIJO MÄKELÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 12 (111) (210) T (220) kerrokaverille (730) SANOFI PASTEUR MSD S.N.C., Lyon, Lyon, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 44

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Basic (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Premium (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Facta

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Deluxe (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Keho&Mieli (730) KEHO&MIELI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) DWNLD (730) SUOMEN ÄÄNI- JA KUVATALLENNETUOTTAJAT ÄKT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15, 16, 25, 41, 42, 43 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI CETRA (730) OY SCANIMPEX AB, Turku, Åbo, FI (511) 12, 28 (111) (210) T (220) (730) VUELOS BARATOS LTD., Derry City, Derry City, GB (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått, orange och vitt. (511) 35, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) VIA NATURALE OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Wild Lapland

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WILD LAPLAND PRODUCTS OY, Tornio, Torneå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) LT-HALKEAMAKORJAUS (730) LUJITUSTEKNIIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 19 (111) (210) T (220) LT-SAUMAT (730) LUJITUSTEKNIIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 19 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BIO-TEHO OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) DESIGN ROOM HOLDING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 4, 6, 8, 11, 18, 22, 26 (111) (210) T (220) HAPPY HOURS (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 31 (111) (210) T (220) Health Wireless (730) CAROUSEL OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 9, 35, 44

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VIISARI (730) VARISTO INVEST OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Benjon Oy (511) 20, 35 (111) (210) T (220) Liikuntalounas (730) HAIPAKKA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) ANNA-TÄDIN HERKUT (730) FINNSWEET OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) ANNA-TÄDIN OHUET PIPARKAKUT

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FINNSWEET OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) VAUTSI (730) ITELLA - KONSERNIN TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 41, 44 (111) (210) T (220) GoPhone (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) SNOWPOLIS OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 35, 41, 42

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) BUTTENHOFF (730) BUTTENHOFF, BIRGITTA, Ruokolahti, Ruokolax, FI, BUTTENHOFF, LARS-HENRIK, Ruokolahti, Ruokolax, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) KENNO (730) OY RAKENNUSTOIMISTO KENNO-RAKENNE BYGGNADSBYRÅ AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 37 (111) (210) T (220) (730) OY RAKENNUSTOIMISTO KENNO-RAKENNE BYGGNADSBYRÅ AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 37

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MAJESTA (730) DELIPAP OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 16 (111) (210) T (220) MERCEDES (730) DAIMLER AG, Stuttgart, Stuttgart, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) TROPICANA VITADUO (730) TROPICANA PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HOPEANIEMI OY, Vihti, Vichtis, FI (591) Merkin väri on siniharmaa. - Märket urförs i blågrått. (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lembois, FI (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NORGESGRUPPEN ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) Chamber Café (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Advice (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Channel (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Chamber Highway (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Update (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Chamber Net (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Säkkijärvi-lehti (730) SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖ, Valkeala, Valkeala, FI (511) 16

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Säkkijärven historiikki, muistojulkaisu, Säkkijärvi kautta aikojen kirja (730) SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖ, Valkeala, Valkeala, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Säkkijärven Sanomat (730) SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖ, Valkeala, Valkeala, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN OVIMARKET OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, keltainen, sininen, punainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i brunt, gult, blått, rött, grått och vitt. (511) 19, 20

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) GiovanniBellagio (730) CENCEI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 5, 21 (111) (210) T (220) BeautyChannel (730) CENCEI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 5, 21 (111) (210) T (220) (730) SYSTAM OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i färgerna svart och orange. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Royal Chrystalia (730) TURUNEN, PÄIVI, Helsinki, Helsingfors, FI, SAMALETDIN, YASMIN, Heinola, Heinola, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) donegroup (730) DONEGROUP OY, Pedersöre, Pedersöre, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) SM- Lammikkolätkä (730) HPK-JUNIORIJÄÄKIEKKO RY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Asiakasfiltteri (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) NESTE GREEN (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 1, 4 (111) (210) T (220) Armo riittää (730) EVANKELIUMIN OPINTOYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) KULTAMURO (730) GÖTEBORGS KEX AB, Kungälv, Kungälv, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Herwood Bros

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOUSIAINEN, PERTTI, Tampere, Tammerfors, FI, LUMME, LAURI, Tampere, Tammerfors, FI, KULTALAHTI, OLLI, Tampere, Tammerfors, FI, CARLSON, JUKKA, Tampere, Tammerfors, FI, RANTANEN, RISTO, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) NOBODY IS LEFT BEHIND (730) HERTSIKAN BRANKKARIT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) TIMONEN, ANTTI, Helsinki, Helsingfors, FI, KUUSI, NIKO, Espoo, Esbo, FI, TIMPERI, TEEMU, Espoo, Esbo, FI, TUONONEN, MIKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEACARITA OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 37, 40 (111) (210) T (220) (730) AXXELL UTBILDNING AB, Tammisaari, Ekenäs, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) INGMAN ICE CREAM OY AB, Sipoo, Sibbo, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) Sails for Environment

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN PURJELAIVASÄÄTIÖ - SEGELFARTYGSSTIFTELSEN I FINLAND, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SOLERA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 33 (111) (210) T (220) (730) LAKITOIMISTO INTRESSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna mörkgrönt och vitt. (511) 45

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) OLK (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) UMV (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) YVK (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WEBROPOL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, sinivihreä ja musta. - Märket utförs i orange, blågrönt och svart. (511) 42 (111) (210) T (220) Laululaukku (730) LAPPALAINEN, MINNA-RIITTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 (111) (210) T (220) Opinkierros (730) TAMPERE BUSINESS CAMPUS TBC RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Taitamusverkosto (730) TAMPERE BUSINESS CAMPUS TBC RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Tietämysverkosto (730) TAMPERE BUSINESS CAMPUS TBC RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN ANTIDOPINGTOIMIKUNTA ADT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEMIN MATKAILU OY, Kemi, Kemi, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KEMIN MATKAILU OY, Kemi, Kemi, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja musta. - Märket utförs i gult och svart. (511) 42, 45 (111) (210) T (220) ANKARA TÄILLE, LEMPEÄ LAPSILLE (730) CHEFARO IRELAND LTD., Dublin, Dublin, IE (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) SYSTANE ULTRA (730) ALCON, INC., Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5 (111) (210) T (220) TOMESTE (730) CUSTOM AUTOMATION OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 37

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SURFOPEN (730) TELIASONERA AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kirsi Ekström (511) 9, 35, 38 (111) (210) T (220) (730) FINNSS - FINNISCHE-SISU RY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 14, 25, 38 (111) (210) T (220) eduzef (730) ZEF SOLUTIONS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ZEF VERTAILUKONE (730) ZEF SOLUTIONS OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 1, 2, 4 (111) (210) T (220) (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) PDKI (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 45 (111) (210) T (220) KDP (730) KOCER RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning th Force (730) FIFTH ELEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) PlusAikuiset (730) KUMLIN, HERBERT MAGNUS, Kauniainen, Grankulla, FI (511) 35, 39, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Remontti-Reiska (730) FINNISH CONSTRUCTION COMMUNICATIONS HANNONEN & SALMI & TUOMINEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) SHERWOOD (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SINUHE KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30 (111) (210) T (220) (730) UTSLOHI OY, Utsjoki, Utsjoki, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) COOLIZER (730) TASAJÄRVI, LASSI PETTERI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HARLINE (730) RÄSÄNEN, HARRI JUHO PÄRTTYLI, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (511) 6, 12, 14, 35, 39 (111) (210) T (220) Zano (730) MATEREX FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI, FINABLE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220) PERLEROSE (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) SUMMER JOY

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) FRUZZANTE (730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Ice Crystal (730) HUHTANEN, MIKA VESA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 37, 41, 43 (111) (210) T (220) KODIKA (730) HUSSO, PAULI VELI JUHANI, Vihti, Vichtis, FI (511) 37 (111) (210) T (220)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIPKYYTI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KEHITYSKUMPPANI L & M MÄRKJÄRVI OY, Nastola, Nastola, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) KARVONEN, TOMMI, TOIMINIMEN DATA TOMMI HALTIJANA, Lempäälä, Lembois, FI (511) 9, 35, 42

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TeamingStream (730) AHOKANGAS, PETRI JUHANI, Haukipudas, Haukipudas, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) bstage (730) ONLINE SOLUTIONS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 4, 6, 7, 11, 17, 19, 37, 39, 40

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) HYDROKEY (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 4, 6, 7, 11, 17, 19, 37, 39, 40 (111) (210) T (220) ZUPREMA (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) YARALIVA (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 44 (111) (210) T (220) YARAVITA

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 44 (111) (210) T (220) YARAVERA (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) MATKAMIKKO (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 38, 39 (111) (210) T (220) LOMAMIKKO (730) ALMA MEDIA OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 38, 39

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PS-ASUNNOT OY, Parainen, Pargas, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 36, 37, 45 (111) (210) T (220) (730) PÄIJÄNTEEN METSÄNHOITOYHDISTYS RY, Korpilahti, Korpilahti, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna grönt, blått och vitt. (511) 35, 36, 44 (111) (210) T (220) Rhodiola 300+ (730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 31

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OMNICOM MEDIA GROUP FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Travel Plus GreenGate (730) KALEVA TRAVEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Kotikaupungin tähdet (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) TANDEFELT, PETRA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 28 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) YARA INTERNATIONAL ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (561) Merkin translitteraatio on PIRKKA. - Translitteration av märket är PIRKKA. (511) 3, 4, 5, 9, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HARP TECHNOLOGIES OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa, tummanpunainen, okranpunainen, keltainen, vaaleankeltainen, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i färgerna svart, grått, mörkrött, ockrarött, gult, ljusgult, vitt och orange. (511) 9, 10, 42 (111) (210) T (220) LIX (730) BWELL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 41, 45 (111) (210) T (220) BACOUT (730) BIOFONTE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO-FINLANDS DRAMATIKERFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) KUNTOTAITO OY, Eurajoki, Euraåminne, FI (591) Merkin värit ovat punainen, tummanvihreä, vaaleanvihreä, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, mörkgrönt, ljusgrönt, grått och vitt. (511) 41, 44 (111) (210) T (220) REMU (730) TRAVALLE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) SUPERREMU

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRAVALLE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Tilavirta (730) JOENSUUN YLIOPISTO, Joensuu, Joensuu, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) Hyvän Elämän Jalanjälki (730) MIND GARDENIA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) HyvinvointiAgentti (730) JUNTUNEN, RIITTA, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) Tea Shark

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NAVIRE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) ALTICOR INC., Michigan, Michigan, US (740) Leitzinger Oy (511) 32 (111) (210) T (220) kidicap (730) KOLARI, RIIKKA HANNELE, Rovaniemi, Rovaniemi, FI, PARVIAINEN, MINNA SATU MAARIT, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 20, 24, 25 (111) (210) T (220)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRAVELJIGSAW LIMITED, Manchester, Manchester, GB (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (591) Merkin värit ovat sininen, violetti ja harmaa. - Märket utförs i färgerna blått, violett och grått. (511) 39 (111) (210) T (220) (730) DOCTAGON OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) IMAGESTARS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37, 39, 41, 42, 43

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Tonttuakatemia (730) ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220) MILTÄ YRITYKSESI MAISTUU? (730) CLOETTA FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 30, 35, 38, 39 (111) (210) T (220) (730) OY ENIRO FINLAND AB, Espoo, Esbo, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FLOWMOTION (730) LIIKUNTAVIETERI OY, Oulu, Uleåborg, FI, SAKKO, JARMO MICHAEL, Oulu, Uleåborg, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) FRYD (730) NIDAR AS, Trondheim, Trondheim, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) Kulta-Aika kello- ja kultasepänalan ammattilehti (730) SUOMEN KULTASEPPIEN LIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) TRIO MARKETING GROUP OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) LOMUFAST (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SNOWPOLIS OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Rauhalan Priima -palvelut (730) RAUHALA YHTIÖT OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) WOLSS SUNRAIN SOLAR ENERGY, S.L., Cambrils, Cambrils, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat oranssi, vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i färgerna orange, ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 11, 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WOLSS SUNRAIN SOLAR ENERGY, S.L., Cambrils, Cambrils, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, svart och vitt. (511) 11, 37, 39, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i färgen blått. (511) 41 (111) (210) T (220) Almonda (730) HELANDER-HYVÖNEN, HEIDI KAARINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LINNAKKO, ILKKA TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) PRODEMIC CONSULTING GROUP OY LTD - PCG, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått, rött och vitt. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Savcor Wedge (730) SAVCOR FOREST OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) T-baari (730) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) Equitazione Mille Cavalli (730) EQUIBRANDS OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) HEINÄPÄIVÄ (730) MÄKI, JARNO, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (511) 1, 5, 31 (111) (210) T (220)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MEDIADUUNI 24H OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) HARIBO BLACK BELT (730) HARIBO LAKRIDS OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Vipster (730) VIPSTER OY, Turku, Åbo, FI (511) 36 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SNPE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 13 (111) (210) T (220) Vitamix 24h (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) XYLITOP

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Helpten (730) ASTARTE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 38, 39, 45 (111) (210) T (220) Mosmo (730) CORONARIA TERVEKAUPPA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 28

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CORONARIA TERVEKAUPPA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 28 (111) (210) T (220) MTV3 SARJA (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Tanssiyhtye Laulava Sydän (730) PIIPARINEN, PERTTI ENSIO, Imatra, Imatra, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, oranssi ja musta. - Märket utförs i färgerna blått, grönt, orange och svart. (511) 3 (111) (210) T (220) Imperium-C (730) ALFMIX OY, Helsinki, Helsinfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Imperium-Candy (730) ALFMIX OY, Helsinki, Helsinfors, FI (511) 30

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Palkanlaskennan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Kirjanpidon ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Alvin ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Konsernitilinpäätöksen ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Yritysverotuksen ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Johtamisen ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Markkinoinnin ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Henkilöstöasiantuntijan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Visuaalisen viestinnän ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Sopimusjuridiikan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Reskontranhoitajan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Projektihallinnan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Yrityskaupan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Venäjän kaupan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Justitia kirjasarja (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Yritysjohdon erityisavustajan ajokortti (730) HELSINGIN KAMARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Finera (730) FINERA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 6, 7, 19, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) ARMIPUTKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, blått, gult, vitt och svart. (511) 11, 37 (111) (210) T (220) Scenix (730) FINERA AITATEOLLISUUS OY, Mänttä, Mänttä, FI (511) 6, 19, 37, 42 (111) (210) T (220)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUNE GELLBERG, Malmö, Malmö, SE (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, sininen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i färgerna rött, gult, blått, grönt, vitt och svart. (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) RUSKEEPÄÄ, EEVI-RIITTA, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 16, 21, 32 (111) (210) T (220)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MARTTIINI DECO OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 14, 16, 21, 24 (111) (210) T (220) (730) LANKA JA MUOVI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 20, 21 (111) (210) T (220) (730) LANKA JA MUOVI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 20, 21

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SEINÄJOEN RAKENNUSTARVIKE JA LUKKO OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (591) Merkin värit ovat musta, vaaleansininen ja tummansininen. - Märket utförs i svart, ljusblått och mörkblått. (511) 6, 20 (111) (210) T (220) Murtumatta mukana - lujuutta liikkumalla - Skön men skör - träning ger trygghet (730) ELÄKELIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i färgerna mörkblått och ljusblått. (511) 35, 41

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LÄÄKETIETOKESKUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2005/04172 STARS FOR SALE (730) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (641) Perustuu kansainväliseen rekisteröintiin numero baserar sig på den internationella registreringen nummer (111) (210) T (220) Silentia (730) EKS FINLAND OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 16, 35, 39, 41

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 13127, 21347, 31757, 34872, 37157, 39262, 48918, , , , , , , , , , , (730) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middlesex, Greenford, Middlesex, GB (111) (730) RONALD PRINZLAU, Hampuri, Hamburg, DE (111) (730) VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND GMBH, Birsfelden, Birsfelden, CH (111) 62815, , , (730) ALLISON TRANSMISSION, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FINANSSIALAN KESKUSLIITTO - FINANSBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SHANGHAI CONWOOD INTERNATIONAL CO., LTD., Shanghai, Shanghai, CN (111) (730) VIDEOTRONIC INTERNATIONAL MEDIA SOLUTIONS GMBH, Rastatt, Rastatt, DE (111) , (730) SISU AKSELIT OY (2), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) SNELLMAN, SUSANNE ELISABETH, Helsinki, Helsingfors, FI, LINDBERG, ULF THOMAS MAGNUS, Kauniainen, Grankulla, FI (111) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) WASENIUS, JYRI EERIK, Vammala, Vammala, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen osittain väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) OY FINNPESTICIDES AB, Helsinki, Helsingfors, FI

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (B)

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) ECOLAB GMBH & CO. OHG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 3 (111) (151) RIEGER (730) RIEGER KFZ-KUNSTSTOFFTEILE, DESIGN UND TUNING GMBH, Eggenfelden, Eggenfelden, DE (511) 12 (111) (151) RECA (730) RECA NORM GMBH & CO. KG, Kupferzell, Kupferzell, DE (511) 1, 3, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 25

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) DAVID JONES (730) SARL C.C.M., La Courneuve, La Courneuve, FR (511) 18, 25 (111) (151) (730) FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A., Rubi, Rubi, ES (511) 9 (111) (151) (320) (330) DE (310) /38 NaviGate (730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 NCL(8) (111) (151) (730) ESET, SPOL. S R.O., Bratislava, Bratislava, SK (511) 16 NCL(8)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot