Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...57 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...59 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...61 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...63 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...83 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...84 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...85 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...86

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001, Brande, Brande, DK (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat kerma ja tummanruskea. - Märket utförs i färgerna kräm och mörkbrun. (511) 25 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GEVEKO OY, Parainen, Pargas, FI (511) 2 NCL(9) (111) (210) T (220) (320) (330) BX (310) (730) VIC. VAN ROMPUY OF IN 'T KORT "VARO" N.V., Lier, Lier, BE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i svart, vitt och gult. (511) 7, 9 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) JAMES CAMERON'S AVATAR (730) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9 NCL(9) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) NORDQVIST, SIRPA, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat ruskea, musta, beige ja valkoinen. - Märket utförs i brunt, svart, beige och vitt. (511) 29, 32 (111) (210) T (220) Fit250 (730) ALLER HOLDING A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 35, 38, 44 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PUTIIKKI SEPPONEN KY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5, 6, 9, 10, 14, 20, 35 (111) (210) T (220) NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI (730) NYYTI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 9, 16, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) DIXI (730) YIT RAKENNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36 (111) (210) T (220) Parantava ruoka (730) MIVIDATA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SVETOCOPY (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INTERNATIONAL PAPER, Svetogorsk, Svetogorsk, RU (740) Kolster Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) CARBO MEDICINALIS (730) OY LEIRAS TAKEDA PHARMACEUTICALS AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) MAX TRADING OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja keltainen. - Märket utförs i blått och gult. (511) 41

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ENERGIARAKENNE (730) ENERGIARAKENNE SUOMI OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) DISNEY ENTERPRISES, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen ja kulta. - Märket utförs i svart, vitt, rött och guld. (511) 9, 28 (111) (210) T (220) JAMES CAMERON'S AVATAR (730) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 25 NCL(9) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SLAM (730) CENTAUREA OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 11, 35 (111) (210) T (220) Xo1 (730) XO-TRADE OY, Espoo, Esbo, FI (511) 3 (111) (210) T (220) TERVEYSKOKKI (730) LIFE EUROPE AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 44 (111) (210) T (220) NEWOLO

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEWOLO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) EVENTAPPS (730) FUNK PRODUCTION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) TAYS SYDÄNSAIRAALA (730) TAYS SYDÄNKESKUS OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) idid (730) CONNECTINGTALENTS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Bella Amanda (730) HOLIDAY EXPERIENCE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 3, 14 (111) (210) T (220) Spymaster (730) PLAYRAVEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Asianajotoimisto Oy (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) VERKKOMYYNTIMIES (730) WOW HELSINKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Mesi (730) TAIPALE, JORI JUHANI, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 36, 38, 41, 42

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CIFC (730) CIFC ASSET MANAGEMENT LLC, Delaware, Delaware, US (740) Papula Oy (511) 36 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) TEM TUOTE E. TUOMAALA OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 7 (111) (210) T (220) ILARI (730) MULARI, MIKKO, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 3, 7, 8

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat harmaa ja hopeanharmaa. - Märket utförs i silver och silvergrått. (511) 42 (111) (210) T (220) (730) LUBI OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 11, 20 (111) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29, 30

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Sinun mitoillasi, sinun kotiisi (730) STEMMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Maija Ranta (511) 20 (111) (210) T (220) (730) PALMROTH, TERO PENTTI PERTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24 (111) (210) T (220) JEKKU (730) MAST-JÄGERMEISTER SE, Wolfenbüttel, Wolfenbüttel, DE (511) 32, 33

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) GRAFI CONSULT OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Mainostoimisto Grappa Oy (591) Merkin värit ovat dollarinvihreä, terrakotta, harmaa ja punainen. - Märket utförs i dollargrönt, terrakotta, grått och rött. (511) 35 (111) (210) T (220) Big Wheels (730) HUGEDELAY OY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 16, 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Savo Vintage

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HUGEDELAY OY, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 16, 25, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) PALMROTH, TERO PENTTI PERTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) NEBULA OY, Helsinki, FI (740) Fondia Oy (511) 9, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) Certified Coach of Leaders and Teams (CCLT) -examination (730) PEITSALO, PETER MIKAEL, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Taitogalleria (730) JÄRVELIN, HELI-SIRKKU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) FINSEW OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Siipiseppä (730) FANMET OY, Pöytyä, Pöytyä, FI (511) 7, 37

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) BodyVoice KehonÄäni (730) SALONEN, MARINA BIRGITTA, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 3, 16, 25 (111) (210) T (220) MIELETÖN MUUTOS (730) TTY-SÄÄTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 5, 8, 9, 10, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MOLOK GLOBAL STANDARD (730) MOLOK OY, Nokia, Nokia, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 19, 20, 21, 22, 37, 39, 40 (111) (210) T (220) DimexAsenne (730) DIMEX OY, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 9, 25 (111) (210) T (220) (730) BOOMI INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Mikono Art (730) JUUSELA, TIINA SUSANNA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 18, 25 (111) (210) T (220) NoppaKoti (730) KAIPAINEN, TIMO JOHANNES, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) KSB-TRADING OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött och vitt. (511) 21, 24, 25 (111) (210) T (220) MedicalGate

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MONTISERA OY, Turku, Åbo, FI (511) 5, 42 (111) (210) T (220) (730) OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 43 (111) (210) T (220) NoiseX (730) APUSET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 17, 19 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) SATEMA AS, Oslo, Oslo, NO (740) Timo Lamberg (511) 6, 7, 9, 40 (111) (210) T (220) Glöet (730) VON ELK INNOVATIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) CONTACT IN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, vaaleanruskea, tummanruskea ja musta. - Märket utförs i rött, vitt, ljusbrunt, mörkbrunt och svart. (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) Salotek Oy, direct directions (730) SALOTEK CONSULTING OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 6, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 35, 37, 41

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MASTER TEACHER SUPERVISOR AND COACH, LYH. MASTER-TSC (730) SUED MANAGEMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SALMINEN, MARJUT HANNELE, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi ja musta. - Märket utförs i gult, orange och svart. (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 6 (111) (210) T (220) (730) ROKOMERA TUKKU OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, vihreä, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, ljusblått, grönt, vitt och svart. (511) 3, 16, 21 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MAALA, SAMI KARIM, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) AURUMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 40, 42 (111) (210) T (220) Esperi Anna meidän auttaa (730) ESPERI CARE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 43, 44

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) RUKAKESKUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen, siniharmaa ja musta. - Märket utförs i rött, gult, vitt, blågrått och svart. (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) VIRTUOSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 20

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PUOLUSTUSLAITOS VIINAA (730) MOTHER'S MILK BEVERAGES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (730) GSP GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat kirkkaanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i klargrönt och vitt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) STABELA (730) VIANDER, SUVI, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 10, 16, 20, 25, 28, 35, 41, 44

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Siellä missä sinäkin (730) HELSINGIN TAKSI-DATA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Odeal (730) ODEAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) (730) PICNIC FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 29, 30, 31, 32, 35, 43 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Avaamisen iloa! (730) MOILANEN, MARJA RIIKKA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN PALVELUTIIMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 44, 45 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, sininen ja hopea. - Märket utförs i rött, vitt, blått och silver. (511) 3 (111) (210) T (220) Ehdottava Kaupunki (730) MINUTOR OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) KeyCom (730) KEYPRO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) KeyAqua (730) KEYPRO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) STOPPELIT OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 20 (111) (210) T (220) PAIKKO (730) KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) LUCKY LEIJONA LL LUCKY THE LION (730) HEIKKA, EIJA ANNELI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 25, 28 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PERNOD RICARD FINLAND OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt, gult och rött. (511) 33 (111) (210) T (220) Sijoittajan suurennuslasi (730) LÄHITAPIOLA VARAINHOITO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) Ekonomistin ennakkokartta (730) LÄHITAPIOLA VARAINHOITO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 41

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TURVAPALVELUT FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Juha Wallenlind (511) 37, 45 (111) (210) T (220) (730) BONWELL INTELLIGENCE OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIIPALEMEDIAT OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) PROTAR (730) KAUPPA OSAKEYHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 8, 11 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN UIMAOPETUS- JA HENGENPELASTUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 16, 39, 41 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY GUSTAV PAULIG AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat kulta, valkoinen, musta ja beige. - Märket utförs i guldfärgat, vitt, svart och beige. (511) 30 (111) (210) T (220) Lady Renaissance (730) VIITANEN, TIINA JOHANNA, Vantaa, Vanda, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Ahkera (730) AHKERA SMART TECH OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 7, 40 (111) (210) T (220) Hard Talk Festival (730) PRIME FRONTIER OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI JÄÄKARHUPERHEILLE KOTI (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32, 36, 41 (111) (210) T (220) ServoApp (730) LEPALAAN, FILIPP, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) TAIVASSALO, SAMI ANTERO, Vihti, Vichtis, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i svart, grått, vitt och grönt. (511) 35 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) Alltab (730) ALLECO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) HELLFIRE (730) FELIX ABBA OY AB (2), Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FELIX ABBA OY AB (2), Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat keltainen ja oranssi. - Märket utförs i gult och orange. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYSTALO OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörktblått, ljusblått och vitt. (511) 16, 42, 44 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NOFU OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 29, 30, 31, 35 (111) (210) T (220) Onnirahti (730) LOHIMIES, TEEMU TAPANI, Turku, Åbo, FI (511) 39 (111) (210) T (220) Hirobo (730) HIROBO LTD., Hiroshima, Hiroshima, JP (740) Lammi & Partners Oy (511) 7, 28 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MOSAIIKKIPUU KOSKINEN OY, Mänttä-Vilppula, Mänttä-Vilppula, FI (511) 4, 19, 20 (111) (210) T (220) POP UP ILO (730) ARAHI OY, Kerava, Kervo, FI (511) 23, 35, 41 (111) (210) T (220) Konstikoppa (730) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY, Helsinki, Helsingfors, FI, VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AARREVAARA, AIJA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, vaaleanruskea, ruskea ja tummanruskea. - Märket utförs i svart, vitt, ljusbrunt, brunt och mörkbrunt. (511) 16, 21, 25 (111) (210) T (220) (730) SAMPO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) HYBBO

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY NAKKIKONE AB, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) HAIBIJON OY, Turku, Åbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) OY PRO ICTUS AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 20, 28

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LUMI-MATTI (730) PUUILO OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 8 (111) (210) T (220) i k a s y r (730) MODIG, MARIKA, TOIMINIMEN IKASYR HALTIJANA, Kemiönsaari, Kimitoön, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VL-MARKKINOINTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10 (111) (210) T (220) (730) JOLLA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) TUNTUMA (730) SUOJAKÄSINE OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 9, 17, 25 (111) (210) T (220) Takkamaailma

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ILKKA ALATARVAS OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 6, 8, 11, 35, 37 (111) (210) T (220) Happy Hacking Day (730) RYYNÄNEN, TUOMO TERHO, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 40, 41, 42 (111) (210) T (220) Tanssiva maasto (730) EERA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) Vetreeni (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) UAJ Uuden Ajan Johtajuus

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARI - KYMENLAAKSO CHAMBER OF COMMERCE RY, Kotka, Kotka, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 6, 8, 25 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i rött, blått och vitt. (511) 3, 5, 21

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Bone Voyage Recording Company (730) BARE BONE BUSINESS OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220) Lähjäkörttinetti (730) SERVICEKLUB.DK APS, Aalborg, Aalborg, DK (740) Seppo Laine Oy (511) 15, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) HUIPUT OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja keltainen. - Märket utförs i blått och gult. (511) 39 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Musta Kuu (730) WETROCK CAPITAL & CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) HENRIKSSON, SILVIA, Vihti, Vichtis, FI (511) 6, 9, 45 (111) (210) T (220) IXTUR (730) IXTUR OY, Kaarina, S:t Karins, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy (511) 7, 9, 37 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VANNETUKKU.FI OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 12 (111) (210) T (220) (730) MAYEKAWA MFG. CO., LTD, Tokio, Tokyo, JP (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 7, 11 (111) (210) T (220) NOJAX

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEHTIMÄKI, KEIJO ANTERO, Espoo, Esbo, FI (511) 20 (111) (210) T (220) (730) OY HKH MANAGEMENT CONSULTING LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen ja musta. - Märket utförs i ljusblått och svart. (511) 35, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen, keltainen, punainen, vihreä ja violetti. - Märket utförs i svart, blått, gult, rött, grönt och violett. (511) 41 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FORNELLO OY, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja punainen. - Märket utförs i svart, gult och rött. (511) 33, 35, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) CA (310) PUREX COMPLETE (730) THE DIAL CORPORATION (2), Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3 NCL(9) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) Lapland Trophy

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) POHJOIS-SUOMEN OFF ROAD YHDISTYS RY, Kemijärvi, Kemijärvi, FI (740) Paavo Leinonen (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, harmaa, musta ja vihreä. - Märket utförs i blått, vitt, grått, svart och grönt. (511) 4, 35, 39 (111) (210) T (220)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, harmaa ja musta. - Märket utförs i blått, vitt, grått och svart. (511) 4, 35, 39 (111) (210) T (220) (730) NESTE OIL OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, harmaa, musta ja vaaleansininen. - Märket utförs i blått, vitt, grått, svart och ljusblått. (511) 4, 35, 39

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) CADUM, Pariisi, Paris, FR (111) (730) ICONIX EUROPE LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) SCHETELIG OY, Vantaa, Vanda, FI (111) , (730) H2O SPORTSWEAR A/S, Aarhus, Aarhus, DK (111) , , , , , , , , (730) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG, Allschwil, Allschwil, CH (111) (730) TWIG COM OY, Salo, Salo, FI (111) , (730) KULTAKESKUS OY (3), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) REMA 1000 AS, Oslo, Oslo, NO (111) (730) MERCK KGAA, Darmstadt, Darmstadt, DE (111) , (730) UNILIN FLOORING NC, LLC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , (A) (730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, Ohio, Ohio, US (111) (730) NORTHWAVE S.R.L., Pederobba, Pederobba, IT (111) , , , , (730) HANKOOK TIRE CO. LTD. (2), Soul, Seoul, KR (111) (730) MAHARISHI VEDIC UNIVERSITY LIMITED, Valetta, Valetta, MT (111) (730) TEHO FILTER OY, Sievi, Sievi, FI (111) (730) TEKIJÄNOIKEUDEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY GUSTAV PAULIG AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (111) , (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) ALMA MEDIAPARTNERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) PLUP OY AB LTD, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) JEHONADAV, SHLOMO DAVID, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) BRANDSOFT OY, Raahe, Brahestad, FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (A) (B)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) ICE SA, SOCIETE ANONYME, Bastogne, Bastogne, BE (511) 14 NCL(9) (111) (151) (320) (330) CH (310) BIG BANG

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IIC-INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION GMBH, Bern, Bern, CH (511) 9, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45 NCL(9) (111) A (151) (320) (330) BX (310) LINX (730) DC INTERNATIONAL HOLDING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 37, 38 NCL(9) (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) COOL DOWN AG, Berg (TG), Berg (TG), CH (511) 5, 10, 25, 32, 33, 35, 44 NCL(9) (111) (151) (320) (330) FR (310) LIGHTVIDEO (730) ALCATEL LUCENT, Pariisi, Paris, FR (511) 38, 42 NCL(9)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 (730) 5M S.R.L., Borgoricco, Borgoricco, IT (511) 14 NCL(9) (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) "BLAGOTVORITELNY FOND ALINY KABAYEVOY", Moskova, Moskva, RU (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41 NCL(9) (111) (151) (320) (330) BY (310)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOÏ OTVETSTVENNOSTYOU "ALUTECH INCORPORATED", Minskaya obl., Minskaya obl., BY (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, oranssi, vihreä, vaaleanvihreä, sininen, syaani, magenta ja vaaleanmagenta. - Märket utförs i vitt, gult, orange, grönt, ljusgrönt, blått, syaani, magenta och ljusmagenta. (511) 40 NCL(9) (111) (151) (730) "BLAGOTVORITELNY FOND ALINY KABAYEVOY", Moskova, Moskva, RU (561) Merkin translitteraatio on KABAYEVA ALINA. - Translitteration av märket är KABAYEVA ALINA. (511) 9, 16, 25, 28, 35, 41 NCL(9) (111) (151) (320) (330) CH (310)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RV GENERALE SA, Baar, Baar, CH (511) 14, 18, 21, 27, 37, 39, 40, 42 NCL(9) (111) (151) (320) (330) SE (310) 2011/05563 BABYBOX (730) BABY DM SCANDINAVIA AB, Helsingborg, Helsingborg, SE (511) 38 NCL(9) (111) (151)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MULTIDRIVE LIMITED, Warwickshire, Warwickshire, GB (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, vitt och rött. (511) 7, 45 NCL(9) (111) (151) (730) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "LOMO", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 10, 37, 40 NCL(9) (111) (151) (320) (330) BX (310) KINDER MILK-SLICE (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (511) 30 (111) (151) (320) (330) DE (310) /39 viafix (730) DACHSER GMBH & CO. KG, Kempten, Kempten, DE (511) 39

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) SOREMARTEC S.A., Arlon, Arlon, BE (511) 29, 30, 32, 33 (111) (151) (320) (330) JP (310) (730) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION, Tokio, Tokyo, JP (511) 1, 6, 7, 9, 11, 12, 37, 42 NCL(9) (111) (151) (320) (330) CH (310) MOVADO MODERN AHEAD OF ITS TIME (730) MOVADO WATCH COMPANY S.A., Grenchen, Grenchen, CH (511) 14

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 PÂTISSERIE THEO (730) GRIESSON - DE BEUKELAER GMBH & CO. KG, Polch, Polch, DE (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) RU (310) JSI (730) ZAKRIYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "DZHI ES INDUSTRI", Moskova, Moskva, RU (511) 2, 3, 4, 7, 12 NCL(9) (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) ZAKRIYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "DZHI ES INDUSTRI", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat valkoinen, harmaa, kirkkaanharmaa, tummanharmaa, musta ja punainen. - Märket utförs i vitt, grått, klargrått, mörkgrått, svart och rött. (511) 2, 3, 4, 7, 12 NCL(9)

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1422/2011 (730) RED BULL GMBH, Fuschl am See, Fuschl am See, AT (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 NCL(9) (111) (151) (320) (330) NO (310) PAPILLON (730) EKJORD AS, Oslo, Oslo, NO (511) 33 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 TEMPC

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENDRESS + HAUSER GMBH + CO. KG, Maulburg, Maulburg, DE (511) 7, 9 (111) (151) (320) (330) EE (310) M GRAND CHALET (730) GLOBAL WINE HOUSE OÜ, Tallinna, Tallinn, EE (511) 33 (111) (151) NEDAP TECHNOLOGY THAT MATTERS (730) N.V. NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK NEDAP, Groenlo, Groenlo, NL (511) 7, 9, 11, 35, 37, 42, 45 NCL(9) (111) (151) (320) (330) SE (310) 2012/02525 GALATEA (730) GALATEA SPIRITS AB, Tuhkolma, Stockholm, SE (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) IT (310) PD2012C277

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning IAL-SYSTEM DUO (730) FIDIA FARMACEUTICI S.P.A., Abano Terme (Padova), Abano Terme (Padua), IT (511) 3, 5, 10 (111) (151) Anthelmin (730) TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Cuxhaven, DE (511) 5 (111) (151) (730) GUIONTAS HOLDINGS LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on GRENAIS. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är GRENAIS. (511) 32 (111) (151)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PIRLANT SAAT MÜCEVHER VE PAZARLAMA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, Bursa, Bursa, TR (511) 14 (111) (151) (730) YANG YUANZAN, Quanzhou City, Fujian Province, Quanzhou City, Fujian Province, CN (511) 12 NCL(9) (111) (151) (320) (330) RU (310) MENDELEEV (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "LIVIZ", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 33 (111) (151) (320) (330) IT (310) VR2012C COSTASERA

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MASI AGRICOLA S.P.A., Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), IT (511) 33 (111) (151) (730) SDS-TRANS, Moskova, Moskva, RU (511) 39 (111) (151) (730) ROCKAUTO, LLC, Wisconsin, Wisconsin, US (511) 35 (111) (151)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., LTD., Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN (511) 7 (111) (151) ELBARON (730) ELBARON SA, Les Acacias, Les Acacias, CH (511) 11 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) ULEFOS NV AS, Ulefoss, Ulefoss, NO (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 6, 11, 20 (111) (151) (320) (330) FR (310)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SCAP, Saint Denis, Saint Denis, FR (511) 16, 35, 38, 41, 42 (111) (151) (730) HUIZHOU HUIYANG QIUCHANG HUADUN MUSICAL INSTRUMENT FACTORY, Huizhou City, Guangdong Province, Huizhou City, Guangdong Province, CN (511) 15 (111) (151) (320) (330) CH (310) Via Ravia (730) NG2 SUISSE GMBH, Zug, Zug, CH (511) 25 (111) (151) (320) (330) CH (310) Vapiano (730) NG2 SUISSE GMBH, Zug, Zug, CH (511) 25

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) CHEN ZHENG BIN, Xiamen, Fujian, Xiamen, Fujian, CN (591) Merkin värit ovat musta, punainen, keltainen ja sininen. - Märket utförs i svart, rött, gult och blått. (511) 18 (111) (151) (320) (330) JP (310) (730) KOWA COMPANY LTD., Nagoya, Nagoya, JP (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 5 (111) (151) (730) ZAO "ARCTUR TRAVEL", Pietari, Sankt Petersburg, RU (511) 39, 43

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) EG (310) (730) KAPCI COATINGS (MOHAMED AHMED EL SAYED & PARTNERS), Port Said, Port Said, EG (591) Merkin värit ovat oranssi, vihreä, sininen, musta, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i orange, grönt, blått, svart, vitt och gult. (511) 2 (111) (151) (320) (330) RU (310) ROSDOT (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TOSOL-SINTEZ (TOSOL-SINTEZ, LIMITED LIABILITY COMPANY), Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, RU (511) 1, 7, 12 NCL(9) (111) (151) (320) (330) LI (310) Ivocerin

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) IVOCLAR VIVADENT AG, Schaan, Schaan, LI (511) 5 (111) (151) (730) JIANGSU CHANGSHENG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD., Changzhou City, Jiangsu Province, Changzhou City, Jiangsu Province, CN (511) 9 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTJU "UK "DOM", Pietari, Santk Petersburg, RU (511) 16, 28, 35, 36, 41, 43, 44 (111) (151)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTJU "UK "DOM", Pietari, Santk Petersburg, RU (511) 16, 28, 35, 36, 41, 43, 44 (111) (151) (730) "INDEX - 6" LTD., Plovdiv, Plovdiv, BG (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 7 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2012/13662

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 12 (111) (151) AIRFLUSOL (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (511) 5 (111) (151) (320) (330) AU (310) (730) EQUIGROUP HOLDINGS PTY LIMITED, North Sydney, New South Wales, North Sydney, New South Wales, AU (511) 9, 35, 36, 42 (111) (151) (320) (330) CH (310) NOVACARE

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOVASTOR AG, Zug, Zug, CH (511) 9 (111) (151) (730) MUDO SATIS MAGAZALARI ANONIM SIRKETI, Avcilar - istanbul, Avcilar - istanbul, TR (511) 35 NCL(9) KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) ZOETIS LLC, Delaware, Delaware, US (111) (A) (730) UNITED TRADE MARK LIMITED, Floriana, Floriana, MT (111) (730) FKR INVESTMENT SP. Z O.O., Nowy Sacz, Nowy Sacz, PL (111) (730) SAF-HOLLAND GMBH, Bessenbach, Bessenbach, DE (111) (730) HÜBNER NATURARZNEIMITTEL GMBH, Ehrenkirchen, Ehrenkirchen, DE (111) (730) LESTOPREX AG, St. Gallenkappel, St. Gallenkappel, CH

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot