AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015"

Transkriptio

1 AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto

2 2 2016

3 Taustaa Kelassa on toteutettu ASLAK- kuntoutusta 1980-luvulta lähtien ja TYKkuntoutusta vuodesta ASLAK rekisteröitiin tavaramerkiksi vuonna 1997.Ensimmäiset kuntoutuksen standardit tulivat vuonna ASLAK- kuntoutus on ryhmämuotoista varhaiskuntoutusta ja TYKkuntoutus on järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa ammatillista kuntoutusta. STM:n kanssa linjattiin vuonna 2004 yhdeksi kehittämisen painopistealueeksi työikäisten kuntoutus: Kelan työhön kuntoutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on saada uusia kuntoutusmuotoja vastaamaan entistä paremmin työntekijän, työn, työyhteisöjen ja työelämän tarpeisiin. (STM Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käyttösuunnitelma ). Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishanke (TK-hanke) toteutettiin vuosina ,(kuntoutuksen lisäkurssit vuosille ). TK-VERKKO-jatkohanke vuosina Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toinen vaihe (TK2- hanke) toteutettiin vuosina KKRL12 tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta

4 Kelan kuntoutus työssä oleville vuonna 2014 Kelan kuntoutujia kaiken kaikkiaan (2013: ; 2012: ) Harkinnanvaraisia kuntoutujina (41 200; ), joista ASLAK-kuntoutujia ( ; ) TYK-kuntoutujia 460 (400; 320) Tules-kuntoutujat ( 8 630; 7 180) Mielenterveyskurssit (2 120; 2 240) Sopeutumisvalmennuskurssit (2 970; 3 340) Ammatillisen kuntoutuksen kuntoutujia (13 400; 3 440), joista Tyk-kuntoutujia ( 2 390; 2 570) Psykoterapia ( ; ) Yli 26-vuotiaita (15 387; ) 4

5 Työ muuttuu Työ on yhä harvemmin pysyvä tila tai fyysinen paikka, jonne mennään ja jossa ollaan. Työ muuttuu asioiksi, joita tehdään. Yhä useampi meistä työskentelee monelle organisaatiolle ja työnantajalle Teppo Turkki, Sitran johtava asiantuntija Sosiaalivakuutus 1/2015

6 Miksi muutoksia Kelassa on tehty kehitystyötä kuntoutusmallin muuttamiseksi vuodesta 2004 lähtien. Tiedossa mm. sama paketti kaikille, kuntoutuksen kesto, laitosmaisuus, työkytkentä ohut, yhteistyö työpaikkaan ja työterveyshuoltoon yhteistyöpäivän varassa ASLAK-kuntoutuksen tausta-ajatus: työkyvyn oletettu heikentyvän vasta tulevaisuudessa -> tutkimus ei ole antanut vaikuttavuuden kannalta tukea ASLAK-tutkimuksen vähäisyys ASLAKia ei ole tutkittu satunnaistetussa asetelmassa Tutkimusnäyttö vaikuttavuudesta ristiriitainen, kuntoutujien valinta? Työelämä muuttuu Kuntoutuksen ajattelutavan muutos: sairauslähtöisestä ajattelusta biopsykososiaaliseen ja ICF- laaja-alaiseen tarkastelutapaan Kuntoutuksen tavoitteiden täsmentyminen 6

7 Työhönkuntoutuksen kehittämisen eteneminen TK1 HYPRO TUUKKA KOKONAISKUNTO MODULO JYRI TUULI TEOSTA Laaja tutkimus Yksilöllinen kuntoutustarpeen arviointi Mallin joustavuus Työkytkentä TK2 1 malli TK verkko

8 TK2 malli Lähemmäs työelämää integroitu malli, joka on yksilöllisten tavoitteiden mukaan räätälöity ja tuottaa hyötyjä sekä kuntoutujalle että työpaikalle

9 TK2- hanke :kuntoutujan polku Työterveyshuollon rooli Suunnittelu Yksilöjaksot Ryhmäjaksot Tilanneanalyysi Päätösosa Työnantaja rooli 9

10 TK2-kuntoutuksen arviointitutkimus TK2-tutkijaryhmä Tutkimuksen koordinaattori: johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

11 Kuntoutustarve TK2-kuntoutujien ja muun henkilöstön vertailu TK2 kuntoutujat Muu henkilöstö Tehtävät Kiire Fyysinen kuormitus Osaamisvaatimukset Vaikutus- Työhön sittoutuminemahdollisuudet Huono terveys Masennus Ylipaino Muutokset työssä (12 kk) Työkuormitus Voimavarat työssä Terveys ja riskitekijät

12 Kuntoutuksen kytkeytyminen työhön Suurin osa kuntoutujista (72 %) oli tyytyväinen työhön ja ammattiin ja terveyteen liittyvien asioiden suhteeseen. Tyytyväisyydessä ammatillisten ja terveyteen liittyvien asioiden suhteeseen ei ollut merkitseviä eroja kuntoutuksen palveluntuottajien välillä. Työnantajat odottivat erityisesti kuntoutuksen yksilöllisyyttä sekä kytkeytymistä työhön ja ammattiin.

13 Esimiehen rooli työntekijän kuntoutuksessa Lähes kaikkien (94 %) lähiesimiesten mielestä esimiehen olisi hyvä olla tietoinen työntekijän terveyteen liittyvästä problematiikasta. Esimiehiltä kului aikaa keskimäärin 9,3 tuntia kuntoutukseen osallistumiseen Kuva: Esimiehen rooli kuntoutuksessa Pidin hyödyllisenä osallistumistani kuntoutuksen aikana järjestettyihin tapaamisiin (n=111) Pidin hyödyllisenä työntekijän kanssa yhdessä täyttämääni selvityslomaketta (n=84) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

14 Suunnittelukokous Tilanneanalyysi Työpaikkakäynti Avopäivä/käyntikerta Ryhmäjakso Yksilöllinen käyntikerta Päätösosa Juha Sari Susanna Riitta Päivi 5 5 Matti Timo Petteri 3 Helena Mari Liisa 5 5 3

15 Kuntoutujien psykososiaalisen toimintakyvyn muutokset RAND-36-mittari Alussa Lopussa Psyykkinen hyvinvointi (0.001) Tarmokkuus (0.000) Psyykkinen roolitoiminta (0.218) Sosiaalinen toimintakyky (0.019)

16 Kuntoutujien fyysisen toimintakyvyn muutokset RAND-36-mittari Alussa Lopussa Koettu terveys (0.000) Fyysinen toimintakyky (0.000) Fyysinen roolitoiminta (0.649) Kivuttomuus (0.003)

17 Työhön liittyviä vaikutuksia Työhön liittyneet vaikutukset kohdistuivat niille kuntoutujille, joilla oli työolosuhteita ja omaa työuraa koskeneita tarpeita. Nämä vaikutukset edellyttivät esimiehen aktiivisuutta ja sitoutumista. Työn liittyneitä konkreettisia vaikutuksia esimiesten mukaan: työtehtävien tai työaikojen muokkaaminen työn hallinta, kuten ajanhallinta, työn suunnittelu työn organisointi, kuten muutokset työnjaossa uusien työvälineiden ja ergonomian käyttöönotto työntekijän voimavarojen ja työmotivaation kasvu

18 Kuntoutumista edistävä vaikutusmekanismi Vaikutukset, jotka kytkeytyivät työhön ja edistivät työssä jatkamista, edellyttivät työpaikan ja esimiehen aktiivista osallistumista kuntoutusprosessiin. Jos työpaikan ja esimiestyön kuntoutusta edistävä mekanismi ei toiminut, kuntoutuksen vaikutukset rajoittuivat vain kuntoutujan omaan terveyteen ja hyvinvointiin. Työterveyshuollon aktiivinen kumppanuus kuntoutuksen aikana edisti kuntoutumista

19 AURA - kuntoutus osana työpaikan toimintaa Johdon sitoutuminen työkyvyn tukemisen tavoitteisiin ja keinoihin Johtaminen Työpaikan työhyvinvointitoiminta Strategiset tavoitteet Työhyvinvoinnille ja työkyvyn tukemiselle Työturvallisuus Työpaikan oma toiminta Työterveyshuoltoyhteistyö työpaikan kanssa; toiminnan suunnittelu Työterveystoiminta Työterveyshuollon työkyvyn seuranta Toimintatavat; terveystarkastustukset vastaanottokäynnit työpaikkakäynnit Kuntoutusyhteistyö; AURA-kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Muu kuntoutus

20 AURA kuntoutuspolku Sisältää ryhmämuotoista avovuorokautta (+ majoitusmahdollisuus) 1-6 yksilöllistä avopäivää ja 3-5 yksilöllistä käyntikertaa TA pakollinen osio työnantaja mukana Ryhmäjaksot TTH työterveyshuolto mukana TA TTH avovrk 3 4 jaksoa, jotka kestoltaan 3 5 vrk TA TTH Kuntoutujan tilanteen arviointi Suunnittelu 1 avopäivä 1 käyntikertaa TA TA kk Yksilöllinen osa kk yksilöllinen avopäivä kk 1 3 yksilöllistä käyntikertaa ja/tai X 0-5 Päätösosa 1 käyntikerta

21 AURA- kuntoutuksen suunnittelu Työnantaja ABC :n työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjataan kuntoutustoiminta TÄRKEÄÄ: työpaikan ja esimiehen osallistumisen varmistaminen ja mahdollistaminen Työnantaja ja työterveyshuolto sopivat AURA-kuntoutuksen hakemisesta yrityksen työntekijöille Yhdessä sovitaan kuka hakee Kelan järjestelmästä kurssin yritykselle Hakemus tehdään sähköisesti ja hakijoina voi olla työnantaja, työterveyshuolto, ammattiliitot tai yhdistykset Hakeminen vaatii hakijalta Katso- tunnisteen Sähköisen hakemisen jälkeen hakija saa välittömästi päätöksen kuntoutuskurssin hyväksymisestä ( 10 henkilölle) Hakija taho valitsee hakiessaan Kelan järjestelmästä kuntoutuksen palveluntuottajan

22 AURA - kuntoutuksen suunnittelu kuntoutuksen aloittamiseksi TÄRKEÄÄ: Työnantaja ja työterveyshuolto miettivät kenelle kuntoutus kohdennetaan, miettivät kuntoutuksen työhön liittyvät tavoitteet ja sopivat keskenään työnjaosta ja yhteistoiminnasta kuntoutuksen aikana Kuntoutuksen palveluntuottajan kanssa sovitaan kuntoutuksen toteutuksesta. AIKATAULUT Esimiesten osallistuminen ja tehtävät Ammatillisen selvityslomakkeen kautta keskustelu kuntoutukseen hakeutuvan kanssa Osallistuminen kuntoutujan tilanteen arviointiin Palveluntuottajan kuntoutuksen palaveri työpaikalla Ryhmäjakson aikainen yhteistyökokous Päätösosa Työantajan ( HR) ja työsuojelun osallistuminen Työterveyshuollon rooli esivalinnan tekemisessä

23 Kenelle AURA kuntoutus Henkilöille joiden kuormittuneisuus, jaksamisvaikeudet ja sairauksien oireet aiheuttavat kuntoutuksen tarvetta TAI joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa, jos työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä Kelassa päätökset lakipykälien mukaan (6 ja 12 ) 23

24 Työterveyshuollon (työantajan) tärkeää miettiä kohdentaminen, oikea-aikaisuus ja valinta ( kts. Kela Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 91/2015; Pasternack..) Mitkä tekijät ennakoivat keskimääräistä suurempaa työkyvyn heikkenemisen riskiä? Toimiala ( mm. siivous ja kodinhoito, rakentaminen, sosiaali- ja terveystoimi, kuljestusala, maa- ja metsätalous) Työtekijäasema Vuorotyö Sairauspoissaolot Aiemmat työkyvyttömyysjaksot Työn riskitekijät ( yksitoikkoinen työ, puuttuva työnhallinnan kokemus, huono työilmapiiri, epäoikeudenmukaisuus) Terveys ( huonoksi koettu terveys, pitkäaikaissairaudet, kipu, unihäiriöt, masennus, uupumus) Elintavat ( lihavuus,, vähäinen liikunta, huono kunto, tupakointi, runsas alkoholin käyttö)

25 Ketkä toteuttavat AURA-kuntoutusta Työryhmä: Työelämän asiantuntija Fysioterapeutti Erikoislääkäri ( työterveyshuolto, yleislääketiede tai fysiatria) Psykologi Erityistyöntekijät: (4) Työfysioterapeutti Työterveyshoitaja tai terveydenhoitaja Ravitsemusterapeutti Toimintaterapeutti Sosiaalityöntekijä tai sosionomi (AMK) Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tai YTM( pääaine kuntoutustiede)

26 Mitä kuntoutuksessa tapahtuu Jokaiselle kuntoutujalle kuntoutusprosessi toteutetaan oman suunnitelman mukaisesti (muotoilu syntyy alkuvaiheen yksilöllisessä arvioinnissa) ja ryhmätoteutukset mahdollistavat lisäksi ammatillisten asioiden yksilöllisen tuen Ammatillisen teeman sisällössä käsitellään työhön ja ammattiin liittyviä asioita. työn muutokset ja vaatimukset, työn nykytila ja sujuminen, ammatillinen kehitys ja osaaminen, kuormittuminen sekä voimavarat ja palautuminen. Näiden sisältöalueiden käsittely pohjautuu työ- ja toimintakykyä tukeviin malleihin, työkykymalleihin tai työlähtöiseen ajatteluun. Terveysteeman sisällössä käsitellään terveyteen liittyviä tekijöitä terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista, mielialaa, ajankäyttöä, liikuntaa, ihmissuhteita, päihteiden käyttöä, harrastuksia, elämäntilannetta ja perhetilannetta. Esimies mukana työhön liittyvien asioiden käsittelyssä 26

27 AURA- kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioidaan Osana Kelan AKVA tuloksellisuuden seurantaa. Palveluntuottaja toimittaa tiedot Kelaan kuntoutujan suostumuksella, toimitus sähköisen järjestelmän kautta AURAssa GAS- menetelmän mukaiset tavoitteet Elämänlaatumittari: WHOQOL-BREF Työkykykysymykset: Kela lomake Mieliala: BDI21 Fyysisen kunnon testit (submaksimaalinen polkupyöräergometria tai kävelytesti,yläraajojen dynaaminen nostovoima, toistokyykisten määrä,tasapainotesti)

28 AURA-KUNTOUTUS Uusi AURA-kuntoutus standardi on rakennettu TKhankkeiden, työikäisten kuntoutukseen kohdistuvien tutkimusten ja selvitysten tulosten sekä nykykäytännössä hyvien käytäntöjen kokemusten valossa. Kilpailutus vuonna 2015 (Palveluntuottajien valinta) Hakeminen mahdollista ympäri vuoden Finlandiatalon tilaisuus antaa tarkempia ohjeita 28

29 Hankkeiden julkaisuja 1. Hinkka K, Aalto L ja Toikka T; Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen?viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia.helsinki:sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 134, Seppänen-Järvelä, R, toim. Kuntoutuksen yhteistoiminta osaksi työn arkea. Arviointitutkimus työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisesta vaiheesta. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 84, TK2-hanke, raportti kuntoutuspalvelujen toteutumisesta, Kuntouta verkossa, Verkkokuntoututtajan opas, Teosta-kuntoutus,epätyypilliset työsuhteet, Akateemisten pätkätyöläisten hyvinvointia ja kuntoutus,tuuli-hanke, Uudenlaista työikäisten kuntoutusta.ideoista tuloksiin Kelan työhönkuntoutushankkeessa, Kehittämisideoista työikäisten kuntoutuksen käytännöiksi.kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen lähtökohdat, Seppänen-Järvelä R, Aalto A-M, Juvonen-Posti P, Laaksonen M, Tuusa M, toim. Tavoitteena työhön kytkeytyvä, yksilöllisesti räätälöity kuntoutus. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen (TK2) arviointitutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia (tulossa), Seppänen-Järvelä R, Pesonen S, Juvonen-Posti P, Laaksonen M, Savinainen M, Tuusa M, Syrjä V. Kuntoutumisen polku - yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen (TK2) arviointitutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia (tulossa), 2015.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista?

Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Voiko TK1 ja TK2- hankkeiden pohjalta tehdä johtopäätöksiä ASLAK:n ja TYK:n kehittämissuunnista? Kela, terveysosasto, kuntoutusryhmä Leena Penttinen, KM, TtM, suunnittelija Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita Päivitetty 1.2.2012 Kelan ASLAKkurssien sisältöja hakuohjeita 1 KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ- JA HAKUOHJEITA voimassa 1.1.2012 lukien Sisällysluettelo KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ JA HAKUOHJEITA... 2 1.

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti Palosuojelurahaston loppuraportti Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen pelastusalalle - hanke Sirpa Lusa Työterveyslaitos/ Sisäasiainministeriö Tampere 8.1.2010 Hanke

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot