Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit"

Transkriptio

1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo

2 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssien palvelulinjakohtaisessa osassa määritellään kurssin toteutus, rakenne ja henkilöstö (voimassa alkaen) Kuntoutuskursseissa on kuusi (6) erillistä palvelulinjan Standardia (laatukuvausta)

3 Aikuisten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoinen Aikuisten kuntoutuskurssi, perhekurssi Aikuisten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä Nuorten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoinen Nuorten kuntoutuskurssi, ryhmämuotoisten ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä Pitkään sairastaneiden kuntoutuskurssi

4 Kohderyhmä Aikuisten Kuntoutujat, jotka ovat työelämässä, opiskelemassa tai palaamassa työhön ne kuntoutustuen saajat, joiden tavoitteena on työhön paluu lähitulevaisuudessa Kuntoutujalla on Asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus Kaksisuuntainen mielialahäiriö, sairaus on vakaassa vaiheessa ja kuntoutus sairauden kannalta tarpeen Paniikki- ja/tai ahdistushäiriö

5 Kohderyhmä Aikuisten kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa Kurssit toteutetaan erikseen henkilöille, joilla on Lievä tai keskivaikea masennus Kaksisuuntainen mielialahäiriö Paniikki- ja/tai ahdistushäiriö

6 Kohderyhmä Nuorten Kuntoutujat, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä tai palaamassa työhön Kuntoutujalla on Asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus, paniikki- tai ahdistushäiriö ja Hoito on toteutettu hyvän hoitokäytännön mukaisesti terveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa ja lisäksi tarvitaan kuntoutuksellisia toimia

7 Kohderyhmä Nuorten Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa Kurssit toteutetaan erikseen vuotiaille vuotiaille

8 Kohderyhmä Perhekurssit Mielenterveyden häiriöitä sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä tai palaamassa työhön Kuntoutujan puoliso ja lapset (omaiset/läheiset) Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa Kuntoutujalla on Asianmukaisesti diagnosoitu mielenterveyden häiriö ja Terveydenhuollossa saatu ensitieto ja hoidonohjaus vanhemman psyykkisestä sairaudesta eivät ole riittäneet, vaan kuntoutuja perheineen tarvitsee moniammatillista tukea ja ohjausta

9 Kuntoutujan ja omaisten tai läheisten asiantuntemusta kuullaan ja hyödynnetään kuntoutuksessa Puoliso ja lapset (omaiset/läheiset) osallistuvat kurssijakson suunnitteluun Voimavaroja omaan jaksamiseen, kuntoutujan tukemiseen sekä kuntoutumisen jatkumiseen arjen toiminnoissa

10 Kohderyhmä Pitkään sairastaneiden Henkilöt, jotka ovat pitkään sairastaneet skitsofreniaa ja/tai muita psykooseja, hoito on toteutettu hyvän hoitokäytännön mukaisesti terveydenhuollossa ja lisäksi tarvitaan kuntoutuksellisia toimia Kuntoutujalla on voimassa oleva hoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon kuntoutuskurssi niveltyy Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa

11 Kurssien tavoitteet Kuntoutujan yksilölliset tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan (perhekurssilla myös omaisen) kanssa moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta hyödyntäen tavoitelomakkeelle (GAS) => Kurssijakson yksilölliset tavoitteet perustuvat B- lääkärinlausunnossa olevan kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin (toimintakyky, toimintarajoitteet, terveys /ICF luokituksen mukaan)

12 Yleiset tavoitteet Aikuisten Työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen Itsetuntemuksen ja -arvostuksen vahvistaminen Sosiaalisen tuki/yhteistyöverkoston vahvistaminen ja sosiaalisten valmiuksien lisääminen Kannustaminen elämäntapamuutoksiin Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen.

13 Yleiset tavoitteet Nuorten Opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen Persoonallisuuden ja identiteetin kehittymisen tukeminen Omien arvojen ja valintojen vahvistaminen ja syventäminen Sosiaalisen aktiivisuuden ja valmiuksien vahvistaminen ja lisääminen Rohkaista ja tukea nuorta huolehtimaan omasta elämästään, työstään ja opiskelustaan Vahvistaa toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänhallintaa Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen.

14 Yleiset tavoitteet Perhekurssit Työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen Tiedon saaminen ja syventäminen mielenterveyden häiriöistä Työssä selviytymiskeinojen tukeminen Voimavarojen tukeminen sairauden kanssa elämiseen Elämänhallinnan vahvistaminen ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen kehittäminen Hyvinvoinnin edistäminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen Perheen arjessa selviämiskeinojen vahvistaminen Terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen Toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle.

15 Yleiset tavoitteet Pitkään sairastaneiden Kuntoutujan omien voimavarojen vahvistaminen Kuntoutujan tukeminen omaa elämää koskevien tavoitteiden saavuttamisessa Kannustaminen elämäntapamuutoksiin Kuntoutumista edistävien keinojen löytäminen Sosiaalisen tuki/yhteistyöverkoston vahvistaminen Sosiaalisten valmiuksien lisääminen Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen Psykososiaalisen toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen.

16 Henkilöstö Aikuisten ja perhekurssit Moniammatillisessa työryhmässä neljä jäsentä, jotka vastaavat kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta erikoislääkäri (psykiatria tai yleislääketiede) Psykologi tai psykoterapeutti sosiaalityöntekijä tai sosionomi (AMK) Sairaanhoitaja, koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona tai erikoistumisalana psykiatrinen hoitotyö Omaohjaaja neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa (ja omaisia), kuuluu moniammatilliseen työryhmään Erityistyöntekijöinä (moniammatillisen työryhmän ulkopuolelta) aikuisten kuntoutuskurssilla vähintään yksi seuraavista: fysioterapeutti, musiikki- tai taideterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalipsykologi, psykodraamaohjaaja, toimintaterapeutti perhekurssilla vähintään kaksi seuraavista: toimintaterapeutti, fysioterapeutti, terveydenhoitaja, musiikki- tai taideterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

17 Muu henkilöstö osallistuu kuntoutuksen ja vapaa-ajan ohjelman toteutukseen Perhekursseilla myös avustavaa henkilöstöä ja lastenohjaajia lasten ja nuorten pienryhmätoimintaa, vapaa-ajan ohjelmaa ja lastenhoitoa varten.

18 Henkilöstö Nuorten Moniammatillisen työryhmässä kolme jäsentä, jotka vastaavat kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta erikoislääkäri (psykiatria tai nuorisopsykiatria tai yleislääketiede) Psykologi tai psykoterapeutti Sairaanhoitaja (koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona tai erikoistumisalana psykiatrinen hoitotyö) tai fysioterapeutti Psykologi (tai psykoterapeutti) ja sairaanhoitaja (tai) fysioterapeutti työskentelevät työparina. Omaohjaaja neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa, kuuluu moniammatilliseen työryhmään.

19 Erityistyöntekijöinä (moniammatillisen työryhmän ulkopuolelta) vähintään kaksi seuraavista: sosiaalityöntekijä tai sosionomi (AMK), musiikki- tai taideterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalipsykologi, toimintaterapeutti, nuorisotyöntekijä Muu henkilöstö osallistuu kuntoutuksen ja vapaa-ajan ohjelman toteutukseen Avustavaa henkilöstöä alle 18-vuotiaille kuntoutujille iltaisin klo järjestettävää vapaa-ajan toimintaa varten.

20 Henkilöstö Pitkään sairastaneiden Moniammatillisen työryhmässä kolme jäsentä, jotka vastaavat kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta erikoislääkäri (psykiatria tai yleislääketiede) Sosiaalityöntekijä tai sosionomi (AMK) Sairaanhoitaja (koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona tai erikoistumisalana psykiatrinen hoitotyö) Omaohjaaja neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa, kuuluu moniammatilliseen työryhmään.

21 Erityistyöntekijöinä (moniammatillisen työryhmän ulkopuolelta) vähintään kaksi seuraavista: psykologi tai psykoterapeutti, toimintaterapeutti, musiikki- tai taideterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalipsykologi Muu henkilöstö osallistuu kuntoutuksen ja vapaa-ajan ohjelman toteutukseen Avustavaa henkilöstöä päivittäisissä toiminnoissa avustamiseen ja vapaa-ajan ohjelman toteutukseen

22 Kurssin rakenne Aikuisten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoinen Nuorten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoinen toteutus avo- tai laitosmuotoisena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan kurssin kesto yhteensä 15 vrk Vähintään 3 jaksossa, joista ensimmäisen pituus vähintään 5 vrk kurssi toteutetaan 12 kuukauden aikana kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa jokaisella jaksolla yksilölliset haastattelut ja tapaamiset alkujaksolla täsmennetään kuntoutujan tavoitteita ja kuntoutujien kurssisuunnitelmaa Ryhmämuotoiset loppukeskustelut jokaisella kurssijaksolla.

23 Kurssin rakenne Aikuisten kuntoutuskurssi, avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä toteutus avo- tai laitosmuotoisten jaksojen ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan kurssin kesto yhteensä 15 vrk ja 5 yksilöllistä käyntikertaa Vähintään 3 jaksossa esim. seuraavasti: Aloitusjaksona 2 yksilöllistä käyntikertaa + 5 vrk Keskimmäisenä jaksona 1 yksilöll. käyntikrt + 4 vrk + 1 yksilöll. läyntikrt + 3 vrk Päätösjaksona 3 vrk + 1 yksilöll. käyntikrt 12 kuukauden aikana, 10 kuntoutujaa jokaisella jaksolla yksilölliset haastattelut ja tapaamiset alkujaksolla täsmennetään kuntoutujan tavoitteita ja kuntoutujien kurssisuunnitelmaa Ryhmämuotoiset loppukeskustelut jokaisella kurssijaksolla

24 Kurssin rakenne Aikuisten kuntoutuskurssi, perhekurssi toteutus avo- tai laitosmuotoisena kuntoutujan ja perheen tarpeen mukaan kurssin kesto yhteensä 15 vrk enintään 3 jaksossa, joista ensimmäisen pituus vähintään 6 vrk kurssi toteutetaan 9-12 kuukauden aikana kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa ja heidän perheensä (omaiset/läheiset) jokaisella jaksolla perhekohtaiset haastattelut ja tapaamiset alkujaksolla täsmennetään kuntoutujan ja perheen tavoitteita ja kurssisuunnitelmaa Aikuisella omaisella/läheisellä mahdollisuus moniammatillisen työryhmän jäsenen tai erityistyöntekijän yksilölliseen tapaamiseen Päätösjaksolla perhekohtainen loppukeskustelu

25 Kurssin rakenne Nuorten kuntoutuskurssi, ryhmämuotoisten ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmä toteutus ryhmämuotoisten ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan kurssin kesto yhteensä 20 käyntikertaa, joista 4 yksilöllistä ja 16 ryhmämuotoista Toteutus: Aloitusjaksona 2 yksilöllistä ja 3 ryhmämuotoista käyntikertaa Keskimmäisenä jaksona 12 ryhmämuotoista käyntikertaa Päätösjaksona 2 yksilöllistä ja 1 ryhmämuotoinen käyntikerta 10 kuntoutujaa alkujaksolla täsmennetään kuntoutujan tavoitteita ja kuntoutujien kurssisuunnitelmaa Ryhmämuotoiset loppukeskustelut jokaisella kurssijaksolla

26 Kurssin rakenne Pitkään sairastaneiden kuntoutuskurssi toteutus avo- tai laitosmuotoisena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan kurssin kesto yhteensä 15 vrk Vähintään 3 jaksossa, joista ensimmäisen pituus vähintään 5 vrk kurssi toteutetaan 9-12 kuukauden aikana kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa jokaisella jaksolla yksilölliset haastattelut ja tapaamiset alkujaksolla täsmennetään kuntoutujan tavoitteita ja kuntoutujien kurssisuunnitelmaa Ryhmämuotoiset loppukeskustelut jokaisella kurssijaksolla.

27 Kurssiohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, mutta ohjelma sisältää myös yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia kuntoutujan sairauden mukaisen Käypä hoito suositusten linjauksia huomioidaan, mutta palvelulinjan standardi on ensisijainen kuntoutuksen sisällön määrittelyssä ICF (toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus) viitekehys ohjaa soveltuvin osin konkreettisia työskentelytapoja ja kuntoutuskäytäntö on kuntoutujan arjen tarpeista lähtevää kuntoutuksessa käytettävät harjoitteet ja toiminta tukevat kuntoutujien itsenäistä harjoittelua, joka on jatkettavissa kotiympäristössä.

28 Teemat Kurssin teemojen sisältö ja painotus riippuvat kurssin kohdejoukosta ja tavoitteista Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta Sosiaalinen aktivointi ja neuvonta Työelämässä ja opiskelussa selviytyminen Tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista Fyysinen aktivointi ja ohjaus Ravitsemusneuvonta Arjessa selviytyminen nuorten kursseilla ja perhekurssilla Omaisen/läheisen erillinen ohjelma perhekurssilla

29 Kuntoutuksen työmenetelmät toteutuksessa painottuvat kullekin kuntoutujaryhmälle soveltuvat toiminnalliset menetelmät ohjattuja ryhmäkeskusteluja luentoja harkitusti Verkostotyö verkostotyön tavoitteena on hyvä kuntoutus- ja hoitoketju sekä kuntoutuksen yhdistyminen kotipaikkakunnalle palveluntuottaja on kurssin aikana kuntoutujan luvalla yhteydessä tarpeelliseen yhteistyötahoon

30 Kuntoutuksen työmenetelmät Kuntoutuspäiväkirja kuntoutuja kirjaa kuntoutuspäiväkirjaan havaintojaan kurssin aikana ja myös kurssijaksojen välillä Välitehtävät välitehtävät suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa ja niitä työstetään seuraavilla jaksoilla.

31 Kuntoutuksen arviointi ja mittaaminen arvioinnissa käytettävät mittarit ovat yleisesti käytössä olevia (www.toimia.fi) ja ne on valittu kurssin kohderyhmä huomioiden mittarit ilmaisevat elämänlaadun, toiminta- ja työkyvyn ja oireiden muutoksia sekä tavoitteen saavuttamista Erikoislääkäri tai moniammatillisen työryhmän jäsen arvioi, mitkä testit soveltuvat kuntoutujalle Palvelulinjakohtaiset mittaus- ja arviointimenetelmät löytyvät kyseisestä standardista. Vuoden 2013 alusta voimaantulevat standardit löytyvät jatkossa internetistä Kelan sivustolta > Kuntoutuspalvelut > Standardit > Hyväksytyt standardit.

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Keskeiset muutokset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän toimitalo Mielenterveyden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI VAIKEAVAMMAISTEN YKSILÖLLISEN KUNTOUTUSJAKSON PALVELULINJA Lapsen ja nuoren tules- ja reumalinja Voimassa

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA 4.6.2013

PERHEKUNTOUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA 4.6.2013 PERHEKUNTOUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA 4.6.2013 KUNTOUTUSPALVELUT SÄÄTIÖSSÄ KuntoutuspäällikköEija-Maija Toikka Palvelupäällikkö Sirkka Kosunen SÄÄTIÖN TARKOITUS Edistääsairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissäja

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.

Kelan työhönkuntoutushankkeen (TK2-hanke) tavoitteet ja toteutus. Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela. Kelan työhönkuntoutushankkeen (-hanke) tavoitteet ja toteutus Kuntoutuspäivät 11.4.2013 Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi Työikäisten kuntoutuksen kehittämisen eteneminen Kelassa

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

Kuntoutuskalenteri 2010

Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri Etusivulle Kuntoutuskalenteri 2010 Kuntoutuskalenteri ilmestyy verkossa ja tulostettavassa PDF-muodossa. Pienet muutokset ovat mahdollisia. Verkkoversiossa on aina viimeisin tieto. Kuntoutuskalenterin

Lisätiedot

MTK:n Työhyvinvointipäivät/ Varala 7 8.8.2014 / Timo Lehtinen/Herttua

MTK:n Työhyvinvointipäivät/ Varala 7 8.8.2014 / Timo Lehtinen/Herttua MTK:n Työhyvinvointipäivät/ Varala 7 8.8.2014 / Timo Lehtinen/Herttua Monipuolisia kuntoutus-, hotelli- ja ravintolapalveluja keskellä upeaa järvimaisemaa, parhaalla paikalla Suomen vetovoimaisinta matkailukolmiota

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

KELAN LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Versio 15/2008 (Täsmennetty 5.12.2008) SAIRAUSRYHMÄKOHTAISET KURSSIT

KELAN LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Versio 15/2008 (Täsmennetty 5.12.2008) SAIRAUSRYHMÄKOHTAISET KURSSIT KANSANELÄKELAITOS Terveys- ja toimeentuloturvaosasto Kuntoutusryhmä 3.4.2008 KELAN LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Versio 15/2008 (Täsmennetty 5.12.2008) Voimassa 1.1.2009 31.12.2012* *Työelämässä

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009. Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2009 Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus 20 vuottako siitä jo on? Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus perustettiin vuonna 1989. Silloin sen nimi oli Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskeskus.

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015

KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 KURSSI- JA LOMATOIMINTAA AIVOVAMMAUTUNEILLE KUNTOUTUJILLE 2015 - SOPEUTUMIS- VALMENNUSKURSSIT - KUNTOUTUSKURSSIT - TUETUT LOMAT Tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä kuntoutujille

Lisätiedot

AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015

AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015 AURA - kuntoutus yhdessä työpaikan kanssa Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela, terveysosasto 23.4.2015 2 2016 Taustaa Kelassa on toteutettu ASLAK- kuntoutusta 1980-luvulta lähtien ja TYKkuntoutusta

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011

Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011 Kuntoutustoiminta Lapin kuntoutuskeskuksessa 2011 Sairastumisen tai vammautumisen jälkeen yksilölliset kuntoutusjaksot Toiminta- ja työkykyä tukemaan yksilölliset kuntoutuspalvelut ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot