VUOSISOPIMUS KOSKIEN PAAVO NURMI -TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN JA PAAVO NURMI -PERINTÖTYÖN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOTEUTTAMISTA TURUN KAUPUNGISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSISOPIMUS KOSKIEN PAAVO NURMI -TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN JA PAAVO NURMI -PERINTÖTYÖN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOTEUTTAMISTA TURUN KAUPUNGISSA"

Transkriptio

1 1 VUOSISOPIMUS KOSKIEN PAAVO NURMI -TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN JA PAAVO NURMI -PERINTÖTYÖN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOTEUTTAMISTA TURUN KAUPUNGISSA 1.1. OSAPUOLET 1.1. PN Turku Oy, y-tunnus (jäljempänä Yhtiö) Yhteyshenkilö: Jari Salnen 1.2. Turun kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Turku) Yhteyshenkilö: Antti Kirkkla Yhteyshenkilöiden tehtävänä n seurata ja valva spimuksen tteutumista ja tiedttaa siitä man rganisaatinsa sisällä ja tiselle sapulelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta n heti ilmitettava tisen sapulen yhteyshenkilölle kirjallisesti. Spimukseen liittyvät ilmitukset n tehtävä kirjallisesti tisen sapulen yhteyshenkilölle. 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Osapulet vat käynnistäneet ja tteuttaneet pitkäjänteistä yhteistyötä, jnka tavitteena n llut laaja-alaisesti kehittää Turussa järjestettävää Paav Nurmi -tapahtumakknaisuutta ja samalla käynnistää mittavaa Paav Nurmen urheilu- ja kulttuuriperinnön säilyttämis- ja laajentamistyötä. Turun kaupunginhallitus n päätöksellään hyväksynyt Yhtiön ja Turun välisen puitespimuksen yhteistyön jatkamisesta vusille Tällä vusispimuksella svitaan vuden 2021 salta Turun kaupungin ja Yhtiön tavittelemat hyödyt, ikeudet ja velvllisuudet. Yhtiö vastaa Paav Nurmi tapahtumakknaisuuden tuttamisesta ja järjestämisestä Turun kaupungissa. Tapahtumakknaisuuteen kuuluu muun hella: - Paav Nurmi Games - Paav Nurmi Festival - Paav Nurmi Junir ja Masters Games - Paav Nurmi Marathn - Lasten sprttipäivät - Paav Nurmi kulukiertue Tapahtumakknaisuuteen liittyy näkyvimpänä yksittäisenä kansainvälisenä kärkitapahtumana kansainvälinen Paav Nurmi Games -yleisurheilukilpailu. Yhtiö vastaa Paav Nurmi -tapahtumakknaisuudesta ja siitä, että sen timinta n lain, asetusten ja viranmaismääräysten mukaista. Yhtiö situtuu nudattamaan myös viranmaisten rajituksia, susituksia ja hjeita sapulten välillä yhteisesti keskusteltavalla tavalla. Nyt tehtävän spimuksen tarkituksena n, että Yhtiön tuttama ja järjestämä Paav Nurmi -tapahtumakknaisuus tteutuu, kasvaa ja laajenee vunna 2021 edelleen, kuten spimuksessa jäljempänä esitetään. Yhteistyölle n asetettu kunnianhimiset ja mlempia sapulia hyödyttävät tavitteet. Tapahtumakknaisuuden järjestämisellä n suuri aluetaludellinen, timinnallinen ja viestinnällinen merkitys Turun seudulle. Kansainvälisen yleisurheiluliitn (Wrld Athletics) kilpailujärjestelmä n uudistunut. Vunna 2020 käynnistyi uusi Wrld Athletics Cntinental Tur. Paav Nurmi Games tuli valituksi kiertueen ylimpään Kultaiseen sarjaan, jka n kymmenen sakilpailun mittainen Timanttiliigan haastajasarja. Valinta n vahva situs Turussa tehdyn Paav Nurmi -työn vaikutusvallasta ja merkittävyydestä kansainvälisen yleisurheilun timinnassa. Tapahtumien kehittämisessä ja tteutuksessa n ylletty taslle, jka timii esimerkillisenä kaikkialla maailmassa. Tasn ja aseman vakiintumisen kautta vahvistetaan myös tapahtumien mniultteista hyödyntämisptentiaalia Turussa. Paav

2 Nurmi Gamesin tavitteena n edelleen vahvistaa rliaan ja asemaansa glbaalin sarjan ja eurppalaisten kisajärjestäjien jhtavana timijana. PN Turku Oy:n Timitusjhtaja Jari Salnen timii mm eurppalaisten kilpailujärjestäjien rganisaatin Eurmeetings -järjestön hallituksessa (Hnrary Treasurer) ja Wrld Athleticsin Kultaisen Liigan Bradcast/Cmmercial Rights and Branding -jhtryhmän puheenjhtajana. Paav Nurmen urheilu- ja kulttuuriperintötyön aktiivisella ja nykyaikaisella tteuttamisella n vahva yhteiskunnallinen merkitys. Vaikuttavalla, näkyvällä ja ammattimaisella työllä n saavutettu ja vidaan edelleen saavuttaa merkittäviä taludellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Paav Nurmen nimen ja tekjen sekä niitä muistavien ja kunniittavien tapahtumien aseminti vahvasti ja pysyvästi tukemaan Turun kaupungin strategisia tavitteita, imaga, elinvimaisuutta ja kilpailukykyä n tunut j nyt merkittävää myönteistä tulsta sapulille. Tapahtumat vat kasvaneet ja kehittyneet, julkisuus n llut laajaa ja pikkeuksellisen myönteistä, tehty työ n saanut useita palkintja ja huminsituksia ja n alueellisesti sittautunut hyvin kannatettavaksi. Rhkean yhteistyön suuntaiselle tekemiselle n selvästi llut myös yhteiskunnallinen tilaus. Vunna 2020 käynnistynyt krnapandemia haittasi merkittävästi tapahtumatimialaa maailmanlaajuisesti ja Sumessa. Paav Nurmi Games pystyttiin haasteellisesta tilanteesta hulimatta tteuttamaan, vaikkakin alkuperäisestä suunnitelmasta pikkeavalla aikataululla ja hjelmalla. Paav Nurmi Games ja Turku saivat vastuullisesta ja turvallisesta tteutuksesta merkittävää psitiivista julkisuutta ja tapahtuman rli kkaan suurempana kansainvälisenä edelläkävijätimijana vahvistui samalla merkittävästi. Yhtiö situtuu mahdllisimman laajaphjaisen julkisen rahituksen keräämiseen, mihin vaikutusvallan ja aseman vahvistuminen kansallisella ja kansainvälisellä vaikuttaa myönteisesti. Tavitteena n llut, että julkisen sidsryhmärahituksen suus tapahtuma- ja kulttuuriperintötyölle lisi vusittain vähintään 40 % Tapahtumakknaisuuden kknaisbudjetista. Tapahtumakknaisuuden kasvaminen elämystellisuuden ja matkailutimialan suuntaan edistää aluetaluteen khdistuvia psitiivisia vaikutuksia, jllin välillisten tuttjen verkertymävaikutus kasvaa. Tämänkin vuksi sapulet tavittelevat julkisen rahituksen phjan laajentamista. Myös EU -rahitushjelmien mahdllisuuksia kartitetaan. Taludellisella vaikuttavuudella mitattuna tapahtumakknaisuuden man nin 1,2-1,4 miljnan eurn vusibudjetin lisäksi tulevat välittömät aluetalusvaikutukset 1,2-1,4 miljnaa, yhteensä 2,5-3 miljnaa eura. Kun humiidaan edelleen nin 3-5 kertaiset välilliset vaikutukset eli nin 3,5-6 miljnaa eura vudessa, päästään kknaisaluetaludellisella vaikuttavuudella nin 6 10 miljnaan eurn vudessa. Yhtiö situtuu mnialaiseen yhteistyöhön Turun kaupungin kanssa. Yhtiö vastaa milla timenpiteillään Tapahtumakknaisuuden integrinnista Turun strategisia päämääriä edistäviin timenpiteisiin viestinnän liikunnan-, kulttuurin-, matkailun-, petus/kulutus- sekä elinkeinplitiikan sektreilla. Laaja-alaisen hyödyntämisen mahdllistamiseksi sapulet perustavat erillisen yhteistyötä hjaavan yhteistimintaryhmän tai -ryhmiä. Knkreettisia ja käynnissä levia tai suunnittelun alla levia hankkeita, jissa Paav Nurmi -yhteistyötä vidaan hyödyntää Turun kaupungin tavitteiden edistämiseksi vat muun muassa: - Liikunta: Turku Future Sprts, Liikkuva Kulu ja Paav Nurmi Kulukiertue -yhteistyö, kärkiseminaarit - Matkailu: Turku Lves Sprt; Urheilu- ja liikuntamatkailu kärkitutetyö ja vetvimatapahtumat / Paav Nurmi Marathn, Paav Nurmi Games, Paav Nurmi tukemaan liikunta- ja elämysmatkaklusterin kehittämistä Turun seudulla - Kulttuuri: Paav Nurmen urheilu- ja kulttuuriperintötyö sana elävää Turun histriaa, Histrian Muse - hankkeen tukeminen ja siihen sallistuminen. Matkailututeyhteistyö liikunta- ja elämykset ja kulttuurikhteet. - Turku 2029 ja Visi Turku Strategian ja visin suuntaisen työn tukeminen sekä sallistuminen strategisiin keskustan kehittämisen ja Kupittaan alueen kärkihankkeisiin muun muassa Uusi Urheilupuist ja siihen kytkeytyen Samppalinnanvuren kehittäminen ja käytön aktivinti knkreettisilla timenpiteillä. Osapulet tiedstavat, että spimuksen allekirjitushetkellä ja sen vimassalaikana Sumessa vallitsee maailmanlaajuinen Cvid19-epidemia, jka n vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan tapahtumien ja kkntumisten järjestämiseen. Erilaiset viranmaisten määräykset, rajitukset ja susitukset saattavat vaikuttaa myös Paav Nurmi -tapahtumakknaisuuden tai sen san järjestämiseen siten, että se esimerkiksi perutetaan viranmaisen tai Tu- 2

3 run määräyksen, rajituksen tai susituksen vuksi taikka siihen khdistuu muita viranmaisen tai Turun määräyksiä, rajituksia tai susituksia, jtka saattavat vaikuttaa tapahtumakknaisuuden tai sen san järjestämiseen esimerkiksi siten, että tapahtumakknaisuuden tai sen saan sallistuu vähemmän yleisöä kuin mitä ennakituun n arviitu taikka yleisön määrää judutaan rajittamaan tapahtumakknaisuuden tai sen san tapahtuma-alueella. Mikäli tapahtumakknaisuus perutetaan Cvid19-epidemiasta tai muun tähän verrattavan epidemiasta tai pandemiasta taikka lsuhteesta jhtuen, ei Turku vastaa Tapahtuman peruuntumisesta aiheutuvista seuraamuksista eikä kummallekaan sapulelle synny minkäänlaista krvausvelvllisuutta tista sapulta khtaan peruuntumisten jhdsta. Turku ei myöskään vastaa siitä, eikä Turulle synny minkäänlaista krvausvelvllisuutta Yhtiötä khtaan, mikäli Paav Nurmi -tapahtumakknaisuuteen tai sen saan sallistuu vähemmän yleisöä kuin mitä ennakituun n arviitu taikka mikäli Cvid19-epidemian tai muun tähän verrattavan epidemian tai pandemian taikka lsuhteen perusteella yleisön määrää judutaan rajittamaan viranmaisen tai Turun määräyksen, rajituksen tai susituksen takia. Turun kaupunginhallituksen päätöksessä tdetaan, että js tapahtumakknaisuutta ei jnakin vunna järjestetä lainkaan tai kaupunginvaltuust ei myönnä hankkeelle rahaa, ei Turulla le myöskään maksuvelvitteita. Mikäli vallitsevien lsuhteiden vuksi tapahtumakknaisuus tai sen sa juduttaisiin peruuttamaan, sapulet neuvttelevat kuitenkin peruutuksen vaikutuksesta tähän spimukseen ja pyrkivät yhteisesti Paav Nurmi -tapahtumakknaisuuden tai sen san siirtämiseen myöhäisempään ajankhtaan vunna 2021 tai 2022, jllin järjestäminen n viranmaishjeiden mukaan mahdllista. Js Paav Nurmi -tapahtumakknaisuus peruuntuu Cvid19-epidemiasta jhtuen vunna 2021 tai siirrsta aiheutuu tappiita, sapulet neuvttelevat ja pyrkivät myös neuvttelemaan yhdessä petus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Osapulet tteavat yhteisesti, että tarkituksenmukaista lisi peruuntumistapauksessa siirtää tämän spimuksen mukainen vuden 2021 Turun kaupungin eurn määräraha vuden 2022 Paav Nurmi -tapahtumakknaisuudelle. Mikäli määrärahaa siirtyy vudelle 2022 ei kaupunki sita vuden 2022 Paav Nurmi -tapahtumakknaisuudelle enää muuta määrärahaa, ellei kaupunki päätä asiasta erikseen. 3. TULOSSEURANTA: VASTUULLISUUS JA VAIKUTTAVUUS Yhtiö tteuttaa timinnassaan jatkuvaa tuls- ja kehitysseurantaa teettämällä kävijätutkimuksia, näkyvyysmittauksia ja muita tarvittavia timenpiteitä. Seurannan tulstiet ja analyysit vat Turun kaupungin käytettävissä. Yhtiö tteuttaa timintaansa tiukan vastuullisesti ja seurattavina ulttuvuuksina talusvastuu, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu. Kaikkiin ulttuvuuksiin rakennetaan tarkituksenmukaisella tavalla myös seurattavat mittarit. Vaikuttavuuden seurannassa kehitetään spimuskaudella muun muassa lemassa levaan tutkimusdataan njaten (mm Gymnaestrada/HKI 2015, Tapahtuma- ja festivaaliklusterin Aluevaikutusmalli / Turun Ylipistn kauppakrkeakulu 2014) Paav Nurmi tapahtuma- ja kulttuurityölle sveltuva vaikuttavuusmalli ja -mittarist, jssa tarkastelun khteeksi tetaan timinnan primääri-, sekundääri ja tertiäärivaikutukset sekä kytkennät Turun seudun tapahtuma- ja matkailuklustereihin. Yhtiö sallistuu myös muihin kaupunkivetisiin aluevetvima- ja aluetalustutkimuksiin. 4. TALOUDELLISET PERIAATTEET TURUN PANOSTUS - VUOSISOPIMUS Turku sallistuu Paav Nurmi -tapahtumakknaisuuden kustannuksiin seuraavilla periaatteilla: - Yhtiö situtuu timimaan muun kuin Turku -lähtöisen julkisen rahituksen tasn maksimimiseksi ja laajaphjaisuuden varmistamiseksi yhteistyötä ja Paav Nurmi -tapahtumakknaisuutta tukevalla tavalla. Julkista rahitusta tullaan tavittelemaan Turun lisäksi ainakin maakunnallisilta timijilta (V-S Liitn maakuntahallitus, ELY-keskus) sekä valtakunnallisilta tahilta (OKM, TEM, UM). Yhtiö käynnistää myös EU - tasn rahituksen selvittämisen. - Opetus- kulttuuriministeriö n sallistunut rahitukseen vusina ja situtunee suurella tdennäköisyydellä sallistumaan myös jatkrahitukseen talussuunnitelmassa esitetyin linjauksin edellyttäen, että myös Turun kaupungin rahitus jatkuu. 3

4 - Hanke kasvaa ja laajenee suunnitelmansa mukaisesti vunna 2021 edelleen. Paav Nurmi Gamesin kansainvälinen nusu jatkuu ja muiden Paav Nurmi Festivaalitapahtumien rli vakiintuu ja vahvistuu. Festivaaliviikn tapahtumien kasvun lisäksi vahvistetaan Paav Nurmen kulttuuriperintötyötä. Yhtiö sallistuu aktiivisesti muuna muassa kansainvälisen yleisurheiluliitn WA:n Heritage -timintaan. Kulttuuriperintötyössä Paav Nurmen Elävä Perintö -työssä panstetaan WA:n kanssa tehtävän työn lisäksi yhteistyössä muun muassa seuraaviin kknaisuuksiin: paavnurmi.fi -verkksivust, Paav Nurmi Legacy -julkaisut ja muun julkaisutiminnan valmistelut, Paav Nurmi kulukiertueen tteuttaminen Varsinais-Sumen alueella - Vunna 2021 Turku sittaa Paav Nurmi -tapahtumakknaisuudelle eurn suuruisen määrärahan. Tapahtumakknaisuuden budjetidut kknaisment vudelle vat eura, jsta nin klme neljässaa khdistuu Paav Nurmi Festivaaliin ja Paav Nurmi Gamesiin ja yksi neljässa Paav Nurmen kulttuuriperintötyöhön. 4 Vallitsevan Cvid19-epidemian vuksi valmistaudutaan edelleen myös vaihtehtisiin skenaariihin, jissa Paav Nurmi -tapahtumakknaisuutta ei vitaisi järjestää suunnitellusti vunna 2021, vaan Paav Nurmi - tapahtumakknaisuus siirtyisi vuteen Tällöin sapulet neuvttelevat peruuntumisen tai siirrn vaikutuksista tähän spimukseen. - Yhtiö situtuu raprtimaan Paav Nurmi -tapahtumakknaisuuden tilanteesta ja arviiduista taludellisista vaikutuksista. - Määrärahan lisäksi Turku vi khdistaa Paav Nurmi -tapahtumakknaisuuteen Turun panstusta palvelujen stna, kampanjayhteistyönä (mm. markkininti), henkilö- tai teknisten kustannusten kattamisena tai palvelujen tarjamisena tai vastaavanlaisina muina suritteina muun muassa: Suhdetiminta: Turku vi järjestää malla kustannuksellaan erikseen tarkemmin svittavalla tavalla Paav Nurmi Gamesin kutsuvierastilaisuuden kisapäivänä. Suhdetiminta: Turku vi lisäksi hyödyntää Paav Nurmi Games -tapahtumaa sidsryhmä- ja asiakashallinnassaan hankkimalla pääsylippuja ja asiakashallintapaketteja erikseen svittavalla tavalla yhteistyökumppanihintaan. Media, Viestintä- ja markkininti: Turku sallistuu Tapahtumakknaisuuden erikseen khdistettaviin yhteisiin viestintä-, markkininti- ja prmti kustannuksiin. Olsuhdetyö. 5. YHTEISTYÖHYÖDYT TURUN KAUPUNGILLE Yhtiö situtuu timinnissaan tavittelemaan Turun hyötyä ja takaa Turulle yhteistyökumppanina seuraavat ikeudet eri ulttuvuuksissa: - Paav Nurmen ja Turun yhteen kytkeminen Nimen etablituminen Turkuun pysyvällä ja erttamattmalla tavalla Julkisuus, näkyvyys Vetvima Psitiivinen imag Urheilun ja liikunnan eri sektrit, kehittyvä yhteistyö Turku n Tapahtumakknaisuuden ja Paav Nurmi Games -yleisurheilukilpailun institutinaalinen pääyhteistyökumppani siihen liittyvin erillisikeuksin. - Tuki Turun prfilitumiselle kansainvälisenä tapahtumajärjestämispaikkana ja sprttikaupunkina - Vireys ja aktiviteetit Turun kaupunkikuvan ja imagn kehittämisessä - Sura talusvaikutus

5 5 Tapahtumien tuma sura heisliikevaiht asiakkaiden, yleisön ja partnerien lisäaktiviteeteilla n arvilta vähintään 100 % tapahtumien liikevaihdsta. Tapahtumien palvelustt kaupunkiknsernilta (tilavukrat, palvelut yms.) - Seurjen välisen yhteistyön kehittyminen, seura- ja lajirajjen ylittäminen: mistajaseurissa lähes turkulaisjäsentä - Turun Urheilupuistn ja Samppalinnan puistn kehittämishankkeiden edistäminen. Yhtiö pyrkii malta salta aktiivisesti sallistumaan, edistämään ja suunnittelemaan Turun keskustan puistjen kehittämistä. Yhtiö pyrkii yhteistyössä Turun kanssa luvasti ja innvatiivisesti ratkaisemaan ja löytämään uusia timintamalleja sekä urheilu- ja liikunta-alueiden käyttöasteen ja ympärivutisen käytön lisäämiseen että mnipulisten rahitusmallien löytämiseen ja myös ulkpulisen rahituksen saamiseen. - Mahdllisuudet yhteistyöhön kulutussektrin kanssa muun muassa prjektien ja työharjittelun mudssa, myös nurisn työllistämisprjektit ja yhteistyö 3. sektrin kanssa - Tiivis mediayhteistyö. Yhtiö n neuvtellut YLE:n kanssa laaja-alaisesta mediayhteistyöstä. Yhteistyöhön sisältyy Paav Nurmi Games -televisiinti pyrkimyksellä kansainväliseen jakeluun sekä muun muassa yhteistyö verkkpalveluissa ja muussa hjelmatutannssa. YLE:n budjetima sura taludellinen panstus Turkuun ja Tapahtumakknaisuuteen n humattava. Yhtiö n j allekirjittanut ja varmistanut spimuksen TV-ikeuksista Ylen kanssa vusille sekä jatkspimuksen vuden 2026 lppuun asti. - Osapulet asettavat lähtökhtaisesti tavitteeksi kansallisen ja kansainvälisen edunvalvnnan Paav Nurmi -nimeä ja -tapahtumakknaisuutta hyödyntäen. Kansallisesti tavitteena n synnyttää Turun tavitteiden tteutumista edistäviä kytköksiä ja yhteyksiä muun muassa petus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinministeriön, ulkministeriön, Olympiakmitean sekä maakunnallisten timijiden kanssa. Kansainvälisesti ensisijaiset yhteistyösuunnat kytköksien ja yhteyksien mudstamiseksi vat Kansainvälinen yleisurheiluliitt (IAAF), Eurpan yleisurheiluliitt (EA) sekä Kansainvälinen lympiakmitea (IOC) 6. ILMOITUSVELVOLLISUUS, SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN SEKÄ VOIMASSAOLO Osapulen tulee ilmittaa viipymättä kirjallisesti tiselle sapulelle asiista, jilla n spimussuhteen tai spimuksen täyttämisen kannalta lennaista merkitystä. Spimuksen muutkset ja lisäykset n tehtävä kirjallisesti ja sapulten n ne asianmukaisesti allekirjitettava. Js jkin spimuksen eht tulee mitättömäksi tai muutin vaikutuksettmaksi, se ei mitätöi muita ehtja eikä spimusta kknaan. Mitätön tai vaikutuksetn eht krvataan määräyksellä, jka n ikeudellisesti ikea ja krvattavalle ehdlle sisällöllisesti läheisin ja jka ei muuta spimuksen tarkitusta. Yhtiöllä ei le ilman Turun etukäteen antamaa kirjallista sustumusta ikeutta siirtää spimusta saksikaan klmannelle sapulelle. 7. YLIVOIMAINEN ESTE Osapulella n ikeus pidättyä spimusvelvitteidensa täyttämisestä ylivimaiseen esteeseen verrattavan lsuhteen vallitessa. Oikeus päättyy, kun mainittu lsuhde lakkaa. Ylivimaisina esteinä vidaan pitää seuraavia lsuhteita: - yleiset frce majeure -tapaukset, kuten sta tai sitä vastaava levttmuus, lunnnkatastrfi, lakk, työsulku, yleisen liikenteen pysähtyminen, pankkipalvelujen keskeytyminen, spijapulista riippumattmat viranmaisten määräykset ja muut vaikutuksiltaan näihin rinnastettavat tilanteet.

6 Osapulen tulee välittömästi infrmida tista sapulta ylivimaisesta esteestä vidakseen vedta siihen. Mikäli kyse n ylivimaisesta esteestä, kummallekaan sapulelle ei synny taludellisia velvitteita tisiaan khtaan. Osapulilla n ikeus purkaa tämä spimus, js spimuksen täyttäminen ylivimaisen esteen jatkumisen jhdsta vaikeutuu lennaisesti yli klmen kuukauden ajan. Selvyyden vuksi tdetaan, että Cvid19-epidemian vaikutuksista spimussuhteeseen n käsitelty erikseen tässä spimuksessa, eikä tätä khtaa svelleta sapulten välisessä spimussuhteessa Cvid19-epidemiasta jhtuviin vallitseviin lsuhteisiin SOPIMUKSEN PURKU JA VAHINGONKORVAUSVASTUU Osapulilla n ikeus purkaa spimus, js tinen sapuli lennaisesti rikk spimuksen ehtja. Turulla n ikeus purkaa spimus esimerkiksi js se tteaa, että Yhtiö ei tule käyttämään tai ei le käyttänyt Turun antamaa määrärahaa spimuksen mukaiseen tarkitukseen tai mikäli spimuksen tarkituksen tteuttaminen käy mahdttmaksi mistä tahansa syystä. Spimuksen päättäminen n tehtävä kirjallisesti. Osapulella n ikeus saada vahingnkrvausta tisen sapulen spimusrikkmuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingsta. Js tinen sapuli n aiheuttanut vahingn tahallisesti tai törkeällä tuttamuksella, vahinka kärsineellä sapulella n ikeus krvaukseen myös välillisestä vahingsta. Välittömien vahinkjen salta krvausvastuun edellytyksenä n lievää hulimattmuutta vakavampi menettely. Yhtiö vastaa kuitenkin kaikista mahdllisesti aiheutuvista vahingista esimerkiksi immateriaaliikeuden lukkauksesta tai tapahtumien peruuntumisista klmansia tahja khtaan. Yhtiö ttaa tarvittavat ja kattavat vakuutukset em. vastuita silmällä pitäen ja pitää ne vimassa. Selvyyden vuksi tdetaan, ettei Yhtiön vastuu le riippuvainen siitä, kattaak Yhtiön vakuutus k. vahingn. Mikäli Turkua vastaan esitetään Yhtiön menettelyyn tai laiminlyöntiin perustuvia vaatimuksia, Yhtiö n velvllinen vastaamaan tästä aiheutuvista kustannuksista Turulle sekä krvauksista/hyvityksestä klmannelle sapulelle. Selvyyden vuksi tdetaan, että Yhtiöllä ei le ikeutta saada vahingnkrvausta Turun kaupungilta, mikäli määrärahaa ei myönnettäisi mistä tahansa syystä. 9. SALASSAPITO Turku nudattaa julkisyhteisönä viranmaisten timinnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä levia salassapita ja julkisuutta kskevia säännöksiä. Osapulet situtuvat pitämään salassa kaikki tietnsa saadut tisen sapulen liikesalaisuuksia kskevat tiedt. Salassapit ei kske yleisesti tunnettuja ja tiedssa levia seikkja tai seikkja jtka sapuli n velvllinen tumiistuimen tai viranmaisen pyynnöstä luvuttamaan. 10. RAPORTOINTI Yhtiön tulee pitää tulistaan ja menistaan ajantasaista kirjanpita kirjanpitlain edellyttämällä tavalla. Käytettyjen kirjanpittilien tulee lla sellaisia, että niistä saa selkeän kuvan Yhtiön timinnasta ja taludesta. Yhtiö n velvllinen pyydettäessä timittamaan Turulle edellisen vuden tilinpäätöksen liitteineen huhtikuun lppuun mennessä.

7 7 Yhtiö n velvllinen raprtimaan Turulle jälkikäteen vusittain, että määräraha n käytetty tämän spimuksen mukaisesti ja millä tavalla Yhtiö n tteuttanut tämän spimuksen mukaista tarkitusta ja muita spimusehtja. Raprtti n timitettava vusittain huhtikuun lppuun mennessä. 11. MÄÄRÄRAHAN TAKAISINPERINTÄ JA PALAUTUS Js spimus päättyy mistä tahansa syystä, Turulla ikeus saada takaisin se määrä mahdllisesti j maksetusta määrästä, jka khdistuu spimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Turulla n ikeus saada myös spimuksen vimassalaikana maksettu määrä tai sen sa takaisin, js: - Tämän spimuksen khdassa 2 määritelty spimuksen tarkitus n jäänyt tteutumatta, spimus ei muutin le tteutunut lennaisilta siltaan tai Yhtiö n lennaisesti rikknut spimusehtja; - Yhtiön timinnasta n annettu virheellisiä tai harhaanjhtavia tietja tai salattu tietja taikka n kieltäydytty antamasta vaadittuja tietja, asiakirjja tai muuta aineista; - Määräraha n käytetty tämän spimuksen vastaiseen tarkitukseen; - Yhtiö n lpettanut spimuksen mukaisen timintansa, supistanut tai muuttanut sitä lennaisesti taikka luvuttanut sen tiselle; - Yhtiö n jutunut ulstttimenpiteen khteeksi, selvitystilaan, knkurssiin tai saneerausmenettelyn khteeksi; - Lainsäädäntö edellyttää määrän takaisin perimistä; taikka - Yhtiö menettelee muulla tämän khdan seikkihin rinnastettavalla tavalla. Mikäli tarkitus, jhn määrä n myönnetty, n jäänyt tteutumatta tai men n llut tässä spimuksessa määriteltyä tarkitusta pienempi, Yhtiön n palautettava määrä tai sen sa. 12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Kaikki spimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sapulten välisillä neuvtteluilla. Mikäli neuvtteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, vi sapuli saattaa riidan Varsinais-Sumen käräjäikeuden ensimmäisenä ikeusasteena ratkaistavaksi. 13. VOIMAANTULO Spimus tulee vimaan heti, kun sapulet vat sen asianmukaisesti allekirjittaneet. 14. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Turussa, TURUN KAUPUNKI Turussa, PN TURKU OY Minna Arve kaupunginjhtaja Jari Salnen

8 Laura Klami jhtava kaupunginlakimies 8

PUITESOPIMUS KOSKIEN PAAVO NURMI TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN JA PAAVO NURMI - PERINTÖTYÖN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOTEUTTAMISTA TURUN KAUPUNGISSA

PUITESOPIMUS KOSKIEN PAAVO NURMI TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN JA PAAVO NURMI - PERINTÖTYÖN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOTEUTTAMISTA TURUN KAUPUNGISSA PUITESOPIMUS KOSKIEN PAAVO NURMI TAPAHTUMAKOKONAISUUDEN JA PAAVO NURMI - PERINTÖTYÖN JÄRJESTÄMISTÄ JA TOTEUTTAMISTA TURUN KAUPUNGISSA 1. OSAPUOLET 1.1. PN Turku Oy, y-tunnus 2520589-7 (jäljempänä Yhtiö)

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön

Käyttöoikeus Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja 1 (5) Vastaanttava yritys Vastaanttajan nimi Vastaanttajan katusite Pstilker Pstitimipaikka Käyttöikeus Paikkatietalustan kehitys- ja Maanmittauslaits myöntää

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Kuntien energiatehkkuusspimus Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys Kunta-alan energiatehkkuusspimus 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjus pyydetään kuntalain 14 luvun mukaisesta hallinnn ja taluden tarkastuksesta tilikausien 2017 2020 vastaavilta

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja kalastuslain ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja kalastuslain ajankhtaiset asiat Kalastusalueiden viimeiset hetket Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Kalastusalueen lppu ja kalatalusalueen alku

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry:n vastaukset Kennelliiton kyselyyn uusittavista vakiosopimuslomakkeista

Saksanseisojakerho ry:n vastaukset Kennelliiton kyselyyn uusittavista vakiosopimuslomakkeista Saksanseisjakerh ry:n vastaukset Kennelliitn kyselyyn uusittavista vakispimuslmakkeista 1. Astutusspimus - Ehdtamme seuraavaa lisäystä spimukseen: Urksen mistaja vakuuttaa kertneensa tiedssa levat kiran

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat

Kalastusalueiden toiminnan päättäminen ja muut ajankohtaiset asiat Kalastusalueiden timinnan päättäminen ja muut ajankhtaiset asiat Pirkkalan kalastusalueen kkus Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Mitä täytyy hitaa vunna 2018 Kalastusalueen varsinainen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Tietosuojaseloste 1 (5)

Tietosuojaseloste 1 (5) Tietsujaselste 1 (5) Tietsujaselste Espn kaupunki 1. Rekisterin nimi Chat-palveluiden rekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espn kaupunki 3. Rekisterin vastuuhenkilö Kirsi Remes, asiintijhtaja etunimi.sukunimi@esp.fi

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Määräaika turvapaikanhakijalle valittaa maahanmuuttoviraston kansainvälistä suojelua koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen on 21 päivää.

Määräaika turvapaikanhakijalle valittaa maahanmuuttoviraston kansainvälistä suojelua koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen on 21 päivää. IHMISET OVAT YHDENVERTAISIA LAIN EDESSÄ (PL 6 ) - VAI OVATKO? Syyskuussa 2016 tehdyillä turvapaikanhakijiden ikeusturvaa rajittavilla, erityisesti valitusaikihin ja ikeusapuun khdistuvilla säädösmuutksilla

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Metsätellisuus ry timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS METSÄTEOLLISUUS RY TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Tellisuuden yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TEOLLISUUDEN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Satakunnan Noutajakoirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien tietosuojaseloste.

Satakunnan Noutajakoirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietorekisterien tietosuojaseloste. 1. TIETOSUOJASELOSTEEN NIMI Satakunnan Nutajakirayhdistyksen ry:n jäsen-, tiedtus- ja tapahtumajärjestämisen henkilötietrekisterien tietsujaselste. 2. REKISTERINPITÄJÄ JA KOTIPAIKKA Satakunnan Nutajakirayhdistys

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille ("Kampanja") Microsoftin kampanjaehdot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille (Kampanja) Microsoftin kampanjaehdot Windws Nrdicin maksunpalautus lppukäyttäjille ("Kampanja") Micrsftin kampanjaehdt Kampanjaehdt Kelpuutettavat laitteet Windws kannettava tietkne, jssa n ait Micrsft Windws 10 Hme tai Windws 10 S käyttöjärjestelmä,

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Elintarviketellisuuden timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Danske Bankin tietosuojatiedote

Danske Bankin tietosuojatiedote Danske Bankin tietsujatiedte Danske Bank A/S n finanssialan yritys, jka tarjaa sinulle taludellista neuvntaa ja siihen liittyviä palveluja. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten käsittelemme henkilötietjasi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta Lausunt 15.06.2017 Asia: TEM/1033/03.01.01/2017 Lausuntpyyntö hallituksen esityslunnksesta eduskunnalle laiksi talus- ja velkaneuvnnasta Kysymykset Onk esityslunns mielestänne hyväksyttävissä? Kyllä, tietyin

Lisätiedot

T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT

T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT T IETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJAT JA REKRYTOINTITIEDOT SEKÄ VAPAAEHTOISET PAIKANNÄYTTÄJÄT Yleistä Tämän tietsujaselsteen tarkituksena n antaa Savnlinnan Opperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n (y-tunnus: 0207403-8)

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

Juokslahden metsästysseura ry:n maanvuokraajien henkilötietojen käsittely

Juokslahden metsästysseura ry:n maanvuokraajien henkilötietojen käsittely TIETOSUOJASELOSTE Jukslahden metsästysseura ry:n maanvukraajien henkilötietjen käsittely TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA Yhdistys käsittelee maanvukraajien henkilötietja yhdistystiminnan ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote

Danske Finance Oy:n tietosuojatiedote :n tietsujatiedte Henkilöasiakkaat n rahitusyhtiö, jka tarjaa asiakkuuden mukaan sveltuvia rahitusratkaisuja erilaisiin hankintihin. Tässä tietsujatiedtteessa kerrmme, miten rekisterinpitäjänä käsittelemme

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Elinkeinelämän Keskusliitt timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Faba osk, osuusrekisteri tietosuojaseloste

Faba osk, osuusrekisteri tietosuojaseloste Faba sk, suusrekisteri tietsujaselste Osuuskunnan jäsenyyksien hitaminen edellyttää suusrekisterin pita. Faba sk:n suusrekisteristä käytetään nimeä Faba sk jäsenrekisteri ( jäsenrekisteri ). Tämä tietsujaselsteessa

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Lausunto Asia: LVM/1145/03/2018. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Lausunto Asia: LVM/1145/03/2018. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Lausunt 06.08.2018 Asia: LVM/1145/03/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintävirastn perustamisesta, Liikenneviraststa annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot