LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU"

Transkriptio

1 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Lasten ja nuorten huumehoitoyksikkö / osasto Breikki Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Sylvesterintie 10 E Helsinki Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Lastensuojeluyksikkö Lastensuojelulaitos Perhekoti Mielenterveysyksikkö Päihdehoitoyksikkö Omistaja / ylläpitäjä Nimi: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Katuosoite: Alppikatu 2 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax: Sähköposti: Internet: Helsinki vaihde Vastuuhenkilö Nimi: Johanna Palve Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset hoitoyksiköt) Virkanimike: osaston esimies Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: yht.kand., päihdetyön erikoistumiskoulutus, 3-vuotinen perheterapiakoulutus, sosiaali- ja terveysjohtamisen erikoistumisopintoja 14 ov Päihdealan työkokemus (vuosina) 19 Muu sosiaali- tai terveysalan 2½ työkokemus (vuosina): Breikki on toinen Hgin Diakonissalaitoksen Lasten ja nuorten huumehoitoyksikön osastoista Pitäjänmäellä. Jatkohoitoa tarjoava osasto Pikku-Pellas sijaitsee vieressä. Toimiluvan on myöntänyt Etelä-Suomen lääninhallitus Lääninhallituksen ja Helsingin sosiaalitoimen tarkastus on viimeksi tehty Lääninhallitus on myöntänyt Lapsi- ja perhetyölle myös terveydenhuollon luvat Lupa kattaa lyhyt- ja pitkäaikaisen sijaishuollon, intensiivihoidon ja lasten ja nuorten huumehoidon. Toimialat ovat yleis- ja erikoislääkärien vastaanottotoiminta, lääkärien kotikäynnit, sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, lähihoidon palvelut, fysioterapeuttinen toiminta, psykologien toiminta, psykoterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus sekä laboratorionäytteiden otto. YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT

2 Toiminta-ajatus Kohderyhmät Tavoitteena on akuutin päihteidenkäytön pysäyttäminen turvallisissa oloissa konkreettisin keinoin sekä vieroitusoireiden hoito ja nuoren motivointi jatkohoitoon. Moniammatillisen työryhmän työskentelyssä yhdistyvät lastensuojelun, perhetyön, päihdetyön ja nuorisopsykiatrian lähestymistavat ja menetelmät. Asiakkaita hoidetaan lapsina ja nuorina, jotka tarvitsevat perusturvallisuutta ja perhettä vuotiaat päihteillä oireilevat lapset ja nuoret valtakunnallisesti. Paikkaluku Osastopaikkoja on kuusi. Lisäksi huumehoitoyksikössä on itsenäistyville nuorille viisi hoitopaikkaa osastojen yläkerrassa sijaitsevissa asunnoissa. Käyttöaste Käyttöaste oli 86% vuonna Asiakkaiden hoidon keskeyttämisprosentti (päihdehoitoyksiköt) Vuosittainen hoitovuorokausi- / asiakasmäärä Keskimääräinen hoito- tai sijoitusjakso Palvelukielet Muut tukipalvelut Vuonna 2003 toteutui 1880 hoitovuorokautta, hoidossa oli 63 eri nuorta ja hoitojaksoja oli 72. Vuonna 2003 keskimääräinen hoitojakson pituus oli 25 vrk. suomi ruotsi muu(t) mi(t)kä: englanti. Työryhmässä puhutaan myös ranskaa, arabiaa ja espanjaa. onko mahdollista saada tulkkipalveluja Tarvittaessa kotikunta on järjestänyt tulkin neuvotteluihin. kyllä missä kielissä: ei Hoitoneuvotteluihin voi osallistua nuoren tai vanhemman henkilökohtainen avustaja. Vertaistukiryhmiin osallistuminen suljetun osastohoidon aikana ei ole mahdollista. Osastolla ei ole tarjolla hartaus- tai sielunhoitopalveluja, mutta asiakkailla on mahdollisuus halutessaan saada sielunhoitopalveluja. Toiminnassa ei ole mukana vapaaehtoistyöntekijöitä. HOITOON HAKEUTUMINEN Hoitoon hakeutumiskäytännöt Lastensuojelu-sijoitukset Jonotuskäytännöt Hoitoon tulo Breikkiin tullaan aina kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sijoittamana. Päihtymys ei ole este välittömälle sijoitukselle. Ostopalvelusopimuksen tehneiden kuntien asiakkaat ovat etusijalla paikkaa varattaessa. Breikin työryhmästä kukaan ei osaa viittomakieltä, tarvittaessa järjestetään tulkkaus. Mikään vamma ei rajoita hoitoon hakeutumista. Breikki on lastensuojelulaissa tarkoitetulla tavalla suljettu osasto, jossa on käytössä LsL.n mukaiset pakot ja rajoitteet. Lapset ja nuoret tulevat hoitoon yleensä huostaanotettuina (LsL 18 tai 16 ), mutta poikkeuksellisesti myös avohuollon tukitoimena (LsL 14 ), mikäli lapsen etu sitä vaatii. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät varaavat paikan puhelimitse. Mahdollinen jono muodostuu yhteydenottojärjestyksessä, sopimuksen solmineiden kuntien (Espoo, Vantaa) nuoret ohittavat kuitenkin jonossa muut. Tarvittaessa kunnan viranomaiset neuvottelevat kiireellisyysjärjestyksestä. Nuori voi tulla hoitoon päivittäin klo , myös päihtyneenä. HOIDON SUUNNITTELU Hoidon tarpeen arviointi Tilannekartoitus Lähettävä kunta arvioi nuoren katkaisu- ja arviointijakson tarpeen. Akuutin katkaisuvaiheen jälkeen nuoren hoitotarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Se sisältää lääkärin ja psykologin tekemät haastattelut, vanhempaintapaamiset, nuoren arvioinnin osasto- ja ryhmäkäyttäytymisen perusteella sekä omahoitajan kanssa käytävät keskustelut ja erilaiset kirjalliset tehtävät (päihdeanamneesi, BDI, CBCL/YSR). Tarvittaessa on mahdollisuus psykiatrin ja neuropsykologin konsultaatioon. ks. edellinen kohta

3 Hoito- tai kasvatussuunnitelma Lähettävä kunta määrittää hoidon tarpeen. Asetettavien tavoitteiden toteutumista seurataan hoitojakson aikana n. kahdessa yhteisessä neuvottelussa, joihin osallistuu nuoren ja perheen lisäksi kunnan sosiaalityöntekijä ja muut nuoren hoidossa mukana olleet tahot. Kirjallista hoito- tai kasvatussuunnitelmaa ei lyhyen hoidon aikana tehdä. Breikin hoitojakson aikana osaston ulkopuoliseen kuntoutukseen osallistuminen ei ole mahdollista. Hoitava/kuntouttava työntekijä voi tavata asiakastaan Breikin tiloissa. HOIDON TOTEUTTAMINEN Ydinosaaminen ja hoito-ohjelma Viikko-ohjelma Yksilöhoito Ryhmähoito Yhteisöhoito Perhehoito ja -terapia Lääkehoito Muu(t) menetelmä(t) Koulunkäynti Sosiaalinen verkosto ja tuki Vertaistuki Lääkäri- /psykoterapiapalvelut Päihdeseulat ja päihtymyksen toteaminen Harrastus-mahdollisuudet Breikin ydinosaamista on lapsen/nuoren pysäyttäminen ja vieroitusoireiden hoito, hoidon tarpeen arviointi ja motivointi jatkohoitoon. Hoito räätälöidään kunkin nuoren ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi ja näkökulma on lastensuojelullinen. liitteenä Omahoitajakeskustelut, joiden pituus määrittyy nuoren voinnin mukaan ja tiheys tarpeen/ohjaajan työvuorojen mukaan (kaksivuorotyö). Keskeisellä sijalla ovat supportiivinen tuki, neuvonta ja ohjaus, terveysneuvonta, motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen menetelmä. Itsenäistyvällä nuorella on mahdollisuus terapiasuhteeseen psykologin tai kuvataideterapeutin kanssa. Osastolla on kerran viikossa kokoontuva kuvataideterapiaryhmä ja musiikkiryhmä. Kuvataideryhmän vetäjällä on kuvataideterapeutin pätevyys ja hänen viitekehyksensä on psykodynaaminen. Musiikkiryhmää vetää toimintaterapeutti. Ryhmän nopeasta vaihtuvuudesta johtuen systemaattinen yhteisöhoito ei ole tarkoituksenmukainen hoitomuoto. Joka arkiaamu osastolla on nuorten ja aikuisten yhteinen aamukokous, jossa käydään läpi ja sovitaan päivän ohjelma. Hoitojakson lyhyen keston vuoksi perheterapian mahdollisuudet rajoittuvat kriisiterapiaan perheen sitä tarvitessa. Vieroitusoireisiin annetaan oireenmukainen lääkitys. Käytössä on neuroleptejä, beetasalpaajia, antiepileptejä ja mielialalääkkeitä. Opiaattivieroitukseen käytetään lofeksidiiniä, korvaus- tai ylläpitohoitoa ei anneta. Bentsodiatsepiineja käytetään ainoastaan bentsodiatsepiinivieroituksessa alasajo-ohjelman mukaisesti. Hoitojakson aikana nuori saa lääkityksen mahdollisiin muihin sairauksiinsa Breikistä, lääkärimme vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta. Viiden pisteen korva-akupunktiohoito vieroitusoireisiin. Nuori voi tehdä vointinsa mukaan opettajien lähettämiä koulutehtäviä ja kokeita. Opettaja voi halutessaan käydä antamassa yksityisopetusta. Jokaisen nuoren kanssa täytetään verkostokartta. Hoitoneuvotteluihin kutsutaan viranomaisten ja hoitavien tahojen lisäksi perheen toivomia läheisiä, esim. isovanhemmat. Hoitojakson aikana psykologi tai perheterapeutti ja ohjaaja tapaavat kunkin nuoren vanhemmat/huoltajat ainakin kerran perhetilanteen ja nuoren varhaisvaiheiden kartoittamiseksi. Perheen voimavarat otetaan huomioon jatkohoitoa suunniteltaessa. Vertaistukea ei hoidon luonteen ja lyhytkestoisuuden takia käytetä menetelmänä. Lääkäri on käytössä säännöllisesti kaksi kertaa viikossa yhteensä kuusi tuntia, lisäksi hän päivystää ympäri vuorokauden ja saapuu tarvittaessa paikalle nopeasti. Psykiatri käy konsultoimassa joka toinen viikko yhteensä kolme tuntia. Päihdeseulat otetaan hoidon alkaessa ja päättyessä sekä hoitojakson aikana tarpeen mukaan. Seulanäytteet otetaan aina valvotusti. Näyte analysoidaan immunologisin menetelmin (Kurvin huumepoliklinikan analysaattori), buprenorfiinin osalta näytteet lähetetään Yhtyneisiin Laboratorioihin, jossa on käytössä immunologinen menetelmä ja mahdolliset positiiviset tulokset varmistetaan massaspektrometrillä. Päihdeseulojen tulokset vaikuttavat yhdessä muun päihdeanamneesin kanssa arvioon nuoren tarvitsemasta pidempiaikaisesta päihdekuntoutuksesta, eivät Breikin hoitoon. Alkoholipäihtymys todennetaan alcometrillä. Osaston tiloissa on mahdollisuus lukea, pelata erilaisia pelejä, kuunnella musiikkia, soittaa kitaraa, piirtää, maalata ja kirjoittaa. Pitäjänmäen yksiköiden yhteiset liikuntatilat mahdollistavat kuntosaliharjoittelun, pingiksen, biljardin ja sählyn

4 Loma-ajat ja vierailut Yksikön säännöt Asiakkaan rajoittaminen ja eristäminen Ateriapalvelut pelaamisen. Yksiköillä on myös yhteinen bänditila. Suljetun hoitojakson aikana ei ulkopuolisiin harrastuksiin voi osallistua. Hoitojakson aikana ei ole lomia. Vanhemmat ja sisarukset vanhempien seurassa voivat vierailla erikseen ajan varaamalla. Vierailut ovat valvottuja ja niiden kesto on rajattu puoleen tuntiin. Muiden lähiomaisten vierailuista sovitaan perheen ja sijoittajan kanssa. Hoitosopimus ja säännöt liitteenä. Yhteydenpidon rajoitukset: nuori saa soittaa tai ottaa vastaan perheenjäseniltään kolme a 10 min puhelua päivittäin klo Viranomaispuheluja ei ole rajoitettu. Kavereihin voi olla yhteydessä vain kirjeitse. Saapuva posti avataan yhdessä nuoren kanssa, ohjaajat eivät sitä lue. Liikkumavapauden rajoitukset: liikkuminen osaston ulkopuolella on hoitojakson aikana rajattu mahdolliseen ohjaajan kanssa tapahtuvaan ulkoiluun. Breikin työryhmä päättää ulkoilusta ensimmäisen hoitoviikon jälkeen arvioituaan vaarantaako ulkoilu hoitojakson jatkuvuuden ja päihteettömyyden. Sääntörikkomusten seuraamukset: nuori on korvausvelvollinen rikkomansa omaisuuden suhteen. Sääntörikkomukset eivät voi aiheuttaa uloskirjoitusta. Rajoittamispäätökset voidaan tehdä seuraavasti, mikäli asiakkaan kanssa ei asiasta ole päästy muutoin yhteisymmärrykseen: - liikkumavapauden rajoittaminen: osa kunnista tekee päätöksen sijoituspäätöksen yhteydessä. Muiden kohdalla päätöksen tekee Lapsi- ja perhetyön sektorin johtaja. - henkilöön käyvä tarkastus: sektorinjohtajan päätöksellä. - kirjeen, viestin tai muun lähetyksen tarkastaminen: sektorinjohtajan päätöksellä. - eristäminen: se viranhaltija, jolle päätösvalta kunnassa on delegoitu tai sektorinjohtaja. Käytännöistä on sovittu pääostajakuntien kanssa. - yhteydenpidon rajoitus: se viranhaltija, jolle päätösvalta kunnassa on delegoitu. Rajoittamispäätösten tarpeesta ja tekemisestä neuvotellaan aina sijoittaneen sosiaalityöntekijän kanssa. Rajoittamispäätökset kirjataan erillisille lomakkeille, jotka liitetään hoitokertomukseen. Lomakkeesta ilmenee rajoituksen kesto, syy, tehdyt toimenpiteet, toimenpiteen suorittaneet työntekijät ja toimenpiteen mahdolliset seuraukset. Intensiivi- ja vierihoitojaksoja varten lisätään tilapäisesti henkilökunnan määrää. Eristämiseen on käytettävissä erillinen yksikön ulkopuolinen huone, jossa on aina vähintään yksi aikuinen nuoren kanssa. Eristystilanne dokumentoidaan tarkasti. Lääkärintarkastus tehdään välittömästi eristyksen alkaessa tai 24 h:n sisällä alkamisesta, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Yksikössä on kodinhoitaja, joka tekee arkisin kaksi lämmintä ateriaa. Viikonloppuisin ohjaajat huolehtivat ruuanlaitosta. Yksikössä tarjoillaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Kasvisruokaa on tarjolla jatkuvasti, muutoin erityisruokavaliot huomioidaan yksilöllisesti. JATKOHOITO Jatkohoito Palaute hoitoon lähettävälle taholle ja jatkohoidon toteuttajataholle Jatkohoitosuunnitelma laaditaan yhdessä nuoren, perheen ja kotikunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Suunnitelmasta sovitaan hoitoneuvotteluissa. Jatkohoitopaikan edustajat kutsutaan mukaan hoitoneuvotteluun. Nuori voi myös saatettuna käydä tutustumassa jatkohoitopaikkaan Breikistä käsin. Jälkihuoltomahdollisuus: liitteenä itsenäistyvän nuoren hoidon tuotekuvaus. Hoitoyhteenvedossa todetaan tulotilanne ja sijoituksen syy, käydään läpi päihdeanamneesi, aiemmat hoitosuhteet, mahdollinen riskikäyttäytyminen ja rikollisuus sekä päihdeseulojen tulokset ja kerrotaan huomioita hoitojaksolta (miten ja kuka nuorta on tutkinut, nuoren sosiaaliset taidot, psyykkinen tila/persoonallisuus, fyysinen tila, arvio päihteiden käytön ja nuoren kokemien traumojen vaikutuksista, nuoren hoitomotivaatio, vahvuudet ja heikkoudet, luvattomat poistumiset), lääkitys hoitojakson aikana, perhetilanne ja tehty jatkohoitosuunnitelma/suositus. Hoitoneuvotteluissa sovitaan hoitoyhteenvedon jakelusta, yhteenveto kuitenkin lähetetään aina nuorelle itselleen ja sijoittaneelle sosiaalityöntekijälle. HENKILÖKUNTA

5 Henkilökunta Henkilökunnan jäsenten nimi, virkanimike ja ammatillinen perus- ja erityiskoulutus, päihdealan työkokemus sekä muu sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemus (vastataan erillisellä liitteellä, liite 1) Alla olevasta puuttuvat Pitäjänmäen yksiköiden yhteiset erityistyöntekijät, joita osasto käyttää seuraavasti: psykologi 20 h/vko kuvataideterapeutti 1 pv/vko toimintaterapeutti 4 h/vko perheterapeutti 4 h/vko muu tukipalveluhenkilökunta: laitossiivooja käy arkipäivisin päivittäin, toimistotyöntekijä tarpeen mukaan. Listaan sisältyy kaksi yksiköiden yhteistä yötyöntekijää ja kaksi itsenäistyvien nuorten ohjaajaa, joiden kotiosastona Breikki toimii. Yötyöntekijät käyvät Breikin tilanteen salliessa muilla osastoilla tarpeen mukaan. henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuodet sosiaalialan koulutuksen saaneet 5 terveydenhuollon koulutuksen saaneet 11 muu hoitohenkilökunta tukipalveluhenkilökunta 0,5 henkilöstö yhteensä 16,5 yksikön paikkaluku 6 Henkilökunnan vaihtuvuus Itsenäistyvien nuorten ohjaajat aloittivat työnsä tammikuussa Viimeisen kahden vuoden aikana tulleita uusia työntekijöitä on neljä (24%). Juuri nyt Rekrytoinnin tulevaisuuden suunnitelmat yksi ohjaajan tehtävä on avoinna. Rekrytointiin kiinnitetään erityistä huomiota työn vaativa luonne huomioiden. Opiskelijoiden ja sijaisten käyttö Resursointi työvuoroissa Osastolla on opiskelijoita käytännön jaksoilla 2-3 vuodessa. Sijaisia palkataan tarpeen mukaan vuosi- ja sairauslomien ajaksi ja erityistilanteissa lisävahvuudeksi. Sijaiset perehdytetään käytännön työtehtäviin, yksikön toimintakäytäntöihin ja hoitonäkemykseen sekä erityistilanteiden hallintaan. Minimimäärä henkilökuntaa on ympäri vuorokauden kaksi. Iltavuorossa ohjaajia on kolmesta neljään, arkiaamuissa kolmesta neljään ja viikonloppuaamuissa kaksi. Yötyötä tekee neljä vakituisesti yötyössä olevaa ohjaajaa, toinen yötyöntekijä on osaston oma, toinen Pitäjänmäen yksiköiden yhteinen. Lääkärin voi tarvittaessa hälyttää paikalle läpi vuorokauden. Henkilökuntaresurssi on riittävä vammaisen henkilön avustamiseen tarvittaessa. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA HYVINVOINTI Henkilöstön käynnissä oleva menetelmäkoulutus Yksikön koulutussuunnitelma Työnohjaus Konsultointi Työterveyshuolto Psykologi on terapiakoulutuksessa, jonka viitekehys on kognitiivis-analyyttinen. Koulutusmäärärahaa on työntekijää kohti 181 e/vuosi. Koulutus on järjestetty vuosittain tehdyn suunnitelman mukaan pääosin yhdessä Pikku-Pellaksen osaston kanssa. Koulutuksiin on osallistunut koko henkilöstö. Kouluttajina on käytetty sekä ulkopuolisia että Diakonissalaitoksen omia asiantuntijoita. Teemat ja painopistealueet sovitaan vuosittain toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Omaa kouluttautumista tuetaan antamalla siihen työaikaa. Työntekijöillä on mahdollisuus hankkia ulkopuolinen yksilötyönohjaaja. Työnohjauksen tiheyden työntekijät sopivat työnohjaajansa kanssa tarpeitaan vastaavaksi. Työyhteisön työnohjaus on säännöllisesti kolmen viikon välein, työnohjaaja on yksikön ulkopuolinen. Työryhmällä on mahdollisuus konsultoida omia erityistyöntekijöitä (neuropsykologi, kuvataideterapeutti, perheterapeutti, toimintaterapeutti) sekä konsulttipsykiatria, joka käy yksikössä säännöllisesti. Erityistyöntekijät neuropsykologia lukuun ottamatta osallistuvat osaston viikoittaiseen konsultaatiotiimiin. Työterveyshuollosta vastaa Diacor. Se sisältää lakisääteisen työhöntulotarkastuksen lisäksi määräaikaistarkastukset viiden vuoden välein, 62-vuotiaana ja eläkkeelle jäädessä sekä tarvittavat erikoislääkäripalvelut. Työterveyshoitajalla on säännöllinen vastaanotto Pitäjänmäen yksiköissä. Jokaiselle työntekijälle laaditaan rokotusohjelma

6 Työsuojelu (hepatiitit). Diakonissalaitoksella noudatetaan omaa hoitoonohjaussopimusta. Ensisijaisena tavoitteena on työntekijän vapaaehtoinen hoitoon hakeutuminen. Mikäli työntekijälle on syntynyt tai syntymässä jatkuvasta alkoholin tai muiden päihteiden liikakäytöstä todettava sosiaalinen tai terveydellinen ongelma, eikä vapaaehtoista hoitoon hakeutumista tapahdu taikka se ei johda tavoitteeseen, menettelytapa on seuraava: a) suullinen varoitus b) kirjallinen varoitus c) hoitoon ohjaus. Hoitoonohjaussopimus on voimassa 12 kk. Organisaatiossa on yhteistoimintaelimenä työsuojelutoimikunta. Sektorilla on nimetty työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelutoimikunta on tehnyt osastolle tarkastuksen helmikuussa Työterveyshuollon organisaatiossa on koulutettu debriefing -ryhmä, joka on kutsuttavissa apuun tarvittaessa. Yksi sektorin psykologeista on myös käytettävissä debriefingiin. Breikin työn henkistä kuormittavuutta seurataan vuosittain tehtävällä myötätuntouupumus-itsearviointikyselyllä. TOIMINNAN ARVIOINTI JA SEURANTA Toiminnan arviointi Arvioinnin tulokset Toiminnan kehittäminen Asiakaspalaute Asiakaspalautteen käsittely ja huomioiminen Seuranta Osallistuminen huumehoidon tietojärjestelmään Lasten ja nuorten huumehoitoyksiköllä on 5-6 kertaa vuodessa kokoontuva seurantaryhmä, johon kuuluu oman sektorin johdon lisäksi pääostajakuntien (Espoo, Vantaa, Helsinki) nimeämät edustajat. Seurantaryhmän tehtävä on arvioida ja kehittää yksikön toimintaa. Breikin pilottivuoden jälkeen projektista tehtiin laaja sisäinen arviointi toukokuussa Vaikuttavuuden arviointia ei tehdä systemaattisesti. Seurantaryhmässä on pääosin oltu tyytyväisiä yksikön toimintaan. Toimintaa kehitetään yhteistyössä pääostajakuntien kanssa (seurantaryhmä), RAY:n rahoittaman kehittämisprojektin turvin (itsenäistyvien nuorten hoito, perhetyö) ja sisäisen, prosessinomaisen koulutuksen avulla (esimiesvalmennus). Breikin työryhmällä on vuosittain n. kaksi sisäistä kehittämispäivää. Keräämme vantaalaisilta asiakkailta palautetta hoitokokemuksista Vantaan oman sijaishuollon asiakkuuksien kartoituslomakkeiston avulla. Muilta kirjallista asiakaspalautetta ei kerätä, mutta hoidon kulkua arvioidaan erilaisissa hoito- ja asiakaspalavereissa. Kuntien tuottamat asiakastyöhön liittyvät palautteet hyödynnetään, ja yhdessä kuntien kanssa sovitaan kehittämistoimenpiteistä. Jälkiseuranta aloitetaan tänä vuonna. Tarkoitus on valita otos (joka kuudes) hoidossa olleista nuorista, joille tehdään haastattelu noin puoli vuotta hoitojakson päättymisen jälkeen hoitokokemusten kartoittamiseksi omaa hoitomallin kehitystyötämme varten. Osallistuuko yksikkö Stakesin koordinoimaan huumehoidon tietojärjestelmään Kyllä Ei TALOUS Hoitovuorokausi-maksu(t) Hoitovuorokausi-maksun kattamat palvelut Muut maksut (jotka eivät sisälly hoitovuorokausimaksuun) Ostopalvelu- ja puitesopimukset Kelan korvaus (päihdehoitoyksiköt) Breikin hoitovuorokausimaksu on 432,56 e vuonna 2004, itsenäistyvien nuorten hoitovuorokausimaksu on 177,56 e. Hoitovuorokausimaksu sisältää kaiken tarvittavan hoidon hoitojakson aikana. Erillisiä käyttövaroja nuorille ei makseta, koska hoitojakson aikana ei ole rahankäyttömahdollisuuksia. Erikseen ostettavia palveluja ei ole. Espoon ja Vantaan kanssa on tehty puitesopimukset vuosittain laadittavine toteuttamisohjelmineen. Muut kunnat ostavat palvelut maksusitoumuksella.

7 Ulkopuolinen rahoitus Tilintarkastuslausunto Vakuutukset RAY:n rahoitusta on käytettävissä uusien toimintojen kehittämiseen (esim. itsenäistyvien nuorten hoito, perhetyö). Lahjoitusvaroja on saatu satunnaisesti nuorten harrastus- ja virkistyskäyttöön. Tilintarkastuslausunto on luettavissa osoitteessa Asiakkaille, tiloille ja henkilökunnalle on vakuutukset (lakisääteiset tapaturmavakuutukset, henkilövakuutukset ulkomaan työmatkoille, mm. työharjoittelua koskeva vastuuvakuutus, asiakkaiden yksityistapaturmavakuutus, potilasvakuutus, esine- ja vastuuvakuutukset) Tapiolassa. TOIMITILAT Huonetilat Jokaisella nuorella on oma 7-16 m2:n kokoinen huone. Yksityisyyden suoja Yleiset tilat Esteettömyys ja saavutettavuus Paloturvallisuus ja terveystarkastukset Osastolla on wc:t erikseen tytöille ja pojille sekä yksi suihkuhuone. Huoneissa ei ole omia wc- tai peseytymistiloja. Ratkaisulla on tavoiteltu kodinomaisuutta. Nuorten arvoesineitä säilytetään kansliassa lukituissa tiloissa. Nuoren omaisuus otetaan hoitojakson ajaksi talteen ja se luetteloidaan. Osaston pinta-ala on noin 250 m2 mukaan lukien työntekijöiden työtilat. Asiakkaiden yhteistilana toimii olohuone, jossa on mahdollista katsoa tv:tä. Olohuoneessa on erillinen pelinurkkaus (Play Station). Ruokailut ja ryhmät ovat keittiötilassa, johon nuorilla ei turvallisuussyistä ole vapaata pääsyä. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan käytetään yksiköiden yhteisiä saunoja ja liikuntatiloja. Näissä tiloissa Breikin nuoret liikkuvat aina ohjaajien seurassa. Tilat ovat pienet, mutta turvalliset. Yksikköön pääsee pyörätuolilla (hissi). Suihkuhuoneeseen ja sen yhteydessä olevaan wc:hen pääsee pyörätuolilla. Esteettömyyskartoitusta ei ole erikseen tehty, mutta esteettömyys on otettu huomioon saneerauskorjauksessa vuonna Helsingin pelastuslaitoksen hyväksymä turvallisuussuunnitelma on laadittu kesäkuussa 2002 ja sitä päivitetään jatkuvasti. Palotarkastus tehtiin viimeksi , terveystarkastus Kuntokartoitus Tilat on saneerauskorjattu vuonna 2002.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. sh/yrittäjä/tj Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: Sairaanhoitaja PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.3.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Olivia-Hovi Oy/ Karvoshovin päihdekuntoutuskeskus Palvelumuoto

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Vanhaniementie 76 Postinumero: 48300 Postitoimipaikka: Puhelin: 05-267500 Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Vanhaniementie 76 Postinumero: 48300 Postitoimipaikka: Puhelin: 05-267500 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kymen A-klinikkatoimi, Kesärantakoti Palvelumuoto Katuosoite: Vanhaniementie

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 8.10.2004 Yksikön tiedot Rovaniemen Päiväkeskus ry Katuosoite: Kairatie 23 Postinumero: 96100

Lisätiedot

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä 02.11.2007

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä 02.11.2007 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 02.11.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Päihdekatkaisuyksikkö TaiteKohta Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Päihdealan työkokemus: YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Päihdealan työkokemus: YKSIKÖN TARJOAMAT PALVELUT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 17.2.2008 Yksikön tiedot Nimi: Sepänkylän tukiasuntola Katuosoite: Palomiehentie 1 A Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Puhelin: , Telefax: Puhelin: Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Puhelin: , Telefax: Puhelin: Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 11.3.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Päihdekatkaisuyksikkö TaiteKohta Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Telakka Palvelumuoto Katuosoite: Peltolantie 12 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti. Puhelin: (06) 488 6127 tai 040 539 7001. Sähköposti: kortesjarvi.perhehoitokoti@kan.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti. Puhelin: (06) 488 6127 tai 040 539 7001. Sähköposti: kortesjarvi.perhehoitokoti@kan. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 11.1.2007 Yksikön tiedot Nimi: KAN Kortesjärven Perhehoitokoti Katuosoite: Fräntiläntie 174

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 040-708 3939 Telefax: 013-739 550. raija.lindberg@hoitokotituhkimo.fi www.hoitokotituhkimo.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 040-708 3939 Telefax: 013-739 550. raija.lindberg@hoitokotituhkimo.fi www.hoitokotituhkimo.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 9.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: HOITOKOTI TUHKIMO OY Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Puhelin: 09-6220 290 Telefax:

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Puhelin: 09-6220 290 Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 2.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Tampereen A-klinikka Katuosoite: Sumeliuksenkatu 13 A 8 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kolmirannantie 31. Postitoimipaikka: 02070 ESPOON KAUPUNKI. Puhelin: 09-8638412; 09-8811524; 09-8811524

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kolmirannantie 31. Postitoimipaikka: 02070 ESPOON KAUPUNKI. Puhelin: 09-8638412; 09-8811524; 09-8811524 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kolmirannan hoitokoti Katuosoite: Kolmirannantie 31 Postinumero:PL 82203

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Jussintie 13 Postinumero: 81280. Puhelin: 045-291 0009 Telefax: 013-774 447

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Jussintie 13 Postinumero: 81280. Puhelin: 045-291 0009 Telefax: 013-774 447 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 6.6.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: HELPPI-YHTEISÖ Palvelumuoto Katuosoite: Jussintie 13 Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Karjulantie 298 Postinumero: 34300. Puhelin: 0500 925 947 Telefax: Sähköposti: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.1.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Palhoniemen huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Karjulantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: 83430. Puhelin: 013 646 146 Telefax: 013 646 356

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Pitkälammentie 12 Postinumero: 83430. Puhelin: 013 646 146 Telefax: 013 646 356 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 1.1.2007 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KOIVULEHTOYHTEISÖ Palvelumuoto Katuosoite: Pitkälammentie 12

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 20.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kasvun Yhteisöt/Keltainen Talo Palvelumuoto

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 5.2.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Porin kaupunki/perusturvakeskus/psykososiaalinen yksikkö/avopalvelut

Lisätiedot

Arkisin klo 9-16,tarvittaessa sopimuksen mukaan. N. 400 asiakastapaamista vuodessa.

Arkisin klo 9-16,tarvittaessa sopimuksen mukaan. N. 400 asiakastapaamista vuodessa. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.10.2005 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Perhetyönkeskus Katuosoite: Mariankatu 13 A 2 Postinumero: 00170

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Päkintie 32 Postinumero: 49220. Puhelin: 045-6579679 Telefax: etunimi.sukunimi@aklinikka.fi. www.a-klinikka.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Päkintie 32 Postinumero: 49220. Puhelin: 045-6579679 Telefax: etunimi.sukunimi@aklinikka.fi. www.a-klinikka. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kiviniemikoti Palvelumuoto Katuosoite: Päkintie 32 Postinumero: 49220

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (09) 8770 4223 Telefax: (09) 147 761. janne.gustafsson@suoja-pirtti.fi

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (09) 8770 4223 Telefax: (09) 147 761. janne.gustafsson@suoja-pirtti.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 24.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kotkankadun huoltokoti Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Kartanonherrantie 6 Postinumero: 02920 Postitoimipaikka: Puhelin: 09 5486600, 040 7204080 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 16.01.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Kartanonherrantie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.)

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Virkanimike: Ammatillinen perus- ja erityiskoulutus: (esim. johtamisen erityisammattitutkinto jne.) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Iloisten Selviytyjien KuntoutumisKeskus, ISKK Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (014) 2667010 Telefax: Faksi (014) 2667003

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: (014) 2667010 Telefax: Faksi (014) 2667003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01.03.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Huumevieroitusosasto Palvelumuoto Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella Riitta Aalto psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislää ääkäri, psykoterapeutti 5.10.2012 Nuorisopsykiatrian yksikkö nyt Sihti 13-23v max 5 käyntik

Lisätiedot

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Juha Jokinen, Asiakasohjausyksikön päällikkö Sijaishuollon asiakasohjaus HELSINKI Yleistä - Hki kilpailutti sijaishuollon palvelut

Lisätiedot

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä

LAITOSHOITO PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Täyttöpäivämäärä PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot 28.10.2004 Nimi: Solhem hoitokoti ( naisille ) Katuosoite: Vexalavägen 166

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti.

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Siltakyläntie 11 Postinumero: 00740. Puhelin: 09-3509 2221 Telefax: 09-386 1548. ossi.koukkari@suoja-pirtti. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.6.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Hoitokoti Sillanpirtti Palvelumuoto Katuosoite: Siltakyläntie

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhtsön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta. Katuosoite: Mykymäentie 1 Postinumero: 83500. Puhelin: 013-553 224 Telefax: 013-553 225 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 20.3.2008 Pitkänperjantain pitkä ilta Yksikön tiedot Nimi: Palorannan Hoitokoti Palvelumuoto

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka )

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 044 569 2273 Telefax: 02-7778124( Salon a-klinikka ) PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 13.03.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Louhela-yhteisö Katuosoite Kaskistontie 228 Postinumero: 31490

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 17.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kivitaskuyhteisö Katuosoite: Postinumero: 02650 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Nurmijärven klinikka Katuosoite: Vantalantie 86 Postinumero:

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax:

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Telefax: PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 11.6.2008 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Katkaisuhoitoasema ja selviämisasema Palvelumuoto Katuosoite:

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi:Vammalan päihdeklinikka. Postinumero:38200 VAMMALA

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi:Vammalan päihdeklinikka. Postinumero:38200 VAMMALA PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 31.1.2005 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Puhelin: Nimi:Vammalan päihdeklinikka

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Riippuvuuksienhoitopalvelut: Kainuun A-klinikka ja sivutoimipisteet Hyrynsalmella,

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia:

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia: PETSAMO 2 Hoitajat: 050 436 2222 Kanslia: 044 775 8017 Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista

Lisätiedot

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ 8.11.2017 VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TAUSTAA KOKEILULLE: Lastensuojelussa on jo vuosien ajan keskusteltu siitä, miten vanhemmat tarvitsevat lisää tukea

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ja eläkeselvittelyt osana pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja Leena-Kaisa Härkönen Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Jämsä, Muurame Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Kuuselan perhekuntoutuskeskus

Kuuselan perhekuntoutuskeskus Kuuselan perhekuntoutuskeskus 1 Kuuselan perhekuntoutuskeskus sijaitsee Tikkurilan keskustassa. Toimitilat ovat suunniteltu ja rakennettu perhekuntoutusta varten. Kuusela koostuu kahdesta eri toisiinsa

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Hirvikankaantie 226, PL 57 Postinumero: 38701. Puhelin: 02/572820 Telefax: 02/5721377 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.1.2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kankaanpään A-koti Palvelumuoto Katuosoite: Hirvikankaantie

Lisätiedot

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU

LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO/ LASTENSUOJELU YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 16.9.2010 Yksikön tiedot Palvelumuoto Omistaja / ylläpitäjä Vastuuhenkilö Lääninhallituksen toimilupa (yksityiset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Kyminlinna. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Postitoimipaikka: Kyminlinna. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 15.2.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Karhulan A-klinikka Katuosoite: Turvalantie 2 Postinumero: 48

Lisätiedot

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ

8.1.2016 NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS KEHITYKSELLISISSÄ NEUROPSYKIATRISISSÄ OIREYHTYMISSÄ 1. YLEISKUVAUS NEUROPSYKIATRISESTA KUNTOUTUKSESTA Neuropsykiatrisissa oireyhtymissä haasteet ovat luonteeltaan pitkäkestoisia,

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Aseveljentie 22 Postinumero: 02650 Postitoimipaikka: Espoo Puhelin: 045 6365033, 09 5486600 Telefax: 09 5486050

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Aseveljentie 22 Postinumero: 02650 Postitoimipaikka: Espoo Puhelin: 045 6365033, 09 5486600 Telefax: 09 5486050 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 18.02.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Alvi ry / Kartanoyhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Aseveljentie

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Tervavaarantie 895 Postinumero: 82655. Puhelin: 013-312 790 Telefax: 013-312 798 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä Päivitys 16.2.2010 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: KostamoKoti Oy Palvelumuoto Katuosoite: Tervavaarantie

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.a-klinikka.

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi. Internet: www.a-klinikka. PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 31.12.2006 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Huumeklinikka Katuosoite: Kirkkokatu 3 C Postinumero: 48100

Lisätiedot

Prosessikuvaukset os.19 opetus

Prosessikuvaukset os.19 opetus Prosessikuvaukset os.19 opetus Tulo, koulunkäynti ja paluu Kalliomaa oma koulu hoito Huoltajat Päättöarviointi ja siirtyminen 2. asteelle Kalliomaan koulu, Tuusula 2013 Osasto-opetus os19 Tulovaihe osasto-opetus

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN!

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! Osaston esittely Lasten- ja nuortenosastolla hoidetaan 0-16 vuotiaita erilaisia sairauksia sairastavia lapsia ja nuoria.

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Norolantie 19 Postinumero: 50350 Postitoimipaikka: Puhelin: 015 321 280, 050 363 9855 Telefax: 015 337 0333

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Katuosoite: Norolantie 19 Postinumero: 50350 Postitoimipaikka: Puhelin: 015 321 280, 050 363 9855 Telefax: 015 337 0333 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 3.3.11 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Mikkeli-yhteisö Palvelumuoto Katuosoite: Norolantie 19 Postinumero:

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Arvio tarkkailun aloittamisesta Nuori ja vanhemmat Huolen herääminen ja yhteydenotto Ei Kyllä Lähettävä lääkäri Välitön hoidon tarpeen arviointi Haluaako nuori

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Oma-aikuinen Arjen Apuna

Oma-aikuinen Arjen Apuna Oma-aikuinen Arjen Apuna Palvelumalli jälkihuoltoon siirtyvälle lapselle ja hänen läheisilleen Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi copyright: Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu 2011 Urhea Ruusu on 7- paikkainen

Lisätiedot

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Kokonaisvaltaiseen työ- toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Timo H Pehkonen ll, fysiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, KUntoutuspalvelut/Oulun

Lisätiedot

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 019 426 7700 Telefax: 019 462 091

YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 019 426 7700 Telefax: 019 462 091 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO LAITOSHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 30.3.2009 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Ridasjärven päihdehoitokeskus Katuosoite: Kylä-Katilantie

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko. Sähköposti: ritva.piiroinen@kalliola.fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 29.10.2004 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Kalliolan Kiskon klinikka / Avokisko Katuosoite: Mäkelänkatu

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli

Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lastenpsykiatrian osastolle tutkimusjaksolle tulevan lapsen hoidon prosessimalli Lapsi ja vanhemmat/ huoltajat Omahoitaja / työpari Omahoitajien toiminta tutkimusjaksolla Perhehoitotyö Hoitohenkilökunta

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot