Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille"

Transkriptio

1 TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu haluaa selvittää, mihin loput 441,00 euroa ovat joutuneet. Ennen palkanmaksupäivää Satu oli saanut palkkakuitin, joten maksettava määrä ei ollut tullut hänelle yllätyksenä. Hän halusi kuitenkin selityksen palkkakuitissa näkyvistä palkan pidätyksistä. Yhteiskunta kerää suuren osan toimintansa ja velvoitteittensa hoitamiseen tarvittavista rahoista erilaisina veroina ja maksuina. Yksi suurimmista tulonlähteistä on yksityisiltä työntekijöiltä kerättävä ansiotulon verotus. Tämä veron keräämisessä on kaksi vaihetta. Jokainen työnantaja pidättää työntekijöidensä palkasta ns. ennakonpidätyksen ja tilittää sen edelleen veroviranomaisille. Ennakonpidätyksen suuruus on palkansaajakohtainen ja sen suuruus ilmenee palkansaajan verokortista, missä pidätyksen määrä on ilmoitettu veroprosentteina. Nämä prosentit määräytyvät aikaisempien verotustietojen perusteella. Näissä prosenteissa on otettu huomioon myös sairausvakuutusmaksu. Seuraavissa kentissä on tiedot Satun palkasta ja verokortista. Sadun palkkakausi on kuukausi, joten perusprosentin tuloraja on otettu kuukauden mukaan. Voit kokeilla myös muilla tiedoilla , Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille Ennakonpidätys tulorajan alle jäävästä palkan osasta. Ennakonpidätys tulorajan ylittävästä palkan osasta. Ennakonpidätys yhteensä. Ennakonpidätyksen lisäksi työnantaja pidättää palkasta työntekijän eläkevakuutusmaksun (5,15% alle 53 vuotiailla v. 2012) ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksun (0,6 % vuonna 2012). Nämä maksut määräytyvät bruttopalkan perusteella. Jos työntekijä kuuluu ammattiyhdistykseen, työnantaja useimmiten hoitaa jäsenmaksun perimisen. Satu ei kesätyöntekijänä ole liittynyt ammattiyhdistykseen. 5,15 Työntekijän eläkevakuutusmaksun prosentti. 0,60 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksun prosentti. 0 Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun prosentti. 0 Työntekijän eläkevakuutusmaksu. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu. Ammattiyhdistyksen jäsenmaksu. Kun pidätyksen alaisen palkan määrästä vähennetään ennakonpidätys sekä työntekijän eläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu (sekä ay-jäsenmaksu), saadaan käteen jäävä palkka. Käteen jäävä palkka. Työnantaja maksaa monia työntekijän palkasta riippuvia maksuja sekä yhteiskunnalle että eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Näitä maksuja ei kuitenkaan vähennetä työntekijän palkasta, eikä niitä tässä käsitellä.

2 LOPULLINEN VERO Lopullinen ansiotulon verotus perustuu aina todellisiin verotettaviin tuloihin. Verotettava tulo muodostuu normaalisti palkkatulosta, josta tehdään joitakin verottajan hyväksymiä vähennyksiä. Jos palkansaajalta on ennakkoon pidätetty liikaa veroja, hän saa liikaa perityn osan takaisin. Jos ennakkoja on maksettu liian vähän, palkansaaja saa "mätkyt" eli joutuu maksamaan lopullisen veron ja maksamiensa ennakkojen erotuksen. Lopullinen vero perustuu verovelvollisen tekemään veroilmoitukseen. Verottaja saa automaattisesti verotukseen liittyviä tietoja mm. työnantajilta. Verottaja onkin kehittänyt uuden palvelumuodon ns. veroehdotuksen. Mikäli verovelvollinen hyväksyy ehdotuksen, ei erillistä veroilmoitusta tarvitse tehdä. Lopullinen vero muodostuu neljästä osasta: 1. Valtion tulovero 2. Kunnallisvero 3. Kirkollisvero 4. Sairausvakuutusmaksu Verotettava tulo voi olla valtion verotuksessa ja kunnallisverotuksessa eri suuri. Tämä johtuu siitä, että ansiotulosta tehtävät vähennykset poikkeavat toisistaan. Tässä yhteydessä ei käsitellä ansiotulosta tehtäviä vähennyksiä. Valtion tulovero Verotettava ansiotulo euroa Valtion tuloveroasteikko v Vero alarajalla euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, % , , , ,75 Kuten huomataan valtion vero on progressiivinen. Mitä enemmän ansaitset, sitä suuremman prosentin mukaan maksat veroa. Alle (v. 2012) ansaitseva ei maksa valtion veroa lainkaan. Jos verotettava vuosiansiosi valtion verotuksessa on , huomataan taulukosta, että vero tuloluokkasi alarajan kohdalla on 515 ja että alarajan ylittävästä 1100 eurosta maksat tuloveroa vielä 17,5 % eli 192,50. Valtion tuloverosi on siis ,50 = 707,50. Kunnallisvero Kunnallisvero lasketaan kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, joka voi siis olla erisuuri kuin valtionverotuksessa verotettava tulo. Kunnallisveroprosentti vaihtelee kunnittain, mutta on kaikilla kuntalaisilla yhtä suuri. Kunnallisverotuksessa määrättävän verotettavan tulon perusteella maksetaan kunnan tuloveroa, sairausvakuutusmaksu ja kirkollisvero. Kunnat päättävät alueellaan sovellettavasta kunnan tuloveroprosentista. Vuonna 2012 kuntien tuloveroprosentti oli keskimäärin 19,25 prosenttia. Kirkollisvero Kirkollisvero on lain mukaan kunnallisverotuksen perusteella määrättävä vero. Tämä tarkoittaa sitä, että veron perustana on henkilön kunnallisverotuksessa verotettava tulo. Kirkollisveroa maksavat luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet. Kirkollisveron suuruuden määrittelee paikallinen seurakunta (tai näiden yhtymä). Kirkollisveroprosentti (ev.lut.) oli vuonna 2012 keskimäärin 1,4 prosenttia. Sairausvakuutusmaksu Sairausvakuutusmaksun saaja on Kansaneläkelaitos. Sairausvakuutusmaksu on jaettu sairaanhoitomaksuun ja päivärahamaksuun. Sairaanhoitomaksua peritään kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella. Päivärahamaksua peritään ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä työtulosta. Maksut on laskettu mukaan verokortin pidätysprosenttiin ja ennakkoveron määrään. Sairaanhoitomaksu v on 1,22% Päivärahamaksu v on 0,82% Eli yhteensä 2,04% 2

3 Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu Ennakonpidätyksen yhteydessä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut perustuivat pidätyksenalaisen palkan määrään. Niiden suuruus ei lopullisessa verotuksessa enää muutu, eivätkä ne kuulu lopullisen verotuksen piiriin. 3 Harj. 1 Henkilön ennakonpidätyksen perusprosentti on 22 ja 1000 /kk ylittävän osan lisäprosentti on 35. Ammattiyhdistyksen jäsenmaksu on 1,3 %. Henkilön pidätyksen alainen ansio eräänä kuukautena vuonna 2012 on Kuinka paljon hän saa palkkaa käteen? Harj. 2 Henkilön verotettava tulo v on sekä valtion että kunnallisverotuksessa. Ennakonpidätystä hän on maksanut Kunnallisveroprosentti on 18,5 ja kirkollisveroprosentti 1,2. Pitääkö henkilön maksaa jälkiveroja vai saako hän palautusta?

4 4 Pääomatulojen verotus Pääomatuloja ovat korkotulo, pörssiyhtiöstä saatu osinkotulo, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, maa-aineksista saadut tulot ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden luovutuksesta saatu voitto (luovutusvoitto) sekä muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloja verotetaan suhteellisella 30 prosentin verokannalla ja yli euron ylimenevästä osasta 32% ( alkaen). Arvonlisävero Arvonlisävero on kulutusvero, joka maksetaan tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Yrittäjä tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle maksujaksonsa mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %. Elintarvikkeista ja rehuista maksetaan 14 prosenttia arvonlisäveroa. Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet ja televisioluvat sisältävät arvonlisäveroa 10 prosenttia. Lisäksi ravintola- ja ateriapalvelujen arvonlisäverokanta on 14 %. verollinen _ hint a veroton _ hint a, kun alv on 24% 1,24 Kiinteistövero Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa ( /654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle. Kunta päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa (2012): yleinen veroprosentti 0,60-1,35 vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,32-0,75 muiden asuinrakennusten veroprosentti (kuitenkin enintään 0,60% korkeampi kuin vakituisen asunnon) 0,60-1,35 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 Perinnön verotus I veroluokka alkaen Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta Lahjan verotus I veroluokka alkaen Lahjan arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta

5 Harj. 3. Arvonlisävero on 24% verottomasta hinnasta. Paljonko on veroton hinta, jos veron suuruus on 2,49? 5 Harj. 4. Tuotteen verollinen hinta on 120. Paljonko tuotteen veroton hinta on, kun arvolisäkantana käytetään 24% Harj. 5. Taksimatka maksoi 9,20. Paljonko maksusta oli alv:n osuus? Harj. 6. Mikä on sanomalehden veroton vuosikertahinta irtonumeroina ostettaessa, kun lehti ilmestyy 340 kertaa vuodessa ja myyntihinta on 1 kappaleelta? Harj. 7. Laske kiinteistöveron määrä omakotitalolle, jonka verotusarvo on Kiinteistöveroprosenttina käytetään 0,32%. Verohallinnon www-sivut:

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi.

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Suomen nykyisestä verotuksesta säädetään erittäin sekavasti. Teoksessa Suomen Verolait on painoksesta ja kustantajasta riippuen yli 70 säädöstä yli 900 sivulla. Suurin

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot