1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ 1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA PERUSLASKUTOIMITUKSIA... 7 LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN... 7 LASKEMISJÄRJESTYS MURTOLUVUT NEGATIIVISET LUVUT ALGEBRAN PERUSTEITA POTENSSIT JUURET PROSENTTILASKENTAA PERUSKÄSITTEITÄ MUUTOSTEN LASKEMINEN PROSENTTILASKUT TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA KORKOLASKENTAA KORKOLASKENNAN PERUSTEET PERUSKÄSITTEET KORKOLASKUT TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA KORKOLASKENNAN SOVELLUKSIA PANKKITILIT PANKKILAINAT TILI- JA KULUTUSLUOTOT LUOTTOLASKELMAT TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA MATEMAATTISIA VÄLINEITÄ TALOUSELÄMÄN ONGELMIIN ALGEBRAN PERUSTEITA TUNTEMATON, MUUTTUJA JA LAUSEKE LAUSEKKEEN KÄSITTELY YHTÄLÖITÄ YHTÄLÖ

2 ENSIMMÄISEN ASTEEN YHTÄLÖ EPÄYHTÄLÖ YHTÄLÖPARI TOISEN ASTEEN YHTÄLÖ LAUSEKKEIDEN ARVOT JA YHTÄLÖT TAULUKKOLASKENTAOHJELMASSA LINEAARISIA FUNKTIOITA FUNKTIO KUSTANNUKSET JA TUOTTO KYSYNTÄ JA TARJONTA FUNKTIOT JA TAULUKKOLASKENTA TILASTOT PERUSTEITA TILASTO PERUSKÄSITTEITÄ AINEISTON KERÄÄMINEN TILASTOJEN ESITTÄMINEN TAULUKOINTI HAVAINTOAINEISTON MUODOSTAMINEN JA TAULUKOINTI TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA GRAAFINEN ESITTÄMINEN KAAVIOTYYPIT GRAAFISET ESITYKSET TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA TUNNUSLUKUJA SIJAINTILUVUT HAJONTALUVUT TUNNUSLUVUT TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA MITAT, PINTA-ALAT JA TILAVUUDET MITTAAMINEN MITAT MITTAKAAVA KUVIOIDEN PINTA-ALOJA KAPPALEIDEN TILAVUUKSIA

3 7 HINNOITTELUA HINNAN RAKENNE ARVONLISÄVERO MYYNTIHINNAN MÄÄRITTÄMINEN ALENNUS JA HÄVIKKI HINNAN MUUTOSTEN VAIKUTUS KANNATTAVUUTEEN HINNOITTELULASKELMAT TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA KORONKORKOLASKENTAA KORONKORKO JA JAKSOLLISET SUORITUKSET PERUSKÄSITTEET JA NIIDEN LASKEMINEN KONFORMISET JA RELATIIVISET KORKOKANNAT JAKSOLLISET SUORITUKSET KORONKORKOLASKUT RAHOITUSFUNKTIOILLA INVESTOINTILASKELMIA PERUSKÄSITTEITÄ NYKYARVOMENETELMÄ ANNUITEETTIMENETELMÄ SISÄISEN KORKOKANNAN MENETELMÄ TAKAISINMAKSUAJAN MENETELMÄ INVESTOINTILASKELMAT RAHOITUSFUNKTIOILLA VASTAUKSIA

4 2 PROSENTTILASKENTAA Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat helmikuussa 2012 koko maassa 0,4 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyivät ennallaan ja laskivat muualla maassa 0,6 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat pysyivät ennallaan koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,0 prosenttia, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 0,8 prosenttia. Vuonna 2010 taajamien asukkaista 7 prosenttia oli alle kouluikäisiä eli alle 7-vuotiaita ja 8 prosenttia 75 vuotta täyttäneitä. Taajamien ulkopuolella haja-asutusalueilla alle kouluikäisiä oli 8 prosenttia ja yli 75-vuotiaita 9 prosenttia. Vuoden 2011 tilaston mukaan vuotiaista suomalaisista 73 % käyttää internetiä useita kertoja päivässä. Verkon kautta tekee ostoksia 56 %. 53 %:lla kyseisestä ikäluokasta on älypuhelin omassa käytössä. Lähde: Tilastokeskus Prosenttilaskenta on liike-elämässä käytetyin matematiikan osa-alue. Prosenttikäsite esiintyy usein jokapäiväisissä tilanteissa: hintojen ja palkkojen muutoksissa, ennakonpidätyksissä, erilaisissa pitoisuuksissa jne. Jotta selviää tällaisista käytännön tehtävistä, prosenttilaskennan hyvä hallinta on välttämätöntä. Tavoitteena on osata prosenttilaskun perustapaukset sujuvasti sekä saavuttaa valmiudet soveltaa prosenttilaskua erilaisissa käytännön laskutaitoa vaativissa tilanteissa. Tämä prosenttilaskentaa käsittelevä luku on rakennettu niin, että kunkin käsitteen jälkeen on perustehtäviä, joiden hallinta varmistaa käsitteen ymmärtämisen. Luvun lopussa olevien tehtävien on tarkoitus varmentaa perusmenetelmien käyttötaitoa sekä harjaannuttaa prosenttilaskennan soveltamiseen erilaisissa käytännön tilanteissa. Luvun lopussa esitellään taulukkolaskentaohjelman käyttöä prosenttilaskennan välineenä. PROSENTTILASKENTAA 35

5 2-83 Parturi- ja kampaamopalveluiden arvonlisävero nousi 9 prosentista 23 prosenttiin tammikuun 2012 alussa. Laske verollinen hinta ennen muutosta ja muutoksen jälkeen, kun palvelun veroton hinta on a) 24 ˆ b) 76 ˆ c) 138,40 ˆ 2-84 Tuotteen verollinen myyntihinta on 4414,40 ˆ, kun arvonlisävero on 24 % (verottomasta hinnasta). Mikä pitää panna verolliseksi myyntihinnaksi, jos veroton hinta säilyy ennallaan ja arvonlisävero a) laskee 20 %:iin b) nousee 25 %:iin? 2-85 Kuinka monta prosenttia olisi tuotteiden verollisten hintojen pitänyt nousta, jos verottomat hinnat säilyivät ennallaan ja arvonlisävero nousi 23 %:sta 24 %:iin? 2-86 Opiskelijan verokortissa on seuraavat tiedot: Vuoden 2012 portaikkoverokortti Tuloraja Ennakonpidätysprosentti yli ,5 yli Kuinka paljon ennakkoa on pidätettävä, jos tulo on a) 950 ˆ b) ˆ c) ˆ? 2-87 Henkilö maksaa kunnallisveroa liitännäisineen 21,6 % verotettavasta tulostaan sekä valtion veroa oheisen taulukon mukaan. Vuoden 2012 tuloveroasteikko Verotettava ansiotulo ˆ Vero alarajan Vero alarajan kohdalla ylittävästä osasta ˆ 6,5 % ˆ 17,5 % ˆ 21,5 % ˆ 29,75 % Kuinka paljon veroa yhteensä on maksettava a) euron verotettavasta vuositulosta b) euron verotettavasta vuositulosta? 2-88 Kuinka monta prosenttiyksikköä suurempi on verojen osuus verotettavasta tulosta henkilöllä, jonka verotettava tulo on ˆ kuin henkilöllä, jonka verotettava tulo on ˆ? Asteikot samat kuin edellisessä tehtävässä. PROSENTTILASKENTAA 57

6 Jousto- ja korttiluotot Joustoluotto on jatkuvasti käytettävissä oleva laina, jota luoton ottaja voi käyttää vapaasti sovitun luottorajan puitteissa. Laina maksetaan takaisin yleensä kuukausierissä, jotka sisältävät lyhennyksen ja koron. Muita perittäviä maksuja voivat olla esimerkiksi tilinavausmaksu tai perustamiskustannus sekä kuukausittain maksettava laskutusmaksu tai vastaava. Joustoluottoja myöntävät sekä pankit että muut rahoitusyhtiöt. Eri rahoittajayhtiöiden välillä vuotuisissa korkokannoissa on isoja eroja. Eräänlaisia joustoluottoja ovat myös tilit, joihin asiakas voi ostaa tuotteita tietystä liikkeestä tai kauppaketjusta sovitun luottorajan puitteissa. Esim Osuuspankin joustoluoton kustannukset muodostuvat seuraavasti (tammikuu 2012, lähde Osuuspankki): Luoton kustannukset ja takaisinmaksu * Kuukausilyhennys 2,5 % luottorajasta, kuitenkin vähintään 50 euroa * Nostoprovisio 3 % noston määrästä, kuitenkin vähintään 3 euroa ja enintään 170 euroa * Laskutuspalkkio 3 euroa/kk, kun luotto on käytössä * Korko 3 kk Euribor + 6,5 prosenttiyksikköä (7,86 % 01/12) Todellinen vuosikorko 1500 euron joustoluotolle on 14,91 % (01/12). Tehdään laskelma kuukauden maksuista, kun luottoraja on é ja asiakas nostaa é eikä muita tapahtumia ole. Koroksi oletetaan 7,86 %. Nosto é Nostoprovisio 3 % 60 é Asiakas saa käyttöönsä é asiakas maksaa Lyhennys 0, é = 100,00 é Korko 31 0, é = ,35 é Laskutuspalkkio = 3,00 é Yhteensä 116,35 é Seuraavan kuukauden luoton määräksi jää é. 106 LIIKETALOUDEN MATEMATIIKKA

7 5.2 TILASTOJEN ESITTÄMINEN Kun havaintoaineisto on kerätty ja ilmoitetaan numeroaineistona, usein havaintomatriisin muodossa, se ei yleensä ole sellaisenaan riittävän informatiivinen. Aineistoa on muokattava tai tiivistettävä jollakin tavalla, jotta se olisi havainnollisempi ja johtopäätösten tekeminen helpottuisi. Aineisto saadaan käyttökelpoisemmaksi tarkastelemalla muuttujia yksitellen (tutkimalla aineistoa yhden ominaisuuden mukaan) luokittelulla (tiivistetään laaja numeroaineisto suppeammaksi) taulukoimalla (ilmoitetaan lukumääriä tai prosenttiosuuksia) esittämällä se kaaviona eli graafisesti. TAULUKOINTI Esim. 5.4 Tarkastellaan esimerkin 5.3 aineiston mielipiteitä kokeen vaikeusasteesta. Mielipiteet voidaan esittää tiivistetysti havainnollisemmin seuraavasti: Mielipide Lukumäärä Hyvin vaikea 3 Melko vaikea 5 Ei helppo eikä vaikea 8 Melko helppo 6 Hyvin helppo 3 Yhteensä 25 Taulukko muodostaa mielipidejakauman. Lukumääriä nimitetään myös frekvensseiksi. Tarkasteltaessa vain yhtä muuttujaa puhutaan yksiulotteisesta tai suorasta jakaumasta. Edellä oleva jakauma on suora jakauma, koska muuttujia on yksi, mielipide. Esiintymiskertojen lukumäärää ilmaisevia lukuja sanotaan frekvensseiksi. Muuttujan arvot ja vastaavat frekvenssit muodostavat frekvenssijakauman. Edellä muuttujan arvoa eli mielipidettä Melko vaikea vastaava frekvenssi on LIIKETALOUDEN MATEMATIIKKA

8 Edellisessä esimerkissä opiskelijamäärä on niin pieni, että eri mielipiteiden edustajat on havainnollisinta ilmoittaa lukumääräisinä. Jos tilastoyksiköitä on paljon, niin prosenttiosuuksien ilmoittaminen lukumäärien sijaan on yleensä havainnollisempaa. Prosenttilukujen tarkkuus harkitaan tilanteen mukaan. Tällöinkin taulukon yhteydessä yleensä kerrotaan havaintojen kokonaismäärä. Havainnollistetaan prosenttiosuuksien eli suhteellisten frekvenssien laskemista kuitenkin edellisen esimerkin aineistolla. Esim. 5.5 Valtakunnallisen kokeen mielipidejakaumataulukko: Mielipide Lukumäärä Osuus % Hyvin vaikea 3 12 % Melko vaikea 5 20 % Ei helppo eikä vaikea 8 32 % Melko helppo 6 24 % Hyvin helppo 3 12 % Yhteensä % % 25 Yleensä taulukossa esiintyvät vain joko lukumäärät tai prosenttiosuudet. Mikäli saatavan informaation kannalta on mielekästä, taulukkoon voidaan laskea myös kumulatiiviset eli summafrekvenssit. Näiden laskeminen edellyttää muuttujalta järjestysominaisuutta ja ne voidaan laskea sekä lukumääräisistä arvoista että prosenttiosuuksista. Esim. 5.6 Oheisessa taulukossa on vuotiaiden vapaa-ajan liikunnan harrastamisen jakauma sekä kumulatiiviset prosenttiosuudet (lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen 2010). Harrastaa liikuntaa Osuus % Kumulat. % Päivittäin 14 % 14 % 4 6 kertaa viikossa 27 % 41 % 14 % + 27 % 3 kertaa viikossa 19 % 60 % 14 % + 27 % + 19 % 2 kertaa viikossa 15 % 75 % Kerran viikossa 12 % 87 % Harvemmin 13 % 100 % Yhteensä (N = 414 ) 100 % Suhteellinen frekvenssi 19 % ilmaisee, että 19 % harrastaa vapaa-ajan liikuntaa 3 kertaa viikossa. Kumulatiivinen osuus 60 % kertoo, että 60 % harrastaa vapaa-ajan liikuntaa 3 kertaa viikossa tai useammin eli vähintään 3 kertaa viikossa. TILASTOT 179

9 Luokittelu Jos muuttuja on jatkuvaluonteinen eli se saa paljon erilaisia arvoja, niin arvot on syytä luokitella ennen lukumäärien tai prosenttiosuuksien laskemista. Tätä varten muodostetaan uusi luokkamuuttuja alkuperäisen muuttujan arvojen perusteella. Luokitellut arvot voidaan muodostaa eri tavoin, esimerkiksi hakufunktiolla P-haku. P-haku-funktiota varten on ensin muodostettava luokkien alarajat ja luokkien nimet. Luokitellun muuttujan arvoille varataan sarake (sijainnilla ei ole merkitystä) ja kirjoitetaan ensimmäiselle riville muuttujan nimi. Funktion arvo lasketaan rivin 2 soluun ja kopioidaan muille riveille. Esim Luokitellaan aineistosta Liiketalouden opiskelijat muuttujan Asuminen arvot muutoin 100 euron välein, mutta jätetään viimeinen luokka avoimeksi. Kirjoitetaan luokkien alarajat ja luokkien nimet taulukkoon. Osoitin solussa, johon ensimmäinen arvo lasketaan, valitaan välilehdeltä Kaavat funktioluokka Haku, josta funktio PHAKU. Hakuarvo on muuttujan Asuminen ensimmäinen havaintoarvo, taulukkomatriisi on luokkien alarajojen ja nimien muodostama solualue (ilman otsikoita, huom. $) ja sarjan indeksinumero on 2. Kopiodaan kaava sarakkeen muihin soluihin: 190 LIIKETALOUDEN MATEMATIIKKA

10 Kaupassa välittömiä kustannuksia ovat yleensä vain tavaran hankinnan kulut. Kulujen tarkemmassa jaottelussa saatetaan erottaa esimerkiksi rahdit, tullit, komissiot jne. Lisäksi tehdään erikoisvaraukset kuten alennusvaraus tai varaus hävikkiä varten. Hinnan rakenteessa pitää huomioida myös arvonlisävero. Kaupan hinnanmuodostusta voidaan kuvata esimerkiksi seuraavanlaisella kaaviolla: LUETTELOHINTA = BRUTTOMYYNTIHINTA NETTOMYYNTIHINTA VEROTON OSUUS VARAUKSET VOITTO ALV MYYNTIKATE VÄLILLISET KUSTANNUKSET toimitilat, työvoimakustannukset, markkinointi,... VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET ostohinta + kuljetuskustannukset ARVONLISÄVERO Valtio perii arvonlisäveroa (alv) liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä sekä tavaran maahantuonnista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden ja palveluiden lopullisessa hinnassa on mukana tämä arvonlisävero, jonka sitten tuotteen tai palvelun myyjät tilittävät valtiolle. Arvonlisäveroa laskettaessa veron perusteena on veroton myyntihinta. Valtiovarainministeriön esitys on, että alkaen veroa suoritetaan pääsääntöisesti 24 % veron perusteesta. Elintarvikkeiden, ravintola- ja ateriapalveluiden sekä eläinten rehujen verokanta on 14 %. Lääkkeisiin, kirjoihin, pääsylippuihin, liikuntapalveluihin, kaupallisiin viihdetilaisuuksiin, henkilökuljetuksiin, majoitukseen, liikuntatilojen käyttömaksuihin, sanoma- ja aikauslehtien tilausmaksuihin sekä yleisradion lupamaksuihin sovelletaan 10 %:n verokantaa.. Vuonna 2012 vastaavat verokannat ovat 23 %, 13 % ja 9 %. Arvonlisävero on siis 24 %, 14 % tai 10 % siitä myyntihinnasta, joka ei sisällä arvonlisäveroa, jos tuote on täysin verollinen, kuten useimmat tuotteet ovat. Koska tuotteen tai palvelun myyjä joutuu maksamaan arvonlisäveroa, sen on hintaa määrittäessään huomioitava veron osuus. Verottomaan myyntihintaan lisätään arvonlisäveron suuruinen varaus, joka myöhemmin maksetaan valtiolle arvonlisäverotilityksen yhteydessä. Käytännössä arvonlisävero siirtyy kokonaisuudessaan hintaan ja sitä kautta ostajan maksettavaksi. Seuraavassa arvonlisäveroa tarkastellaan lähinnä yksittäisen tuotteen tai palvelun hintaan vaikuttavana tekijänä. HINNOITTELUA 249

11 HINNOITTELULASKELMAT TAULUKKOLASKENTAOHJELMALLA Taulukkolaskentaohjelmia käytettäessä on hyödyllistä muodostaa laskentapohja yleispäteväksi niin, että lähtöarvoja kuten ostohintaa, kateprosenttia tai arvonlisäveroprosenttia muutettaessa ohjelma "päivittää" laskelman. Laskelman asettelu ja ulkoasu vaihtelevat käyttötilanteen mukaan. Seuraavat esimerkit havainnollistavat nimenomaan sopivien laskulausekkeiden muodostamista. Esim Lasketaan myyntihinnat, kun verottomat ostohinnat kuluineen tunnetaan ja myyntikate on 46 % (alv 24 %). Mieluummin soluihin kirjoitetaan laskentakaavat kuten alla: Kaavat on kirjoitettu seitsemännen rivin C- ja D-sarakkeille ja kopioitu muille riveille. Jälkimmäinen tapa kirjoittaa kaavat on sikäli parempi, että alv- tai kateprosentteja muutettaessa hinnat päivittyvät vastaavasti. 262 LIIKETALOUDEN MATEMATIIKKA

12 Esim Lasketaan bruttomyyntihinnat ja kampanjahinnat huomioiden alennusvaraukset, kun kampanjahintaan myytäessä halutaan myyntikatteeksi 25 %. Käytännössä hinnat pyöristetään sopiviin lukuihin. Alla prosentit on kirjoitettu suoraan laskentakaavoihin. Jos taulukosta halutaan muuntelukelpoinen, niin prosenttiluvuille varataan omat solunsa ja kaavat kirjoitetaan kuten alla olevassa taulukossa. HINNOITTELUA 263

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Tilastoja ja todennäköisyyksiä 1. Kuvaajien tulkintaa... 4 2.

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

Aki Taanila TAVOITTEEN HAKU JA VAIHTOEHTOLASKELMIA

Aki Taanila TAVOITTEEN HAKU JA VAIHTOEHTOLASKELMIA Aki Taanila TAVOITTEEN HAKU JA VAIHTOEHTOLASKELMIA 4.12.2012 Johdanto Tässä monisteessa käsittelen Excelin tavoitteen haku -toimintoa ja erilaisia tapoja vaihtoehtolaskelmien laatimiseen. Monisteessa esiintyy

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla.

Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla. Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla. Nämä ohjeet, samoin kuin Tilastomatematiikan kirjakaan,

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen

Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi. Heikki Pursiainen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 2/2014 Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi Heikki Pursiainen Poliittisen päätöksenteon taustalla olevat

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot