VEROASTE , KANSAINVÄLINEN VERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU"

Transkriptio

1 Taskutilasto 2013

2 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin kaksi kolmasosaa. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät tullilaitos (valmiste- ja tuontiverot) sekä Trafi (ajoneuvoihin liittyvät verot). Suomessa henkilöasiakkaiden saamat tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotuloja ovat mm. palkka- ja eläketulot sekä sosiaalietuudet. Pääomatuloina verotetaan esimerkiksi vuokratuloja sekä omaisuuden myynnistä saatuja tuloja. Pääomatuloja ja ansiotuloja verotetaan eri tavalla: pääomatuloja kiinteillä verokannoilla ja ansiotuloja progressiivisen veroasteikon mukaan, jolloin veroprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojensa hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroprosentti on kiinteä. Arvonlisävero on kulutusvero, jonka kuluttaja maksaa tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Arvonlisäverokanta on kiinteä. Yrittäjä tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle kuukausittain. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Veroaste , kansainvälinen vertailu... 4 Verotuksen rakenne 2011, kansainvälinen vertailu... 5 Korkeimmat rajaveroasteet sekä tuloveroprosentit 2012, kansainvälinen vertailu... 6 Kulutusverotus 2010 ja 2011, kansainvälinen vertailu... 7 Arvonlisäverokannat EU:n jäsenmaissa 2012, kansainvälinen vertailu... 8 Luonnollisten henkilöiden tulot valtionverotuksessa Välittömien verojen prosenttiosuus veronalaisista tuloista 2005 ja Tulonsaajien, tulojen ja verojen jakauma tuloluokittain Verot ja veronluonteiset maksut sekä niiden prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin 2005 ja Valtion tulovero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin 2005 ja Kunnallisvero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin 2005 ja Tulojen perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut Keskeisimmät vähennykset Suomen verot Verotulojen nettokertymät 2011 ja Vuoden 2013 tuloveroasteikko Palkansaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Eläkkeensaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Verovähennysten enimmäismäärät valtion- ja kunnallisverotuksessa Bruttokansantuote, veroaste, nettoveroaste ja valtion velkaantuneisuusaste Eri verotusmuotojen prosenttiosuudet verotuloista Ennakonpalautukset sekä jäännösverot verovelvollisryhmittäin Verojäämät verolajeittain Verohallinnon tarkastustoiminnan perusteella maksuupannut verot

4 VEROASTE , KANSAINVÄLINEN VERTAILU Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta ) Suomi 42,8 42,5 43,4 Ruotsi 46,6 45,5 44,5 Norja 42,4 42,9 43,2 Tanska 47,7 47,6 48,1 Islanti 33,9 35,2 36,0 Saksa 37,3 36,1 37,1 Alankomaat 38,2 38,7 Belgia 43,1 43,5 44,0 Itävalta 42,5 42,0 42,1 Luxemburg 37,7 37,1 37,1 Ranska 42,5 42,9 44,2 Sveitsi 28,7 28,1 28,5 Yhdistynyt kuningaskunta 34,2 34,9 35,5 Irlanti 27,7 27,6 Italia 43,0 42,9 42,9 Espanja 30,9 32,3 31,6 Portugali 30,7 31,3 Kreikka 30,4 30,9 31,2 Australia 25,8 25,6 Kanada 32,1 31,0 31,0 Yhdysvallat 24,2 24,8 25,1 Japani 27,0 27,6 Lähde: OECD 1 ) Ennakkotieto ) Tietoa ei ole saatavilla. 4

5 VEROTUKSEN RAKENNE 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Eri verotusmuotojen %-osuudet verotuloista Tuloverot Tuloverot Kulutusverot Muut verot Suomi 35,7 32,6 31,7 Ruotsi 35,4 29,1 35,5 Norja 48,6 26,4 25,0 Tanska 61,1 31,9 7,0 Islanti 45,6 34,2 20,2 Saksa 29,6 29,1 41,3 Alankomaat 1) 27,9 30,8 41,3 Belgia 34,9 25,1 40,0 Itävalta 28,9 27,8 43,3 Luxemburg 35,6 27,3 37,1 Ranska 22,8 24,8 52,4 Sveitsi 45,7 22,5 31,8 Yhdistynyt kuningaskunta 36,3 32,7 31,7 Irlanti 1) 36,2 37,0 26,8 Italia 32,2 26,3 41,5 Espanja 29,1 26,2 44,7 Portugali 1) 26,9 39,4 33,7 Kreikka 22,1 38,9 39,0 Australia 1) 57,1 28,4 14,5 Kanada 46,7 24,4 28,9 Yhdysvallat 47,0 18,2 34,8 Japani 1) 30,2 18,7 51,1 Lähde: OECD 1 ) Veroja koskevat tiedot ovat vuodelta

6 KORKEIMMAT RAJAVEROASTEET SEKÄ TULOVEROPROSENTIT 2012, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Tuloverot Luonnolliset henkilöt Yhteisöt Suomi 48,2 24,50 Ruotsi 56,5 26,30 Norja 40,0 28,00 Tanska 48,1 25,00 Islanti 44,4 20,00 Saksa 47,5 30,20 Alankomaat 49,2 25,00 Belgia 45,3 34,00 Itävalta 43,7 25,00 Luxemburg 41,3 28,80 Ranska 38,4 34,40 Sveitsi 36,0 21,20 Yhdisynyt kuningaskunta 50,0 24,00 Irlanti 48,0 12,50 Italia 40,8 27,50 Espanja 45,0 30,00 Portugali 44,5 31,50 Kreikka 37,6 20,00 Australia 46,5 30,00 Kanada 46,4 26,10 Yhdysvallat 41,7 39,10 Japani 47,2 39,50 Lähde: OECD 6

7 KULUTUSVEROTUS 2010 JA 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Arvonlisäverojen %-osuus veroista Arvonlisäverojen %-osuus bruttokansantuotteesta Suomi 20,1 20,6 8,5 9,0 Ruotsi 21,6 21,5 9,8 9,6 Norja 18,6 18,0 8,0 7,8 Tanska 20,7 20,7 9,9 9,9 Islanti 22,7 21,6 8,0 7,8 Saksa 20,1 19,8 7,2 7,3 Alankomaat 18,7 7,2 Belgia 16,4 16,1 7,1 7,1 Itävalta 18,9 18,6 8,0 7,8 Luxemburg 16,0 17,0 6,0 6,3 Ranska 16,9 16,4 7,3 7,3 Sveitsi 12,7 12,7 3,6 3,6 Yhdistynyt kuningaskunta 18,8 20,6 6,5 7,3 Irlanti 23,0 22,4 6,3 6,2 Italia 14,6 14,5 6,3 6,2 Espanja 16,7 16,7 5,5 5,3 Portugali 25,0 7,8 Kreikka 24,2 7,5 Australia 13,7 3,5 Kanada 14,0 14,3 4,3 4,4 Yhdysvallat 8,1 8,1 2,0 2,0 Japani 9,6 16,3 2,6 2,7 Lähde: OECD Tiedot sisältävät liikevaihdon perusteella kannettavat kulutusverot, joita Suomessa ovat arvonlisävero, vakuutusmaksuvero ja apteekkimaksut. -) Tietoa ei ole saatavilla. 7

8 ARVONLISÄVEROKANNAT EU:N JÄSENMAISSA 2012, KANSAINVÄLINEN VERTAILU 8 Yleinen verokanta % verottomasta hinnasta Alennetut verokannat Suomi 23 13/9 Ruotsi 25 12/6 Tanska 25 Viro 20 9 Latvia Liettua 21 9/5 Saksa 19 7 Alankomaat 19 6 Belgia 21 12/6 Itävalta Luxemburg 15 12/6/3 Ranska 19,6 7/5,5/2,1 Yhdistynyt kuningaskunta 20 5 Irlanti 23 13,5/9/4,8 Italia 21 10/4 Espanja 18 8/4 Portugali 23 13/6 Kreikka 23 13/6.5 Kypros 17 8/5 Malta 18 7/5 Tšekki Slovakia Puola 23 8/5 Unkari 27 18/5 Slovenia 20 8,5 Romania 24 9/5 Bulgaria 20 9 Lähde: OECD

9 LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOT VALTIONVEROTUKSESSA 2011 Tulot yhteensä milj. euroa Saajien lukumäärä 1000 henk. Tulon suuruus keskimäärin, euroa Veronalaiset tulot valtionverotuksessa Ansiotulot Palkka- yms. tulot Eläkkeet ja sosiaalietuudet Eläketulot Työttömyysturvaetuudet Päivä- ja äitiysrahat Muut etuudet Muut ansiotulot Pääomatulot Osinkotulot Luovutusvoitot Vuokratulot Muut pääomatulot Jaettavat yritys- ja yhtymätulot Maatalouden tulot Elinkeinotoiminnan tulot Tulot yhtymistä Verotuksessa on siirretty painopistettä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen. 9

10 VÄLITTÖMIEN VEROJEN PROSENTTIOSUUS VERONALAISISTA TULOISTA 2005 JA 2011 Valtion tulovero Muut välittömät verot Välittömät verot yhteensä Verovelvollisryhmä Palkansaajat 9,2 6,0 14,0 16,4 24,4 22,5 Eläkeläiset 5,0 3,2 13,9 14,4 20,0 17,5 Maatilataloudenharjoittajat 11,2 10,0 11,1 13,2 23,2 23,2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 12,7 9,3 13,7 16,1 27,3 25,4 Luonnolliset henkilöt yhteensä 8,7 6,0 13,8 15,7 23,6 21,7 TULONSAAJIEN, TULOJEN JA VEROJEN JAKAUMA TULOLUOKITTAIN 2011 Veronalainen tulo ,9 0,8 4, ,7 3,4 6, ,6 6,4 9, ,0 7,2 14, ,0 8,5 16, ,0 21,2 18, ,5 26,6 23, ,5 10,7 28, ,7 5,5 30, ,9 4,1 33, ,3 2,7 33, ,1 3,0 28,5 Yhteensä ,0 100,0 21,3 10 Tulonsaajien lukumäärä Tulonsaajien %-osuus Veronalaisten tulojen %-osuus Verojen %-osuus tuloista

11 VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT SEKÄ NIIDEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN 2005 JA 2011 Verot ja maksut yhteensä %-osuus verojen ja maksujen kokonaismäärästä Verovelvollisryhmä 2011 milj Luonnolliset henkilöt yhteensä ,5 81,2 Palkansaajat ,0 59,2 Eläkeläiset ,2 11,4 Maatilataloudenharjoittajat ,8 2,1 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat ,6 4,2 Muut luonnolliset henkilöt ,6 3,9 Kuolinpesät 107 0,3 0,3 Yhteisöt yhteensä ,5 18,8 Osakeyhtiöt ,5 17,7 Osuuskunnat 100 0,3 0,5 Yhdistykset, laitokset yms. 44 0,1 0,3 Asuntoyhteisöt 10 0,0 0,1 Muut yhteisöt 151 0,5 0,1 Verovelvolliset yhteensä ,0 100,0 Muut luonnolliset henkilöt 4 % Elinkeinon- ja maatilatalouden harjoittajat 9 % Eläkeläiset 12 % Yhteisöt ja muut yritykset 16 % Palkansaajat 59 % 11

12 VALTION TULOVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN 2005 JA 2011 Valtion tulovero %-osuus verojen ja maksujen kokonaismäärästä Verovelvollisryhmä milj. Luonnolliset henkilöt yhteensä ,9 67,8 Palkansaajat ,4 50,7 Eläkeläiset 685 6,6 6,5 Maatilataloudenharjoittajat 649 6,3 2,3 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 524 5,1 4,3 Muut luonnolliset henkilöt 373 3,6 3,3 Kuolinpesät 102 1,0 0,7 Yhteisöt yhteensä 1) ,1 32,2 Osakeyhtiöt ,3 30,5 Osuuskunnat 65 0,6 0,9 Yhdistykset, laitokset yms. 27 0,3 0,4 Asuntoyhteisöt 6 0,1 0,2 Muut yhteisöt 87 0,8 0,2 Verovelvolliset yhteensä ,0 100,0 Muut luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät 5 % Eläkeläiset 7 % Elinkeinon- ja maatilatalouden harjoittajat 11 % Yhteisöt ja muut yritykset 30 % Palkansaajat 47 % 1) Yhteisön tulovero jaettu veronsaajien osuuksiin. 12

13 KUNNALLISVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN 2005 JA 2011 Kunnallisvero %-osuus kunnallisveron kokonaismäärästä Verovelvollisryhmä milj. Luonnolliset henkilöt yhteensä ,4 91,5 Palkansaajat ,0 65,9 Eläkeläiset ,3 15,3 Maatilataloudenharjoittajat 730 4,1 1,9 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 793 4,4 4,0 Muut luonnolliset henkilöt 652 3,6 4,4 Kuolinpesät 5 0,0 0,1 Yhteisöt yhteensä 1) ,6 8,5 Osakeyhtiöt ,0 8,0 Osuuskunnat 32 0,2 0,2 Yhdistykset, laitokset yms. 16 0,1 0,1 Asuntoyhteisöt 3 0,0 0,2 Muut yhteisöt 56 0,3 0,1 Verovelvolliset yhteensä ,0 100,0 Muut luonnolliset henkilöt 4 % Elinkeinon- ja maatilatalouden harjoittajat 8 % Yhteisöt ja muut yritykset 9 % Eläkeläiset 15 % Palkansaajat 64 % 1) Yhteisön tulovero jaettu veronsaajien osuuksiin. 13

14 TULOJEN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT Valtion tulovero, sekä valtion osuus yhteisöverosta Kunnallisvero ja kuntien osuus yhteisöverosta Kirkollisvero ja seurakuntien osuus yhteisöverosta Vuosi milj. milj. milj Varallisuusveroa ei sisälly lukuihin 2006 alkaen. Yhteisön tulovero on jaettu veronsaajien osuuksiin vuodesta 1993 alkaen. KELA-maksua ei sisälly lukuihin 1996 alkaen. 14

15 Kansaneläkevakuutusmaksvakuutusmaksu Sairaus- Yhteensä Vuosi milj. milj. milj

16 KESKEISIMMÄT VÄHENNYKSET Vähennyslaji milj. milj. milj. Valtion- ja kunnallisverotus Tulonhankkimisvähennys Vähennetyt matkakulut Ay-jäsenmaksut Ilmoitetut asuntokorot Eläkevak. maksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Alijäämähyvitys Alijäämähyvitys asunto- yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Vähennykset verosta Valtionverotuksen ansiotulovähennys Kotitalousvähennys

17 Vähennyslaji 2011 milj. Lukum kpl Vähennys keskimäärin euroa Valtion- ja kunnallisverotus Tulonhankkimisvähennys Vähennetyt matkakulut Ay-jäsenmaksut Ilmoitetut asuntokorot Eläkevak. maksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Alijäämähyvitys Alijäämähyvitys asunto- yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Vähennykset verosta Työtulovähennys Kotitalousvähennys

18 SUOMEN VEROT 2011 Valtion verot ja maksut ,7 Tulojen ja varallisuuden perusteella kannettavat verot ,3 Tulo- ja varallisuusvero Yhteisöjen kirkollisvero 131 Perintö- ja lahjavero 395 Korkotulojen lähdevero 198 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut ,6 Arvonlisävero Vero eräistä vakuutusmaksuista 626 Apteekkimaksut 143 Valmisteverot ,3 Tupakkavero 704 Alkoholijuomavero Virvoitusjuomavero 134 Polttoainevero Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 15 Muut verot ,2 Varainsiirtovero 544 Autovero Arpajaisvero 172 Ajoneuvovero 759 Jätevero 64 Ratavero 18 Muut veronluonteiset tulot 985 1,2 Lästimaksut 1 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisvoittovaroista sekä RAY:n tuotto 883 Riistanhoito, kalastus- ja metsästysmaksut Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset 73 Öljyjätemaksu 4 18 % kokonais- veromäärästä milj.

19 % kokonais- veromäärästä milj. Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot 86 0,1 Öljysuojamaksu 24 Palosuojelumaksu 9 Varmuusvarastointimaksu 46 Ydinenergiatutkimusmaksu 7 Kuntien verot ,3 Kunnallisvero Koiravero 1 Kiinteistövero Muut verot 1 Kansaneläkelaitoksen saamat vakuutusja sosiaaliturvamaksut ,0 Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut Työnantajan kansaneläkemaksut 0 Työnantajan sairausvakuutusmaksut Työeläkevakuutusmaksut yhteensä ,4 Vakuutettu Työnantaja Työttömyysvakuutusmaksut ,4 Vakuutettu 432 Työnantaja EU:lle tuloutettavat verot ja maksut 190 0,2 Verot yhteensä ,0 Lähde: Tilastokeskus Luonnollisten henkilöiden kirkollisvero 869 milj. ei sisälly luetteloon. 19

20 VEROTULOJEN NETTOKERTYMÄT 2011 JA Muutos milj. e milj. e % Henkilöasiakkaiden tulovero , ,1 3,9 Yhteisöjen tulovero 5 183, ,0-18,8 Arvonlisävero , ,4 7,2 Sosiaaliturvamaksu 1 592, ,1 4,0 Kiinteistövero 1 199, ,6 6,5 Muut verot 2 794, ,8 8,1 Kertymä yhteensä , ,2 2,6 VUODEN 2013 TULOVEROASTEIKKO 2Vero alarajan Vero alarajan kohdalla ylittävästä osasta Verotettava tulo e e % , , , , ,75 31,75 Yhteisön tuloveroprosentti on 24,5. Yhteisetuuden (esim. yhteismetsän) tuloveroprosentti on 28,0 Pääomatulon tuloveroprosentti on 30,0. Jos pääomatulot ylittävät euroa, pääomatulon tuloveroprosentti on 32,0. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 1,30%, (eläkkeen- ja etuuden saajilla 1,47%). Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,74%, (yrittäjillä 0,88%). Työntekijän eläkevakuutusmaksua peritään 5,15 % tai 6,5 % ja työttömyysvakuutusmaksua 0,6 % palkasta. 20

21 PALKANSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2013 Perusprosentti Lukumäärä %-osuus , , , , , , ,0 Yhteensä ,0 2 ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2013 Eläkkeen pidätysprosentti Lukumäärä %-osuus , , , , , , , , ,1 Yhteensä ,0 2 21

22 VEROVÄHENNYSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA Valtion- ja kunnallisverotuksessa ansiotulosta tehtävät vähennykset Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Tulonhankkimisvähennys Työasuntovähennys Matkakuluvähennys Omavastuu Valtion- ja kunnallisverotuksessa pääomatulosta tehtävät vähennykset Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Eläketulovähennys Merityötulovähennys Kunnallisverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Invalidivähennys Merityötulovähennys Ansiotulovähennys Opintorahavähennys Eläketulovähennykset Perusvähennys

23 Valtionverotuksessa verosta tehtävät vähennykset Elatusvelvollisuusvähennys Invalidivähennys Vähennykset ansiotuloista menevästä verosta Työtulovähennys Alijäämähyvitys verosta Lapsikorotus yhdestä lapsesta Lapsikorotus vähintään kahdesta lapsesta Kotitalousvähennys

24 BRUTTOKANSANTUOTE, VEROASTE, NETTOVEROASTE JA VALTION VELKAANTUNEISUUSASTE Brutto- Nettovero- Valtion velkaantuneisuus- kansantuote Veroaste 1) aste 2) aste 3) Vuosi milj. % % % ,9 15,8 33, ,4 12,5 51, ,7 15,1 58, ,7 14,8 62, ,0 18,5 66, ,4 20,7 65, ,3 22,3 59, ,9 22,1 55, ,2 25,4 48, ,8 23,3 44, ,7 22,7 41, ,1 21,6 43, ,5 21,1 41, ,9 21,4 38, ,8 21,9 35, ,0 22,2 31, ,9 21,5 29, ,8 17,8 37,3 2010* ,5 17,3 42,0 2011* ,4 18,5 42,1 Lähde: Tilastokeskus 1) Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta. 2) Verojen ja julkisen vallan suorittamien tulonsiirtojen erotuksen %-osuus bruttokansantuotteesta. 3) Valtionvelan %-osuus bruttokansantuotteesta. *) Ennakkotieto 24

25 ERI VEROTUSMUOTOJEN PROSENTTIOSUUDET VEROTULOISTA Julkisen sektorin verotulot Tulo- ja varallisuusverot 1) Sosiaaliturvamaksut 2) Kulutusyms. verot Vuosi milj. % % % ,8 23,5 34, ,5 26,4 35, ,0 26,2 33, ,5 26,9 33, ,3 25,7 33, ,5 25,0 34, ,1 25,2 33, ,6 25,5 33, ,7 23,6 31, ,3 25,2 32, ,8 24,9 33, ,0 25,2 34, ,8 25,3 34, ,6 25,9 34, ,8 25,9 34, ,8 25,7 33, ,2 26,1 33, ,3 27,7 35,0 2010* ,9 27,1 35,0 2011* ,2 26,7 36,1 Lähde: Tilastokeskus 1) Sisältää myös vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. 2) Sisältää pakolliset työeläke- ja muut sosiaaliturvamaksut pl. vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. *) Ennakkotieto 25

26 ENNAKONPALAUTUKSET SEKÄ JÄÄNNÖSVEROT VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN 2011 Ennakonpalautuksen saajia lkm Palautukset Jäännösveroa Jäännösverot milj. maksavien lkm milj. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät yhteensä Palkansaajat Maatilataloudenharjoittajat Liikkeen- ja ammatinharjoittajat Eläkeläiset Muut luonnolliset henkilöt Kuolinpesät Yhteisöt yhteensä Osakeyhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset, laitokset yms Asuntoyhteisöt Muut yhteisöt Verovelvolliset yhteensä

27 VEROJÄÄMÄT VEROLAJEITTAIN milj. milj. milj. Tuloverot ja niiden ennakot Arvonlisäverot Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut Perintö- ja lahjaverot Kiinteistöverot Muut verot Verojäämät yhteensä Mrd. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Verojäämät Ulosottoon lähetettyjen osuus 27

28 VEROHALLINNON TARKASTUSTOIMINNAN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT milj. milj. milj. milj. Välitöntä veroa Arvonlisäveroa Ennakkoperintää Yhteensä Milj Välitöntä veroa Arvolisäveroa Ennakonperintää 28

29 29

30 30

31 Verohallinnon julkaisu

32 Verotulot ovat julkisen talouden merkittävin tulonlähde. Verohallinto PL 325, VERO

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 Kuvio 1. Markkinatasapaino ennen verotusta Hinta Hinta ennen veroa Kuluttajan ylijäämä Tuottajan ylijäämä Tarjonta Kysyntä 2 Tuotanto ennen veroa Määrä

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 1 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes

Lisätiedot

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Verotus Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Veroaste Suomessa ja EU15-maissa 1980 2010, % % 60 50 40 30 20 10 EU15:n vaihteluväli Suomi EU15 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden kuluttajahinnasta noin 40 % on veroja Erilaisten verojen osuus on noin 40% elintarvikkeiden kuluttajahinnasta: Kuluttajat maksavat elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 1 Teemu Lehtinen 13.3.2013 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989 / 2007 1990 / 2008 1991 / 2009

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2014

Veronalaiset tulot 2014 Tulot ja kulutus 2015 Veronalaiset tulot 2014 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,8 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuodesta

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN

YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 VUODEN 2006 VEROTUSTIETOJEN MUKAAN Suomen Yrittäjät ry YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2008 Sisällyslyettelo Tiivistelmä... 3 1. Yrittäjän tulo- ja verotustiedoista... 4 2. Käytetty

Lisätiedot

43 % 60 % 32 % 14 % 15 % 85 % HENKILÖT 15 % 11 % 8 % 6 % VEROJEN MAKSAJAT, SAAJAT JA KÄYTTÖKOHTEET

43 % 60 % 32 % 14 % 15 % 85 % HENKILÖT 15 % 11 % 8 % 6 % VEROJEN MAKSAJAT, SAAJAT JA KÄYTTÖKOHTEET Verohallinto VEROJEN MAKSAJAT, SAAJAT JA KÄYTTÖKOHTEET MIHIN VEROT KÄYTETÄÄN KEILLE VEROT TILITETÄÄN MITEN VEROT KERTYVÄT 11 % KOULUTUS 8 % ELINKEINOELÄMÄ 14 % HALLINTO 4 % 5 % INFRA- STRUKTUURI, TURVALLISUUS

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2002

Talousarvioesitys 2002 Talousarvioesityksen tuloarviot Taulukko 8. Tulot osastoittain vuosina 2000 2002 1) Tunnus Vuonna 2002 valtion tuloiksi arvioidaan 35 261 milj. euroa, mikä on prosentin vähemmän kuin vuoden 2001 varsinaisessa

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 763 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla

Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla 55 10.2.2009 Eläkkeensaajan verotus ja ostovoima 2000-luvulla Jaana Kurjenoja TIIVISTELMÄ Julkaisussa tarkastellaan eläkkeensaajan verotusta ja ostovoimaa kuudella eläketasolla. Kahdella alimmalla eläketasolla

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013 Kansainvälinen palkkaverovertailu 13 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

VEROTUS. 3.5.2016 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1

VEROTUS. 3.5.2016 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 VEROTUS Yhteisöjen ja henkilöiden verotus Varakkaiden veroedut ja paratiisit Verorikollisuuden kitkeminen Veroetujen poistaminen Veronmaksukykyiset Verotuksen oikeudenmukaisuus Verotuksen vaikutus tulonjakoon

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 Teemu Lehtinen 1.12.2011 KEVÄÄLLÄ ODOTTAVIEN VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Talouskriisi, maaliskuun kehysriihi

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet

Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmät - meillä ja muualla Markku Pekurinen Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Terveydenhuollon rahoitusmuodot ja rahoittajaosapuolet Varsinainen rahoittaja Rahoitustapa

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 18.11.214 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

VEROTUS. Vähän kertausta Ansiotulon verolaskuri Tavaroiden ja palveluiden verotus Yhteisöverotus Kehittämisehdotukset Näkökulmia verotuksesta

VEROTUS. Vähän kertausta Ansiotulon verolaskuri Tavaroiden ja palveluiden verotus Yhteisöverotus Kehittämisehdotukset Näkökulmia verotuksesta VEROTUS Vähän kertausta Ansiotulon verolaskuri Tavaroiden ja palveluiden verotus Yhteisöverotus Kehittämisehdotukset Näkökulmia verotuksesta Oikeudenmukaisuus Veronmaksukyky Verojen vaikutus työllisyyteen

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot