1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko Jaksolliset suoritukset 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11"

Transkriptio

1 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate Lainan kuolettaminen ja efektiivinen korkokanta Keskimaksuhetki ja todellinen vuosikorko 4 0 Investointilaskelmia 5 Indeksiteoriaa 6 Keskiarvoista 6 2 Indeksiluvun käsite 7 3 Kuluttajahintaindeksi 8 4 Aikasarjan deflatointi ja inflatointi 9

2 5 Indeksiluvun muodostaminen 20 6 Keskilukumalli 20 7 Keskilukumallin painotetut indeksiluvut 22 8 Kokonaislukumallit 24 9 Keskilukumallin ja kokonaislukumallin yhteys 26 0 Fisherin indeksikriteerit 26 Kevään 203 kaksi viimeistä luentoa 28 2

3 I Finanssimatematiikka Prosenttilaskua Jos luku a kasvaa p prosenttia (%), niin uusi arvo on a + p 00 a = ( + p 00 ) a. Vastaavasti jos luku a vähenee p prosenttia, niin uusi arvo on a Lisäksi p prosenttia luvusta a on p 00 a = ( p 00 ) a. p 00 a. Esimerkki.. Paljonko 500 euron tuote maksaa 5 % alennusmyynnissä? Vastaus: 275 euroa. Montako prosenttia luku a on luvusta b? a b 00%. Esimerkki.2. Montako prosenttia luku a on luvusta b, kun a) a = 5 ja b = 90? b) a = 90 ja b = 5? Vastaus: a) 6,7 % b) 600 %. Kuinka monta % luku a on suurempi (pienempi) kuin luku b: a b b 00%. Esimerkki.3. a) Kuinka monta prosenttia luku 60 on suurempi kuin 20? b) Kuinka monta prosenttia luku 25 on pienempi kuin 75? c) Kuinka monta prosenttia luku 20 on pienempi kuin 60? Vastaus: a) 700 % b) 85,7 % c) 87,5 % 3

4 Esimerkki.4. a) Mistä luvusta 24 on 32 %? b) Mitä lukua 80 on 20 % pienempi? c) Mikä luku on 5 % suurempi kuin 50? d) Mikä luku on 0 % pienempi kuin luku 30? e) Mikä luku on 32 % luvusta 24? Vastaus: a) 75 b) 00 c) 57,5 d) 27 e) 7,58 2 Yksinkertainen korkolasku Korko on korvaus lainaksi saadusta/annetusta rahapääomasta (luotosta tai talletuksesta). Korkokanta i on prosenttiluku, joka ilmoittaa kuinka monta prosenttia pääoma kasvaa korkoa korkojakson aikana korkojakso korkokanta vuosi i pa. (per annum) 6 kk i ps. (per semester) 3 kk i pq. (per quartal) kk, 2 kk i per kk, i per 2 kk Yksinkertainen korkolasku Yksinkertaista korkolaskua sovelletaan yhden korkojakson sisällä. Pääoma ajanhetkellä t on K t = K 0 ( + it), () missä K 0 = alkupääoma (ajanhetkellä t = 0), i = korkokanta, t = jaksosta kulunut aika korkojakson pituus (0 t ). Korko hetkellä t on K t K 0 = K 0 it. Korkojakson lopussa korko liitetään pääomaan eli realisoidaan. Uusi pääoma toimii seuraavan korkojakson alkupääomana. 4

5 Esimerkki 2.. Talletetaan euroa 6 % vuosikorolla (6 % pa.). Määrää talletuksen arvo a) vuoden kuluttua. b) 8 kuukauden kuluttua. c) 6 kuukauden kuluttua. d) 6 kuukauden kuluttua ilman, että korko realisoidaan pääomaan korkojakson lopussa. Vastaus: a) euroa b) euroa c) euroa d) euroa Yksinkertaista korkolaskua käyttävät esim. pankit, kun ne maksavat korkoa talletuksille (yleensä). Toimenpidettä, jossa määrätään pääoman kasvavia arvoja siirryttäessä ajassa eteenpäin, kutsutaan prolongoimiseksi. Sanotaan myös, että pääoma siirretään ajassa eteenpäin. Esimerkki 2.2. Mikä on alkupääoman euroa arvo 0 kuukauden kuluttua, kun korkokanta on a) 8 % pa. b) 5 % ps. c) 5 % ps., mutta korkoa ei realisoida korkojakson lopussa. Vastaus: a) euroa b) 9530 euroa c) euroa Esimerkki 2.3. Mikä korkokanta i % pa. vastaa pääoman 7 % kasvua 3 kuukaudessa. Vastaus: 28 % pa. Esimerkki 2.4. Missä ajassa pääoma kasvaa 8 %, kun korkokanta on a) 0 % pa. b) 5 % ps. Vastaus: a) 9,6 kk b) 9,4 kk 5

6 3 Diskonttaus Mitä jos halutaan määrätä tunnettua (tulevan) ajanhetken t > 0 pääomaa K t vastaava alkupääoman arvo K 0? Toimenpide on virallinen diskonttaus (pääoma siirretään ajassa taaksepäin). Virallinen diskonttaus Ratkaistaan K 0 yhtälöstä (), jolloin saadaan missä K 0 = K t + it, (2) K 0 = pääoman K t diskontattu arvo eli nykyarvo, i = diskonttauskorkokanta, t = jaksosta kulunut aika korkojakson pituus (0 t ). Kuten yksinkertainen korkolasku, kaavan (2) mukainen diskonttaus toimii ainoastaan yhden korkojakson sisällä. Kun t 0, niin pääoman muutos eli diskontto on K t = K t ( it ). + it Korko ja diskontto ovat samat. Näin ollen prolongointi yksinkertaisella korkolaskulla ja virallinen diskonttaus ovat käänteisiä toimituksia. Esimerkki 3.. Mikä rahasumma kasvaa 9 kuukaudessa korkokannalla 8 % pa. arvoon euroa? Vastaus: 45 euroa. Esimerkki 3.2. Mikä rahasumma kasvaa 5 kuukaudessa korkokannalla 8 % pa. arvoon euroa? Vastaus: 8 55,4 euroa (diskontataan osissa). Käytännön pankkitoiminnassa virallinen diskonttaus on käytössä sijoitustodistusten kaupassa (ns. eurooppalainen diskonttaus). Sijoitustodistus on pankin liikkeelle laskema velkakirja (hinta K 0 ), jonka haltijalle pankki maksaa todistuksessa mainitun rahamäärän K t ajan t kuluttua. 6

7 Esimerkki euron sijoitustodistus erääntyy 8 kuukauden kuluttua. Määrää sen hinta, kun korkokanta on 5 % pa. Vastaus: 45 6 euroa. Vekselidiskonttaus Vekseleiden yhteydessä käytetään vekseli- eli kauppadiskonttausta missä K 0 = vekselin käteis- eli nykyarvo, K 0 = K t ( it), (3) K t = ajan t kuluttua erääntyvän vekselin nimellisarvo, i = diskonttauskorkokanta, t = jaksosta kulunut aika korkojakson pituus (0 t ). Vekselidiskontto on K t = K t K 0 = K t K t ( it) = K t it. Esimerkki 3.4. Vekseli, jonka nimellisarvo on euroa, erääntyy 5 kuukauden kuluttua. Mikä on käteisarvo, kun diskonttauskorkokanta on 2 % pa.? Vastaus: euroa Esimerkki 3.5. Mikä olisi edellisen esimerkin vekselin nykyarvo virallisen diskonttauksen mukaan? Vastaus: 8 57 euroa Esimerkki 3.6. Vekseli, jonka käteisarvo on euroa, erääntyy 5 kuukauden kuluttua. Mikä on nimellisarvo, kun diskonttauskorkokanta on 2 % pa.? Vastaus: 9 473,68 euroa (ratkaistaan K t yhtälöstä (3)) 7

8 4 Koronkorko Korkojakson sisällä pääoma kasvaa yhtälön () mukaisesti. Korkojakson lopussa korko realisoidaan pääomaan ja seuraavassa korkojaksossa pääoma määräytyy tästä uudesta alkupääomasta jne. Näin edellisen korkojakson tuottama korko kasvaa korkoa seuraavalla jaksolla. Syntyy ns. koronkorko. Jos alkupääoma on K 0 ja korkojaksoja on n kappaletta, niin pääoma n:nnen korkojakson lopussa on K n = K 0 ( + i) n, kun n =, 2,... (4) Vajaissa korkojaksoissa käytetään yksinkertaista korkolaskua. Jaksollinen diskonttaus Kun ratkaistaan alkupääoma K 0 yhtälöstä (4), niin saadaan missä K 0 = K n ( + i) n, (5) K n = pääoman arvo n korkojakson jälkeen, i = korkokanta, n = kokonaisten korkojaksojen lukumäärä. Yhtälön (5) mukaista toimenpidettä, jossa määrätään pääoman K n arvo n korkojaksoa ajassa taaksepäin, sanotaan jaksolliseksi diskonttaukseksi. Jaksollinen prolongointi ja jaksollinen diskonttaus ovat toistensa käänteisiä toimituksia. Esimerkki 4.. Mihin arvoon 000 euroa kasvaa 6 vuodessa, kun korkokanta on a) 4 % pa. b) 2 % ps. c) % pq. d) aika on 6,5 vuotta ja korkokanta on 4 % pa. Vastaus: a) 265 euroa b) 268 euroa c) 270 euroa d) 290,62 euroa Esimerkki 4.2. Millä korkokannoilla a) pa. b) ps. pääoma kolminkertaustuu 8 vuodessa? 8

9 Vastaus: a) 4,7 % pa. b) 7, % ps. Esimerkki 4.3. Olkoon alkupääoma euroa ja korkokanta 4 % ps. Tilille halutaan loppupääomaksi euroa. Kuinka pitkäksi aikaa talletus joudutaan tekemään? Vastaus: 6 vuotta 6 kuukautta ja 5 päivää. Esimerkki 4.4. Loppupääomaksi halutaan euroa. Korkokanta on 4 % ps. ja talletusaika on 6 vuotta. Paljonko on alkupääoman oltava? Vastaus: euroa 5 Korkokannat Relatiiviset korkokannat Korkokannat i (per p) ja j (per q) ovat keskenään relatiivisia, jos korkokantojen suhde on sama kuin korkojaksojen pituuksien suhde, ts. i j = p q. Relatiiviset korkokannat eivät anna samaa tuottoa pääomalle samassa ajassa. Konformiset korkokannat Korkokannat i (per p) ja j (per q) ovat keskenään konformiset, jos ne antavat saman tuoton (pääoma-arvon) kaikilla ajanhetkillä t, joka on korkojaksojen p ja q jokin monikerta. Jos korkokannat i (per p) ja j (per q) ovat konformiset, niin ( + i) /p = ( + j) /q j = ( + i) q/p. (6) Esimerkki 5.. Määritä korkokannan 7 % per 0 kk kanssa a) konforminen neljännesvuosikorkokanta. b) relatiivinen neljännesvuosikorkokanta. Vastaus: a) 2,05 % pq. b) 2, % pq. 9

10 Esimerkki 5.2. Määritä korkokannalle 6 % pa. konforminen puolivuotiskorkokanta. Vastaus: 2,96 % ps. 6 Jatkuva korko Miten korkolaskulle käy, jos korkojakson pituus lyhennetään mielivaltaisen pieneksi? Tällöin korkoa liitetään pääomaan jatkuvasti. Jatkuva prolongointi missä K 0 = alkupääoma, K t = pääoman arvo ajanhetkellä t, K t = K 0 e it, (7) i = korkointensiteetti jotakin aikaväliä d kohti (esim. 6 % pa.), t = (kulunut aika), t 0. d Jatkuva diskonttaus Ratkaistaan K 0 yhtälöstä (7), jolloin K 0 = K t e it = K t e it. (8) Jatkuva prolongointi ja jatkuva diskonttaus ovat toistensa käänteisiä toimituksia. Esimerkki 6.. Kuinka monta prosenttia suurempi on jatkuvan korkolaskun mukainen pääoma-arvo korkointensiteetillä 3 % pa. verrattuna tavanomaiseen koronkorkolaskuun korkokannalla 3 % pa. 8 vuoden kuluttua? Vastaus: 0,35 % Korkointensiteetin i (jatkuva korko) kanssa konforminen korkokanta ĩ normaalissa korkolaskussa (koronkorko) saadaan seuraavasti: i = ln( + ĩ) ĩ = e i. (9) 0

11 Esimerkki 6.2. Mikä on edellisen esimerkin korkointensiteetin konforminen korkokanta normaalissa (koronkorko) korkolaskussa? Vastaus: 3,05 % 7 Jaksolliset suoritukset Tarkastellaan maksusysteemiä, jossa on n kappaletta (yhtä pitkiä) jaksoja ja jokaisen jakson lopussa on toistuva maksu k. Maksusysteemin pääoma-arvo lopussa on K n = k ( + i)n = k A n,i, (0) i missä luku A n,i = ( + i)n i on jaksollisten maksujen prolongointitekijä. Systeemin pääoma-arvo alussa (t = 0) on missä K 0 = k ( + i)n i ( + i) n = k a n,i, () a n,i = ( + i)n i ( + i) n = A n,i ( + i) n on jaksollisten maksujen diskonttaustekijä. Jaksollisten suoritusten yhteydessä käytetään relatiivisia korkokantoja, ellei toisin mainita. Esimerkki 7.. Olkoon euroa vuoden lopussa toistuva maksu 2 vuoden ajan. Mikä on maksusysteemin a) alkuarvo (. vuoden alussa), b) loppuarvo (2. vuoden lopussa), kun korkokanta on 5 % pa. Vastaus: b) euroa a) euroa. Esimerkki 7.2. Minkä suuruinen kuukausittain maksettavan erän tulisi olla, että 2 vuodessa maksusysteemin loppuarvo olisi euroa, kun korkokanta on 6 % pa? Vastaus: 47,59 euroa.

12 8 Luotot ja korkolasku 8. Annuiteettiperiaate Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtana on yhtälö (). Nimellisarvoltaan K 0 suuruisen lainan, joka suoritetaan n:llä tasaerällä tasavälein korkokannassa i, maksuerä k on k = K 0 i ( + i) n ( + i) n. (2) Kaavaa (2) voidaan käyttää määrättäessä maksuerä k systeemille, jossa nimellisarvon K 0 suuruinen laina maksetaan takaisin eli kuoletetaan n:llä tasaerällä tasavälein korkokannan ollessa i. Kuoletus=lyhennys+korko. Yleensä annuiteettiluottojen yhteydessä käytetään relatiivisia korkokantoja. Esimerkki 8.. Kuinka suuren lainan pankki voi asiakkaalle myöntää, kun asiakas pystyy kuolettamaan luottoa vuosittain euroa, laina-aika on 0 vuotta ja korkokanta on 2 % pa. Vastaus: 282 5, euroa. Esimerkki 8.2. Mikä on 2 vuodeksi annetun euron lainan puolivuosiannuiteetti korkokannalla 3 % pa. Vastaus: euroa. Esimerkki 8.3. Mikä on kuukausiannuiteetti edellisen tehtävän lainalle? Vastaus: 4 24 euroa Esimerkki 8.4. Nimellisarvoltaan euron laina kuoletetaan 2 vuoden kuluessa korkokannalla 4 % pa. käyttäen puolivuosiannuiteetteja. Mikä on koron ja lyhennyksen osuus kussakin annuiteetissa? Vastaus: Puolivuosittainen kuoletus on euroa. 2

13 Erä Ennen lyh. Korko Kuoletus Lyhennys Lyh. jälkeen Lainan kuolettaminen ja efektiivinen korkokanta Verrataan annuiteettiperiaatteella tapahtunutta lainan kuoletusta muihin tapoihin. Esimerkki 8.5. Nimellisarvoltaan euron laina kuoletetaan 2 vuoden kuluessa korkokannalla 4 % pa. käyttäen puolivuosittaisia tasalyhennyksiä. Määrää kuoletuserien suuruudet ja koron ja lyhennyksen osuus kussakin kuoletuksessa. Vastaus: Erä Ennen lyh. Korko Kuoletus Lyhennys Lyh. jälkeen Esimerkki 8.6. Edellisen esimerkin laina kuoletetaan seuraavasti: euroa lyhennystä vuoden kuluttua ja kahden vuoden kuluttua. Määrää kuoletuserien suuruudet. Vastaus: Erä Ennen lyh. Korko Kuoletus Lyhennys Lyh. jälkeen Efektiivinen korkokanta Olkoon M i maksuerä (kuoletus) ajanhetkellä t i. Diskontataan maksuerät M i alkuhetkeen t = 0 koronkorko-korkolaskun mukaisesti tuntemattomalla korkokannalla i e (efektiivinen korkokanta valittua korkojaksoa kohti). Asetetaan diskontattujen arvojen summa samaksi kuin lainan nimellisarvo L 3

14 (tai asiakkaan saama summa=nimellisarvo-kulut). Efektiivinen korkokanta i e on siis yhtälön M j L = ( + i e ) t. (3) j ratkaisu. Esimerkki euron laina kuoletetaan kahdessa vuodessa vuosiannuiteetein euroa. Laske efektiivinen korkokanta. Vastaus: 8 % pa. 9 Keskimaksuhetki ja todellinen vuosikorko Keskimaksuhetki on ajanhetki (tai korkoaika), jonka kuluttua voidaan suorittaa osamaksujen (esim. kuukausierien) summan suuruinen maksu ilman, että kummallekaan osapuolelle tulee korkotappioita. Keskimaksuhetki T saadaan yhtälöstä n T = a jt j n a, j missä a j on hetkellä t j erääntyvä maksuerä. Jos maksut ovat yhtäsuuret, eli a = a 2 =... = a n = k, niin n T = t j. n Jos maksut ovat yhtäsuuret ja tasaväliset, eli t j t j = d kaikilla j = 2, 3,..., n, niin T = t + t n. 2 Todellinen vuosikorko Käytetään seuraavia merkintöjä: K = luottomäärä = käteishinta käsiraha = se osa hinnasta, jolle luotto saadaan R = luottokustannukset T = keskimaksuhetki (yksikkönä vuosi) 4

15 Todellinen vuosikorko p saadaan keskimaksuhetken T ja maksusysteemin rahallisen arvon K + R avulla. Keskimaksuhetkellä pätee yhtäsuuruus joten K + R = K( + pt ), p = R K T. (4) Esimerkki euroa maksava tuote myydään osamaksuluotolla, jonka nimelliskorko on 2 % pa. ja luottoaika 3 vuotta. Maksu tapahtuu kuukausiannuiteetein. Mikä on luoton keskimaksuhetki? Mikä on luoton todellinen vuosikorko? Vastaus: Kuukausiannuiteetti 66 euroa, keskimaksuhetki T =, 547 v, todellinen vuosikorko p = 2, 7 %. 0 Investointilaskelmia Investointi=sijoitettujen varojen ja tuottojen muodostama kokonaisuus. Investoinnin kannattavuutta voidaan tutkia eri menetelmillä: ) Nykyarvomenetelmä Nykyarvo = alkuhetkeen diskontattu arvo. Tuotot ja kustannukset muutetaan nykyarvoiksi T NA ja KNA. Investointi on kannattava, jos T NA KNA. 2) Annuiteettimenetelmä Tuotot ja kustannukset muutetaan tasasuuruisiksi vuosimaksuiksi eli annuiteeteiksi T A ja KA. Investointi on kannattava, jos T A KA. 3) Efektiivisen korkokannan menetelmä Määritellään korkokanta i e, jolla T NA = KNA. Investointi on kannattava, jos i e tavoitekorkokanta. Esimerkki 0.. Koneen hankintahinta on euroa ja arvioutu käyttöikä 5 vuotta. Vuosittainen investointituotto on euroa ja käyttökustannukset euroa. Jäännösarvo on euroa ja laskentakorkokanta 5 % pa. Tutki, onko investointi kannattava. 5

16 II Indeksiteoriaa Keskiarvoista Olkoot x,..., x n reaalilukuja ja niiden painokertoimet v,... v n positiivisia reaalilukuja ja v = v v n. Aritmeettinen keskiarvo A = n x j = n (x x n ). Painotettu aritmeettinen keskiarvo A w = v v j x j = v (v x v n x n ), missä v j on luvun x j painokerroin. Geometrinen keskiarvo G = ( n ) /n x j = (x... x n ) /n = n x... x n. Tällöin log G = n n log x j. Painotettu geometrinen keskiarvo G w = ( n Tällöin log G w = v n v j log x j. Harmoninen keskiarvo H = x v ) j /v j = (x v... xvn n ) /v = v x v... xvn n. n x j kun x j 0 kaikilla j =,... n. Tällöin = n = x x n n H = n 6 x j., x j

17 Painotettu harmoninen keskiarvo H w = v v j x j = v kun x j 0 kaikilla j =,..., n. v v n x = x n v v j x j Esimerkki.. Laske lukujen 2, 4 ja 6 edellä mainitut keskiarvot, kun painoina ovat 3, 2 ja., Vastaus: A = 4, A w = 0/3 3, 33, G = , 63, G w = , 03, H = 36/ 3, 27, H w = 36/3. 2 Indeksiluvun käsite Indeksin avulla kuvataan jonkin ryhmän yhteisen suureen, eli muuttujan, kehitystä tilanteesta toiseen ilman, että tutkitaan erikseen jokaisen ryhmän jäsenen ko. suureen kehitystä. Tilanteet voivat olla eri ajanhetkiä, henkilöryhmiä tms. Erilaisia indeksejä ovat esimerkiksi. hintaindeksi, joka mittaa hinnan muutoksia; 2. volyymi-indeksi, joka mittaa määrän muutoksia; 3. arvoindeksi, joka mittaa arvonmuutoksia (esim. tuonti ja vienti eri vuosina). Indeksi kuvaa aina suhteellista muutosta johonkin peruskohtaan nähden. Peruskohdassa indeksi saa arvon. Tavallisesti indeksit ilmoitetaan prosentteina ja puhutaan indeksipisteistä. Tällöin peruskohdan arvoa vastaa indeksin pisteluku 00 (00 %). Esimerkki 2.. Suomen asuntotuotanto vuosina : Vuosi Valm. huoneistot Indeksi (982=00) 00 05,2 04,9 04,8 87,3 90,0 7

18 3 Kuluttajahintaindeksi Kuluttajahintaindeksi mittaa yksityisessä kulutuksessa käytettävien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä kahden ajankohdan välillä koko yksityisessä kulutuksessa (kokonaisindeksi) ja erikseen kulutuksen eri pääryhmissä. Kuluttajahintaindeksin kokonaisindeksiä käytetään tapahtuneen hintakehityksen kompensaatiotarkistuksiin (esim. palkat ja eläkkeet). Edelleen indeksiä käytetään hintatason ja rahan arvon muutosten osoittajana. Kuluttajahintaindeksin muutosprosentti (inflaatioprosentti) on maassa vallitsevan keskimääräisen inflaation mittari. Indeksin pisteluvut lasketaan kuukausittain kullekin pääryhmälle ns. Laspeyresin hintaindeksikaavalla ja nämä yhdistetään kokonaisindeksiin painotetun keskiarvon menetelmällä. Esimerkki 3.. Kuluttajahintaindeksi (985=00) Pääryhmä paino (%) Ravinto 8,7 2,0 6,6. Juomat ja tupakka 7,0 27,6 39,8 2. Vaatetus ja jalkineet 6,4 2,9 6,3 3. Asuminen, lämpö ja valo 8,4 23,0 33,3 4. Kotitalouskalusto ja tarvikkeet 6,9 6,9 22,3 5. Terveyden- ja sairaudenhoito 2,9 37,7 52,4 6. Liikenne 7,2 7,3 24,5 7. Vapaa-aika, virkistys ja koulutus 9,7 2,8 26,6 8. Muut tavarat ja palvelut 2,8 27,0 36,2 Kokonaisindeksi 00,0 20,0 27,5 Inflaatioprosentti Olkoot t ja t kaksi ajanhetkeä sekä P t ja P t näitä vastaavat kuluttajahintaindeksit. Inflaatioprosentti hetkestä t hetkeen t on P t P t P t = P t P t. (5) Ostovoima Kuluttajahintaindeksin käänteisluku /P t (tässä P t ei ole prosentteina) on rahan ostovoima hetkellä t verrattuna perusvuoteen. Ostovoiman muutos- 8

19 prosentti aikavälillä t t on P t P t P t = P t P t. P t Rahan reaaliarvo Rahamäärän x t reaaliarvo hetkellä t on x t P t. (6) Esimerkki 3.2. Kuluttajahintaindeksi on noussut vuoden 985 pisteluvusta 00 vuoden 989 pistelukuun 20,0. Millä vuoden 985 rahamäärällä on sama ostovoima kuin vuoden markalla? Vastaus: 83,3 markkaa. 4 Aikasarjan deflatointi ja inflatointi Olkoot x t rahamäärä hetkellä t ja x t rahamäärä hetkellä t. Olkoot lisäksi P t ja P t vastaavat kuluttajahintaindeksit. Jos halutaan rahamäärän x t siirtyvän hetkestä t hetkeen t siten, että reaaliarvo säilyy (eli inflaatio otetaan huomioon), niin asetetaan kyseisten rahamäärien reaaliarvot samoiksi. Siis x t P t = x t P t. (7) Jos t < t, niin kyseessä on inflatointi. Jos t < t, niin kyseessää on deflatointi. Esimerkki 4.. Kuluttajahintaindeksi nousi arvosta 20,0 arvoon 27,5. Henkilön nettopalkka kasvoi tuona aikana 3 prosenttia. Mikä on elintason (reaaliansioiden) muutos prosentteina? Vastaus: -3, %. Esimerkki 4.2. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot vuosina (hintaindeksin perusvuosi 98) olivat seuraavat: Vuosi Keskituloansiot (mk) KHI Deflatoidut ansiot ( t = 983) ,07 8, ,00 27, ,59 34, ,57 39, ,8 44,5 9

20 5 Indeksiluvun muodostaminen Vertaillaan jotain koko hyödyke- ja palveluryhmän yhteistä suuretta (esim. hinta tai määrä) eri ajankohtina. Eri hyödykkeiden ja palvelujen hintojen (määrien) muutokset yhdistetään koko ryhmän hintojen (määrien) muutosta kuvaavaksi indeksiksi käyttämällä painotuksia. Indeksiluvut voidaan muodostaa käyttämällä keskilukumallia tai kokonaislukumallia. Käytetään seuraavia merkintöjä: p = hinta q = määrä P = hintaindeksiluku Q = (määrä)volyymi-indeksiluku p it = hyödykkeen p i hinta hetkellä t q it = hyödykkeen p i määrä (kulutus) hetkellä t Peruskohta on t = 0. Lisäksi hyödykkeitä on n kappaletta ja ajanhetkiä on k tilannetta peruskohdan jälkeen, eli i =,..., n ja t = 0,,..., k. Esimerkki 5.. Hyödykkeen i kulutuksen arvo hetkellä t on p it q it. Kaikkien hyödykkeiden kulutuksen kokonaisarvo hetkellä t = 0 on p i0 q i0 = p 0 q 0 + p 20 q p n0 q n0 6 Keskilukumalli Määrä- ja hintasuhteet ovat laaduttomia lukuja. Siten hintasuhteet ovat keskenään vertailukelpoisia, samoin kuin määräsuhteet. Hyödykeryhmään liittyvän hinnan (määrän) vaihtelua kuvaavaksi indeksiluvuksi otetaan jokin hyödykkeiden hintasuhteista (määräsuhteista) laskettu keskiarvo (aritmeettinen, geometrinen tai harmoninen). Hintaindeksiluvut Aritmeettinen hintaindeksi on hintasuhteiden aritmeettinen keskiarvo, eli P A 0t = 00 n p jt p j0, (8) 20

21 missä 0 ja t osoittavat vertailtavat tilanteet (peruskohtana on 0). Geometrinen hintaindeksi on hintasuhteiden geometrinen keskiarvo, eli ( n P0t G p ) jt /n = 00. (9) p j0 Harmoninen hintaindeksi on hintasuhteiden harmoninen keskiarvo, eli P H 0t = 00 n p jt /p j0 = 00n p j0 p jt (20) Esimerkki 6.. Viiden hyödykkeen hintoja vähittäiskaupassa: Hyödyke Yksikkö Hinta 983 Hinta 988 p 0 p maito litra 3,00 3,53 peruna 2,5 kg 7,05,26 sokeri kg 7,96 8,28 tomaatti kg 3,49 4,67 kahvi 0,5 kg 6,46 7,66 Laske edellä olevat hintaindeksi vuodelle 988 käyttäen perusvuotena vuotta 983. Vastaus: P A 0 9, 5, P G 0 7, 9, P H 0 6, 6. Hintaindeksien laskemisessa ei oteta huomioon kulutuksen määrää. Volyymi-indeksiluvut Aritmeettinen volyymi-indeksi on Q A 0t = 00 n q jt q j0. (2) Geometrinen hintaindeksi on ( n Q G q ) jt /n 0t = 00. (22) q j0 2

22 Harmoninen hintaindeksi on Q H 0t = 00 n q jt /q j0 = 00n. (23) q j0 q jt Esimerkki 6.2. Viiden hyödykkeen kulutusmääriä vähittäiskaupassa: Hyödyke Yksikkö Määrä 983 Määrä 988 q 0 q maito litra peruna 2,5 kg sokeri kg tomaatti kg 7 8 kahvi 0,5 kg 0 Laske edellä olevat volyymi-indeksi vuodelle 988 käyttäen perusvuotena vuotta 983. Vastaus: Q A 0 0, 93, QG 0 0, 9, QH 0 0, Keskilukumallin painotetut indeksiluvut Painotetut hintaindeksiluvut Hyödykkeen kulutuksen arvo on hinnan ja kulutusmäärän tulo. Keskilukumallin painotetut indeksiluvut saadaan laskettua hinta-/määräsuhteiden painotettuina keskiarvoina. Painoina voidaan käyttää mm.. perusvuoden kulutuksen arvoja p i0 q i0 ; 2. vertailuvuoden kulutuksen arvoja p in q in ; 3. jonkin muun vuoden kulutuksen arvoja p it q it ; 4. useamman vuoden kulutuksen arvojen yhdistelyjä (keskiarvoa). Aritmeettinen hintaindeksi, kun painoina ovat perusvuoden kulutuksen ar- 22

23 vot, on P A 0t = 00 (p j0 q j0 ) pjt p j0 = 00 p j0 q j0 p jt q j0. (24) p j0 q j0 Geometrinen hintaindeksi, kun painoina ovat vertailuvuoden kulutuksen arvot, on ( n ( P0t G pjt ) ) pjtq jt n = 00 p jtq jt. (25) p j0 Harmoninen hintaindeksi, kun painoina ovat perusvuoden ja vertailuvuoden kulutuksen arvojen keskiarvot, on P H 0t = 00 p j0 q j0 + p jt q jt 2 ( v j pj0 ) p it. (26) Painotetut volyymi-indeksiluvut Painotetaan hyödykkeen kulutuksen määrän merkitystä kulutuksen arvon perusteella. Aritmeettinen volyymi-indeksi, kun painoina ovat perusvuoden kulutuksen arvot, on (p j0 q j0 ) qjt p j0 q jt q Q A j0 0t = 00 = 00. (27) p j0 q j0 p j0 q j0 Geometrinen volyymi-indeksi, kun painoina ovat perusvuoden ja vertailuvuoden kulutuksen arvojen keskiarvot, on ( n Q G 0t = 00 ) pj0qj0+pjtqjt ) 2 q j0 ( qjt n p j0 q j0 +p jt q jt 2. (28) 23

24 Harmoninen volyymi-indeksi, kun painoina ovat vertailuvuoden kulutuksen arvot, on p jt q jt p jt q jt Q H 0t = 00 p jt q jt qj0 q jt = 00. (29) p jt q j0 Esimerkki 7.. Laske aritmeettinen hintaindeksi Esimerkille 6. ja geometrinen volyymi-indeksi Esimerkille 6.2, kun painoina ovat perusvuoden kulutuksen arvot. Vastaus: 88, 3 ja 87, 4. 8 Kokonaislukumallit Kokonaislukumallit muodostetaan laskemalla hyödykkeiden määriä ja hintoja sopivasti yhteen. Hintaindeksiluvut Hintojen painotettu kokonaissumma, kun painoina ovat hyödykkeiden kulutetut tai tuotetut määrät q i, on P 0t = 00 p jt q j. (30) p j0 q j Painoina q j voidaan käyttää mm.. perusvuoden kulutuksen määriä q j0 ; 2. vertailuvuoden kulutuksen määriä q jt ; 3. jonkin muun, yhden tai useamman vuoden kulutuksen määriä. Laspeyresin hintaindeksi 24

25 Valitaan hintojen painoiksi q j hyödykkeiden perusvuoden kulutuksen määrät: p jt q j0 Paaschen hintaindeksi P L 0t = 00. (3) p j0 q j0 Valitaan hintojen painoiksi q j hyödykkeiden kulutuksen määrät vertailuvuonna: p jt q jt P P 0t = 00 Marshall-Edgeworthin hintaindeksi. (32) p j0 q jt Valitaan hintojen painoiksi q j perusvuoden ja vertailuvuoden kulutuksen määrien keskiarvot: P ME 0t = 00 p jt (q j0 + q jt ). (33) p j0 (q j0 + q jt ) Volyymi-indeksiluvut Kokonaislukumallin volyymi-indeksiluvut eli määrää kuvaavat indeksiluvut saadaan vastaavasti kuin hintaindeksit valitsemalla nyt määrien painoiksi hinnat p j samalla periaatteella. Laspeyresin volyymi-indeksi Valitaan kulutusmäärien painoiksi p j hyödykkeiden perusvuoden hinnat: Q L 0t = 00 q jt p j0. (34) q j0 p j0 25

26 Paaschen volyymi-indeksi Valitaan kulutusmäärien painoiksi p j hyödykkeiden hinnat vertailuvuonna: q jt p jt Q P 0t = 00. (35) q j0 p jt Marshall-Edgeworthin volyymi-indeksi Valitaan kulutusmäärien painoiksi p j perusvuoden ja vertailuvuoden hintojen keskiarvot: Q ME 0t = 00 q jt (p j0 + p jt ). (36) q j0 (p j0 + p jt ) Esimerkki 8.. Määrää Laspeyresin, Paaschen ja Marshall-Edgeworthin hintaja volyymi-indeksiluvut Esimerkissä Keskilukumallin ja kokonaislukumallin yhteys Laspeyresin hintaindeksi on aritmeettinen hintaindeksi, jonka painoina ovat perusvuoden kulutuksen arvot (hinnan ja määrän tulo). Paaschen hintaindeksi on harmoninen hintaindeksi, jonka painoina ovat vertailuvuoden kulutuksen arvot. Vastaavat tulokset pätevät myös volyymi-indekseille. 0 Fisherin indeksikriteerit Seuraavien kriteerien yhteydessä indeksien arvot ovat suhdelukuja eivätkä prosenttilukuja (esim.,26 eikä 26). Kriteerit jaetaan kolmeen ryhmään.. Peruskriteerit Identiteettikriteeri: P tt =. 26

27 -Jos vuotta verrataan itseensä, niin indeksin mukaan muutosta ei ole tapahtunut. Suhdekriteeri: Jos p jt = λ p j0 kaikille hyödykkeille j, missä λ on vakio, niin P 0t = λ. -Jos kaikki hinnat muuttuvat samassa suhteessa, niin indeksin tulee osoittaa ko. suhde. Yksikön vaihtokriteeri: P 0t on riippumaton raha- tai määräyksiköistä. Esimerkki 0.. Laspeyresin hintaindeksi toteuttaa edellä mainitut ehdot. 2. Transitiivisuuskriteerit Ajankääntökriteeri: P 0t = P t0 eli P 0t P t0 =. (37) Ketjutuskriteeri: P 0s P st = P 0t, missä s t. (38) Esimerkki 0.2. Tavallinen geometrinen hintaindeksi toteuttaa transitiivisuuskriteerit. 3. Kertomakriteeri P 0t Q 0t = V 0t, (39) missä P 0t on hintaindeksi, Q 0t on volyymi-indeksi ja V 0t = p jt q jt p j0 q j0 on arvoindeksi, joka ilmoittaa kulutuksen arvosuhteen. Mikään käsitellyistä indekseistä ei toteuta kertomakriteeriä. Kertomakriteerin avulla voidaan tutkia eri indeksien luotettavuutta vertaamalla tuloa P 0t Q 0t ihannearvoon V 0t. Esimerkki 0.3. Tutkitaan Esimerkin 8. indeksien luotettavuutta. Fisherin ihanneindeksit P F 0t = P0t L P 0t P (hintaindeksi) (40) 27

28 Q F 0t = Q L 0t QP 0t (volyymi-indeksi) (4) Esimerkki 0.4. Laske Esimerkin 7. hyödykkeille Fisherin ihanneindeksit. Kevään 203 kaksi viimeistä luentoa Lyhimmän takaisinmaksuajan menetelmä Perusajatuksena on lyhyesti Kuinka nopeasti investointi maksaa itsensä takaisin? Jos korkoa ei huomioida, niin takaisinmaksuaika (vuosina) on hankintamenot vuosittaiset nettotuotot Esimerkki.. Investoinnin hankintamenot ovat euroa ja arvioitu vuotuinen nettotuotto euroa. Takaisinmaksuaika on tällöin = 7, 4 vuotta. Menetelmä painottaa investoinnin rahoitusvaikutuksia ja sen käyttö suosii investointeja, joihin sidottu pääoma kertyy nopeasti takaisin, Menetelmä ei kuitenkaan välttämättä ilmaise investoinnin todellista kannattavuutta, koska se ei ota huomioon takaisinmaksuajan jälkeisiä tapahtumia. Käytännössä investointi voi olla kannattava juuri siksi, että siitä saadaan nettotuottoja pitkään. Menetelmää kuitenkin käytetään yleisesti sen helppouden vuoksi. Korko voidaan ottaa huomioon käyttämällä diskonttaustekijää. Esimerkki.2. Investoinnin hankintamenot ovat euroa, arvioitu vuotuinen nettotuotto on euroa ja laskentakorkokanta 7 % pa. Jaksollisten maksujen diskonttaustekijä on a n,i = ( + i)n i ( + i) n. Tarkoituksena on siis ratkaista aika n, jolloin diskontatut vuosituotot antavat hankintahinnan, eli 4000 Tästä saadaan n 0, 24 vuotta., 07 n n 0, 07, 07 n =

29 Tuottoastemenetelmä Tuottoastemenetelmä on yksinkertaistettu efektiivisen korkokannan menetelmä. Tarkoituksena on selvittää investoinnin tuottoprosentti. Tämä lasketaan vuotuiset nettotuotot keskimäärin investointiin sidottu pääoma keskimäärin. Tässä investointiin sidottu pääoma keskimäärin on hankintamenot+jäännösarvo. 2 Tässä menetelmässä ei oteta huomioon suoritusten eriaikaisuutta. Tätä puutetta voidaa eliminoida ottamalla huomioon investoinnin vuotuinen poisto, joka on hankintamenot-jäännösarvo. investoinnin pitoaika Esimerkki.3. Investoinnin hankintahinta on euroa, jäännösarvo on euroa, arvioutu vuotuinen nettotuotto on euroa ja pitoaika 8 vuotta. Investoinnin sitoma pääoma keskimäärin on Jos poistoja ei huomioida, niin tuottoaste on Vuotuinen poisto on = = 25, 5% = 250. Poistot huomioimalla tuottoasteeksi tulee = 5% Jos tavoitetuotto on esim. 7 %, niin tämän menetelmän pohjalta investointi ei ole kannattava. Kustannus- ja tuottofunktio Jos yritys valmistaa jossain aikayksikössä x kpl tuotteita ja kokonaiskustannukset (kiinteät + muuttuvat kustannukset) ovat K(x), niin yksikkökustannus on K(x) x. 29

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14).

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14). Auiteettiperiaate Huom 4 Jaksolliste suorituste periaate soveltuu luoollisesti laia- ja luottolaskelmii. Lähtökohtaisea yhtälöä o yhtälö (14). Auiteetti Nimellisarvoltaa K 0 suuruise laia maksuerä k, joka

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 SISÄLTÖ 1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 1.1 PERUSLASKUTOIMITUKSIA... 7 LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN... 7 LASKEMISJÄRJESTYS... 10 MURTOLUVUT... 15 NEGATIIVISET LUVUT... 22 1.2 ALGEBRAN PERUSTEITA... 28 POTENSSIT...

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 119 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 119 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Valintakoe 2009 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA Valintakoe 2009 Koetyyppi Kokeessa on 48 tehtävää. Ne on ryhmitelty valintakoekirjoittain. Tehtävien 25-32 osalta vastaus pohjautuu koekirjaan ja jaettuun aineistoon.

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5

HYÖDYKEMARKKINAT. Sisältö. Matti Estola. 5. marraskuuta 2013. 1 Erilaiset markkinatilanteet 4. 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 HYÖDYKEMARKKINAT Matti Estola 5. marraskuuta 2013 Sisältö 1 Erilaiset markkinatilanteet 4 2 Miksi erilaisia markkinatilanteita esiintyy 5 3 Yritys täydellisesti kilpailluilla markkinoilla 8 3.1 Hinnan

Lisätiedot

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia Tarja Heikkilä Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia 2014 Tilastollinen Taulukkopohjat tutkimus ovat Tarja tiedostoissa Heikkilä ja Edita ExcelPohjat.xlsx, Publishing Oy 2014 Budjetti.xls ja Kertaustehtavat.xlsx

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977

PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 . Annikki Heikkilä PÄÄOMAN ALUEELLISEN ALLOKAATION TEHOKKUUS SUOMEN TEOLLISUUDESSA VUOSINA 1960-1977 16.~.1981 Suomen Pankki tutkimusosasto TU 2/81 Tutkimus on esitetty kansantaloustieteen pro gradu -tutkielmana

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC. Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa 100000 bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa

Lisätiedot