LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA"

Transkriptio

1 LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden eli listattujen yhtiöiden osingot sekä listamaattomien yhtiöiden osingot. Pörssiyhtiöiden osingoista nykyisin on 70 prosenttia veronalaisia ja 30 prosenttia verottomia. Jos pääomatulon veroprosentti on 30, osingon vero on korkeintaan 21 prosenttia osingosta. Listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotus riippuu osakkeiden matemaattisesta arvosta ja osingon suuruudesta. Nämä tekijät määräävät sen, miten osinko nykyisessä järjestelmässä jakautuu verottomiin osinkoihin, pääomatulona verotettaviin osinkoihin sekä ansiotulona verotettaviin osinkoihin. Osinko katsotaan 9 %:n tuottoon asti pääomatuloksi, mutta tästä osuudesta euroa on kokonaan verotonta ja sen ylittävältä osalta 30 % on verotonta tuloa. Tuottorajan ylittävästä osasta 30 %:n on verotonta tuloa ja 70 % ansiotuloa. Uudessa järjestelmässä pörssiyhtiöiden osingot ovat 15-prosenttisesti verottomia ja 85-prosenttisesti veronalaisia. Jos pääomatulon veroprosentti on 30, osinkotulon vero on käytännössä 25,5 %. Listaamattomien yhtiöiden osingot ovat uuden päätöksen mukaan 8 %:n tuottorajaan asti, siltä osin kuin ne alittavat euroa, 25-prosenttisesti veronalaisia eli 75-prosenttisesti verottomia. Se merkitsee 30 prosentin pääomatuloverotuksessa 7,5 prosentin veroa. Muilta osin myös listaamattomien yhtiöiden osingot muuttuvat 85-prosenttisesti veronalaisiksi. Veronalainen tulo katsotaan pääomatuloksi. Ansiotulo-osinkoja ei enää ole. Taulukossa 1 on esitetty kaksi esimerkkiä, jotka havainnollistavat järjestelmän muutoksia listaamattomissa yhtiöissä. Esimerkissä on kuvattu osingon jakautuminen eri osiin sekä nykyisessä että uudessa järjestelmässä. Kummassakin esimerkissä osinkotulo on euroa, mutta ensimmäisessä esimerkissä tuottoraja on puolet pienempi kuin toisessa esimerkissä. Nähdään, että ensimmäisessä esimerkissä osinkotulon verotus kiristyy jonkin verran, mutta toisessa esimerkissä se kevenee. Kuvassa 2 on verrattu listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta nykyisin ja uudessa järjestelmässä, kun osinko alittaa 8 prosentin tuottorajan. Tulovälillä euroa uusi verotus on keveämpää kuin nykyinen. Taulukossa 2 on esimerkki pörssiyhtiön verotuksesta ja samalla pörssiyhtiön osinkojen verotuksesta. Esimerkki havainnollistaa mahdollisuutta, että yhtiöveron alennus siirretään osakkaan eduksi osinkoa suurentamalla. Taulukoissa 3 ja 4 laskelma nykyisen ja uuden osinkoverojärjestelmän eroista listaamattomissa yhtiöissä osakepaketin arvion ja osinkojen suuruuden mukaan. Punaisella merkityt luvut (euroja) tarkoittava, että uusi järjestelmän on osingonsaajalle nykyistä edullisempi.

2 Taulukossa 3 laskelma on esitetty suhteellisen pienille korkeintaan euron osingoille ja taulukossa 4 suurille osingoille aina 1,05 miljoonaan euroon asti. Nähdään, että verotus keventyy usein suurilla osinkotuloilla. Alle euron osinkotulojen verotus kiristyy, mutta jos osinkotulot ovat sitä suuremmat, verotuksen keventyminen on mahdollista. Lopputulos riippuu siitä, miten osinko sijoittuu suhteessa euron rajaan ja 8 prosentin tuottorajaan. Merkittävät veronalennukset ovat mahdollisia suurillakin osinkotuloilla. Esimerkiksi jos osinkotulo on 1 milj. euroa ja osakepaketin laskennallinen arvo 4 milj. euroa, veronalennus on lähes euroa. Tässä ei oteta kantaa siihen, miten todennäköinen tällainen asetelma on. Tuloksia voidaan luokitella seuraavasti: 1) Osingot ovat suhteellisen pieniä, alle euroa: verotus kiristyy yleensä 2) Osingot ovat suuria, euroa ja pieniä suhteessa osakepaketin arvoon: verotus kevenee 3) Osingot ovat suuria, yli euroa ja suuria suhteessa osakepaketin arvoon: verotus keventyy 4) Osingot ovat suuria, yli euroa ja pieniä suhteessa osakepaketin arvoon: verotus kiristyy Pörssiyhtiöiden osakkeet voivat olla holdingyhtiön omistuksessa, jolloin myös näihin osinkoihin pätevät samat edut, edellyttäen että osakkeiden osuus pörssiyhtiön osakepääomasta on vähintään 10 prosenttia. Koska osinkoverouudistuksessa pörssiyhtiön osingot muuttuvat 85 prosenttisesti veronalaisiksi (nyt ne ovat 70-prosenttisesti veronalaisia), tämän väylän merkitys osinkoverotuksen kiertämisessä voi kasvaa. On huomattava, että hallituspuolueiden puheenjohtajien sopiman korjauksen myötä verotus on osingonsaajille usein vielä edullisempi kuin alkuperäinen päätös. Nimittäin uusi euron rajan on niin korkea, että yhdistettynä 8 prosentin tuottorajaan sillä on vaikutusta vasta kun osakepaketin arvo on yli euroa (= /0,08). Toisaalta korjaussopimuksessa luovuttiin aikaisemmasta päätöksestä, jonka mukaan tuottorajan ylittävät osingot olisivat olleet kokonaan veronalaisia. Korjauksen jälkeen ne ovat 85-prosenttisesti veronalaisia eli 15-prosenttisesti verottomia. Tämä muutos tehtiin myös pörssiyhtiöiden osinkojen verotukseen. Tällä muutoksella on suuri merkitys, jos osinkotulo on suuri. Taulukossa 5 on karkea laskelma osinkoverotuksen muutoksista, kun pohjana käytetään verotilaston lukuja vuodelta Laskelman perusteella on ilmeistä, että korjattu veropäätös on osingonsaajille kaiken kaikkiaan edullisempi kuin alkuperäinen.

3 Taulukko 1 Esimerkkejä osinkoverotuksen uudistuksesta Listaamattomat yhtiöt Esimerkki 1 Osingon suuruus on euroa. 8 prosentin tuottoraja on euroa 9 prosentin tuottoraja on euroa Osingon verotus nyt Uudistus Osinko Vero Osinko Vero Kokonaan veroton osuus (korkeintaan euroa) Veroton osuus (75 %) 8 %:n tuottorajaan asti Veroton pääomatulo-osuus (30 % 9 %:n tuottorajaan asti) Veronalainen osuus (25%) 8 %:n tuottorajaan asti Veronalainen pääomatulo-osuus (70 % 9 %:n tuottorajaan asti) Veroton 8 %:n tuottorajanylittävä osuus (15 %) Veroton ansiotulo-osuus (30 % 9 %:n tuottorajan ylityksestä) Veronalainen 8 %:n tuottorajan ylittävä osuus (85 %) Veronalainen ansiotulo-osuus (70 % 9 %:n tuottorajan ylityksestä) Yhteensä ,8% Yhteensä ,9% Esimerkki 2 Osingon suuruus on euroa 8 prosentin tuottoraja on euroa 9 prosentin tuottoraja on euroa Osingon verotus nyt Uudistus Osinko Vero Osinko Vero Kokonaan veroton osuus (korkeintaan euroa) Veroton osuus (75 %) euron rajaan asti Veroton pääomatulo-osuus (30 % 9 %:n tuottorajaan asti) Verollinen osuus (25 %) euron rajaan asti Veronalainen pääomatulo-osuus (70 % 9 %:n tuottorajaan asti) Veroton euron rajan ylittävä osuus (15 %) Veroton ansiotulo-osuus (30 % 9 %:n tuottorajan ylityksestä) Veronalainen euron rajan ylittävä osuus (85%) Veronalainen ansiotulo-osuus (70 % 9 %:n tuottorajan ylityksestä) Yhteensä ,5% Yhteensä ,0% Jos henkilöllä on muitakin ansiotuloja, ansiotulo-osinkojen vero voi nykyjärjestelmässä olla suurempi kuin esimerkkilaskelmassa. Yllä oleva laskelma on tehty olettamalla, että ansiotulo-osingot ovat henkilön ainoat ansiotulot.

4 Kuva 1 25,0% Osinkoverotus, listaamaton yhtiö, tuotto-aste korkeintaan 8 % 20,0% 15,0% Veroaste 10,0% Nykyinen verotus Uusi järjestelmä 5,0% 0,0% Osinkotulo, /v

5 Taulukko 2 Taulukko 3 Osinkojen verotuksen muutos nykyisestä lainsäädännöstä hallituksen kehyspäätöksen mukaiseen järjestelmään listaamattomissa yhtiöissä, /v Osakkeiden arvo Osinko

6 Taulukko 4 Osinkojen verotuksen muutos nykyisestä lainsäädännöstä hallituksen kehyspäätöksen mukaiseen järjestelmään listaamattomissa yhtiöissä, /v Osakkeiden arvo Osinko

7 Taulukko 5 Osinkoverouudistuksen vaikutus verotuloihin. Arvio verotilaston pohjalta. Luvut milj. euroa. Osinkotulot vuoden 2011 verotuksessa Maksimaalinen uusi verotulo Osingot Alkuperäinen Korjattu Huomautus 1) Osinkotulot ulkomailta Veroton osuus (30 %) 49,9 16,0 8,0 1) Veronalainen osuus (70 %) 107,3 0,0 0,0 Yhteensä 157,2 16,0 8,0 2) Osinkotulot pörssiyhtiöistä Veroton osuus (30 %) 341,4 109,3 54,6 1) Veronalainen osuus (70 %) 795,3 0,0 0,0 Yhteensä 1 136,8 109,3 54,6 2) Osinkotulot listaamattomista yhtiöistä Veroton osinko enintään euroa 1 252,7 100,2 100,2 2) Muut verottomat pääomatulo-osingot euroon asti 366,8 29,3 29,3 2) Veroton euroa ylittävä pääomatulo-osuus (30 %) 213,0 68,2 34,1 3) Veronalainen pääomatulo-osuus (70%) 497,1 0,0 0,0 3) Veroton ansiotulo-osuus (30 %) 175,6 56,2 28,1 Veronalainen ansiotulo-osuus (70 %) 408,5 4) Yhteensä 2 913,8 253,9 191,8 4) Osuuspääoman korot Veroton osuus euroon asti 63,1 0,0 0,0 5) Veroton pääomatulo-osuus (30 %) 2,8 0,9 0,5 6) Veronalainen pääomatulo-osuus (70%) 9,3 0,0 0,0 Osuuspääoman korot yhteensä 75,3 0,9 0,5 Eritellyt osingot ja osuuspääoman korot yhteensä 4 283,1 Veroton osuus 2 465,5 Arvio verotulojen (maksimaalisesta) lisäyksestä 380,1 254,8

8 Huomautukset taulukkoon 5 1) Alkuperäisen päätöksen mukaan verottomat pörssiosingot ja suuri osa listaamattomien yhtiöiden osingoista olisivat muuttuneet kokonaan veronalaisiksi. Silloin niihin olisi kohdistunut jopa 32 prosentin vero. Korjatun päätöksen mukaan vastaavista eristä puolet (15 % koko summmasta) muuttuu verottomiksi. Näin ollen näiltä osin korjaus puolitti verot. Voidaan olettaa, että muutos koskee myös osinkotuloja ulkomailta. 2) Voidaan olettaa, että näistä osingoista vero on korkeintaan 8 %. Toisaalta on otettava huomioon, että vuonna 2013 raja on alempi, euroa. 3) Tähän erään sisältyy osinkoja, jotka jäävät euron rajan alapuolelle. Laskelma luultavasti yliarvioi verotulojen muutosta. 4) Tämän erän verotus voi keventyä tuntuvasti, kun ansiotulo muutetaan pääomatuloksi. 5) Hallituksen päätös ei mainitsee osuuspääoman korkoja. Luultavasti euron raja säilyy. 6) Luultavasti verovapauden rajoitus (huomautus 1) koskee myös tätä erää. Maksimivero laskettu 32 ja 8 prosentin mukaan, vaikka todellinen veroprosentti suurimmassa osassa osinkoja on 30 tai 7,5 %.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia. Pienten riippumattomien

Lisätiedot

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää? Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää? PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Perintövero. on hyvä veromuoto. Veronmaksajat eivät pidä perintöverosta. Kun Talous & Yhteiskunta. Suomen perintöverotusta voisi kuitenkin uudistaa

Perintövero. on hyvä veromuoto. Veronmaksajat eivät pidä perintöverosta. Kun Talous & Yhteiskunta. Suomen perintöverotusta voisi kuitenkin uudistaa Perintövero on hyvä veromuoto Suomen perintöverotusta voisi kuitenkin uudistaa Monet haluaisivat poistaa perintöveron tai ainakin keventää sitä. Perintöverolle on kuitenkin edelleen olemassa hyviä perusteita.

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu 1 Eroakirkosta.fi palvelu Raportti 8.12.2013 Eroakirkosta.fi palvelu aiheuttanut kirkolle lähes puolen miljardin tappiot Eroakirkosta.fi internetsivusto perustettiin marraskuussa 2003. Sen tarkoitus oli

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Kuponginleikkaajien paluu: osa II

Kuponginleikkaajien paluu: osa II Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 1/2007 Kuponginleikkaajien paluu: osa II Jouko Ylä-Liedenpohja Professori helsinki t ulonjakotutkijoiden kirjoituksiin on viime vuosina haudattu kestovirsi:

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika?

Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? 1 / 8 Vastustettu jalostuksella jo 25 vuotta - väheneekö lonkkavika? Katariina Mäki Ensimmäinen koirien lonkkanivelen kasvuhäiriön, lonkkavian, vähentämiseksi tarkoitettu vastustamisohjelma on ollut Suomessa

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet

RAPORTTEJA. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet R RAPORTTEJA Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 18 RAPORTTEJA Juha Rantala ja

Lisätiedot

Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu

Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 2/2008 Kuinka yleistettäviä ovat malliperhelaskelmien tulokset? Esimerkkinä Veronmaksajien kansainvälinen lapsiperheiden verovertailu Anita Haataja Erikoistutkija

Lisätiedot