Outlet-kylän liikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Outlet-kylän liikenneselvitys"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086

2 1 (5) Miettinen Tuomas Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti Lähtökohdat Nykyiset liikennemäärät tiedossa olevat muutokset nykyiseen liikennejärjestelmään Outlet-kylä Outlet-kylän liikennetuotos... 4

3 P (5) Outlet-kylän 1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee valtatien 2 varrella Humppilan lasitehtaan kaakkoispu olella. Sijainti ja rajaus on esitetty alla olevassa kartassa. Alue on ennestään rakentamatonta peltoa ja sen pinta-ala on noin 5 ha. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinenn rajaus merkitty sinisellä viivalla. 2 Lähtökohdat 2.1 Nykyiset liikennemäärätt Valtatiellä 2 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on Lasitehtaan liittymän kohdalla vuosien liikennelaskennan perusteella noin ajoneuvoa vuoro- kaudessa. Kuvassaa 2 on esitetty suunnittelualueen lähiympäristön liikennemäärät.

4 P (5) Kuva 2. Suunnittelualueen liikennemäärät. Humppilassa on toteutettu Ostos- ja kulttuurimatkailuhanke Humppilassa (OSKU-HANKE), jonka yhteydessä on laadittu liikennelaskenta Lasitehtaan alueen liikenteestä. Liikennelaskenta on tehty viikoilla 25 ja 26 vuonna Laskennan mukaan alueelle poikkesi viikon aikana 6543 ajoneuvoa. vilkkaimmat päivät olivat sunnuntai ja maanantai. Tätä selittää osaltaan kesäloma-aikaan sijoittuva laskenta-ajankohta. Laskennan perustella, ainakin kesäaikaan, valtatien liikenteestä yli 10 % poikkeaa lasitehtaan alueelle. Kuvassa 3 on esitetty liikennelaskennan tulokset viikonpäivittäin jaoteltuna. Kuva 3. Lasitehtaan alueelle poikkeavien ajoneuvojen määrä viikonpäivittäin jaoteltuna. 2.2 tiedossa olevat muutokset nykyiseen liikennejärjestelmään Maankäytön kehittyessä valtatien 2 pohjoispuolella, valtatien 2 suuntaisesti on suunnitteilla ja jo osin toteutettu rinnakkaistie vt 2 suuntaisesti. Rinnakkaistie palvelee uutta maankäyttöä, mikä sijoittuu tässä tarkasteltavan alueen ulkopuolelle. Vt 2 ja Vt 9 eritasoliittymän kehittäminen on ajankohtainen hanke lähitulevaisuudessa toteutettavaksi. nykyistä eritasoliittymää täydennetään mm. kiihdytyskaistojen osalta.

5 P (5) 2.3 Outlet-kylä Asemakaava-alueelle suunnitellun Outlet-kylä sijoittuu nykyisen lasitehtaan alueen kaakkoispuolelle valtatien 2 suuntaisesti. Valtatieltä 2 alueelle kuljetaan Lasitehtaantien liittymän kautta edelleen Orrontielle. Jatkossa alueelle pääsee mahdollisesti myös Forssan suunnasta toteutettavan uuden rinnakkaistieyhteyden kautta. Tällöin Orronitietä jatketaan Poitteinsuontielle. Outlet-kylän alustavan maankäyttöluonnoksen perusteella korttelialueelle voisi maksimitilanteessa sijoittua jopa 42 eri toimijaa. Outlet-kylään on mahdollista toteutua 9000 kerrosalaneliömetriä myymälätiloja. Myymälää kohti tämä on noin 214 neliömetriä. Kuvasta 4 nähdään, miten outlet-kylä on mahdollista sijoittaa sille varatulle tontille. Tällä toteuttamisvaihtoehdolla outlet-kylä voidaan toteuttaa vaiheittain. Kuva 4. Outlet-kylän alustava havainnekuva. 2.4 Outlet-kylän liikennetuotos Outlet-kylä on kauppatyyppinä varsin uusi asia Suomessa. Tyypillinen outlet-myymälä on yleensä tuotannon yhteydessä sijaitseva tehtaanmyymälä. Humppilaan suunniteltu alue on outlet-myymälöiden kylä, joissa yksittäiset myymälät muodostavat kokonaisuuden. Myymälät voivat olla maahantuojan tai vähittäiskaupan jäännöserien myyntipaikkoja. Outlet-kylän houkuttelevuus perustuu edulliseen hintatasoon ja siihen että alueella on useita vetovoimaisia outlet-myymälöitä, joten kylän asiakaskunta houkuttanee asiakkaita myös laajemmalta alueelta kuin alueen nykyinen palvelutarjonta. Outlet-kylän liikennetuotos vaihtelee todennäköisesti jonkin verran kaupan sesonkiluonteisuuden takia. Myymäläkoko on melko pieni, joten myymälää kohti syntyvä liikennetuotos on melko pieni. Outlet-alue sijoittuu henkilöautovyöhykkeelle. Suurin osa asiakkaista saapuu henkilöautolla joko kuljettajana tai matkustajana. Henkilöauton kuormitusaste on todennäköisesti suuri, yli 1,6 henkilöä. Joukkoliikenteellä ja kävellen tai pyörällä saapuvia asiakkaita on vähän, alle 10 % kaikista asiakkaista. Alueen synnyttämää liikennettä on tarkasteltu kokonaisuutena niin, että alueesta toteutuu ensin puolet ja myöhemmin alue rakentuu kokonaan. Asiakaskunnan oletetaan olevan sekä ohiajavia että varta vasten alueelle saapuvia. Nykyinen palvelutarjonta

6 P (5) 2.5 Vaikutukset Lasitehtaan alueella houkuttelee yli 10 % ohikulkijoista, ainakin kesäaikaan. Osa näistä käyttää myös Outlet-kylän palveluita. Mikäli outlet-kylän liikkeistä toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa puolet, niin näiden liikkeiden synnyttämä liikennemäärä on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäystä nykytilanteeseen on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Kun kylä on kokonaan rakentunut, niin vuorokaudessa alueelle suuntautuu noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät voivat vaihdella paljonkin. Kaupan olevat tuotteet voivat olla sesonkituotteita, joiden myyntiajankohdat ovat eri kaupoissa erilaisia. Osa liikkeistä voi olla avoinna vain esim. muutaman kuukauden vuodessa. Liikennemäärien osalta alueen vetovoima muotoutunee kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tämä on yleinen aika, minkä kauppakeskittymän sisäänajo ottaa. Aikaa osaltaan voi pienentää se, että Lasitehtaan alue on jo osaltaan varsin vetovoimainen alue taukopaikkana ja outlet-kylät ovat ulkomaisen kokemuksen perusteella suosittuja ostospaikkoja. Liikenteen kasvulla on jonkin verran vaikutusta valtatien 2 liikenteen sujuvuuteen. Lasitehtaan liittymässä on jo nykytilanteessa muuttuva nopeusrajoitus. Lasitehtaan alueen liikenteen kasvu vaikuttaa siihen, että liittymän nopeusrajoitus on jatkossa pidemmän aikaa 60 km/h. Suunnittelualueen liikenteen kasvuksi on aikaisemmissa selvityksissä (Valtatien 9 ja valtatien 2 liittymätarkastelut, Humppila, Toimenpideselvitys, 2012) ennustettu kasvavan vuoteen 2030 mennessä 1,29 kertaiseksi. Vuoteen 2040 mennessä ennustetaan 1,37 kertaista kasvua. Outlet-kylän synnyttämän liikenteen lisääminen ennustettuun liikenteen kasvuun lisää valtatien 2 liikennemäärää, mutta liikenteen kasvu ei heikennä tien välityskykyä. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus Lasitehtaan liittymässä voivat heiketä jonkin verran vilkkaimpina aikoina, mikäli liikenne lisääntyy merkittävästi. Vilkkaimpina sesonkiaikoina liittymässä voi ilmetä Pidempiä jonotusaikoja valtatielle liittyvän liikenteen suhteen kuin nykytilanteessa. Toisaalta rinnakkaistien toteuttaminen vt 2 varrelle vähentää etelän suuntaan kulkevan liikenteen määrää. Osa liikenteestä kulkee jatkossa Poitteinsuontien liittymän kautta. Tampereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Laatinut: Tuomas Miettinen DI, liikennesuunnittelupäällikkö

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla

Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla WSP LT-Konsultit Oy Päijät-Hämeen liitto Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla 2 SISÄLTÖ ESIPUHE

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot