Työterveys ja turvallisuus Asko Saastamoinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveys ja turvallisuus 29.3.2011 Asko Saastamoinen"

Transkriptio

1 Työterveys ja turvallisuus Asko Saastamoinen

2 Arvomme Oikeudenmukaisuus 2 2

3 10 tehdasta, 15 myynti- ja jakelukeskusta 12 maassa Mexico Juarez 3

4 4

5 Työterveyshuolto työpaikan näkökulmasta

6 BRP Finland henkilöstön ikäjakauma ikäjakauma alle 20 v toimihenkilöt työntekijät 6

7 % BRP Finland - sairauspoissaolot sairauspoissaolot Toimihenkilöt työntekijät kaikki 7

8 Mitä sairauspoissaolo aiheuttaa työpaikalla työilmapiiri laatuongelma rekrytointi työhyvinvointi Töiden uudelleen järjestely ylityö tiimihenki tulokset 8

9 Sairaspoissaolon kustannuksia Suorat kustannukset 300 työntekijää > 5% = 15 työntekijää Keskikustannus 40k Yhteiskustannus 600k + tarvittava uudelleenkoulutus + mahdollinen ylityö + tuotoksen heikkeneminen Välilliset kustannukset Laatukustannus Vaikutus tiimihenkeen Rekrytointikustannus Tulosvaikutus??? 9

10 Mitä sairauspoissaolo aiheuttaa työpaikalla sairastuminen työterveyshuolto sairausloma Sairausajan palkanmaksu Tieto esimiehelle 10

11 Alihankkijasta yhteistyökumppaniksi Työterveyshuolto kirjoittaa sairauslomia Sairausloma on lääkärin määräämä Sairausloman aikana ei voi / saa tehdä työtä Vakuutukset ei voimassa Omalla vastuulla Työnantaja ei voi arvioida työntekijän sairautta ja työkykyä Työnantajan on lain mukaan pakko järjestää työterveyshuolto Työterveyshuolto on kustannus Työterveyshuolto hoitaa akuutteja,mutta Keskittyy ennalta ehkäisyyn Työn ymmärtämiseen Vaarojen ja riskien arviointiin Työturvallisuusyhteistyöhön Sairauspoissaolojen vähentämiseen Uusien toimintamuotojen hakemiseen Kustannusten vähentämiseen Työterveyshuolto on vähentämässä kustannuksia Parantamassa tuloksia 11

12 työterveyshuolto On enemmän kuin palvelun tarjoaja Palvelun tarjoaja on tavoitettavissa Tuottaa hyvää laatua Tuottaa lisäarvoa On hintansa väärti Toimii palveluasenteella Hankkii ymmärtämystä työpaikan olosuhteista ja ihmisistä Tuntee ihmiset pitkän suhteen ansiosta Tutustuu työskentelyolosuhteisiin, riskeihin, ehkäisykeinoihin Näkyy ja näkee Hankkii osaamista omalta asiantuntemusalaltaan Jatkuvasti päivittää omaa tietoisuuttaan parhaista käytännöistä Aktiivisesti soveltaa osaamistaan työpaikalle Konsultoi työnantajaa Keskustelee ja pitää yhteyttä Osallistuu Tuo hyviä käytäntöjä Neuvoo ja kouluttaa Asettaa tavoitteensa yritystä tukeviksi Yhteinen päämäärä => yhteinen työ => yhteinen tulos => yhteinen ilo 12

13 Kokemuksia BRPltä Työterveyshuolto ollut etäällä Fyysinen etäisyys => henkinen etäisyys Päivystyksiä paikan päällä lisätty Työ tiimeissä Vaarojen arviointi Keskustelu yrityksen kanssa Palvelu ei ole ollut saatavilla Tieto ei kulje Menetelmistä huolimatta teoria ei vastaa käytäntöä Yhteinen suuri tavoite? Poikkeamiin puututaan Yhteistapaamiset Osallistuminen työsuojelutoimikuntaan Esimiestyön tukeminen, käytäntöjen muuttaminen??? 13

14 Mitä sairauspoissaolo aiheuttaa työpaikalla Lyhyetkin poissaolot vaativat todistuksen Palkanmaksun peruste Työterveyshoitajalla mahdollisuus kirjoittaa lyhyt sairausloma Poikkeuksena epidemiat esim. flunssa Esimies harkitsee tapauskohtaisesti sairauspoissaolon hyväksymisen Tarvittaessa konsultaatio lääkärille Muun kuin oman työterveyslääkärin käyttäminen => velvoite käydä omalla lääkärillä Pitkien poissaolojen käsittely Korvaava työ Varhaisen tuen malli Osa-aikatyö Työsuhteen päättäminen Täydellisen läsnäolon tukeminen 14

15 Sairauspoissaolojen seuranta Seuranta koko yhtiön tasolla Seuranta osasto /esimiestasolla Seuranta kuukausittain Seuranta yksilötasolla =>mahdollisiin syihin puuttuminen Esimiestyön kehittäminen Työhyvinvoinnin parantaminen Työolojen muuttaminen Työhygienia Työaikajoustot Yksilötasolla puuttuminen Yksilötasolla puuttuminen: Työntekijän sairauspoissaolojen kokonaismäärä suuri Poissaolot kohdistuvat viikonlopun ympärille Poissaolot lisääntyvät yllättäen Poissaoloille ei tiedetä olevan selvää syytä Poissaolojen syystä on epäilys => esimiehen tehtävä puuttua Tiedon hankkiminen Keskustelu Asian ottaminen puheeksi 15

16 Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy työsuojelu Työterveys Työhyvinvointi 16

17 Ski-Doo Lynx Sea-Doo Evinrude Johnson Rotax Can-Am 2006 Bombardier Recreational Products Inc. All rights reserved. Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. 17

18 Vaarojen arviointi

19 Terveys ja turvallisuus ensin Area - asia Goal- tavoite KPI Activity- toimet -turvavartit - työturvallisuustietoisuude n lisääminen -työturvallisuus jokaisen asiaksi -kuukausittainen tiimi / osastokohtainen turvavartti -turvavartti tiimipalaverien asialistalle -turvavartteihin materiaalia -turvavarttien pitämisen ohjeistus ja seuranta Johdon turvallisuuskierrokset Turvallisuuskoulutus työnjohdolle Työterveys *varttien lkm= tiimit *7 -työturvallisuuden tärkeyden korostaminen -seurannan tekeminen näkyväksi *1/vko *tutkinta viimeistään seuraavana työpvnä -työkalujen saaminen työturvallisuustyöhön *koulutustavoitteet -työterveyshuollon toiminnan terävöittäminen ja laajentaminen, kilpailutus *sairauspoissaolojen määrän laskeminen 10% -viikoittaiset työturvallisuuskierrokset eri osastoilla Dokumentoidaan ja seurataan -tapaturma- ja vaaratilannetutkinta + raportointi ja toimien seuranta -joryn turvallisuuskatsaukset -ensiapukurssi 1 työnjohdolle ja tiiminvetäjille -muille esimiehille (50% /2011) -työturvallisuuskorttikoulutus työnjohdolle -tulityökortit tarvittaessa -toimintasuunnitelman uusiminen ja työterveyshuollon sitouttaminen -osallistuminen työslutoimikunnan työhön -riskienarviointeihin -ensiapukoulutus -työkykyä ylläpitävä toiminta ja ergonomia -työhygieniset mittaukset 19

20 Vaaratilanteiden etsiminen ja kartoittaminen Vaaratilanneilmoitukset => asennemuutos Tiimipalaveri, työsuojeluvartit => oman työn vaaratilanteet Työhygieniset selvitykset => työolosuhteiden riskit Työpaikkaselvitykset, ergonomiaselvitykset => työterveyshuollon vaarojen kartoitukset, yksityiskohtaiset riskianalyysit >> työpaikan riskit ja niiden todennäköisyys 20

21 Vaaratilanneilmoitus Vaaran paikkojen huomaaminen estää onnettomuuden Vaaratilanteista pitää kertoa muillekin Ilmoituksella voit ehkäistä vakavan vahingon TAPAHTUMIEN KUVAUS SYYT JA KORJAUS- EHDOTUKSET Ilmoituksen laatija Tapahtumapaikka Työvaihe tai -vaiheet, joita tehtiin Tapahtumiin osallinen aiheuttaja (esim. kone, laite tai kemiallinen aine) Tapahtumien kulku vaiheittain SYY 1 MIKSI? MIKSI? MIKSI? MIKSI? MIKSI? EHDOTETTU KORJAUSTOIMENPIDE (vastaa kysymyksiin kuka, mitä, koska, miksi ja miten?) SYY 2 MIKSI? MIKSI? MIKSI? MIKSI? MIKSI? EHDOTETTU KORJAUSTOIMENPIDE (vastaa kysymyksiin kuka, mitä, koska, miksi ja miten?) Päivämäärä Tapahtuma-aika (pvm ja klo) Mitä tapahtui? Miksi tapahtui? Miten estetään? LUOKITTELU- KOODI SYY 3 MIKSI? MIKSI? MIKSI? MIKSI? MIKSI? EHDOTETTU KORJAUSTOIMENPIDE (vastaa kysymyksiin kuka, mitä, koska, miksi ja miten?) TYÖPAIKKATAPATURMAN tai läheltä piti -tapahtuman luokittelukoodit merkitään alla oleviin ruutuihin (lisäohjeet erillisessä liitteessä) Työtehtävä (A) Työsuoritus (B) Poikkeama (C) Vahingoittumistapa (D) Aiheuttaja (E) SEURANTA Työsuojelupäällikölle ilmoitettu tapaturmasta tai läheltä piti -tilanteesta kyllä ei Katselmus on suoritettu tapahtumapaikalla kyllä ei Korjaustoimenpide suoritettu kyllä ei Voidaanko korjaustoimenpide soveltaa muualle? kyllä ei 21

22 Vaaratilanteita Heikkokuntoinen paketti Paketteja käsitelty useamman kerran (siirrot, avaukset) ehkä lahovikaa paketin puutavarassa Rework Paketin piikin reiät ovat liian ahtaita Paketin alusta on huonosti tuettu Kiinnitysruuvit ovat huonoja Korjaukseen tulevien kelkkapakettien kuntoa seurattava reworkissä, myös trukkikuskien huomioitava paketteja siirtäessä että pakettien kunto heikkenee useista siirroista johtuen Kiveä ei havaittu kelkan ajolinjalla. Kivi lumen alla näkymättömissä. Jyrkässä alamäessä vauhdin hallinta vaikeaa. Jyrkissä rinteissä ajaminen vaatii erityistä valppautta. Alamäkeen ajettaessa kelkan kulkusuuntaa on vaikea muuttaa, vaikka esteen havaitsisikin ajoissa. 22

23 Tiimipalaveri - työsuojeluvartti Oman työn vaaratilanteiden ennaltaehkäisevä kartoittaminen Aikataulutettu ohjelma turvallisuusaiheiden läpikäymiseksi Riskit + ratkaisut + tiimin toimenpiteet Turvallisuus ja terveysinfo Materiaali paikallisesti koottua 23

24 Työturvallisuusinfo Lähimmät poistumistiet, ensiapupisteet ja sammuttimet

25 Toiminta hätätilanteessa Yllättävässä tilanteessa ihmisellä on taipumus toimia opittujen, selkäytimeen tallentuneiden tietojen varassa Poistutaan tuttua reittiä pitkin, vaikka vieressä on lyhyempi reitti tai Mennään hakemaan kauempaakin tietopaikassa olevaa sammutinta kun hätätilanteessa ei enää ehditä etsimään missä olisi lähinnä olevinta 25

26 Havainnointi ja selkäytimeen tallettaminen hyvän sään aikana Tämän päivän tiimipalaveri käytetään reippailuun, eli tiimi liikkeelle Käykää kävelylenkki tiiminä, eli kävelkää koko reitti omalta työpisteeltänne lähimmille 1. Poistumistie 2. Ensiapupiste 3. Silmänhuuhteluasema 4. Palosammutin 5. Palohälytin Eli kävelkää työpisteeltänne ulos asti lähimmän poistumistien kautta 26

27 Silmävammat usein vakavia Joka neljäs työtapaturma on silmävamma! Usein syynä silmään joutunut pieni vieras esine Ensin estettävä vaaratilanteen synty 27

28 Suojalasit Käyttö pakollista poikkeustapauksia lukuun ottamatta erikseen määritetyissä töissä Yhtiö kustantaa suojalasit Vahvuuksille hiotut lasit tarvitseville Näyttöpäätelasit tarvitseville Lasien on peitettävä silmät kunnolla, jotta ne suojaavat Omat viritykset kielletty (suojalaseja ei saa muokata) Vain puhtaat lasit auttavat Vialliset tai kuluneet lasit vaihdettava 28

29 Melulta suojaaminen Yli 85 db:n melu aiheuttaa kuulovaurion Yli 80 db:n melua vastaan on suojauduttava Kuulovaurio syntyy hitaasti ja on pysyvä Ensisijainen keino on vähentää melua => rakenteellinen suojaus on pidettävä kunnossa ja käytössä (esim. koneiden melusuojat) Kuulonsuojaimet: Tulpat Kuppisuojaimet Aktiivisuojaimet (ns. kuulevat kuppisuojaimet) Suojausteho kaikilla hyvä; tärkeintä Suojainten käyttö Niiden kunnollinen asentaminen 29

30 Kuulonsuojaimissa huomattavaa Korvatulppa on työnnettävä riittävän syvälle korvaan, eli se tukkii korvakäytävän Kierrettävä kunnolla syvälle korvaan Nyrkkisääntö: tulppa ei saa näkyä edestä katsottaessa Kuulosuojainten puhdistukseen riittää vesipesu Viallisten kuppisuojainten osat voi vaihtaa uusiin Kuppisuojaimen ja ihon väliin ei saa jäädä aukkoa (silmälasit, pipo, hiukset) 30

31 Työhygieniset selvitykset Työnantajan velvollisuus selvittää mahdolliset kuormitustekijät Ilman laadun selvittäminen Pölyt, partikkelit, aerosolit ja mahdolliset altisteet Haitalliset aineet Melu Mahdollisen suojautumistarpeen selvittäminen Työterveyshuollon tarkastusten mitoittaminen 31

32 Työpaikkaselvitykset, ergonomiaselvitykset Työterveyshuollon, työsuojeluorganisaation ja linjaorganisaation tekemä katselmus työolosuhteista Kirjallinen raportti Tiedotus työntekijöille Tarvittavat toimenpiteet välittömät / pitkäjänteiset Toimenpiteiden seuranta 32

33 Riskien luokitteleminen Toteutumisen todennäköisyyksien arviointi Henkilövahingon todennäköisyys Aineellisen vahingon suuruus Aineellisen vahingon todennäköisyys Riskien hallinta ja torjunta Riskeihin varautuminen = toimintaohjeet riskin toteutuessa Riskien ehkäiseminen = riskitekijöiden poistaminen Riskin hyväksyminen = riskin vaikutuksien huomioiminen toiminnassa Tiedottaminen Intra Tiimit koulutus 33

34 Tapaturmataajuuden kehitys ,8 6,2 5,1 5,1 5,2 4,1 3,8 3,4 1,

35 Ski-Doo Lynx Sea-Doo Evinrude Johnson Rotax Can-Am 2006 Bombardier Recreational Products Inc. All rights reserved. Trademark of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. 35

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti Matikainen, Mira 2013 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Toimistoympäristön palo- ja työturvallisuuden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen hallinta

Sairauspoissaolojen hallinta Opas työpaikoille Sairauspoissaolojen hallinta Työkykyä ja työhyvinvointia Sairauspoissaolojen hallinta Työkykyä ja työhyvinvointia Opas työpaikoille Sisältö Esipuhe 5 Resumé 6 Summary 7 1. Suomalaiset

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot