VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 Taskutilasto 2016

2 VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin kaksi kolmasosaa. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tulli kerää muun muassa valmisteverot, arvonlisäveron maahantuonnin osalta sekä autoveron. Trafi kerää ajoneuvoveron, ensirekisteröinnin jälkeisen autoveron sekä polttoainemaksun. Suomessa henkilöasiakkaiden saamat tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotuloja ovat muun muassa palkka- ja eläketulot sekä sosiaalietuudet. Pääomatuloina verotetaan esimerkiksi osinko- ja vuokratuloja sekä omaisuuden myynnistä saatuja tuloja. Ansiotuloja verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan, jolloin veroprosentti kasvaa tulojen noustessa. Vuodesta 2012 lähtien myös pääomatuloja on verotettu progressiivisesti. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneita menoja. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroprosentti on kiinteä. Arvonlisävero on kulutusvero, jonka kuluttaja maksaa tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Arvonlisäverokanta on kiinteä. Yrittäjä tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle kuukausittain. Julkisyhteisöjen tulot vuonna Julkisyhteisöjen menot vuonna Verokertymät Suomessa Verohallinnon keräämät verokertymät 2014 ja Bruttokansantuote, veroaste, nettoveroaste ja valtion velkaantuneisuusaste Eri verotusmuotojen prosenttiosuudet verotuloista Verot ja maksut yhteensä ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuosi Valtion tulovero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuosi Kunnallisvero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuosi Tulojen perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut, verovuodet Verohallinnon verojäämät verolajeittain Verohallinnon tarkastustoiminnan perusteella maksuunpannut verot Henkilöasiakkaiden tulot valtionverotuksessa, verovuosi Välittömien verojen prosenttiosuus veronalaisista tuloista, verovuosi Henkilöasiakkaiden tulojen ja verojen jakauma tuloluokittain, verovuosi Keskeisimmät vähennykset Verovähennysten enimmäismäärät valtion- ja kunnallisverotuksessa Vuoden 2016 veroperusteita Palkansaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Eläkkeensaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Veroaste , kansainvälinen vertailu Verotuksen rakenne 2014, kansainvälinen vertailu Korkeimmat rajaveroasteet sekä tuloveroprosentit , kansainvälinen vertailu Arvonlisäveron prosenttiosuudet 2013 ja 2014, kansainvälinen vertailu Arvonlisäverokannat EU:n jäsenmaissa 2016, kansainvälinen vertailu Tiedot Verohallinnon ellei muuta lähdettä ole mainittu 2 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 3

3 JULKISYHTEISÖJEN TULOT VUONNA 2014 JULKISYHTEISÖJEN MENOT VUONNA 2014 Julkinen talous koostuu Suomessa valtiosta, kunnista ja kuntayhtymistä, Ahvenanmaan maakuntahallinnosta sekä työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Suurimmat tuloerät miljardeina euroina ,6 4,3 9,9 22,6 34,3 13,1 119,2 mrd. 52,2 112,7 mrd. 17,1 26,3 17,1 29,5 Välittömät verot: ansio-, pääomatulo- ja yhteisövero 30,4 % Tuotannon ja tuontiverot: arvonlisä-, energia-, auto- ja alkoholivero 26,2 % Työnantajan ja vakuutetun sosiaaliturvamaksut 23,3 % Muut tulot: mm. korkotulot 20,1 % YHTEENSÄ 100 % Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpidon tietoja Sosiaaliturva 43,8 % Terveydenhuolto 14,3 % Yleinen hallinto 14,3 % Koulutus 11,0 % Elinkeinoelämään liittyvät menot 8,3 % Järjestys, turvallisuus ja maanpuolustus 4,7 % Asuminen, yhdyskuntapalvelut, virkistys, kulttuuri ja ympäristönsuojelu 3,6 % YHTEENSÄ 100 % Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpidon tietoja 4 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 5

4 VEROKERTYMÄT SUOMESSA 2014 % kokonaisveromäärästä Valtion verot ja maksut ,1 Tulojen ja varallisuuden perusteella kannettavat verot ,1 Tulovero ,7 Henkilöasiakkaiden tulovero ,0 Yhteisöjen tulovero ,7 Perintö- ja lahjavero 499 0,5 Korkotulojen lähdevero 142 0,2 Pankkivero 138 0,2 Yle-vero* 521 0,6 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut ,7 Arvonlisävero ,7 Vero eräistä vakuutusmaksuista 750 0,8 Apteekkimaksut 157 0,2 Valmisteverot ,9 Tupakkavero 788 0,9 Alkoholijuomavero ,5 Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien vero 257 0,3 Polttoainevero ,2 Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 14 0,0 Muut verot ,1 Varainsiirtovero 708 0,8 Autovero 916 1,0 Arpajaisvero 218 0,2 Ajoneuvovero 877 1,0 Jätevero 44 0,0 Ratavero 18 0,0 Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 36 0,0 Muut veronluonteiset tulot ,2 Lästimaksut 1) 1 0,0 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisvoittovaroista sekä RAY:n tuotto 963 1,1 Riistanhoito, kalastus- ja metsästysmaksut 23 0,0 Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset 76 0,1 6 VEROT VEROHALLINTO YHTEENSÄ ,0 % kokonaisveromäärästä Öljyjätemaksu 3 0,0 Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta 59 0,1 Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot 87 0,1 Öljysuojamaksu 25 0,0 Palosuojelumaksu 11 0,0 Varmuusvarastointimaksu 43 0,0 Ydinenergiatutkimusmaksu 8 0,0 Kuntien verot ,1 Kuntien tulovero ,5 Henkilöasiakkaiden kunnallisvero ,9 Yhteisöjen tulovero ,5 Koiravero 1 0,0 Kiinteistövero ,7 Muut verot 1 0,0 Seurakuntien verot ,1 Henkilöasiakkaiden kirkollisvero* 926 1,0 Yhteisöjen kirkollisvero 111 0,1 Kansaneläkelaitoksen saamat vakuutus- ja sosiaaliturvamaksut ,0 Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut ,1 Työnantajan sairausvakuutusmaksut ,8 Työeläkevakuutusmaksut yhteensä ,3 Työnantaja ,0 Vakuutettu ,3 Työttömyysvakuutusmaksut ,1 Työnantaja ,7 Vakuutettu 378 0,4 EU:lle tuloutettavat verot ja maksut 171 0,2 VEROT YHTEENSÄ ,0 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 1) Lästimaksu on merimiesten huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseksi kerättävä veronluonteinen maksu. * Tieto Verohallinnosta. Henkilöasiakkaiden ja yhteisöjen Yle-vero sekä henkilöasiakkaiden kirkollisvero eivät sisälly kansantalouden tilinpidon lukuihin. TASKUTILASTO 7

5 VEROHALLINNON KERÄÄMÄT VEROKERTYMÄT 2014 JA 2015 BRUTTOKANSANTUOTE, VEROASTE, NETTOVEROASTE JA VALTION VELKAANTUNEISUUSASTE milj. E 2015 milj. E Muutos % Henkilöasiakkaiden tulovero , ,1 2,1 Yhteisöjen tulovero 3 987, ,2 14,5 Arvonlisävero , ,2 0,8 Sosiaaliturvamaksu 1 689, ,4-1,5 Kiinteistövero 1 512, ,0 6,2 Muut verot 3 185, ,5-7,1 KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,4 2,1 Henkilöasiakkaiden tulovero 54,6 % Arvonlisävero 8,3 % Yhteisöjen tulovero 25,8 % Muut verot 3,0 % Sosiaaliturvamaksu 2,9 % Kiinteistövero 5,4 % KERTYMÄT YHTEENSÄ 100 % Vuosi Bruttokansantuote milj. E Veroaste 1) % Nettoveroaste 2) % Valtion velkaantuneisuusaste 3) % ,5 14,5 61, ,7 18,1 64, ,0 20,2 63, ,8 21,6 58, ,3 21,4 53, ,8 24,8 46, ,2 22,6 42, ,3 22,1 40, ,4 20,9 41, ,8 20,4 40, ,1 20,7 36, ,2 21,2 34, ,5 21,6 30, ,2 20,9 28, ,9 17,3 35, ,8 17,0 40, ,0 18,4 40, ,8 18,2 42,0 2013* ,7 18,5 44,3 2014* ,9 17,8 46,4 Lähde: Tilastokeskus 1) Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta. 2) Verojen ja julkisen vallan suorittamien tulonsiirtojen erotuksen %-osuus bruttokansantuotteesta. 3) Valtionvelan %-osuus bruttokansantuotteesta. *) Ennakkotieto 8 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 9

6 ERI VEROTUSMUOTOJEN PROSENTTIOSUUDET VEROTULOISTA Vuosi Julkisen sektorin verotulot Tulo- ja varallisuusverot 1) % Sosiaaliturvamaksut 2) % Kulutusyms. verot % ,5 26,9 31, ,4 25,7 30, ,5 25,0 32, ,9 25,2 31, ,5 25,5 32, ,6 23,6 29, ,4 25,2 30, ,1 24,9 31, ,1 25,2 32, ,0 25,3 32, ,6 25,8 32, ,9 25,8 32, ,9 25,6 31, ,8 26,1 31, ,9 27,6 32, ,2 27,0 32, ,4 26,7 33, ,4 27,5 34, ,3 26,8 33, ,6 26,7 33,7 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito. Ei sisällä henkilöasiakkaiden kirkollisveroa 1) Sisältää myös vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. 2) Sisältää pakolliset työeläke- ja muut sosiaaliturvamaksut pl. vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. VEROT JA MAKSUT YHTEENSÄ JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUOSI 2014 %-osuus verojen ja maksujen kokonaismäärästä Verovelvollisryhmä 2014 Verot ja maksut yhteensä 2014 milj. 2 HENKILÖASIAKKAAT YHTEENSÄ 87, Palkansaajat 57, Eläkeläiset 16, Maatalouden harjoittajat 2,2 746 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 3, OY-pääosakkaat sekä AY- ja KY -vastuunalaiset yhtiömiehet 2,7 921 Muut henkilöasiakkaat 5, Kuolinpesät 0,2 81 YHTEISÖT YHTEENSÄ 12, Osakeyhtiöt 11, Osuuskunnat 0,6 189 Yhdistykset, laitokset yms. 0,5 158 Asuntoyhteisöt 0,0 11 Muut yhteisöt 0,4 136 VEROVELVOLLISET YHTEENSÄ 100, Palkansaajat 57,7 % Eläkeläiset 16,4 % Maatalouden harjoittajat 2,2 % Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 3,0 % OY-pääosakkaat sekä AY- ja KY -vastuunalaiset yhtiömiehet 2,7 % Muut henkilöasiakkaat 5,0 % Kuolinpesät 0,2 % Yhteisöt yhteensä 12,8 % 10 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 11

7 VALTION TULOVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUOSI 2014 %-osuus verojen ja maksujen kokonaismäärästä Verovelvollisryhmä 2014 Valtion tulovero 2014 milj. 2 HENKILÖASIAKKAAT YHTEENSÄ 75, Palkansaajat 46, Eläkeläiset 11, Maatalouden harjoittajat 4,0 436 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 3,6 387 OY-pääosakkaat sekä AY- ja KY -vastuunalaiset yhtiömiehet 4,3 461 Muut henkilöasiakkaat 4,4 472 Kuolinpesät 0,7 78 YHTEISÖT YHTEENSÄ 1) 24, Osakeyhtiöt 22, Osuuskunnat 1,1 116 Yhdistykset, laitokset yms. 0,9 97 Asuntoyhteisöt 0,1 7 Muut yhteisöt 0,8 84 VEROVELVOLLISET YHTEENSÄ 100, KUNNALLISVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUOSI 2014 % kunnallisveron kokonaismäärästä Verovelvollisryhmä 2014 Kunnallisvero 2014 milj. 2 HENKILÖASIAKKAAT YHTEENSÄ 92, Palkansaajat 62, Eläkeläiset 18, Maatalouden harjoittajat 1,3 253 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 2,8 549 OY-pääosakkaat sekä AY- ja KY -vastuunalaiset yhtiömiehet 2,0 395 Muut henkilöasiakkaat 5, Kuolinpesät 0,0 2 YHTEISÖT YHTEENSÄ 1) 7, Osakeyhtiöt 7, Osuuskunnat 0,3 68 Yhdistykset, laitokset yms. 0,3 56 Asuntoyhteisöt 0,0 4 Muut yhteisöt 0,2 49 VEROVELVOLLISET YHTEENSÄ 100, ) Valtion osuus yhteisöjen tuloverosta. 1) Kuntien osuus yhteisöjen tuloverosta. Palkansaajat 46,9 % Eläkeläiset 11,3 % Maatalouden harjoittajat 4,0 % Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 3,6 % OY-pääosakkaat sekä AY- ja KY -vastuunalaiset yhtiömiehet 4,3 % Muut henkilöasiakkaat 4,4 % Kuolinpesät 0,7 % Yritykset ja muut yhteisöt 24,9 % Palkansaajat 62,0 % Eläkeläiset 18,9 % Maatalouden harjoittajat 1,3 % Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 2,8 % OY-pääosakkaat sekä AY- ja KY -vastuunalaiset yhtiömiehet 2,0 % Muut henkilöasiakkaat 5,2 % Kuolinpesät 0,0 % Yhteisöt yhteensä 7,9 % 12 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 13

8 TULOJEN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT, VEROVUODET VEROHALLINNON VEROJÄÄMÄT, VEROLAJEITTAIN Vuosi Valtion tulovero, sekä Kunnallisvaltion osuus vero ja kuntien yhteisö- osuus yhteisöverosta verosta Kirkollisvero ja seurakuntien osuus yhteisöverosta Sairausvakuutusmaksu Yhteensä ) ) Tuloverot ja niiden ennakot Arvonlisäverot Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut Perintö- ja lahjaverot Kiinteistöverot Muut verot VEROJÄÄMÄT YHTEENSÄ Verojäämät, mrd ) Varallisuusverosta luovuttiin vuodesta 2006 lähtien. 2) Yle-vero voimaan 2013 lähtien. Verojäämät, mrd. 14 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 15

9 VEROHALLINNON TARKASTUSTOIMINNAN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT Tuloverot Arvonlisävero Ennakkoperintä YHTEENSÄ HENKILÖASIAKKAIDEN TULOT VALTIONVEROTUKSESSA, VEROVUOSI 2014 Tulolaji Tulot yhteensä milj. 2 Saajien Tulon suuruus lukumäärä keskimäärin,2 ANSIOTULOT Palkkatulot yms Eläketulot Työttömyysturvaetuudet Päivä- ja äitiysrahat Lapsen kotihoidon tuki PÄÄOMATULOT Veronalaiset pääomatulot Luovutusvoitot Vuokratulot Osinkotulot* TULOT YHTEENSÄ joista veronalaisia Jaettavat yritys- ja yhtymätulot Maatalouden tulot Elinkeinotoiminnan tulot Tulot yhtymistä milj Tuloverot Arvonlisävero Ennakkoperintä * Sisältää sekä pääomatuloina että ansiotuloina verotettavat osingot ja osinkojen verovapaat osuudet. 16 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 17

10 VÄLITTÖMIEN VEROJEN PROSENTTIOSUUS VERONALAISISTA TULOISTA, VEROVUOSI 2014 Verovelvollisryhmä Valtion tulovero Muut välittömät verot Välittömät verot yhteensä Palkansaajat 6,0 17,5 23,5 Eläkeläiset 4,3 15,4 19,7 Maatalouden harjoittajat 15,3 10,9 26,2 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 10,8 17,6 28,4 OY-pääosakkaat sekä AY- ja KY -vastuunalaiset yhtiömiehet 14,8 14,8 29,6 Muut henkilöasiakkaat 5,1 13,3 18,3 Kuolinpesät 27,6 1,0 28,6 HENKILÖASIAKKAAT YHTEENSÄ 6,2 16,5 22,7 HENKILÖASIAKKAIDEN TULOJEN JA VEROJEN JAKAUMA TULOLUOKITTAIN, VEROVUOSI 2014 Veronalainen tulo, 2 Tulonsaajien lukumäärä Veronalaisten Tulonsaajien tulojen %-osuus %-osuus Verojen %-osuus tuloista ,2 0,6 4, ,9 2,9 7, ,5 5,6 8, ,1 6,9 14, ,0 8,0 17, ,1 20,2 19, ,4 28,0 24, ,3 11,8 29, ,0 6,2 32, ,1 4,5 35, ,4 2,8 38, ,1 2,6 36,0 YHTEENSÄ ,4 18 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 19

11 KESKEISIMMÄT VÄHENNYKSET Vähennyslaji 2012 milj milj. 2 Valtion- ja kunnallisverotus TULONHANKKIMISKULUT YHTEENSÄ Tulonhankkimisvähennys, Vähennetyt työmatkakulut Työmarkkinajäsen- ja työttömyyskassamaksuja vähennetty Pakollinen eläkevakuutusmaksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Ilmoitetut asuntovelan korot Opintolainan korot Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Verosta tehtävät vähennykset Alijäämähyvitys Alijäämähyvitys asunto- yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Työtulovähennys Invalidivähennys Kotitalousvähennys Vähennyslaji 2014 milj. 2 Lukumäärä Keskimäärin kpl 2 Valtion- ja kunnallisverotus TULONHANKKIMISKULUT YHTEENSÄ Tulonhankkimisvähennys, Vähennetyt työmatkakulut Työmarkkinajäsen- ja työttömyyskassamaksuja vähennetty Pakollinen eläkevakuutusmaksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Ilmoitetut asuntovelan korot Opintolainan korot Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Verosta tehtävät vähennykset Alijäämähyvitys Alijäämähyvitys asunto- yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Työtulovähennys Invalidivähennys Kotitalousvähennystä käytetty VEROHALLINTO TASKUTILASTO 21

12 VEROVÄHENNYSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA Valtion- ja kunnallisverotuksessa ansiotulosta tehtävät vähennykset Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Tulonhankkimisvähennys Työasuntovähennys Matkakuluvähennys Omavastuu Valtion- ja kunnallisverotuksessa pääomatulosta tehtävät vähennykset Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Eläketulovähennys Merityötulovähennys Kunnallisverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Invalidivähennys Merityötulovähennys Ansiotulovähennys Opintorahavähennys Eläketulovähennykset Perusvähennys Valtionverotuksessa verosta tehtävät vähennykset Elatusvelvollisuusvähennys Invalidivähennys Vähennykset ansiotuloista menevästä verosta Työtulovähennys Alijäämähyvitys verosta Lapsikorotus yhdestä lapsesta Lapsikorotus vähintään kahdesta lapsesta Kotitalousvähennys Kotitalousvähennyksen omavastuu VUODEN 2016 VEROPERUSTEITA Tuloveroasteikko Verotettava tulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävältä osalta % ,00 6, ,50 17, ,50 21, ,00 31,75 Yhteisön tuloveroprosentti on 20. Pääomatulon tuloveroprosentti on 30,0 ja euroa ylittävältä osalta pääomatulon tuloveroprosentti on 34,0. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 1,30%, (eläkkeen- ja etuuden saajilla 1,47%). Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,82%, (yrittäjillä 0,95%). Työntekijän eläkevakuutusmaksua peritään 5,70 % (18-52-vuotias) tai 7,20 % (53-67-vuotias). Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,15%. Yleisradioveron prosentti on 0,68 ja veron määrä on euroa. Keskimääräinen kuntien tuloveroprosentti on 19,87. Keskimääräinen seurakuntien tuloveroprosentti on 1,43 %. Lapsivähennys on 50 jokaisesta huollettavana olevasta alaikäisestä lapsesta. Vähennyksen saa enintään 4 lapsesta. Yksinhuoltajalla vähennys on 100 lapsesta, jos lapsella ei ole muita huoltajia. Jos puhdas ansio- ja pääomatulo ylittää euroa, vähennys pienenee 1 prosentilla rajatulon ylittävältä osalta. 22 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 23

13 PALKANSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2016 Perusprosentti Lukumäärä Prosenttiosuus , , , , , , ,0 YHTEENSÄ ,0 ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2016 Eläkkeen ennakonpidätysprosentti Lukumäärä Prosenttiosuus , , , , , , , , ,1 YHTEENSÄ ,0 VEROASTE , KANSAINVÄLINEN VERTAILU Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta Tanska 48,0 48,6 50,9 Ranska 45,3 45,0 45,2 Belgia 45,3 44,6 44,7 Italia 44,4 42,6 43,6 Ruotsi 44,3 42,8 42,7 Suomi 44,1 44,0 43,9 Itävalta 43,2 42,5 43,0 Norja 42,2 40,8 39,1 Luxemburg 37,8 39,3 37,8 Saksa 37,6 36,7 36,1 Islanti 37,2 35,5 38,7 Yhdistynyt kuningaskunta 35,2 32,9 32,6 Kreikka 33,8 33,5 35,9 Espanja 32,9 32,6 33,2 Portugali 32,5 33,4 34,4 Viro 32,5 31,8 32,9 Kanada 30,7 30,6 30,8 Irlanti 28,3 28,3 29,9 Sveitsi 28,2 27,1 26,6 Yhdysvallat 24,3 25,4 26,0 Lähde: OECD 24 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 25

14 VEROTUKSEN RAKENNE 2014, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Eri verotusmuotojen %-osuudet verotuloista Tuloverot Kulutusverot Muut verot Tanska 65,2 32,9 1,9 Norja 43,3 28,5 28,2 Yhdysvallat 48,2 17,1 34,7 Kanada 47,6 24,1 28,3 Sveitsi 46,1 22,1 31,8 Islanti 46,5 31,2 22,3 Yhdistynyt kuningaskunta 35,0 33,1 31,9 Luxemburg 34,8 28,5 36,7 Ruotsi 34,7 28,7 36,6 Belgia 35,9 23,9 40,2 Suomi 35,0 32,8 32,2 Italia 32,6 26,9 40,5 Saksa 30,5 27,9 41,6 Espanja 29,0 28,5 42,5 Itävalta 29,4 27,3 43,3 Kreikka 24,1 41,2 34,7 Ranska 23,1 24,4 52,5 Viro 23,0 41,6 35,4 KORKEIMMAT RAJAVEROASTEET SEKÄ TULOVEROPROSENTIT , KANSAINVÄLINEN VERTAILU Henkilöasiakkaat 2014 Yhteisöt 2015 Belgia 45,3 33,0 Kreikka 46,0 26,0 Ruotsi 56,9 22,0 Tanska 55,6 23,5 Suomi 49,1 20,0 Portugali 50,3 28,0 Yhdistynyt kuningaskunta 45,0 20,0 Irlanti 48,0 12,5 Espanja 52,0 28,0 Ranska 54,0 34,4 Alankomaat 50,1 25,0 Kanada 49,5 15,0 Norja 39,0 27,0 Japani 50,6 23,9 Saksa 47,5 15,8 Australia 46,5 30,0 Italia 47,8 27,5 Islanti 44,4 20,0 Itävalta 50,0 25,0 Yhdysvallat 46,3 35,0 Luxemburg 43,6 22,5 Sveitsi 36,1 8,5 Viro 20,6 20,0 Lähde: OECD Lähde: OECD 26 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 27

15 ARVONLISÄVERON PROSENTTIOSUUDET 2013 JA 2014, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Arvonlisäveron prosenttiosuus veroista Arvonlisäveron prosenttiosuus bruttokansantuotteesta Suomi 21,2 21,0 9,4 9,2 Ruotsi 21,3 21,3 9,1 9,1 Norja 19,2 19,9 7,8 7,8 Tanska 19,7 19,0 9,6 9,7 Islanti 22,6 20,9 8,0 8,1 Saksa 19,1 19,3 7,0 7,0 Belgia 15,6 15,5 7,0 6,9 Itävalta 18,2 18,0 7,7 7,8 Luxemburg 19,7 19,3 7,8 7,3 Ranska 15,7 15,9 7,0 7,2 Sveitsi 13,0 13,0 3,5 3,5 Yhdistynyt kuningaskunta 21,0 21,2 6,9 6,9 Irlanti 21,1 20,8 5,9 6,2 Italia 13,6 13,8 5,8 6,0 Espanja 17,8 18,2 5,8 6,0 Portugali 23,9 24,7 8,0 8,5 Kanada 14,5 14,2 4,4 4,4 Yhdysvallat 7,7 7,7 2,0 2,0 Viro 40,0 26,6 12,6 8,5 Lähde: OECD ARVONLISÄVEROKANNAT EU:N JÄSENMAISSA 2016, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Yleinen verokanta Alennetut verokannat Unkari 27 5/18 Kroatia 25 5/13 Ruotsi 25 6/12 Tanska 25 - Romania 20 5/9 Suomi 24 10/14 Irlanti 23 4,8/9/13,5 Kreikka 23 6/13 Portugali 23 6/13 Puola 23 5/8 Italia 22 4/10 Slovenia 22 9,5 Alankomaat 21 6 Belgia 21 6/12 Espanja 21 4/10 Latvia Liettua 21 5/9 Tšekki 21 10/15 Bulgaria 20 9 Itävalta 20 10/13 Ranska 20 2,1/5,5/10 Slovakia Viro 20 9 Yhdistynyt kuningaskunta 20 5 Kypros 19 5/9 Saksa 19 7 Malta 18 5/7 Luxemburg 17 3/8/14 Lähde: Euroopan komissio % verottomasta hinnasta 28 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 29

16 MUISTIINPANOJA 30 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 31

17 32 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 33

18 Verohallinnon julkaisu 352v16 34 VEROHALLINTO TASKUTILASTO 35

19 Verohallinto PL 325, VERO

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto TASKUTILASTO 2009 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon lisäksi veroja ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto Taskutilasto 2010 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon organisaatio

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O TASKUTILASTO 2008 Verohallinto Sisällysluettelo Verohallinto on osa valtiovarainministeriön hallinnonalaa. Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista kertyy noin 75 prosenttia vero hallinnon kautta.

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2005 Tilastotietoja veroista vuodelta 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 Kuvio 1. Markkinatasapaino ennen verotusta Hinta Hinta ennen veroa Kuluttajan ylijäämä Tuottajan ylijäämä Tarjonta Kysyntä 2 Tuotanto ennen veroa Määrä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 1 Teemu Lehtinen 13.3.2013 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989 / 2007 1990 / 2008 1991 / 2009

Lisätiedot

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 1 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Verotus Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Veroaste Suomessa ja EU15-maissa 1980 2010, % % 60 50 40 30 20 10 EU15:n vaihteluväli Suomi EU15 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden kuluttajahinnasta noin 40 % on veroja Erilaisten verojen osuus on noin 40% elintarvikkeiden kuluttajahinnasta: Kuluttajat maksavat elintarvikkeiden

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen HE 135/216 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen Vero-osasto 16.9.216 Sisältö Vuoden 217 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2011

Veronalaiset tulot 2011 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2011 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,2 miljardia euroa vuonna 2011. Eniten maksettiin kunnallisveroa,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2009

Veronalaiset tulot 2009 Tulot ja kulutus 2011 Veronalaiset tulot 2009 Tuloverot pienenivät kuusi prosenttia vuonna 2009 Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 24,2 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Keskimääräisen suomalaisyrityksen verojalanjälki

Keskimääräisen suomalaisyrityksen verojalanjälki A&S TaxFootprint Keskimääräisen suomalaisyrityksen verojalanjälki Verovuosi 2013 Alder & Sound Mannerheimintie 16 A FI-00100 Helsinki firstname.lastname@aldersound.fi www.aldersound.fi The European Tax

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2015

Veronalaiset tulot 2015 Tulot ja kulutus 2016 Veronalaiset tulot 2015 Välittömät verot kasvoivat kaksi prosenttia Tulonsaajat maksoivat vuonna 2015 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2008

Veronalaiset tulot 2008 Tulot ja kulutus 2010 Veronalaiset tulot 2008 Pääomatulot pienenivät neljänneksen vuonna 2008 Tulonsaajat saivat vuonna 2008 veronalaisia tuloja yhteensä 110,5 miljardia euroa, mistä ansiotuloja oli 103,3

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 Kansainvälinen palkkaverovertailu 212 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2010

Veronalaiset tulot 2010 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2010 Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvanut Tulonsaajat maksoivat vuonna 2010 välittömiä veroja ja maksuja yhteensä 25,3 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2016

Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Julkinen talous 2017 Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Verokertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2009

Suomi työn verottajana 2009 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 9 Tutkimuksen maat 18 maata: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa,, Sveitsi,

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2016

Veronalaiset tulot 2016 Tulot ja kulutus 2017 Veronalaiset tulot 2016 Välittömät verot 30,4 miljardia euroa Tulonsaajat maksoivat vuonna 2016 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Ajankohtaiset veroasiat

Ajankohtaiset veroasiat Ajankohtaiset veroasiat Taloustorstai 16.11.2017 Jukka Hakola Kehityspäällikkö, verotus Ajankohtaiset veroasiat Kuntaliiton 6.11. päivitetty ennuste» Valmistunut verotus» Loppuvuoden oikaisut» Ensi vuoden

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Lausunto 1 (6)

Lausunto 1 (6) Lausunto 1 (6) 25.1.216 Perustuslakivaliokunta Perustuslakivaliokunta 26.1.216. Hallituksen esitys 135/216 vp. Verotuksen ensisijaisena tavoitteena on julkisen sektorin toiminnan rahoittaminen. Verotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2013 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi ansiotulon

Lisätiedot

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Professori, ma. Juha Lindgren Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Kauppatieteellinen tiedekunta Tutkimusryhmästä ja oppiaineesta Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2014

Veronalaiset tulot 2014 Tulot ja kulutus 2015 Veronalaiset tulot 2014 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 29,8 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuodesta

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2009 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2013

Verot ja veronluonteiset maksut 2013 Julkinen talous 2014 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 88,6

Lisätiedot

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI?

Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? Verot, palkat ja kehysriihi VEROTUS JA VALTIONTALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 HALLITUKSEN PUOLIVÄLITARKASTELUN JA KEHYSRIIHEN NÄKYMISTÄ 1) Kehysriihi ja valtiontalous 2) Kohtuullinen verotus tukemaan

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013 Kansainvälinen palkkaverovertailu 13 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS

Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS Verot, raami ja talouskriisi VEROTUS JA JULKINEN TALOUS - MITÄ TEHDÄ SEURAAVAKSI? 1 Teemu Lehtinen 1.12.2011 KEVÄÄLLÄ ODOTTAVIEN VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Talouskriisi, maaliskuun kehysriihi

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2015

Verot ja veronluonteiset maksut 2015 Julkinen talous 2016 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 2,4 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,4 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 92,1

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA VEROVUOSI 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** VÄESTÖ ikäryhmitttäin, 31.12. 0-24 vuotiaat 1 858 1 805 1 763 1 721 1 677 1 642 Muutos % -1,8-2,9-2,3-2,4-2,5-2,1

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Ansio- ja pääomatuloverot Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille arvioidaan kertyvän 8 879 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille

Lisätiedot

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki

Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki EDUSKUNNAN VASTAUS 157/2008 vp Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vuoden

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2008 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellis-vuotista

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2016

Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Julkinen talous 2017 Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Verokertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot luvuittain vuosina 2004 2006 v. 2004 tilinpäätös v. 2005 varsinainen talousarvio v. 2006 esitys Muutos 2005 2006 % 01.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot