// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014"

Transkriptio

1 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

2 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin kaksi kolmasosaa. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tulli kerää valmiste- ja tuontiverot ja Trafi kerää ajoneuvoihin liittyvät verot. Suomessa henkilöasiakkaiden saamat tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotuloja ovat muun muassa palkka- ja eläketulot sekä sosiaalietuudet. Pääomatuloina verotetaan esimerkiksi osinko- ja vuokratuloja sekä omaisuuden myynnistä saatuja tuloja. Pääomatuloja verotetaan kiinteillä verokannoilla. Ansiotuloja verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan, jolloin veroprosentti kasvaa tulojen noustessa. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroprosentti on kiinteä. Arvonlisävero on kulutusvero, jonka kuluttaja maksaa tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Arvonlisäverokanta on kiinteä. Yrittäjä tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle kuukausittain. 2

3 // SISÄLLYSLUETTELO Julkisyhteisöjen tulot vuonna Julkisyhteisöjen menot vuonna Verokertymät Suomessa Verohallinnon keräämät verokertymät 2012 ja Bruttokansantuote, veroaste, nettoveroaste ja valtion velkaantuneisuusaste Eri verotusmuotojen prosenttiosuudet verotuloista Verot ja veronluonteiset maksut sekä niiden prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuodet 2011 ja Valtion tulovero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuodet 2011 ja Kunnallisvero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuodet 2011 ja Tulojen perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut, verovuodet Ennakonpalautukset ja jäännösverot verovelvollisryhmittäin, verovuosi Verohallinnon verojäämät verolajeittain Verohallinnon tarkastustoiminnan perusteella maksuunpannut verot Vuoden 2014 veroperusteita Palkansaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Eläkkeensaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Henkilöasiakkaiden tulot valtionverotuksessa, verovuosi Välittömien verojen prosenttiosuus veronalaisista tuloista, verovuodet 2011 ja Henkilöasiakkaiden tulojen ja verojen jakauma tuloluokittain, verovuosi Verovähennysten enimmäismäärät valtion- ja kunnallisverotuksessa Keskeisimmät vähennykset Veroaste , kansainvälinen vertailu Verotuksen rakenne 2012, kansainvälinen vertailu Korkeimmat rajaveroasteet sekä tuloveroprosentit , kansainvälinen vertailu Arvonlisäveron prosenttiosuudet 2011 ja 2012, kansainvälinen vertailu Arvonlisäverokannat EU:n jäsenmaissa 2014, kansainvälinen vertailu

4 // JULKISYHTEISÖJEN TULOT VUONNA 2012 Julkinen talous koostuu Suomessa valtiosta, kunnista ja kuntayhtymistä, Ahvenanmaan maakuntahallinnosta sekä työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Suurimmat tuloerät ,7 30,8 25,5 104,8 mrd. 27,8 Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpidon tietoja Välittömät verot: ansio-, pääomatulo- ja yhteisövero 29,4 % Tuotannon ja tuonnin verot: arvonlisä-, energia-, auto- ja alkoholivero 26,5 % Työanantajan ja vakuutetun sosiaaliturvamaksut 24,3 % Muut tulot: mm. korkotulot 19,7 % Yhteensä 100 %

5 // JULKISYHTEISÖJEN MENOT VUONNA ,3 6,0 3,8 12,2 109,0 mrd. 47,7 14,3 15,7 Sosiaaliturva 43,7 % Terveydenhuolto 14,4 % Yleinen hallinto 13,1 % Koulutus 11,2 % Elinkeinoelämään liittyvät menot 8,6 % Järjestys, turvallisuus ja maanpuolustus 5,5 % Asuminen, yhdyskuntapalvelut,virkistys, kulttuuri 3,5 % ja ympäristönsuojelu Yhteensä 100 % Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpidon tietoja

6 // VEROKERTYMÄT SUOMESSA 2012 % kokonaisveromilj. määrästä Valtion verot ja maksut ,8 Tulojen ja varallisuuden perusteella kannettavat ,5 verot Tulo- ja varallisuusvero ,6 Perintö- ja lahjavero 509 0,6 Korkotulojen lähdevero 237 0,3 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja ,6 maksut Arvonlisävero ,7 Vero eräistä vakuutusmaksuista 660 0,8 Apteekkimaksut 144 0,2 Valmisteverot ,4 Tupakkavero 763 0,9 Alkoholijuomavero ,6 Virvoitusjuomavero 197 0,2 Polttoainevero ,6 Juomapakkausten ympäristöohjaukseen 15 0,0 liittyvä vero Muut verot ,1 Varainsiirtovero 586 0,7 Autovero ,2 Arpajaisvero 211 0,2 Ajoneuvovero 758 0,9 Jätevero 56 0,1 Ratavero 16 0,0 Muut veronluonteiset tulot ,2 Lästimaksut 1) 1 0,0 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisvoitto ,1 varoista sekä RAY:n tuotto Riistanhoito, kalastus- ja metsästysmaksut 23 0,0 Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset 75 0,1 1) Lästimaksu on merimiesten huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseksi kerättävä veronluonteinen maksu. 6

7 % kokonaisveromilj. määrästä Öljyjätemaksu 4 0,0 Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot 85 0,1 Öljysuojamaksu 24 0,0 Palosuojelumaksu 10 0,0 Varmuusvarastointimaksu 44 0,1 Ydinenergiatutkimusmaksu 7 0,0 Kuntien verot ,6 Kunnallisvero ,1 Koiravero 1 0,0 Kiinteistövero ,5 Muut verot 1 0,0 Kansaneläkelaitoksen saamat vakuutus- ja ,0 sosiaaliturvamaksut Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut ,1 Työnantajan kansaneläkemaksut 0 0,0 Työnantajan sairausvakuutusmaksut ,9 Työeläkevakuutusmaksut yhteensä ,8 Vakuutettu ,1 Työnantaja ,6 Työttömyysvakuutusmaksut ,5 Vakuutettu 466 0,5 Työnantaja ,9 EU:lle tuloutettavat verot ja maksut 185 0,2 Seurakuntien verot 991 1,2 Yhteisöjen kirkollisvero 97 0,1 Henkilöasiakkaiden kirkollisvero 894 1,0 Verot yhteensä ,0 Lähde: Tilastokeskus 7

8 // VEROHALLINNON KERÄÄMÄT VEROKERTYMÄT 2012 JA Muutos milj. milj. % Henkilöasiakkaiden tulovero , ,9 4,0 Yhteisöjen tulovero 4 210, ,4 13,3 Arvonlisävero , ,9 7,9 Sosiaaliturvamaksu 1 656, ,2-2,5 Kiinteistövero 1 277, ,4 5,9 Muut verot 3 020, ,7 7,8 Kertymä yhteensä , ,5 5,9 Henkilöasiakkaiden 52,5 % tulovero Arvonlisävero 26,6 % Yhteisöjen tulovero 9,1 % Muut verot 6,2 % Sosiaaliturvamaksu 3,1 % Kiinteistövero 2,6 % Kertymät yhteensä 100 % 8

9 // BRUTTOKANSANTUOTE, VEROASTE, NETTO- VEROASTE JA VALTION VELKAANTUNEISUUS- ASTE Bruttokansantuote Veroaste 1) Nettoveroaste 2) Valtion velkaantuneisuusaste 3) Vuosi milj. % % % ,7 14,8 62, ,0 18,5 66, ,4 20,7 65, ,3 22,3 59, ,9 22,1 55, ,2 25,4 48, ,8 23,3 44, ,7 22,7 41, ,1 21,6 43, ,5 21,1 41, ,9 21,4 38, ,8 21,9 35, ,0 22,2 31, ,9 21,5 29, ,8 17,8 37, ,5 17, ,7 18, * ,1 18,3 43,6 Lähde: Tilastokeskus 1) Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta. 2) Verojen ja julkisen vallan suorittamien tulonsiirtojen erotuksen %-osuus bruttokansantuotteesta. 3) Valtionvelan %-osuus bruttokansantuotteesta. *) Ennakkotieto 9

10 // ERI VEROTUSMUOTOJEN PROSENTTIOSUUDET VEROTULOISTA Julkisen sektorin verotulot Tulo- ja varallisuusverot 1) Sosiaaliturvamaksut Kulutus- yms. 2) verot Vuosi milj. % % % ,5 26,9 33, ,3 25,7 33, ,5 25,0 34, ,1 25,2 33, ,6 25,5 33, ,7 23,6 31, ,3 25,2 32, ,8 24,9 33, ,0 25,2 34, ,8 25,3 34, ,6 25,9 34, ,8 25,9 34, ,8 25,7 33, ,2 26,1 33, ,3 27,7 35, ,9 27,1 35, ,2 26,7 36, ,1 27,6 35,2 Lähde: Tilastokeskus 1) Sisältää myös vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. 2) Sisältää pakolliset työeläke- ja muut sosiaaliturvamaksut pois lukien vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. 10

11 // VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT SEKÄ NIIDEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLIS- RYHMITTÄIN, VEROVUODET 2011 JA 2012 Palkansaajat 59 % Yritykset ja muut yhteisöt 15 % Eläkeläiset 13 % Elinkeinon- ja 9 % maatalouden harjoittajat Muut luonnolliset henkilöt 4 % ja kuolinpesät Verovelvollisryhmä % verojen ja maksujen kokonaismäärästä Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Verot ja maksut yhteensä Verovuosi 2012 milj. Henkilöasiakkaat yhteensä 84,5 85, Palkansaajat 59,0 59, Eläkeläiset 12,2 12, Maatalouden harjoittajat 4,8 4, Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 4,6 4, Muut henkilöasiakkaat 3,6 3, Kuolinpesät 0,3 0,3 101 Yhteisöt yhteensä 15,5 14, Osakeyhtiöt 14,5 13, Osuuskunnat 0,3 0,3 97 Yhdistykset, laitokset yms. 0,1 0,2 62 Asuntoyhteisöt - 0,0 10 Muut yhteisöt 0,5 0,4 129 Verovelvolliset yhteensä

12 // VALTION TULOVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUODET 2011 JA 2012 Verovelvollisryhmä Palkansaajat 46 % Yritykset ja muut yhteisöt 31 % Elinkeinon- ja 11 % maatalouden harjoittajat Eläkeläiset 7 % Muut luonnolliset henkilöt 4 % ja kuolinpesät % verojen ja maksujen kokonaismäärästä Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Valtion tulovero Verovuosi 2012 milj. Henkilöasiakkaat yhteensä 69,9 68, Palkansaajat 47,4 46, Eläkeläiset 6,6 7,1 731 Maatalouden harjoittajat 6,3 6,0 622 Liikkeen ja ammatinharjoittajat 5,1 5,2 533 Muut henkilöasiakkaat 3,6 3,5 356 Kuolinpesät 1,0 0,9 96 Yhteisöt yhteensä 1) 30,1 31, Osakeyhtiöt 28,3 29, Osuuskunnat 0,6 0,7 67 Yhdistykset, laitokset yms. 0,3 0,4 42 Asuntoyhteisöt 0,1 0,1 7 Muut yhteisöt 0,8 0,8 79 Verovelvolliset yhteensä , ) Valtion osuus yhteisöjen tuloverosta. 12

13 // KUNNALLISVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUODET 2011 JA 2012 Palkansaajat 65 % Eläkeläiset 16 % Elinkeinon- ja 8 % maatalouden harjoittajat Yritykset ja muut yhteisöt 7 % Muut luonnolliset henkilöt 4 % ja kuolinpesät Verovelvollisryhmä % kunnallisveron kokonaismäärästä Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Kunnallisvero Verovuosi 2012 milj. Henkilöasiakkaat yhteensä 91,4 92, Palkansaajat 64,0 64, Eläkeläiset 15,3 15, Maatalouden harjoittajat 4,1 4,1 745 Liikkeen ja ammatinharjoittajat 4,4 4,4 813 Muut henkilöasiakkaat 3,6 3,8 698 Kuolinpesät 0,0 0,0 5 Yhteisöt yhteensä 1) 8,6 7, Osakeyhtiöt 8,0 6, Osuuskunnat 0,2 0,1 27 Yhdistykset, laitokset yms. 0,1 0,1 19 Asuntoyhteisöt 0,0 0,0 3 Muut yhteisöt 0,3 0,2 44 Verovelvolliset yhteensä 100,0 100, ) Kuntien osuus yhteisöjen tuloverosta. 13

14 // TULOJEN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT, VEROVUODET Valtion tulovero sekä valtion osuus yhteisöverosta Kunnallisvero ja kuntien osuus yhteisöverosta Kirkollisvero ja seurakuntien osuus yhteisöverosta Sairausvakuutusmaksu Yhteensä Vuosi milj. milj. milj. milj. milj ) ) Varallisuusverosta luovuttiin vuodesta 2006 lähtien. 14

15 // ENNAKONPALAUTUKSET JA JÄÄNNÖSVEROT VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUOSI 2012 Ennakonpalautuksen saajat Palautukset Jäännösveroa maksavat Jäännösverot lkm milj. lkm milj. Henkilöasiakkaat yhteensä Palkansaajat Maatalouden harjoittajat Liikkeen- ja ammatinharjoittajat Eläkeläiset Muut henkilöasiakkaat Kuolinpesät Yhteisöt yhteensä Osakeyhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset, laitokset yms Asuntoyhteisöt Muut yhteisöt Verovelvolliset yhteensä

16 // VEROHALLINNON VEROJÄÄMÄT VEROLAJEITTAIN milj. milj. milj Tuloverot ja niiden ennakot Arvonlisäverot Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut Perintö- ja lahjaverot Kiinteistöverot Muut verot Verojäämät yhteensä ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Ulosottoon lähetettyjen osuus mrd. Verojäämät mrd.

17 // VEROHALLINNON TARKASTUSTOIMINNAN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT milj. milj. milj. Tuloverot Arvonlisävero Ennakkoperintä Yhteensä milj Tuloverot Arvonlisävero Ennakkoperintä

18 // VUODEN 2014 VEROPERUSTEITA Tuloveroasteikko Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä osasta Verotettava tulo % ,00 6, ,00 17, ,00 21, ,50 29, ,00 31,8 - Yhteisön tuloveroprosentti on 20,0. - Pääomatulon tuloveroprosentti on 30,0. Jos pääomatulot ylittävät euroa, pääomatulon tuloveroprosentti on 32,0. - Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 1,32 %, (eläkkeen- ja etuuden saajilla 1,49 %). - Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,84 %, (yrittäjillä 0,97 %). - Työntekijän eläkevakuutusmaksua peritään 5,55 % tai 7,05 % ja työttömyysvakuutusmaksua 0,5 % palkasta. - Keskimääräinen kuntien tuloveroprosentti on 19,74. - Keskimääräinen seurakuntien tuloveroprosentti on 1,37 %. 18

19 // PALKANSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2014 Perusprosentti Lukumäärä Prosenttiosuus , , , , , , ,0 Yhteensä ,0 // ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYS- PROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2014 Eläkkeen pidätysprosentti Lukumäärä Prosenttiosuus , , , , , , , , ,1 Yhteensä ,0 19

20 // HENKILÖASIAKKAIDEN TULOT VALTION- VEROTUKSESSA, VEROVUOSI 2012 Tulolaji Tulot yhteensä milj. Saajien lukumäärä henk. Tulon suuruus keskimäärin, Ansiotulot Palkkatulot yms Eläketulot Päivä- ja äitiysrahat Työttömyysturvaetuudet Lapsen kotihoidon tuki Pääomatulot Veronalaiset pääomatulot Osinkotulot Luovutusvoitot Vuokratulot Muut pääomatulot Tulot yhteensä joista veronalaisia Jaettavat yritys- ja yhtymätulot Maatalouden tulot Elinkeinotoiminnan tulot Tulot yhtymistä

21 // VÄLITTÖMIEN VEROJEN PROSENTTIOSUUS VERONALAISISTA TULOISTA, VEROVUODET 2011 JA 2012 Valtion tulovero Muut välittömät verot Välittömät verot yhteensä Verovelvollisryhmä Palkansaajat 6,0 5,7 16,4 16,5 22,4 22,2 Eläkeläiset 3,2 3,2 14,4 14,5 17,6 17,8 Maatalouden 10,0 9,8 13,2 13,7 23,2 23,5 harjoittajat Liikkeen- ja 9,3 9,2 16,1 16,1 25,4 25,3 ammatinharjoittajat Henkilöasiakkaat yhteensä 6,0 5,7 15,7 15,8 21,7 21,5 21

22 // HENKILÖASIAKKAIDEN TULOJEN JA VEROJEN JAKAUMA TULOLUOKITTAIN, VEROVUOSI 2012 Veronalainen tulo, Tulonsaajien lukumäärä Tulonsaajien %-osuus Veronalaisten Verojen tulojen %-osuus %-osuus tuloista ,4 0,6 4, ,7 3,2 5, ,3 6,1 7, ,2 7,1 13, ,0 8,3 16, ,3 21,1 18, ,8 28,0 23, ,9 11,3 28, ,9 5,8 32, ,0 4,2 35, ,4 2,5 37, ,1 1,8 35,8 Yhteensä ,5 22

23 // VEROVÄHENNYSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA Valtion- ja kunnallisverotuksessa ansiotulosta tehtävät vähennykset Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Tulonhankkimisvähennys Työasuntovähennys Matkakuluvähennys Omavastuu Valtion- ja kunnallisverotuksessa pääomatulosta tehtävät vähennykset Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Eläketulovähennys Merityötulovähennys Kunnallisverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Invalidivähennys Merityötulovähennys Ansiotulovähennys Opintorahavähennys Eläketulovähennykset Perusvähennys Valtionverotuksessa verosta tehtävät vähennykset Elatusvelvollisuusvähennys Invalidivähennys Vähennykset ansiotuloista menevästä verosta Työtulovähennys Alijäämähyvitys verosta Lapsikorotus yhdestä lapsesta Lapsikorotus vähintään kahdesta lapsesta Kotitalousvähennys

24 // KESKEISIMMÄT VÄHENNYKSET Vähennyslaji milj. milj. milj. Valtion- ja kunnallisverotus Tulonhankkimisvähennys Vähennetyt matkakulut Ay-jäsenmaksut Ilmoitetut asuntokorot Opintolainan korot Eläkevakuutusmaksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Alijäämähyvitys verosta Alijäämähyvitys asunto- yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Verosta tehtävät vähennykset Työtulovähennys Kotitalousvähennys Invalidivähennys

25 2012 Lukumäärä Keskimäärin Vähennyslaji milj kpl Valtion- ja kunnallisverotus Tulonhankkimisvähennys Vähennetyt matkakulut Ay-jäsenmaksut Ilmoitetut asuntokorot Opintolainan korot Eläkevakuutusmaksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Alijäämähyvitys verosta Alijäämähyvitys asunto yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Verosta tehtävät vähennykset Työtulovähennys Kotitalousvähennys Invalidivähennys

26 // VEROASTE , KANSAINVÄLINEN VERTAILU Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta Tanska 47,6 48,1 48,0 Ranska 42,9 44,2 45,3 Belgia 43,5 44,0 45,3 Italia 42,9 42,9 44,4 Ruotsi 45,5 44,5 44,3 Suomi 42,5 43,4 44,1 Itävalta 42,0 42,1 43,2 Norja 42,9 43,2 42,2 Luxemburg 37,1 37,1 37,8 Saksa 36,1 37,1 37,6 Islanti 35,2 36,0 37,2 Yhdistynyt kuningaskunta 34,9 35,5 35,2 Kreikka 30,9 31,2 33,8 Espanja 32,3 31,6 32,9 Portugali 31,3-32,5 Viro ,5 Kanada 31,0 31,0 30,7 Irlanti 27,6-28,3 Sveitsi 28,1 28,5 28,2 Yhdysvallat 24,8 25,1 24,3 Lähde: OECD -) Tietoa ei ole saatavilla. 26

27 // VEROTUKSEN RAKENNE 2012, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Eri verotusmuotojen %-osuudet verotuloista Tuloverot Kulutusverot Muut verot Tanska 61,7 31,6 6,7 Norja 48,0 26,4 25,6 Yhdysvallat 47,7 17,9 34,4 Kanada 47,2 24,4 28,4 Sveitsi 46,1 21,7 32,2 Islanti 45,8 34,8 19,4 Yhdistynyt kuningaskunta 35,7 32,8 31,5 Luxemburg 35,5 28,0 36,5 Ruotsi 34,9 28,8 36,3 Belgia 34,7 24,9 40,4 Suomi 34,4 32,8 32,8 Italia 32,8 25,5 41,7 Saksa 30,4 28,4 41,2 Espanja 30,1 26,6 43,3 Itävalta 29,1 27,5 43,4 Kreikka 24,7 37,3 38,0 Ranska 23,6 24,4 52,0 Viro 20,9 42,2 36,9 Lähde: OECD 27

28 // KORKEIMMAT RAJAVEROASTEET SEKÄ TULOVEROPROSENTIT , KANSAINVÄLINEN VERTAILU Henkilöasiakkaat 2012 Yhteisöt 2013 Belgia 59,4 34,0 Kreikka 57,4 26,0 Ruotsi 56,6 22,0 Tanska 56,1 25,0 Suomi 55,5 24,5 Portugali 54,6 31,5 Espanja 52,0 30,0 Irlanti 52,0 12,5 Yhdistynyt kuningaskunta 52,0 23,0 Ranska 51,2 34,4 Alankomaat 49,3 25,0 Kanada 48,0 26,1 Japani 47,8 37,0 Norja 47,8 28,0 Australia 47,5 30,0 Saksa 47,5 30,2 Italia 47,3 27,5 Islanti 45,3 20,0 Itävalta 43,7 25,0 Yhdysvallat 43,2 39,1 Luxemburg 42,7 29,2 Sveitsi 41,8 21,1 Viro 23,2 21,0 Lähde: OECD 28

29 // ARVONLISÄVERON PROSENTTIOSUUDET 2011 JA 2012, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Arvonlisäveron %-osuus veroista Arvonlisäveron %-osuus bruttokansantuotteesta Suomi 20,6 20,7 8,9 9,1 Ruotsi 21,5 21,2 9,6 9,4 Norja 18,0 18,3 7,8 7,7 Tanska 20,7 20,7 9,9 9,9 Islanti 21,6 22,3 7,8 8,3 Saksa 19,8 19,4 7,3 7,3 Belgia 16,1 15,9 7,1 7,2 Itävalta 18,6 18,6 7,8 8,0 Luxemburg 17,0 17,9 6,3 6,8 Ranska 16,4 16,0 7,3 7,2 Sveitsi 12,7 12,4 3,6 3,5 Yhdistynyt kuningaskunta 20,6 20,9 7,3 7,4 Irlanti 22,4 21,6 6,2 6,1 Italia 14,5 13,7 6,2 6,1 Espanja 16,7 16,6 5,3 5,4 Portugali - 26,1-8,5 Kanada 14,3 14,6 4,4 4,5 Yhdysvallat 8,1 7,8 2,0 1,9 Japani 16,3-2,7 2,7 Lähde: OECD -) Tietoa ei ole saatavilla. 29

30 // ARVONLISÄVEROKANNAT EU:N JÄSENMAISSA 2014, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Lähde: OECD 30 % verottomasta hinnasta Yleinen Alennetut verokanta verokannat Unkari 27 5/18 Ruotsi 25 6/12 Tanska 25 - Romania 24 5/9 Suomi 24 10/14 Irlanti 23 9/13,5 Kreikka 23 6,5/13 Portugali 23 6/13 Puola 23 5/8 Italia Alankomaat 21 6 Belgia 21 6/12 Espanja Latvia Liettua 21 5/9 Tšekki Bulgaria 20 9 Itävalta Ranska 20 5,5/10 Slovakia Viro 20 9 Yhdistynyt kuningaskunta 20 5 Kypros 19 5/9 Saksa 19 7 Malta 18 5/7 Luxemburg 15 6/12

31 // MUISTIINPANOJA 31

32 32

33 33

34 34

35 VERO.FI Verohallinnon julkaisu

36 Verohallinto PL 325, VERO vero.fi

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2010

Veronalaiset tulot 2010 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2010 Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvanut Tulonsaajat maksoivat vuonna 2010 välittömiä veroja ja maksuja yhteensä 25,3 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2008 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellis-vuotista

Lisätiedot

Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut?

Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut? 4.7.2011 Mitä tuloverotuksessa on tapahtunut? Palkansaajan verot ja ostovoima 1990-luvun alun laman jälkeen M i n n a Punakallio 1 TIIVISTELMÄ Palkansaajan tuloverotus on keventynyt 1990-luvun laman jälkeen

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2009 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2013

Tärkeät päivämäärät 2013 Tärkeät päivämäärät 2013 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi TÄRKEÄT LUVUT 2014 Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 Tärkeät luvut 2014 LUONTOISEDUT Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 13.11.2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Mikael Kirkko-Jaakkola TIIVISTELMÄ Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut työn verotusta Suomessa ja 16 muussa OECDmaassa vuodesta 1995 lähtien. Vuonna

Lisätiedot

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1 1 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 Verotili, kausiveroilmoitukset sekä maksujen eräpäivät työnantajasuoritukset ja arvonlisäverot (kuukausimenettelyn piiriin kuuluvilla) joka kuun 12. päivä Sekä työnantajasuoritusten

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Perustietoa veroista

Perustietoa veroista Perustietoa veroista Veroperusteet v. 2012, Verokertymät v. 2010 ja Verojen vaikutuksia 23.5.2012 Harri Hietala Konsultit 2HPO Sisällys 1 Ansiotuloverotus 3 Osinkoverotus 4 Luovutusvoittoverotus 5 Vuokrien

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 19.12.2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 M i n n a Punakallio TIIVISTELMÄ Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut työn verotusta Suomessa ja 16 muussa OECD-maassa vuodesta 1995 lähtien. Vuonna

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 9 041 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Verottaja ostajan kukkarolla

Verottaja ostajan kukkarolla 50 4.10.2007 Verottaja ostajan kukkarolla - kulutusverot Suomessa ja muissa maissa M i n n a P u n a k a l l i o Hinta, % 100 80 60 40 20 0 ALV Valmistevero Nettohinta 1 TIIVISTELMÄ Kulutusverot lohkaisevat

Lisätiedot

SAK:n verolinjaukset 2015 2019

SAK:n verolinjaukset 2015 2019 SAK:n verolinjaukset 2015 2019 8 2014 Joulukuu 2014 Lisätiedot: Helena Pentti Minna Tanska helena.pentti@sak.fi minna.tanska@sak.fi puhelin 020 774 0114 puhelin 020 774 0182 Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Verotus Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Veroaste Suomessa ja EU15-maissa 1980 2010, % % 60 50 40 30 20 10 EU15:n vaihteluväli Suomi EU15 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2012

Tärkeät päivämäärät 2012 Tärkeät päivämäärät 2012 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2009 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot. vuoden 2009 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2009 tulo- ja verotiedoilla ESIPUHE Verotus ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat tulevien eduskuntavaalien keskeisimpiä puheenaiheita. Tässä yhteydessä myös yrittäjien

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

VEROTUS. Vähän kertausta Ansiotulon verolaskuri Tavaroiden ja palveluiden verotus Yhteisöverotus Kehittämisehdotukset Näkökulmia verotuksesta

VEROTUS. Vähän kertausta Ansiotulon verolaskuri Tavaroiden ja palveluiden verotus Yhteisöverotus Kehittämisehdotukset Näkökulmia verotuksesta VEROTUS Vähän kertausta Ansiotulon verolaskuri Tavaroiden ja palveluiden verotus Yhteisöverotus Kehittämisehdotukset Näkökulmia verotuksesta Oikeudenmukaisuus Veronmaksukyky Verojen vaikutus työllisyyteen

Lisätiedot