VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot."

Transkriptio

1 2015 Taskutilasto

2 VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään eduskunnassa. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin kaksi kolmasosaa. Verohallinnon ohella veroja ja maksuja keräävät Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tulli kerää valmiste- ja tuontiverot ja Trafi kerää ajoneuvoihin liittyvät verot. Suomessa henkilöasiakkaiden saamat tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotuloja ovat muun muassa palkka- ja eläketulot sekä sosiaalietuudet. Pääomatuloina verotetaan esimerkiksi osinko- ja vuokratuloja sekä omaisuuden myynnistä saatuja tuloja. Pääomatuloja verotetaan kiinteillä verokannoilla. Ansiotuloja verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan, jolloin veroprosentti kasvaa tulojen noustessa. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tuloveroprosentti on kiinteä. Arvonlisävero on kulutusvero, jonka kuluttaja maksaa tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä. Arvonlisäverokanta on kiinteä. Yrittäjä tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle kuukausittain. 2 VEROHALLINTO

3 SISÄLLYSLUETTELO Julkisyhteisöjen tulot vuonna Julkisyhteisöjen menot vuonna Verokertymät Suomessa Verohallinnon keräämät verokertymät 2013 ja Bruttokansantuote, veroaste, nettoveroaste ja valtion velkaantuneisuusaste Eri verotusmuotojen prosenttiosuudet verotuloista Verot ja veronluonteiset maksut sekä niiden prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuodet 2012 ja Valtion tulovero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuodet 2012 ja Kunnallisvero ja sen prosenttiosuus verovelvollisryhmittäin, verovuodet 2012 ja Tulojen perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut, verovuodet Ennakonpalautukset ja jäännösverot verovelvollisryhmittäin, verovuosi Verohallinnon verojäämät verolajeittain Verohallinnon tarkastustoiminnan perusteella maksuunpannut verot Vuoden 2015 veroperusteita Palkansaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Eläkkeensaajien ennakonpidätysprosentin mukainen jakauma Henkilöasiakkaiden tulot valtionverotuksessa, verovuosi Välittömien verojen prosenttiosuus veronalaisista tuloista, verovuodet 2012 ja Henkilöasiakkaiden tulojen ja verojen jakauma tuloluokittain, verovuosi Verovähennysten enimmäismäärät valtion- ja kunnallisverotuksessa Keskeisimmät vähennykset Veroaste , kansainvälinen vertailu Verotuksen rakenne 2013, kansainvälinen vertailu Korkeimmat rajaveroasteet sekä tuloveroprosentit , kansainvälinen vertailu Arvonlisäveron prosenttiosuudet 2012 ja 2013, kansainvälinen vertailu Arvonlisäverokannat EU:n jäsenmaissa 2015, kansainvälinen vertailu Tiedot Verohallinnon ellei muuta lähdettä ole mainittu TASKUTILASTO 3

4 JULKISYHTEISÖJEN TULOT VUONNA 2013 Julkinen talous koostuu Suomessa valtiosta, kunnista ja kuntayhtymistä, Ahvenanmaan maakuntahallinnosta sekä työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Suurimmat tuloerät euroina ,9 52,6 140,7 mrd. 29,2 25,9 Välittömät verot: ansio-, pääomatulo- ja yhteisövero 23,4 % Tuotannon ja tuontiverot: arvonlisä-, energia-, auto- ja alkoholivero 20,8 % Työnantajan ja vakuutetun sosiaaliturvamaksut 18,4 % Muut tulot: mm. korkotulot 37,4 % Yhteensä 100 % Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpidon tietoja 4 VEROHALLINTO

5 JULKISYHTEISÖJEN MENOT VUONNA ,8 4,3 9,5 13,1 116,7 mrd. 50,3 16,8 16,9 Sosiaaliturva 43,1 % Terveydenhuolto 14,5 % Yleinen hallinto 14,4 % Koulutus 11,2 % Elinkeinoelämään liittyvät menot 8,1 % Järjestys, turvallisuus ja maanpuolustus 5,0 % Asuminen, yhdyskuntapalvelut, virkistys, kulttuuri ja ympäristönsuojelu 3,7 % Yhteensä 100 % Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpidon tietoja TASKUTILASTO 5

6 VEROKERTYMÄT SUOMESSA 2013 milj. % kokonaisveromäärästä Valtion verot ja maksut ,0 Tulojen ja varallisuuden perusteella kannettavat verot ,6 Tulo- ja varallisuusvero ,4 Perintö- ja lahjavero 646 0,7 Korkotulojen lähdevero 207 0,2 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut ,0 Arvonlisävero ,0 Vero eräistä vakuutusmaksuista 712 0,8 Apteekkimaksut 152 0,2 Valmisteverot ,0 Tupakkavero 852 1,0 Alkoholijuomavero ,5 Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien vero 204 0,2 Polttoainevero ,4 Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 15 0,0 Muut verot ,0 Varainsiirtovero 594 0,7 Autovero 931 1,0 Arpajaisvero 215 0,2 Ajoneuvovero 866 1,0 Jätevero 56 0,1 Ratavero 19 0,0 Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 37 0,0 Muut veronluonteiset tulot ,2 Lästimaksut 1) 1 0,0 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisvoittovaroista sekä RAY:n tuotto 948 1,1 Riistanhoito, kalastus- ja metsästysmaksut 23 0,0 Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset 64 0,1 Öljyjätemaksu 4 0,0 Verot yhteensä ,0 6 VEROHALLINTO

7 milj. % kokonaisveromäärästä Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot 87 0,1 Öljysuojamaksu 27 0,0 Palosuojelumaksu 10 0,0 Varmuusvarastointimaksu 45 0,1 Ydinenergiatutkimusmaksu 5 0,0 Kuntien verot ,1 Kunnallisvero ,6 Koiravero 2 0,0 Kiinteistövero ,5 Muut verot 1 0,0 Kansaneläkelaitoksen saamat vakuutus- ja sosiaaliturvamaksut ,9 Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut ,1 Työnantajan sairausvakuutusmaksut ,8 Työeläkevakuutusmaksut yhteensä ,2 Vakuutettu ,1 Työnantaja ,2 Työttömyysvakuutusmaksut ,5 Vakuutettu 457 0,5 Työnantaja ,0 EU:lle tuloutettavat verot ja maksut 167 0,2 Seurakuntien verot ,1 Yhteisöjen kirkollisvero 110 0,1 Henkilöasiakkaiden kirkollisvero 916 1,0 Verot yhteensä ,0 Lähde: Tilastokeskus 1) Lästimaksu on merimiesten huoltotoimintaan ja meripelastustoiminnan edistämiseksi kerättävä veronluonteinen maksu. TASKUTILASTO 7

8 VEROHALLINNON KERÄÄMÄT VEROKERTYMÄT 2013 JA milj. E 2014 milj. E Muutos % Henkilöasiakkaiden tulovero , ,2 4,7 Yhteisöjen tulovero 4 770, ,4-16,4 Arvonlisävero , ,4 0,8 Sosiaaliturvamaksu 1 615, ,5 4,6 Kiinteistövero 1 353, ,0 11,7 Muut verot 3 255, ,4 13,1 Kertymä yhteensä , ,0 2,5 Henkilöasiakkaiden tulovero 53,7 % Arvonlisävero 26,2 % Yhteisöjen tulovero 7,4 % Muut verot 6,8 % Sosiaaliturvamaksu 3,1 % Kiinteistövero 2,8 % Kertymät yhteensä 100 % 8 VEROHALLINTO

9 BRUTTOKANSANTUOTE, VEROASTE, NETTOVEROASTE JA VALTION VELKAANTUNEISUUSASTE Vuosi Bruttokansantuote milj. E Veroaste 1) % Nettoveroaste 2) % Valtion velkaantuneisuusaste 3) % ,5 14,5 61, ,7 18,1 64, ,0 20,2 63, ,8 21,6 58, ,3 21,4 53, ,8 24,8 46, ,2 22,6 42, ,3 22,1 40, ,4 20,9 41, ,8 20,4 40, ,1 20,7 36, ,2 21,2 34, ,5 21,6 30, ,2 20,9 28, ,9 17,3 35, ,8 17,0 40, ,0 18,4 40, ,8 18,2 42,2 2013* ,0 18,6 44,6 Lähde: Tilastokeskus 1) Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta. 2) Verojen ja julkisen vallan suorittamien tulonsiirtojen erotuksen %-osuus bruttokansantuotteesta. 3) Valtionvelan %-osuus bruttokansantuotteesta. *) Ennakkotieto TASKUTILASTO 9

10 ERI VEROTUSMUOTOJEN PROSENTTIOSUUDET VEROTULOISTA Vuosi Julkisen sektorin verotulot milj. Tulo- ja varallisuusverot 1) % Sosiaaliturvamaksut 2) % Kulutusyms. verot % ,5 26,9 31, ,4 25,7 30, ,5 25,0 32, ,9 25,2 31, ,5 25,5 32, ,6 23,6 29, ,4 25,2 30, ,1 24,9 31, ,1 25,2 32, ,0 25,3 32, ,6 25,8 32, ,9 25,8 32, ,9 25,6 31, ,8 26,1 31, ,9 27,6 32, ,2 27,0 32, ,4 26,7 33, ,4 27,5 34, ,3 26,8 33,9 Lähde: Tilastokeskus 1) Sisältää myös vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. 2) Sisältää pakolliset työeläke- ja muut sosiaaliturvamaksut pl. vakuutetun kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut. 10 VEROHALLINTO

11 VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT SEKÄ NIIDEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUODET 2012 JA 2013 %-osuus verojen ja maksujen kokonaismäärästä Verot ja maksut yhteensä Verovelvollisryhmä milj. 2 Henkilöasiakkaat yhteensä 85,2 86, Palkansaajat 59,0 58, Eläkeläiset 12,8 16, Maatalouden harjoittajat 4,7 4, Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 4,7 4, Muut henkilöasiakkaat 3,7 2,1 718 Kuolinpesät 0,3 0,3 102 Yhteisöt yhteensä 14,8 13, Osakeyhtiöt 13,9 12, Osuuskunnat 0,3 0,2 72 Yhdistykset, laitokset yms. 0,2 0,2 78 Asuntoyhteisöt 0,0 0,0 10 Muut yhteisöt 0,4 0,5 169 Verovelvolliset yhteensä 100,0 100, Palkansaajat 58 % Yritykset ja yhteisöt 14 % Elinkeinon- ja maatalouden harjoittajat 16 % Eläkeläiset 9 % Muut henkilöasiakkaat ja kuolinpesät 3 % TASKUTILASTO 11

12 VALTION TULOVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUODET 2012 JA 2013 %-osuus verojen ja Valtion maksujen kokonaismäärästä tulovero Verovelvollisryhmä milj. 2 Henkilöasiakkaat yhteensä 68,8 63, Palkansaajat 46,1 41, Eläkeläiset 7,1 9, Maatalouden harjoittajat 6,0 5,6 693 Liikkeen ja ammatinharjoittajat 5,2 4,4 549 Muut henkilöasiakkaat 3,5 1,4 180 Kuolinpesät 0,9 0,8 97 Yhteisöt yhteensä 1) 31,2 37, Osakeyhtiöt 29,3 34, Osuuskunnat 0,7 0,6 72 Yhdistykset, laitokset yms. 0,4 0,6 77 Asuntoyhteisöt 0,1 0,1 10 Muut yhteisöt 0,8 1,3 167 Verovelvolliset yhteensä 100,0 100, ) Valtion osuus yhteisöjen tuloverosta. Palkansaajat 41 % Yritykset ja yhteisöt 37 % Elinkeinon- ja maatalouden harjoittajat 10 % Eläkeläiset 10 % Muut henkilöasiakkaat ja kuolinpesät 2 % 12 VEROHALLINTO

13 KUNNALLISVERO JA SEN PROSENTTIOSUUS VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN, VEROVUODET 2012 JA 2013 % kunnallisveron Kunnallisvero kokonaismäärästä Verovelvollisryhmä milj. 2 Henkilöasiakkaat yhteensä 92,8 92, Palkansaajat 64,6 63, Eläkeläiset 15,9 18, Maatalouden harjoittajat 4,1 4,1 780 Liikkeen ja ammatinharjoittajat 4,4 4,4 834 Muut henkilöasiakkaat 3,8 2,4 460 Kuolinpesät 0,0 0,0 5 Yhteisöt yhteensä 1) 7,2 7, Osakeyhtiöt 6,7 6, Osuuskunnat 0,1 0,1 21 Yhdistykset, laitokset yms. 0,1 0,2 34 Asuntoyhteisöt 0,0 0,0 3 Muut yhteisöt 0,2 0,3 50 Verovelvolliset yhteensä 100,0 100, ) Kuntien osuus yhteisöjen tuloverosta. Palkansaajat 63 % Yritykset ja yhteisöt 19 % Elinkeinon- ja maatalouden harjoittajat 9 % Eläkeläiset 7 % Muut henkilöasiakkaat ja kuolinpesät 2 % TASKUTILASTO 13

14 TULOJEN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT, VEROVUODET Vuosi Valtion tulovero, sekä valtion osuus yhteisöverosta milj. Kunnallisvero ja kuntien osuus yhteisöverosta milj. Kirkollisvero ja seurakuntien osuus yhteisöverosta milj. Sairausvakuutusmaksu milj. Yhteensä milj ) ) Varallisuusverosta luovuttiin vuodesta 2006 lähtien. 14 VEROHALLINTO

15 ENNAKONPALAUTUKSET JA JÄÄNNÖSVEROT VEROVELVOLLIS- RYHMITTÄIN, VEROVUOSI 2013 Ennakonpalautuksen saajat lkm. Palautukset milj. Jäännösveroa maksavat lkm. Jäännösverot milj. Henkilöasiakkaat yhteensä Palkansaajat Maatalouden harjoittajat Liikkeen- ja ammatinharjoittajat Eläkeläiset Muut henkilöasiakkaat Kuolinpesät Yhteisöt yhteensä Osakeyhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset, laitokset yms Asuntoyhteisöt Muut yhteisöt Verovelvolliset yhteensä TASKUTILASTO 15

16 VEROHALLINNON VEROJÄÄMÄT, VEROLAJEITTAIN milj milj milj Tuloverot ja niiden ennakot Arvonlisäverot Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut Perintö- ja lahjaverot Kiinteistöverot Muut verot Verojäämät yhteensä Ulosottoon lähetettyjen osuus, mrd. Verojäämät, mrd. 16 VEROHALLINTO

17 VEROHALLINNON TARKASTUSTOIMINNAN PERUSTEELLA MAKSUUNPANNUT VEROT milj milj milj. Tuloverot Arvonlisävero Ennakkoperintä Yhteensä Tuloverot Arvonlisävero Ennakkoperintä TASKUTILASTO 17

18 VUODEN 2015 VEROPERUSTEITA Tuloveroasteikko Verotettava tulo Vero alarajan kohdalla milj. Vero alarajan ylittävästä osasta milj ,00 6, ,00 17, ,00 21, ,50 29, ,00 31,75 Yhteisön tuloveroprosentti on 20. Pääomatulon tuloveroprosentti on 30,0. Jos pääomatulot ylittävät euroa, pääomatulon tuloveroprosentti on 33,0. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 1,32%, (eläkkeen- ja etuuden saajilla 1,49 %). Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,78 %, (yrittäjillä 0,91 %). Työntekijän eläkevakuutusmaksua peritään 5,70 % (18 52 vuotias) tai 7,20 % (53 67 vuotias). Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 %. Yleisradioveron prosentti on 0,68 ja veron määrä on euroa. Keskimääräinen kuntien tuloveroprosentti on 19,84. Keskimääräinen seurakuntien tuloveroprosentti on 1,43 %. Lapsivähennys on 50 jokaisesta huollettavana olevasta alaikäisestä lapsesta. Vähennyksen saa enintään 4 lapsesta. Yksinhuoltajalla vähennys on 100 lapsesta, jos lapsella ei ole muita huoltajia. Jos puhdas ansio- ja pääomatulo ylittää euroa, vähennys pienenee 1 prosentilla rajatulon ylittävältä osalta. 18 VEROHALLINTO

19 PALKANSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2015 Perusprosentti Lukumäärä Prosenttiosuus , , , , , , ,0 Yhteensä ,0 ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSPROSENTIN MUKAINEN JAKAUMA 2015 Eläkkeen pidätysprosentti Lukumäärä Prosenttiosuus , , , , , , , , ,1 Yhteensä ,0 TASKUTILASTO 19

20 HENKILÖASIAKKAIDEN TULOT VALTIONVEROTUKSESSA, VEROVUOSI 2013 Tulolaji Tulot yhteensä milj. 2 Saajien Tulon suuruus lukumäärä keskimäärin,2 Ansiotulot Palkkatulot yms Eläketulot Päivä- ja äitiysrahat Työttömyysturvaetuudet Lapsen kotihoidon tuki Pääomatulot Veronalaiset pääomatulot Osinkotulot Luovutusvoitot Vuokratulot Muut pääomatulot Tulot yhteensä joista veronalaisia Jaettavat yritys- ja yhtymätulot Maatalouden tulot Elinkeinotoiminnan tulot Tulot yhtymistä VEROHALLINTO

21 VÄLITTÖMIEN VEROJEN PROSENTTIOSUUS VERONALAISISTA TULOISTA, VEROVUODET 2012 JA 2013 Valtion tulovero Muut välittömät verot Välittömät verot yhteensä Verovelvollisryhmä Palkansaajat 5,7 6,1 16,5 16,6 22,2 22,7 Eläkeläiset 3,2 4,3 14,5 14,6 17,8 18,9 Maatalouden harjoittajat 9,8 10,4 13,7 13,7 23,5 24,0 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 9,2 9,4 16,1 16,3 25,3 25,7 Henkilöasiakkaat yhteensä 5,7 6,1 15,8 15,9 21,5 22,0 TASKUTILASTO 21

22 HENKILÖASIAKKAIDEN TULOJEN JA VEROJEN JAKAUMA TULOLUOKITTAIN,VEROVUOSI 2013 Veronalainen tulo, 2 Tulonsaajien lukumäärä Tulonsaajien %-osuus Veronalaisten tulojen %-osuus Verojen %-osuus tuloista ,1 0,6 4, ,2 3,0 7, ,0 5,8 8, ,3 7,0 13, ,1 8,1 16, ,4 20,6 19, ,4 28,1 23, ,1 11,5 29, ,0 5,9 32, ,0 4,2 36, ,4 2,7 38, ,1 2,5 35,8 Yhteensä ,4 22 VEROHALLINTO

23 VEROVÄHENNYSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA Valtion- ja kunnallisverotuksessa ansiotulosta tehtävät vähennykset Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Tulonhankkimisvähennys Työasuntovähennys Matkakuluvähennys Omavastuu Valtion- ja kunnallisverotuksessa pääomatulosta tehtävät vähennykset Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Eläketulovähennys Merityötulovähennys Kunnallisverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Invalidivähennys Merityötulovähennys Ansiotulovähennys Opintorahavähennys Eläketulovähennykset Perusvähennys Valtionverotuksessa verosta tehtävät vähennykset Elatusvelvollisuusvähennys Invalidivähennys Vähennykset ansiotuloista menevästä verosta Työtulovähennys Alijäämähyvitys verosta Lapsikorotus yhdestä lapsesta Lapsikorotus vähintään kahdesta lapsesta Kotitalousvähennys TASKUTILASTO 23

24 KESKEISIMMÄT VÄHENNYKSET Vähennyslaji 2010 milj milj milj. 2 Valtion- ja kunnallisverotus Tulonhankkimisvähennys Vähennetyt matkakulut Ay-jäsenmaksut Ilmoitetut asuntokorot Opintolainan korot Eläkevak. maksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Alijäämähyvitys Alijäämähyvitys asunto- yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Verosta tehtävät vähennykset Työtulovähennys Kotitalousvähennys Invalidivähennys VEROHALLINTO

25 Vähennyslaji 2013 milj. 2 Lukumäärä Keskimäärin kpl 2 Valtion- ja kunnallisverotus Tulonhankkimisvähennys Vähennetyt matkakulut Ay-jäsenmaksut Ilmoitetut asuntokorot Opintolainan korot Eläkevak. maksuvähennys Valtionverotus Eläketulovähennys Kunnallisverotus Perusvähennys Invalidivähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Eläketulovähennys Alijäämähyvitys Alijäämähyvitys asunto- yms. koroista Alijäämähyvitys ensiasunnon koroista Verosta tehtävät vähennykset Työtulovähennys Kotitalousvähennys Invalidivähennys TASKUTILASTO 25

26 VEROASTE , KANSAINVÄLINEN VERTAILU Verojen %-osuus bruttokansantuotteesta Tanska 48,1 48,0 48,6 Ranska 44,2 45,3 45,0 Belgia 44,0 45,3 44,6 Italia 42,9 44,4 42,6 Ruotsi 44,5 44,3 42,8 Suomi 43,4 44,1 44,0 Itävalta 42,1 43,2 42,5 Norja 43,2 42,2 40,8 Luxemburg 37,1 37,8 39,3 Saksa 37,1 37,6 36,7 Islanti 36,0 37,2 35,5 Yhdistynyt kuningaskunta 35,5 35,2 32,9 Kreikka 31,2 33,8 33,5 Espanja 31,6 32,9 32,6 Portugali - 32,5 33,4 Viro - 32,5 31,8 Kanada 31,0 30,7 30,6 Irlanti - 28,3 28,3 Sveitsi 28,5 28,2 27,1 Yhdysvallat 25,1 24,3 25,4 Lähde: OECD -) Tietoa ei ole saatavilla 26 VEROHALLINTO

27 VEROTUKSEN RAKENNE 2013, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Eri verotusmuotojen %-osuudet verotuloista Tuloverot Kulutusverot Muut verot Tanska 63,1 30,4 6,5 Norja 45,5 27,6 26,9 Yhdysvallat 47,6 17,1 35,3 Kanada 47,1 24,3 28,6 Sveitsi 45,6 22,9 31,5 Islanti 46,1 34,1 19,8 Yhdistynyt kuningaskunta 35,6 33,0 31,4 Luxemburg 35,3 28,5 36,2 Ruotsi 34,7 28,7 36,6 Belgia 35,5 24,1 40,4 Suomi 34,7 33,1 32,2 Italia 33,4 25,0 41,6 Saksa 31,0 27,9 41,1 Espanja 29,5 28,0 42,5 Itävalta 29,5 26,9 43,6 Kreikka 23,0 38,6 38,4 Ranska 24,2 24,1 51,7 Viro 22,7 41,0 36,3 Lähde: OECD TASKUTILASTO 27

28 KORKEIMMAT RAJAVEROASTEET SEKÄ TULOVEROPROSENTIT , KANSAINVÄLINEN VERTAILU Henkilöasiakkaat 2013 Yhteisöt 2014 Belgia 45,3 34,0 Kreikka 46,0 26,0 Ruotsi 56,7 22,0 Tanska 56,2 24,5 Suomi 48,9 20,0 Portugali 50,3 31,5 Yhdistynyt kuningaskunta 45,0 21,0 Irlanti 48,0 12,5 Espanja 52,0 30,0 Ranska 54,1 34,4 Alankomaat 49,9 25,0 Kanada 49,5 26,3 Norja 40,0 27,0 Japani 50,6 37,0 Saksa 47,5 30,2 Australia 46,5 30,0 Italia 47,3 27,5 Islanti 44,4 20,0 Itävalta 43,7 25,0 Yhdysvallat 46,3 39,1 Luxemburg 43,6 29,2 Sveitsi 36,1 21,1 Viro 20,6 21,0 Lähde: OECD 28 VEROHALLINTO

29 ARVONLISÄVERON PROSENTTIOSUUDET 2012 JA 2013, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Arvonlisäveron prosenttiosuus veroista Arvonlisäveron prosenttiosuus bruttokansantuotteesta Suomi 20,7 21,2 9,1 9,4 Ruotsi 21,2 21,3 9,4 9,1 Norja 18,3 19,2 7,7 7,8 Tanska 20,7 19,7 9,9 9,6 Islanti 22,3 22,6 8,3 8,0 Saksa 19,4 19,1 7,3 7,0 Belgia 15,9 15,6 7,2 7,0 Itävalta 18,6 18,2 8,0 7,7 Luxemburg 17,9 19,7 6,8 7,8 Ranska 16,0 15,7 7,2 7,0 Sveitsi 12,4 13,0 3,5 3,5 Yhdistynyt kuningaskunta 20,9 21,0 7,4 6,9 Irlanti 21,6 21,1 6,1 5,9 Italia 13,7 13,6 6,1 5,8 Espanja 16,6 17,8 5,4 5,8 Portugali 26,1 23,9 8,5 8,0 Kanada 14,6 14,5 4,5 4,4 Yhdysvallat 7,8 7,7 1,9 2,0 Viro - 40,0-12,6 Lähde: OECD -) Tietoa ei ole saatavilla TASKUTILASTO 29

30 ARVONLISÄVEROKANNAT EU:N JÄSENMAISSA 2015, KANSAINVÄLINEN VERTAILU % verottomasta hinnasta Yleinen verokanta Alennetut verokannat Unkari 27 5/18 Ruotsi 25 6/12 Tanska 25 - Romania 24 5/9 Suomi 24 10/14 Irlanti 23 9/13,5 Kreikka 23 6,5/13 Portugali 23 6/13 Puola 23 5/8 Italia Alankomaat 21 6 Belgia 21 6/12 Espanja Latvia Liettua 21 5/9 Tšekki Bulgaria 20 9 Itävalta Ranska 20 5,5/10 Slovakia Viro 20 9 Yhdistynyt kuningaskunta 20 5 Kypros 19 5/9 Saksa 19 7 Malta 18 5/7 Luxemburg 17 8/14 Lähde: OECD 30 VEROHALLINTO

31 MUISTIINPANOJA TASKUTILASTO 31

32 32 VEROHALLINTO

33 TASKUTILASTO 33

34 34 VEROHALLINTO

35 Verohallinnon julkaisu TASKUTILASTO 35

36 Verohallinto PL 325, VERO