Tilastotietoja veroista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastotietoja veroista"

Transkriptio

1 Tilastotietoja veroista vuodelta 2004

2 Tilastotietoja veroista vuodelta 2004

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), VALTIONEUVOSTO Puhelin Telefaksi Internet Julkaisua koskevat tiedustelut VM/Vero-osasto, puh Taitto VM/Viestintä ISBN: (nid.) ISBN: (pdf) Edita Prima Oy, Helsinki 2007

4 LUKIJALLE Valtiovarainministeriön vero-osasto on julkaissut vuodesta 1977 lähtien vuosittaista Tilastotietoja veroista -tietopakettia. Tilastopakettiin on sisällytetty keskeisiä verotusta koskevia tilastotietoja kansainvälisine vertailuineen. Tilastotiedot antavat yleiskuvan verotuksesta sekä yksityiskohtaisia taustatietoja erityisesti luonnollisten henkilöiden tuloverotuksesta. Tilastotiedot on kerätty Verohallituksen Verotilastosta, Tilastokeskuksesta sekä eräistä OECD:n julkaisemista tilastoista. Taulukko 17 perustuu valtiovarainministeriön vero-osastolla ja Verohallituksessa tehtyihin koeverotuslaskelmiin. Suomen kansantalouden tilinpitoa on uudistettu perustuen maailmanlaajuiseen SNA93 -tilinpitosuositukseen ja sen aikaansaamaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT95) uudistusprosessiin. Uudistus on saatu viimeiseen vaiheeseen ja Tilastokeskus on julkaissut kansantalouden tilinpidon aikasarjat uudelleen vuoden 1975 tiedoista lähtien. Taulukoiden aikasarjavertailuissa tätä aiempien vuosien tietojen osalta vertailua on syytä tehdä varauksin. Uuden laskutavan mukaan esim. Suomen bruttokansantuote on suurimmillaan yli kaksi prosenttia suurempi kuin aikaisemmalla menetelmällä. Tilastopaketin on koonnut Mikael Kirkko-Jaakkola toimiessaan korkeakouluharjoittelijana vero-osastolla ja häntä on tässä työssä ohjannut finanssisihteeri Fransiska Pukander. Helsingissä heinäkuussa 2007

5

6 Sisältö TAULUKOT: 1. Suomessa vuonna 2004 kertyneet verot 9 2. Kokonaisveroaste vuosina 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000 ja Verotuksen rakenne vuosina 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000 ja , eri verojen osuus kaikista verotuloista Kulutusverotuksen rakenne vuosina 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000 ja Tuloverotuksen rakenne vuosina 1965, 1975, 1985, 1990, ja Kokonaisveroaste OECD-maissa vuosina 1970, 1980, 1990, 2000 ja Verotuksen rakenne eräissä OECD-maissa vuonna Yhteisöjen lukumäärä ja yhteisöille maksuunpannut verot vuonna Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien maksaman yhteisöveron jakautuminen veronsaajien kesken vuosina Luonnollisten henkilöiden lukumäärä, keskimääräinen veronalainen tulo ja tuloveroaste tuloluokittain vuonna Tulonsaajien, tulojen ja verojen tuloluokittainen jakauma vuonna Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien lukumäärä, keskimääräinen tulo ja eri tulolajien yleisyys tulonsaajaryhmittäin vuonna Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien lukumäärä, keskimääräinen tulo sekä veroaste verolajeittain ja tulonsaajaryhmittäin vuonna Tulojen ja verojen jakauma tulonsaajaryhmittäin vuonna Luonnollisten henkilöiden tärkeimmät tulolajit vuodelta 2004 toimitetussa verotuksessa Luonnollisten henkilöiden verovähennykset vuodelta 2004 toimitetussa verotuksessa Tuloverotuksessa myönnettyjen vähennysten arvioitu verotuloja pienentävä vaikutus vuonna

7 18. Luonnollisten henkilöiden tulo- ja varallisuusverotus vuosina Luonnollisten henkilöiden tulo- ja varallisuusverotus vuosina Luonnollisten henkilöiden pääomatulot ja tulovero pääomatuloista vuosina KUVIOT: 1. BKT/asukas ja kokonaisveroaste OECD-maissa vuonna Verotuksen taso ja rakenne eräissä OECD-maissa vuonna Teollisuustyöntekijän tuloveroaste eräissä OECD-maissa vuonna Luonnollisten henkilöiden tuloveroaste tuloluokittain vuonna Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien valtion tulo- ja varallisuusveron jakautuminen verovelvollisryhmittäin vuonna Tulo- ja varallisuusveron sekä kunnallisveron jakauma keskeisten verovelvollisryhmien kesken vuonna

8 1. SUOMESSA VUONNA 2004 KERTYNEET VEROT Milj. euroa Osuus, % VALTION VEROT JA MAKSUT ,5 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot ,4 Tulo- ja varallisuusvero Perintö- ja lahjavero 472 Korkotulojen lähdevero 170 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut ,2 Arvonlisävero 1) Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 428 Apteekkimaksut 110 Valmisteverot ,8 Tupakkavero 598 Alkoholijuomavero Virvoitusjuomavero 39 Polttoainevero Muut verot ,7 Varainsiirtovero 429 Auto- ja moottoripyörävero Arpajaisvero 128 Ajoneuvovero 2) 642 Jätevero 42 Ratavero 16 Muut veroluonteiset tulot 862 1,3 Lästimaksut 1 Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista sekä Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 782 Riistanhoito-, kalastus- ja metsästysmaksut 20 Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset 56 Öljyjätemaksut 3 Talousarvion ulkopuoliset verotulot 69 0,1 Öljysuojamaksut 10 Palosuojelumaksut 7 Varmuusvarastointimaksut 48 Ydinenergiatutkimusmaksu 3) 4

9 10 Tilastotietoja veroista vuodelta 2004 Milj. euroa Osuus, % KUNTIEN VEROT ,6 Kunnallisvero Koiravero 4 Kiinteistövero 684 Muut verot 3 KANSANELÄKELAITOKSEN SAAMAT SOSIAALITURVAMAKSUT ,0 Työnantajan kansaneläkemaksut Työnantajan sairausvakuutusmaksut 979 Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut 990 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT ,9 Työnantajat Vakuutetut TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT ,7 Työnantajat 979 Vakuutetut 137 KIRKOLLISVERO 4) 813 1,2 EU:LLE TULOUTETTAVAT VEROT JA MAKSUT 5) 130 0,2 VEROT YHTEENSÄ Lähde: Tilastokeskus/Taloudelliset olot 1) Sisältää arvonlisäveron tuloutuksen Kelalle. 2) Moottoriajoneuvovero yhdistetty ajoneuvoveroon vuodesta ) Uusi maksu vuodesta 2004 lähtien. 4) OECD:n tilastointikäytännöstä poiketen kirkollisvero on otettu mukaan taulukkoon (lähde: Kirkon tilastollinen vuosikirja). Sisältää kirkon yhteisövero-osuuden. 5) Sisältää tuontitullit, maatalousmaksut ja sokerimaksun sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisömaksun.

10 11 2. KOKONAISVEROASTE VUOSINA 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000 JA , % BKT:STA Kokonaisveroaste 30,3 36,5 39,7 43,5 45,7 47,2 44,6 44,0 43,4 Lähde: Tilastokeskus/Taloudelliset olot 3. VEROTUKSEN RAKENNE VUOSINA 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000 JA , ERI VEROJEN OSUUS KAIKISTA VEROTULOISTA, % Kotitalouksien tuloverot 33,4 38,5 37,4 34,7 31,1 30,6 31,2 31,0 30,4 Yhteisöjen tuloverot 7,9 4,7 3,4 4,5 5,0 12,5 9,3 7,7 8,1 Vakuutetun sosiaaliturvamaksut 5,4 5,3 4,8 9,2 6,7 6,6 6,6 6,6 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 6,8 15,0 16,6 20,8 21,6 18,5 2 20,1 20,3 Omaisuusverot 4,0 1,9 2,7 2,4 2,2 2,4 2,4 2,3 2,6 Yleiset kulutusverot 18,5 15,6 18,3 19,3 17,4 17,4 18,2 19,4 19,6 Erityiset kulutusverot 23,5 16,0 15,2 12,9 12,1 10,9 11,3 11,8 11,2 Muut verot 5,9 2,8 1,1 0,5 1,3 0,9 1,0 1,0 1,4 YHTEENSÄ 4. KULUTUSVEROTUKSEN RAKENNE VUOSINA 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000 JA , % Yleiset kulutusverot 44,1 49,4 54,7 59,9 58,9 61,6 61,7 62,2 63,7 Erityiset kulutusverot 55,9 50,6 45,3 40,1 41,1 38,4 38,3 37,8 36,3 YHTEENSÄ 5. TULOVEROTUKSEN RAKENNE VUOSINA 1965, 1975, 1985, 1990, 1995, 2000 JA , % Kotitalouksien tuloverot 80,8 89,1 91,6 88,5 86,0 71,0 77,0 80,1 79,0 Yhteisöjen tuloverot 19,2 10,9 8,4 11,5 14,0 29,0 23,0 19,9 21,0 YHTEENSÄ

11 12 Tilastotietoja veroista vuodelta KOKONAISVEROASTE OECD-MAISSA VUOSINA 1970, 1980, 1990, 2000 JA , % BKT:STA 1) Muutos %-yksikköä Ruotsi 38,2 46,9 52,7 53,4 50,1 50,4 12,2 Tanska 38,5 43,1 46,5 49,4 47,7 48,8 10,3 Belgia 33,9 41,3 42,0 44,9 44,7 45,0 11,1 Norja 34,4 42,5 41,5 43,0 42,9 44,0 9,6 SUOMI 31,7 35,7 43,5 47,2 44,0 43,4 11,7 Ranska 33,7 40,2 42,2 44,4 43,1 43,4 9,7 Itävalta 33,9 39,0 39,6 42,6 42,9 42,6 8,7 Italia 25,7 29,7 37,8 42,3 41,8 41,1 15,4 Islanti 27,4 29,6 31,0 38,3 37,8 38,7 11,3 Tšekki ,0 37,6 38,4.. Unkari ,7 38,1 38,1.. Luxemburg 23,5 35,7 35,7 39,1 38,2 37,8 14,3 Hollanti 34,1 41,8 41,1 39,5 37,0 37,5 3,4 Iso-Britannia 37,0 35,2 36,5 37,2 35,4 36,0-1,0 Uusi-Seelanti 26,0 30,6 37,4 33,6 34,4 35,6 9,6 Kreikka 21,9 23,6 28,7 37,3 36,3 35,0 13,1 Espanja 15,9 22,6 32,5 34,2 34,3 34,8 18,9 Saksa 2) 32,3 37,5 35,7 37,2 35,5 34,7 2,4 Portugali 18,4 22,9 27,7 34,1 35,0 34,5 16,1 Puola ,5 34,9 34,4.. Kanada 30,9 31,0 35,9 35,6 33,6 33,5 2,6 Turkki 12,5 17,9 2 32,3 32,8 31,3 18,8 Australia 21,5 26,6 28,5 31,1 30,7 31,2 9,7 Slovakia ,1 31,2 30,3.. Irlanti 28,4 31,0 33,1 31,7 28,7 30,1 1,7 Sveitsi 19,8 25,3 26,0 30,5 29,4 29,2 9,4 Japani 19,6 25,4 29,1 27,1 25,7 26,4 6,8 Yhdysvallat 27,0 26,4 27,3 29,9 25,7 25,5-1,5 Etelä-Korea.. 17,2 18,9 23,6 25,3 24,6.. Meksiko.. 16,2 17,3 18,5 19,0 19,0.. Keskiarvo (painottamaton) OECD-maat 27,8 31,4 34,2 36,6 35,8 35,9 8,1 EU-19 29,8 36,0 38,4 39,8 38,8 38,8 9,0.. = Tietoa ei ole käytettävissä. 1) Vuoden 2004 mukaisessa suuruusjärjestyksessä. 2) Yhdistynyt Saksa vuodesta 1991 lähtien.

12 13 KUVIO 1. BKT/ASUKAS JA KOKONAISVEROASTE OECD-MAISSA VUONNA 2004 BKT/asukas US$ * Veroaste % Luxemburg Norja Yhdysvallat Irlanti Sveitsi Hollanti Islanti Itävalta Australia Kanada Tanska Belgia Iso-Britannia Ruotsi * Ostovoimapariteetilla korjattuna BKT/asukas Veroaste KUVIO 2. VEROTUKSEN TASO JA RAKENNE ERÄISSÄ OECD-MAISSA VUONNA 2003 Saksa SUOMI Japani Ranska Italia Kreikka Espanja Uusi-Seelanti Etelä-Korea Portugali Tšekki Unkari Slovakia Puola Meksiko Turkki % BKT:sta Ruotsi Tanska Belgia SUOMI Ranska Itävalta Norja Italia Luxemburg Islanti Hollanti Kreikka Saksa Iso-Britannia Portugali Uusi-Seelanti Espanja Sveitsi Irlanti Yhdysvallat Kotitalouksien tuloverot Yhteisöjen tuloverot Sosiaaliturvamaksut Varallisuuteen kohd. verot Kulutusverot Muut verot

13 14 Tilastotietoja veroista vuodelta VEROTUKSEN RAKENNE ERÄISSÄ OECD-MAISSA VUONNA 2003, ERI VEROJEN OSUUDET KAIKISTA VEROISTA, %. RIVIT SUMMAUTUVAT 100 PROSENTTIIN Kotitalouksien tuloverot Yhteisöjen tuloverot Sosiaaliturvamaksut Omaisuusverot Kulutusverot Muut verot Australia 39,8 16,7-9,5 29,6 4,4 Belgia 31,3 7,5 32,2 3,3 24,5 1,2 Espanja 18,6 9,0 35,3 7,4 28,3 1,4 Hollanti 17,9 7,6 36,3 5,2 31,8 1,3 Irlanti 26,5 12,9 14,8 6,5 38,4 0,9 Islanti 38,1 3,9 8,7 6,0 40,2 3,1 Iso-Britannia 28,8 7,9 18,3 11,9 32,8 0,4 Italia 25,1 6,6 29,6 7,8 25,7 5,2 Itävalta 23,0 5,1 33,7 1,3 28,2 8,6 Japani 17,5 13,0 38,5 10,3 20,3 0,3 Kanada 34,8 9,5 15,7 10,2 26,3 3,4 Kreikka 13,3 8,9 35,8 4,5 36,8 0,7 Luxemburg 17,2 19,3 28,2 7,5 27,5 0,3 Norja 24,7 18,7 22,9 2,5 31,1 Portugali 15,9 8,3 31,8 4,6 38,6 0,7 Puola 12,5 5,3 41,5 3,9 36,2 0,6 Ranska 17,5 5,7 37,7 7,3 25,5 6,3 Ruotsi 31,3 5,0 29,1 3,1 26,3 5,2 Saksa 23,9 3,5 40,5 2,4 29,4 0,3 SUOMI 31,0 7,7 26,7 2,3 32,0 0,2 Sveitsi 34,3 8,5 25,5 8,3 23,3 Tanska 53,1 6,0 2,5 3,8 33,0 1,7 Tšekki 13,1 12,3 43,6 1,4 29,6 Uusi-Seelanti 41,9 13,6-5,1 35,3 4,2 Yhdysvallat 35,2 7,9 26,5 12,0 18,4

14 15 KUVIO 3. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄN TULOVEROASTE ERÄISSÄ OECD-MAISSA VUONNA 2004, % BRUTTOTULOSTA % Saksa Belgia Tanska Unkari Itävalta Hollanti Puola Ruotsi SUOMI Turkki Norja EU-19 Ranska Italia Iso-Britannia OECD Luxemburg Islanti Kanada Tšekki Australia Yhdysvallat Slovakia Portugali Sveitsi Kreikka Uusi-Seelanti Espanja Japani Irlanti Etelä-Korea Meksiko yksinäinen avioliitossa, puolisolla ei tuloja, 2 lasta

15 16 Tilastotietoja veroista vuodelta YHTEISÖJEN LUKUMÄÄRÄ JA YHTEISÖILLE MAKSUUNPANNUT VEROT VUONNA ) Osakeyhtiöt Osuuskunnat Asuntoyhteisöt Muut yhteisöt 2) Kaikki Verovelvollisia, 1000 kpl - joilla verotettavaa tuloa - joille vahvistettu tappiota Yhteisöjen tuloverot, milj. 3) - valtion osuus yhteisöverosta - kuntien osuus - seurakuntien osuus ) Yhtiöveron hyvitys vähennetty. 2) Sisältää julkiset liikelaitokset, yhdistykset, säätiöt, yhteisetuudet ja ulkomaiset yhteisöt 3) Sisältää myös varallisuusveron ja veronkorotuksen. 9. OSAKEYHTIÖIDEN JA OSUUSKUNTIEN MAKSAMAN YHTEISÖVERON JAKAUTUMINEN VERONSAAJIEN KESKEN VUOSINA , MILJ. 1) Valtion osuus Kuntien osuus Seurakuntien osuus VEROT YHTEENSÄ 2) ) Yhtiöveron hyvitys vähennetty. 2) Verot yhteensä sisältää myös varallisuusveron ja veronkorotuksen.

16 LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ, KESKIMÄÄRÄINEN VERONALAINEN TULO JA TULOVEROASTE TULOLUOKITTAIN VUONNA 2004 Kaikki Tulonsaajien lukumäärä, 1000 henkilöä Keskimääräinen veronalainen tulo, Verot, % veronalaisesta tulosta Valtion tulovero - ansiotulon vero - pääomatulon vero Varallisuusvero Kunnallisvero Sairausvakuutusmaksu Kirkollisvero 8,5 7,3 1,2 0,1 13,0 1,1 0,8 1,7 1,7 3,6 0,5 0,2 0,5 0,5 7,7 0,7 0,5 YHTEENSÄ 23,5 6,2 9,4 15,6 19,4 21,1 24,2 29,6 Palkansaajan tel- ja tyött. vak.maksut 3,0 1,7 0,9 1,2 2,3 3,5 3,9 3,2 TULOVEROASTE YHTEENSÄ 26,5 7,9 10,3 16,8 21,7 24,7 28,1 32,8 1,0 0,4 0,6 12,7 1,1 0,8 3,3 2,6 0,7 14,0 1,2 0,9 5,3 4,8 0,5 13,8 1,1 0,9 8,1 7,5 0,6 14,1 1,2 0,9 14,6 12,3 2,3 0,3 12,9 1,0 0,7 KUVIO 4. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULOVEROASTE TULOLUOKITTAIN VUONNA Tulot / vuosi Valtion tulovero Varallisuusvero Kunnallisvero Sairausvakuutusmaksu Kirkollisvero Palkansaajan tel- ja tyött. vakuutusmaksu

17 18 Tilastotietoja veroista vuodelta TULONSAAJIEN, TULOJEN JA VEROJEN TULOLUOKITTAINEN JAKAUMA VUONNA 2004 Kaikki Tulonsaajien lukumäärä, 1000 henkilöä Tuloluokan osuus tulonsaajista, % 12,6 17,5 15,1 11,9 12,6 16,3 13,9 Tuloluokan osuus veronalaisista tuloista, % 1,1 6,2 8,8 9,8 13,4 22,6 38,0 Tuloluokan osuus veroista, % Valtion tulovero - ansiotulon vero - pääomatulon vero Varallisuusvero Kunnallisvero Sairausvakuutusmaksu Kirkollisvero 0,2 1,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 2,6 0,6 3,7 3,9 3,8 YHTEENSÄ 0,3 2,5 5,8 8,1 12,1 23,3 47,9 Palkansaajan tel- ja tyött. vakuutusmaksut 0,7 1,8 3,7 7,5 15,9 29,6 40,9 VEROT JA MAKSUT YHTEENSÄ 0,3 2,4 5,6 8,1 12,5 24,0 47,1 1,0 0,4 4,4 0,8 8,6 8,8 9,2 3,8 3,6 5,3 1,0 10,7 10,8 11,2 8,3 8,8 5,6 1,1 14,3 14,4 15,1 21,4 23,1 11,1 2,8 24,6 24,6 25,2 64,9 64,1 69,5 93,3 37,8 36,9 35,1

18 LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN JA KUOLINPESIEN LUKUMÄÄRÄ, KESKIMÄÄRÄINEN TULO JA ERI TULOLAJIEN YLEISYYS TULONSAAJARYHMITTÄIN VUONNA 2004 Kaikki Palkansaajat Maatilatalouden harjoittajat Elinkeinonharjoittajat Eläkkeensaajat Muut Kuolinpesät Tulonsaajien lukumäärä, 1000 henkilöä Keskimääräinen veronalainen tulo, Tulolajin esiintyminen, % tulonsaajaryhmään kuuluvista Palkka päätoimesta 57,8 98,3 22,4 17,7 2,2 54,2 0,2 Eläketulot 30,8 4,7 20,3 7,5 99,7 8,4 0,4 Maatalouden tulo 3,3 1,3 68,0 3,8 2,7 0,1 20,7 Maatalouden tulo yhtymästä 0,6 0,4 9,0 0,8 0,5 2,1 Metsätalouden pääomatulo 1,2 0,6 19,0 1,4 1,1 5,8 Elinkeinotoiminnan tulo 2,8 1,0 1,9 72,0 0,5 0,1 Elinkeinotoiminnan tulo yhtymästä 1,5 0,9 2,0 29,4 0,5 0,7 Osinkotulot 1) - pörssiyhtiöistä 33,3 9,1 34,3 8,9 66,6 22,3 Vuokratulot 5,9 5,1 11,6 11,8 5,6 5,8 12,0 Luovutusvoitot 5,8 5,7 11,9 6,8 5,2 5,2 15,3 43,0 11,1 33,6 8,5 25,2 8,3 44,0 12,7 1) Sisältyy vain kotimaasta saadut osingot ja osuuspääoman korot. 13. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN JA KUOLINPESIEN LUKUMÄÄRÄ, KESKIMÄÄRÄINEN TULO SEKÄ VEROASTE VEROLAJEITTAIN JA TULONSAAJARYHMITTÄIN VUONNA 2004 Kaikki Palkansaajat Maatilatalouden harjoittajat Elinkeinonharjoittajat Eläkkeensaajat Muut Kuolinpesät Tulonsaajien lukumäärä, 1000 henkilöä Keskimääräinen veronalainen tulo, Verot, % veronalaisesta tulosta Valtion tulovero 8,5 - ansiotulon vero 7,3 - pääomatulon vero 1,2 Varallisuusvero 0,1 Kunnallisvero 13,0 Sairausvakuutusmaksu 1,1 Kirkollisvero 0,8 9,9 9,3 0,6 0,1 13,6 1,1 0,8 YHTEENSÄ 23,5 25,5 21,9 26,7 19,9 16,6 23,5 Palkansaajan tel- ja tyött.vak. maksut 3,0 4,3 0,8 0,5 1,6 TULOVEROASTE YHTEENSÄ 26,5 29,8 22,7 27,1 2 18,2 23,5 1 3,6 6,5 0,5 9,7 0,9 0,8 12,7 8,8 3,9 0,1 12,4 0,7 0,8 5,3 3,9 1,4 0,2 12,6 1,0 0,8 3,8 1,7 2,1 0,3 10,9 0,9 0,7 19,1 0,4 18,7 1,5 2,7 0,2

19 20 Tilastotietoja veroista vuodelta TULOJEN JA VEROJEN JAKAUMA TULONSAAJARYHMITTÄIN VUONNA 2004 Kaikki Palkansaajat Maatilatalouden harjoittajat Elinkeinonharjoittajat Eläkkeensaajat Muut Kuolinpesät Tulonsaajien lukumäärä, 1000 henkilöä Tulonsaajaryhmän osuus tulonsaajista, % 45,2 2,3 3,0 26,2 21,6 1,7 Osuus veronalaisesta tulosta, % 64,7 2,3 3,7 18,2 10,7 0,4 Tulonsaajaryhmän osuus veroista, % Valtion tulovero - ansiotulon vero - pääomatulon vero Varallisuusvero Kunnallisvero Sairausvakuutusmaksu Kirkollisvero 74,9 82,1 32,5 35,5 67,9 68,6 66,3 2,7 1,1 11,8 8,4 1,7 1,9 2,3 5,5 4,4 11,5 3,0 3,5 2,3 3,8 11,2 9,7 20,1 26,2 17,8 17,9 18,5 4,8 2,6 18,0 22,7 9,0 9,3 9,1 0,9 6,1 4,2 0,1 0,1 YHTEENSÄ 70,2 2,1 4,2 15,5 7,6 0,4 Palkansaajan tel- ja tyött. vakuutusmaksut 93,0 0,6 0,6 0,2 5,7 VEROT JA MAKSUT YHTEENSÄ 72,8 1,9 3,8 13,8 7,4 0,4 KUVIO 5. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN JA KUOLINPESIEN VALTION TULO- JA VARALLISUUSVERON JAKAUTUMINEN VEROVELVOLLISRYHMITTÄIN VUONNA 2004 Maatilatalouden harjoittajat 2,8 % Elinkeinoharjoittajat 5,4 % Eläkkeensaajat 11,5 % Palkansaajat 74,3 % Muut 5,1 % Kuolinpesät 1,0 % Milj. Palkansaajat Maatilatalouden harjoittajat 222 Elinkeinonharjoittajat 436 Eläkkeensaajat 922 Muut 409 Kuolinpesät 77 YHTEENSÄ siitä pääomatuloveroa 1 149

20 21 KUVIO 6. TULO- JA VARALLISUUSVERON SEKÄ KUNNALLISVERON JAKAUMA KESKEISTEN VEROVELVOLLISRYHMIEN KESKEN VUONNA 2004 Valtion tulovero milj. euroa Yhteisöt 34,0 % Palkansaajat 49,5 % Muut luonnolliset henkilöt 16,6 % Varallisuusvero 134 milj. euroa Yhteisöt 3,0 % Muut luonnolliset henkilöt 62,6 % Palkansaajat 34,4 % Kunnallisvero milj. euroa Yhteisöt 7,9 % Palkansaajat 62,5 % Muut luonnolliset henkilöt 29,6 %

21 22 Tilastotietoja veroista vuodelta LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TÄRKEIMMÄT TULOLAJIT VUODELTA 2004 TOIMITETUSSA VEROTUKSESSA Tulolaji Tuloa yhteensä, milj. Tuloa saaneiden verovelvollisten lukumäärä, 1000 hlöä Tulon suuruus saajaa kohden, Tulot yhteensä Ansiotulot Palkka päätoimesta Luontoisedut Merityötulo Palkka sivutoimesta Työsuhdeoptiotulo Eläketulot - kansaneläkkeet - työ, virka- ja yrittäjäeläkkeet Sairausvakuutuksen päivä- ja äitiysrahat Työttömyysturvaetuudet Lapsen kotihoidon tuki Opintoraha Metsätalouden puhdas tuotto (pinta-alaverotus) Jaettavat yritystulot Maatalouden tulo - ansiotuloa - pääomatuloa Elinkeinotoiminnan tulo - ansiotuloa - pääomatuloa Tulot yhtymistä - maatalouden tuloa - elinkeinotoiminnan tuloa Pääomatulot Osinkotulot 1) - pörssiyhtiöistä Vuokratulot Luovutusvoitot Puunmyyntitulo (myyntituloverotus) ) Sisältyy vain kotimaasta saadut osingot ja osuuspääoman korot.

22 LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROVÄHENNYKSET VUODELTA 2004 TOIMITETUSSA VEROTUKSESSA VÄHENNYSLAJI Vähennys yhteensä, milj. Vähennystä saaneiden verovelvollisten lukumäärä, 1000 hlöä Vähennyksen suuruus vähennyksen saajaa kohden, ANSIOTULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET Sekä valtion- että kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset Tulonhankkimisvähennyksen ja -menojen perusteella myönnetty vähennys yhteensä - tulonhankkimisvähennys - palkkatulonhankkimismenot Matkakustannusvähennys Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut Muut tulonhankkimismenot Palkansaajan lakisääteiset työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Vain valtionverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Merityötulovähennys Eläketulovähennys Vain kunnallisverotuksessa tulosta tehtävät vähennykset Merityötulovähennys Invalidivähennys Eläketulovähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Perusvähennys PÄÄOMATULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET Tulonhankkimiskulut Tulonhankkimisvelan korot Asunto- ja opintovelan korot - ensiasunnon korot VÄHENNYKSET ANSIOTULON VEROSTA Alijäämähyvitys - alijäämähyvitys luonnollisista vähennyksistä - alijäämähyvitys asunto- ym. koroista - alijäämähyvitys ensiasunnon koroista VALTION TULOVEROSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET Invalidivähennys Elatusvelvollisuusvähennys Kotitalousvähennys

23 24 Tilastotietoja veroista vuodelta TULOVEROTUKSESSA MYÖNNETTYJEN VÄHENNYSTEN ARVIOITU VEROTULOJA PIENENTÄVÄ VAIKUTUS VUONNA 2004, MILJ VÄHENNYS Valtion tulovero Kunnallisvero Ke- ja svmaksut Kirkollisvero Yhteensä ANSIOTULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET Sekä valtion- että kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset Työntekijän työeläkemaksu Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Tulonhankkimisvähennyksen ja -menojen perusteella myönnettävä vähennys yhteensä Matkakustannusvähennys Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut Vain valtionverotuksessa tehtävät vähennykset Merityötulovähennys Eläketulovähennys Vain kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset Merityötulovähennys Invalidivähennys Eläketulovähennys Opintorahavähennys Ansiotulovähennys Perusvähennys PÄÄOMATULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET Tulonhankkimiskulujen perusteella myönnettävä vähennys 8-8 Tulonhankkimislainan korot Asunto- ja opintolainan korot - ensiasunnon korot Kotitalousvähennys VÄHENNYKSET ANSIOTULON VEROSTA Alijäämähyvitys - tulonhankkimislainan korot - asunto- ja opintolainan korot - ensiasunnon lainan korot VALTION TULOVEROSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET Invalidivähennys Elatusvelvollisuusvähennys Kotitalousvähennys YHTEENSÄ

24 LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULO- JA VARALLISUUSVEROTUS VUOSINA , MILJ. Vuosi Veronalaiset tulot valtionverotuksessa Verotettava tulo valtionverotuksessa Valtion tulovero - josta pääomatuloveroa Varallisuusvero Kunnallisvero Vakuutetun sv-maksut Kirkollisvero Tulo- ja varallisuusverot yhteensä Palkansaajan työeläke- ja tyött. vak. maksut Verot ja maksut yhteensä VEROJEN OSUUS VERONALAISESTA TULOSTA % Valtion tulovero 9,4 9,8 9,5 9,9 10,3 10,8 9,3 9,0 8,6 8,5 Kunnallisvero 14,1 14,0 13,5 13,5 13,2 13,1 13,4 13,4 13,3 13,0 Tulo- ja varallisuusverot yhteensä 27,4 27,1 25,9 26,0 26,0 26,2 24,9 24,6 24,0 23,5 VEROT JA MAKSUT YHTEENSÄ 30,9 30,6 29,4 29,6 29,5 29,5 28,1 27,5 26,9 26,5 19. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TULO- JA VARALLISUUSVEROTUS VUOSINA , ERÄITÄ LUKUMÄÄRÄTIETOJA, 1000 HLÖÄ Vuosi Verovelvollisia Tulonsaajia Valtion tuloveroa maksavia (osuus tulonsaajista %) 66,0 67,7 67,4 68,0 68,5 70,4 62,9 63,3 65,8 65,7 Varallisuusveroa maksavia Kunnallisveroa maksavia (osuus tulonsaajista %) 84,0 84,2 84,5 84,9 85,5 86,0 85,7 85,8 86,5 86,1

25 26 Tilastotietoja veroista vuodelta LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN PÄÄOMATULOT JA TULOVERO PÄÄOMATULOISTA VUOSINA , MILJ Osinkotulot pörssiyhtiöistä Vuokratulot Luovutusvoitot Arvopapereista Puunmyyntitulo (metsätal.po-tulo) Yritystulon pääomatulo-osuudet Maatalouden tulo (ml. yhtymät) Elinkeinotoiminnan tulo Elinkeinotoiminnan tulo yhtymistä Pääomatulot yhteensä Tulovero pääomatulosta

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 Tilastotietoja veroista vuodelta 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2005 Tilastotietoja veroista vuodelta 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 Tilastotietoja veroista vuodelta 2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160 01 Telefaksi 09 160 33123 Internet www.vm.fi

Lisätiedot

Tilastotietoja veroista

Tilastotietoja veroista Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 Tilastotietoja veroista vuodelta 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A), 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 160

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto TASKUTILASTO 2009 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Se kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon lisäksi veroja ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Verohallinto

Sisällysluettelo. Verohallinto Taskutilasto 2010 Verohallinto Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon organisaatio

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Taskutilasto 2016 VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O TASKUTILASTO 2008 Verohallinto Sisällysluettelo Verohallinto on osa valtiovarainministeriön hallinnonalaa. Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista kertyy noin 75 prosenttia vero hallinnon kautta.

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Tilastokatsaus 14:2014

Tilastokatsaus 14:2014 Vantaa 3.12.2014 Tietopalvelu B17:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2013 1 Vuonna 2013 Vantaalla oli kaikkiaan 172 980 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio-

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 21.3.2006 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n verolinjaukset 2006 Kuvio 1. Markkinatasapaino ennen verotusta Hinta Hinta ennen veroa Kuluttajan ylijäämä Tuottajan ylijäämä Tarjonta Kysyntä 2 Tuotanto ennen veroa Määrä

Lisätiedot

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 1 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Verotus Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Veroaste Suomessa ja EU15-maissa 1980 2010, % % 60 50 40 30 20 10 EU15:n vaihteluväli Suomi EU15 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012

Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden verotus Suomessa 27.2.2012 Elintarvikkeiden kuluttajahinnasta noin 40 % on veroja Erilaisten verojen osuus on noin 40% elintarvikkeiden kuluttajahinnasta: Kuluttajat maksavat elintarvikkeiden

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2011

Veronalaiset tulot 2011 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2011 Välittömät verot kasvoivat neljä prosenttia Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,2 miljardia euroa vuonna 2011. Eniten maksettiin kunnallisveroa,

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2013

Veronalaiset tulot 2013 Tulot ja kulutus 2014 Veronalaiset tulot 2013 Yle-veroa maksoi neljä miljoonaa henkeä Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 28,7 miljardia euroa vuonna 2013. Edellisvuodesta verot kasvoivat

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2016

Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Julkinen talous 2017 Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Verokertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2004 maksuunpannussa verotuksessa TUTKIMUKSET SISÄLLYSLYETTELO 1. Yhteenveto tuloksista...3 2. Yrittäjän tulo- ja verotiedoista...4 3. Käytetty aineisto...4 4. Yrittäjien

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2009

Veronalaiset tulot 2009 Tulot ja kulutus 2011 Veronalaiset tulot 2009 Tuloverot pienenivät kuusi prosenttia vuonna 2009 Tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 24,2 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2008

Veronalaiset tulot 2008 Tulot ja kulutus 2010 Veronalaiset tulot 2008 Pääomatulot pienenivät neljänneksen vuonna 2008 Tulonsaajat saivat vuonna 2008 veronalaisia tuloja yhteensä 110,5 miljardia euroa, mistä ansiotuloja oli 103,3

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2010

Veronalaiset tulot 2010 Tulot ja kulutus 2012 Veronalaiset tulot 2010 Kunnallisveron osuus välittömistä veroista kasvanut Tulonsaajat maksoivat vuonna 2010 välittömiä veroja ja maksuja yhteensä 25,3 miljardia euroa, mikä oli

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2012

Veronalaiset tulot 2012 Tulot ja kulutus 2013 Veronalaiset tulot 2012 Kunnallisveron osuus 64 prosenttia veroista Vuonna 2012 tulonsaajat maksoivat välittömiä veroja ja maksuja 26,8 miljardia euroa, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa

Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa Yrittäjien tulot ja verot vuodelta 2003 maksuunpannussa verotuksessa Risto Suominen Suomen Yrittäjät 17.1.2005 2 YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT VUODELTA 2003 MAKSUUN- PANNUSSA VEROTUKSESSA Yhteenveto - Yrittäjän

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2015

Veronalaiset tulot 2015 Tulot ja kulutus 2016 Veronalaiset tulot 2015 Välittömät verot kasvoivat kaksi prosenttia Tulonsaajat maksoivat vuonna 2015 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2014

Verot ja veronluonteiset maksut 2014 Julkinen talous 2015 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 89,9

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2009

Suomi työn verottajana 2009 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 9 Tutkimuksen maat 18 maata: Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa,, Sveitsi,

Lisätiedot

Keskimääräisen suomalaisyrityksen verojalanjälki

Keskimääräisen suomalaisyrityksen verojalanjälki A&S TaxFootprint Keskimääräisen suomalaisyrityksen verojalanjälki Verovuosi 2013 Alder & Sound Mannerheimintie 16 A FI-00100 Helsinki firstname.lastname@aldersound.fi www.aldersound.fi The European Tax

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto

Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto Aineistokuvaus Henkilövalmisaineistomoduulit: tulotiedot, kokonaisaineisto Sisältökuvaus Aihealue Asiasanat Kohdejoukko Lähdeaineisto Tulostusaika 17.09.2015 / 14:03:31 Muuttujia 29 Muuttujaluettelo vuosi

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2016

Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Julkinen talous 2017 Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Verokertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2010

Verot ja veronluonteiset maksut 2010 Julkinen talous 2011 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 42,1 prosenttia vuonna Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli 42,1 prosenttia vuonna.

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2016

Veronalaiset tulot 2016 Tulot ja kulutus 2017 Veronalaiset tulot 2016 Välittömät verot 30,4 miljardia euroa Tulonsaajat maksoivat vuonna 2016 välittömiä veroja ja maksuja kaikkiaan 30,4 miljardia euroa, mikä oli nimellisesti

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2009 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellisvuotista

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 Kansainvälinen palkkaverovertailu 212 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Lausunto 1 (6)

Lausunto 1 (6) Lausunto 1 (6) 25.1.216 Perustuslakivaliokunta Perustuslakivaliokunta 26.1.216. Hallituksen esitys 135/216 vp. Verotuksen ensisijaisena tavoitteena on julkisen sektorin toiminnan rahoittaminen. Verotuksella

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013 Kansainvälinen palkkaverovertailu 13 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan

tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan tutkimus yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan Suomen Yrittäjät ry YRITTÄJIEN TULOT JA VEROT 2009 Tiivistelmä Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat vuonna 2007 40.132

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 1 Teemu Lehtinen 13.3.2013 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989 / 2007 1990 / 2008 1991 / 2009

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämisrahoitusta valtion talousarviossa leikattu

Tutkimus- ja kehittämisrahoitusta valtion talousarviossa leikattu 1 (14) Vastaanottaja Eduskunta Työ- ja elinkeinojaosto 00102 EDUSKUNTA Viite Asia Viite Lausuntopyyntö työ- ja elinkeinojaosto 20.10.2017 Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä innovaatiotoiminta tilastojen

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Veronalaiset tulot 2007

Veronalaiset tulot 2007 Tulot ja kulutus 2008 Veronalaiset tulot 2007 Osingot ja luovutusvoitot kasvattivat pääomatuloja Yksityiset henkilöt saivat vuonna 2007 veronalaisia tuloja 106,6 miljardia euroa, seitsemän prosenttia edellis-vuotista

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2012

Verot ja veronluonteiset maksut 2012 Julkinen talous 2013 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Veroaste oli 43,6 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2015

Verot ja veronluonteiset maksut 2015 Julkinen talous 2016 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 2,4 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,4 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 92,1

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2015

Verot ja veronluonteiset maksut 2015 Julkinen talous 2016 Verot ja veronluonteiset maksut 2015 Verokertymä kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2015 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2015. Kertymä oli

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut

Verot ja veronluonteiset maksut Julkinen talous 2009 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste laski ja verokertymän kasvu hidastui vuonna Vuonna julkisyhteisöjen ja Euroopan Unionin toimielimien keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2009

Verot ja veronluonteiset maksut 2009 Julkinen talous 2010 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä aleni vuonna Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2013

Verot ja veronluonteiset maksut 2013 Julkinen talous 2014 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 88,2 miljardia euroa.

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osaston tuloarviot luvuittain vuosina 2001 2003 v. 2001 tilinpäätös v. 2002 varsinainen talousarvio v. 2003 Muutos 2002 2003 varsinainen talousarvio % 01. Tulon

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut

Verot ja veronluonteiset maksut Julkinen talous 2009 Verot ja veronluonteiset maksut 2008 Veroaste nousi hieman vuonna 2008 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot