Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti"

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen : Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan Asemanseudun kaavan ja yleissuunnitelman vaihtoehtoiset luonnokset olivat nähtävillä huhtikuussa Siltakadun siltojen toiminnallista luonnetta ja ympäristöä suunnitellaan Asemanseudun hankkeessa. Asemakaavaluonnos valmistuu elokuussa. Ratapihan asemakaavamuutos ja ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Tonttitarjonta on monipuolista. Uusia omakotitontteja luovutetaan Karhunmäestä, Multimäestä, Utrasta ja Niittylahdesta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Papinkankaan työpaikka-alueen 1. asemakaava on lainvoimainen ja alueen toteutussuunnittelu on käynnissä. Alueen rakentaminen voi alkaa keväällä Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa. Heinävaaran, Enon ja Uimaharjun asemakaavahankkeet ovat käynnissä.

2 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit. Yhdyskuntatekniikan 10-vuotissuunnitelma on tehty ja käynnissä on liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja sovittaminen samaan ohjelmaan. Toimitilainvestointien osalta työ ei ole edennyt. MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen. MATO-ohjelma valmistuu päätöksentekoa varten elokuun aikana. MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Pyöräilyväylien kuntoa on parannettu kohdennetuilla päällystys- ja kunnostustoimilla. On laadittu kartat hyvistä vapaa-ajan pyöräilyreiteistä. Torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on käynnissä ja siinä määritellään myös pyöräpysäköintialueet. Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee.

3 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa Yhteistyösopimus toripysäköintilaitoksen toteuttamisesta käsitellään luottamusmieselimissä elokuussa. Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Torin ja sen ympäristön suunnittelu on käynnissä. Keskustan liikennesuunnitelman toteutus etenee mm. Kauppakadun pohjoisosan katumuutosten toteuttamisella. Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina

4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen : Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ovat valmisteilla. Kauppatorin ja sen ympäristön katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Omakotitontteja vuoden 2016 rakentamiseen on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta sekä Utrasta. Kerrostalotonttien tarjonta on keskittynyt Penttilään ja Niinivaaralle. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapitoja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on toiminnassa. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. MATO-ohjelma valmistuu päätöksentekoa varten elokuun aikana. Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.

5 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 8,57 40,6 % 8,07 6,2 % 19,80-1,32-6,2 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,0 % 78,2 % 5,0 % 0,6 % 6,2 % 0,00-4,2 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,6 % ,5 % ,00-6,3 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 2,00 133,3 % 1,75 14,3 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 9,00 105,9 % 8,75 2,9 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,2 % ,3 % ,00 0,0 % Toimintamenot ,6 % ,5 % ,00-6,3 % Toimintakate ,4 % ,1 % ,00-6,3 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,55 % 123,8 % 3,95 % -60,8 % 1,33 % 0,00 6,7 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole ennustettavissa muutoksia aikaisemmin raportoituun verrattuna. Säästö menoissa syntyy Pyhäselän vesiosuuskunnan avustuksen toteutumista talousarviovarausta pienempänä. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 8,09 53,5 % 7,74 4,4 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 49,3 % 162,0 % 6,7 % 639,9 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,5 % ,7 % ,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,5 % ,4 % ,00-2,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,88 95,6 % 15,50 2,4 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,1 % ,8 % ,00-6,7 % Toimintamenot ,0 % ,0 % ,00-1,8 % Toimintakate ,1 % ,6 % ,00 10,4 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 52,9 % 74,1 % 47,3 % 11,7 % 67,8 % -0,04-5,0 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa ei ole alkuvuoden puolella ollut yllätyksiä. Maankäyttökorvausten valtaosa on toteutunut. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on noin euroa talousarviota heikompi. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,6 % 106-8,5 % ,2 % - joista omakotitalotontteja ,0 % 84-4,8 % ,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 8 37,5 % ,0 % - joista työpaikkatontteja ,0 % 14-57,1 % ,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 4,7 37,9 % 4,1 15,6 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,9 % ,9 % ,0 %

6 Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 4,3 56,2 % 4,1 5,1 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 61,0 % 129,4 % 63,7 % -4,2 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,2 % ,4 % ,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 4,5 48,6 % 4,2 7,9 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ ,3 % ,8 % ,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 221,2 % 174,1 % 264,8 % -16,5 % 142,8 % 0 12,4 % Metsät yhteensä (brutto) ,6 % ,2 % ,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,50 0,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 13,00 0,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot ,3 % ,3 % ,9 % Toimintamenot ,1 % ,8 % ,0 % Toimintakate ,4 % ,2 % ,5 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 556,2 % 144,0 % 612,4 % -9,2 % 393,4 % 0 1,9 % Tulosalueen kommentit: Rakentaminen on jatkunut vilkkaana. Rivi- ja kerrostalotonttien osalta tavoitteet saavutetaan. Omakotitonttien osalta jäänee pientä vajausta tavoitteista. Tikkamäen kiertoliittymän rakentamiskustannuksista maankäyttösopimuksen mukaan tuleva korvaus toteutuu noin euroa budjetoitua pienempänä. Tontinvuokratulot ylittyvät vastaavasti euroa. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 18,64 56,8 % 19,14-2,6 % 31,03-1,79-5,5 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 3,9 56,1 % 3,9 1,8 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 14,1 % 85,6 % 16,0 % -11,7 % 19,1 % 0,03 15,8 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,8 % ,4 % ,00-5,5 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,5 % 766 0,7 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,7 % 318 1,3 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,4 % ,6 % ,00-2,0 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,4 % 0,35-5,1 % 0,49-0,01-2,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,6 % ,9 % ,00 2,5 % /m 2 0,12 0,15 0,08 55,6 % 0,07 21,6 % 0,15 0,00 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,8 % ,6 % ,00 5,9 % /m 2 0,10 0,08 0,05 54,8 % 0,05-15,2 % 0,09 0,01 10,5 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,6 % ,1 % ,48-0,3 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,2 % ,4 % ,00-0,3 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) ,8 % ,9 % ,97 4,4 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,2 % ,2 % ,00 5,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,0 % ,6 % ,00 3,3 % /valopiste (brutto) ,1 % 32-15,9 % 53-4,76-8,2 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,5 % ,9 % ,00-5,2 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 6,6 48,0 % 6,1 8,8 % 17,1 3,33 24,3 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,7 % ,8 % ,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 4,8 64,5 % 6,8-29,6 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m ,4 % ,5 % ,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,0 % ,1 % ,00 24,2 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,7 % ,8 % ,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 11,75 81,0 % 11,75 0,0 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 1,25 2,00-37,5 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,00 89,7 % 13,75-5,5 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot ,3 % ,6 % ,00 9,0 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % ,8 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,8 % ,6 % ,00-2,3 % Toimintakate ,0 % ,6 % ,00 0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 32,9 % 95,8 % 27,5 % 19,5 % 32,2 % -0,02-6,0 %

7 Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toiminta ja talous toteunevat suunnitellusti ja suunnilleen aiemmin ennustetun mukaisesti. Kustannusennustetta on tarkennettu ja sen perusteella yhdyskuntatekniikan yhteisiin on syntymässä säästöjä. Säästöt on käytetty pääasiassa päällystysohjelman suurentamiseen, koska erittäin edullisesta bitumihinnasta johtuen päällysteen hinta on ennätyksellisen alhainen. Todettakoon, että sähkönsiirron kustannusnousun vaikutus näyttäisi olevan noin euroa, mikäli ei olisi siirrytty energiatehokkaampaan valaistukseen. Lisäksi liikuntapaikkojen valaistuskustannusten ennustetaan olevan noin 20 % budjetoitua suuremmat. Energiatehokkuuden paranemisen ansiosta valaistuksen kokonaiskustannukset pysynevät kuitenkin budjetoidussa. TILAUS TP 2015 TOT 7/2016 % TA:sta TOT 7/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 47,13 93,1 % 46,75 0,01 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,75 187,5 % 4,25-0,12 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,88 96,7 % 51,00 0,00 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot ,8 % ,7 % ,00-1,5 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % ,8 % ,00-10,1 % Toimintamenot ,9 % ,8 % ,00-2,2 % Toimintakate ,4 % ,4 % ,00 1,1 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 79,8 % 103,7 % 78,4 % 0,02 76,2 % -0,01-1,0 %

8 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016: Toteutuminen Tavoite ja kuvaus/vastuutaho Toimintajärjestelmän kehittäminen/tulosalueiden vastuuhenkilöt Joensuun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen osallistuminen/tekninen johtaja/tulosalueiden vastuuhenkilöt Pysäköintitunnusjärjestelmän laatiminen ja päättäminen/yhdyskuntasuunnittelu/liikenneinsinööri Ulkovalaistuksen ylläpidon ja rakentamisen hankinnan käynnistys innovatiivisena hankintana/yhdyskuntatekniikka/kaupungininsinööri Sähköisen tonttienhaku ohjelman hankinta/maaomaisuus/kaupungingeodeetti Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra lähiön ekoja resurssitehokas rakentaminen osana kaupunkikehittämistä hankkeen toteutuminen ja alueen osayleiskaavoituksen eteneminen/yhdyskuntasuunnittelu/projektipäällikkö ja kaavoituspäällikkö Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken. Uusi voimaan tuleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa. Kaupunkirakenneyksikkö on jatkossa osa Kaupunkiympäristö toimialaa. Työ on käynnissä ja valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Työ käynnistyy syksyllä. Ohjelma on hankittu ja käyttöönottokoulutus on menossa. Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra hanke on käynnissä. Alueen ekotehokkuuden merkittävään parantamiseen tähtäävä selvitystoimeksianto on annettu FCG Oy:lle. Rantakylä-Utra osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty.

9 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

10 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

11 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.3.2016: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2016 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.

Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita. KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2015 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016:

Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016: Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden,

Lisätiedot

Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014:

Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014: Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden

Lisätiedot

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2017: Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristöjohtaja Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakennepalveluiden vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 3/2018

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 3/2018 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 3/ Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhdyskuntasuunnittelun toiminnassa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 7/2018

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 7/2018 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden kokonaisuutena ennustetaan

Lisätiedot

PALVELUOHJELMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA

PALVELUOHJELMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA PALVELUOHJELMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA..-3.7. KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMIS PÄÄMITTARI 204 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien ja tukemaan

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017 Strategiset tavoitteet vuodelle 2017 Kaupunkiympäristön toimiala Miellyttävän kaupunkiympäristön merkitys kaupungin vetovoimalle on korostunut viimeaikaisessa kaupunkipoliittisessa keskustelussa. Lisäksi

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2018: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS >

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2018: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS > MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2018: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS 2018 --> 1 SELITTEET Rakenteilla olevat rakennukset 8/2018 Pienalueen väestömäärä 8/2018 Tontin luovutusvuosi värin

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 9/2018

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 9/2018 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 9/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja Kuvaus 2018 Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminoista, teknisestä keskuksesta, Joensuun

Lisätiedot

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa uusia suuria muutoksia ja palvelut säilyvät pääosin ennallaan.

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa uusia suuria muutoksia ja palvelut säilyvät pääosin ennallaan. 7.1.6 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja Kuvaus 2018 ja keskeiset muutokset Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminnoista,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan

Lisätiedot

TILAUSTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA

TILAUSTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA TILAUSTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7. KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.7.: Tavoitteet Toteutuma Symmetrisen kaupungin

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN HANKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJELMOINTI

MAANKÄYTÖN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN HANKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJELMOINTI MAANKÄYTÖN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN HANKKEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJELMOINTI 21.3.2013 PITKO Maankäytön ja yhdyskuntatekniikan hankkeiden pitkän aikavälin ohjelmoinnin (PITKO) tarkoituksena on luoda jatkuva

Lisätiedot

KV 4.11.2013 167 RAJATON TULEVAISUUS KAUPUNKIRAKENNEOHJELMA 2013-2016

KV 4.11.2013 167 RAJATON TULEVAISUUS KAUPUNKIRAKENNEOHJELMA 2013-2016 KV 4.11.2013 167 RAJATON TULEVAISUUS JOHDANTO Kaupungin strategiaa toteutetaan toteuttamisohjelmilla ja talousarvioilla. Kaupunkirakenneohjelman painopisteet Kaupunkirakenneyksikkö (KRAK) valmistelee maapoliittisen

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu.

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu. Palveluohjelma: Lasten ja nuorten palveluohjelma Kehittämishanke: Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Tuotantopuolen vastuuhenkilö: palvelupäällikkö ja tuotantojohtaja Tilaajapuolen vastuuhenkilö:

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset

Lisätiedot

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT MATO-0 VUODEN 0 RAKENTAMSEEN LUOVUTTAVAT UUD TONTT MATO-0 on itkän aikavälin rakentamis- ja tontinluovutusohjelma. Ohjelma on tarkentunut niin, että enää ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillistä kolmivuotista

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut

TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut YDINTOIMINNOT KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö Yhdyskuntatekniikka VESIHUOLTO Veden myynti 4,22 milj. m3 / v Vesijohtoverkoston

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Tilivelvollinen: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen. Toimialan toiminnan kuvaus

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Tilivelvollinen: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen. Toimialan toiminnan kuvaus KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Tilivelvollinen: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen Toimialan toiminnan kuvaus Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminoista,

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelmaa edistetään kehittämällä ilmastokumppanuustoimintaa, FISU verkostossa sekä hanketoiminnalla.

Ilmasto-ohjelmaa edistetään kehittämällä ilmastokumppanuustoimintaa, FISU verkostossa sekä hanketoiminnalla. 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Rakennus- ja ympäristölautakunta on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu talousarviokirjan

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS >

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS > MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS 2017 --> 1 Opiskelija-asuntotontit Joensuun kaupunki on sitoutunut rakentamaan Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Teknisten palvelujen johtokunnan toimitakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöpalveluiden, kuntatekniikan katujen rakentamisen ja -hoidon tilauksissa

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

YHTEINEN YLEISÖTILAISUUS

YHTEINEN YLEISÖTILAISUUS YHTEINEN YLEISÖTILAISUUS Rantakylä-Utra osayleiskaava EAKR-hanke Älykäs kaupunginosa Rantakylä Utra osayleiskaava liikennesuunnitelma Älykäs kaupunginosa Rantakylä Utra MUITA RANTAKYLÄ-UTRA-HANKKEITA Älykäs

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen Tampere

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen Tampere Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 15.2.2012 Tampere Maapolitiikka Joensuun kaupungin maapoliittinen ohjelma 2010 on hyväksytty

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimi

Tekninen ja ympäristötoimi Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA. Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset. Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja

KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA. Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset. Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminoista,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Kaupunkiympäristön kehittäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.7.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja. Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset. Toiminnalliset tavoitteet 2019

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja. Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset. Toiminnalliset tavoitteet 2019 90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset Tekninen keskus tuottaa kaupungin muiden hallintokuntien tarvitsemia sisäisiä kiinteistöpalveluita

Lisätiedot

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS. 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta 2015 ja sen päättymisen jälkeen

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS. 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta 2015 ja sen päättymisen jälkeen KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta 2015 ja sen päättymisen jälkeen Kaupunkirakenneyksikkö toimii osana konsernihallintoa tilaajatehtävissä. Luottamuseliminä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Forssan kaupunki Tilinpäätös 2010 1 PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä Teknisen ja ympäristötoimen johto. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi.

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut Tontinluovutusmäärät investoinnit Joukkoliikennepalvelutaso rahoitus Ympäristötavoitteet Prosessien käytännön yhteistyö hyvinvointi 1 Tulot 43

Lisätiedot

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017

Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 Joensuun kaupungin HINKU-vuosikello 2017 2 Päästöjen hillintäsuunnitelma vuodelle 2017 Useita toimintaa ohjaavia toimenpiteitä mm.: Ilmasto-ohjelman päivitys Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot.

Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot. Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 151 431 41 % 371 500 381 500 157 632 440 134 Myyntituotot 488 33 % 1 500 1 500 639 2 117 Maksutuotot 150 944 41 % 370 000 380 000 156 993 438 017 Tuet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Kuukausiraportti

Kuukausiraportti Kuukausiraportti 05 2018 Kaupunkiympäristötoimiala / 06.06.2018 Kaupunkiympäristötoimiala Raporttipäivä 7.6.2018, toukokuun toteuma saattaa vielä muuttua. Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kaupunkirakenne. Määrä- ja taloustavoitteet. Suoritetavoitteet

Kaupunkirakenne. Määrä- ja taloustavoitteet. Suoritetavoitteet Määrä- ja taloustavoitteet Talousarvio TA-m uutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeam a Ylitysoikeus 38 256-124 5 4,6 19 15,4-4 21 211 1 6 736 819 136 819 2 379 94 179 94 ehdotukset valmisteltu ehdotukset

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2017 Kaupungin talousarvio on 1,0 milj. euroa ylijäämäinen. Vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan tilikauden ylijäämä on 0,4 milj. euroa. Talousarviomuutoksessa

Lisätiedot

MERKITTÄVIEN TILARATKAISUJEN TAUSTALLA OLEVAT TOIMINNALLISET LINJAUKSET JA SUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT

MERKITTÄVIEN TILARATKAISUJEN TAUSTALLA OLEVAT TOIMINNALLISET LINJAUKSET JA SUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT MERKITTÄVIEN TILARATKAISUJEN TAUSTALLA OLEVAT TOIMINNALLISET LINJAUKSET JA SUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT Tilaajajohtajat Janna Puumalainen ja Satu Huikuri ja Tekninen johtaja Anu Näätänen TAUSTAA

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Tilivelvollinen: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen. Toimialan toiminnan kuvaus. Katsaus toimintavuoteen 2018

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Tilivelvollinen: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen. Toimialan toiminnan kuvaus. Katsaus toimintavuoteen 2018 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Tilivelvollinen: kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen Toimialan toiminnan kuvaus Kaupunkiympäristön toimiala koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminnoista,

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2018

Osavuosikatsaus 1/2018 Osavuosikatsaus 1/2018 Kaupunkiympäristötoimiala / 18.04.2018 Kaupunkiympäristötoimiala Selvitys talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävimmistä poikkeamista palvelualueittain

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 5 Rakennusviraston investointimäärärahojen ylitysesitys vuodelle 2014 HEL 2013-016311 T 02 02 02 Päätösehdotus 8 01 KIINTEÄ OMAISUUS päättänee esittää kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot