Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) 5 Rakennusviraston investointimäärärahojen ylitysesitys vuodelle 2014 HEL T Päätösehdotus 8 01 KIINTEÄ OMAISUUS päättänee esittää kaupunginhallitukselle rakennusviraston investointimäärärahojen ylitysesityksestä vuodelle 2014 seuraavaa: Vuoden 2013 talousarviosta käyttämättä jäävistä investointimäärärahoista esitettävän ylitysoikeuden suuruus on Esirakentamisen (80102) osalta 4,44 milj. euroa. Katujen, liikenneväylien ja ratojen (803) osalta ylitysesitys on 36,80 milj. euroa, josta ARA:n myöntämän infra-avustuksen osuus on 5,042 milj. euroa. Puistorakentamisen (806) osalta ylitysesitys on 1,84 milj. euroa. Korkeasaaren (808) osalta ylitysesitys on 0,98 milj. euroa. Rakennusviraston irtaimen perushankinnan ( ) osalta ylitysesitys on 0,279 milj. euroa. Lähiörahaston (829) osalta ylitysesitys on 4,237 milj. euroa Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet 8 03 KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT JA RADAT Vuonna 2013 käyttöön osoitetut esirakentamisen määrärahat ovat kyseisen hankkeen tai sen toteutusvaiheen kokonaismäärärahoja, jotka eivät ole määräytyneet vuoden 2013 suunnitellun käytön vaan kokonaistarpeen perusteella. Määrärahat on kaupunginhallitus osoittanut hankekohtaisesti erillisten esitysten perusteella talousarviovuoden aikana. Erityisesti Töölönlahden, Kruunuvuorenrannan, Honkasuon, Kalasataman ja Kuninkaantammen alueen esirakentamisen määrärahoista on osa jäänyt käyttämättä vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2014 aikana Uudisrakentaminen

2 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Uudisrakentamisen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason ranta-alueiden kunnostuksen osalta. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason erityisesti katujen peruskorjauksen, jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä jalankulun ja pyöräilyn siltojen osalta. Keskuskadun peruskorjausurakka on käynnissä ja se valmistuu vuonna Jalankulun ja pyöräilyn väylien osalta Mechelininkadun liikennesuunnitelman viivästyminen mahdollistaa urakan käynnistymisen vasta vuoden 2014 puolella. Jalankulun ja kevyen liikenteen siltojen osalta Paciuksenkadun alikulkukäytävän urakan valmisteltu on viivästynyt ja se käynnistyy vuoden 2014 puolella. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana Yhteishankkeet Liikenneviraston (Tiehallinnon) kanssa Liikenneviraston kanssa toteuttavien yhteishankkeiden (Kehä I / Kivikontie, Kehä I / Espoon raja Vihdintie ja kehä I / Hämeenlinnanväylä) käynnistäminen on siirtynyt liikenneviraston maksuosuuden puuttumisen vuoksi. Näihin hankkeisiin osoitetut, käyttämättä jääneet määrärahat ovat tarpeen töiden käynnistämiseksi vuoden 2014 aikana Kamppi-Töölönlahti Jätkäsaari Kalasatama Kamppi-Töölönlahden osalta käynnissä oleva urakka jatkuu vuonna Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana. Jätkäsaaren osalta rakentaminen on viivästynyt kiinteistöjen rakentamisaika-taulujen venymisen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana. Kalasataman osalta rakentaminen on viivästynyt kiinteistöjen rakentamisaikataulujen venymisen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä

3 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana Kruunuvuorenranta Pasila Kruunuvuorenrannan osalta Itäväylä - Linnanrakentajantien rakentaminen on viivästynyt asemakaavoituksen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana. Pasilan alueella rakentaminen on viivästynyt erityisesti Keski-Pasilan osalla. Vuonna 2013 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana Liityntäpysäköintipaikat 8 06 PUISTORAKENTAMINEN Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen jatkuu Siilitiellä, jossa metron viereinen pysäköintialue valmistuu vuonna Vuonna 2013 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana Kamppi-Töölönlahti alueen puistot Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen rakentaminen on viivästynyt talonrakentamisen vuoksi. Puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2013 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2014 määrärahojen täydennykseksi Jätkäsaaren puistot 8 08 KORKEASAAREN ELÄINTARHA Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt talonrakentamisen vuoksi. Puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2013 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2014 määrärahojen täydennykseksi Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset Vuonna 2013 investointeihin osoitettuja määrärahoja jäi käyttämättä hankkeiden käynnistyttyä budjetoitua myöhemmin, investointitarpeiden muututtua vuoden varrella sekä hankkeiden valmistelun yhteydessä esiin nousseiden lisäselvitystarpeiden vuoksi. Ylitysoikeutta anotaan

4 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) 8 09 IRTAIMEN PERUSHANKINTA eurolle vuodelta 2013 käyttämättä jäävien investointimäärärahojen osalta. Korkeasaaren investointiohjelma perustuu Eläintarhan johtokunnan esityksiin, tehtyihin hankesuunnitelmiin sekä vuoden aikana toteutettavaksi suunniteltuihin pientöihin. Vuosi 2013 on ollut haasteellinen suunnittelulle varatun erittäin lyhyen ajan vuoksi, mikä on osin ollut syynä tähän ylitysesitykseen. Toinen keskeinen seikka on, että osassa kohteita suunnittelutyö on keskeytetty ja suunnittelu aloitettu alusta esim. maailmalta saatavien uusien eläinlajien tai yksilöiden selvittyä vasta vuoden varrella Rakennusviraston irtaimen perushankinta 8 29 MUU PÄÄOMATALOUS Irtaimen hankintaan vuodelle 2013 osoitetuista määrärahoista osa jää käyttämättä. Ylitystä vuodelle 2014 haetaan niille hankinnoille, joiden hankintapäätös on tehty, mutta hankinta on viivästynyt tai joiden toteutus mahdollistaa organisaation ydinprosessien toiminnan parantamisen ja joille ei vuodelle 2014 ole varattu määrärahaa Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet Vuonna 2013 lähiörahastosta rahoitettujen hankkeiden määrärahat ovat kyseiselle vuodelle osoitettuja määrärahoja. Määrärahat on myönnetty rakentamiskauden jo ollessa käynnissä elokuussa (kaupunginhallitus ). Tästä johtuen suurin osa osoitetuista määrärahoista jäi käyttämättä vuoden 2013 aikana. Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2014 aikana. Liitetiedostona olevaan ylitysesitykseen sisältyy ARA:n myöntämät infra-avustukset kohteittain. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: mia.numminen(a)hel.fi Liitteet 1 Rakennusviraston investointien ylitysesitys vuodelta 2013 vuodelle 2014 ja ARA-avustusten perusteella haettava ylitys

5 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Otteet Ote Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 1 (5) 479 Rakennusviraston vuoden 2016 talousarviosta käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysesitys HEL 2016-013363 T 02 02 00 Esitys esitti kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 Yleisten töiden lautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 Yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 Kokousaika 15:00-17:18 Kokouspaikka Kasarmikatu 21 Läsnä Jäsenet Nieminen, Jarmo Nyholm, Henrik Möller, Antti Pasterstein, Dennis Sahlberg, Pörrö Kivistö, Pirjo Kopra,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Rakennusvirasto

Helsingin kaupunki 1 (5) Rakennusvirasto Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten vuodelle 2016 HEL 2015-002494 T 02 02 02 jatkaa katurakentamista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 1 (6) 187 Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 73 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (7) 1143 Määrärahojen siirtäminen projektialueiden katurakentamisen eri alakohtien välillä sekä määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle katujen rakentamiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kiinteistölautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kiinteistölautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (6) 3 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistöviraston eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeus vuodelle 2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (5) 5 Määrärahojen siirtäminen projektialueiden katurakentamisen eri alakohtien välillä sekä määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle katujen rakentamiseen HEL

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/ PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel 2009-4 EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (8) 8 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennuste 2017 HEL 2017-005297 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Käyttötalous (liite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) 5 Rakennusviraston seurantaraportti 30.9.2013 ja talousarvion toteutumisennuste 3/2013 HEL 2013-004155 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Käyttötalous (liite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (6) Rakennusvirasto

Helsingin kaupunki 1 (6) Rakennusvirasto Helsingin kaupunki 1 (6) Kaupunginkanslia PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten vuodelle 2017 HEL 2015-002494 T 02 02 02 jatkaa katurakentamista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 39/ (9) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 39/ (9) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 39/2016 1 (9) 5 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennuste vuodelta 2016 HEL 2016-004819 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Käyttötalous

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (8) 5 Rakennusviraston talousarvion seurantaraportti ja talousarvion toteutumisennuste 2/2016 HEL 2016-004819 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Käyttötalous

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (6) 2 Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodeksi 2016 sekä investointiohjelmaehdotus v. 2017-2025 (a-asia) HEL 2015-004672 T 02 02 00 Hankenumero 1221-1 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Liikuntalautakunta HAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Liikuntalautakunta HAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 12 Liikuntatoimen eräiden vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon HEL 2014-000112 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 32/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 32/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 32/2016 1 (8) 5 Rakennusviraston talousarvion seurantaraportti ja talousarvion toteutumisennuste 3/2016 HEL 2016-004819 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Käyttötalous

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (5) 590 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarvion eräiden käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (16) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 (16) 53 Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä erään määrärahan siirtäminen HEL 2018-000354

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (18) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (18) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (18) 94 Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon HEL 2016-014159 T 02 02 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (5) 111 Kaupunkiympäristön toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 HEL 2018-001748 T 02 06 01 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (7) 129 Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodeksi 2016 sekä investointiohjelmaehdotus v. 2017-2025 HEL 2015-004672 T 02 02 00 Hankenumero 1221-1 Päätös Käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (14) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (14) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (14) 86 V 28.2.2018, Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon sekä erään määrärahan siirtäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 (6) 52 Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen HEL 2018-000497 T 02 02 00 Päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (5) 4 Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2018 HEL 2017-013797 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 1 (7) 381 Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2019 ja taloussuunnitelmaehdotus 2019-2021 HEL 2018-005239 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti panna asian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 Yleisten töiden lautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 Yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 Kokousaika 15:32-17:26 Kokouspaikka Elimäenkatu 5 Läsnä Jäsenet Koulumies, Terhi Möller, Antti Paananen, Eija Pasterstein, Dennis Rguibi, Mariam Kopra, Matti Kostiainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2016 talousarvion eräiden käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 1 (5) 85 V 28.2.2018, Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja määrärahan siirtäminen HEL 2018-000497

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2016 1 (6) 609 Määrärahojen siirtäminen sekä myöntäminen kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (8) 82 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) Pelastuslautakunta PEK/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) Pelastuslautakunta PEK/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (2) Pelastuslautakunta PEK/18 29.01.2013 25 Talousarvion 2012 ylitysesitys HEL 2013-001068 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hyvää Helsinkiä rakentamassa

Hyvää Helsinkiä rakentamassa Hyvää Helsinkiä rakentamassa Hyvää Helsinkiä rakentamassa Keskeiset tehtävämme Vastaamme Helsingin kaduista, viheralueista ja ulkovalaistuksesta. Suunnittelemme ja järjestämme yleisten alueiden rakentamisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2017 1 (5) 1097 Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin HEL 2017-009334 T 02 02 02 Päätös päätti myöntää

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 1 Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 4. toteutumisennuste HEL 2016-002761 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä kulttuurikeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (11) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (11) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (11) 102 V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen HEL 2017-000709

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 1 KAUPUNGINKANSLIA KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSESITYS VUODELLE 2019 VUODEN 2018 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 1 KAUPUNGINKANSLIA KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSESITYS VUODELLE 2019 VUODEN 2018 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 21.1.2019 KAUPUNGINKANSLIAN YLITYSESITYS VUODELLE 2019 VUODEN 2018 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEISTÄ MÄÄRÄRAHOISTA Kaupunginkanslia esittää, että vuodelta 2018 säästyneistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kaupunginhallitus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kaupunginhallitus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 Kokousaika 16:00-17:43 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rauhamäki, Tatu Pajamäki, Osku Kari, Emma Hakola, Juha Karhuvaara, Arja Männistö,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 4 Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen HEL 2016-005733 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää

Lisätiedot

SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015

SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015 SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015 1 Valtionavustuspäätökset Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 7 Esitys ylitysoikeudesta opetusviraston vuoden 2014 talousarvioon HEL 2014-004290 T 02 02 00 Esitysehdotus Esittelijän perustelut esittää kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (7) 133 Liikenneinvestointien talousarvioehdotus 2017 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2018-2026 HEL 2016-004318 T 02 02 00 Hankenumero 1221-1 Päätös päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 657 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot vuonna 2012 HEL 2012-016414 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti siirtää tilakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kaupunginhallitus Kokousaika :00-17:53, keskeytetty 16:08-16:44

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kaupunginhallitus Kokousaika :00-17:53, keskeytetty 16:08-16:44 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 Kokousaika 16:00-17:53, keskeytetty 16:08-16:44 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto kaupunginhallituksen puheenjohtaja Bryggare,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (5) 523 Sörnäisten kortteleiden 10600-10602 maaperän puhdistamiseen liittyvien töiden tilaaminen HEL 2015-011933 T 00 01 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2015 1 (5) 7 Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet sekä liikuntatoimen vuoden 2015 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen HEL 2015-001308 T 02 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Kaupunginvaltuusto HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Kaupunginvaltuusto HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 18:00 Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Yhpa/Kultj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (5) 97 Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 3. toteutumisennuste HEL 2016-002761 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2016 kolmannen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (6) 177 Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen HEL 2016-005733 T 02 02 00 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015

SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015 SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA) KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 215 1 Valtionavustuspäätökset Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ja Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (9) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (9) 19 Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, eräiden toimintakatetavoitteiden alittaminen sekä eräiden määrärahojen siirtäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 18.04.2016 Sivu 1 / 1 1989/2015 02.02.00 127 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen ja eräiden määrärahojen siirtäminen (Osittain kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040

Lisätiedot

Kaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät

Kaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät Kaupungin investointi- ja rahoitusnäkymät ASUNTOINFO 2014 7.2.2014 Rahoitusjohtaja Tuula Saxholm Keskushallinto uudistuu KAUPUNGINKANSLIA (Kanslia) Kp Tapio Korhonen Elinkeino-osasto Ekj Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Lautakunta päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 neljännen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (5) 205 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2012 ja talousarvion seurantaraportti 31.10.2012 HEL 2012-006097 T 02 02 00 Päätös Käsittely Lautakunta

Lisätiedot

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja

Lisätiedot

Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Mari Randell, Helsingin kaupunki Eduskuntakuuleminen

Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Mari Randell, Helsingin kaupunki Eduskuntakuuleminen 35.20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen Mari Randell, Helsingin kaupunki Eduskuntakuuleminen 3.10.2018 Asuntotuotantotavoitteet ja aluerakentaminen Tavoitteena rakentaa 6 000 asuntoa vuodessa, luodaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (5) 2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (5) 581 Lausunto kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. toivomusponnesta, jossa kiirehditään kunnallistekniikan rakentamista heti asemakaavan vahvistuttua HEL 2011-003517

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (6) 142 Kruunusiltojen liikennesuunnitelma HEL 2014-011893 T 08 00 00 Hankenro 4505_2, karttaruutu H3/R2, S2, T2, J3/P3 Päätös Käsittely päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (8) 32 V Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, eräiden toimintakatetavoitteiden alittaminen sekä eräiden määrärahojen siirtäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 4 Capellan puistotien asemakaava-alueen kortteleiden 10627-10629 ja kortteleita ympäröivien katualueiden maaperän puhdistamiseen liittyvien töiden tilaaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 Kaupunginhallitus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 Kaupunginhallitus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 Kokousaika 16:00-16:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rauhamäki, Tatu Pajamäki, Osku Kivekäs, Otso Honkasalo, Veronika Kolbe, Laura Modig,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2017 1 (6) 4 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle esirakentamiseen liittyviin pohjatutkimuksiin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin HEL 2017-000672

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMASTA 2006-2009 Khs 2005-947 Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (5) 6 Liikuntatoimen tilinpäätös 2015 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen HEL 2016-002158 T 02 06 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 99 Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen (pääurakan työt) pääurakoitsijan valinta HEL 2014-004764 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 107/679 507, Fallpakankuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Kiinteistölautakunta To/ varten saakka muutoin entisin ehdoin.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Kiinteistölautakunta To/ varten saakka muutoin entisin ehdoin. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2016 1 (6) 503 Kalasataman Verkkosaaren kelluvia asuntoja koskevan varauspäätöksen muutos (Sörnäinen, Kalasatama, tontit 10619/1-4) HEL 2016-012687 T 10 01 01 00 Verkkosaarenranta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (6) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2018 1 (6) 380 Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla HEL 2018-004193 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 ( 7) Etelä- Savon pelastuslautakunta Etelä- Savon pelastuslaitoksen määräraha sammutusauton korityöhön

Mikkeli Kokouskutsu 1 ( 7) Etelä- Savon pelastuslautakunta Etelä- Savon pelastuslaitoksen määräraha sammutusauton korityöhön Mikkeli Kokouskutsu 1 ( 7) Aika 16.05.2019, klo 13:00 Paikka Rantasalmi Kuus- Hukkala Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus 12 Etelä- Savon pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 1989/2015 02.02.00 Kaupunginhallitus 127 18.4.2016 70 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Pekka Heikkinen, puh.

Lisätiedot

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 16.2.2012 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Riikka Henriksson,

Lisätiedot

Jätkäsaari asukasilta Outi Säntti

Jätkäsaari asukasilta Outi Säntti Jätkäsaari asukasilta 29.8.2019 Outi Säntti Jätkäsaari Nyt 8 624 asukasta Vuonna 2025 18 000 asukasta Kaupungin investoinnit ~700 miljoonaa euroa Valmistuneita asuntoja 4 843 1 608 asuntoa rakenteilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 Kaupunginhallitus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 Kaupunginhallitus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 Kokousaika 16:00-17:20 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto Ylikahri, Ville Asko-Seljavaara, Sirpa Hakola, Juha Halla-aho, Jussi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kiinteistövirasto

Helsingin kaupunki 1 (5) Kiinteistövirasto Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunginhallitus n esitys määrärahojen myöntämiseksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin HEL 2016-006567 T 02 02 02 esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistöviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 26/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 26/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 26/2014 1 (5) 4 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Kiinteistölautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (6) Kiinteistölautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2015 1 (6) 3 Kiinteistöviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2015 sekä toiminnan osavuotiskatsaus HEL 2015-004040 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut 5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kiinteistölautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kiinteistölautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (7) 181 Kiinteistöviraston talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuosikatsaus 1/2017 HEL 2017-003040 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (6) Päätöshistoria 23.01.2017 64 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 23.01.2017 Pöydälle päätti yksimielisesti panna asian pöydälle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 27/2013 1 (6) 5 Yleisten töiden lautakunnan päätösvallan delegointi, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/3 27.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/3 27.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (5) 59 Kaisaniemi-Pasila raitiotiekiskojen uusimisen hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2014-003512 T 08 00 02 Päätös päätti hyväksyä Raitiotieurakka 2014 hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/lauri Rotko

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/lauri Rotko Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/lauri Rotko budjetti vuodelle 2019 1... 3 2 Kaupunkistrategian toteuttaminen... 4 Uudistuvat palvelut... 7 Vastuullinen taloudenpito... 9 Vahva ja monipuolinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Investointiosa

Tilinpäätös 2015 Investointiosa Investointiosa Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 16,7 m talousarvion ollessa 18,5 m. Infran ja rakennusten bruttoinvestointibudjetti alittui 3,2 m :lla ja maanostossa talousarvio ylittyi 1,7

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kiinteistölautakunta Vp/ talousarvion toteutumisennusteen.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Kiinteistölautakunta Vp/ talousarvion toteutumisennusteen. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (7) 175 Kiinteistöviraston talousarvion toteutumisennuste 1/2013 sekä toiminnan osavuosikatsaus HEL 2013-004599 T 02 02 01 Päätös Lautakunta päätti merkitä tiedoksi

Lisätiedot