Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita."

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET: Tavoitteet ja niiden toteutuminen Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle luodaan yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma ja aikataulutetaan toimenpiteet Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa. Toimenpideohjelma tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi keväällä Hankekehittäjä on aloittanut työnsä Kehittäjä vastaa ohjelman laatimisesta. Ohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Tavoitteet Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2015 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista. Tontteja on tarjolla Marjalan, Utran, Multimäen Karhunmäen ja Niittylahden alueilta sekä kaikista liitoskuntien taajamista. Karhunmäen uusi työpaikka-alue otetaan käyttöön. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Karhunmäen uusi työpaikka-alue on otettu käyttöön. Papinkankaan alueelta on tehty kesäkuussa raakamaa-kauppa. Työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmistunut ja tulee valtuuston päätettäväksi loppuvuoden aikana. Täydennysrakentamisohjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Tavoitteet Papinkankaan työpaikka-alue otetaan käyttöön Kaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa ja Enossa. Täydennysrakentamisohjelma on hyväksytty ja toteuttaminen käynnistyy. Täydennysrakentamisohjelman laatimisessa käytetään ulkopuolista konsulttia. Tarjousmenettely toteutetaan talvella Hanke on viivästynyt yhdyskuntasuunnittelun henkilövaihdosten vuoksi. Useita täydennysrakentamiskaavoja on käynnissä.

2 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2015 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden että toimitilojen investoinnit. Investointisuunnitelma on yleisten alueiden osalta valmistunut ja ohjelmien yhteensovittaminen on aloitettu. MATO-20 ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Investointisuunnitelma ja MATO-20 ohjelma sovitetaan yhteen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman Tavoitteet MATO -20 ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2015 Tehdään ruutukaava-alueen ja Niinivaaran laen alueen esteettömyyssuunnitelma valmiiksi. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja käynnistetään sen toteutus. Esteettömyyssuunnitelman raportti on valmistunut. Pyöräilyn pääreittien sijainnin ja ratkaisujen suunnittelu on käynnistymässä. Kauppakadun pohjoisosan suunnittelu on käynnissä. Pyöräilypysäköinnin periaatteet on esitetty viimeistelyvaiheessa olevassa pysäköintiselvityksessä, joka tuodaan KRAKLK:n käsittelyyn syksyllä Käynnistetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehdyn kartoituksen pohjalta laatukäytävien puutteiden poistamistoimet. Tavoitteet Polkupyöräpysäköintiä keskustassa lisätään edelleen. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laatukäytävien kuntoon saattaminen etenee. On sovittu pyöräilyn ja joukkoliikenteen liityntäpysäkkien parantamisen kiireellisyysjärjestys ja sovittujen kohteiden suunnittelu on käynnistetty.

3 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2015 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys etenee suunnitellusti. Toripysäköintilaitoksen selvitys on edennyt tehdyn sopimuksen mukaisesti. Laaditaan tarvittavat tarkennukset kävelykeskustan toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Tavoitteet Tarkennukset odottavat toripysäköintilaitoksen selvityksen valmistumista. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on valmistumassa, samoin Rantakadun välin Sairaalakatu-Rauhankatu. Suvantokatu-Koulukatu liittymän rakennustyöt ovat käynnissä. Kauppakadun suunnittelu välillä Yläsatamakatu-Rauhankatu on käynnistynyt. Symmetrisen kaupungin toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina

4 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä sekä selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelmasta muodostuu vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Hankekehittäjä on aloittanut työnsä Toimenpideohjelman laatiminen on käynnissä. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on käynnissä. Rantakatu avataan liikenteelle marraskuussa ja Suvantosilta marras-joulukuun vaihteessa. Suvantokatu-Koulukatu liittymän suunnitelma on hyväksytty ja rakentaminen käynnistynyt elokuussa. Ks. ed. Joukkoliikenteen vuorotarjontaan on tehty muutoksia ja otettu käyttöön KELA-tuettu 2. asteen koulumatkalippu ja yli 25-vuotiaiden opiskelijalippu. Kaupungin tonttitarjonta on riittävä ja monipuolinen. Useita asuinaluekaavoja on valmistelussa. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä ja tulee päätettäväksi loppuvuonna Enon kirkonkylän asemakaavauudistus on käynnistetty. Heinävaaran osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa 2015 ja se on lainvoimainen. Heinävaaran asemakaavauudistus on käynnistetty. Viherkaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Pyöräilyn edistämistä on jatkettu aiempien vuosien tapaan aktivoimalla tapahtumia ja toimintaa eri toimijoiden yhteistyöllä. Kevään pyöräilyviikolla ja syksyn Liikkujan viikolla toteutettiin useita erilaisia tapahtumia. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin.

5 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 14,7 23,74 11,8 49,5 % 9,8 19,4 % 22,42-1,3-5,6 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,3 % 7,3 % 5,6 % 76,4 % 5,6 % 0,3 % 6,9 % 0,0-6,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) ,5 % ,7 % ,0-5,6 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,34 0,50 1,00 200,0 % 1,50 1,0 200,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 7,34 7,50 8,00 106,7 % 7,00 14,3 % 8,50 1,0 13,3 % Toimintatulot ,5 % ,6 % ,0 75,0 % Toimintamenot ,5 % ,7 % ,0-5,6 % Toimintakate ,6 % ,8 % ,0-6,5 % Toimintatulot % menoista 2,91 % 1,12 % 2,99 % 267,5 % 1,48 % 102,7 % 2,07 % 0,0 85,4 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana. Toimintamenojen säästön arvioidaan syntyvän pääasiassa toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluista sekä muista kuluista. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen,kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 14,9 15,23 10,0 65,4 % 10,9-8,8 % 15,03-0,2-1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 29,7 % 30,5 % 11,9 % 39,1 % 35,9 % -66,9 % 30,9 % 0,0 1,3 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) ,4 % ,6 % ,0-1,3 % Seudullinen joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) ,5 % ,6 % ,0 0,0 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,96 17,00 15,50 91,2 % 17,00-8,8 % 16,60-0,4-2,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 17,46 17,00 16,50 97,1 % 17,00-2,9 % 16,60-0,4-2,4 % Toimintatulot ,2 % ,1 % ,0 0,0 % Toimintamenot ,5 % ,7 % ,0-0,2 % Toimintakate ,2 % ,4 % ,0-0,5 % Toimintatulot % menoista 60,7 % 68,9 % 53,8 % 78,2 % 31,2 % 72,4 % 69,0 % 0,0 0,2 % Tulosalueen kommentit: Talousarviota on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä ( 202). Talousarviomuutoksen syynä oli joukkoliikenteen selvästi talousarviota heikompi toteutuminen. Tulosalueen luvut on muutettu vastaamaan päätöstä. Muilta osin yhdyskuntasuunnittelun talous toteutunee likimain talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot ja ostopalvelujen menot voivat jäädä jonkin verran talousarviota pienemmiksi. Maankäyttökorvaukset toteutuvat vähintään budjetoidun suuruisina. Tulotavoite voidaan ylittää, jos hyväksytty Ukonniityn asemakaavan muutos saa lainvoiman suoraan ilman valituksia. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm ,2 % 121-1,7 % 120 0,0 0,0 % - joista omakotitalotontteja ,9 % 95-1,1 % 94-1,0-1,1 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,0 % 13-30,8 % 10 0,0 0,0 % - joista työpaikkatontteja ,7 % 13 23,1 % 16 1,0 6,7 % /asukas (brutto) 17,3 12,5 5,4 43,1 % 11,1-51,3 % 9,2-3,3-26,5 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) ,1 % ,2 % ,0-26,5 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0,0 /asukas (brutto) 7,0 7,7 5,0 64,5 % 5,4-7,6 % 7,7 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 59,3 % 47,3 % 65,3 % 138,0 % 52,3 % 24,9 % 47,3 % 0,0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) ,5 % ,4 % ,0 0,0 % Metsät 0,0 /asukas (brutto) 8,4 9,4 5,1 54,2 % 5,9-13,3 % 9,4 0,0 0,0 % Metsän myynti m³ ,5 % ,3 % ,0 7,7 % Tuottojen osuus kuluista % 142,1 % 127,1 % 221,9 % 174,6 % 192,2 % 15,4 % 127,1 % 0,0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) ,2 % ,1 % ,0 0,0 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 11,73 13,00 12,38 95,2 % 12,38 0,0 % 12,50-0,5-3,8 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,42 0,50 1,00-50,0 % 0,50 0,5 Henkilötyövuodet yhteensä 13,15 13,00 12,88 99,1 % 13,38-3,7 % 13,00 0,0 0,0 %

6 Toimintatulot ,3 % ,3 % ,0-1,0 % Toimintamenot ,2 % ,6 % ,0-11,2 % Toimintakate ,8 % ,9 % ,0 2,7 % Toimintatulot % menoista 342,2 % 373,1 % 674,6 % 180,8 % 469,5 % 43,7 % 415,9 % 0,4 11,5 % Tulosalueen kommentit: Metsien osalta puun myyntimäärä ylittää hieman talousarvion, mutta tuloennuste on talousarvion mukainen. Puun hinta on huonon puukauppatilanteen vuoksi laskenut ja myytävä puusto on ollut kuitupuuvaltaista ensiharvennusta. Toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti noin euroa, koska osasta tonttien esirakentamisista luovuttiin ja muutamia purettavia kohteita siirtyi tuleville vuosille. Toimintatulojen alitus johtuu maankäyttökorvaustulon siirtymisestä vuodelle Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 31,1 32,95 23,3 70,6 % 24,1-3,5 % 30,69-2,3-7,4 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,1 7,1 4,9 68,8 % 4,6 5,2 % 6,4-0,7-10,7 % Tuottojen osuus kuluista % 21,3 % 16,6 % 17,8 % 107,5 % 17,2 % 3,6 % 20,5 % 3,9 % 19,2 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) ,6 % ,3 % ,0-7,4 % Liikenneväylien hoito 0,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,3 % 757 1,7 % 770 2,0 0,3 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,0 % 413 0,7 % 416-4,0-1,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) ,3 % 313 2,6 % 321 4,0 1,2 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,5 % 31 6,5 % 33 2,0 6,1 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,6 % ,6 % ,0-1,6 % /m 2 0,46 0,52 0,35 67,6 % 0,37-5,7 % 0,50 0,0-2,6 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,3 % ,2 % ,0-5,2 % /m 2 0,13 0,12 0,08 71,3 % 0,10-21,2 % 0,12 0,0 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,8 % ,9 % ,0 11,2 % /m 2 0,09 0,09 0,07 78,8 % 0,07 4,9 % 0,10 0,0 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) ,2 % ,2 % ,6-1,5 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) ,2 % ,9 % ,0-1,5 % Puistojen hoito 0,0 Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,6 % 165 2,4 % 169 1,0 0,6 % /ha (brutto) ,6 % ,3 % ,4 7,9 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) ,1 % ,1 % ,0 8,6 % Ulkovalaistus 0,0 Ulkovalopisteiden lkm ,0 % ,1 % ,0 0,0 % /valopiste (brutto) ,0 % 42-11,6 % 58 3,3 6,0 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) ,0 % ,6 % ,0 6,0 % Muu ylläpito 0,0 /asukas (brutto) 15,8 13,8 9,3 67,4 % 9,6-3,0 % 15,1 1,3 9,6 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,7 % ,8 % ,0-2,3 % Uudelleen päällystys /m 2 8,0 7,4 6,9 93,6 % 7,2-3,6 % 7,4 0,0 0,0 % Uudelleen päällystys m ,3 % ,5 % ,0 0,0 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) ,4 % ,7 % ,0 9,6 % Katujen, puistojen ym. investoinnit 0,0 Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,2 % ,0 13,3 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,24 15,25 11,75 77,0 % 15,00-21,7 % 12,50-2,8-18,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 2,00 #JAKO/0! 2,00 2,0 Henkilötyövuodet yhteensä 15,91 15,25 13,75 90,2 % 15,00-8,3 % 14,50-0,8-4,9 % Toimintatulot ,7 % ,4 % ,0 8,0 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,2 % ,0 13,3 % Toimintamenot ,1 % ,7 % ,0 4,1 % Toimintakate ,7 % ,2 % ,0-0,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 32,0 % 33,5 % 32,9 % 98,2 % 29,0 % 13,5 % 36,2 % 0,0 8,3 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toteumaennuste on pääosin aiemmin raportoidun mukainen. Talvihoidon kustannusennustetta on nostettu aikaisemmasta, koska alueiden kasvun vaikutusta ei oltu aiemmissa ennusteissa osattu ottaa täysimääräisesti huomioon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talvihoidon kustannusennusteen vaikutukset pystytään kattamaan tulosalueen sisältä siten, että toimintakate tullee muodostumaan vähintään talousarvion mukaiseksi. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 50,93 52,25 46,63 89,2 % 51,38-9,2 % 48,60-3,65-0,07 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,93 0,50 4,50 900,0 % 1,00 350,0 % 4,00 3,50 7,00 Henkilötyövuodet yhteensä 53,86 52,75 51,13 96,9 % 52,38-2,4 % 52,60-0,15 0,00 Toimintatulot ,2 % ,9 % ,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,2 % ,00 0,13 Toimintamenot ,8 % ,3 % ,00 0,00 Toimintakate ,0 % ,9 % ,00-0,05 Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 75,2 % 74,9 % 86,1 % 114,9 % 83,7 % 2,9 % 76,3 % 0,01 0,02

7 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue Ta 2015 Tot Tot. % Tot Muutos% Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot , ,6 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot ***** 0 ***** Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,1 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,8 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot , Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset , ,8 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,4 270 Maaomaisuus Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,7 Muut toimintatuotot ,

8 Ta 2015 Tot Tot. % Tot Muutos% Toimintakulut , ,6 Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate , ,9 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,2 Muut toimintatuotot ***** ,4 Valmistus omaan käyttöön , ,2 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,4 Muut toimintakulut , Toimintakate , ,2 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,1 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön , ,2 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,7 Toimintakate ,9

9 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015: Toteutuminen : Tavoitteet 2015/Vastuutaho Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän runko on valmis alkuvuonna 2015/Krak johtoryhmä Tulosalueita koskevat toimintajärjestelmän osat päivitetään ja laaditaan pääosiltaan vuonna 2015/Tulosalueiden vastuuhenkilöt Kaupungin paikkatieto-ohjelma valmistellaan/paikkatietoinsinööri yhdessä Krakin ICT-ryhmän kanssa Kaupunkirakenneyksikölle tehdään hankintaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2015 määritellyt tehtävät/ Krak hankintavastaava ja johtoryhmä Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin. Tulosalueiden osat toimintajärjestelmästä voitaneen laatia vasta vuonna Paikkatieto-ohjelman luonnos on laadittu ja esitelty kevään aikana ICT-ryhmässä. Toimeenpanosuunnitelma on laadittu.

10 YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - SYYSKUU 2015 Ta 2015 Tot Erotus Käyttö % Ennuste 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2870 Kadut Kulut , Tuotot ,0 0 Netto , Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut , Tuotot ,0 0 Netto , Liikuntapaikat Kulut , Tuotot , Netto , Puistot ja yleiset alueet yhteensä Kulut , Tuotot , Netto , Kotisatamat Kulut , Tuotot ,0 0 Netto , YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut , Tuotot , Netto ,

11 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

12 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

13 Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v /3

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.3.2016: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 31.7.2016: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2016 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014:

Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014: Kaupunkirakenneohjelman keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2014: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden,

Lisätiedot

Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016:

Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016: Kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet vuodelle 2016: Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne

Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2017: Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristöjohtaja Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakennepalveluiden vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta

Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017

Strategiset tavoitteet vuodelle 2017 Strategiset tavoitteet vuodelle 2017 Kaupunkiympäristön toimiala Miellyttävän kaupunkiympäristön merkitys kaupungin vetovoimalle on korostunut viimeaikaisessa kaupunkipoliittisessa keskustelussa. Lisäksi

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tilivelvollinen: tekninen johtaja Anu Näätänen Kaupunkirakennelautakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat kaavojen valmistelu ja tonttien luovutus sekä vastuu maa- ja vesialueiden,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KV 4.11.2013 167 RAJATON TULEVAISUUS KAUPUNKIRAKENNEOHJELMA 2013-2016

KV 4.11.2013 167 RAJATON TULEVAISUUS KAUPUNKIRAKENNEOHJELMA 2013-2016 KV 4.11.2013 167 RAJATON TULEVAISUUS JOHDANTO Kaupungin strategiaa toteutetaan toteuttamisohjelmilla ja talousarvioilla. Kaupunkirakenneohjelman painopisteet Kaupunkirakenneyksikkö (KRAK) valmistelee maapoliittisen

Lisätiedot

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu.

Tavoitteissa ja aikataulussa on huomioitu Pohjois-Karjalan SOTE-tuotantoalueen valmistelu. Palveluohjelma: Lasten ja nuorten palveluohjelma Kehittämishanke: Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Tuotantopuolen vastuuhenkilö: palvelupäällikkö ja tuotantojohtaja Tilaajapuolen vastuuhenkilö:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta

Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot