Verohuojennukset voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verohuojennukset voimaan"

Transkriptio

1 Metsävero-opas 2009

2 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan verotusta. Huojennus on ensivaiheessa 50 prosenttia puukaupan bruttotuloista, joten joka toinen euro on verovapaata tuloa. Tarkemmat tiedot verohuojennuksista löydät tämän oppaan seuraavilta sivuilta. Osuuspankit elävät vahvasti mukana metsänomistajan arjessa. Yksi merkittävimmistä palveluistamme on lainopillinen palvelu. Metsänomistuksen rakennemuutoksen myötä lainopillisten palvelujen tarve korostuu. Metsäalan lainsäädännön tuntemus ja sen soveltaminen käytäntöön on ensiarvoisen tärkeää metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa. Asiantuntevalla verosuunnittelulla on monissa tapauksissa mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos ei kuitenkaan ole pelkkää verosuunnittelua. Osuuspankeissa tunnetaan metsänomistajan arki ja osataan ottaa huomioon muutkin tekijät. Tavoitteena on aina kokonaisratkaisu, josta ei jää vanhemmille ja perillisille mitään hampaan koloon. Tähän oppaaseen olemme koonneet keskeisimmät metsätalouden verotukseen vaikuttavat säädökset selkeäksi kokonaisuudeksi. Opas rohkaisee metsäveroilmoituksen omatoimiseen täyttämiseen. Verotus on joskus monimutkaista, mutta hyvien ohjeiden turvin verokarhu on selätettävissä. Sisältö Sivu 5 Pikaohje metsäverolomakkeen täyttöön Sivu 6 Metsätalouden tulot Sivu 8 Metsätalouden tulojen verohuojennukset Sivu 9 Vähennettävät menot Sivu 10 Verohuojennettuun tuloon liittyvät menot Sivu 13 Arvonlisäverotus Sivu 14 Verovirastoon yksi lomake Sivu 16 Muistiinpanotaulukot Sivu 20 Metsätilan sukupolvenvaihdos Sivu 22 Osuuspankin metsäpalvelut 2

3 Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiseltakin Metsäveroilmoituksen täyttäminen vaatii paneutumista, mutta ei ole ylivoimainen tehtävä. Siitä selviää, vaikka verotus ei olisi tuttua. Tärkeintä on, että verolomakkeelle tulee kirjattua kaikki metsätaloudesta verovuoden aikana saadut tulot ja kaikki verovuoden aikana maksetut metsätalouden menot. Verovuoden 2008 metsäveroilmoitus täytetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin edellisen vuoden veroilmoitus. Edellinen veroilmoitus ja muistiinpanot sekä verolomakkeen 2C täyttöohje on hyvä ottaa esille, kun ryhtyy täyttämään uutta ilmoitusta. Muistiinpanojen laadintaan ja veroilmoituksen täyttöön tuli muutoksia metsänomistajille, jotka ovat tehneet puukaupan tai sen jälkeen. Näiden kauppojen tuloja koskevat verohuojennukset, ja kauppoihin suoranaisesti liittyviä menoja vähennysoikeuden rajaus. Muutoksia tuli myös metsävähennyksen käsittelyyn. Veroa tulojen ja menojen erotuksesta Metsätalouteen sovelletaan puun myyntituloverotusta. Siinä veroa maksetaan metsästä saatujen myyntitulojen ja metsätalouden menojen erotuksesta. Puun myyntituloverotus on metsänomistajalle melko selkeä verotusmuoto. Tulot ja menot kirjataan muistiinpanoihin, loppusummat ilmoitetaan verolomakkeella ja niiden positiivisesta erotuksesta (verolomakkeen kohta 12) maksetaan veroa 28 prosenttia. Metsätalouden tulo on verotuksessa pääomatuloa, kuten esimerkiksi osinko- ja sijoitusasunnon vuokaratulot. Siksi veroprosentti on kiinteä 28 prosenttia metsänomistajan muiden tulojen suuruudesta riippumatta. Poikkeuksena on vain hankintatyön arvo, jota verotetaan tekijänsä ansiotulona samaan tapaan kuin esimerkiksi palkkatuloa. 3

4 Menot ilmoitetaan joka vuosi Metsäveroilmoitus annetaan myös sellaisilta vuosilta, joina metsätaloudesta ei ole ollut tuloja. Tällöin ilmoituksella ilmoitetaan vain menot. Menojen ilmoittaminen on metsänomistajan edun mukaista, sillä verottaja vähentää ilmoitetut menot metsänomistajan muista pääomatuloista tai niillä alennetaan hänen ansiotulojensa veroja. Metsätaloudelle on tyypillistä, että puukauppatuloja ei ole läheskään joka vuosi. Pienillä tiloilla voi kulua jopa vuosikymmeniä niin, että tilalta ei myydä puuta lainkaan. On selvää, että tällaisilta vuosilta ei tule myöskään veronmaksua, koska verotus perustuu todellisiin myyntituloihin. Puukauppatuloista verottaja saa tiedon suoraan ostajilta. Siitä huolimatta metsänomistajan on ilmoitettava tulot veroilmoituksellaan. Ostaja pidättää puukauppatuloista ennakkoveron. Se oli vuonna 2008 pystykaupoissa 19 prosenttia ja hankintakaupoissa 13 prosenttia. Metsänomistaja saa tililleen puukauppasumman, josta on vähennetty ennakkovero ja lisätty mahdollinen arvonlisävero. Tulot ja menot muistiinpanoihin Metsänomistajan on laadittava metsätalouden tuloista ja menoista muistiinpanot. Merkintöjen on perustuttava pääsääntöisesti osto- ja myyntitositteisiin. Muistiinpanoja ja tositteita ei toimiteta veroilmoituksen mukana verottajalle. Muistiinpanoissa tulot eritellään hankinta- ja pystykauppatuloihin. Menot jaotellaan matkakuluihin, palkkausmenoihin ja muihin menoihin sekä poistoina vähennettäviin menoihin. Arvonlisäverot erilleen Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat kirjaavat muistiinpanoissaan arvonlisäverot omiin sarakkeisiinsa erilleen metsätalouden menoista ja tuloista. Ne myös ilmoitetaan omalla veroilmoituksellaan, Alkutuottajan arvonlisäveroilmoituksella. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, hän kirjaa arvonlisäverot metsätaloutensa menoiksi. Metsätaloudesta muistiinpanot Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja on velvollinen laatimaan metsätalouden tuloistaan ja menoistaan muistiinpanot kalenterivuosittain. Muistiinpanoihin kirjataan kaikki kalenterivuoden tapahtumat. Tapahtumat lasketaan tulo- ja menokohdittain yhteen. Verolomakkeelle merkitään vain loppusummat. Näin muistiinpanot toimivat tulojen ja menojen erittelyinä. Muistiinpanojen tekemiseen ei liity muotoseikkoja. Tapahtumat voidaan kirjata vaikka ruutupaperille, mutta järkevintä on käyttää valmiita muistiinpanotaulukoita, esimerkiksi tämän oppaan taulukoita. Valmiissa taulukoissa asiat tulevat kirjatuiksi tavalla, joka helpottaa veroilmoituksen täyttöä. Samalla ne toimivat seuraavana vuonna metsänomistajan muistilistana siitä, mitä tapahtumia metsätalouteen liittyy. Muistiinpanot kannattaa laatia selkeiksi, koska metsänomistajan on toimitettava ne verottajalle tarkistusta varten niitä erikseen pyydettäessä. Veroilmoitukseen muistiinpanoja ja niihin liittyviä tositteita ei liitetä, vaan metsänomistaja säilyttää ne itse. Säilyttämisvelvollisuus on kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien, joten vuoden 2008 muistiinpanot on säilytettävä vuoden 2014 loppuun saakka. Muistiinpanoissa tulo on sen vuoden tuloa, jonka aikana se on ollut metsänomistajan nostettavissa (kassaperiaate). Meno on sen vuoden menoa, jonka aikana metsänomistaja on sen maksanut. Jos esimerkiksi puukauppa on tehty ja puut korjattu vuoden 2008 aikana, mutta maksut tai osa niistä tulee metsänomistajan tilille vasta seuraavana vuonna, kirjataan vuoden 2009 puolella saadut tulot vasta vuoden 2009 muistiinpanoihin ja ilmoitetaan sen verovuoden veroilmoituksella. 4

5 Veroilmoituksen täytön pikaohje Merkittävä osa metsänomistajista selviää metsätalouden veroilmoituksen täytöstä varsin vähällä vaivalla. Tällä sivulla on pikaohje, joka todennäköisesti riittää silloin, kun metsätalouden kuitteja on vain muutamia tai verotus on entuudestaan tuttua. Jos harjoitat aktiivista metsätaloutta tai haluat muutoin tutustua laajemmin metsäverotukseen, löydät lisäohjeita ja muistiinpanotaulukot tämän oppaan myöhemmiltä sivuilta. Metsätalouden tuloveroilmoitus annetaan joka vuosi. Näin ollen ilmoitus annetaan myös sellaisilta vuosilta, joilta metsätaloudesta on ollut pelkästään menoja. Jos ei ole tuloja eikä menoja, voi ilmoituksen jättää antamatta. Nyt täytettävällä veroilmoituksella ilmoitetaan vuoden 2008 aikana saadut tulot ja maksetut menot. Menot ilmoitetaan, vaikka tuloja ei olisi lainkaan. Metsätaloudesta täytetään verolomake 2C ja palautetaan verotoimistoon. Palautusajat selviävät veroilmoituksen täyttöohjeesta. Arvonlisäverot ilmoitetaan Alkutuottajan arvonlisäveroilmoitus -lomakkeella. Siinä tapauksessa, että metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, hän ilmoittaa myös arvonlisäverot metsätalouden menoina lomakkeella 2C. Tiivistetty täyttöohje Varaa esille vuoden 2007 veroilmoituksen jäljennös ja metsätalouden muistiinpanot. Niitä voit käyttää mallina, kun alat kirjaamaan vuoden 2008 tapahtumia. Varaa esille vuoden 2008 verolomake 2C ja arvonlisäverolomake täyttöohjeineen. Lajittele tulo- ja menotositteet aikajärjestykseen ja numeroi ne. Jos olet tehnyt puukaupan 1.4. tai sen jälkeen, tutustu verohuojennusohjeisiin. Kirjaa tapahtumat muistiinpanoihin. Kirjaa arvonlisäverot omiin sarakkeisiinsa, jos olet alv-velvollinen. Tee menokirjaukset, vaikka tuloja ei olisi. Tee matkakuluista, jos niitä on, erilliset muistiinpanot. Laske hankintatyön arvo, jos olet tehnyt kyseistä työtä. Laske tulot ja menot sarakkeittain yhteen. Siirrä loppusummat verolomakkeelle 2C. Ilmoita arvonlisäverot omalla lomakkeellaan, jos olet alv-velvollinen. Allekirjoita lomakkeet. Palauta ilmoitukset veroilmoituksen täyttöohjeen ohjeiden mukaan. Maksa tilitettävä arvonlisävero eräpäivään mennessä. Kun saat esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista, että myös metsätalouden korot on merkitty sille. 5

6 Metsätalouden tulot Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja kirjaa kaikki metsätalouden tulot muistiinpanoihinsa ja ilmoittaa ne veroilmoituksellaan. Muistiinpanoihin kirjataan vain ne tulot, jotka ovat olleet metsänomistajan nostettavissa vuoden 2008 aikana. Puunostajan antamassa tilityksessä on yleensä ilmoitettu erikseen puukaupan kokonaissumma, arvonlisävero ja ennakonpidätys. Muistiinpanoissa tuloiksi kirjataan summa, josta ei ole vähennetty ennakonpidätystä ja johon ei ole lisätty arvonlisäveroa. Arvonlisäverot kirjataan omaan sarakkeeseensa ja ilmoitetaan erikseen arvonlisäveroilmoituksella. Ennakonpidätystä ei ilmoiteta lainkaan. Verottaja saa siitä tiedon suoraan puunostajalta ja lukee sen perusteella ennakonpidätyksen metsänomistajan hyväksi verotusta suorittaessaan. Pystykauppatulot Pystykaupoissa puunostaja hoitaa puun korjuun. Saatu tulo on kokonaan metsätalouden pääomatuloa. Varsinaisten runkopuusta saatujen pystykauppatulojen lisäksi tähän kohtaan kirjataan myös joulukuusista, aurausviitoista, hakkuutähteestä ja muusta metsäenergiapuusta saatu tulo silloin, kun siihen ei sisälly metsänomistajan hankintatyötuloa. Puukauppatilitykseen sisältyvä arvonlisävero kirjataan omaan sarakkeeseensa. Hankintakauppatulot Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa itse puun tienvarteen. Muistiinpanoissa hankintakauppatulo on jaettava metsätalouden pääomatuloksi (puun osuus) ja työn tekijän oman työn arvoon silloin, kun metsänomistaja tai hänen perheenjäsenensä tekee työn. Jos hakkuu ja kuljetus teetetään ulkopuolisella henkilöllä tai yhtiöllä, ei oman työn arvoa synny siltä osin lainkaan. Tulo on silloin kokonaan pääomatuloa. Vakuutuskorvaukset Metsätalouteen liittyvät vakuutus- ja muut korvaukset kirjataan muistiinpanoihin metsätalouden tuloksi. Tällaisia korvauksia ovat mm. metsävakuutuksen perusteella maksettavat lumi- ja myrskyvahinkokorvaukset. Puutavaran yksityiskäyttö Asuinrakennuksen, rantasaunan, kesämökin ja muiden yksityistalouden rakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen sekä muuhun yksityistalouden käyttöön otetun puutavaran kantoraha-arvo on muistiinpanoihin kirjattavaa metsätalouden pääomatuloa. Eri puutavaralajien kantoraha-arvoista on muun selvityksen puuttuessa käytettävissä Verohallituksen yhtenäistämisohjeet osoitteessa: Oman asunnon lämmittämiseen käytetyn puutavaran arvoa ei kirjata muistiinpanoihin. Se on verovapaata tuloa. Puutavaran maatalouskäyttö Maatalouden polttopuuta, tarvepuuta ja jatkojalostuspuuta koskevat samat säännöt kuin yksityistalouden rakennuspuuta. Maatalouden tuotantorakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen käytetyn puutavaran arvoa ei kirjata muistiinpanoihin. Sitä koskee ns. hiljainen kuittaus, jonka mukaan arvoa ei ilmoiteta maatalouden verolomakkeella vähennettäväksi menoksi ja metsätalouden verolomakkeella tuloksi. Muun elinkeinotoiminnan kuin maatalouden käyttöön otetusta puutavarasta kirjataan muistiinpanoihin metsätalouden pääomatuloksi puutavaran käypä arvo. Keräilytuotteiden arvo Marjojen, sienten, käpyjen ja muiden vastaavien keräilytuotteiden myynnistä saatuja tuloja ei kirjata muistiinpanoihin. Ne ovat verovapaata tuloa. 6

7 Verottaja saa tiedot puukauppatuloista puunostajilta pysty- ja hankintakauppoihin eriteltyinä. Metsänomistajan on silti ilmoitettava tulot veroilmoituksellaan ja pidettävä pysty- ja hankintakauppatulot erillään. Valtion tuet Valtion Kemera-lain perusteella maksamat metsätalouden tuet ovat verovapaata tuloa siltä osin kuin ne ylittävät tuettuun hankkeeseen kohdistuvat menot. Tällaisia tukia ovat mm. nuoren metsän hoidon, metsätien tekemisen, kunnostusojituksen ja tuhoutuneen metsän uudistamisen tuet. Sen sijaan muut kuin Kemera-lain perusteella maksettavat metsätalouden tuet ja avustukset ovat veronalaista tuloa, joten ne kirjataan muistiinpanoissa metsätalouden pääomatuloksi. Hankintatyön arvo ansiotuloa Hankintakaupoissa myyntitulo jaetaan kahteen osaan; pääomatuloon ja hankintatyön tekijän oman työn arvoon. Työn arvo verotetaan ansiotulona. Pääomatulo-osuus kirjataan metsätalouden pääomatuloksi. Sen selvittämiseksi on ensin laskettava hankintatyön arvo ja vähennettävä se puukaupan kokonaisarvosta. Veroilmoituksen täyttöohjeessa on ohjeet hankintatyön arvon laskemiseksi. Hankintatyön arvo on verovapaata tuloa 125 kuutiometriin saakka. Verovapaus on maatilakohtainen. Verovapaus on yhteensä 125 kuutiometriä tilaa kohti silloinkin, kun hankintatyötä on tehnyt useampi henkilö. Hankintatyön arvo lasketaan ja verotetaan siltä vuodelta, jona työ tehdään. Tehdyn työn arvo ilmoitetaan verolomakkeella sinä vuonna, jona puutavara on valmistettu ja kuljetettu tien varteen silloinkin, kun puutavaran luovutus ja maksu tapahtuvat seuraavana vuonna. Silloin hankintatyön arvo vähennetään pääomatulosta vasta tulojen saantivuonna. Hankintakauppa voidaan toteuttaa myös siten, että työ teetetään ulkopuolisella henkilöllä, yrityksellä tai metsänhoitoyhdistyksellä. Silloin saatu tulo on metsätalouden pääomatuloa ja työstä aiheutuneet kulut metsätalouden vuosimenoja. 7

8 Metsätalouden tulojen verohuojennukset Osaa vuosien metsätalouden pääomatuloista koskevat veronhuojennukset, jotka vaikuttavat veroilmoituksen täyttöön ensimmäisen kerran verovuoden 2008 verotuksessa. Vuoden 2008 ja 2009 huojennukset Vuoden 2008 aikana saadut puukauppatulot vapautettiin verosta kokonaan ensiharvennuskaupoissa, jotka solmittiin välisenä aikana, ja joista tulot saadaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Muistiinpanoihin liitetään kopio metsänkäyttöilmoituksesta, puukauppasopimus ja luovutusasiakirja, joista käy selville kaupan ajankohta ja se, että kysymyksessä on ensiharvennushakkuu. Ensiharvennusten verovapaus on valinnainen. Metsänomistaja saa sen lopullisen verotuksen toimittamisen yhteydessä, kun hän ilmoittaa tulot ja menot verolomakkeen kohdassa 29. Ensiharvennushakkuuna pidetään hakkuuta, joka on kohdistunut metsään, jonka puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta 1,3 metrin korkeudelta maanpinnasta mitattuna on enintään 16 senttimetriä. Toinen verohuojennus koskee kaikkien solmittujen puukauppojen pääomatuloja. Näistä tuloista verovapaata tuloa on 50 prosenttia, kun tulo on saatu vuoden 2010 loppuun mennessä. Muistiinpanoihin kirjataan saatu pääomatulo kokonaan, sen jälkeen siitä vähennetään puolet ja vain toinen puoli ilmoitetaan veroilmoituksella verotettavaksi tuloksi. Verohuojennuksissa on huomattava, että ne on sidottu puukaupan solmimisajankohtaan. Näin ennen solmittujen puukauppojen tulot eivät kuulu huojennuksen piiriin, vaikka tulot olisi saatu tai sen jälkeen. Toinen huomioon otettava seikka on, että verohuojennus koskee bruttotuloa, joten verotuksessa tulojen puolitus tehdään ensin ja metsätalouden menot vähennetään vasta sen jälkeen. Vuoden 2010 huojennukset Puukauppatulojen 50 prosentin verohuojennus on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Huojennuksen piiriin kuuluvat solmituista kaupoista pääomatulot, jotka metsänomistaja saa vuoden 2010 loppuun mennessä. Mikäli puukauppa on solmittu vuoden 2010 aikana ja tulot saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä, tuloja koskee 25 prosentin verohuojennus, joten näiden vuoden 2010 kauppojen tuloista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia. Vuoden 2011 huojennukset Verohuojennus jatkuu 25 prosentin suuruisena vuoden 2011 loppuun saakka. Vuoden 2011 aikana saaduista tuloista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia, kun puukauppa on solmittu Vuonna 2008 voimaan tulleet verohuojennukset eivät koske kauppoja, jotka on solmittu vuoden 2011 aikana. Niistä saadut tulot ovat kokonaan verotettavaa tuloa. Huojennusten vaikutus puukauppapäätöksiin Puukauppaa vuoden 2009 aikana suunnitteleva metsänomistaja voi arvioida verohuojennuksen vaikutusta siten, että kuinka monta prosenttia korkeampi puun hinnan pitäisi olla ilman verohuojennusta, jotta nettotulo olisi sama kuin huojennuksen kanssa. Tulos on noin 20 prosenttia. Näin ollen esimerkiksi tukkipuun 50 euron kuutiohinta vastaa noin 60 euron hintaa ilman verohuojennusta. Ja vastaavasti kuitupuun 15 euron kuutiohinta vastaa noin 18 euron hintaa ilman verohuojennusta. 8 8

9 Metsätalouden vähennykset Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja saa vähentää puun tuottamisesta ja korjuusta aiheutuneet menot sekä metsätalouden hallintomenot. Menot kirjataan muistiinpanoihin aikajärjestyksessä tositteiden perusteella. Menot kirjataan matka- ja palkkausmenoja lukuun ottamatta kaikki samaan taulukkoon ja lasketaan vuoden lopussa yhteen. Menojen summa siirretään verolomakkeelle 2C. Menot ilmoitetaan, vaikka tuloja ei olisi verovuonna ollut lainkaan. Metsänomistajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, kirjaavat myös arvonlisäverot metsätalouden vuosimenoiksi. Arvonlisäverovelvolliset kirjaavat arvonlisäverot omaan sarakkeeseensa. Metsätalouden menoihin ei kirjata metsätalouden lainojen korkoja. Korot ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella, elleivät ne ole sillä esitäytettynä. Vähennettäviä menoja Puukaupan hoito Puunkorjuu Hankintatyön teettäminen vieraalla Metsän uudistaminen Taimikonhoito Pystypuiden karsinta Metsän lannoitus Polttoaineet metsätalouden koneisiin Kaluston hankinta Kaluston korjaus Ojien perkaus Metsäsuunnittelu Kirjanpito Metsänhoitomaksu Metsävakuutusmaksut Metsätalouden rakennusten ja tonttien kiinteistövero MTK:n jäsenmaksu Kurssimaksut Ammattilehdet Puhelinmenot Metsätalouden lainojen liitännäiskulut Metsäsäätiön maksu Matkakuluista omat muistiinpanot Metsätalouden matkakuluista laaditaan omat muistiinpanot ja ne ilmoitetaan omana eränään veroilmoituksella. Metsänomistaja saa vähentää verotuksessa oman asunnon ja metsätilan väliset matkakulut. Vähennys on 0,24 euroa/kilometri (v. 2008), kun matkat tehdään omalla autolla. Yleisiä kulkuneuvoja käytettäessä vähennetään matkalippujen mukaiset menot. Matkakuluista muistiinpanoihin on hyvä liittää perustelut. Perusteluiksi riittää, että kirjataan matkan pituus, matkan tarkoitus ja tehty työmäärä, esimerkiksi taimikon raivaus, 0,5 ha, kuvio 124. Matkakulut saa vähentää, vaikka matkaan ei liittyisi näkyvää työsuoritusta. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi myrskyn jälkeen tehty metsän tarkistus, uudistusalan taimikon kevättarkistus ja puukauppaneuvottelut. Pelkkä käynti metsätilalla ei kuitenkaan riitä vähennysperusteeksi. Matkakulujen lisäksi vähennettäviin menoihin voidaan kirjata myös yöpymismenot tositteiden mukaisesti. Tositteet liitetään muistiinpanoihin. Vähennyskelpoisia matkakuluja Puunmyyntisuunnitelman laadinta Puukaupan tekeminen Puunkorjuun valvonta Puutavaran mittaus Korjuujälkien tarkistus Lumi- ja myrskyvahinkojen tarkistus Taimikoiden kevät- ja syystarkistus Metsänhoito- ja puunkorjuutyöt Tarvikkeiden ja työvoiman kuljetus Koulutustilaisuus Opintomatka Moottorisahan käyttö huollossa Palkkausmenot Matkakulujen tapaan palkkausmenot sivukuluineen kirjataan muistiinpanoissa erilleen metsätalo- 9

10 Vähennysten rajoitukset Vuosien menoihin, jotka liittyvät suoranaisesti ja sen jälkeen solmittuihin puukauppoihin, liittyy vähennysoikeuden rajaus. Sitä osaa menoista, joka liittyy verovapaaseen tuloon, ei ilmoiteta veroilmoituksella vähennettäviksi menoiksi. Vuoden 2008 ja 2009 rajoitukset Ensiharvennuskauppoihin, jotka solmittiin välisenä aikana, suoranaisesti liittyviä menoja ei vähennetä metsätalouden menoina, koska näiden kauppojen tulot ovat verovapaata tuloa. Muihin solmittuihin kauppoihin suoranaisesti liittyvistä menoista vähennetään vuoden 2008 ja 2009 muistiinpanoja laadittaessa 50 prosenttia. Muistiinpanoihin menot kirjataan kokonaisuudessaan, vähennetään niistä puolet ja toinen puolikas siirretään veroilmoitukselle riville 7 ja kokonaismeno riville 30. Tällaisia puukauppaan suoranaisesti liittyviä, osittain vähennyskelpoisia menoja ovat tämän puutavaran hakkuusta ja korjuusta aiheutuvat menot, esimerkiksi palkkiot ja palkat sivukuluineen, sekä puun myyntiin liittyvät asunnon ja metsän väliset matkakulut. Muut kuin suoranaisesti puukauppaan liittyvät menot ja ennen solmittuihin puukauppoihin liittyvät menot vähennetään täysimääräisinä. Menojen vähennysoikeuden rajaus ei koske arvonlisäveroja. Ne kirjataan muistiinpanoihin ja vähennetään veroilmoituksella kaikissa tapauksissa täysimääräisinä. Vuoden 2010 rajoitukset Verovuoden 2010 verotuksessa menoista vähennettäviin menoihin kirjataan 50 prosenttia kaupoissa, jotka on solmittu Vuoden 2010 aikana solmittujen kauppojen menoista vähennyskelpoista menoa on 75 prosenttia. Vuoden 2011 rajoitukset Verovuoden 2011 verotuksessa menoista vähennettäviin menoihin kirjataan 75 prosenttia kaupoissa, jotka on solmittu Vuonna 2011 solmittujen kauppojen menot ovat kokonaan vähennyskelpoisia. uden muista menoista ja ilmoitetaan veroilmoituksella niille varatussa kohdassa. Pienkaluston hankintamenot Metsätalouden pienkaluston, esimerkiksi vesurin, istutusputken, reppuruiskun ja käytetyn moottorisahan hankintamenot kirjataan muistiinpanoissa verovuonna vähennettäviksi vuosimenoiksi, kun hankintahinta on enintään 200 euroa. Tätä kalliimpi kalusto kirjataan ja vähennetään pääsääntöisesti poistomenettelyn kautta. Hankintamenon ylittäessä 200 euroa se voidaan kirjata vuosimenoiksi, jos kaluston todennäköinen taloudellinen käyttöikä on metsänomistajan käytössä alle 3 vuotta. Tilanne tulee vastaan lähinnä raivaus- ja moottorisahan kohdalla, kun metsänomistaja tekee itse hoito- ja hakkuutöitä huomattavassa määrin. Ojien ja teiden kunnossapitomenot Metsätalouden ojien, teiden ja rakennusten vuotuiset kunnossapitomenot kirjataan muistiinpanoissa vuosimenoiksi, ja perusparannusmenot poistoihin. Meno on perusparannusmenoa, jos kysymyksessä on vuotuista kunnossapitoa suurempi työvaihe, 10

11 Pienkaluston hankintamenot vähennetään vuosimenoina. Myös raivaus- tai moottorisahan hankintamenon voi vähentää vuosimenona, kun sahan arvioitu käyttöikä on enintään kolme vuotta esimerkiksi metsätien reunaojien tai pinnan uusiminen tai tukkoisten metsäojien uudelleen kaivaminen. Kemera-kohteiden menot Kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella valtion rahoitustukea saavien hankkeiden, esimerkiksi taimikonhoidon, menojen kirjaus vaatii metsänomistajalta tarkkaavaisuutta, koska tuesta on verotettavaa tuloa vain se osuus, joka vastaa hankkeen menoja. Toisin ilmaistuna tuki on verovapaata tuloa siltä osin kuin se ylittää hankkeen menot. Muistiinpanoja laadittaessa tuki voidaan jättää kirjaamatta tuloksi. Silloin kirjataan tuetun hankkeen menoista vähennettäviksi menoiksi vain se osuus, joka ylittää tuen määrän. Jos työ teetetään vieraalla, menot yleensä ylittävät tuen. Metsänomistajan itsensä toteuttamissa hankkeissa menot ovat yleensä pienemmät kuin tuki. Toinen vaihtoehto on kirjata muistiinpanoissa kaikki menot vähennettäviksi menoiksi ja saatu tuki tuloksi. Tässä vaihtoehdossa menot ilmoitetaan veroilmoituksella kokonaan. Tuesta ilmoitetaan tuloksi vähennettävien menojen suuruinen osuus. Käytännössä tämä vaihtoehto on selkeämpi, koska menot ajoittuvat hankkeen toteutusvuodelle, mutta tuki maksetaan usein vasta seuraavana vuonna. 11

12 Suuret hankinnat poistoina Metsätalouden koneiden, rakennusten, teiden ja ojien, joiden arvioitu taloudellinen käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintameno yli 200 euroa, hankintamenoja ei vähennetä vuosimenoina vaan vuotuisin poistoin. Muistiinpanoissa hankinnat kirjataan erilleen vuosimenoista. Ensimmäinen poisto tehdään sinä vuonna, jona hyödyke otetaan käyttöön. Poisto tehdään silloin hankintamenosta. Seuraavina vuosina poisto tehdään menojäännöksestä, jolla tarkoitetaan hyödykkeen jäljellä olevaa arvoa, kun alkuperäisestä hankintamenosta on vähennetty aikaisempien vuosien poistot. Arvonlisäverovelvolliset kirjaavat hyödykkeiden arvonlisäverot maksuvuoden vähennettäviksi arvonlisäveroiksi. Ei-arvonlisäverovelvolliset aloittavat poistojen tekemisen hyödykkeen arvonlisäverollisesta hankintamenosta. Veroilmoituksen täyttöohjeessa on ohjeet poistojen tekemiseksi. Ohjeessa olevat poistoprosentit tarkoittavat poiston enimmäismäärää. Metsänomistaja saa halutessaan tehdä poistot pienempinäkin tai jättää tekemättä kokonaan, jos hän esimerkiksi haluaa säästää poistoja vuosille, joilta hänellä on puukauppatuloja. Kun metsätalouteen kuuluva kone myydään tai vaihdetaan uuteen, kaupassa saatu myyntitulo ilmoitetaan verolomakkeella 9. Kesken vuotta myydystä koneesta ei tehdä poistoja myyntivuonna. Menovaraus 15 prosenttia Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja saa tehdä menovarauksen. Menovarauksella hän voi siirtää 15 prosenttia verovuoden metsätalouden pääomatuloista verotettavaksi myöhempinä vuosina. Näin menovarauksella voi lykätä veronmaksua myöhemmille vuosille. Menovaraus tehdään verolomakkeen 2C kohtiin tulevien pääomatulojen yhteismäärästä, josta on ensin vähennetty mahdollinen metsävähennys. Menovaraus on tarkoitettu kattamaan metsänuudistamisen kuluja. Se on ilmoitettava verolomakkeella metsätalouden tuloksi viimeistään varauksen tekovuotta seuraavana neljäntenä vuotena (Oulun ja Lapin lääneissä 6 v.). Metsänomistaja voi valita tulouttamisvuoden näiden aikarajojen puitteissa. Tuhovaraus tehdään vakuutus- ja muista vahingonkorvauksista. Sille ei ole asetettu 15 prosentin ylärajaa. Varaus saa olla tuhoutuneen metsän arvioitujen kunnostuskustannusten suuruinen. Tuhovaraus tuloutetaan kuten menovaraus. Metsävähennykseen korotus Metsävähennyksenä saa vähentää enintään 60 prosenttia metsätilan hankintamenosta. Yhden vuoden metsävähennys on 60 prosenttia kyseisen vuoden metsätalouden pääomatuloista. Tuloina otetaan huomioon vain jälkeen ostetuilta tiloilta saadut puun myyntitulot. Vähennykseen ovat oikeutettuja myös metsänomistajat, jotka ovat ostaneet tilan ollessaan pinta-alaverotuksessa. Metsävähennyksen pohjaa laajennettiin vuoden 2008 verotuksessa. Aikaisemmin vähennys oli 50 prosenttia metsän hankintamenosta, ja yhden vuoden vähennys enintään 40 prosenttia. Lisäksi vähennys muutettiin tilakohtaisesta omistajakohtaiseksi. Metsävähennyspohjan korottaminen 50 prosentista 60 prosenttiin koskee metsänomistajia, jotka ovat hankkineet metsätilan vastikkeellisesti jälkeen. Näin korotettuun vähennykseen ovat oikeutettuja myös ne metsänomistajat, jotka ovat käyttäneet 50 prosentin vähennyspohjan osittain tai kokonaan aiempina vuosina. Veroilmoituksella ilmoitettua vähennyspohjaa korotetaan 10 prosenttiyksiköllä. Metsävähennyspohjan korottamisen johdosta metsänomistajien on syytä täyttää metsävähennystä koskevat kohdat veroilmoituksella, vaikka vuodelta 2008 ei tulisi tehtäväksi vähennystä. Silloin vain korjataan kohta Metsävähennyspohja 60 prosenttiin hankintamenosta. Metsävähennys tehdään verolomakkeen 2C kohdissa ilmoitettavien metsätalouden veronalaisten pääomatulojen perusteella, jotka on saatu metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä. 12

13 Arvonlisäverotus Arvonlisävero ei ole metsänomistajalle lisävero, vaikka nimi siihen viittaakin. Valtaosalle metsänomistajista se on päinvastoin etu, joka alentaa verotusta, koska arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja saa sataprosenttisesti edukseen arvonlisäverot, jotka hän maksaa metsätalouden ostotuotteissa ja -palveluissa. Puukauppojen arvonlisävero on 22 prosenttia. Puun ostaja lisää arvonlisäveron verottoman hinnan päälle ja tilittää metsänomistajalle puukauppamaksujen yhteydessä. Metsänomistaja kirjaa summan arvonlisäveromuistiinpanoihinsa, vähentää siitä menojen yhteydessä maksamansa arvonlisäverot ja tilittää ylimenevän osan valtiolle. Jos menojen arvonlisäverot ovat suuremmat kuin tulojen, saa hän erotuksen veronpalautuksena. Alv-velvollisuuden raja euroa Metsänomistajan, jonka arvonlisäverolliset myynnit kalenterivuodessa ylittävät euroa, tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Kerran alettuaan arvonlisäverovelvollisuus jatkuu kunnes verottaja poistaa metsänomistajan lopettamisilmoituksen perusteella arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Vuoden myynteihin luetaan kaikki ne maksusuoritukset (tuotteiden ja palvelujen myyntihinnat), jotka metsänomistaja on saanut kalenterivuoden aikana. Metsätalouden myyntitulojen lisäksi euron rajaa arvioitaessa otetaan huomioon myös muut arvonlisäverolliset tulot (koneurakointi, maatalous, puutarhatalous, kalastus jne.). Koneiden ja muun vastaavan käyttöomaisuuden myyntihintoja ei lasketa mukaan myynteihin. Arvonlisäverovelvolliseksi on mahdollista hakeutua myös silloin, kun kalenterivuoden myynnit jäävät enintään euroon. Verovelvollisuutta koskeva hakemus, perustietoilmoitus, jätetään verovirastoon. Arvonlisäverovelvolliseksi voi joutua myös jälkikäteen. Verottaja merkitsee automaattisesti arvonlisäverovelvollisiksi metsänomistajat, joiden arvonlisäverolliset myynnit yhteensä ylittävät euroa kalenterivuonna. Oman käytön alv-vapaus 850 euroa Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuneen tai hakeutuneen metsänomistajan on maksettava arvonlisävero puutavarasta, jonka hän ottaa yksityistalouden rakennuspuuksi tai polttopuuksi. Arvonlisäverotuksessa puutavaran hintana käytetään puun kasvattamisen välittömiä ja välillisiä kustannuksia ilman oman työn arvoa, ei siis kantoraha-arvoa kuten puun myyntituloverotuksessa. Puutavaran arvoina voidaan käyttää seuraavia arvoja: rakennuspuu 5 e/kuutiometri tarvepuu 6 e/kuutiometri polttopuu 10 e/kuutiometri hake 7 e/kuutiometri Maksettava arvonlisävero saadaan, kun puutavaran arvo kerrotaan luvulla 0,22. Luonnolliset henkilöt, puolisot, jakamattomat kuolinpesät ja verotusyhtymät saavat ottaa metsätalouden, maatalouden, puutarhatalouden ja muun alkutuotannon myyntiin valmistettuja tuotteita omaan käyttöön alv-vapaasti yhteensä 850 euron arvosta vuodessa. Kun 850 euron raja ylittyy, arvonlisävero tilitetään vain ylimenevältä osalta. Muistiinpanoihin oma käyttö merkitään alv-vapaata osuutta vähentämättä. Arvonlisäveron tilitys Arvonlisäveroista on laadittava muistiinpanot. Tulot ja menot (myynnit ja ostot) eritellään muistiinpanoissa, joista verotoimistoon lähtevään ilmoitukseen siirretään vain loppusummat. Arvonlisäveroilmoitus on palautettava sellaiseltakin vuodelta, jolta se jää tyhjäksi. Allekirjoituksen ja päiväyksen lisäksi ruksataan tällöin kohta Ei ALV-toimintaa kalenterivuoden aikana. Arvonlisäveroista metsänomistajalle ei tule vero- 13

14 virastosta valmiiksi täytettyä maksumääräystä. Metsänomistaja laskee itse arvonlisäveron määrän arvonlisäveroilmoituksessa ja huolehtii veron tilittämisestä määräpäivään mennessä veroilmoituksen mukana saamallaan tilisiirtolomakkeella. Arvonlisäverottomat maksut Metsätaloudessa on meno- ja tuloeriä, joissa ei ole mukana arvonlisäveroa. Tavallisimpia arvonlisäverottomia menoja ja tuloja ovat: metsänhoitomaksu lainojen korot vakuutusmaksut palkat Kemera-tuet vakuutuskorvaukset Verovirastoon yksi lomake Metsätaloudesta annetaan omistajakohtaisesti yksi verolomake 2C ja yksi arvonlisäveroilmoitus. Tiedot kootaan muistiinpanoista yhdelle lomakkeelle silloinkin, kun saman omistajan tilat sijaitsevat eri kunnissa ja muodostavat erillisen maatilakokonaisuuden. Puolisot antavat yhden ilmoituksen. Suosituksena on yksi ilmoitus silloinkin, kun puolisoilla on yhdessä ja erikseen omistettuja tiloja. Jos tilan yksin omistava puoliso haluaa antaa omasta tilastaan erillisen veroilmoituksen, hän ruksaa ilmoituksellaan kohdan Oma erillinen ilmoitus. Puolisoiden yhdessä omistamalla metsä-/rekisteritilalla metsätalouden verotettava tulo jaetaan molempien puolisoiden verotettavaksi tuloksi. Verottaja tekee jaon omistusosuuksien suhteessa. Niissä tapauksissa, joissa tila on vain toisen puolison nimissä, tuloja ei jaeta puolisoiden kesken. Kuolinpesän verotus Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesästä täytetään näin ollen vain yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Kuolinpesän osakas ei ilmoita metsätalouden tuloja myöskään esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Osakkaan ei tarvitse ilmoittaa esitäytetyllä veroilmoituksella sitäkään, että hän on osakkaana kuolinpesässä. Samoin muistiinpanot tehdään kuolinpesäkohtaisesti, ei osakaskohtaisesti. Metsäveroilmoituksen palautusta koskevat samat jättöajat kuin luonnollisia henkilöitä. Pesän tuloja ei jaeta kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisiksi tuloiksi. Vain hankintatyön arvo verotetaan tekijän henkilökohtaisena ansiotulona. Yhtymän verotus Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti, mutta toisin kuin kuolinpesässä, tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina. Mikäli kysymyksessä on esimerkiksi maatila, jossa jotkut osakkaat tekevät työtä yhtymän maatalouden hyväksi, otetaan myös työpanokset huomioon maatalouden tulojen ansiotulo-osuuksia jaettaessa. Yhtymästä täytetään yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Osakkaat eivät anna erillisiä metsäveroilmoituksia. Samoin muistiinpanot tehdään yhtymäkohtaisesti, ei osakaskohtaisesti. Tiedot yhtymän osakkaista ja heidän osuuksistaan yhtymässä verotusyhtymät ilmoittavat lomakkeella 36 helmikuun loppuun mennessä, jolloin ne palauttavat myös metsä- ja arvonlisäveroilmoitukset. Yhtymän ja kuolinpesän verotusmenettely aiheuttaa sen, että osakkaiden henkilökohtaisesti maksamat metsätalouden menot, esim. matkakulut, vähennetään yhteisinä menoina verolomakkeella 2C. Siksi olisikin hyvä sopia, miten nämä asiat hoidetaan sellaisella tavalla, että kaikki osakkaat tulevat kohdelluiksi tasapuolisesti. Alv-velvollisuus ohjaa veroilmoituksen palautusta Metsätalouden veroilmoituksen 2C palautusaika määräytyy sen mukaan onko metsänomistaja metsätaloudestaan arvonlisäverovelvollinen vai ei. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat palauttavat metsätalouden veroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen viimeistään Sama palautusaika 14

15 koskee myös kaikkien verotusyhtymien metsätalouden veroilmoitusta ja lomaketta 36. Huhtikuussa nämä metsänomistajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen, jolla on otettu huomioon helmikuussa annetun metsätalouden veroilmoituksen tiedot. Ei-arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat eivät palauta helmikuussa metsätalouden veroilmoitusta, vaan vasta toukokuussa yhdessä esitäytetyn veroilmoituksen kanssa. Näin ollen metsätalouden verovuoden 2008 tiedot puuttuvat heidän esitäytetyltä veroilmoitukseltaan. Veroilmoitusten jättöajoista ja muista metsätalouden verotukseen liittyvistä asioista on selkeät, yksityiskohtaiset ohjeet verolomakkeen 2C täyttöohjeessa. Täyttöohjeeseen kannattaa tutustua jo siinä vaiheessa, kun aloittaa metsätalouden muistiinpanojen laatimisen. Tappio vähennetään muista tuloista tai veroista Puun myyntituloverotuksessa on tavallista, että metsätalous tuottaa välillä kansankielellä tappiota. Verolomakkeelle kertyy enemmän menoja kuin tuloja, jos puukaupat toistuvat harvakseltaan. Tämä ns. tappio, viralliselta nimeltään alijäämä, ei mene kuitenkaan hukkaan. Metsätalouden menot kannattaa kirjata muistiin ja merkitä veroilmoitukselle, vaikka myyntituloja ei olisi sinä vuonna lainkaan. Silloin menot vähennetään ensisijaisesti muista pääomatuloista. Jos metsänomistajalla ei ole muitakaan pääomatuloja, metsätalouden menoista ja vähennettävistä koroista muodostuu pääomatulolajin alijäämä, joka vähennetään alijäämähyvityksenä hänen ansiotuloistaan määräytyvistä veroista. Ansiotulojen veroista tehtävä vähennys on 28 prosenttia alijäämän euromäärästä. Vähennyksen enimmäismäärä on puolisoa kohti euroa. Sitä korotetaan yhdestä alaikäisestä lapsesta 400 eurolla ja useammasta lapsesta 800 eurolla. Metsänomistajan ei tarvitse vaatia alijäämähyvitystä veroilmoituksellaan. Verottaja tekee sen viran puolesta. Tappion vähennysaika 10 vuotta Jos alijäämä on niin suuri, että sitä ei voida kokonaan vähentää muista pääomatuloista ja ansiotulojen veroista, vahvistetaan metsätaloudesta pääomatulolajin tappio. Tappion saa vähentää seuraavan kymmenen vuoden aikana kertyvistä pääomatuloista. Tappioiden vanhentumisen 10 vuoden aikaraja vaikuttaa puukauppapäätöksiin. Ensisijaisesti se tulee vastaan pääasiassa metsätaloutta harjoittavissa kuolinpesissä. Niissä on tavallista, että metsätalouden alijäämää ei voi vähentää muista pääomatuloista ja ansiotulojen veroista, jolloin alijäämä vahvistetaan metsätalouden tappioksi. Puukauppojen toteutus kannattaa suunnitella siten, että seuraavat puukauppatulot tulevat tilille ennen kuin tappion syntymisestä on kulunut yli 10 vuotta. Muussa tapauksessa tappiot jäävät verotuksessa vähentämättä. Verovinkit Metsätalouden 100 euron meno alentaa veronmaksuasi 28 eurolla, kun ilmoitat menon verolomakkeella 2C. Matkakuluvähennyksenä saat vähentää 0,24 euroa/kilometri. Jos olet solminut puukaupan tai sen jälkeen, verotettavaa tuloa on puolet kauppasummasta. Toinen puoli on verovapaata tuloa. Vastaavasti kauppaan liittyvät menot puolitetaan. Osittain verovapaisiin kauppoihin liittyvä menojen puolittaminen ei koske arvonlisäveroja. Jos olet käyttänyt metsävähennyksesi loppuun, saat tehdä vielä 10 prosenttiyksikön lisävähennyksen. OP-Henkivakuutuksen palvelut antavat reilusti lisää suunnittelumahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksiin. Lisäohjeita metsäverotuksesta saat osoitteista: ja 15

16 Metsätalouden tulot solmittujen ensiharvennuskauppojen tulot ovat kokonaan verovapaata tuloa, kun tulot saadaan v loppuun mennessä. Puukaupoista, jotka on solmittu ja tulot saadaan vuoden 2010 loppuun mennessä, vähennetään verohuojennuksena 50 % bruttotulosta ja 25 %, kun tulot saadaan vuonna solmittujen kauppojen tuloista verohuojennuksena vähennetään 25 %, kun tulot saadaan v loppuun mennessä. Hankintakaupoissa kokonaistulosta vähennetään työn osuus, ja verohuojennus tehdään näin saadusta pääomatulosta. Arvonlisäveroa ei kirjata tuloksi, vaan omaan sarakkeeseensa ja ilmoitetaan täysimääräisenä arvonlisäveroilmoituksella kaikissa kaupoissa. Tos. nro Pvm Tulon laatu Tulo ilman alv:a Hankintakaupat työn osuus pääomatulo Verohuojennus 50/25% Verotettava osuus Arvonlisävero 16

17 Metsätalouden menot solmittujen verovapaiden ensiharvennuskauppojen menot ovat kokonaan vähennyskelvottomia, kun tulot saadaan viimeistään Suoranaisesti puukauppaan liittyvistä menoista vähennetään menokorjauksena 50 prosenttia kaupoissa, jotka on solmittu ja tulot saadaan v loppuun mennessä, ja 25 prosenttia, kun tulot saadaan v Vuonna 2010 somittujen kauppojen menokorjaus on 25 prosenttia, kun tulot saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Arvonlisäverot vähennetään kaikissa tapauksissa täysimääräisinä. Ei-arvonlisäverovelvolliset kirjaavat myös arvonlisäverot metsätalouden menoiksi sarakkeeseen Meno ilman alv:a. Tos. nro Pvm Menon laatu Meno ilman alv:a Menokorjaus 50/25 % Vähennettävä osuus Arvonlisävero 17

18 Metsätalouden matkakulut Suoranaisesti puukauppaan liittyvien matkakulujen vähennysoikeutta rajaavat samat puukaupan ja tilitysten ajankohtiin liittyvät säädökset kuin muiden menojen ja palkkauskulujen vähentämistä. Tos. nro Pvm Mistä mihin/matkan tarkoitus Matkan pituus, km Matkakulut euroa Menokorjaus 50/25 % Vähennettävä osuus Arvonlisävero 18

19 Muut muistiinpanot 19

20 Tila perilliselle tai myyntiin Metsätilan sukupolvenvaihdos vaatii usein vuosien pohdinnan ja valmistelun. Keskustelut perillisten kanssa ja eri vaihtoehtojen selvittäminen onkin syytä aloittaa silloin, kun ensimmäiset ajatukset metsätilasta luopumisesta heräävät. Metsätilasta voi toki luopua muutoinkin kuin siirtämällä sen perillisille. Jos perilliset eivät ole kiinnostuneita metsäomaisuuden hoidosta, on myynti ulkopuoliselle varteen otettava vaihtoehto. Sitä se on myös silloin, kun tilasta halutaan saada tuloja, mutta tilalla ei ole merkittävästi myytävää puustoa. Metsätiloilla on puuston määrästä riippumatta kova kysyntä. Metsätilojen kysyntää kasvattavat entisestään vuonna 2008 voimaan tulleet ostajaa koskevat metsävähennyksen laajennukset ja puukauppatulojen verohuojennukset. Metsävähennyksen laajennusten perusteena oli kiihdyttää metsien siirtymistä omistajille, joilla on halua ja mahdollisuuksia panostaa metsän hoitoon ja kasvatukseen. Metsätalouden harjoittamisen kannalta huonoin vaihtoehto on jättää metsä odottamaan seuraavan sukupolven toimia. Säännölliset hakkuut pitävät metsän kasvukuntoa yllä. Esimerkiksi viivästyneet harvennushakkuut ja taimikonhoidot heikentävät metsän tuottoa koko sen kiertoajalle. Metsätilan kauppaan ja sukupolvenvaihdokseen liittyy monia asioita, joissa asiantuntijan käyttö maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Tilakaupan tuloja perillisille Metsätilan myynti ei sulje pois sitä vaihtoehtoa, että metsäomaisuutta tai osaa siitä ei voisi luovuttaa perillisille. Silloin omaisuus vain luovutetaan eri muodossa kuin kasvavana metsänä. Vanhemmat voivat lahjoittaa osan metsätilakaupan tuotosta perillisilleen verovapaina lahjoina. Verovapaana lahjana voi lahjoittaa alle 4000 euroa kolmen vuoden välein. Verovapaus on antajakohtainen, joten isä ja äiti voivat molemmat luovuttaa verovapaan lahjan samalle lapselle tai lapsenlapselle. Kun perillisiä on useampia, saavat molemmat vanhemmat antaa verovapaat rahalahjat kullekin saajalle erikseen, jolloin lahjoitettava yhteissumma kasvaa moninkertaiseksi. Verovapaan lahjan lisäksi on mahdollisuus käyttää verovapaita vakuutuslahjoja. Vaihtoehtoina ovat säästövakuutus ja sijoitusvakuutus. Vakuutuslahjan voi antaa samalle lahjansaajalle verovapaan rahalahjan lisäksi. Vakuutuslahjan verovapauden yläraja on 8500 euroa. Verovapaasta rahalahjasta se poikkeaa siinä, että vakuutuslahjan tarkastelu on saajakohtainen. Näin vanhemmat eivät voi antaa niitä erikseen, vaan ainoastaan yhden saajaa kohti. Vakuutuslahjan tuoton voi halutessaan sitoa sijoitusrahastoihin. Pörssikurssien raju pudotus houkuttelee rahastosidonnaisuuteen. Historiallisesti tarkasteltuna kurssien pudotusta seuraa vähintään yhtä suuri nousu, joten lahjan arvolle voi odottaa selvää nousua. Yhteisomistukseen vai yhdelle perilliselle? Metsätilaa perillisille luovutettaessa joudutaan pohtimaan tilan tulevia omistussuhteita. Tilan siirtyessä perintönä siitä tulee automaattisesti kuolinpesä, jossa tila tulee osakkaiden yhteisomistukseen. Yhteisomistus on mahdollista myös silloin, kun tila luovutetaan omana elinaikana. Yhteisomistukseen siirtyvät tilat voivat toimia alkuun hyvinkin, jos perillisillä on yhteiset näkemykset tilan hoidosta ja käytöstä. Pitemmän päälle ristiriitoja voi kuitenkin ilmetä, kun seuraava sukupolvi alkaa tulla tilan omistajiksi. Ensisijaiseksi ratkaisuksi suositellaan yleensä tilan luovuttamista yhdelle perilliselle sikäli kuin joku perillisistä on kiinnostunut metsätaloudesta. Tässä vaihtoehdossa luovuttajat joutuvat hakemaan ratkaisun, jolla perillisten tasapuolinen kohtelu toteutuu. Jos mahdollista, muille perillisille luovutetaan muuta omaisuutta. Siinä tapauksessa, että muuta luovutettavaa ei ole, on yksi vaihtoehto myydä tilalta puuta ennen 20

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän J U H A V A L T A N E N Metsuriyrittäjän Käsikirja on laadittu Kainuun metsäkeskuksen metsuriyrittäjän laatukäsikirjan valmisteluhankkeen yhteydessä. Käsikirjan kirjoittaja on projektipäällikkö Juha Valtanen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi.

Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Sallimuksen esitys uudeksi verolaiksi. Suomen nykyisestä verotuksesta säädetään erittäin sekavasti. Teoksessa Suomen Verolait on painoksesta ja kustantajasta riippuen yli 70 säädöstä yli 900 sivulla. Suurin

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot