Metsätalous Asteri malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätalous 2012 - Asteri malli"

Transkriptio

1 Metsätalous Asteri malli VASTAKIRJAUKSET VARAT Koneet ja kalusto Rakennukset Ojat ja tiet Metsävähennysten määrä Käyttämätön metsävähennys Saamiset Saamiset Veroilmoituksessa esiintymättömät erät Rahatili Puutavaravarasto Metsän pohja Metsän arvo Arvonkorotukset/vähennykset VASTAAVAA YHTEENSÄ VELAT JA VARAUKSET Metsätalouden velat Menovaraus Tuhovaraus OMA PÄÄOMA Oma pääoma/yksityistili Arvonkorotusten vastatili Yksityistili Tilikauden tulos VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 Metsätalous Asteri malli LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat 2.Hankintatyön arvo Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat 3 Vakuutus- ym. korvaukset 3.1. Vakuutuskorvaukset 3.2. Hirvivahinkokorvaukset 3.3. Metsätalouden tuet 4. Omasta metsästä otettu puutavara 4.1. maatalouskäyttö 4.2. elinkeinokäyttö 4.3. yksityiskäyttö 5. Vähennetään 5.1. metsävähennys 5.2. menovaraus 5.3. tuhovaraus 6. Muut pääomatuloerät 6.1. varausten tuloutus 6.2. muut MENOT 7. Vuosimenot 7.1. palkkaus 7.2. matkat 7.3. muut 11. Poistot Koneet ja kalusto Rakennukset Ojat ja tiet 13. Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot 14. Vähennetään mt menojen vähennyskelvottomat erät maatalousmenot elinkeinotoiminnan men yksityismenot 15/16. Metsätalouden puhdas pääomatulo

3 Metsätalous Asteri malli Metsätalouden korot Koneiden ja kaluston luovutusvoitto/tappio

4 Metsätalous Asteri malli VASTAKIRJAUKSET VARAT Koneet ja kalusto 1300 Koneet ja kalusto kauden aluss 1301 Koneet ja kalusto lis. alv 23% 1302 Koneet ja kalusto lisäykset 1303 Koneet ja kalusto luov. alv Koneet ja kalusto luovutukset 1305 Koneet ja kalusto poistot Rakennukset 1400 Rakennukset kauden alussa 1401 Rakennukset lisäykset alv 23% 1402 Rakennukset lisäykset 1403 Rakennukset luovutukset alv Rakennukset luovutukset 1405 Rakennukset poistot Ojat ja tiet 1500 Ojat ja tiet kauden alussa 1501 Ojat ja tiet lisäykset alv 23% 1502 Ojat ja tiet lisäykset 1503 Ojat ja tiet luovutukset alv Ojat ja tiet luovutukset 1505 Ojat ja tiet poistot Metsävähennysten määrä Käyttämätön metsävähennys 1851 Metsävähennysperuste tilalla Metsävähennysperuste tilalla Metsävähennysperuste tilalla Metsävähennysperuste, ALV Saamiset Saamiset 1920 Ostojen alv-saaminen, 23 % 1922 Ostojen alv-saaminen,13 % 1923 Ostojen alv-saminen 9 % Veroilmoituksessa esiintymättömät erät Rahatili 1000 Rahatili Puutavaravarasto 1100 Puutavaravarasto Metsän pohja 1700 Metsämaa ennen Metsämaa jälkeen 1720 Metsämaa jälkeen 1730 Metsämaa jälkeen Metsän arvo 1800 Metsän arvo ennen tilal 1810 Metsän arvo tilalla j 1820 Metsän arvo tilalla j 1830 Metsän arvo tilalla j

5 Metsätalous Asteri malli 1831 Metsän arvo, ALV Arvonkorotukset/vähennykset 1900 Arvonkorotus kasvusta johtuva 1910 Arvonkorotus/lasku kantohinta VASTAAVAA YHTEENSÄ VELAT JA VARAUKSET Metsätalouden velat 2000 Tilivelat 2040 Alv-velkatili 2045 Myynnin alv-velkatili 2200 Lainat Menovaraus 2300 Menovaraus Menovaraus Menovaraus Menovaraus 4 Tuhovaraus 2340 Tuhovaraus OMA PÄÄOMA Oma pääoma/yksityistili 2400 Oma pääoma Arvonkorotusten vastatili 2410 Arvonkorotus/lasku metsänkasvu 2420 Arvonkorotus/lasku kantohinnas Yksityistili 2490 Yksityistili Tilikauden tulos VASTATTAVAA YHTEENSÄ

6 Metsätalous Asteri malli LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat 3100 Pystykaupat 3101 Pystykaupat alv 23% Hankintakaupat 3120 Hankintakaupat 3121 Hankintakaupat alv 23% Poltto- ja joulupuukaupat 3125 Poltto- ja joulupuun myynti 3126 Poltto- ja joulupuun myynti,br 2.Hankintatyön arvo Hankintakaupat 3130 Hankintatyön arvo, hank.kaupat Poltto- ja joulupuukaupat 3140 Hankintatyön arvo,poltto+joulu 3 Vakuutus- ym. korvaukset 3.1. Vakuutuskorvaukset 3300 Vakuutuskorvaukset 3301 Vakuutuskorvaukset, bruttokirj 3.2. Hirvivahinkokorvaukset 3310 Hirvivahinkokorvaukset 3311 Hirvivahinkokorv., bruttokirj Metsätalouden tuet 3400 Valtion tuet 3420 Kunnan tuet 4. Omasta metsästä otettu puutavara 4.1. maatalouskäyttö 3610 Maatalouden polttopuu 3611 Maatal.polttopuu, bruttokirj Maatalouden tarvepuu 3621 Maatal. tarvepuu,bruttokirj Maatalouden jalostuspuutavara 3631 Maatal. jalostuspuu,bruttokirj 4.2. elinkeinokäyttö 3700 Puutavara elinkeinotulolähtees 3701 Puutavara elinkeinoon, brutto 4.3. yksityiskäyttö 3640 Puutavara yksityiskäyttöön 3641 Puutavara yks.,bruttokirj. 5. Vähennetään 5.1. metsävähennys 4000 Metsävähennys 5.2. menovaraus 4005 Menovaraus 5.3. tuhovaraus 4009 Tuhovaraus 6. Muut pääomatuloerät 6.1. varausten tuloutus 4100 Varausten tuloutus

7 Metsätalous Asteri malli 6.2. muut 4110 Muut MENOT 7. Vuosimenot 7.1. palkkaus 4300 Palkat perheenjäsen Palkat perheenjäsen Palkat muut 4320 Sosiaaliturvamaksut 4330 Eläkemaksut 4340 Työttömyysvakuutusmaksut 4341 Tapaturmavakuutusmaksut 4350 Puunkorjausurakat 4360 Puunkorjausurakat,bruttokirj Muut metsänhoitourakat 4380 Muut metsänhoitourakat,bruttok 7.2. matkat 4400 Matkakulut 4401 Matkakulut, bruttokirj muut 5000 Metsänhoitomaksu 5100 Taimet ja siemenet 5101 Taimet ja siemenet, bruttokirj 5200 Kasvinsuojeluaineet 5201 Kasvinsuojeluaineet,bruttokirj 5500 Lannoitteiden hankintamenot 5501 Lannoitteet, bruttokirj Ojien teiden yms kunnossapito 6201 Ojien ym. kunnossapito,bruttok 6210 Leasing-vuokrat 6211 Leasingvuokrat, bruttokirj Ostetut elintarvikkeet 6300 Metsätaloussuunnitelmat 6301 Metsätaloussuunnitelmat,brutto 6310 Metsänhoitomaksut 6320 Puutavaran mittauskulut 6321 Puutavaran mittauskulut,brutto 6500 Mainos ja markkinointi 6501 Mainos, bruttokirj Kaluston korjaus 6601 Kaluston korjaus,bruttokirj Kolmen vuoden kalusto 6621 Kolmen vuoden kalusto 6700 Poltto ja voiteluain. (öljy)* 6701 Polttoaineet, bruttokirj Poltto ja voit.ain. (diesel)* 6711 Polttoaineet,diesel, bruttokir 6730 Sähkö * 6731 Sähkö, bruttokirj.

8 Metsätalous Asteri malli 6740 Vesi- ja jätevesi * 6741 Vesi, bruttokirj Tiemaksu * 6751 Tiemaksu,bruttokirj Puhelin * 6761 Puhelin, bruttokirj Nuohous * 6771 Nuohous, bruttokirj Vakuutusmaksut * 6790 Rakennusten korjaus * 6791 Rakennusten korjaus, bruttokir 6800 Postikulut 6801 Postikulut,bruttokirj Muut kulut 6901 Muut kulut, bruttokirj. 11. Poistot Koneet ja kalusto 7100 Poistot koneista ja kalustosta Rakennukset 7110 Poistot rakennuksista Ojat ja tiet 7120 Poistot muut, mm. tiet, ojat 13. Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot 7200 Toisesta tuloläht.siir.menot 7201 Siirrot toisesta tulol.,brutto 14. Vähennetään mt menojen vähennyskelvottomat erät maatalousmenot 7300 Maatalouden menot vähennett Maatal.menot vähennett.,brutto elinkeinotoiminnan menot 7500 Elinkeinotoim. menot vähennett 7501 Elinkeinotoim. menot väh., br yksityismenot 7400 Yksityismenot vähennettävät 7401 Yks.menot vähennettävät,brutto 15/16. Metsätalouden puhdas pääomatulo Metsätalouden korot 7600 Metsätalouden korot Koneiden ja kaluston luovutusvoitto/tappio 7700 Koneiden ja kaluston luovutusv

9 Tilinpäätösrunko Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\me12\me12.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA *METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT *1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan **Pystykaupat **Hankintakaupat **Poltto- ja joulupuukaupat *2.Hankintatyön arvo **Hankintakaupat **Poltto- ja joulupuukaupat **3 Vakuutus- ym. korvaukset ***3.1. Vakuutuskorvaukset ***3.2. Hirvivahinkokorvaukset ***3.3. Metsätalouden tuet **4. Omasta metsästä otettu puutavara ***4.1. maatalouskäyttö ***4.2. elinkeinokäyttö ***4.3. yksityiskäyttö **5. Vähennetään ***5.1. metsävähennys ***5.2. menovaraus ***5.3. tuhovaraus **6. Muut pääomatuloerät ***6.1. varausten tuloutus ***6.2. muut ** summa **MENOT ***7. Vuosimenot ****7.1. palkkaus ****7.2. matkat ****7.3. muut ***11. Poistot ****Koneet ja kalusto ****Rakennukset ****Ojat ja tiet ***13. Toisesta tulolähteestä - 1 -

10 Tilinpäätösrunko Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\me12\me12.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ****siirrettävät menot ***14. Vähennetään mt menojen vähennyskelvottomat erät ****14.1. maatalousmenot ****14.2. elinkeinotoiminnan menot ****14.3. yksityismenot **15/16. Metsätalouden puhdas pääomatulo summa ***Metsätalouden korot ***Koneiden ja kaluston luovutusvoitto/tappio ** laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus VASTAKIRJAUKSET **VARAT ***Koneet ja kalusto ***Rakennukset ***Ojat ja tiet **Metsävähennysten määrä ***Käyttämätön metsävähennys **Saamiset ***Saamiset **Veroilmoituksessa esiintymättömät erät ***Rahatili ***Puutavaravarasto ***Metsän pohja ***Metsän arvo ***Arvonkorotukset/vähennykset **VASTAAVAA YHTEENSÄ summa === nollaus **VELAT JA VARAUKSET ***Metsätalouden velat ***Menovaraus

11 Tilinpäätösrunko Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilinpäätösrunko = c:\winkp\me12\me12.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin ***Tuhovaraus **OMA PÄÄOMA ***Oma pääoma/yksityistili ***Arvonkorotusten vastatili ***Yksityistili ***Tilikauden tulos näytä voitto/tappio --- **VASTATTAVAA YHTEENSÄ summa === - 3 -

12 Tilikartta Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Rahatili 1100 Puutavaravarasto 1300 Koneet ja kalusto kauden aluss 1301 AON23 Koneet ja kalusto lis. alv 23% 1302 Koneet ja kalusto lisäykset 1303 AON23 Koneet ja kalusto luov. alv Koneet ja kalusto luovutukset 1305 Koneet ja kalusto poistot 1400 Rakennukset kauden alussa 1401 AOB23 Rakennukset lisäykset alv 23% 1402 Rakennukset lisäykset 1403 AOB23 Rakennukset luovutukset alv Rakennukset luovutukset 1405 Rakennukset poistot 1500 Ojat ja tiet kauden alussa 1501 AON23 Ojat ja tiet lisäykset alv 23% 1502 Ojat ja tiet lisäykset 1503 AON23 Ojat ja tiet luovutukset alv Ojat ja tiet luovutukset 1505 Ojat ja tiet poistot 1700 Metsämaa ennen Metsämaa jälkeen 1720 Metsämaa jälkeen 1730 Metsämaa jälkeen 1800 Metsän arvo ennen tilal 1810 Metsän arvo tilalla j 1820 Metsän arvo tilalla j 1830 Metsän arvo tilalla j 1831 AOB23 Metsän arvo, ALV 1851 Metsävähennysperuste tilalla Metsävähennysperuste tilalla Metsävähennysperuste tilalla AOB23 Metsävähennysperuste, ALV 1900 Arvonkorotus kasvusta johtuva 1910 Arvonkorotus/lasku kantohinta 1920 OA23 Ostojen alv-saaminen, 23 % 1922 OA13 Ostojen alv-saaminen,13 % - 1 -

13 Tilikartta Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1923 OA9 Ostojen alv-saminen 9 % 2000 Tilivelat 2040 AV Alv-velkatili 2045 MA23 Myynnin alv-velkatili 2200 Lainat 2300 Menovaraus Menovaraus Menovaraus Menovaraus Tuhovaraus 2400 Oma pääoma Arvonkorotus/lasku metsänkasvu 2420 Arvonkorotus/lasku kantohinnas 2490 Yksityistili 3100 Pystykaupat 3101 AMB23 Pystykaupat alv 23% 3120 Hankintakaupat 3121 AMB23 Hankintakaupat alv 23% 3125 Poltto- ja joulupuun myynti 3126 AMB23 Poltto- ja joulupuun myynti,br 3130 Hankintatyön arvo, hank.kaupat 3140 Hankintatyön arvo,poltto+joulu 3300 Vakuutuskorvaukset 3301 AMB23 Vakuutuskorvaukset, bruttokirj 3310 Hirvivahinkokorvaukset 3311 AMB23 Hirvivahinkokorv., bruttokirj Valtion tuet 3420 Kunnan tuet 3610 Maatalouden polttopuu 3611 AMB23 Maatal.polttopuu, bruttokirj Maatalouden tarvepuu 3621 AMB23 Maatal. tarvepuu,bruttokirj Maatalouden jalostuspuutavara 3631 AMB23 Maatal. jalostuspuu,bruttokirj 3640 Puutavara yksityiskäyttöön 3641 AMB23 Puutavara yks.,bruttokirj Puutavara elinkeinotulolähtees - 2 -

14 Tilikartta Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 3701 AMB23 Puutavara elinkeinoon, brutto 4000 Metsävähennys 4005 Menovaraus 4009 Tuhovaraus 4100 Varausten tuloutus 4110 Muut 4300 Palkat perheenjäsen Palkat perheenjäsen Palkat muut 4320 Sosiaaliturvamaksut 4330 Eläkemaksut 4340 Työttömyysvakuutusmaksut 4341 Tapaturmavakuutusmaksut 4350 Puunkorjausurakat 4360 AOB23 Puunkorjausurakat,bruttokirj Muut metsänhoitourakat 4380 AOB23 Muut metsänhoitourakat,bruttok 4400 Matkakulut 4401 AOB9 Matkakulut, bruttokirj Metsänhoitomaksu 5100 Taimet ja siemenet 5101 AOB23 Taimet ja siemenet, bruttokirj 5200 Kasvinsuojeluaineet 5201 AOB23 Kasvinsuojeluaineet,bruttokirj 5500 Lannoitteiden hankintamenot 5501 AOB23 Lannoitteet, bruttokirj Ojien teiden yms kunnossapito 6201 AOB23 Ojien ym. kunnossapito,bruttok 6210 Leasing-vuokrat 6211 AOB23 Leasingvuokrat, bruttokirj Ostetut elintarvikkeet 6300 Metsätaloussuunnitelmat 6301 AOB23 Metsätaloussuunnitelmat,brutto 6310 Metsänhoitomaksut 6320 Puutavaran mittauskulut 6321 AOB23 Puutavaran mittauskulut,brutto 6500 Mainos ja markkinointi - 3 -

15 Tilikartta Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 6501 AOB23 Mainos, bruttokirj Kaluston korjaus 6601 AOB23 Kaluston korjaus,bruttokirj Kolmen vuoden kalusto 6621 AOB23 Kolmen vuoden kalusto 6700 Poltto ja voiteluain. (öljy)* 6701 AOB23 Polttoaineet, bruttokirj Poltto ja voit.ain. (diesel)* 6711 AOB23 Polttoaineet,diesel, bruttokir 6730 Sähkö * 6731 AOB23 Sähkö, bruttokirj Vesi- ja jätevesi * 6741 AOB23 Vesi, bruttokirj Tiemaksu * 6751 AOB23 Tiemaksu,bruttokirj Puhelin * 6761 AOB23 Puhelin, bruttokirj Nuohous * 6771 AOB23 Nuohous, bruttokirj Vakuutusmaksut * 6790 Rakennusten korjaus * 6791 AOB23 Rakennusten korjaus, bruttokir 6800 Postikulut 6801 AOB23 Postikulut,bruttokirj Muut kulut 6901 AOB23 Muut kulut, bruttokirj Poistot koneista ja kalustosta 7110 Poistot rakennuksista 7120 Poistot muut, mm. tiet, ojat 7200 Toisesta tuloläht.siir.menot 7201 AOB23 Siirrot toisesta tulol.,brutto 7300 Maatalouden menot vähennett AOB23 Maatal.menot vähennett.,brutto 7400 Yksityismenot vähennettävät 7401 AOB23 Yks.menot vähennettävät,brutto 7500 Elinkeinotoim. menot vähennett 7501 AOB23 Elinkeinotoim. menot väh., br

16 Tilikartta Metsätalous Asteri malli Tietokanta = c:\winkp\me12\me12.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 7600 Metsätalouden korot 7700 Koneiden ja kaluston luovutusv - 5 -

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö metsäneuvoja, Julkiset palvelut, Pirkanmaa p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001)

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001) ( standardointihanke 2000-2001) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 Metsä ja verot Metsätalouden pääomatulojen verotus Veroa nettotuloista Hankintatyön ansiotulon verotus Veroa laskennallisesta arvosta, jos määrä ylittää

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste. OY 2007 Suppea - 1 - Tietokanta = c:\winkp\oy07\oy07suppea.wkp Tilirunko = c:\winkp\oy07\oy07.

Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste. OY 2007 Suppea - 1 - Tietokanta = c:\winkp\oy07\oy07suppea.wkp Tilirunko = c:\winkp\oy07\oy07. T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO (3000-3099) 3000 AMB22 myynti ALV 22% 3001 AMB17 myynti ALV 17% 3004 AMB8 myynti ALV 8% 3010 AMN22 myynti ALV 22% nettokirjaus 3011 AMN17 myynti ALV 17% nettokirjaus

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste. OY 2007 Laaja - 1 - Tietokanta = c:\winkp\oy07\oy07laaja.wkp Tilirunko = c:\winkp\oy07\oy07l.

Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste. OY 2007 Laaja - 1 - Tietokanta = c:\winkp\oy07\oy07laaja.wkp Tilirunko = c:\winkp\oy07\oy07l. T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO (3000-3099) 3000 AMB22 myynti ALV 22% 3001 AMB17 myynti ALV 17% 3004 AMB8 myynti ALV 8% 3010 AMN22 myynti ALV 22% nettokirjaus 3011 AMN17 myynti ALV 17% nettokirjaus

Lisätiedot

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille MetsäVero-opas emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille 1-8_emetsaopas.indd 1 28.11.2013 12.06 Valmis veroilmoitus emetsästä emetsän vero-osio on helppo ja luotettava apuväline metsäverotuksen muistiinpanojen

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot