Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto Muokannut Markku Kovalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011"

Transkriptio

1 Yhteismetsän verotuksesta Oulu Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto Muokannut Markku Kovalainen

2 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki 5 ) Verokanta 26 % (Tuloverolaki ) Yhteismetsän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteismetsän tulosta (Tuloverolaki 18 ) Yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas voi nostaa ylijäämän yhteismetsästä ilman lisäveroseuraamuksia Verovelvollisuuden alkuajankohdaksi voitanee katsoa kiinteistötoimituksen rekisteröinti 2

3 Yhteismetsän tulolähteet voi olla kolmenlaisia tuloja: elinkeinotuloa, maatalouden tuloa ja muuta tuloa eli ns. henkilökohtaisen ht i tulolähteen läht tuloa Tulolähteet erillisiä eri tulolähteen tuloksia ei voida kuitata keskenään verokanta kuitenkin aina 26 % yleensä vain muun tulolähteen tuloa (metsätalous) ja joskus maatalouden tuloa (yleensä metsätalouden sivutuloja) Maatalouden tuloa esimerkiksi jäkälän myyntitulot, metsästysmaiden ja kesämökkitonttien vuokratulo, omasta metsästä otetun puun pienimuotoinen sahaustoiminta, Muun tulolähteen tuloa esimerkiksi metsätaloudesta saatu tulo, luovutusvoitot, maa-ainesten myyntitulot Varsinainen maatalous verotusyhtymänä 3

4 Yhteismetsän verotus Metsätaloudesta saatuja tuloja verotettaessa yhteismetsät rinnastetaan tuloverolaissa pääsääntöisesti luonnollisiin henkilöihin ja kuolinpesiin esimerkiksi määräaikaista puun myyntitulon osittaista verovapautta sovelletaan myös yhteismetsiin Yhteismetsällä on oikeus tehdä metsävähennys ja menovaraus Yhteismetsän osakkailla ei kuitenkaan ole oikeutta tuloverolain l :n mukaiseen verovapaaseen hankintatyöhön Luovutusvoiton verotus kuten luonnollisella oikeus hankintameno-olettaman käyttöön käytetty metsävähennys tuloutuu 4

5 Yhteismetsän metsävähennys Yhteismetsä voi tehdä metsävähennyksen ostamansa (lisä)maan hankintamenosta Myös uuden yhteismetsän perustamista varten ostetun metsän hankintamenosta syntyy yhteismetsälle metsävähennyspohjaa ( vaikka yhteismetsä ei omista yhteismetsään kuuluvaa aluetta, vaan ainoastaan hoitaa ja hallinnoi sitä / KHO:2006:74) 5

6 Yhteismetsän metsävähennys yhteismetsän t perustaminen KHO /2634 KHO:2006:74 A ja kuusi muuta henkilöä ovat sopineet metsätilan ostamisesta yhteisesti siinä tarkoituksessa, että he perustavat yhteismetsän yhteismetsälain 5 :n mukaisesti. Kukin ostettavan metsätilan osaomistaja tulee yhteismetsän osakkaaksi sillä osuudella, joka vastaa hänen suorittamaansa osuutta kauppahinnasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhteismetsällä on oikeus tehdä tuloverolain 55 :n 1 momentin mukainen metsävähennys kiinteistöltä saamastaan metsätalouden pääomatulosta siitä huolimatta, ettei perustettava yhteismetsä saa omistusoikeutta hallintaansa tulevaan osakkaiden edellä mainitulla tavalla ostamaan metsätilaan. Ennakkoratkaisu verovuodelle Tuloverolaki 55 1 mom. Yhteismetsälaki 5 6

7 Yhteismetsän metsävähennys Jos yhteismetsä perustetaan metsänomistajien jo omistamista metsäkiinteistöistä, joilla on metsävähennyspohjaa, metsävähennyspohja siirtyy yhteismetsän käyttöön. Samoin olemassa olevaan liityttäessä. Huom! Yhteismetsäosuuksien ostosta ei synny metsävähennyspohjaa 7

8 Yhteismetsän metsävähennys kiinteistöjen i töj yhdistämistilanteet i til t t Jos kiinteistötoimituksella yhdistetään saman kiinteistötunnuksen alle myös kiinteistöjä, joilla ei ole metsävähennysoikeutta, on huomattava, että pääomatuloa, josta vähennys tehdään, voi kertyä vain siitä osasta yhdistettyä kiinteistöä, joka on hankittu vastikkeellisesti jälkeen Koskee kaikkia metsävähennykseen äh oikeutettuja tt verovelvollisia ja siten myös yhteismetsiä 8

9 Menovarauksen siirtäminen yhteismetsälle? Säännösten ja oikeuskäytännön puuttuessa Verohallinnossa katsotaan tällä hetkellä, että menovaraus ei voi siirtyä uudelle omistajalle minkäänlaisessa i saantotilanteessa til t varaus voi siirtyä vain tuloverolain tarkoittamassa toimintamuodon muutostilanteessa eikä yhteismetsän perustamista ole katsottu toimintamuodon muutokseksi Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi kuolinpesien omistamista metsistä muodostetaan yhteismetsä, kuolinpesillä oleva menovaraus ei siirry yhteismetsälle. 9

10 Yleistä yhteismetsän perustamis- ja liittymistilanteiden i til t id verotuksesta t Liittymis- ja perustamistilanteet ovat yksilöllisiä Esimerkkejä Metsätilan yhteisomistajat hakevat yhteismetsän muodostamista (maanmittaustoimitus) Maanmittaustoimituksesta ei luovutusvoitto- tai varainsiirtoveroseuraamuksia Jo yhteismetsään kuuluvan osakaskiinteistön omistaja luovuttaa osakaskiinteistön kii i tö yhteismetsäosuuksineen t i vastikkeellisissa luovutuksissa ostajalle varainsiirtovero ja myyjälle mahdollinen luovutusvoittoveroseuraamus (lahjanluonteisissa kaupoissa ostajalle lisäksi lahjavero) vastikkeettomissa luovutuksissa saajalle lahjaveroseuraamus 10

11 Yleistä yhteismetsän perustamis- ja liittymistilanteiden i til t id verotuksesta t Esimerkkejä (jatkoa) Ostetaan metsämaata ja perustetaan uusi yhteismetsä ostajalle varainsiirtovero (4 % vastikkeesta) maan liittämisestä perustettavaan yhteismetsään ei veroseuraamuksia (kyse kiinteistötoimituksesta KHO:2002:83) Ostetaan metsämaata ja liitetään se olemassa olevaan yhteismetsään yhteismetsäosuutta vastaan veroseuraamukset kuten edellä 11

12 Yhteismetsään liittymisen verotus Yhteismetsä on kiinteistöjaotuksellisesti kiinteistöjen yhteinen alue eli yhteismetsä t kuuluu murto-osina niihin kiinteistöihin, joilla on osuus yhteismetsään Jos kiinteistön omistaja liittää yhteismetsälain mukaisesti kiinteistönsä yhteismetsään yhteismetsäosuutta vastaan, kyse ei ole omaisuuden luovutuksesta ei aiheuta luovutusvoittoveroseuraamuksia (KHO 2002:83: osapuolet eivät maksaneet myöskään rahakorvauksia) Verotuskäytännössä katsottu, ettei tällaisesta liittymisestä aiheudu myöskään varainsiirtoveroseuraamuksia 12

13 Yhteismetsään liittymisen verotus KHO /3066 (KHO:2002:83) Jos A:n puolisot liittivät yhteismetsälain mukaisesti metsätilansa M:n yhteismetsälle yhteismetsäosuutta vastaan, ei kysymyksessä ollut tuloverolain 45 :n 1 momentin mukainen omaisuuden luovutus. Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja Tuloverolaki 45 1 mom. KHO totesi perusteluissaan: Liityttäessä yhteismetsään ei kiinteistöoikeudellinen ulottuvuus muutu eikä tapahdu omistajanvaihdosta. Kiinteistön osuutta yhteismetsään ei saa erikseen luovuttaa tai siirtää eikä pidättää, ellei yhteismetsälain 10 : ssä toisin säädetä. Merkitystä asian ratkaisemisessa ei ole sillä, että yhteismetsä on tuloverolain mukaan erillinen verovelvollinen. Kiinteistön liittämistä yhteismetsään ei ole pidettävä kiinteistön luovutuksena. 13

14 Osakaskiinteistöjen ja yhteismetsäosuuksien t i luovutukset t Jos kiinteistön omistaja myy kiinteistölleen kuuluvan osuuden yhteismetsään joko erillään kiinteistöstä tai yhdessä kiinteistön kanssa Ostajalle tulee maksettavaksi varainsiirtovero 4 % vastikkeesta varainsiirtoveroa koskevassa oikeuskäytännössä (KHO 1996/1431) yhteismetsäosuuden luovutus on katsottu kiinteäksi omaisuudeksi Myyjä maksaa mahdollisen luovutusvoittoveron (voitto pääomatuloa) 14

15 Yhteismetsäosuuden myynti sukupolvenvaihdoksessa Jos myyjä myy yli 10 vuotta omistamansa metsäkiinteistön (yhteismetsäosuuksineen) tuloverolain 48 :ssä tarkoitetulle lähisukulaiselle, verotuskäytännössä luovutusvoittoa on käsitelty verovapaana. Ottaen huomioon tuloverolain 48.1 :n 3. kohdan tarkoituksen, myös yhteismetsäosuuden erillisluovutukseen lähisukulaiselle voitaneen soveltaa luovutusvoiton verovapaussäännöstä tilanne verrattavissa tapauksen KHO:2010:24 olosuhteisiin (kuolinpesä ja sen osakas) yhteismetsäosuuksien spv-luovutusten osalta ei ole olemassa tällä ää hetkellä julkaistua oikeuskäytäntöä 15

16 Yhteismetsäosuudet lahjana tai perintönä Yhteismetsäosuus etsäosuus on perintö- ja lahjaverolaissa a tarkoitettua verotettavaa omaisuutta normaalit perintö- ja lahjaveroseuraamukset veron perusteena yhteismetsäosuuden käypä arvo Verohallituksen ohjeen Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (päivitetty ) nojalla yhteismetsäosuuden osuuden arvo lasketaan yhteismetsän hallinnoiman varallisuuden yhteisarvon perusteella Jos käytettävissä on yhteismetsän ilmoittama osuuden käypä arvo ( lunastusarvoa ), on sekin hyväksyttävissä Yleensä on laskettuna suurilla yhteismetsillä t illä 16

17 Perintö- ja lahjaverolain 55 :n huojennus Pelkän metsätilan saantoon ei saa huojennusta - mukana oltava maataloutta Yhteismetsäosuuteen t t saa huojennuksen, kun se siirtyy maatilan siirron yhteydessä maataloutta tt harjoittavaan kiinteistöön i töö kuuluvana Haamutiloihin, tai sellaisiin tiloihin, joilla ei harjoiteta maataloutta, kuuluva yhteismetsäosuus ei pääse spv-huojennuksen piiriin. 17

18 Kiitos! 18

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo

Yhteismetsän ja sen osuuden arvo LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 5/2013 Yhteismetsän ja sen osuuden arvo Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 18.10.2013 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Tavanomaista kotitaloustyötä vai asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä?

Tavanomaista kotitaloustyötä vai asunnon kunnossapito- tai perusparannustöitä? KOTITALOUSVÄHENNYS Yleistä Kotitalousvähennys on henkilökohtainen. Puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen. Tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö nousi 2300 euroon henkilöä kohden. Asunnon

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä

SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä SUMMA-ARVOMENETELMÄ metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Summa-arvomenetelmä metsän markkina-arvon määrittämisessä Markku Airaksinen Tekniikan tohtorin

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (8) Tehtävä 1 Sukulaiset tarkoittavat sitä, että palstan edustalla on mahdollisesti vesijättöä, joka on muodostunut maan nousemisen seurauksena

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kuolinpesän pankkiasiat

Kuolinpesän pankkiasiat Kuolinpesän pankkiasiat Ohjeita pesän asioita hoitavalle Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK Y-tunnus 1730744-7 Puh. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta 1 (11) Talousrikossyyttäjät Virastojen päälliköt Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan 1. Taustaksi Ne bis in idem -kieltoon liittyvä kansainvälinen ja kansallinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot