Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT"

Transkriptio

1 Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki

2 Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 % Sukulaiskauppoja 35 % Vapaita kauppoja 15 % Vapaita metsätilakauppoja tehdään vuosittain kappaletta Kauppoihin tarvitaan usein pankkirahoitusta

3 Kiinteistökaupan asiakirjat Lainhuutotodistus: omistusoikeuden selvittäminen kuolinpesät Rasitustodistus: kiinteistöön kohdistuvat pantit (kiinnitykset/velat, joista kiinteistö vastaa) ja erityiset oikeudet (hallintaoikeus, syytinki, vuokraoikeus) Kiinteistörekisteriote: kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet (tie, sähkölinja) Kartta: erityisesti määräalan kaupoissa Arviokirjat

4 Metsän käypä arvo (1) Nykyisten verohallituksen arvostamisohjeiden mukaan metsä arvostetaan 1) ensisijaisesti metsäkeskuksen, mhy:n tai muun vastaavan asiantuntijatahon laatiman tila-arvion mukaisesti 2) toissijaisesti ajantasaisen metsäsuunnitelman yhteenvetotietojen perusteella summa-arvomenetelmää soveltaen paljaan maan ja taimikoiden (T1 ja T2) hehtaariarvot Tapion taulukoista kaikkien metsätyyppien ja puulajiyhdistelmien keskiarvona puuston hakkuuarvo ajantasaisilla kantohinnoilla, ei erikseen kasvatusmetsille odotusarvojen lisäyksiä kokonaisarvon korjaus eli tukkualennus 30 %

5 Metsän käypä arvo (2) 3) jos tila-arviota tai metsäsuunnitelmaa ei ole käytettävissä, tai jos kyse on pienestä metsäalueesta (Etelä-Suomi alle 15 ha), sovelletaan kaavamaisia metsämaan hehtaarihintoja kerrottuna metsämaan pintaalalla Valtakunnallisessa Verohallinnon arvostamisohjeessa esitetään maakuntakohtaiset (muutamat kuntapoikkeukset maakuntien rajoilla) hehtaarihinnat perustuen Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston puhtaiden metsämaakauppojen kauppahintakeskiarvoon Varsinais-Suomi euroa/hehtaari

6 Metsätilan käypä arvo Tila-arvio metsätilan käyvästä arvosta on syytä hankkia aina ennen omistajanvaihdoksen eri vaihtoehtojen verovaikutusten arviointia Tila-arvioita tekevät esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskukset ja metsäyhtiöt Lisäksi tulee selvittää, mikä on metsän arvo Verohallituksen perintö- ja lahjaverotuksen arvostusohjeen mukaan Metsäammattilaisen asianmukaisesti laatimaa tila-arviota käytetään ensisijaisesti metsätilan arvostuksessa verotuksessa Mikäli tila-arviota ei ole käytettävissä, verovirasto määrittelee tilan arvon taulukon ohjeen mukaan (Varsinais-Suomi: 4700 /ha) Mikäli arvostusohjeen mukaisesta kaavamaisesta arvosta halutaan poiketa, on tila-arvio ehdoton

7 Metsäkiinteistön luovutuksen veroseuraamukset Metsäkiinteistön vastikkeellinen luovutus luovutusvoiton laskeminen varainsiirtovero luovutusvoiton verotus sukupolvenvaihdosluovutukset Lahjavero metsäkiinteistön vastikkeettomasta luovutuksesta 7

8 Kiinteistön myynnin verotus Metsätilan tai sen osan luovutusta koskevat tuloverolain (TVL) säännökset Kiinteistön myynnistä saatu luovutusvoitto on pääomatuloa (TVL 32 ) Luovutusvoitto katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona kauppa tai vaihto on tehty tai muu luovutus on tapahtunut (TVL ) pääomatulojen verokanta 30 %, euron ylittävältä osalta 32 % 8

9 Luovutusvoiton laskeminen Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä saadusta luovutushinnasta joko omaisuuden todellinen hankintameno (ostohinta + varainsiirtovero + lainhuutokulut +mahd. määräalan lohkomiskulut) ja myyntikulut tai ns. hankintameno-olettama (kun luovuttajana on yksityishenkilö tai kotimainen kuolinpesä) 9

10 Todellinen hankintahinta Luovutusvoittoa laskettaessa hankintahintana pidetään omaisuuden poistamatonta hankintamenoa (tehty metsävähennys pienensi hankintamenoa mennessä tehtyjen kauppojen osalta) Jos omaisuus on saatu perintönä, hankintamenona käytetään perintöverotuksessa vahvistettua arvoa Jos omaisuus on saatu lahjana ja lahjansaaja luovuttaa saamansa lahjan yli 1 vuoden omistusajan jälkeen, hankintamenona käytetään lahjaverotusarvoa Jos omaisuus on saatu lahjana ja lahjansaaja luovuttaa sen ennen kuin 1 vuosi on kulunut lahjoituksesta, hankintamenona käytetään hankintamenoa, jolla lahjanantaja on kiinteistön saanut 10

11 Jos luovutetulta alueelta saadusta puun myyntitulosta on tehty metsävähennyksiä, ne vähennetään mennessä tehtyjen luovutusten osalta metsäkiinteistön hankintamenosta luovutusvoittoa laskettaessa tai sen jälkeen tehtyjen metsätilan kauppojen osalta luovutusvoittoon lisätään tehdyn metsävähennyksen määrä, kuitenkin enintään 60 % luovutettavan metsän hankintamenosta Laskettaessa luovutusvoitto todellisen hankintahinnan perusteella voidaan saadusta luovutushinnasta vähentää myös voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut, kuten myynnistä aiheutuneet välittäjän palkkiot omaisuuden arvon selvittämisestä aiheutuneet kustannukset myynti-ilmoituksista ja omaisuuden esittelystä aiheutuneet menot 11

12 Hankintameno-olettama alle 10 vuotta omistettu omaisuus hankintameno-olettama 20 % luovutushinnasta vähintään 10 vuotta omistettu omaisuus hankintameno-olettama 40 % luovutushinnasta myytäessä esim. valtiolle, kunnalle, kuntayhtymälle hankintameno-olettama 80 % luovutushinnasta Omaisuuden luovutuksesta saadusta hinnasta vähennetään, joko todellinen hankintahinta ja myynnistä aiheutuneet kulut tai hankintameno-olettama 12 sen mukaan, kumpi johtaa myyjän kannalta edullisempaan lopputulokseen

13 Metsätalouden harjoittamiseen liittyvät verovapaat luovutusvoitot Sukulaisluovutukset maa- tai metsätalouden kiinteän omaisuuden osalta sekä yhtiöosuuksien osalta (TVL k.) Kiinteän omaisuuden luovutus valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelualueeksi (TVL k.) ja myös vaihto (TVL 48.4 ) Verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa (TVL 48.6 )

14 Varainsiirtovero Kiinteistön kaupassa on ostajan maksettava varainsiirtovero, joka on 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta 14

15 Sukupolvenvaihdoksen vaihtoehdot

16 Sukupolvenvaihdoksessa pohdittavia asioita Halutaanko metsätila siirtää yhdelle vai useammalle perilliselle? Jos metsätila siirretään useammalle, jaetaanko tila vai muodostetaanko yhteisomistus? Tehdäänkö yhteisomistuksessa yhteishallintasopimus? Olisiko yhteismetsä sopiva ratkaisu? Jos metsätila siirretään yhdelle, hyvitetäänkö kanssaperillisiä? Ylitetäänkö sukupolvi? Pidätetäänkö hallintaoikeus? Jos pidätetään, niin vain itselle vai myös puolisolle, elinajaksi vai määräajaksi? Tehdäänkö siirto kauppana, lahjana vai testamenttina? Halutaanko sulkea avio-oikeus pois? Halutaanko tehdä hakkuita ja hoitotoimia ennen metsätilan luovutusta? Kannattaisiko tila myydä ulkopuoliselle ja jakaa rahat?

17 Metsätila kannattaa siirtää metsätaloudesta kiinnostuneelle Ensisijaisesti metsä kannattaa siirtää yhdelle omistajalle; yksinomistus on tehokkain ja riidattomin omistustapa Metsän yhteisomistus tuo usein mukanaan päätöksenteko-ongelmia Perillisistä tulisi valita metsänomistuksen jatkajaksi se, joka on parhaiten perehtynyt metsätalouteen ja siitä innostunein Metsätilan pirstomista tulee välttää, sillä metsätalouden harjoittaminen mielekkäämpää ja kustannustehokkaampaa suuremmilla pinta-aloilla Yhtymä on kuolinpesää parempi vaihtoehto: yhtymälle kannattaa laatia kirjallinen yhteishallintosopimus Suurempien tilojen osalta yhteismetsä on hyvä yhteisomistusmuoto Mikäli omista perillisistä ei löydy kiinnostusta metsätalouteen, MYY ROHKEASTI TILA!!!

18 Usein esille nousevia tavoitteita ja ratkaisuehdotuksia Perillisiä on kohdeltava tasapuolisesti (onko?) Hyvitetään lahjoituksella muita (raha, muu omaisuus) Tehdään sukupolvenvaihdos kaupalla; mikäli kauppa on alihintainen, siirretään kauppahintaa muille Perustetaan yhtymä (yhteishallintasopimus) tai yhteismetsä Jaetaan tila Tilan on pysyttävä suvussa ja sitä ei saa jakaa Täydellinen varmistus on mahdotonta Lahja yhdelle perilliselle (avio-oikeuden poissuljenta) Kauppa yhdelle (jolta edellytetään avioehdon tekoa [purettavissa]) Suvun sisäinen yhteismetsä Luovutettavasta tilasta tarvitaan rahaa omiin ja puolison tarpeisiin Tehdään luovutus kaupalla Pidätetään hallintaoikeus Tehdään hakkuita ennen luovutusta Verot halutaan minimoida Kauppa, hallintaoikeuden pidätys ja sukupolven ylitys

19 Sukulaiskauppa Kauppa voidaan toteuttaa vähintään ¾-osahintaan tai alle ¾-osahinnan (lahjaluonteinen kauppa) Mikäli kauppa tehdään vähintään ¾-osahintaan, ostajalle tulee ainoastaan varainsiirtoveron (4 % kauppahinnasta) maksuvelvollisuus Mikäli kauppa tehdään alle ¾-osahinnan, ostajalle tulee varainsiirtoveron lisäksi mahdollisesti lahjaveron maksuvelvollisuus Lahjan arvo muodostuu metsätilan käyvän arvon ja kauppahinnan erotuksesta Esimerkki: jos metsätilan käypä arvo on euroa ja kauppahinta on euroa, muodostuu ostajalle euron suuruinen lahja, josta tulee maksaa lahjavero

20 Verovapaan sukulaiskaupan edellytykset Metsätilan kauppahinta voi olla verovapaata myyjälle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: Luovutetaan maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta Saajana on yksin tai yhdessä puolison kanssa lapsi tai tämän jälkeläinen, sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli Omaisuus on ollut yli 10 vuotta luovuttajalla (vastikkeeton saanto ei katkaise omistusta) Luovutusrajoitus: luovutuksensaaja ei saa luovuttaa samaa omaisuutta eteenpäin seuraavan viiden vuoden kuluessa Kuolinpesän purkaminen siten, että joku tai jotkut kuolinpesän osakkaista ostavat luopuvien osakkaiden omistusosuuden/osuudet Perinnönjako yhtymä yhtymäosuuksien kauppa (voi täyttää verovapaan sukulaisluovutuksen edellytykset)

21 Milloin sukulaiskauppa on verotuksellisesti edullinen? Mikäli kauppa täyttää verovapaan sukulaisluovutuksen edellytykset, luopuja saa kauppahinnan verottomana Mikäli metsätilalla on hyvät hakkuumahdollisuudet (esimerkiksi uudistuskypsiä metsiä on tilalla runsaasti), ostaja voi hyödyntää metsävähennyksen Metsävähennys laskee puun myyntitulosta maksettavaa veroa Metsävähennyspohja on 60 % tilan hankintamenosta Metsävähennyksen suuruus on enintään 60 % verovuoden metsätalouden pääomatulon määrästä Pienin mahdollinen yhden vuoden metsävähennys on 1500 euroa, mikä edellyttää vähintään 2500 euron suuruista verotettavaa pääomatuloa

22 Maa- tai metsätilan kauppa voidaan nykyään tehdä TVL 48 :n 1 mom 3 kohdan edellytysten täyttyessä perinnönjaon yhteydessä verovapaasti. Enää ei vaadita toiminnan harjoittamista verotusyhtymänä ennen kauppaa. Korkein hallinto-oikeus muutti tulkintaansa luovutusvoittoveron verovapauden edellytyksistä antamassaan ratkaisussa KHO:2010:24: A oli ollut isänsä kuolemasta lähtien isän kuolinpesän osakkaana. Kuolinpesään kuuluvalla metsätilalla oli harjoitettu metsätaloutta kuolinpesän lukuun saakka, jolloin suoritettiin perinnönjako. Samana päivänä A myi saamansa metsätilan puoliosuuden veljelleen. Korkein hallinto-oikeus katsoi asettuen eri kannalle kuin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä taltio 2081, että kun A oli kuolinpesän osakkaana harjoittanut metsätaloutta tuloverolain 48 :n 1 momentin 3 kohdan edellyttämällä tavalla, ei metsätilan osuuden luovutuksesta saatu voitto ollut hänen veronalaista tuloaan. Verovuosi TVL 48 1 mom 3 kohta Vanhoilta verovuosilta voi hakea muutosta 5 vuoden kuluessa verotuksen toimittamisesta. Vuonna 2004 tehdyn kaupan osalta muutosta on haettava vuoden 2010 loppuun mennessä 22

23 Metsävähennyksen merkitys Metsätilan hankintameno on euroa Metsänomistaja saa euron metsävähennyksen Tilalla on verotettavaa puunmyyntituloa verovuonna euroa Metsävähennysoikeus on euroa (60 % pääomatulosta) Metsätalouden verotettava pääomatulo on euroa Tästä veron osuus (30 %) on euroa Puunmyyntitulosta maksettavan veron osuus putoaa metsävähennyksen käytön seurauksena 30 %:sta 12 prosenttiin

24 Metsäkiinteistön lahjoittaminen Ellei luovuttajalla rahan tarvetta, lahja on kaupan lisäksi toinen keskeinen tapa siirtää metsätilan omistusoikeus Vastikkeeton luovutus Ei kauppahinnan maksua Ei varainsiirtoveroa Lahjavero, jota voidaan kuitenkin eri keinoin minimoida Lahjavero määräytyy lahjaverotaulukon mukaisesti Lahja arvostetaan käypään arvoon (tila-arvio ensisijainen, Verohallituksen perintö- ja lahjaverotuksen arvostusohje toissijainen) Lahjasta annetaan lahjaveroilmoitus verottajalle (lahjaan liitetään samalta lahjoittajalta kolmen vuoden kuluessa saadut muut lahjat) Ennakkoratkaisu lahjaverotuksesta; verottaja antaa kirjallisesta hakemuksesta, hinta 300 euroa

25 Lahjaveroa voidaan pienentää hallintaoikeudella Hallintaoikeudella tarkoitetaan oikeutta metsän tuottoon (puunmyyntioikeus) Hallintaoikeus voidaan pidättää joko määräajaksi tai elinajaksi Määräajaksi pidätettävää hallintaoikeutta suositellaan Metsätilan omistaja voi siirtää tilan hallintaoikeuden ja omistusoikeuden eri henkilöille Eräs mahdollisuus on hajauttaa hallintaoikeus lapselle ja omistusoikeus lapsenlapselle Hallintaoikeuden päättyessä sen siirtymisestä ei veroteta saajaa (=omistaja)

26 Hallintaoikeus rajoittaa metsävähennyksen käyttömahdollisuutta Vähennysoikeus muodostuu verovuoden lopussa omistettujen metsien yhteenlasketun hankintamenon perusteella Kun metsään pidätetään kiinteistön luovutuksen yhteydessä hallintaoikeus, hallintaoikeuden omistaja jatkaa metsätaloudesta verovelvollisena, mutta ei voi hyödyntää metsävähennystä hallintaoikeuden kohteena olevasta metsästä saatujen tulojen perusteella, koska ei ole enään tämän metsän omistaja Metsän varsinainen uusi omistaja ei puolestaan voi saada hallintaoikeuden rasittamalta kiinteistöltään lainkaan metsävähennyksen käytön mahdollistavaa metsätalouden pääomatuloa. Metsävähennysoikeus jää uinumaan, ellei ole mahdollisuutta saada tuloa muilta metsävähennyskiinteistöiltä

27 Ei metsävähennyspohjaa vastikkeettomista saannoista Vastikkeeton saanto ei tuota oikeutta tehdä metsävähennystä. Lahjatai perintöverotusarvo ei voi olla metsävähennyksen perusteena, ei myöskään maksettu lahja- tai perintövero. (vrt. jos lahjoitettavaan tilaan kohdistuu metsävähennys, se siirtyy jatjajalle) Jakamattoman kuolinpesän sisäiset osuuksien kaupat ovat irtaimen kauppaa, josta ei muodostu kuolinpesälle perustetta tehdä metsävähennystä

28 Lahjaveroa voidaan minimoida myös pilkkomalla lahjaa Lahjaveroasteikko on progressiivinen Lahjaveron määrää voidaan alentaa pilkkomalla lahjoitus useammaksi lahjaksi Samalle lahjansaajalle yli kolmen vuoden välein (saman lahjanantajan samalle lahjansaajalle antamat lahjat lasketaan juoksevasti yhteen kolmivuotiskausittain) Usealle lahjansaajalle (lahjanantajina esimerkiksi isoisä ja isoäiti ja lahjansaajina poika, pojan vaimo ja näiden kolme lasta)

29 Milloin lahjaa kannattaa harkita? Tilan hakkuumahdollisuudet vähäiset Vähäisistä hakkuumahdollisuuksista johtuen tilan arvo alhainen ja myös lahjaveron määrä kohtuullinen (hallintaoikeuden pidätys) Luopujalla ei ole tarvetta tilan myyntitulolle Jatkajan varoja ei haluta sitoa metsätilan ostoon Luopuja haluaa vastaanottajan aviopuolison avio-oikeuden poissulkemista

30 Lahjaveron määräytyminen Metsätilan lahjoituksesta on maksettava lahjavero veroviraston määrittämän kiinteistön käyvän arvon perusteella Vero määrätään veroasteikon perusteella lähimmät sukulaiset kuuluvat l veroluokkaan I veroluokan asteikon mukainen vero I veroluokkaan kuuluvat puoliso, verotuksellinen avopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä kihlakumppani tietyin edellytyksin Muut sukulaiset ja vieraat kuuluvat II veroluokkaan II veroluokan asteikon mukainen vero 30

31 Lahjaveroasteikko I veroluokassa lukien Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta

32 Perintöveroasteikko I veroluokassa lukien Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta

33 Milloin testamentti? Tila halutaan pitää omistuksessa koko elinajan, mutta halutaan nimetä jo jatkaja Jatkajaa voidaan halutessa vielä muuttaa (testamentin muutos) Jatkajalla ei ole kiirettä metsänomistajaksi Metsä halutaan siirtää vastikkeettomasti Perintövero kevyempi kuin lahjavero Halutaan vastaanottajan aviopuolison avio-oikeuden poissulkemista

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Salla Hänninen SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy Salla Hänninen Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2004 Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Andersson Edward Julkaisija: Helsinki: Suomen asiainajajaliitto, 1920 Julkaisu: Defensor Legis: Suomen

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 Tekijä: Tuuli

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Tekijä: Finell,

Lisätiedot