Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, Pirjo Havia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia"

Transkriptio

1 Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, Pirjo Havia

2 Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa Verotus liitettäessä metsää osuuksia vastaan Verotus osuuksien muissa luovutuksissa 2

3 Yhteismetsän verotus Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (TVL 5 ) Yhteismetsä maksaa tuloveron Veroilmoitus annetaan lomakkeella 6 (ks. Koko toiminnan tulos Verokanta yhteisöverotuksen mukainen v. 2011, 26 % Hallituksen esityksessä yhteisetuuksien verokannaksi 28 % Yhteisöjen verokannaksi 25 % Yleiseksi pääomatulojen verokannaksi 30 %, yli % Yhteismetsän osakkaan saama osuus yhteismetsän tulosta ei ole verotettavaa tuloa (TVL 18 ) 3

4 Ennakonkanto ja veroilmoitus Ennakonkanto tasasuuruisina kuukausierinä Edellisvuosien tulojen mukaan arvioituna Yhteismetsä voi maksaa oma-aloitteisesti ennakontäydennystä veroilmoituksen jättämisen yhteydessä Veroilmoitus on jätettävä neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta Jäännösverot viim. seur. kuukauden 25. pvä Ennakonpalautukset toiseksi seur. kuukauden 7. pvä 4

5 Yhteismetsän metsäverotus Yhteismetsät rinnastetaan metsäverotuksessa pääsääntöisesti luonnollisiin henkilöihin ja kuolinpesiin. Esim. määräaikaista puun myyntitulon osittaista verovapautta sovellettiin myös yhteismetsiin. Yhteismetsällä on oikeus tehdä metsävähennys ja menovaraus. Yhteismetsän osakkailla ei kuitenkaan ole oikeutta verovapaaseen hankintatyöhön. Luovutusvoiton verotus kuten luonnollisilla henkilöillä oikeus hankintameno-olettaman käyttöön käytetty metsävähennys tuloutuu. 5

6 Verotus ja yhteismetsän perustaminen 6

7 Ensimmäiset verotuksessa hoidettavat asiat Ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja alv-rekisteröinti Perustamissopimus ja muodostamistoimituksen pöytäkirja yritysverotoimistoon Perustamisilmoituslomake Y1 Muutos- ja lopettamisilmoitus omasta metsätaloudesta, lomake Y6 Yhteismetsän verotus käynnistyy KTJ:n rekisteröintipäivämäärän mukaan Kirjaukset pääsääntöisesti maksuperusteisesti Tarvittaessa 1. vuodelta kaksi veroilmoitusta. (Jos yhteismetsässä on ollut toimintaa ennen lokakuun loppua) Ensimmäinen tilikausi voisi mahdollisesti olla pitempi kuin 12 kk. Sovittava verottajan kanssa. 7

8 Helmikuu 2011 Heinäkuu 2011 Lokakuu 2011 Joulukuu 2011 Ostettu Maksettu Perustettu Saatu metsää metsän- yhteis- puukaupan yhdessä uudistaminen metsä ennakkomaksu Yhtymän veroilmoitus ja Y6 Aloittamisilmoitus Y1, ennakkoveron hakemus ja yhteismetsän kirjanpito Veroilmoitus tilikauden mukaan 8

9 Ennakkovero Yhteisön ennakkoveron hakemus verotoimistoon Kahtena ensimmäisenä toimintavuonna Sen jälkeen automaattisesti ennakonkanto Tai ennakontäydennyksen maksaminen tilikauden päätyttyä (4 kk:n sisällä) 9

10 Uuden yhteismetsän metsävähennys Uuden yhteismetsän perustamista varten ostetun metsän hankintamenosta syntyy yhteismetsälle metsävähennyspohjaa ( KHO:2006:74). Jos yhteismetsä perustetaan metsänomistajien jo omistamista metsäkiinteistöistä, joilla on metsävähennyspohjaa, metsävähennyspohja siirtyy yhteismetsän käyttöön. Liityttäessä yhteismetsään osuuksia vastaan metsävähennyspohja siirtyy yhteismetsälle. 10

11 Yhteismetsän metsävähennys yhteismetsän perustaminen KHO /2634 KHO 2006:74 A ja kuusi muuta henkilöä ovat sopineet metsätilan ostamisesta yhteisesti siinä tarkoituksessa, että he perustavat yhteismetsän yhteismetsälain 5 :n mukaisesti. Kukin ostettavan metsätilan osaomistaja tulee yhteismetsän osakkaaksi sillä osuudella, joka vastaa hänen suorittamaansa osuutta kauppahinnasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhteismetsällä on oikeus tehdä tuloverolain 55 :n 1 momentin mukainen metsävähennys kiinteistöltä saamastaan metsätalouden pääomatulosta siitä huolimatta, ettei perustettava yhteismetsä saa omistusoikeutta hallintaansa tulevaan osakkaiden edellä mainitulla tavalla ostamaan metsätilaan. Ennakkoratkaisu verovuodelle Tuloverolaki 55 1 mom. Yhteismetsälaki 5 11

12 Menovaraus ja poisto-oikeudet Säännösten puuttuessa verohallinnossa katsotaan tällä hetkellä, että menovaraus ei voi siirtyä uudelle yhteismetsälle. Käyttämätön varaus tuloutetaan verovelvolliselle. Ei oikeuskäytäntöä! Teiden, ojien ja metsätalouden rakennusten poisto-oikeudet voisivat mahdollisesti siirtyä uudelle yhteismetsälle. Ei säädöksiä eikä oikeustapauksia. Vrt. KHO 2006:74 12

13 Verotus liitettäessä metsää osuuksia vastaan 13

14 KHO /3066 (KHO 2002:83) Jos A:n puolisot liittivät yhteismetsälain mukaisesti metsätilansa M:n yhteismetsälle yhteismetsäosuutta vastaan, ei kysymyksessä ollut tuloverolain 45 :n 1 momentin mukainen omaisuuden luovutus. Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja Tuloverolaki 45 1 mom. KHO totesi perusteluissaan: Liityttäessä yhteismetsään ei kiinteistöoikeudellinen ulottuvuus muutu eikä tapahdu omistajanvaihdosta. Kiinteistön osuutta yhteismetsään ei saa erikseen luovuttaa tai siirtää eikä pidättää, ellei yhteismetsälain 10 : ssä toisin säädetä. Merkitystä asian ratkaisemisessa ei ole sillä, että yhteismetsä on tuloverolain mukaan erillinen verovelvollinen. Kiinteistön liittämistä yhteismetsään ei ole pidettävä kiinteistön luovutuksena. 14

15 Ei luovutuksen verotusta Kun liittyminen tapahtuu osuuksia vastaan ilman rahakorvauksia. Ei varainsiirtoveroa Ei luovutusvoiton veroa Ei lahjaveroa Käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy yhteismetsälle. 15

16 Ensimmäiset verotuksessa hoidettavat asiat Ilmoitus toiminnan lopettamisesta Jos ei jää omaa metsäpalstaa Muutos- ja lopettamisilmoitus verotoimistoon, lomake Y6 Ilmoitus muuttuneista kiinteistötiedoista Jos jatkaa edelleen itsenäisenä metsätalouden harjoittajana Kiinteistöselvitys lomake (lomake 3) Oma verovelvollisuus liitetyn tilan osalta päättyy KTJ:n rekisteröintipäivämäärän mukaan Verotettavia maksuja voi olla tämän jälkeenkin, esim. puukauppatuloja tai Kemera-tukia. Oma metsäveroilmoitus seuraavan vuoden alussa normaalissa aikataulussa. Viimeisen verovuoden jälkeen saatavat veronalaiset metsätalouden tulot ilmoitetaan pääveroilmoituksessa. Myös alv-ilmoitus ja tilitys. 16

17 Kun metsä liitetään yhteismetsään Käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy yhteismetsälle. Menovaraus tuloutetaan omistajalle viimeisenä verovuonna. Jäljellä oleva poisto-oikeus tie- ja ojitushankkeista ja metsän mukana siirtyneistä metsätalouden rakennuksista siirtyy (mahdollisesti) yhteismetsälle. 17

18 Verotus osuuksien luovutuksissa 18

19 Yhteismetsäosuudet lahjana tai perintönä ilman spvhuojennuksia Perintö- ja lahjaveroseuraamukset progressiivisten verotaulukoiden mukaisesti (Perintö- ja lahjavero-laki 14 ja 19a ). Veron perusteena yhteismetsäosuuden käypä arvo. Verohallituksen ohje: Varojen arvostaminen perintöja lahjaverotuksessa , päivitetty Yhteismetsäosuuden arvo on osuusluvun mukainen osa yhteismetsään kuuluvan alueen arvosta ja yhteismetsän muusta omaisuudesta. Omaisuuden arvo lasketaan arvostusohjeen perusteiden mukaisesti. 19

20 Yhteismetsäosuuden myynti Myyjälle luovutusvoiton verotus Yhteismetsäosuuksien käypä arvo? Lahjanluonteinen kauppa, jos myyntihinta on enintään 75 % käyvästä arvosta, maatalouden spv-luovutuksissa 50 %. Ostajalle varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta. Yhteismetsäosuuden kaupasta ei synny metsävähennysoikeutta. 20

21 Spv-huojennukset luovutusten verotuksessa Maatilojen luovutusten spv-huojennukset, Perintöja lahjaverolaki Varojen arvostaminen säädösten mukaan, otetaan huomioon vain 40 % lahjan/perinnön arvosta Yhteismetsäosuuden verotettava arvo 40 % käyvästä arvosta Verovelvollisen vaadittava Maa- tai metsätiloilla, Tuloverolaki 48 verovapaa luovutusvoitto spv-kaupoissa Koskee myös yhteismetsäosuuksien luovutuksia (?) Kun kaikki säädöksen mukaiset ehdot täyttyvät 21

22 Maatilojen spv-huojennus, Perintö- ja lahjaverolaki 55 Sovelletaan vain maataloutta harjoitettaessa. Sovelletaan metsätilaan, kun tila on osa maatalouden harjoittamisen tilakokonaisuutta. Sovelletaan myös tällaiseen metsätilaan kuuluvaan yhteismetsäosuuteen. Ei sovelleta haamutilaan kuuluvaan yhteismetsäosuuteen eikä osuuden erilliseen luovutukseen. 22

23 KIITOS mielenkiinnosta! 23

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Keski-Pohjanmaan verotoimisto / Maisa Mattjus Jokilaaksojen verotoimisto / Eila Heiska Päivitys 2.12.2014 UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. TILIKORVAUKSET... 2 2.1 SAATU KORVAUS... 2

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Metsätilan omistajanvaihdos Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsätilan hoito ja veroasiat tuntuvat liian työläiltä Sopiva ja halukas jatkaja

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN VAIHTOEHTONA Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 1 Yksityismetsänomistuksen vaihtoehtoja 2 Yksin tai puolison kanssa Yksityismetsänomistuksen perusta Päätöksenteko helppoa Yhtymä

Lisätiedot

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 Metsä ja verot Metsätalouden pääomatulojen verotus Veroa nettotuloista Hankintatyön ansiotulon verotus Veroa laskennallisesta arvosta, jos määrä ylittää

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot