MAATALOUDENHARJOITTAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDENHARJOITTAJA"

Transkriptio

1 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2

2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 ILMOITTAMINEN 3 VERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS 4 ILMOITA TOIMINNAN MUUTOKSISTA JA LOPETTAMISESTA Y-LOMAKKEELLA 4 VEROILMOITUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA 5 LASKELMA MAATALOUDEN TULOKSESTA 5 MAKSETUT PALKAT 5 VEROVUODELTA TEHTY TASAUSVARAUS 5 OSINGOT 5 OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄT 5 SELVITYS MAATALOUDEN POISTOISTA 6 MAATALOUDEN AUTOKULUT 6 MAATALOUSTOIMINNAN TILAPÄISET MATKAT 6 MAATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT JA KOROT 7 YRITYSTULO JAETAAN ANSIO- JA PÄÄOMATULOKSI 7 YRITYSTULO JAETAAN YRITTÄJÄPUOLISOIDEN TAI YHTYMÄN OSAKKAIDEN TULOKSI 7 TAPPIOIDEN VÄHENTÄMINEN 7 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? 8 Maatalouden veroilmoituksen voi antaa sähköisesti. Maataloudenharjoittajat tarvitsevat sähköiseen ilmoittamiseen joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai Katso-tunnisteen. Maatalousyhtymät ja kuolinpesät käyttävät Katso-tunnistetta. Katso-tunnistetta voit hakea osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Lisätietoa on osoitteessa vero.fi /veroilmoitus/2. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi /veroilmoitus/2 Tämän veroilmoituksen antavat seuraavat maataloudenharjoittajat: luonnolliset henkilöt kuolinpesät maatalousyhtymät 2

3 AJANKOHTAISTA VOIT ANTAA VEROILMOITUKSEN VERKOSSA Maatalouden veroilmoitus ja liitelomakkeet on helpointa antaa sähköisesti. Lue lisää sivulta vero.fi/veroilmoitus/2. LIITÄ MUKAAN VAIN VEROHALLINNON LIITELOMAKKEITA Lähetä muut liitteet (esim. ajopäiväkirja ja muut erittelyt) vain, jos Verohallinto pyytää niitä erikseen. Lakimuutokset vuonna 2015 Osuuskuntien jakamien ylijäämien verotus on muuttunut: Maatalouteen kuuluvien ylijäämien veronalaisen osuuden määrä ja oikeus euron vuotuiseen verovapaan tulon lievennykseen riippuu siitä, onko ylijäämiä jakava osuuskunta julkisesti noteerattu vai muu kuin julkisesti noteerattu osuuskunta. Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä on 85 % veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia. Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadusta ylijäämästä on 25 % veronalaista maatalouden tuloa ja 75 % verovapaata tuloa euron yhteismäärään saakka. Kun ylijäämät ylittävät euroa, ylimenevästä määrästä on veronalaista maatalouden tuloa 75 % ja verovapaata tuloa 25 %. Lisätietoa ylijäämien verotuksesta: vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Verohallinnon tiedote osuuskuntien ylijäämistä verovuoden 2015 henkilöverotusta varten Maatalousyrittäjillä ja metsänomistajilla on omat sivut vero.fi:ssä Maatalousyrittäjien ja metsänomistajien sivuilla on ajankohtaista tietoa verotuksesta ja veroasioiden hoidosta osoitteessa vero.fi/maatalous. Maatalouden veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet ovat osoitteessa vero.fi/veroilmoitus/2. Arvonlisäverovelvollinen alkutuottaja: muista myös kausiveroilmoitus Verohallinto ei lähetä enää kausiveroilmoitusta varten lomakkeita ja ohjausmateriaalia. Jos maatalousyrittäjä tai maatalousyhtymä on merkitty alkutuottajana arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, yrittäjän ja yhtymän on annettava myös kausiveroilmoitus viimeistään Kausiveroilmoitus on annettava, vaikka yrittäjällä tai yhtymällä ei olisi ollut toimintaa kyseisenä verovuonna. Kausiveroilmoitus on kätevintä antaa sähköisesti Verotili-palvelussa (vero.fi/verotili). Jos annat kausiveroilmoituksen paperilla, voit palauttaa sen samassa palautuskuoressa maatalouden veroilmoituksen kanssa. ILMOITTAMINEN ONKO MAATALOUDEN VEROILMOITUS AINA ANNETTAVA? Kyllä, jos Verohallinto on lähettänyt maatalousyrittäjälle tai maatalousyhtymälle veroilmoituksen. Kyllä, jos maatalousyrittäjällä tai maatalousyhtymällä on tuloja, menoja, varoja tai velkoja. Kyllä, jos Verohallinto sitä erikseen pyytää. VERONKOROTUS Jos veroilmoitus jätetään kokonaan antamatta tai se annetaan myöhässä tai puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus. MIKÄ ON VEROILMOITUKSEN PALAUTUSPÄIVÄ? Maatalouden veroilmoitus annetaan viimeistään Maatalousyrittäjät ja maatalousyhtymän osakkaat saavat myös esitäytetyn veroilmoituksen henkilökohtaisista tuloistaan. Palauta esitäytetty veroilmoitus vain, jos siihen on korjattavaa tai lisättävää. Esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty sen palautusaika, joko 4.5. tai Palautusaikaan voi saada pidennystä poikkeustapauksissa (esimerkiksi sairauden vuoksi). Lisäaikaa on pyydettävä kirjallisesti verotoimistolta ennen veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää. Lisäaikaa ei kuitenkaan voi saada kausiveroilmoitukselle eikä energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukselle. 3

4 Lisätietoa maatalouden sähköisestä veroilmoituksesta: vero.fi/veroilmoitus/2 MIHIN VEROILMOITUS PALAUTETAAN? Veroilmoitus on kätevintä antaa sähköisesti. Maataloudenharjoittajat tarvitsevat ilmoittamiseen joko verkkopankkitunnukset tai Katso-tunnisteen. Kuolinpesien ja maatalousyhtymien on käytettävä Katso-tunnistetta. Lisätietoa sähköisestä ilmoittamisesta on osoitteessa vero.fi/veroilmoitus/2. Paperisen veroilmoituksen voit postittaa tai jättää verotoimistoon. Postiosoite on Verohallinnon lähettämässä veroilmoituslomakkeessa. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, huomioi seuraavat asiat: Merkitse nimesi ja henkilö- tai Y-tunnuksesi selkeästi veroilmoituksen ja liitelomakkeiden kaikille sivuille. Käytä vain Verohallinnon lähettämiä tai vero.fi-sivuilta tulostamiasi lomakkeita. Anna tiedot oikean verovuoden lomakkeilla. Älä liitä mukaan muunlaisia liitteitä, esimerkiksi kuitteja, tositteita tai alkuperäisiä asiakirjoja. Lähetä ne vain, jos Verohallinto pyytää niitä erikseen. Veroilmoituksen liitelomakkeet: vero.fi/lomakkeet MITÄ LIITELOMAKKEITA VEROILMOITUKSEEN TARVITAAN? Maatalousyrittäjät: Tarvittaessa Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta (lomake 9A) ja Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (lomake 79A). Maatalousyhtymät: Yhtymäselvitys (lomake 36), jos esitäytettyihin tietoihin on täydennettävää tai korjattavaa ja tarvittaessa Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (lomake 79A). Kaikki Verohallinnon liitelomakkeet voi antaa myös sähköisesti. 4 Julkiseksi tarkoitetun postiosoitteen muutoksen voi ilmoittaa sähköisesti osoitteessa ytj.fi Myös muutos- ja lopettamisilmoitukset voi antaa sähköisesti maaliskuusta 2016 lähtien osoitteessa ytj.fi VERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS ENNAKON TÄYDENNYSMAKSULLA VOI PIENENTÄÄ JÄÄNNÖSVERON KORKOA Maatalousyrittäjän kannattaa tarkistaa, riittävätkö ennakkoon maksetut verot kattamaan tuloveron lopullisen määrän. Jos maatalouden tulos osoittaa, etteivät maksetut ennakkoverot riitä, voit maksaa puuttuvan määrän oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuna. Jäännösveron koron voit välttää kokonaan maksamalla ennakon täydennysmaksua verovuodelle 2015 viimeistään Jäännösveron koron määrää voit pienentää maksamalla ennakon täydennysmaksua verovuodelle 2015 viimeistään VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN, JÄÄNNÖSVERO JA VERONPALAUTUS Vuoden 2015 verotus päättyy Maatalousyrittäjän on maksettava jäännösveroa, jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullisen veron määrää. Lisäksi on maksettava jäännösveron korkoa, joka on 0,5 %, jos jäännösveron määrä on enintään euroa. Tämän määrän ylittävältä osuudelta korko on 2,5 %. Jäännösveron korkoa ei voi vähentää verotuksessa. Jos ennakkoon maksetut verot ovat suuremmat kuin lopullinen vero, maatalousyrittäjä saa veronpalautusta. Verohallinto maksaa veronpalautukselle korkoa. Palautuskorko ei ole veronalaista tuloa. ILMOITA TOIMINNAN MUUTOKSISTA TAI LOPETTAMISESTA Y-LOMAKKEELLA Jos maataloustoiminnassa tapahtuu muutoksia tai toiminta päättyy kokonaan, ilmoita niistä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6. Maatalousyhtymien lomake on Y5. Lomakkeilla Y5 ja Y6 ilmoitetaan muun muassa muutokset Verohallinnon rekistereihin (työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri) muutokset toimialatiedoissa maataloustoiminnan lopettaminen.

5 VEROILMOITUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA Yleistä Maatalouden veroilmoituslomaketta (lomake 2) käyttävät maatalousyrittäjät, maataloutta harjoittavat kuolinpesät ja maatalousyhtymät. Veroilmoituksen tietojen tulee perustua muistiinpanoihin, joissa on tulo- ja menokirjaukset ja niihin liittyvät tositteet. Veroilmoituksen täyttäminen kannattaa aloittaa sivulta 2 maatalouden tuloista ja menoista. Merkitse rahamäärät sentin tarkkuudella. LASKELMA MAATALOUDEN TULOKSESTA (kaikki maatilat yhteensä) Maatalouden tuloa ovat kaikki ne tulot, jotka on saatu maatalouteen liittyvästä toiminnasta rahana tai rahanarvoisena etuutena. Tuloa ovat esimerkiksi myyntitulot, tuet ja korvaukset. Maatalouden tuet ovat kokonaan veronalaisia. Myös energiatuotteiden valmisteveron palautukset ja arvonlisäveron alarajahuojennukset ovat veronalaista tuloa. Ilmoita myyntitulot nettomääräisinä ilman arvonlisäveron osuutta. Vähennyskelpoisia menoja ovat maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot, esimerkiksi ostot, palkkamenot ja poistot. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, merkitse maatalouden menot veroilmoituslomakkeeseen ilman hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot arvonlisäverollisina. MAKSETUT PALKAT Tietoa palkoista tarvitaan, kun lasketaan, mikä osuus maatalouden tulosta on pääomatuloa. Pääomatulon osuutta laskettaessa maatalouden nettovarallisuuteen lisätään 30 % vuonna 2015 maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Ilmoita palkkojen kokonaismäärä sille varatussa kohdassa lomakkeen sivulla 2 osassa III kohdassa Menot. Ilmoita maatalouden palkkamenoina vuonna 2015 maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat sivukuluineen. Sellaisia palkkoja ei voi vähentää, jotka on maksettu puolisolle tai vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneelle perheenjäsenelle (verovuoden alussa alle 14-vuotias). Lomituksesta ja sijaisavusta maksettuja korvauksia ja kustannusten korvauksia ei ilmoiteta palkkamenoissa. Ilmoita ne kohdassa 15 (Muut maatalouden menot). VEROVUODELTA TEHTY TASAUSVARAUS Maatilan puhtaasta tulosta voit vähentää tasausvarauksen, joka on enintään 40 % puhtaasta tulosta. Puhtaan tulon määrän saat vähentämällä maatilan maatalouden veronalaisista tuloista näiden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Puhtaan tulon laskemisessa ei oteta huomioon korkomenoja eikä indeksi- ja kurssitappioita. Varauksen maatilakohtainen enimmäismäärä on euroa ja vähimmäismäärä 800 euroa. Tasausvaraus muodostetaan ja käytetään maatilakohtaisesti. Tulot ja menot on kohdistettava maatiloittain, koska muistiinpanoista on käytävä ilmi kunkin maatilan tasausvarausten perusteet. Tasausvaraus on käytettävä investointeihin tai tuloutettava viimeistään kolmantena verovuotena varauksen tekemisestä. OSINGOT Jos osingon maksajana on julkisesti noteerattu yhtiö, maatalouteen kuuluvista osingoista 85 % on veronalaista tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Silloin kun osingon maksajana on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, maatalouteen kuuluvista osingoista 75 % on veronalaista tuloa ja 25 % verovapaata tuloa. OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄT Ylijäämää on esimerkiksi aiemmin osuuspääoman korkona osuuskunnasta saatu voitonjako. Julkisesti noteeratun osuuskunnan jakamasta maatalouteen kuuluvasta ylijäämästä on 85 % veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata. Suomessa ei ole tällä hetkellä julkisesti noteerattuja osuuskuntia. Mikäli ylijäämän jakaja on muu kuin julkisesti noteerattu osuuskunta, on ylijäämästä 25 % veronalaista maatalouden tuloa ja 75 % verovapaata tuloa euron yhteismäärään saakka. Tämän rajan ylittävältä osalta on 75 % veronalaista tuloa ja 25 % verovapaata euron lievennysraja on henkilökohtainen. Jos harjoitat maataloutta puolisosi kanssa yhdessä, voit käyttää myös puolison jäljellä olevan lievennyksen. Osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijäämän palautus on kuitenkin ylijäämän saajalle kokonaan veronalaista maatalouden tuloa. Lisätietoa ylijäämistä: vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Verohallinnon tiedote osuuskuntien ylijäämistä verovuoden 2015 henkilöverotusta varten 5

6 Muista myös, että maatalouteen kuuluvien osinkojen ja ylijäämien kokonaismäärät on laskettava mukaan maatalouden kokonaistuloihin kohtaan 10 (Muut maatalouden arvonlisäverottomat tulot) metsä- ja puhelinyhtiöiden maksamat osingot ja ylijäämät eivät kuulu maatalouden tulolähteeseen vaan henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Maatalousyhtymän ja sen osakkaan osingot ja osuuskunnan ylijäämät Yhtymän osakkaat ilmoittavat maatalouteen kohdistuvat osingot ja ylijäämät omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Jos maatalousyhtymän osakkaan omistamat osakkeet tai osuudet kuuluvat kiinteästi maatalousyhtymän harjoittamaan maatalouteen, erittele näille omaisuuserille maksetut osingot ja ylijäämät maatalouden veroilmoituksen osassa IV (Selvitys maatalouden muistiinpanoihin sisältyvistä osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä). SELVITYS MAATALOUDEN POISTOISTA Ilmoita rakennukset ja niistä tehdyt poistot enimmäispoistoprosentin mukaan ryhmiteltynä: tuotantorakennukset 10 % kasvihuoneet tms. rakennelmat 20 % asuin-, toimisto- tms. rakennukset 6 % ympäristöinvestoinnit 25 % Lisätietoa lisävähennyksistä: vero.fi/yhtenäistämisohjeet Verovapaiden matkakorvausten enimmäismäärät: Verohallinnon päätös verovapaiden matkakustannusten korvauksista vuonna 2015 (vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Ennakkoperintä > Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015) Ilmoita siltojen, patojen, kaivojen, asfaltointien, tilatukioikeuksien yms. hankintamenot yhtenä eränä. Menojäännöksestä voit tehdä enintään 10 %:n poiston. Jos kysymyksessä on ympäristöinvestointi, poiston enimmäismäärä on 25 % menojäännöksestä. Ilmoita salaojien menojäännökset ja hankintamenot erikseen. Poisto näistä voi olla enintään 20 %. Maatalouden koneiden ja kaluston menojäännöksestä voit tehdä enintään 25 %:n poiston. MAATALOUDEN AUTOKULUT Maatalouden harjoittamiseen liittyvät autokulut voit vähentää maatalouden tuloksesta. Vähennä autokulut joko muistiinpanoissa tai lisävähennyksenä. Autokuluista on pyydettäessä esitettävä ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys. Auto maatalouden tulolähteessä Auto kuuluu maatalouden tulolähteeseen, jos sen ajokilometreistä yli 50 % on maatalouteen liittyviä ajoja. Muistiinpanoihin merkitään kaikki autoon liittyvät menot, myös polttoaineet, huollot ja auton poisto. Auton menot jaetaan maatalouden menoiksi ja elantomenoiksi samassa suhteessa kuin maatalouden ja yksityiskäytön ajokilometrejä on ollut. Ajot on selvitettävä ajopäiväkirjassa, johon on merkitty kaikki auton ajot. Maatalouteen liittyvien automenojen osuus saadaan, kun auton menot ja poisto jaetaan ajetuilla kokonaiskilometreillä ja saatu tulos kerrotaan maatalouden ajokilometreillä. Yksityisajojen osuus kokonaismenoista on vähennyskelvotonta maatalouden tulolähteellä, joten se lisätään maatalouden tulokseen. Yksityisauto maatalouden käytössä Jos auton käytöstä alle 50 % on maatalouden ajoja, auton menoja voi vähentää lisävähennyksenä. Lisävähennysoikeus koskee ajoja, jotka on ajettu omalla tai puolison omistamalla autolla. Jos et ole kirjannut muistiinpanoihin auton käytöstä aiheutuneita menoja lainkaan, voit laskea lisävähennyksen määrän kaavamaisesti kertomalla maatalouden ajokilometrit verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärällä (0,44 e/km vuonna 2015). Merkitse summa kohtaan lisävähennys. Jos muistiinpanoihin kirjatut menot ovat pienemmät kuin edellä laskettu kaavamainen lisävähennys, voit vähentää lisävähennyksenä kaavamaisen lisävähennyksen ja todellisten menojen välisen erotuksen. Merkitse erotus kohtaan lisävähennys. Sinulla ei ole oikeutta lisävähennykseen, jos muistiinpanoihin kirjatut menot ovat suuremmat kuin kaavamaisesti laskettu lisävähennys. Tässä tapauksessa muistiinpanoissa vähennetään todelliset menot. Lisävähennystä ei voi tehdä työmatkasta, jonka on tehnyt kuolinpesän tai maatalousyhtymän osakas. Lisävähennystä ei saa myöskään osakkaan omistaman auton käytöstä. 6 MAATALOUSTOIMINNAN TILAPÄISISTÄ MATKOISTA VOI SAADA LISÄVÄHENNYKSEN Lisävähennyksenä voit vähentää lisääntyneet elantokustannukset, jotka ovat aiheutuneet maatalouteen liittyvästä tilapäisestä työmatkasta. Vähennyksen enimmäismäärä on sama kuin verovapaiden päivärahojen enimmäismäärä. Vuonna 2015 kotimaan päiväraha yli 6 tunnin matkalta on 18,00 euroa ja yli 10 tunnin matkalta 40,00 euroa. Et voi saada lisävähennystä, jos muistiinpanoihin kirjatut menot ovat suuremmat kuin verovapaan päivärahan perusteella laskettu määrä. Vähennä tällaisessa tapauksessa menot muistiinpanokirjausten suuruisina.

7 MAATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT JA KOROT Maataloudenharjoittaja tai kuolinpesä voi vähentää maatalouteen kohdistuvien velkojen korot. Merkitse korot sivulle 1 osaan I (Laskelma maatalouden verotettavasta tuloksesta). Maataloudenharjoittaja tai kuolinpesä ilmoittaa maatalouteen kohdistuvat velat sivulla 4 osassa IX (Maatalouden varallisuus/nettovarallisuus kaikilta maatiloilta) kohdassa 7 (Maatalouden velat ja velvoitteet yhteensä). Maatalousyhtymän osakkaan yhtymän maatalouteen kohdistuvat korot Maatalousyhtymän osakas vähentää yhtymän maatalouteen kohdistuvat korot omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Myös maatalouteen kohdistuvat velat osakas ilmoittaa esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Ilmoita velat yhtymäkohtaisesti. YRITYSTULO JAETAAN ANSIO- JA PÄÄOMATULOKSI Maataloudesta saatava yritystulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi. Pääomatulon enimmäismäärä on 20 % siitä nettovarallisuudesta, joka on kuulunut maataloustoimintaan edellisen verovuoden päättyessä. Jos maatalouden harjoittaminen on aloitettu vuoden 2015 aikana, pääomatulo lasketaan vuoden 2015 nettovarallisuuden perusteella. Maataloudenharjoittaja voi vaatia, että pääomatulo-osuuden enimmäismääräksi lasketaan 10 % nettovarallisuudesta tai että jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa. Kun pääomatulojen osuutta lasketaan, edellisen vuoden nettovarallisuuteen lisätään 30 % niistä ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Jos kyseessä on maataloustoiminnan aloittamisvuosi, määrä lisätään sen verovuoden nettovarallisuuteen. Pääomatuloksi katsotaan kuitenkin aina vähintään määrä, joka vastaa maatalouden varoihin kuuluneiden arvopapereiden luovutusvoittoa. YRITYSTULO JAETAAN YRITTÄJÄPUOLISOIDEN TAI YHTYMÄN OSAKKAIDEN TULOKSI Kun puolisot harjoittavat maataloutta yhdessä, ansio- ja pääomatulo-osuudet jaetaan molempien puolisoiden tuloksi. Jos puolisot omistavat maatilan yhdessä, pääomatulo-osuus jaetaan heille varojen ja velkojen suhteessa. Jos molemmat puolisot osallistuvat maatilan töihin, ansiotulo jaetaan heille työpanosten suhteessa. Maatalousyhtymän osakkaan vaatimus yritystulon jakamisesta Maatalousyhtymän osakas esittää vaatimuksensa yritystulon jakamisesta ansio- ja pääomatuloksi yhtymäselvityksellä (lomake 36). MAATALOUDEN TAPPIOIDEN VÄHENTÄMINEN Maataloustoiminnan tappio vahvistetaan maatalouden tulolähteen tappioksi, tai se voidaan siirtää kokonaan tai osittain vähennettäväksi maatalousyrittäjän tai maataloutta harjoittavan kuolinpesän pääomatuloista. Vahvistetut maataloustoiminnan tappiot voidaan vähentää maataloustoiminnan tuloista seuraavien 10 verovuoden aikana. Verohallinto vähentää vahvistetut tappiot viran puolesta. Maatalousyhtymän osakkaan tappiovaatimus Maatalousyhtymän osakas ilmoittaa osuutensa yhtymän maatalouden tappiosta omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan. 7

8 MISTÄ SAA LISÄTIETOA? VERO.fI-SIVUILTA Verohallinnon internetsivuilla on runsaasti tietoa verotuksesta ja verotukseen liittyvistä asioista. Monet veroasiat voi hoitaa verkossa mihin kellonaikaan tahansa. PUHELIMITSE Maatalous- ja metsäverotus Sähköinen asiointi (Katso- ja Tyvi-palvelut) Verotili Puhelinpalvelu on avoinna ma pe klo Puhelun hinta: lankaliittymästä paikallisverkkomaksu (pvm.) matkapuhelinliittymästä matkapuhelinmaksu (mpm.) ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori. Ilmoita verkossa Anna kaikki maatalouteen liittyvät veroilmoitukset ja palautushakemus osoitteessa vero.fi /veroilmoitus/2 Maatalouden veroilmoitus (2) Metsätalouden veroilmoitus (2C) Alkutuottajan kausiveroilmoitus Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemus. Näin se käy Mene osoitteeseen vero.fi/veroilmoitus/2. Tunnistaudu joko verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella. Täytä veroilmoitus. Palvelu ohjaa sinua ilmoittamisessa. Paina lopuksi Lähetä painiketta. Saat ilmoituksen Lomake lähetetty. Jos annat myös Verohallinnon liitelomakkeita, jatka kirjautumatta ulos ja etene näin: Paina Siirry Tallennetut lomakkeet -palveluun -painiketta. Siirry sivun alaosaan Aloita uuden lomakkeen täyttäminen. Voit aloittaa uuden lomakkeen täyttämisen napsauttamalla lomakkeen nimeä. Täytä lomake ja paina Lähetä painiketta. Saat ilmoituksen Lomake lähetetty. 8 Verohallinnon julkaisu ISSN Juvenes Print, Tampere 2015

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2012

Maatalouden veroilmoitus 2012 Maatalouden veroilmoitus 2012 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2012, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 ILMOITTAMINEN 3 VERON MAKSAMINEN JA VERONPALAUTUS

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2017 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Veroilmoitus verkossa Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija

Ajankohtaista Verohallinnosta. UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Ajankohtaista Verohallinnosta UKK-instituutti 13.11.2013 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Maa- ja metsäverotus Suuria muutoksia ei ole tulossa Puun myynnin verohuojennukset ovat loppuneet Kaikki metsätalouden

Lisätiedot

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta Laskelma maatalouden tuloksesta TULOT Verollinen myynti 24% 1. Eläinten myyntitulot 2. Jaksotetut kotiel. myyntitulot 3. Muut myyntitulot Verollinen myynti 14% 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot 5. Kasvinviljelytuotteiden

Lisätiedot

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 1700 Maatalousmaa 1. Maatalousmaa yhteensä 2. Tuotantorakennukset 1400 Maatalousrakennukset 1420 Maatalousrak. ALV 2. Tuotantorakennukset yhteensä

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ15.11.2011 Pirkkahalli Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvio kuluvan vuoden lopputuloksesta mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea MYYNTIEN JA OSTOJEN AJOITUS käteis- eli maksu-

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a Veroilmoituksen täyttöopas6a ELINKEINOYHTYMÄ verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6a SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 ILMOITA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15)

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15) MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 Verohallinnon lähettämä metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali 1 kpl esitäytetty 2C-lomake Täyttöopas Palautuskuori Maatalouttakin

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ 22.11.2012. Ahlman Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ 22.11.2012. Ahlman Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ 22.11.2012 Ahlman Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvioidaan kuluvan vuoden lopputulos ja keinot, jolla sitä voidaan tarvittaessa muuttaa mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Ajankohtaista verottajalta. Lahti-Mukkulan rotaryklubi 22.5.2008 Hannu Varpila

Ajankohtaista verottajalta. Lahti-Mukkulan rotaryklubi 22.5.2008 Hannu Varpila Ajankohtaista verottajalta Lahti-Mukkulan rotaryklubi Hannu Varpila Tämän esityksen sisältö Mitä uutta on Verohallinnossa ja sen asiakaspalvelussa? Päijät-Hämeen verotoimiston kuulumisia Verotuksen suuntauksia

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT 1+2= verovuosi 2016 KOULUTUS ELINKEINOELÄMÄ SOSIAALITURVA INFRA- STRUKTUURI TERVEYDENHUOLTO HALLINTO TURVALLISUUS

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY

102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY 102-LOMAKE UUDISTUVA MENETTELY Sisällysluettelo: Uudistamisen taustaa Uudistamisen päämäärät Uudistuva menettely / vuosi 2015 Uudistuva menettely 2016 Tietojen ilmoittaminen verkkolomakkeella Ilmoittamisvelvollisuus

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö asiakasneuvoja p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot