Petra Varonen, MHYP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.2.2009 Petra Varonen, MHYP"

Transkriptio

1 Metsäverotus t Metsänomistajan Talvipäivä Petra Varonen, MHYP

2 Metsän verot Myyntituloverotus Veroa nettotuloista Arvonlisäverotus 22 %, metsänomistajalla läpikulkuerä 2 Kiinteistöverotus rakennuksista ja tonteista kunnille Luovutusvoittoverotus omaisuuden myynti Varainsiirtoverotus - kiinteistökaupassa Perintö- ja lahjaverotus Lähdevero ulkomailla asuva metsänomistaja rajoitetusti verovelvollinen

3 Metsänomistaminen ja verotus Yksin tai puolison kanssa - Puolisoille ll yksi yhteinen lomake, verotus kuin yhtymässä Kuolinpesä - Erillinen verotusyksikkö, tulot ja menot kuolinpesälle Yhtymä - Oma veroilmoitus it ja yhtymäselvitys, verottaja jakaa tuloksen osakkaiden omiin esitäytettyihin veroilmoituksiin omistusosuuksien suhteessa 3

4 Metsätalouden tulot Metsätalouden pääomatuloa - Puun myynnistä saatu tulo, halkojen, pilkkeiden, id hakkeen yms. metsäenergiapuun myyntitulo, metsän vakuutus- ja vahingonkorvaukset, oma käyttö, joulukuuset, koristehavut Henkilökohtaista ansiotuloa - hankintatyön arvo, verovapaata 125 m3 Maatalouden tuloa - Metsästä saatu vuokratulo, pienimuotoinen jatkojalostus (sahaus) ja urakointi, 4 Elinkeinotuloa Muuta pääomatuloa - Esim. soran myynti

5 Verovapaata tuloa Kestävän metsätalouden rahoituslain (kemeran) perusteella maksettu tuki - Vähennykset vain yli menevistä kuluista 5 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen j alueiden korvaukset kun ne jäävät metsänomistajan omistukseen Polttopuu oman asunnon tai kesämökin lämmitykseen Hiljainen kuittaus maa- ja metsätalouden rakennuksiin k käytetty puutavara Luonnonvaraisten käpyjen, marjojen, j sienien ja ravintona/lääkeaineen valmistukseen käytettävien kasvien keräystulo on verovapaata Määräaikaiset verovapaudet

6 Metsätalouden vähennykset Vähennyskelpoisia kaikki metsätalouden menot Metsänomistaja itse päättää mitä kuluja vähentää Jaottelu: vuosimenot, poistot ja toisesta tulolähteestä siirrettävät menot (maatalouden puolelta) Metsävähennys 6 Meno- ja tuhovaraus Metsätalouden korot esitäytetyllä lomakkeella

7 Metsätalouden vuosimenot Palkkauskulut Metsätalouden työntekijöiden palkkauskulut Ei puolisolle tai alle 15-vuotiaalle lapselle maksettu palkka Matkakulut 0,24 /km, matkoista kirjanpito jossa päivämäärä ja matkan syy 7 Muut vuosimenot Kaatopaikka

8 Muut vuosimenot 8 Metsän uudistamiskulut Taimisuojat i Pystypuiden karsinta Metsän lannoitus Polttoaineet metsätalouden koneisiin Kaluston hankinta ja korjaus Metsurivarusteet Ojien perkaus Metsäsuunnittelu Kirjanpito Puukauppapalkkiot Metsänhoitomaksu Metsävakuutusmaksut t k t Metsätalouden rakennusten ja tonttien kiinteistövero MTK:n jäsenmaksu Verotuksen puhelinneuvonta Kurssimaksut Ammattilehdet Puhelinmenot Puunkorjuukulut Metsäsäätiön maksu

9 Poistot Pitkäaikaisten metsätalouskäytössä olevien koneiden ja laitteiden hankintakulut k Vuosipoisto korkeintaan 25 % Metsäteiden ja kunnostusojitusten kustannukset Vuosipoisto korkeintaan 15 % 9 Metsätalouden rakennusten rakentamiskustannukset Vuosipoisto korkeintaan 10 % Kevyiden rakennusten kuten taukotupien 20 %

10 Metsävähennys 10 Metsävähennyksen saa tehdä metsätalouden pääomatulosta, joka on saatu jälkeen vastikkeellisesti (osto, vaihto) hankituilta tiloilta. 60 % metsän hankintamenosta voi vähentää metsävähennyksenä Hankintamenoon lasketaan kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laadintakulut, kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudatuskulut, lohkomiskulut, varainsiirtovero ja muut tilan hankintaan välittömästi liittyvät kulut. Vuotuisesta puun myyntitulosta tehtävän metsävähennyksen enimmäismäärä nousi 40 % -> 60 %

11 11

12 Metsävähennys Vuotuinen minimivähennys on 1500 euroa (2008), mikä edellyttää 2500 euron verotettavaa pääomatuloa vuodessa. - Jos vuotuiset tulot kuuluvat 50% verohuojennuksen piiriin, edellyttää 5000 euron puukauppatuloja Jos tila myydään ulkopuolisille, lisätään luovutusvoittoon käytetty metsävähennys - Lisättävä osuus on korkeintaan 60 % tilan hankintamenosta. Tämä ei koske sukupolvenvaihdoksena toteutettavia tilakauppoja. 12

13 Menovaraus Verovuoden metsätalouden pääomatulosta on mahdollista tehdä 15 % menovaraus Tuloutetaan seuraavan neljän vuoden aikana Oulun ja Lapin läänissä tuloutusaika kuusi vuotta Puutuloja satunnaisesti, isoja kauppoja Kuolinpesät 13

14 Metsäverotukseen muutoksia Määräaikaiset verohuojennukset Metsävähennys Ennen solmittuihin puukauppoihin liittyvät tulot eivät kuulu verohuojennuksen piiriin. Tulojen saannin ajankohdalla ei ole merkitystä. Kauppoihin liittyvät menot ovat kokonaan vähennyskelpoisia. 14

15 Ensiharvennustulojen verovapaus solmittujen ensiharvennuskauppojen tulot ovat kokonaan verovapaata tuloa silloin, kun tulot saadaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Kauppoihin liittyvät puun korjuukulut ja matkakulut eivät ole vähennyskelpoisia. Muilta osin kaikki metsätalouden menot voidaan vähentää täysimääräisesti. Ensiharvennuskaupan tulojen verovapaus on valinnainen, jota metsänomistaja voi halutessaan vaatia. 15

16 16

17 Puolet verovapaata aikana solmittuihin puukauppoihin liittyvistä tuloista on verotettavaa tuloa 50 prosenttia silloin, kun tulot saadaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Kauppoihin liittyvistä matkakuluista ja puun korjuukuluista ilmoitetaan veroilmoituksella vähennettäviksi menoiksi 50 prosenttia. Muilta osin kaikki metsätalouden menot voidaan vähentää täysimääräisesti, mukaan lukien ennakkoraivaus. 17

18 18

19 25 % verovapaata aikana solmittuihin puukauppoihin liittyvistä i tuloista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia silloin, kun tulot saadaan vuoden 2011 aikana. Kauppoihin liittyvistä matkakuluista ja puun korjuukuluista voi vähentää vastaavasti 75 prosenttia. Muilta osin kaikki metsätalouden menot voidaan vähentää täysimääräisesti, mukaan lukien ennakkoraivaus.

20 Vuoden 2010 jälkeen Vuonna 2010 solmittuihin puukauppoihin liittyvistä tuloista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia, kun tulot saadaan vuonna 2010 tai ja sen jälkeen solmittuihin kauppoihin ei sovelleta vuonna 2008 voimaan tulleita huojennussäännöksiä. 20

21 Veroilmoitusten jättäminen 21 Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja alv- ja 2C-lomake mennessä esitäytetty tuloveroilmoitus toukokuussa Ei alv-velvollinen metsänomistaja metsäveroilmoitus samaan aikaan korjatun esitäytetyn tuloveroilmoituksen kanssa toukokuussa Yhtymä alv- ja 2C-lomake sekä yhtymäselvitys (lomake 36) mennessä Liikkeen- ja ammatinharjoittajat metsäveroilmoitus yhdessä muiden tuloveroilmoitusten kanssa viimeistään > Verotuksen vuosikalenteri

22 Muistiinpanot 22 Numeroituihin tositteisiin perustuvat muistiinpanot todellisista tuloista ja menoista kaikki metsätalouden menot Kassaperiaate; tulo sille vuodelle milloin se on ollut nostettavissa, meno sille vuodelle jolloin maksu on suoritettu Tositteet t maksutapahtumia aikajärjestyksessä j k ä seuraten, kulukuitit k alkuperäisinä Kuitti, selvitys (työhuone), todistus (ensiharv.), perustelut (ulkomaanmatka) Tositteen sisältö (Pvm, aihe, maksun saaja, nettohinta + alv) Tulolajien erittely veroilmoituksen mukaisesti palkat, matkat, muut vuosimenot

23 23

24 Muistiinpanoihin myös Selvitys verovapauden edellytyksistä: muistiinpanoihin liitettävä metsänhakkuusopimus tai muu luotettava asiakirja, josta käy ilmi puukaupan teon ajankohta Selvitys ensiharvennushakkuusta saatavan puun myyntitulon verovapauden edellytyksistä Metsänkäyttöilmoitus Hakkuusopimus ja mittaustodistus Muu luotettava selvitys ajankohta 24

25 Muistiinpanoihin myös Osittain verovapaisiin puunmyyntituloihin kohdistuvia ja vain osittain vähennyskelpoisia menoja ovat - tulon hankkimisesta johtuneet asunnon ja metsäkohteen väliset matkakustannukset (puukauppaan suoranaisesti liittyvät) - puun hakkuusta ja korjuusta aiheutuneet menot 25

26 Arvonlisäverotus Alkutuottajana vuosimenettelyssä 8500 euron vuotuinen raja -> pakollinen Ilmoittautuminen tai myös vapaaehtoisesti hakeutuminen. Alv-raha tilitetään valtiolle kerran vuodessa Metsätalouden menoihin sisältyneet alv:t saa vähentää puunostajan antamasta alv-maksusta 26

27 Palautusta vai mätkyjä Puunostajat tekevät ennakkopidätyksen kun kauppasumma yli 100 euroa Pystykaupoissa 19%,hankinta- ja käteiskaupoissa 13 % Kaupoissa joissa tulo 50 % verovapaata Pystykaupoissa 10 %, hankinta- ja käteiskaupoissa 7 % Jos pääomatulojen menoja enemmän kuin tuloja Alijäämähyvitys ansiotuloista 27 Pääomatulolajin tappio voi vähentää 10 vuoden kuluessa pääomatuloista t

28 Muista Ilmoittaa aina menot! Tappiollinen tulos pienentää muista tuloista maksettavia veroja 28 Metsävähennys äh Talleta kaikki metsätalouteen liittyvien menojen kuitit ja säilytä ne 6 vuotta muistiinpanojen kanssa Pidä veromuistiinpanokirja ja ajopäiväkirja ajan tasalla. Kaikki voivat tehdä virheitä tarkista lopullinen verotus!

29 Lisätietoa ja apua Verohallinnon ohjeet Omasta metsänhoitoyhdistyksestä tai Metsänomistajien Palvelutoimistosta 29

30 Kiitos!

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 Metsä ja verot Metsätalouden pääomatulojen verotus Veroa nettotuloista Hankintatyön ansiotulon verotus Veroa laskennallisesta arvosta, jos määrä ylittää

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö metsäneuvoja, Julkiset palvelut, Pirkanmaa p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ]

40 KYSYMYSTÄ. Metsänomistajan. Asta riehui Sulkavalla Sulkavalla asuva Ritva Kallio, Metsänomistaja Ritva Kallio [ VERO-OPAS ] [ A ] 40 KYSYMYSTÄ metsävero ilmoituksesta TEKSTI: JORMA PALOVAARA KUVAT: MARKUS HENTTONEN, JOHANNA KOKKOLA, KARI LINDHOLM JA MATTI SALMI ASIANTUNTIJAT: VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ HELI MUTKALA-KÄHKÖNEN (METSÄNOMISTAJIEN

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille MetsäVero-opas emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille 1-8_emetsaopas.indd 1 28.11.2013 12.06 Valmis veroilmoitus emetsästä emetsän vero-osio on helppo ja luotettava apuväline metsäverotuksen muistiinpanojen

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2011

Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2011 Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2011 Seuraavaa esitystä käytetään alkutuottajien ohjaustilaisuuksissa vuonna 2012. Esityksen pohjana on Verohallinnon yhtenäistämisohje maa- ja metsätalouden tuloverotuksen

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011

Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011 Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011 1. Yleistä 2. Tuloverotus 3. Arvonlisäverotus 4. Eri yritystoiminnan muotoja 5. Ennakkotieto ja muutoksenhaku Koirankasvattaja voi joutua suorittamaan veroa

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Keski-Pohjanmaan verotoimisto / Maisa Mattjus Jokilaaksojen verotoimisto / Eila Heiska Päivitys 2.12.2014 UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. TILIKORVAUKSET... 2 2.1 SAATU KORVAUS... 2

Lisätiedot