Metsävero-opas OP-metsäopas 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008"

Transkriptio

1 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008

2 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa. Verotusta varten vuoden tulo- ja menokuitit kootaan yhteen, kirjataan muistiinpanoihin, lasketaan arvonlisäverot ja siirretään loppusummat verolomakkeelle. Osuuspankki on laatinut tämän oppaan helpottamaan muistiinpanojen tekemistä. Tekstiosassa keskitytään luomaan kokonaiskuva metsätalouden tulo- ja arvonlisäverotuksesta sekä annetaan ohjeita muistiinpanojen tekemiseen. Taulukko-osassa on valmiit taulukot verotukseen kuuluvien tapahtumien kirjaamiseksi. Muistiinpanot kannattaa laatia huolellisesti, koska ne ovat se perusta, jonka pohjalta veroilmoitus täytetään. Muistiinpanot jäävät metsänomistajalle, ja hän toimittaa ne verotoimistoon vain pyydettäessä, joten opas taulukoineen kannattaa säilyttää lain edellyttämät kuusi vuotta. Osuuspankki elää muutoinkin metsänomistajan arjessa mukana. Oppaan loppuosassa on tuotu esille sukupolvenvaihdokseen ja metsätilan kauppaan liittyviä asioita. Näiden toimenpiteiden käytännön toteutukset hoituvat laajaan kokemukseen pohjautuvalla asiantuntemuksella osuuspankkien lakipalveluissa. Metsätilan myynnit hoituvat parhaiten OP-Kiinteistökeskusten kautta. Metsänomistaja saa samalta luukulta myös metsärahojen sijoituspalvelut, metsätilakauppojen rahoituksen ja metsävakuutukset. Pankkipalveluja ja vakuutusmaksuja voi maksaa OP-bonuksilla. Sisältö Sivu 3 Pikaohje metsäverolomakkeen täyttöön Sivu 4 Metsäverotuksen yleiset periaatteet Sivu 6 Metsätalouden tulot Sivu 8 Metsätalouden tulojen verohuojennukset Sivu 9 Vähennettävät menot Sivu 12 Vähennysten rajoitukset Sivu 12 Veroilmoituksen palautus Sivu 14 Arvonlisäverotus Sivu 15 Metsävähennys edistää tilakoon kasvua Sivu 17 Metsätilan sukupolvenvaihdos Sivu 20 Metsätilan myynti Sivu 23 Muistiinpanotaulukot Sivu 26 Osuuspankin metsäpalvelut 2

3 Veroilmoituksen täytön pikaohje Merkittävä osa metsänomistajista selviää metsätalouden veroilmoituksen täytöstä varsin vähällä vaivalla. Tällä sivulla on pikaohje, joka todennäköisesti riittää silloin, kun metsätalouden kuitteja on vain muutamia tai verotus on entuudestaan tuttua. Jos harjoitat aktiivista metsätaloutta tai haluat muutoin tutustua laajemmin metsäverotukseen, löydät lisäohjeita ja muistiinpanotaulukot tämän oppaan myöhemmiltä sivuilta. Metsätalouden tuloveroilmoitus annetaan joka vuosi. Näin ollen ilmoitus annetaan myös sellaisilta vuosilta, joilta metsätaloudesta on ollut pelkästään menoja. Jos ei ole tuloja eikä menoja, voi ilmoituksen jättää antamatta. Nyt täytettävällä veroilmoituksella ilmoitetaan vuoden 2009 aikana saadut tulot ja maksetut menot. Menot ilmoitetaan, vaikka tuloja ei olisi lainkaan. Metsätaloudesta täytetään verolomake 2C ja palautetaan verotoimistoon. Palautusajat selviävät veroilmoituksen täyttöohjeesta. Arvonlisäverot ilmoitetaan Alkutuottajan arvonlisäveroilmoitus -lomakkeella. Siinä tapauksessa, että metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, hän ilmoittaa myös arvonlisäverot metsätalouden menoina lomakkeella 2C. Tiivistetty täyttöohje Varaa esille vuoden 2008 veroilmoituksen jäljennös ja metsätalouden muistiinpanot. Niitä voit käyttää mallina, kun alat kirjaamaan vuoden 2009 tapahtumia. Varaa esille vuoden 2009 verolomake 2C ja arvonlisäverolomake täyttöohjeineen. Lajittele tulo- ja menotositteet aikajärjestykseen ja numeroi ne. Jos olet saanut puukauppatuloja tai sen jälkeen tehdystä kaupasta, tutustu verohuojennusohjeisiin. Kirjaa tapahtumat muistiinpanoihin. Kirjaa arvonlisäverot omiin sarakkeisiinsa, jos olet alv-velvollinen. Tee menokirjaukset, vaikka tuloja ei olisi. Tee matkakuluista, jos niitä on, erilliset muistiinpanot. Laske hankintatyön arvo, jos olet tehnyt kyseistä työtä. Laske tulot ja menot sarakkeittain yhteen. Siirrä loppusummat verolomakkeelle 2C. Ilmoita arvonlisäverot omalla lomakkeellaan, jos olet alv-velvollinen. Allekirjoita lomakkeet. Palauta ilmoitukset veroilmoituksen täyttöohjeen ohjeiden mukaan. Maksa tilitettävä arvonlisävero eräpäivään mennessä. Kun saat esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista, että metsätalouden korot on merkitty sille. 3

4 Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta Metsäveroilmoituksen täyttäminen vaatii paneutumista, mutta ei ole ylivoimainen tehtävä. Siitä selviää, vaikka verotus ei olisi tuttua. Tärkeintä on, että verolomakkeelle tulee kirjattua kaikki metsätaloudesta verovuoden aikana saadut tulot ja kaikki verovuoden aikana maksetut metsätalouden menot. Verovuoden 2009 metsäveroilmoitus täytetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin edellisen vuoden veroilmoitus. Edellinen veroilmoitus ja muistiinpanot sekä verolomakkeen 2C täyttöohje on hyvä ottaa esille, kun ryhtyy täyttämään uutta ilmoitusta. Veroa tulojen ja menojen erotuksesta Metsätalouteen sovelletaan puun myyntituloverotusta. Siinä veroa maksetaan metsästä saatujen myyntitulojen ja metsätalouden menojen erotuksesta. Puun myyntituloverotus on metsänomistajalle melko selkeä verotusmuoto. Tulot ja menot kirjataan muistiinpanoihin, loppusummat ilmoitetaan verolomakkeella ja niiden positiivisesta erotuksesta (verolomakkeen kohta 12) maksetaan veroa 28 prosenttia. Metsätalouden tulo on verotuksessa pääomatuloa, kuten esimerkiksi osinkotulot ja sijoitusasunnon vuokaratulot. Siksi veroprosentti on kiinteä 28 prosenttia metsänomistajan muiden tulojen suuruudesta riippumatta. Poikkeuksena on vain hankintatyön arvo, jota verotetaan tekijänsä ansiotulona samaan tapaan kuin esimerkiksi palkkatuloa. Menot ilmoitetaan joka vuosi Metsäveroilmoitus annetaan myös sellaisilta vuosilta, joina metsätaloudesta ei ole ollut tuloja. Tällöin ilmoituksella ilmoitetaan vain menot. Menojen ilmoittaminen on metsänomistajan edun mukaista, sillä verottaja vähentää ilmoitetut menot metsänomistajan muista pääomatuloista tai niillä alennetaan hänen ansiotulojensa veroja. Metsätaloudelle on tyypillistä, että puukauppatuloja ei ole läheskään joka vuosi. Pienillä tiloilla voi kulua jopa vuosikymmeniä niin, että tilalta ei myydä puuta lainkaan. On selvää, että tällaisilta vuosilta ei tule myöskään veronmaksua, koska verotus perustuu todellisiin myyntituloihin. Puukauppatuloista verottaja saa tiedon suoraan ostajilta. Siitä huolimatta metsänomistajan on ilmoitettava tulot veroilmoituksellaan. Ostaja pidättää puukauppatuloista ennakkoveron. Metsänomistaja saa tililleen puukauppasumman, josta on vähennetty ennakkovero ja lisätty mahdollinen arvonlisävero. Tulot ja menot muistiinpanoihin Metsänomistajan on laadittava metsätalouden tuloista ja menoista muistiinpanot. Merkintöjen on perustuttava pääsääntöisesti osto- ja myyntitositteisiin. Muistiinpanoja ja tositteita ei toimiteta veroilmoituksen mukana verottajalle. Muistiinpanoissa tulot eritellään hankinta- ja pystykauppatuloihin. Menot jaotellaan matkakuluihin, palkkausmenoihin ja muihin menoihin sekä poistoina vähennettäviin menoihin. Arvonlisäverot erilleen Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat kirjaavat muistiinpanoissaan arvonlisäverot omiin sarakkeisiinsa erilleen metsätalouden menoista ja tuloista. Ne myös ilmoitetaan omalla veroilmoituksellaan, Alkutuottajan arvonlisäveroilmoituksella. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, hän kirjaa arvonlisäverot metsätaloutensa menoiksi. Metsätaloudesta muistiinpanot Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja on velvollinen laatimaan metsätalouden tuloistaan ja menoistaan muistiinpanot kalenterivuosittain. Muistiinpanoihin kirjataan kaikki kalenterivuoden tapahtumat. Tapahtumat lasketaan tulo- ja menokohdittain yhteen. Verolomakkeelle merkitään vain loppusummat. Näin muistiinpanot toimivat tulojen ja menojen erittelyinä. Muistiinpanojen tekemiseen ei liity muotoseikkoja. Tapahtumat voidaan kirjata vaikka ruutupaperille, 4

5 mutta järkevintä on käyttää valmiita muistiinpanotaulukoita, esimerkiksi tämän oppaan taulukoita. Valmiissa taulukoissa asiat tulevat kirjatuiksi tavalla, joka helpottaa veroilmoituksen täyttöä. Samalla ne toimivat seuraavana vuonna metsänomistajan muistilistana siitä, mitä tapahtumia metsätalouteen liittyy. Muistiinpanot kannattaa laatia selkeiksi, koska metsänomistajan on toimitettava ne verottajalle tarkistusta varten niitä erikseen pyydettäessä. Veroilmoitukseen muistiinpanoja ja niihin liittyviä tositteita ei liitetä, vaan metsänomistaja säilyttää ne itse. Säilyttämisvelvollisuus on kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien, joten vuoden 2009 muistiinpanot on säilytettävä vuoden 2015 loppuun saakka. Muistiinpanoissa tulo on sen vuoden tuloa, jonka aikana se on ollut metsänomistajan nostettavissa (kassaperiaate). Meno on vastaavasti sen vuoden menoa, jonka aikana metsänomistaja on sen maksanut. Jos esimerkiksi puukauppa on tehty ja puut korjattu vuoden 2009 aikana, mutta maksut tai osa niistä tulee metsänomistajan tilille vasta seuraavana vuonna, kirjataan vuoden 2010 puolella saadut tulot vasta vuoden 2010 muistiinpanoihin ja ilmoitetaan sen verovuoden veroilmoituksella. 5

6 Metsätalouden tulot Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja kirjaa kaikki metsätalouden tulot muistiinpanoihinsa ja ilmoittaa ne veroilmoituksellaan. Muistiinpanoihin kirjataan vain ne tulot, jotka ovat olleet metsänomistajan nostettavissa vuoden 2009 aikana. Puunostajan antamassa tilityksessä on yleensä ilmoitettu erikseen puukaupan kokonaissumma, arvonlisävero ja ennakonpidätys. Muistiinpanoissa tuloiksi kirjataan summa, josta ei ole vähennetty ennakonpidätystä ja johon ei ole lisätty arvonlisäveroa. Arvonlisäverot kirjataan omaan sarakkeeseensa ja ilmoitetaan erikseen arvonlisäveroilmoituksella. Ennakonpidätystä ei ilmoiteta lainkaan. Verottaja saa siitä tiedon suoraan puunostajalta ja lukee sen perusteella ennakonpidätyksen metsänomistajan hyväksi verotusta suorittaessaan. Pystykauppatulot Pystykaupoissa puunostaja hoitaa puun korjuun. Saatu tulo on kokonaan metsätalouden pääomatuloa. Varsinaisten runkopuusta saatujen pystykauppatulojen lisäksi tähän kohtaan kirjataan myös joulukuusista, aurausviitoista, hakkuutähteestä ja muusta metsäenergiapuusta saatu tulo silloin, kun siihen ei sisälly metsänomistajan hankintatyötuloa. Puukauppatilitykseen sisältyvä arvonlisävero kirjataan omaan sarakkeeseensa. Hankintakauppatulot Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa itse puun tienvarteen. Muistiinpanoissa hankintakauppatulo on jaettava metsätalouden pääomatuloksi (puun osuus) ja työn tekijän oman työn arvoon silloin, kun metsänomistaja tai hänen perheenjäsenensä tekee työn. Jos hakkuu ja kuljetus teetetään ulkopuolisella henkilöllä tai yhtiöllä, ei oman työn arvoa synny siltä osin lainkaan. Tulo on silloin kokonaan pääomatuloa. Vakuutuskorvaukset Metsätalouteen liittyvät vakuutus- ja muut korvaukset kirjataan muistiinpanoihin metsätalouden tuloksi. Tällaisia korvauksia ovat mm. metsävakuutuksen perusteella maksettavat lumi- ja myrskyvahinkokorvaukset. Puutavaran yksityiskäyttö Asuinrakennuksen, rantasaunan, kesämökin ja muiden yksityistalouden rakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen sekä muuhun yksityistalouden käyttöön otetun puutavaran kantoraha-arvo on muistiinpanoihin kirjattavaa metsätalouden pääomatuloa. Eri puutavaralajien kantoraha-arvoista on muun selvityksen puuttuessa käytettävissä Verohallituksen yhtenäistämisohjeet osoitteessa: Oman asunnon lämmittämiseen käytetyn puutavaran arvoa ei kirjata muistiinpanoihin. Se on verovapaata tuloa. Puutavaran maatalouskäyttö Maatalouden polttopuuta, tarvepuuta ja jatkojalostuspuuta koskevat samat säännöt kuin yksityistalouden rakennuspuuta. Maatalouden tuotantorakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen käytetyn puutavaran arvoa ei kirjata muistiinpanoihin. Sitä koskee ns. hiljainen kuittaus, jonka mukaan arvoa ei ilmoiteta maatalouden verolomakkeella vähennettäväksi menoksi ja metsätalouden verolomakkeella tuloksi. Muun elinkeinotoiminnan kuin maatalouden käyttöön otetusta puutavarasta kirjataan muistiinpanoihin metsätalouden pääomatuloksi puutavaran käypä arvo. Keräilytuotteiden arvo Marjojen, sienten, käpyjen ja muiden vastaavien keräilytuotteiden myynnistä saatuja tuloja ei kirjata muistiinpanoihin. Ne ovat verovapaata tuloa. Valtion tuet Valtion Kemera-lain perusteella maksamat metsätalouden tuet ovat verovapaata tuloa siltä osin kuin ne ylittävät tuettuun hankkeeseen kohdistuvat menot. Tällaisia tukia ovat mm. nuoren metsän hoidon, metsätien tekemisen, kunnostusojituksen ja tuhoutuneen metsän uudistamisen tuet. 6

7 Sen sijaan muut kuin Kemera-lain perusteella maksettavat metsätalouden tuet ja avustukset ovat veronalaista tuloa, joten ne kirjataan muistiinpanoissa metsätalouden pääomatuloksi. Hankintatyön arvo ansiotuloa Hankintakaupoissa myyntitulo jaetaan kahteen osaan; pääomatuloon ja hankintatyön tekijän oman työn arvoon. Työn arvo verotetaan ansiotulona. Pääomatulo-osuus kirjataan metsätalouden pääomatuloksi. Sen selvittämiseksi on ensin laskettava hankintatyön arvo ja vähennettävä se puukaupan kokonaisarvosta. Veroilmoituksen täyttöohjeessa on ohjeet hankintatyön arvon laskemiseksi. Hankintatyön arvo on verovapaata tuloa 125 kuutiometriin saakka. Verovapaus on maatilakohtainen. Verovapaus on yhteensä 125 kuutiometriä tilaa kohti silloinkin, kun hankintatyötä on tehnyt useampi henkilö. Hankintatyön arvo lasketaan ja verotetaan siltä vuodelta, jona työ tehdään. Tehdyn työn arvo ilmoitetaan verolomakkeella sinä vuonna, jona puutavara on valmistettu ja kuljetettu tien varteen silloinkin, kun puutavaran luovutus ja maksu tapahtuvat seuraavana vuonna. Silloin hankintatyön arvo vähennetään pääomatulosta vasta tulojen saantivuonna. Hankintakauppa voidaan toteuttaa myös siten, että työ teetetään ulkopuolisella henkilöllä, yrityksellä tai metsänhoitoyhdistyksellä. Silloin saatu tulo on metsätalouden pääomatuloa ja työstä aiheutuneet kulut metsätalouden vuosimenoja. 7

8 Tulojen verohuojennukset Osaa vuosien metsätalouden pääomatuloista koskevat veronhuojennukset, jotka vaikuttivat veroilmoituksen täyttöön ensimmäisen kerran verovuoden 2008 verotuksessa. Vuoden 2009 huojennukset välisenä aikana solmituista ensiharvennuskaupoista vuoden 2009 aikana saadut tulot ovat kokonaan verovapaita. Näistä kaupoista muistiinpanoihin liitetään kopio metsänkäyttöilmoituksesta ja puukauppasopimus, joista käy selville puukaupan ajankohta ja se, että kysymyksessä on ensiharvennushakkuu. Ensiharvennusten verovapaus on valinnainen. Metsänomistaja saa sen lopullisen verotuksen toimittamisen yhteydessä, kun hän ilmoittaa tulot ja menot verolomakkeen kohdassa 24. Toinen verohuojennus koskee kaikkien solmittujen puukauppojen pääomatuloja. Näistä tuloista verovapaata tuloa on 50 prosenttia, kun tulo on saatu vuoden 2010 loppuun mennessä. Muistiinpanoihin kirjataan saatu pääomatulo kokonaan, sen jälkeen siitä vähennetään puolet ja vain toinen puoli ilmoitetaan veroilmoituksella verotettavaksi tuloksi. Verohuojennuksissa on huomattava, että ne on sidottu puukaupan solmimisajankohtaan. Näin ennen solmittujen puukauppojen tulot eivät kuulu huojennuksen piiriin, vaikka tulot olisi saatu vuoden 2009 aikana. Toinen huomioon otettava seikka on, että verohuojennus koskee bruttotuloa, joten verotuksessa tulojen puolitus tehdään ensin ja metsätalouden menot vähennetään vasta sen jälkeen. Vuoden 2010 huojennukset Puukauppatulojen 50 prosentin verohuojennus on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Huo- 8 jennuksen piiriin kuuluvat solmituista kaupoista pääomatulot, jotka metsänomistaja saa vuoden 2010 loppuun mennessä. Mikäli puukauppa solmitaan vuoden 2010 aikana ja tulot saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä, tuloja koskee 25 prosentin verohuojennus, joten näiden vuoden 2010 kauppojen tuloista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia. Vuoden 2011 huojennukset Verohuojennus jatkuu 25 prosentin suuruisena vuoden 2011 loppuun saakka. Vuoden 2011 aikana saaduista tuloista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia, kun puukauppa on solmittu Vuonna 2008 voimaan tulleet verohuojennukset eivät koske kauppoja, jotka on solmitaan vuoden 2011 aikana. Niistä saadut tulot ovat kokonaan verotettavaa tuloa. Huojennusten vaikutus ennakonpidätykseen Verohuojennuksen piiriin kuuluvien kauppojen ennakonpidätystä on tilapäisesti alennettu. Vuoden 2009 aikana saaduista, verohuojennuksen piiriin kuuluvista tuloista puunostajat ovat tehneet pystykaupoissa 10 ja hankinta- ja käteiskaupoissa 7 prosentin ennakonpidätyksen. Samoja pidätysprosentteja sovellettiin myös niihin ensiharvennuskauppoihin, joihin vuoden 2009 verolomakkeella 2C on mahdollista vaatia verovapautta. Täysimääräisesti verotettavien tulojen ennakonpidätykset olivat 19 ja 13 prosenttia.

9 Metsätalouden vähennykset Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja saa vähentää puun tuottamisesta ja korjuusta aiheutuneet menot sekä metsätalouden hallintomenot. Menot kirjataan muistiinpanoihin aikajärjestyksessä tositteiden perusteella. Menot kirjataan matka- ja palkkausmenoja lukuun ottamatta kaikki samaan taulukkoon ja lasketaan vuoden lopussa yhteen. Menojen summa siirretään verolomakkeelle 2C. Menot ilmoitetaan, vaikka tuloja ei olisi verovuonna ollut lainkaan. Metsänomistajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, kirjaavat myös arvonlisäverot metsätalouden vuosimenoiksi. Arvonlisäverovelvolliset kirjaavat arvonlisäverot omaan sarakkeeseensa. Metsätalouden menoihin ei kirjata metsätalouden lainojen korkoja. Korot ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella, elleivät ne ole sillä esitäytettynä. Vähennettäviä menoja Puukaupan hoito Puunkorjuu Hankintatyön teettäminen vieraalla Metsän uudistaminen Taimikonhoito Pystypuiden karsinta Metsän lannoitus Polttoaineet metsätalouden koneisiin Kaluston hankinta Kaluston korjaus Ojien perkaus Metsäsuunnittelu Kirjanpito Metsänhoitomaksu Metsävakuutusmaksut Metsätalouden rakennusten ja tonttien kiinteistövero MTK:n jäsenmaksu Kurssimaksut Ammattilehdet Puhelinmenot Metsätalouden lainojen liitännäiskulut Metsäsäätiön maksu Matkakuluista omat muistiinpanot Metsätalouden matkakuluista laaditaan omat muistiinpanot ja ne ilmoitetaan omana eränään veroilmoituksella. Metsänomistaja saa vähentää verotuksessa oman asunnon ja metsätilan väliset matkakulut. Vähennys on 0,24 euroa/kilometri (v. 2009), kun matkat tehdään omalla autolla. Yleisiä kulkuneuvoja käytettäessä vähennetään matkalippujen mukaiset menot. Matkakuluista muistiinpanoihin on hyvä liittää perustelut. Perusteluiksi riittää, että kirjataan matkan pituus, matkan tarkoitus ja tehty työmäärä, esimerkiksi taimikon raivaus, 0,5 ha, kuvio 124. Matkakulut saa vähentää, vaikka matkaan ei liittyisi näkyvää työsuoritusta. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi myrskyn jälkeen tehty metsän tarkistus, uudistusalan taimikon kevättarkistus ja puukauppaneuvottelut. Pelkkä käynti metsätilalla ei kuitenkaan riitä vähennysperusteeksi. Matkakulujen lisäksi vähennettäviin menoihin voidaan kirjata myös yöpymismenot tositteiden mukaisesti. Tositteet liitetään muistiinpanoihin. Vähennyskelpoisia matkakuluja Puunmyyntisuunnitelman laadinta Puukaupan tekeminen Puunkorjuun valvonta Puutavaran mittaus Korjuujälkien tarkistus Lumi- ja myrskyvahinkojen tarkistus Taimikoiden kevät- ja syystarkistus Metsänhoito- ja puunkorjuutyöt Tarvikkeiden ja työvoiman kuljetus Koulutustilaisuus Opintomatka Moottorisahan käyttö huollossa Palkkausmenot Matkakulujen tapaan palkkausmenot sivukuluineen kirjataan muistiinpanoissa erilleen metsätalouden muista menoista ja ilmoitetaan veroilmoituksella niille varatussa kohdassa. 9

10 Pienkaluston hankintamenot Metsätalouden pienkaluston, esimerkiksi vesurin, istutusputken, reppuruiskun ja käytetyn moottorisahan hankintamenot kirjataan muistiinpanoissa verovuonna vähennettäviksi vuosimenoiksi, kun hankintahinta on enintään 200 euroa. Tätä kalliimpi kalusto kirjataan ja vähennetään pääsääntöisesti poistomenettelyn kautta. Hankintamenon ylittäessä 200 euroa se voidaan kirjata vuosimenoiksi, jos kaluston todennäköinen taloudellinen käyttöikä on metsänomistajan käytössä alle 3 vuotta. Tilanne tulee vastaan lähinnä raivausja moottorisahan kohdalla, kun metsänomistaja tekee itse hoito- ja hakkuutöitä huomattavassa määrin. Ojien ja teiden kunnossapitomenot Metsätalouden ojien, teiden ja rakennusten vuotuiset kunnossapitomenot kirjataan muistiinpanoissa vuosimenoiksi, ja perusparannusmenot poistoihin. Meno on perusparannusmenoa, jos kysymyksessä on vuotuista kunnossapitoa suurempi työvaihe, esimerkiksi metsätien reunaojien tai pinnan uusiminen tai tukkoisten metsäojien uudelleen kaivaminen. Kemera-kohteiden menot Kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella valtion rahoitustukea saavien hankkeiden, esimerkiksi taimikonhoidon, menojen kirjaus vaatii metsänomistajalta tarkkaavaisuutta, koska tuesta on verotettavaa tuloa vain se osuus, joka vastaa hankkeen menoja. Toisin ilmaistuna tuki on verovapaata tuloa siltä osin kuin se ylittää hankkeen menot. Muistiinpanoja laadittaessa tuki voidaan jättää kirjaamatta tuloksi. Silloin kirjataan tuetun hankkeen menoista vähennettäviksi menoiksi vain se osuus, joka ylittää tuen määrän. Jos työ teetetään vieraalla, menot yleensä ylittävät tuen. Metsänomistajan itsensä toteuttamissa hankkeissa menot ovat yleensä pienemmät kuin tuki. Toinen vaihtoehto on kirjata muistiinpanoissa kaikki menot vähennettäviksi menoiksi ja saatu tuki tuloksi. Tässä vaihtoehdossa menot ilmoitetaan veroilmoituksella kokonaan. Tuesta ilmoitetaan tuloksi vähennettävien menojen suuruinen osuus. Käytännössä tämä vaihtoehto on selkeämpi, koska menot ajoittuvat hankkeen toteutusvuodelle, mutta tuki maksetaan usein vasta seuraavana vuonna. 10

11 Suuret hankinnat poistoina Metsätalouden koneiden, rakennusten, teiden ja ojien, joiden arvioitu taloudellinen käyttöikä on yli 3 vuotta ja hankintameno yli 200 euroa, hankintamenoja ei vähennetä vuosimenoina vaan vuotuisin poistoin. Muistiinpanoissa hankinnat kirjataan erilleen vuosimenoista. Ensimmäinen poisto tehdään sinä vuonna, jona hyödyke otetaan käyttöön. Poisto tehdään silloin hankintamenosta. Seuraavina vuosina poisto tehdään menojäännöksestä, jolla tarkoitetaan hyödykkeen jäljellä olevaa arvoa, kun alkuperäisestä hankintamenosta on vähennetty aikaisempien vuosien poistot. Arvonlisäverovelvolliset kirjaavat hyödykkeiden arvonlisäverot maksuvuoden vähennettäviksi arvonlisäveroiksi. Ei-arvonlisäverovelvolliset aloittavat poistojen tekemisen hyödykkeen arvonlisäverollisesta hankintamenosta. Veroilmoituksen täyttöohjeessa on ohjeet poistojen tekemiseksi. Ohjeessa olevat poistoprosentit tarkoittavat poiston enimmäismäärää. Metsänomistaja saa halutessaan tehdä poistot pienempinäkin tai jättää tekemättä kokonaan, jos hän esimerkiksi haluaa säästää poistoja vuosille, joilta hänellä on puukauppatuloja. Kun metsätalouteen kuuluva kone myydään tai vaihdetaan uuteen, kaupassa saatu myyntitulo ilmoitetaan verolomakkeella 9. Kesken vuotta myydystä koneesta ei tehdä poistoja myyntivuonna. Menovaraus 15 prosenttia Puun myyntituloverotuksessa metsänomistaja saa tehdä menovarauksen. Menovarauksella hän voi siirtää 15 prosenttia verovuoden metsätalouden pääomatuloista verotettavaksi myöhempinä vuosina. Näin menovarauksella voi lykätä veronmaksua myöhemmille vuosille. Menovaraus tehdään verolomakkeen 2C kohtiin tulevien veronalaisten pääomatulojen yhteismäärästä, josta on ensin vähennetty mahdollinen metsävähennys. Menovaraus on tarkoitettu kattamaan metsänuudistamisen kuluja. Se on ilmoitettava verolomakkeella metsätalouden tuloksi viimeistään varauksen tekovuotta seuraavana neljäntenä vuotena (Oulun ja Lapin lääneissä 6 v.). Metsänomistaja voi valita tulouttamisvuoden näiden aikarajojen puitteissa. Tuhovaraus tehdään vakuutus- ja muista vahingonkorvauksista. Sille ei ole asetettu 15 prosentin ylärajaa. Varaus saa olla tuhoutuneen metsän arvioitujen kunnostuskustannusten suuruinen. Tuhovaraus tuloutetaan kuten menovaraus. Metsävähennys 60 prosenttia Metsävähennyksenä saa vähentää enintään 60 prosenttia metsätilan hankintamenosta. Yhden vuoden metsävähennys on enintään 60 prosenttia kyseisen vuoden metsätalouden pääomatuloista. Tuloina otetaan huomioon vain jälkeen ostetuilta tiloilta saadut puun myyntitulot. Vähennykseen ovat oikeutettuja myös metsänomistajat, jotka ovat ostaneet tilan ollessaan pinta-alaverotuksessa. Pienin mahdollinen yhden vuoden metsävähennys on 1500 euroa. Tämä edellyttää, että vuoden verotettavat pääomatulot ovat vähintään 2500 euroa. Tuloina ei siis oteta huomioon verohuojennuksen piiriin kuuluvia verovapaita tuloja. Metsävähennyspohjan korottaminen 50 prosentista 60 prosenttiin koskee metsänomistajia, jotka ovat hankkineet metsätilan vastikkeellisesti jälkeen. Näin korotettuun vähennykseen ovat oikeutettuja myös ne metsänomistajat, jotka ovat käyttäneet 50 prosentin vähennyspohjan osittain tai kokonaan aiempina vuosina. Veroilmoituksella ilmoitettua vähennyspohjaa korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos se on jäänyt tekemättä vuoden 2008 veroilmoituksella. Metsävähennys tehdään verolomakkeen 2C kohdissa ilmoitettavien metsätalouden veronalaisten pääomatulojen perusteella, jotka on saatu metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä. 11

12 Vähennysten rajoitukset Vuosien menoihin, jotka liittyvät suoranaisesti ja sen jälkeen solmittuihin puukauppoihin, liittyy vähennysoikeuden rajaus. Sitä osaa menoista, joka liittyy verovapaaseen tuloon, ei ilmoiteta veroilmoituksella vähennettäviksi menoiksi. Vuoden 2008 ja 2009 rajoitukset Ensiharvennuskauppoihin, jotka solmittiin välisenä aikana, suoranaisesti liittyviä menoja ei vähennetä metsätalouden menoina, koska näiden kauppojen tulot ovat verovapaata tuloa. Muihin solmittuihin kauppoihin suoranaisesti liittyvistä menoista vähennetään vuoden 2009 muistiinpanoja laadittaessa 50 prosenttia. Muistiinpanoihin menot kirjataan kokonaisuudessaan, vähennetään niistä puolet ja toinen puolikas siirretään veroilmoitukselle kohtaan 7 ja kokonaismeno kohtaan 25. Tällaisia puukauppaan suoranaisesti liittyviä, osittain vähennyskelpoisia menoja ovat tämän puutavaran hakkuusta ja korjuusta aiheutuvat menot, esimerkiksi palkkiot ja palkat sivukuluineen sekä puun myyntiin liittyvät asunnon ja metsän väliset matkakulut. Muut kuin suoranaisesti puukauppaan liittyvät menot ja ennen solmittuihin puukauppoihin liittyvät menot vähennetään täysimääräisinä. Menojen vähennysoikeuden rajaus ei koske arvonlisäveroja. Ne kirjataan muistiinpanoihin ja vähennetään veroilmoituksella kaikissa tapauksissa täysimääräisinä. Vuoden 2010 rajoitukset Verovuoden 2010 verotuksessa menoista vähennettäviin menoihin kirjataan 50 prosenttia kaupoissa, jotka on solmittu ja tulot saatu vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 aikana solmittujen kauppojen menoista vähennyskelpoista menoa on 75 prosenttia, kun tulot saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuoden 2011 rajoitukset Verovuoden 2011 verotuksessa menoista vähennettäviin menoihin kirjataan 75 prosenttia kaupoissa, jotka on solmittu ja tulot saadaan vuoden 2011 aikana. Vuonna 2011 solmittujen kauppojen menot ovat kokonaan vähennyskelpoisia. Verovirastoon yksi lomake Metsätaloudesta annetaan omistajakohtaisesti yksi verolomake 2C ja yksi arvonlisäveroilmoitus. Tiedot kootaan muistiinpanoista yhdelle lomakkeelle silloinkin, kun saman omistajan tilat sijaitsevat eri kunnissa ja muodostavat erillisen maatilakokonaisuuden. Puolisot antavat yhden ilmoituksen. Suosituksena on yksi ilmoitus silloinkin, kun puolisoilla on yhdessä ja erikseen omistettuja tiloja. Jos tilan yksin omistava puoliso haluaa antaa omasta tilastaan erillisen veroilmoituksen, hän ruksaa ilmoituksellaan kohdan Oma erillinen ilmoitus. Puolisoiden yhdessä omistamalla metsä-/rekisteritilalla metsätalouden verotettava tulo jaetaan molempien puolisoiden verotettavaksi tuloksi. Verottaja tekee jaon omistusosuuksien suhteessa. Niissä tapauksissa, joissa tila on vain toisen puolison nimissä, tuloja ei jaeta puolisoiden kesken. Kuolinpesän verotus Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Kuolinpesästä täytetään näin ollen vain yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Kuolinpesän osakas ei ilmoita metsätalouden tuloja myöskään esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Osakkaan ei tarvitse ilmoittaa esitäytetyllä veroilmoituksella sitäkään, että hän on osakkaana kuolinpesässä. Samoin muistiinpanot tehdään kuolinpesäkohtaisesti, ei osakaskohtaisesti. Metsäveroilmoituksen palautusta koskevat samat jättöajat kuin luonnollisia henkilöitä. 12

13 Pesän tuloja ei jaeta kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisiksi tuloiksi. Vain hankintatyön arvo verotetaan tekijän henkilökohtaisena ansiotulona. Yhtymän verotus Verotusyhtymässä tulot ja menot lasketaan yhtymäkohtaisesti, mutta toisin kuin kuolinpesässä, tulot jaetaan verotettavaksi osakkaiden tuloina. Mikäli kysymyksessä on esimerkiksi maatila, jossa jotkut osakkaat tekevät työtä yhtymän maatalouden hyväksi, otetaan myös työpanokset huomioon maatalouden tulojen ansiotulo-osuuksia jaettaessa. Yhtymästä täytetään yksi yhteinen metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus. Osakkaat eivät anna erillisiä metsäveroilmoituksia. Samoin muistiinpanot tehdään yhtymäkohtaisesti, ei osakaskohtaisesti. Tiedot yhtymän osakkaista ja heidän osuuksistaan yhtymässä verotusyhtymät ilmoittavat lomakkeella 36 helmikuun loppuun mennessä, jolloin ne palauttavat myös metsä- ja arvonlisäveroilmoitukset. Yhtymän ja kuolinpesän verotusmenettely aiheuttaa sen, että osakkaiden henkilökohtaisesti maksamat metsätalouden menot, esim. matkakulut, vähennetään yhteisinä menoina verolomakkeella 2C. Siksi olisikin hyvä sopia, miten nämä asiat hoidetaan sellaisella tavalla, että kaikki osakkaat tulevat kohdelluiksi tasapuolisesti. Alv-velvollisuus ohjaa veroilmoituksen palautusta Metsätalouden veroilmoituksen 2C palautusaika määräytyy sen mukaan onko metsänomistaja metsätaloudestaan arvonlisäverovelvollinen vai ei. Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat palauttavat metsätalouden veroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen viimeistään Sama palautusaika koskee myös kaikkien verotusyhtymien metsätalouden veroilmoitusta ja lomaketta 36. Huhtikuussa nämä metsänomistajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen, jolla on otettu huomioon helmikuussa annetun metsätalouden veroilmoituksen tiedot. Ei-arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat eivät palauta helmikuussa metsätalouden veroilmoitusta, vaan vasta toukokuussa yhdessä esitäytetyn veroilmoituksen kanssa. Näin ollen metsätalouden verovuoden 2009 tiedot puuttuvat heidän esitäytetyltä veroilmoitukseltaan. Veroilmoitusten jättöajoista ja muista metsätalouden verotukseen liittyvistä asioista on selkeät, yksityiskohtaiset ohjeet verolomakkeen 2C täyttöohjeessa. Täyttöohjeeseen kannattaa tutustua jo siinä vaiheessa, kun aloittaa metsätalouden muistiinpanojen laatimisen. Tappio vähennetään muista tuloista tai veroista Puun myyntituloverotuksessa on tavallista, että metsätalous tuottaa välillä kansankielellä tappiota. Verolomakkeelle kertyy enemmän menoja kuin tuloja, jos puukaupat toistuvat harvakseltaan. Tämä ns. tappio, viralliselta nimeltään alijäämä, ei mene kuitenkaan hukkaan. Metsätalouden menot kannattaa kirjata muistiin ja merkitä veroilmoitukselle, vaikka myyntituloja ei olisi sinä vuonna lainkaan. Silloin menot vähennetään ensisijaisesti muista pääomatuloista. Jos metsänomistajalla ei ole muitakaan pääomatuloja, metsätalouden menoista ja vähennettävistä koroista muodostuu pääomatulolajin alijäämä, joka vähennetään alijäämähyvityksenä hänen ansiotuloistaan määräytyvistä veroista. Ansiotulojen veroista tehtävä vähennys on 28 prosenttia alijäämän euromäärästä. Vähennyksen enimmäismäärä on puolisoa kohti euroa. Sitä korotetaan yhdestä alaikäisestä lapsesta 400 eurolla ja useammasta lapsesta 800 eurolla. Metsänomistajan ei tarvitse vaatia alijäämähyvitystä veroilmoituksellaan. Verottaja tekee sen viran puolesta. Tappion vähennysaika 10 vuotta Jos alijäämä on niin suuri, että sitä ei voida kokonaan vähentää muista pääomatuloista ja ansiotulojen veroista, vahvistetaan metsätaloudesta pääomatulolajin tappio. Tappion saa vähentää seuraavan kymmenen vuoden aikana kertyvistä pääomatuloista. Tappioiden vanhentumisen 10 vuoden aikaraja vaikuttaa puukauppapäätöksiin. Ensisijaisesti se tulee vastaan pääasiassa metsätaloutta harjoittavissa kuolinpesissä. Niissä on tavallista, että metsätalouden alijäämää ei voi vähentää muista pääomatuloista ja ansiotulojen veroista, jolloin alijäämä vahvistetaan metsätalouden tappioksi. 13

14 Arvonlisäverotus Arvonlisävero ei ole metsänomistajalle lisävero, vaikka nimi siihen viittaakin. Valtaosalle metsänomistajista se on päinvastoin etu, joka alentaa verotusta, koska arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja saa sataprosenttisesti edukseen arvonlisäverot, jotka hän maksaa metsätalouden ostotuotteissa ja -palveluissa. Puukauppojen arvonlisävero oli 22 prosenttia vuonna Puun ostaja lisää arvonlisäveron verottoman hinnan päälle ja tilittää metsänomistajalle puukauppamaksujen yhteydessä. Metsänomistaja kirjaa summan arvonlisäveromuistiinpanoihinsa, vähentää siitä menojen yhteydessä maksamansa arvonlisäverot ja tilittää ylimenevän osan valtiolle. Jos menojen arvonlisäverot ovat suuremmat kuin tulojen, saa hän erotuksen veronpalautuksena. Alv-velvollisuuden raja euroa Metsänomistajan, jonka arvonlisäverolliset myynnit kalenterivuodessa ylittävät euroa, tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Kerran alettuaan arvonlisäverovelvollisuus jatkuu kunnes verottaja poistaa metsänomistajan lopettamisilmoituksen perusteella arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Vuoden myynteihin luetaan kaikki ne maksusuoritukset (tuotteiden ja palvelujen myyntihinnat), jotka metsänomistaja on saanut kalenterivuoden aikana. Metsätalouden myyntitulojen lisäksi euron rajaa arvioitaessa otetaan huomioon myös muut arvonlisäverolliset tulot (koneurakointi, maatalous, puutarhatalous, kalastus jne.). Koneiden ja muun vastaavan käyttöomaisuuden myyntihintoja ei lasketa mukaan myynteihin. Arvonlisäverovelvolliseksi on mahdollista hakeutua myös silloin, kun kalenterivuoden myynnit jäävät enintään euroon. Verovelvollisuutta koskeva hakemus, perustietoilmoitus, jätetään verovirastoon. Arvonlisäverovelvolliseksi voi joutua myös jälkikäteen. Verottaja merkitsee automaattisesti arvonlisäverovelvollisiksi metsänomistajat, joiden arvonlisäverolliset myynnit yhteensä ylittävät euroa kalenterivuonna. Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuneen tai hakeutuneen metsänomistajan on maksettava arvonlisävero puutavarasta, jonka hän ottaa yksityistalouden rakennuspuuksi tai polttopuuksi. Arvonlisäverotuksessa puutavaran hintana käytetään puun kasvattamisen välittömiä ja välillisiä kustannuksia ilman oman työn arvoa, ei siis kantoraha-arvoa kuten puun myyntituloverotuksessa. Puutavaran arvoina voidaan käyttää seuraavia arvoja: rakennuspuu 5 e/kuutiometri tarvepuu 6 e/kuutiometri polttopuu 10 e/kuutiometri hake 7 e/kuutiometri Maksettava arvonlisävero saadaan, kun puutavaran arvo kerrotaan luvulla 0,22. Luonnolliset henkilöt, puolisot, jakamattomat kuolinpesät ja verotusyhtymät saavat ottaa metsätalouden, maatalouden, puutarhatalouden ja muun alkutuotannon myyntiin valmistettuja tuotteita omaan käyttöön alv-vapaasti yhteensä 850 euron arvosta vuodessa. Kun 850 euron raja ylittyy, arvonlisävero tilitetään vain ylimenevältä osalta. Muistiinpanoihin oma käyttö merkitään alv-vapaata osuutta vähentämättä. Arvonlisäveroista on laadittava muistiinpanot. Tulot ja menot (myynnit ja ostot) eritellään muistiinpanoissa, joista verotoimistoon lähtevään ilmoitukseen siirretään vain loppusummat. Arvonlisäveroilmoitus on palautettava sellaiseltakin vuodelta, jolta se jää tyhjäksi. Allekirjoituksen ja päiväyksen lisäksi ruksataan tällöin kohta Ei ALVtoimintaa kalenterivuoden aikana. Arvonlisäveroista metsänomistajalle ei tule verovirastosta valmiiksi täytettyä maksumääräystä. Metsänomistaja laskee itse arvonlisäveron määrän arvonlisäveroilmoituksessa ja huolehtii veron tilittämisestä määräpäivään mennessä veroilmoituksen mukana saamallaan tilisiirtolomakkeella. Vuoden 2010 alusta otetaan käyttöön verotilimenettely, joka muuttaa arvonlisäveron ilmoitus- ja tilityskäytäntöä vuonna 2010 alkavilta verokausilta. Verohallinto tiedottaa muutoksesta arvonlisäverovelvollisille metsänomistajille. 14

15 Metsävähennys edistää tilakoon kasvua Metsätaloudessa pyritään tilakoon kasvattamiseen. Yksi konkreettinen toimenpide tämän tavoitteen saavuttamiseksi on vuoden 2008 verotuksessa voimaan tullut metsävähennyksen korottaminen. Metsävähennyspohja korotettiin 60 prosenttiin metsän hankintamenosta. Aikaisemmin se oli 50 prosenttia hankintamenosta. Yhden vuoden vähennys korotettiin 40 prosentista 60 prosenttiin. Metsävähennys houkuttelee lisämetsän ostoon ja sukupolvenvaihdosten toteuttamiseen tilakaupalla. Esimerkki: euron arvoisen tilan metsävähennyspohja on euroa. Säästyviksi veroiksi muutettuna tämä vastaa 28 prosentin verokannalla euron verosäästöä. Se on 16,8 prosenttia tilan hankintamenosta. Käytännössä metsävähennyksen hyöty voi jäädä pienemmäksi, jos ostettavalla tilalla ei ole runsaasti puustoa. Vähennyksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että metsänomistajan metsävähennykseen oikeuttavat verotettavat tulot ovat yhtä suuret kuin tilan hankintameno. Metsävähennyksen johdosta sukupolvenvaihdokset kannattaa yleensä toteuttaa kaupalla silloin, kun tilalta on saatavissa runsaasti hakkuutuloja. Metsäntilan myyjän kannattaa myös tiedostaa metsävähennyksen vaikutus. Myyjän kannalta voi olla edullisempi ratkaisu myydä metsä puineen kuin, että siltä hakattaisiin hakkuukypsä puusto ennen myyntiä. Toinen metsävähennystä koskeva muutos oli vähennyksen muuttaminen tilakohtaisesta omistajakohtaiseksi. Tämän johdosta metsävähennyksen saa tehdä kaikilta jälkeen vastikkeellisesti hankituilta tiloilta saaduista verotettavista puukauppatuloista riippumatta siitä minkä tilan ostossa metsävähennyspohja on syntynyt. Vuoden 2010 aikana hakkuukypsää puustoa sisältävien metsien oston lisähoukuttimena on määräaikainen verohuojennus. Puukauppatuloista saa 25 prosenttia verovapaana tulona, kun puukauppa solmitaan vuoden 2010 loppuun mennessä ja tulot saadaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Esimerkki: Metsänomistaja solmii euron puukaupan ja vähentää siitä 25 prosenttia verovapaana osuutena. Jäljelle jäävästä eurosta hän vähentää 60 prosenttia metsävähennyksenä. Verotettavaksi tuloksi jää euroa, josta vero on euroa eli 8,4 prosenttia puukaupan kokonaisarvosta. 15

16 16

17 Sukupolvenvaihdos tilaa pirstomatta Tilan siirtyminen eläkeikää lähestyvälle perilliselle on tuttu tilanne metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa. Näin käy helposti etenkin silloin, kun sukupolvenvaihdosta ei toteuteta omana elinaikana vaan metsä jätetään perintönä seuraavalle sukupolvelle. Metsätilan sukupolvenvaihdoksessa on kyse huomattavasta omaisuuserästä. Omaisuuden arvon vaalimisen kannalta heikoin vaihtoehto on jättää metsä odottamaan perinnönjakoa. Tukkipuiden lahoaminen ja nuorten metsien ylitiheys saattavat alentaa metsäomaisuuden arvoa merkittävästi. Tavoite jättää metsä jälkipolville sellaisenaan ei silloin täysin toteudu, koska luonto syö hoitamattoman metsän tuottoa kiihtyvällä tahdilla. Verotus on yksi keskeinen tekijä sukupolvenvaihdoksissa. Se ei kuitenkaan ole ainoa ja siihen liittyvät seikat voidaan selvittää, kun ottaa avuksi sukupolvenvaihdoksiin perehtyneen asiantuntijan. Itse asiassa verolainsäädäntö tarjoaa sukupolvenvaihdoksiin monia verosuunnittelumahdollisuuksia, joilla voidaan vaikuttaa sekä luopujan että vastaanottajan verotukseen. Metsätilan sukupolvenvaihdokseen liittyy monia asioita, joissa asiantuntijan käyttö maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Tunteella vai taloudellisin perustein Monissa metsätilan sukupolvenvaihdoksissa tunnesyyt ja tiedon puute vaikeuttavat luopumista enemmän kuin taloudelliset syyt. Sukupolvenvaihdosta pohtivan kannattaa kysyä itseltään muun muassa seuraavia asioita: tarvitsenko metsän tarjoamaa taloudellista turvaa? pelkäänkö keskustelun omaisuudenjaosta aiheuttavan ristiriitaa lasten keskuudessa? koenko toteutuksen niin monimutkaiseksi ja byrokraattiseksi, että en jaksa siihen ryhtyä? saanko lapset kiinnostumaan metsänomistamisesta? tunnenko sukupolvenvaihdoksen toteuttamisvaihtoehtoja? olenko niin kiintynyt metsään, että en voi siitä luopua? pelkäänkö, että lapseni hukkaavat huolella vaalimani metsäomaisuuden? olenko valmis myymään metsän ulkopuoliselle? Näiden ja monien muiden metsän omistamiseen liittyvien kysymysten läpikäynti helpottaa päätöksentekoa. Olipa päätös luopuminen tai metsien pitäminen itsellä, on asia tullut kuitenkin perusteellisesti pohdittua ja se antaa suuntaviivat metsäomaisuuden tulevalle hoidolle. Elinaikana toteutettava sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa monella eri tapaa. Vaihtoehtoina ovat lahja, lahjanluonteinen kauppa tai kauppa. Näihin kaikkiin voidaan lisäksi liittää määräaikainen hallintaoikeuden pidätys. Yksi harkinnanarvoinen vaihtoehto on myös yhteismetsän perustaminen. Kauppa Metsätilan luovutus perilliselle kaupalla on yleensä paras vaihtoehto silloin, kun tilalla on runsaasti hakkuukypsää puustoa. Ostaja pääsee silloin käyttämään omissa puukaupoissaan metsävähennystä, jonka enimmäismäärä on 60 prosenttia tilan hankintamenosta. Myyjän ei tarvitse maksaa kauppahinnasta luovutusvoittoveroa, koska sukupolvenvaihdossäädösten perusteella lähisukulaisten väliset kaupat ovat luovutusvoittoverosta vapaita silloin, kun myyjä on omistanut tilan yli 10 vuotta. Jos hän on saanut tilan vastikkeettomasti perintönä tai lahjana, myös edellisen omistajan omistusaika lasketaan mukaan. Luovutusvoittovero tulee maksuun vain siinä tapauksessa, että ostaja myy tilan viiden vuoden sisällä. Silloin sukupolvenvaihdoskaupassa perimättä jätetty vero vaikuttaa ostajan luovutusvoiton määrään. Sukupolvenvaihdoskaupoissa tilan hinta voidaan sopia vapailla markkinoilla maksettavaa käypää hintaa alemmaksi. Kun hinta on yli 75 prosenttia käy- 17

18 västä hinnasta, ostajalle ei tule maksuun lahjaveroa. Hinnan ollessa alempi kysymyksessä on lahjanluonteinen kauppa. Peltoa sisältävän maatilan kaupassa vastaava raja on 50 prosenttia, kun maatalouden harjoittamista jatketaan. Myyjä voi lahjoittaa tilakaupasta saatavia varoja muille perillisille. Lahjoituksissa on mahdollista jatkaa verosuunnittelua hyödyntämällä verovapaita raha- ja vakuutuslahjoja. Ostajalla ei tarvitse olla valmiina säästöjä kaupan rahoittamiseksi. Hän voi rahoittaa osan kaupasta myymällä tilalta puuta. Osan kauppahinnasta voi rahoittaa pankkilainalla, jossa metsätila toimii lainan vakuutena. Ostaja voi jäädä myös myyjälle osan kauppahinnasta velaksi. Lainasta tehdään velkakirja. Lainaa on lyhennettävä suunnitelman mukaan, mutta sille ei tarvitse maksaa korkoa. Ostaja maksaa kaupasta varainsiirtoveron, joka on 4 prosenttia kauppahinnasta, josta on vähennetty ostoon liittyvät menot. Kauppahinnan perusteella määräytyvä varainsiirtovero tulee ostajan maksettavaksi kaikissa vastikkeellisissa luovutuksissa, myös lahjanluonteisissa kaupoissa. Sisarusten väliset kaupat Kuolinpesän osuuksien kauppoja ei veroteta verovapaina sukupolvenvaihdoskauppoina. Jos kuolinpesässä yksi sisaruksista haluaa lunastaa toisten osuudet, kuolinpesässä kannattaa monesti suorittaa vaikkapa murto-osainen perinnönjako ennen osuuksien lunastamista, josta seuraa kuolinpesän muuttuminen verotusyhtymäksi. Kun yhtymä on ollut olemassa tarvittavan ajan, yleensä noin verovuoden, voivat sisarukset myydä tilaosuutensa sukupolvenvaihdoskauppana ja siten luovutusvoittoverosta vapaana. Sisarusten lisäksi kaupassa myyjinä voivat olla isä tai äiti, ja ostajina, lapsi tai lapsenlapsi yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa. Näitä kauppoja koskee yli 10 vuoden omistusaika. Tällöin myös vainajan omistusaika otetaan huomioon. Lahja Toinen tapa luovuttaa metsätila perilliselle omana elinaikanaan on lahjoitus. Lahjoitus sopii ensisijaisesti tapauksiin, joissa tilan metsät ovat pääasiassa taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä, joista ei lähivuosina ole saatavissa merkittäviä hakkuutuloja. Alle 4000 euron arvoinen lahja on lahjaverosta vapaa. Jos lahjoitettavan tilan omistavat puolisot yhdessä, verovapaan osuuden voi kertoa kahdella. Lahjoitusta varten tulisi selvittää tilan käypä arvo. Luotettavimmin se onnistuu teettämällä tilasta tilaarvion. Lahjasta laaditaan lahjakirja ja annetaan lahjaveroilmoitus. Lahjakirjassa on mahdollista rajata pois lahjan saajan aviopuolison avio-oikeus lahjoitettavaan kiinteistöön. Verohallitus on antanut perintö- ja lahjaverotukseen uuden valtakunnallisen arvostusohjeen, jota sovelletaan alkaen. Ohjeella pyritään yhtenäistämään verotuksen käytännöt ja menettelyt eri alueverovirastoissa. Ohjetta sovelletaan tapauksiin, joissa perintö- tai lahjaverovelvollisuus on alkanut tai sen jälkeen. Ohje on valtakunnallisesti sitova. Verohallituksen uuden ohjeen mukaan ensisijaisena selvityksenä metsän arvosta voidaan pitää metsäkeskusten tai metsänhoitoyhdistysten antamia tila-arvioita ja toissijaisesti metsäsuunnitelmaa. Metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten tai muiden vastaavien asiantuntijatahojen laatimia asianmukaisia tila-arvioita pidetään sellaisenaan arvostusratkaisun perusteena. Selvitystä metsän arvosta ei kuitenkaan yleensä vaadita vähäisistä, alle 15 hehtaarin metsäalueista. Oulun läänin alueella vähäisenä metsäalueena pidetään ohjeen mukaan 30 hehtaaria ja Lapin läänin alueella 60 hehtaaria. Jos asiantuntijan antamaa tila-arviota tai metsäsuunnitelmaa ei ole, verovirasto määrittelee tilan arvon ohjeen taulukon mukaan. Kohteen arvo on määritelty maakuntakohtaisten hehtaariarvojen ja metsämaan pinta-alan perusteella. Lahjansaajien erityinen selvitys- ja perustelutarve korostuu entisestään, jos uuden ohjeen mukaisista kaavamaisista arvoista halutaan poiketa. Tällöin asiantuntijalausunnon, esim. metsäarvioiden käyttö on tarpeen. Asiantuntijalausunnon käyttäminen on ollut tavanomaista jo aiemmin ja sen käyttö tulee entisestään korostumaan. Testamentti Metsien pirstoutumista ja ohjautumista perikuntien haltuun on mahdollista estää myös testamentilla. Tilan toimintaedellytykset säilyvät useissa tapauksissa parhaiten silloin, kun se testamentataan yhdelle 18

19 Perintöveroasteikko 1. veroluokassa Verotettavan Veron vakioerä Veroprosentti osuuden osuuden ylimenevästä arvo euroa alarajan kohdalla osasta Lahjaveroasteikko 1. veroluokassa Verotettavan Veron vakioerä Veroprosentti osuuden osuuden ylimenevästä arvo euroa alarajan kohdalla osasta perilliselle. Perillisten tasapuolisen kohtelun vuoksi testamentissa on hyvä ottaa muiden perillisten oikeudet huomioon. Perinnöt ovat verotuksellisesti edullisemmassa asemassa kuin lahjat, sillä alle euron perinnöstä ei mene veroa. Mahdollisia avioerotilanteita varten testamentissa voidaan rajata pois perijän aviopuolison avio-oikeus perintönä tulevaan tai jo aikaisemmin lahjoitettuun kiinteistöön. Tällä varmistetaan tilan säilyminen suvussa. Yhteisomistukseen vai yhdelle perilliselle? Metsätilaa perillisille luovutettaessa joudutaan pohtimaan tilan tulevia omistussuhteita. Tilan siirtyessä perintönä se kuuluu automaattisesti kuolinpesään, jossa tila tulee osakkaiden yhteisomistukseen. Tilat voidaan luovuttaa myös omana elinaikana useammalle omistajalle. Yhdessä omistettujen tilojen hoito voi toimia alkuun hyvinkin, jos perillisillä on yhteiset näkemykset tilan hoidosta ja käytöstä. Pitemmän päälle ristiriitoja voi kuitenkin ilmetä, kun omistajien määrä kasvaa ja omistajat vaihtuvat, esim. silloin kun seuraava sukupolvi tulee tilan omistajiksi. Hyvän metsänhoidon turvaamiseksi tila kannattaa yleensä luovuttaa sille perilliselle, joka on kiinnostunut metsätalouden harjoittamisesta. Tässä vaihtoehdossa luovuttajat joutuvat hakemaan ratkaisun, jolla perillisten tasapuolinen kohtelu toteutuu. Näin vältetään turhat perintöriidat. Tilan arvo Oman metsätilansa arvoa voi arvioida seuraamalla metsätilakauppojen hintatilastoja ja sen hetkisiä hintapyyntöjä. Näin voi haarukoida suuruusluokan, mutta se voi poiketa suurestikin tilan puustosta johtuen. Halvimmillaan nuori taimikko voi maksaa noin tuhat euroa/hehtaari. Hakkuukypsän tukkimetsähehtaarin hinta on yli kymmenkertainen. Tarkan arvion tilan arvosta saa teettämällä siitä tila-arvion metsänhoitoyhdistyksellä tai muulla metsäalan toimijalla. Tila-arvio antaa hyvän pohjan sukupolvenvaihdoksen suunnittelulle ja kertoo kaikille osapuolille metsäomaisuuden todellisen metsätaloudellisen arvon. Ennakkoratkaisu verottajalta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen veroseuraamukset voi selvittää ennakkoon hakemalla verottajalta ennakkoratkaisun. Tätä varten tarvitaan luonnos lahja- tai kauppakirjasta ja ennakkoratkaisuhakemus. Osuuspankin lainopillinen palvelu hoitaa toimeksiannosta metsätilan sukupolvenvaihdokset. Lainopillinen palvelu neuvoo järkevimmän ratkaisun hakemisessa ja hoitaa luovutukseen liittyvät asiakirjat. Lainopillinen palvelu hankkii metsätilan hinta-arvion, laatii luonnosasiakirjat ja varsinaiset lopulliset asiakirjat hakee ennakkoratkaisun verottajalta sekä lainhuudon ja kiinnitykset ja laatii lahjaveroilmoituksen. Osuuspankki on vahvasti mukana muissakin metsätilan sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä. Pankista saa verovapaat vakuutustuotteet, opastusta rahalahjan antamiseen, pitkäaikaista lainaa tilakaupan rahoitukseen ja metsävakuutukset. Metsätilan sukupolvenvaihdosartikkelissa asiantuntijana toimi varatuomari Mervi Hyvönen OP-keskuksen Lakipalvelut-osastolta. 19

20 Metsätilan myynti lähisuvun ulkopuolelle Metsätilan myynti on monivaiheinen tapahtuma, mutta kun siinä käyttää apuna metsätilakaupat tuntevaa kiinteistövälittäjää, ei myyjän tarvitse tehdä juuri muuta kuin allekirjoittaa asiakirjat. Ajankohta metsätilan myynnille on nyt hyvä. Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintatilaston mukaan metsätilojen hinnat vapailla markkinoilla ovat nousseet viime vuosina selvästi. Metsäteollisuuden ilmoitukset tehtaiden sulkemisista ja tuotannon supistuksista sekä puun hintojen vaihtelu eivät ole juurikaan vaikuttaneet tilojen hintatasoon ja kysyntään. Myyntiin tulevista tiloista tehdään lähes poikkeuksetta useita ostotarjouksia. Kysyntää on sekä pienillä että suurilla tiloilla. Milloin tilan myyntiä kannattaa harkita? Myynti on perusteltua muun muassa silloin, kun itsellä, perillisillä tai perikunnalla ei ole kiinnostusta, riittävästi tietoa tai mahdollisuuksia pitää metsä hyvässä tuottokunnossa, ja tunnesiteet eivät estä metsästä luopumista. Oman onnensa nojaan metsää ei kannata jättää, koska silloin sen arvo saattaa jopa laskea. Metsään sitoutuu merkittävä pääoma. Vastaperustetun taimikon hehtaarihinta on maan etelä- ja keski- osissa tuhannen euron paikkeilla. Hoidetun taimikon arvo nousee vuosi vuodelta niin, että hakkuukypsästä tukkimetsästä saa yli kymmenentuhannen euron hehtaarihinnan. Vuoden 2008 tilastojen mukaan metsähehtaarin keskihinta oli yli 10 hehtaarin tilojen kaupoissa 2380 euroa. Arvokkainta metsä oli Uudenmaan maakunnassa, 4520 euroa/hehtaari ja halvinta Lapissa, 720 euroa/hehtaari. Mahdollista perinnönjakoa ajatellen on yleensä helpompi luovuttaa perillisille tilakaupasta saatua rahaa kuin metsää. Silloin voi hyödyntää esimerkiksi verovapaita raha- ja vakuutuslahjoja. Rahan kanssa itse kukin voi menetellä haluamallaan tavalla, mutta perikunnan omistamalla metsätilalta ei voi esimerkiksi myydä puuta, jos yksikin osakas vastustaa myyntiä. Yhteisomistus ei ota huomioon perillisten erilaista elämäntilannetta ja rahantarvetta. Omista tavoitteista liikkeelle Ennen myyntipäätöksen tekemistä omistajan tai omistajien on hyvä selvittää tarkoin omat tavoitteensa niin metsän- kuin omaisuudenhoidonkin näkökulmasta. Jos tilan myyntiin on valmiutta, seuraava vaihe on tilan markkina-arvon sekä heti hakattavissa olevan puuston arvon määrittäminen. Voi olla, että 20

Tilinpäätöksen aika. Sisältö

Tilinpäätöksen aika. Sisältö Metsävero-opas 2012 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa. Verotusta varten vuoden tulo- ja menokuitit kootaan

Lisätiedot

Veroilmoituksen täytön pikaohje

Veroilmoituksen täytön pikaohje Metsävero-opas 2013 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa. Verotusta varten vuoden tulo- ja menokuitit kootaan

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Näin sydäntalvena on aika palata päättyneeseen vuoteen

Näin sydäntalvena on aika palata päättyneeseen vuoteen METSÄVERO-OPAS 2016 KATSAHDUS VIIME VUOTEEN SISÄLTÖ 4 Pikaohje metsäverolomakkeen täyttöön 5 Metsäverotuksen yleiset periaatteet 6 Metsätalouden tulot 9 Vähennettävät menot 12 Veroilmoituksen palautus

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

7.2.2009 Petra Varonen, MHYP

7.2.2009 Petra Varonen, MHYP Metsäverotus t Metsänomistajan Talvipäivä 7.2.2009 Petra Varonen, MHYP Metsän verot Myyntituloverotus Veroa nettotuloista Arvonlisäverotus 22 %, metsänomistajalla läpikulkuerä 2 Kiinteistöverotus rakennuksista

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Sisältö. Metsävero-opas Pääkirjoitus. Veroilmoituksen täyttö. Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta. Metsätalouden tulot

Sisältö. Metsävero-opas Pääkirjoitus. Veroilmoituksen täyttö. Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta. Metsätalouden tulot Metsävero-opas 2018 Metsävero-opas 2018 sivu 2 Sisältö Pääkirjoitus Veroilmoituksen täyttö 3 4 Metsävero-opas 2018 Julkaisija: OP Osuuskunta Petri Kortejärvi etunimi.sukunimi@op.fi op.fi Taitto: Otavamedia

Lisätiedot

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme

Metsävähennys. Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Metsävähennys Timo Hannonen Mhy Päijät-Häme Perusteita: Metsävähennys on käytettävissä 1.1.1993 jälkeen vastikkeellisesti hankituilla metsätiloilla. Metsävähennysoikeutta ei ole yleensä alle 2 ha kiinteistöillä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille

MetsäVero-opas. emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille MetsäVero-opas emetsä-opas Stora Enson puukauppa-asiakkaille 1-8_emetsaopas.indd 1 28.11.2013 12.06 Valmis veroilmoitus emetsästä emetsän vero-osio on helppo ja luotettava apuväline metsäverotuksen muistiinpanojen

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Arto Taskinen Oulu

Arto Taskinen Oulu Arto Taskinen Oulu 17.11.2016 YRITTÄJÄVÄHENNYS Yrittäjävähennys vuonna 2017 Vähennys 5 % metsätalouden tulosta Koskee metsätalouden harjoittajia, verotusyhtymiä, kuolinpesiä ja yhteismetsiä Helpottaa puun

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010

METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 METSÄVEROTUS Metsänomistajan Talvipäivä 30.10.2010 Metsä ja verot Metsätalouden pääomatulojen verotus Veroa nettotuloista Hankintatyön ansiotulon verotus Veroa laskennallisesta arvosta, jos määrä ylittää

Lisätiedot

Metsäverotus 2014. Jussi Linnala

Metsäverotus 2014. Jussi Linnala Metsäverotus 2014 Jussi Linnala Metsänomistaminen ja verovelvollisuus Tilan omistaja Hallintaoikeuden haltija jos eri henkilö kuin omistaja Yksin tai puolison kanssa Kuolinpesä (Erillinen verotusyksikkö)

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

Sisältö. Metsävero-opas 2017

Sisältö. Metsävero-opas 2017 Metsävero-opas 2017 Metsävero-opas 2017 sivu 2 Sisältö Pääkirjoitus Veroilmoituksen täyttö Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta Metsätalouden tulot Metsätalouden vähennykset Verottajalle yksi

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö metsäneuvoja, Julkiset palvelut, Pirkanmaa p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot

Lisätiedot

Metsälahjavähennyslaskuri

Metsälahjavähennyslaskuri Metsälahjavähennyslaskuri Ohje metsälahjavähennyslaskurin käyttöön 7.4.2017 www.metsakeskus.fi Metsälahjavähennyslaskurin käyttö Metsälahjavähennyslaskuri opastaa metsälahjavähennyksen käytössä ja metsälahjavähennyspohjan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden

Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden METSÄVERo-opas 2014 Tilinpäätöksen aika Sisältö 4 Pikaohje metsäverolomakkeen täyttöön 5 Metsäverotuksen yleiset periaatteet 6 Metsätalouden tulot 9 Vähennettävät menot 12 Veroilmoituksen palautus 15 Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Sisältö. Metsävero-opas 2017

Sisältö. Metsävero-opas 2017 Metsävero-opas 2017 Metsävero-opas 2017 sivu 2 Sisältö Pääkirjoitus Veroilmoituksen täyttö Veroilmoituksen täyttö onnistuu ensikertalaiselta Metsätalouden tulot Metsätalouden vähennykset Verottajalle yksi

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2017 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA TOSITTEET

Lisätiedot

Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa

Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa Metsätilan siirtäminen osana sukupolvisuunnitelmaa Helinä Sairanen, yhteyspäällikkö Danske Bank Mikkeli 25.3.2017 Sukupolvelta sukupolvelle Tieto oman ja yhteisen omaisuuden arvosta Omaisuuden suojaaminen

Lisätiedot

Metsäveroillat 2015. Suvi Niittyoja veroasiantuntija Verohallinto

Metsäveroillat 2015. Suvi Niittyoja veroasiantuntija Verohallinto Metsäveroillat 2015 Suvi Niittyoja veroasiantuntija Verohallinto Ajankohtaisia aiheita Sähköinen ilmoittaminen Kausiveroilmoitus Metsätalouden kaluston myyminen Metsävähennyksen tulouttaminen luovutusvoittoon

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö asiakasneuvoja p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Metsätalous 2012 - Asteri malli

Metsätalous 2012 - Asteri malli Metsätalous 2012 - Asteri malli VASTAKIRJAUKSET VARAT Koneet ja kalusto Rakennukset Ojat ja tiet Metsävähennysten määrä Käyttämätön metsävähennys Saamiset Saamiset Veroilmoituksessa esiintymättömät erät

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Ainutkertainen mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja Jokainen tapaus on ainutkertainen ja ainutlaatuinen Ulkopuolinen taho voi

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Metsätalouden verotus Verovuosi 2017

Metsätalouden verotus Verovuosi 2017 Metsätalouden verotus Verovuosi 2017 Suomen metsäkeskus Metsäveroilta 2018 Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hanke www.metsakeskus.fi/toimintaa-metsiin-pirkanmaalla Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa 1 Puheenaiheena tänään Ajantasainen metsäsuunnitelma Luopujan apuväline Jatkajan työkalu Metsätila-arvio Metsän arvon määritys verottajaa

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätilan sukupolvenvaihdos Metsätilan sukupolvenvaihdos Arto Leppämäki 2015 Oppaan sisältö Näin onnistut metsätilan sukupolvenvaihdoksessa sivu 2 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Metsäomaisuuden siirtämisen keinot Perintö

Lisätiedot

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa

Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Kuntien puunmyyntitulojen verotuksen, tieja ojapoistojen sekä metsävähennyksen huomioonottaminen tai ottamatta jättäminen yhteismetsäosuuden arvossa Haukiputaan ulkometsän tilusjärjestelyntoimituksen toimituskokous

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Metsäverotus Jyväskylä Raija Koskenranta

Metsäverotus Jyväskylä Raija Koskenranta Metsäverotus 2016 Jyväskylä 28.1.2017 Raija Koskenranta Metsänomistaminen ja verovelvollisuus Tilan omistaja Hallintaoikeuden haltija, jos eri henkilö kuin omistaja Yksin tai puolison kanssa Kuolinpesä

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala

Kausiveroilmoitus 2014. Jussi Linnala Kausiveroilmoitus 2014 Jussi Linnala Arvonlisäverotus Metsänomistaja alkutuottajana vuosimenettelyssä 8.500 euron vuotuinen raja -> pakollinen Ilmoittautuminen tai myös vapaaehtoisesti hakeutuminen. ALV

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Kari Pilhjerta

Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Kari Pilhjerta Muutoksia metsänomistajan verotukseen 2017: Metsälahjavähennys ja yrittäjävähennys Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 11.3.2017 Kari Pilhjerta Yksityisluonteisesta metsänomistuksesta Metsänomistajien keski-ikä

Lisätiedot

Hyvä lukija, Metsävero-opas. Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa vähintään kerran vuodessa, kun on aika laatia metsätalouden veroilmoitus.

Hyvä lukija, Metsävero-opas. Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa vähintään kerran vuodessa, kun on aika laatia metsätalouden veroilmoitus. Metsävero-opas Verovuodelle 2011 Metsävero-opas Hyvä lukija, Sisältö Sivu Puun myyntitulon verotus Puun myyntitulojen erittely verotuksessa 4 Puun myyntitulojen keskeisimmät tekijät 5 Ennakonpidätyksen

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Metsäverokoulutus verovuosi 2016

Metsäverokoulutus verovuosi 2016 Metsäverokoulutus verovuosi 2016 Kyösti Sipilä Metsätalouden veroilmoitus Arvonlisäverotus METSÄNOMISTAJAN TULOT JA VEROTUS, VEROVUOSI 2016 MUITA PÄÄOMA TULOJA mm. Puun myynti tontilta, Luovutusvoitot,

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot

Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot Puukaupan teko ja metsänomistajan tulot sekä menot 1 Puheenaiheet tänään Miksi metsää pitäisi hakata? Viiden kohdan puukauppa Puunmyyntiin liittyvät verot ja vähennykset Pääomatulovero Arvonlisävero Metsätilan

Lisätiedot

Metsälahjavähennys. Tuloverolain (1535/1992) 55 a mukaisen metsälahjavähennyksen muodostuminen ja käyttö

Metsälahjavähennys. Tuloverolain (1535/1992) 55 a mukaisen metsälahjavähennyksen muodostuminen ja käyttö Metsälahjavähennys Tuloverolain (1535/1992) 55 a mukaisen metsälahjavähennyksen muodostuminen ja käyttö Metsälahjavähennys Vuonna 2017 tai sen jälkeen lahjaksi saadusta metsäomaisuudesta voi muodostua

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Lisämaan hankkiminen yhteismetsissä Laajenemisen vaihtoehdot: Metsätilojen osto, liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan,

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Pertti Ruuska Toivo-tiedonvälitys MTK-Keski-Suomi ry Konnevesi Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus Maatilan

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? MTK:n metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Heureka 22.3. 2017 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK Metsätalouteen liittyvät hallitusohjelmatavoitteet Jo toteutetut

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Alpo Särkelä LKV Neuvonta-asiantuntija Metsäkiinteistöjen arvonmääritys, hallinta ja kauppa erikoistumisopinnot Kaupanvahvistaja Metsänomistajan tärkein

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Metsätalous Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Metsätalouden verotus Maatilalta saadut vuokratulot ja korvaukset Metsän sivutulo Metsätalouden menovaraus Puun myyntitulot ja puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena

Metsä sijoituskohteena Metsä sijoituskohteena Polvelta toiselle metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Jarmo Lahdenmaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa Esityksen sisältö Taustatietoa MHY Etelä-Pohjanmaasta Sijoittamisesta yleensä

Lisätiedot