Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014"

Transkriptio

1 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Raimo Summanen, Hämeenlinna

2 Ainutkertainen mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja Jokainen tapaus on ainutkertainen ja ainutlaatuinen Ulkopuolinen taho voi antaa neuvoja ja tehdä laskelmia, päätökset tekee aina asianomaiset Sukupolvenvaihdoksesta 90% on henkistä ponnistelua, loput on tekniikkaa ja matematiikkaa Keskeiset tavoitteet hallitulla spv:llä: Välttää perintöriidat Välttää tilojen pirstominen Verotuksellisesti järkevä ratkaisu Tavoitteena kannattava metsätalous 2

3 Metsätilojen omistusjärjestelyt- avain kannattavaan metsätalouteen Metsätalous on kokonaisuus Se muodostuu monesta asiasta Puunmyynnit Sukupolvenvaihdokset Metsänhoito Verotuksen hallinta Virkistyskäytön arvostus Metsä vaihtaa omistaa keskimäärin 2 kertaa puuston kiertoajalla Etelä-Suomessa>spv kustannus 3

4 Tilanteen kartoittaminen Metsäomaisuuden koko/ arvo/hakkuumahdollisuudet (metsäsuunnitelma> metsäarvio) Tavoitteet metsän käytölle Taloudelliset / ei taloudelliset arvot Lasten lukumäärä ja heidän kiinnostus metsäomaisuuteen Halu panostaa omaa työtä metsänhoitoon Muu varallisuus perinnönjakoa ajatellen - Raha, asunto-osakkeet, pörssiosakkeet jne - Muu kiinteä omaisuus ( kesämökki, tontit jne.) Aikajänne jolla spv voidaan suorittaa Vaiheittain suoritettava spv sopii isommille kokonaisuuksille Luodaan strategia metsänomistamiselle 4

5 Ensimmäiset johtopäätökset Kukaan perillisistä ei halua jatkaa metsänomistajana Metsäomaisuuden myynti järkevä vaihtoehto Myynnin ajoittamisesta syytä sopia hyvissä ajoin Panostetaan pääosin virkistyskäyttöön Spv keskustelua kannattaa jatkaa Taloudellisesti paras tulos ei ole keskeistä Panostetaan taloudelliseen metsän käyttöön Mitä suurempi taloudellinen panostus metsätalouteen, sitä suurempi tarve hallittuun sukupolvenvaihdokseen 5

6 Omistuspohjan hahmottaminen Mitä vähemmän omistajia metsälöllä, sen parempi> innostuneimmat etusijalle Yhteisomistus on helppovaihtoehto sukupolvenvaihdoksissa>luodaan yhtymä Perillisiä kohdellaan tasavertaisesti Valittaessa yhtymäomistus on syytä hahmottaa tulevaisuutta yksi sukupolvi eteenpäin Onko omistajien tavoitteet jatkossa saman suuntaisia Kuinka omistus jakautuu seuraavassa sukupolvessa Suvun yhteismetsä 6

7 (Suvun) Yhteismetsä Sopii isommille metsälöille Hakkuusuunnite yli 1000m3/v Edellyttää jatkuvaa kassavirtaa> ennakkoverot Vaatii hallinnon ja kirjanpidon Yhteismetsän perustaminen haetaan maanmittauslaitokselta Perustamiskulut valtion varoista Enemmistö päättää asioista 2% alhaisempi verokanta Yhteismetsäosuuksia helppo edelleen myydä/ lahjoittaa/ ilman metsälön pirstoutumista 7

8 Sukupolvenvaihdoksen tavat Perintö, aika hoitaa Perinnönjako > kuolinpesän purkaminen>yhtymä Testamentti, jossa määrätään metsänomistuksesta omistajan kuoleman jälkeen Lahjoitus Kauppa Maatilan sukupolvenvaihdos mttl:n55 ja 56 pykälien mukaan Noin 3 ha peltoa joka on EU- tukikelpoista> lahjaverohuojennus 8

9 Verotuksellinen vertailulaskelma graafisena esityksenä 9

10 Verotusyhtymä Yhtymä on kahden tai useamman ihmisen omistama kiinteistö> murtolukuinen omistus Yhtymässä kaikki päätökset pitää olla yksimielisiä Yhtymäosuuden kauppa on kiinteistön luovutus Yhtymäosuuden kaupasta syntyy metsävähennyspohja > Kuolinpesä kannattaa muuttaa ensin yhtymäksi ja sen jälkeen tehdä mahdolliset omistusjärjestelyt Metsävähennyspohja tulee yhtymälle > sen verotuksellinen hyöty tulee kaikille osakkaille omistusosuuksien suhteessa Syytä sopia pelisäännöistä! (Yhteishallintasopimus) 10

11 Lahjoitus Vastikkeeton luovutus Lahjavero lahjansaajalle määritellään ns. käyvästä arvosta Onko lahja ennakkoperintö vai ei Edellisen omistajan käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjansaajalle Avio-oikeuden poissulkeminen ja edelleen perimiseen vaikuttaminen Alaikäiselle lahjoituksessa huomioitava holhouslaki Lahjoitus vaatii uskotunmiehen määräämisen alaikäiselle Puunmyynnit vaatii holhousviranomaisten luvan Sopii tiloille jossa hakkuumahdollisuudet ovat vähäiset lähitulevaisuudessa 11

12 Hallintaoikeus Hallintaoikeus on rasite joka alentaa lahjaveroa Hallintaoikeuden haltijalla on puunmyyntioikeus ja verovelvollisuus Hallintaoikeuden haltija vastaa metsänhoitokustannuksista Puukauppoja voi tehdä ainoastaan hallintaoikeuden haltija Jos hallintaoikeuden haltija käyttää hallintaoikeutta enemmän kuin hänellä on oikeus, niin omistaja voi moittia hallintaoikeuden käytöstä Onko järkevää, jos puukaupparahat siirtyvät perinnön kautta? perintöveroseuraamus Hallintaoikeudesta voidaan luopua kesken hallintakauden>lahjavero käyttämättömästä hallintaoikeudesta 12

13 Hallintaoikeuksien muodot Elinikäinen hallintaoikeus ( ei suositeltava vaihtoehto!) vuosituotto x ikäkerroin Määräaikainen hallintaoikeus - pääomitetaan 8 %:n korkokannan mukaan x ikäkerroin (valmis taulukko) Osittainen hallintaoikeus mahdollinen Vuosituoton laskentatapa vaihtelee Verottajan näkemys metsästä 5 % Vakituisesta asunnosta 5 % Vapaa-ajan asunto 3 % Kaikki muu 5 % Hajauttaminen: hallintaoikeus lapselle ja omistusoikeus lapsenlapselle 13

14 Elinikäinen hallintaoikeus Hallintaoikeuden pidättäjän ikä Kerroin Alle 44 vuotta ja enemmän 2 Ikäkerroin määräytyy nuoremman puolison mukaan 14

15 Määräaikainen hallintaoikeus 15

16 Esimerkki hallintaoikeuden laskemisesta Metsätilan arvo Vuosituotto 5 % eli Hallintaoikeuden pidättäjä 59 vuotias Elinikäisen hallintaoikeuden arvo x 9 = Lahjan arvo vuoden määräaikainen hallintaoikeus x 6,71 = Lahjan arvo vuoden määräaikainen hallintaoikeus x 9,12 = Lahjan arvo

17 Metsätilakauppa Vastikkeellinen saanto Puustoisille tiloille verotuksellisesti edullisin Kauppa voidaan tehdä 3/4 osaan käyvästä arvosta ilman lahjaveroseuraamusta Metsävähennysoikeus realisoituu ostajalle hallintaoikeuden myötä Avio-oikeuteen ja edelleen luovutuksiin ei voida vaikuttaa Varainsiirtovero ostajalle ( 4% kauppahinnasta ) Lainhuutohakemus 6 kuukauden kuluessa Kauppahinnan maksaminen Maksuaikaa saa olla / selkeä maksusuunnitelma Tositteet maksusuorituksista 17

18 Luovutusvoittoverovapaus kaupassa Sukupolvenvaihdoskaupassa ei synny myyjälle luovutusvoittoa jos seuraavat ehdot täyttyvät: Maa- tai metsätalouskiinteistö Luovutuksen saajana on - alenevassa polvessa rintaperillinen - sisar tai veli - sisarpuoli tai velipuoli Tila on ollut yli 10 vuotta luovuttajan omistuksessa - lasketaan edellisestä vastikkeellisesta saannosta Rantatontit, kesämökit, pellot ei luovutusvoittoverovapautta 18

19 Metsävähennyksellä merkittäviä veroetuja Omistajakohtainen jonka käyttöaikaa ei ole rajoitettu jälkeen vastikkeellisesti hankitun metsän hankintamenosta 60 % muodostaa metsävähennyspohjan - kauppahinta - varainsiirtovero - lainhuudatusmaksu - kaupanvahvistajan palkkio - ostajan maksamat muut kustannukset kiinteistökaupassa Käyttämätön metsävähennys voi siirtyä lahjoituksen- tai perinnön kautta uudelle omistajalle Vuotuinen minimivähennys 1500 = vähintään metsätalouden pääoma 19

20 Esimerkki metsävähennyksestä Tilan hankintameno Metsän osuus hankintahinnasta Metsävähennyspohja 60% x Nettoverohyöty x 28% Käyttämällä metsävähennystä maksimimäärän 30 %:n pääomaverokannalla, on veroprosentti 12 % Metsävähennys kokonaan käytetty kun puuta myyty edestä Metsävähennyksen aikana puunmyyntivero on 12% 20

21 Seuraavia asioita voidaan käyttää sukupolvenvaihdoksen välineinä: Verovapaat lahjoitukset 3999 euroa/3. vuosi/ lahjansaaja/ lahjanantaja Säästöhenkivakuutus, kuolintapauskorvauksena maksimissaan euroa/edunsaaja/luovuttaja, leskelle kuitenkin 50 % säästön määrästä Koulutus-, kasvatus- ja elatuslahjoja: määrää ei rajoitettu, saaja ei saa käyttää niitä muuhun tarkoitukseen Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutus; yhteensä enintään 5000 :n luovutukset verovuonna Osallistuminen perillisten elinkustannuksiin 21

22 Stora Enso Metsän spv-palvelut- Sukupuu Aloituskeskustelu Metsätilan arvon määrittäminen ( metsänarvio) Vaihtoehtolaskelmat Rahoituslaskelma uudelle metsänomistajalle Asiakirjojen laadinta Kaupanvahvistus Allekirjoittanut toimii päätoimisesti spv/ verotusasioiden parissa ( / ) Asiantuntijaverkosto 22

23 23

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä. Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan hallittu sukupolvenvaihdos esimerkkejä kentältä Helsinki 12.10.2011 Tuomo Pesälä metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2015 26.5.2015 1 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2004 Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Andersson Edward Julkaisija: Helsinki: Suomen asiainajajaliitto, 1920 Julkaisu: Defensor Legis: Suomen

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän taustaselvitykset Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:3, osa 2 Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän taustaselvitykset Helsinki 2011

Lisätiedot

Metsänomistuksen muodot yksin vai yhdessä?

Metsänomistuksen muodot yksin vai yhdessä? Metsänomistuksen muodot yksin vai yhdessä? Metsänomistajan talvipäivä 9.2.2008 Pirjo Havia Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 13.2.2008 1 Yksityismetsänomistus Suomessa Metsänomistusmuoto Yksin tai puolison

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA

Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Kuka omistaa asumisoikeuden? LAEISTA JA ASETUKSISTA Puolisot ja asumiskumppanit Jos sinä ja puolisosi hankitte asumisoikeuden yhdessä, osuus on yhteisomistuksessanne. Osuutesi asumisoikeudesta* vastaa

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 Tekijä: Tuuli

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot