Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä

2 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin

3 Keskeisiä vero- suunnittelukysymyksiä Aiheutuuko jatkajalle lahjaveroa? Miten luovuttajaa verotetaan? Mitä vähennyksiä jatkaja saa tehdä tuloverotuksessaan? Aiheutuuko varainsiirtoveroa? Aiheutuuko arvonlisäveroa?

4 Lahjaverotus Lahjaveroa huojennetaan, kun luovutuksensaaja jatkaa maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista Lahjaveron peruste on 40 prosenttia varojen arvostamislain mukaisesta arvosta tai käyvästä arvosta Lahjaveron maksuaikaan saa pidennystä (enintään viisi vuotta lahjaverotuksen päätöspäivämäärästä)

5 Arvostamislain arvot Pelto ja metsä: tuottoon perustuva kaavamainen arvo Maatalouden - tuotantorakennukset, rakennelmat - koneet, kalusto, laitteet - verotuksen menojäännös Maatalouden asuinrakennukset: jälleenhankinta-arvoon perustuva verotusarvo

6 Arvostamislain mukaisia pellon arvoja Salaojitettu pelto, esimerkkejä: Loimaa Somero 843,09 /ha 830,21 /ha

7 Huojennuksen vaatiminen Huojennussäännöksen soveltamista on vaadittava ennen lahjaverotuksen toimittamista = lahjaveroilmoituksessa Myöhemmin tehtyä vaatimusta ei oteta huomioon

8 Huojennuksen takaisinperintä Jos verovelvollinen luovuttaa pääosan tilasta ennen kuin on kulunut viisi vuotta lahjaverotuksesta: Lahjavero maksuunpannaan 20 prosentilla korotettuna

9 Lahjaveron määrä Perintö- ja lahjaveroasteikko Luovuttajan lapsi: I veroluokka Jos lahja lapselle ja tämän puolisolle yhteisesti, myös puolison osuus I veroluokan mukaan Mahdolliset sisarosuudet luovuttajilta tulevia lahjoja

10 Lahjaveroasteikko I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: vero alarajan euroa kohdalla %

11 Perintöveroasteikko I veroluokassa seuraavan asteikon mukaan: vero alarajan euroa kohdalla %

12 Lahjaveron maksuunpanematta jättäminen Koskee maatalouden tai maa- ja metsätalouden jatkajaa Jos vastike yli 50 % omaisuuden käyvästä hinnasta, lahjaveroa ei panna maksuun Jos vastike enintään 50 %, lahjavero lahjan osuudesta huojennetuin arvostamisperustein

13 Lahjaverotuksen ennakkoratkaisu Verovirasto antaa kirjallisesta hakemuksesta Luovutuksen tarkka yksilöinti (luonnoslahjakirja/ luonnoskauppakirja) Luovutettava omaisuus, kauppahinta, osapuolten sukulaisuus, jatkaako hakija maataloutta tai maa- ja metsätaloutta

14 Lahjaverotuksen ennakkoratkaisu Voidaan laskea alin hinta, joka ei aiheuta lahjaveroa (yli 50 % käyvästä arvosta) Ennakkoratkaisu sitova Ennakkoratkaisuun vedottava lahjaveroilmoituksessa Kauppa/lahja vasta sitten kun ennakkoratkaisu lainvoimainen (kun valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta on kulunut) Ennakkoratkaisun hinta 350

15 Sukupolvenvaihdos Esimerkki, kun kyseessä on kaksi luovuttajaa ja rintaperillinen: - veroviranomaisen määrittämä käypä arvo arvostamislain mukainen arvo Puhdas kauppa Alin kauppahinta joka ei aiheuta lahjaverovelvollisuutta

16 Sukupolvenvaihdos 2. Lahjanluontoinen kauppa Kauppahinta , 36 % käyvästä arvosta - lahja 64 % (40% :sta) lahjavero 4303,20 3. Puhdas lahja tai perintö - lahja 40% :sta lahjavero 7500 perintövero

17 Lahjaverotus; olennaista Kauppahinnan suunnittelu Kirjallinen ennakkoratkaisu Ajallaan tehty SPV-huojennusvaatimus

18 Luovuttajan tuloverotus Kiinteistön luovutusvoitto verovapaa, jos: Luovutetaan maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta (tilatukioikeuksineen) Omaisuus ollut yhteensä yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeetta Saajana yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa lapsi tai tämän rintaperillinen taikka veli tai sisar taikka sisar- tai velipuoli

19 Luovuttajan tuloverotus Verovapaasti luovutettavissa kaikki kiinteistöön kuuluva maatalous- ja metsätalousomaisuus: maapohja ja rakennukset Maapohjan omistusaika ratkaisee Oman asunnon luovutusvoitto verovapaa, jos asumis- ja omistusaika vähintään 2 vuotta

20 Luovuttajan tuloverotus Jos luovutusvoitto ei ole verovapaa: Luovutushinta - hankintahinta/ hankintameno-olettama = luovutusvoitto Luovutusvoitto pääomatuloa Yli 10 vuotta omistetun omaisuuden osalta hankintameno-olettama on 40 %

21 Alihintaiset luovutukset Jos omaisuus myydään alihintaan, eli enintään 75 % käyvästä arvosta, luovutus jaetaan vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan. Luovutusvoittoa laskettaessa vähennetään se suhteellinen osa hankintamenosta, joka kohdistuu vastikkeelliseen luovutukseen.

22 Irtaimen luovutus Maatalousirtaimistolle kohdistettava kauppahinnan osa MVL:n mukaista maataloustuloa Karja (jaksotusmahdollisuus) Koneet ja kalusto (tuloutuu epäsuorasti poistamattoman hankintamenon määrään asti) Tuotanto-oikeudet (maitokiintiö)

23 Yksityiskäyttöönotto Maatalousirtaimen lahjoitus on yksityiskäyttöönotto Tuloksi lahjoittajalle alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta Yksityiskäyttöönottoa ei ole sovellettu koko tilan lahjoituksissa Lahjanluonteisessa kaupassa (vastike enintään 3/4 käyvästä arvosta) yksityiskäyttöönottoa syntyy

24 Yksityiskäyttöönotto Yksityiskäyttöönotossa luovuttajalle tuloutuva määrä on saajalle vähennyskelpoinen Maitokiintiö: jos siirtyy lahjana, ei tuloutumista luovuttajalla, jos kyse hallinnollisesta kiintiöstä (KHO 1997/3070) Karjan osalta yksityiskäyttöön-ottona tuloutuvaa määrää ei voi jaksottaa

25 Kauppahinnan jako omaisuusosille Kauppahinta jaetaan eri omaisuusosien kesken käypien arvojen mukaisessa suhteessa Jos kiinteistön myynti verovapaa, vastikkeen jakautumisella kiinteistön omaisuusosille ei ole merkitystä myyjälle

26 Myyjän muistettava vielä Purkamattomat tasausvaraukset tuloutuvat lopettamisvuonna Varaukset kannattaa käyttää, mieluiten rakennuksiin, koska jos maapohja omistettu vähintään 10 vuotta, rakennusten poistot eivät palaudu tuloon Jos varaukset käyttää koneisiin, verotoimisto saattaa korottaa koneiden käypää arvoa varausten määrällä ==> poistot tuloutuvat

27 Ostajan tuloverotus Kauppahinta jaetaan eri omaisuusosien kesken käypien arvojen suhteessa Kauppahintaa kaikki erät: - rahakauppahinta - syytingin pääoma-arvo - kaupan kulut (esim. lainhuuto-kulut, varainsiirtovero ym.)

28 Ostajan tuloverotus Jos myyjälle on tullut yksityiskäyttöönoton vuoksi tuloutus, ostaja saa vähentää saman määrän Jos tila siirtyy puhtaana lahjana, jatkajalle siirtyvät luovuttajalla jäljellä olevat menojäännökset Jos kauppa on lahjanluonteinen (vastike enintään 3/4 käyvästä arvosta), ostaja saa vähentää myös lahjan osuuden myyjän menojäännöksistä

29 Tilakaupassa syntyneiden velkojen korot Kohdistettava omaisuusosille Maatalous, metsätalous, yksityistalous (asunto) Nämä kaikki oikeuttavat vähennykseen; vähennyksen arvo erilainen Vaikuttaa nettovarallisuuteen

30 Varainsiirtovero Varainsiirtovero 4 % kiinteistön kauppahinnasta -ei irtaimen osuudesta Maatilan sukupolvenvaihdokset ovat tietyin edellytyksin varainsiirtoverosta vapaita. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaista korkotukilainaa saaneet tilakaupat ovat varainsiirtoverosta vapaita. Ko säännöksen mukaan myönnetään nuoren viljelijän aloitustukena avustusta ja/tai korkotukilainaa. Jos saanto on vastikkeellinen ja siihen myönnetään korkotukilainaa, on saanto vapaa varainsiirtoverosta. Sen sijaan pelkkä avustus ei tuo varainsiirtoverovapautta.

31 Varainsiirtovero Varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama todistus. Varainsiirtoverovapaus voi koskea niin vanhempien ja lasten välisiä tilaluovutuksia kuin esim. kuolinpesään kuuluvan tilan lunastamista muilta pesän osakkailta

32 Metsävähennys Vastikkeellisista saannoista tai sen jälkeen 60 % metsän hankintamenosta - Hankintamenoon luetaan mukaan kaikki ostoon liittyvät kulut: varainsiirtovero, lainhuutomaksu, välityspalkkio ym. Vastikkeettomissa saannoissa siirtyy edeltäjän metsävähennys Käytetyn metsävähennyksen tuloutuminen huom!

33 Arvonlisäverotus Sukupolvenvaihdos on arvonlisäveroton yritysjärjestely: ei veroa luovuttajalle, ei vähennystä jatkajalle

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi

Metsätilan omistajanvaihdos. Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Metsätilan omistajanvaihdos Minnamari Tuovinen Suomen metsäkeskus Lounais-Suomi Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsätilan hoito ja veroasiat tuntuvat liian työläiltä Sopiva ja halukas jatkaja

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2004 Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Andersson Edward Julkaisija: Helsinki: Suomen asiainajajaliitto, 1920 Julkaisu: Defensor Legis: Suomen

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED AND GENERAL PARTNERSHIP

PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED AND GENERAL PARTNERSHIP Lappeenranta School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Sukupolvenvaihdos Ennakkosuunnittelu, 2-5 v, valmistavat toimet Suunnittelu, 1-2 v. Luonnoskauppa tai -lahja

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Salla Hänninen SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy Salla Hänninen Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta. Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta Eura, Laitila Eurajoki 3.2012 Tuomo Pesälä, metsälakimies Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy mhy-ketjun yhtiö lakimiespalvelut:

Lisätiedot

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Tekijä: Finell,

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 KPMG maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto Tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut Toimimme 155 eri maassa

Lisätiedot

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012

Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Metsätilan myynti Asiantuntijailtapäivä Hakkiluoto, 17.10.2012 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Minnamari Tuovinen 16.10.2012 1 Esityksen sisältö Sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen Eri vaihtoehdot

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011

Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä. Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Sukupolvenvaihdoksen verotus osakeyhtiössä Taxation of succession in limited companies 24.4.2011 Tekijä: Tuuli

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot