Arvostustaso ei ole riittävän houkutteleva riskeihin nähden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvostustaso ei ole riittävän houkutteleva riskeihin nähden"

Transkriptio

1 Arvostustaso ei ole riittävän houkutteleva riskeihin nähden Nostamme Sanoman tavoitehinnan 8,5 euroon (7, euroa) yhtiön odotettua vahvemman Q3-raportin ja nousseiden tulosennusteidemme myötä. Toistamme kuitenkin osakkeelle aikaisemman vähennä-suosituksemme. Yhtiön lähivuosien tuloskasvuun liittyy arviomme mukaan edelleen epävarmuutta ja osakkeen nykyinen arvostustaso ei mielestämme ole riittävän houkuttelevia kompensoimaan tätä epävarmuutta ja yhtiön riskiprofiilia. Q3-tulos oli konsensusodotuksia parempi Sanoman viime perjantainen Q3-tulos oli omia odotuksiamme ja konsensusodotuksia parempi. Liikevaihto oli linjassa odotusten kanssa, mutta kannattavuus ylitti odotukset selvästi. Operatiivinen liikevoitto oli 78 MEUR, mikä ylitti konsensuksen 67 MEUR:n ennusteen selvästi ja vastasi vahvaa 17,7 % liikevoittomarginaalia (Q3 15: 13,6 %). Operatiivinen EPS nousi,3 euroon (Q3 15:,24e), kun oma ennusteemme ja konsensusennuste oli,26 euroa. Hyvän tuloksen ajureita olivat yhtiön kustannussäästöt sekä markkinan lievä piristyminen Suomessa. Media Finlandin kehitystä tuki hyvä mainosmyynti ja Media BeNe:ä tukivat kustannussäästöt. Konsernikulut olivat myös odotettua matalammat kaudella yhtiön kustannussäästöjen ansiosta (4,8 MEUR vs. Q3 15: 9,1 MEUR). Olemme nostaneet lähivuosien ennusteitamme noin 1 %:lla Olemme nostaneet Sanoman vuosien ennusteitamme noin 1 % vahvan Q3- raportin myötä. Näkemyksemme mukaan mainosmarkkinoiden lievä elpyminen Suomessa yhdessä yhtiön viime vuonna toteuttaman kustannussäästöohjelman kanssa tukevat Sanoman tulosta lähivuodet. Odotamme nyt yhtiön yltävän lähivuosina noin 1 %:n operatiiviseen liikevoittomarginaaliin (aikaisemmin noin 9,5 %) ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen nousevan noin,65 euron tasolle lähivuosina (215:,13e, aik. ennusteemme noin,58e). Nykyinen arvostustaso ei mielestämme ole riittävän houkutteleva Päivitetyillä ennusteillamme Sanoman vuosien 217 ja 218 P/E-kertoimet ovat noin 14x ja EV/EBIT-kertoimet vastaavasti noin 16x. Kansainvälisen verrokkiryhmän vastaavat kertoimet ovat noin 15x ja 11x. Kuluvan vuoden osinko säilyy arviomme mukaan matalana hybridilainan lunastuksen takia, mutta osinkotuotto nousee ennusteillamme vuonna 218 suhteellisen hyvälle noin 4 prosentin tasolle. Sanoman hyväksyttäviä arvostuskertoimia laskee mielestämme yhtiön edelleen suhteellisen heikko tase sekä Suomen yleistaloudellisen kehitykseen liittyvä epävarmuus. Lisäksi suuret kansainväliset kilpailijat (mm. Google ja Facebook) ja toimialan trendit toimivat mielestämme pitkällä aikavälillä Sanomaa vastaan. Osakkeen nykyinen arvostustaso ei mielestämme ole riittävän houkutteleva kompensoimaan yhtiön tämänhetkistä riskiprofiilia ja toistamme siksi aikaisemman vähennä-suosituksemme osakkeelle. Analyytikko Jesse Kinnunen Suositus Vähennä Edellinen: Vähennä Tavoitehinta Edellinen: 7, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Edellinen päätös SANOMA Yhtiöpäivitys 8,5 EUR 3, 1/13 4/14 1/14 4/15 1/15 4/16 Sanoma Lähde: Bloomberg 9,17 EUR 12 kk vaihteluväli 3,56-9,385 EUR Potentiaali -7,3 % Ohjeistus Vuonna 216 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna (215: -3,4 %). Operatiivisen liikevoittoprosentin odotetaan olevan yli 9,5 %. Ohjeistusmuutos: OMXHCAP Ennallaan Avainluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittomarginaali Tulos ennen Tulos/ Osinko/ EV/ EV/ EV/ P/E Osinko- (EBIT) veroja (PTP) osake (oik.) osake Liikevaihto EBITDA EBIT tuotto MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) % , % 91,33,2,9 4, 15,1 13,9 4,3 % ,2 % -152,13,1 1, 3,5 19,7 29,5 2,6 % 216e ,7 % 195,5,2 1,8 6,3 16,7 18,4 2,2 % 217e ,4 % 145,65,3 1,7 5,6 15,9 14,1 3,3 % 218e ,4 % 143,64,4 1,6 5,4 15,4 14,4 4,4 % Markkina-arvo, MEUR 1486 OPO / osake 216e, EUR 4,71 CAGR EPS, , % -19 % Nettovelka 216e, MEUR 837 P/B 216e 1,9 CAGR kasvu, , % -2 % Yritysarvo (EV), MEUR 2861 Nettovelkaisuusaste 216e, % 79,2 % ROE 216e, % 17,6 % Taseen koko 216e, MEUR 2742 Omavaraisuusaste 216e, % 38,5 % ROCE 216e, % 11,6 % 1

2 Kustannussäästöt siivittivät tulosylitykseen Q3-tulos oli odotuksia parempi Sanoman viime perjantaina julkaisema tulos oli omia odotuksiamme ja konsensusodotuksia parempi. Yhtiön kustannussäästöt tehosivat odotettua paremmin, minkä lisäksi tulosta tuki erityisesti markkinan piristyminen Suomessa. Näiden ansiosta operatiivinen EPS nousi,3 euroon, kun omat odotuksemme ja konsensusennusteet olivat,26 euron tasolla. Liikevaihto oli odotettu Sanoman Q3 16 liikevaihto laski 4,5 % vertailukaudesta 438 MEUR:oon ja oli linjassa 442 MEUR:on konsensusodotusten kanssa. Orgaaninen liikevaihdon lasku oli yhteensä 1,5 %. Liikevaihtoa laskivat ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynti ja printtimyynnin lasku. Painetun median liikevaihto jatkoi jyrkkää alamäkemään Media BeNessä (-16,6 %), mutta lasku oli hieman maltillisempaa Media Finlandissa (-5,1 %) Muun kuin printtimedian myynti kehittyi hyvin ja kasvoi yhteensä konsernitasolla 5,8 %. Kannatavuus ylitti odotukset selvästi Sanoman Q3 16 operatiivinen liikevoitto vahvistui vertailukaudesta 78 MEUR:oon (Q3 15: 63 MEUR) ja ylitti sekä oman 61 MEUR:n, että konsensuksen 67 MEUR:n ennusteen selvästi. Operatiivinen liikevoitto-% nousi vahvalle 17,7 % tasolle (Q3 15: 13,6 %), kun konsensusodotukset olivat vain 15,1 % tasolla. Operatiivinen kannattavuus nousi vertailukaudesta Media Finland ja Media BeNe-segementeissä ja operatiivinen liikevoitto ylitti konsensusodotukset kaikissa kolmessa liiketoimintasegmenteissä. Positiivisesti yllättivät erityisesti Media Finland ja Learning, joissa operatiivinen liikevoitto nousi 1,2 MEUR:oon ja 5,5 MEUR:oon, kun konsensusodotukset olivat vastaavasti 7,1 MEUR ja 46,6 MEUR. Media Finlandin kehitystä tuki hyvä mainosmyynti (+6 %) ja Media BeNe:ä tukivat kustannussäästöt. Konsernikulut olivat myös odotettua matalammat yhtiön kustannussäästöjen ansiosta (4,8 MEUR vs. Q3 15: 9,1 MEUR). Learningissa liikevaihtoa kasvatti De Boeck-yristyskauppa, mutta Puolassa lainsäädännön muutoksen takia liikevaihto laski. Yksikön liikevaihto kasvoi yhteensä 2,9 %, mutta rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski -4,1 %. Ennustetaulukko Q3'15 Q3'16 Q3'16e Q3'16e Konsensus Erotus (%) 216 MEUR / EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Tot. vs. Inderes Inderes Liikevaihto % 1634 Operatiivinen liikevoitto % 171 Tulos ennen veroja % 197 Operatiivinen EPS,24,3,26,26,21 -,32 15 %,5 Osinko/osake,2 Liikevaihdon kasvu-% -3,9 % -4,5 % -1,9 % -3,6 % -5,1 % - -1,9 % -2,6 %-yks. -4,8 % Liikevoitto-% (oikaistu) 13,6 % 17,7 % 13,6 % 15,1 % 14, % - 17,3 % 4,1 %-yks. 1,5 % & Sanoma IR (konsensus) 2

3 Nostamme ennusteitamme n. 1 %:lla vahvan Q3-raportin myötä SANOMA Lähivuosien näkymät ovat parantuneet Olemme nostaneet Sanoman vuosien ennusteitamme noin 1 % vahvan Q3-raportin myötä. Näkemyksemme mukaan mainosmarkkinoiden lievä elpyminen Suomessa yhdessä yhtiön viime vuonna toteuttaman kustannussäästöohjelman kanssa tukevat Sanoman tulosta lähivuodet. Odotamme nyt yhtiön yltävän lähivuosina noin 1 %:n operatiiviseen liikevoittomarginaaliin (aikaisemmin noin 9,5 %) ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen nousevan noin,65 euron tasolle lähivuosina (215:,13e, aik. ennusteet noin,58e). 216 ennusteemme ovat yhtiön ohjeistuksen mukaisia. Media Finlandin näkymät vahvistuneet Sanoman toimintaympäristön näkymät ovat arviomme mukaan parantuneet Suomessa. Suomessa mediamainonta kasvoi tammi-syyskuussa,8 % vuodentakaisesta ilman vaalimainonnan vaikutusta ja odotamme markkinan piristymisen jatkuvan lyhyellä aikavälillä ja vuonna 217. Nelosen markkinaosuus on pysynyt kasvussa ja oli syyskuun lopussa 38 % (Q3 15: 31 %). Media Finlandin mainosmyynti kasvoikin Q3 16 aikana 5,7 % pääasiassa television ja radion markkinaosuuksien kasvun myötä. Odotamme Media Finlandin painetun median liikevaihdon jatkavan lähivuosina noin 5 %:n vuotuista laskua (Q1-Q3 16: -5, %), mutta yhtiön digitaalisen (TV, Radio, Verkko ja Mobiili) liikevaihdon kasvun (Q1-Q3 16: +13,3 %) kompensoivan tämän laskun kokonaan ja koko liiketoimintasegmentin liikevaihdon kasvavan noin yhden prosentin vauhdilla lähivuodet. Mediamainonnon ennustamamme kasvu heijastuu tehokkaasti skaalautuvuuden ansiosta yksikön tulokseen, minkä ansiosta Media Finlandin operatiivinen liikevoittomarginaali nousee noin 11 %:n tasolle lähivuosina (215: 2,3 %, Q1-Q3 16: 9,4 %). Media BeNe jatkaa arviomme mukaan lievää heikentymistään Arvioimme Media BeNe:n jatkavan absoluuttisesti lievää heikentymistään lähivuodet. Ennustamme yksikön liikevaihdon pysyvän lähivuodet lievässä, noin 2-3 % laskussa pääasiassa painetun median ennustamamme noin 9 %:n vuotuisen laskun myötä (Q1-Q3 16: -16,7 %). Painetun median voimakkaan laskun lisäksi SBS:n katsojaosuudet ovat olleet Q2 16 ja Q3 16 aikana laskussa. Media BeNe:n vuonna 216 nähty kannattavuusparannus onkin nojannut lähinnä kustannussäästöihin. Odotamme Hollannin mediamainonnan lievästä elpymisestä huolimatta (Q3 16: Hollannin mainonnan kokonaismarkkina +1 %) Media BeNe:n kannattavuuden heikentyvän hieman 9,5 %:n operatiiviseen liikevoittomarginaaliin (Q1-Q3 16: 1,5 %) ja pysyvän tällä tasolla vuodet Learning jatkaa tasaista tulostahtia Oppimisratkaissuja tarjoava Learning on arviomme mukaan vuositasolla suhteellisen vakaata ja tasaista liiketoimintaa, emmekä ennusta suuria muutoksia yksikön tulokseen vuosina Sanoma vahvisti keskäkuussa Learning-yksikköä De Boeck-yritysostolla, jonka arvioimme kasvattavan yksikön operatiivisen liikevoiton noin 55 MEUR:n tasolle vuonna 216. Odotamme yksikön operatiivisen liikevoiton säilyvän tällä noin 55 MEUR:n taolla vuodet Konsernikulut pysyvät lähivuosina vaikaina Sanoman konsernikulut eli Muut yhtiöt ja eliminoinnit ovat laskeneet merkittävästi kuluvana vuonna yhtiön viime vuonna aloitetu 5 MEUR:n kustannussäästöohjelman ansiosta. Odotamme konsernikulujen säilyvän nykyisellä, noin 2 MEUR:n vuositasolla (215: 38,3 MEUR) vuodet Ennustemuutokset Muutos 217e 217e Muutos 218e 218e Muutos MEUR / EUR Vanha Uusi % Vanha Uusi % Vanha Uusi % Liikevaihto % % % Operatiivinen liikevoitto % % % Tulos ennen veroja % % % Operatiivinen EPS,48,5 3 %,58,65 11 %,58,64 9 % Osakekohtainen osinko,2,2 %,2,3 5 %,25,4 6 % 3

4 Arvostus mielestämme neutraali Toistamme aikaisemman vähennä-suosituksemme Päivitetyillä ennusteillamme Sanoman vuosien 217 ja 218 P/Ekertoimet ovat noin 14x ja EV/EBIT-kertoimet vastaavasti noin 16x. Kertoimet ovat lähellä Sanoman historiallisia 5-vuoden keskiarvotasoja (13x ja 18x) ja ne ovat mielestämme kokonaisuutena siten neutraalit. Kansainvälisen verrokkiryhmän vastaavat keskimääräiset kertoimet ovat P/E-luvulla mitattuna 7 % Sanomaa korkeammat 15x, mutta pääomarakenne huomioiva verrokkiryhmän keskimääräinen EV/EBIT 11x on taas 4 % Sanoman kerrointa matalampi. Nostamme tavoitehintaamme Asetamme Sanomalle 8,5 euron tavoitehinnan (aik. 7, euroa). Tavoitehintamme heijastelee operatiivisesta osakekohtaisesta tuloksesta laskettua noin 13x P/E-kerrointa ja 4,7 % vuoden 218 osinkotuottoa. Sanoman kuluvan vuoden osinko säilyy arviomme mukaan matalana hybridilainan lunastuksen takia, mutta osinkotuotto nousee ennusteillamme vuonna 217 verrokkiryhmän tasolle noin 3,3 prosenttiin ja vuonna 218 suhteellisen hyvälle noin 4,4 prosentin tasolle. Sanoman hyväksyttäviä arvostuskertoimia laskee mielestämme tällä hetkellä yhtiön edelleen suhteellisen heikko tase (216e omavaraisuusaste ilman hybridilainaa 39 %) sekä Suomen lähivuosien yleistaloudellisen kehitykseen liittyvä epävarmuus. Lisäksi suuret kansainväliset kilpailijat (mm. Google ja Facebook) ja toimialan trendit toimivat mielestämme pitkällä aikavälillä Sanomaa vastaan. Osakkeen nykyinen mielestämme neutraali arvostustaso ei mielestämme ole riittävän houkutteleva kompensoimaan yhtiön tämänhetkistä riskiprofiilia ja toistamme siksi aikaisemman vähennä-suosituksemme osakkeelle. Osakekurssi Markkina-arvo Yritysarvo EV/EBIT EV/EBITDA EV/Liikevaihto P/E Osinkotuotto-% Yhtiö MEUR MEUR 216e 217e 216e 217e 216e 217e 216e 217e 216e 217e 216e Sanoma 9, ,2 15,3 5,6 6, 1,5 1,5 17,8 15,2 1,8 2,3 1,8 New York Times 11, ,3 11,4 9,2 8,5,8,8 18,9 16,7 1,4 1,4 Pearson 762, , 1,6 9,9 8,2 1,7 1,6 14,1 12,,1,1 1,1 Schibsted 199, ,7 21,3 21,3 16,7 2,8 2,7 7,2 38,7,9 1, 4,1 Axel Springer 44, ,9 14,3 1,6 1,1 1,8 1,8 17,9 17,3 4,1 4,3 2,3 RTL Group 7, ,1 9,6 8,7 8,3 2, 1,9 14,3 13,7 5,7 5,7 3,4 Mediaset 2, ,1 9,7 3,3 3,8 1,3 1,2 4,7 18,6 1,8 3,5 1,3 Modern Times Group 243, ,1 11,5 12, 1,2 1,1 1, 18, 15,3 4,8 5, 3,6 ProsiebenSAT1 38, , 11,7 1,7 9,8 2,8 2,5 15,6 14,2 5,2 5,6 8,2 Alma Media 5, ,1 11,2 1,2 8,6 1,4 1,4 18,8 14,2 3,3 4, 3,4 Sanoma (Inderes) 9, ,7 15,9 6,3 5,6 1,8 1,7 18,4 14,1 2,2 3,3 1,9 Keskiarvo 15,1 12,7 1,2 9, 1,7 1,7 24,6 17,6 2,9 3,3 3,3 Mediaani 14, 11,4 1, 8,6 1,6 1,6 17,9 15,2 2,6 3,8 3,4 Erotus-% vrt. mediaani 19 % 4 % -37 % -35 % 8 % 5 % 3 % -7 % -15 % -13 % -43 % Lähde: Bloomberg / Inderes. Huomautus: Inderesin käyttämä markkina-arvo ei ota huomioon yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. P/B 4

5 Tuloslaskelma ja ennusteet vuosineljänneksittäin Tuloskehitys kvartaalitasolla 214 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4' Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16e 216e 217e 218e Liikevaihto Media BeNe Media Suomi Oppiminen Muut yhtiöt ja eliminoinnit Käyttökate Poistot ja arvonalennukset Liikevoitto ilman kertaeriä Liikevoitto Media BeNe Media Suomi Oppiminen Kertaluonteiset erät Muut yhtiöt ja eliminoinnit Nettorahoituskulut Tulos ennen veroja Verot Vähemmistöosuudet Nettotulos EPS (oikaistu),33 -,15,13,24 -,9,13 -,4,33,3 -,6,53,65,64 EPS (raportoitu),32 -,5 -,11 -,3 -,69 -,88,,58,32 -,6,85,65,64 Tunnusluvut 214 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4' Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16e 216e 217e 218e Liikevaihdon kasvu-% -8,7 % -13,3 % -12,1 % -3,9 % -9,6 % -9,7 % -7,1 % -4,1 % -4,5 % -3,9 % -4,8 %,4 % -,4 % Oikaistun liikevoiton kasvu-% -23,1 % 397,5 % -25,4 %,7 % 56,7 % -29,9 % -19,5 % 75,6 % 24,3 % -154,2 % 15,6 % -,5 % -,1 % Käyttökate-% 24,7 % 16,3 % 18,4 % 18,8 % 7,6 % 15,5 % 21,2 % 48, % 34,2 % 2,3 % 31,9 % 29,6 % 29,5 % Oikaistu liikevoitto-% 6,2 % -5,2 % 1,6 % 13,6 % -2,2 % 4,9 %,5 % 19,3 % 17,7 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % Nettotulos-% 2,8 % -2,2 % -3,8 % -1,1 % -27,3 % -8,3 %,2 % 21, % 12, % -2,4 % 8,4 % 6,4 % 6,3 % Liikevaihto ja liikevoitto-% Liikevoiton kehitys kvartaaleittain % 2% 15% % 5% % -5% -5-1 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16e -1% -15 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto Oikaistu liikevoitto-% e Liikevaihdon jakautuminen Liikevoiton jakautuminen Media BeNe Media Suomi Oppiminen Muut yhtiöt ja eliminoinnit Media BeNe Oppiminen Muut yhtiöt ja eliminoinnit Media Suomi Kertaluonteiset erät 5

6 Arvostus Arvostustaso e 217e 218e Osakekurssi 9,2 7,53 6,39 4,6 3,91 9,17 9,17 9,17 Markkina-arvo Yritysarvo (EV) P/E (oik.) 8,1 8,6 14,5 13,9 29,5 18,4 14,1 14,4 P/E 11,6 8,6 neg. 14,2 neg. 11,2 14,1 14,4 P/Kassavirta -2, 3,9 2,7 3,1 11,5 15, 9,5 9,7 P/B 1,2 1, 1,2,8,9 1,9 1,8 1,7 P/S,6,5,5,4,4,9,9,9 EV/Liikevaihto 1,4 1,2 1,2,9 1, 1,8 1,7 1,6 EV/EBITDA 5,8 6,9 3, 4, 3,5 6,3 5,6 5,4 EV/EBIT 12,1 21,3 16,3 15,1 19,7 16,7 15,9 15,4 Osinko/tulos (%) 75,6 % 68,5 % -4,9 % 61,8 % -11,3 % 24,4 % 46,2 % 63, % Osinkotuotto-% 6,5 % 8, % 1,6 % 4,3 % 2,6 % 2,2 % 3,3 % 4,4 % P/E (oikaistu) EV/EBIT e 217e 218e e 217e 218e P/E (oik.) Mediaani EV/EBIT Mediaani P/B Osinkotuotto-% 2,5 2 1,5 1, e 217e 218e 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % e 217e 218e P/B Mediaani Osinkotuotto-% Mediaani Tulostrendi (rullaava 12 kk) Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys Liikevoiton ja liikevoitto-%:n kehitys , % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % , % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Liikevaihto (rullaava 12 kk) Liiketulos-% (rullaava 12 kk) Liiketulos (rullaava 12 kk) Liiketulos-% (rullaava 12 kk) 6

7 Tase ja kassavirtalaskelma Tase Vastaavaa (MEUR) e 217e Vastattavaa (MEUR) e 217e Pysyvät vastaavat Oma pääoma Liikearvo Osakepääoma Aineettomat oikeudet Kertyneet voittovarat Käyttöomaisuus Omat osakkeet -3 Sijoitukset osakkuusyrityksiin Uudelleenarvostusrahasto Muut sijoitukset Muu oma pääoma Muut pitkäaikaiset varat Vähemmistöosuus Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset velat Vaihtuvat vastaavat Laskennalliset verovelat Varastot Varaukset Muut lyhytaikaiset varat Lainat rahoituslaitoksilta Myyntisaamiset Vaihtovelkakirjalainat Likvidit varat Muut pitkäaikaiset velat Taseen loppusumma Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset korottomat velat Muut lyhytaikaiset velat Taseen loppusumma % 4% 3% 2% 1% % Taseen avainlukujen kehitys e 217e 218e 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Omavaraisuusaste (vas.) Nettovelkaantumisaste (oik.) DCF-laskelma Kassavirtalaskelma (MEUR) e 217e 218e 219e 22e 221e 222e 223e 224e 225e TERM Liikevoitto Kokonaispoistot Maksetut verot verot rahoituskuluista verot rahoitustuotoista - Käyttöpääoman muutos Operatiivinen kassavirta Korottomien pitkä aik. velk. lis Bruttoninvestoinnit Vapaa operatiivinen kassavirta /- Muut -7 Vapaa kassavirta Diskontattu vapaa kassavirta Diskontattu kumulatiiv. vapaakassavirta Velaton arvo DCF Korolliset velat -9 + Rahavarat 99 Rahavirran jakauma jaksoittain -Vähemmistöosuus Osinko/pääomapalautus -16 Oman pääoman arvo DCF e-22e 22% Oman pääoman arvo DCF per osake 8,42 Pääoman kustannus (WACC) Vero-% (WACC) 25, % Tavoiteltu velkaantumisaste D/(D+E) 4, % Vieraan pääoman kustannus 4, % Yrityksen Beta 1,3 Markkinoiden riski-preemio 4,75 % Likviditeettipreemio, % Riskitön korko 3, % Oman pääoman kustannus 9,2 % Pääoman keskim. kustannus (WACC) 6,7 % 221e-225e TERM 15% 216e-22e 221e-225e TERM 63% 7

8 Tiivistelmä Tuloslaskelma e 217e Osakekohtaiset luvut e 217e Liikevaihto EPS -2,4,32 -,88,82,65 EBITDA EPS oikaistu,44,33,13,5,65 EBITDA-marginaali (%) Operat. kassavirta per osake 1,71 3,26 1,18 2,48 2,76 EBIT Tasearvo per osake 5,42 5,54 4,59 4,71 5,16 Voitto ennen veroja Osinko per osake,1,2,1,2,3 Nettovoitto Voitonjako, % Kertaluontoiset erät Osinkotuotto, % 1,6 4,3 2,6 2,2 3,3 Tase e 217e Tunnusluvut e 217e Taseen loppusumma P/E neg. 14,2 neg. 11,2 14,1 Oma pääoma P/B 1,2,8,9 1,9 1,8 Liikearvo P/Liikevaihto,5,4,4,9,9 Korolliset velat P/CF 3,7 1,4 3,3 3,7 3,3 EV/Liikevaihto 1,2,9 1, 1,8 1,7 Kassavirta e 217e EV/EBITDA 5,8 3,8 6,2 5,6 5,6 EBITDA EV/EBIT neg. 13,5 neg. 12,7 15,9 Nettokäyttöpääoman muutos Operatiivinen kassavirta Vapaa kassavirta Yhtiökuvaus Suurimmat omistajat %-osakkeista Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Jane ja Aatos Erkon Säätiö 24,5 % Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman Herlin Antti 11, % päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 215 Langenskiöld Lars Robin Eljas 7,5 % konsernin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Seppälä Rafaela Violet Maria 6,3 % Helsingissä. Helsingin Sanomain Säätiö 3,5 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,2 % Suositushistoria, viimeiset 12 kk Päivämäärä Suositus Tavoite Osakekurssi Vähennä 4,7 5, Vähennä 4,7 4, Vähennä 3,5 3, Vähennä 3,5 3, Vähennä 3,8 3, Vähennä 3,8 3, Vähennä 3,8 3, Lisää 4,2 3, Vähennä 4,2 4, Lisää 5,2 4, Vähennä 5,2 5, Vähennä 7, 7,8 Vähennä 8,5 9,17 8

9 Vastuuvapauslauseke Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta. Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa osakkeen nousuvaraan 12-kk tavoitehintaan: Suositus Nousuvara 12-kk tavoitehintaan Osta >15 % Lisää 5-15 % Vähennä % Myy < -5 % Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy voi omistaa seuraamiensa kohdeyhtiöiden osakkeita ainoastaan siltä osin, kuin yhtiön oikeaa rahaa sijoittavassa mallisalkussa on esitetty. Kaikki Inderes Oy:n omistukset esitetään yksilöitynä mallisalkussa. Inderes Oy:llä ei ole muita omistuksia analyysin kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole investointipankkiliiketoimintaa. Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille Corporate Broking -palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta: Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen tämänhetkisen hinnan ja 12 kuukauden tavoitehintamme väliseen prosenttieroon. Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan pääsääntöisesti vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiöiden osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF) ja lisäarvomalli (EVA), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi.

Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä

Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 9/17 Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä Nostamme Sanoman tavoitehintamme 9, euroon (aik. 8,4 euroa) ja toistamme osakkeen

Lisätiedot

Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa

Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa Laskemme Martelan tavoitehintamme 13, euroon (aik. 14, euroa) yhtiön tulosvaroituksen jälkeen. Tulovaroitus lisäsi osaltaan yhtiön kuluvan vuoden tuloskehitykseen liittyvää

Lisätiedot

Markkinatilanne on suotuisa

Markkinatilanne on suotuisa Markkinatilanne on suotuisa Kaapeliyhtiö Neo Industrial julkaisee Q1-liiketoimintakatsauksensa ensi viikon keskiviikkona. Odotamme yhtiöltä ensimmäiseltä kvartaalilta hyvää suoritusta markkinatilanteen,

Lisätiedot

Yhtiön tervehtyminen jatkuu

Yhtiön tervehtyminen jatkuu Yhtiöpäivitys Yhtiön tervehtyminen jatkuu Toistamme Lemminkäisen vähennä-suosituksen, mutta nostamme taseen ja liiketoimintarakenteen tervehtymisen myötä tavoitehinnan 12, euroon (aik. 11,). Viime vuosina

Lisätiedot

Tuloskasvu vahvistuu odotetusti

Tuloskasvu vahvistuu odotetusti Tuloskasvu vahvistuu odotetusti Toistamme YIT:n 8,1 euron tavoitehinnan, mutta laskemme kaventuneen nousuvaran myötä suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). YIT nosti eilen aiempien odotuksiemme mukaisesti

Lisätiedot

Kurssireaktio Q2-tulokseen oli ylireagointia

Kurssireaktio Q2-tulokseen oli ylireagointia 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Kurssireaktio Q2-tulokseen oli ylireagointia Toistamme Sanomalle aikaisemman 8,4 euron tavoitehintamme, mutta nostamme suosituksemme tasolle lisää

Lisätiedot

Eilinen kurssilasku oli ylireagointia

Eilinen kurssilasku oli ylireagointia Eilinen kurssilasku oli ylireagointia Nostamme Sanoman suosituksemme tasolle lisää (aika. vähennä) ja tarkistamme laskeneiden tulosennusteidemme myötä tavoitehintamme 8,4 euroon (aik. 8,5 euroa). Sanoman

Lisätiedot

Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua

Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua 6.1.17 7:7 Yhtiöpäivitys Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua Toistamme Talenomin 13,5 euron tavoitehinnan, mutta laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) näkemämme nousuvaran supistuttua

Lisätiedot

Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa

Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa Tarkistamme eilen melko odotetun positiivisen tulosvaroituksen antaneen Exelin tavoitehintamme 7, euroon (aik. 6,7 euroa) marginaalisten positiivisten ennustemuutosten

Lisätiedot

Siirrymme tarkkailuasemiin

Siirrymme tarkkailuasemiin 14 16 18 20 22 Osakkeen arvo (SEK) Siirrymme tarkkailuasemiin Tarkastamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 5,00 Ruotsin kruunuun (aik. 5,20 kruunua) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää),

Lisätiedot

Kasvu jatkuu vahvana. SUOMEN HOIVATILAT klo Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää

Kasvu jatkuu vahvana. SUOMEN HOIVATILAT klo Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää Kasvu jatkuu vahvana Toistamme Suomen Hoivatilojen aikaisemman lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 8,5 euroon (aik. 8,1 euroa) yhtiön Q1-liiketoimintakatsauksen jälkeen. Hoivatilojen kasvu

Lisätiedot

Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta

Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta Nostamme Alma Median suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 6,7 euroon. Yhtiö nosti tulosohjeistustaan

Lisätiedot

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta Toistamme Zeeland Familyn lisää-suosituksen ja nostamme osakkeen tavoitehinnan 5,60 euroon (aik. 3,80 euroa). Yhtiön Q1-tuloskatsaus oli lähes kauttaaltaan

Lisätiedot

Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi

Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi Laskemme Outokummun tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 9,5 euroa) ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle

Lisätiedot

Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä

Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä Laskemme Orava Asuntorahaston tavoitehintamme 5, euroon (aikaisemmin 6, euroa) ja toistamme aikaisemman vähennä-suosituksemme perjantain tulosvaroituksen jälkeen.

Lisätiedot

Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi

Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi Sotkamo Silver julkaisi Q1-raporttinsa eilen. Yhtiön tappio oli hieman odotuksiamme pienempi, mutta kvartaalituloksella ei ole Sotkamo Silverille kuitenkaan

Lisätiedot

TIKKURILA :03 Yhtiöpäivitys

TIKKURILA :03 Yhtiöpäivitys Kannattavuusongelmat ja korkea arvostus eivät houkuttele Toistamme Tikkurilan vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehintamme 15,5 euroon (aik. 17, euroa). Emme näe tällä hetkellä osakkeessa merkittävää

Lisätiedot

Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa

Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa Tarkistamme Rapalan tavoitehintamme 4,2 euroon (4,7 euroon) johtuen todennäköisen hybridilainan liikkeellelaskun myötä laskeneista tulosennusteistamme. Laskemme

Lisätiedot

Tase ja kassavirta etusijalla

Tase ja kassavirta etusijalla Yhtiöpäivitys Tase ja kassavirta etusijalla Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11, euroa. Yhtiön Q1-tuloskehitys oli pettymys, mutta odotamme yhtiön yltävän kustannussäästöjen ja Venäjän asuntomyynnin

Lisätiedot

Markkinat ja arvostus kuumenevat

Markkinat ja arvostus kuumenevat Markkinat ja arvostus kuumenevat Tarkistamme Siili Solutionsin tavoitehintaa 8,40 euroon (aik. 8,20 EUR), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) osakkeen vahvan kurssinousun jälkeen.

Lisätiedot

Vahva tuloskasvu houkuttelee

Vahva tuloskasvu houkuttelee Vahva tuloskasvu houkuttelee Toistamme YIT:n lisää-suosituksen ja nostamme osakkeen tavoitehinnan 8,1 euroon (aik. 7,6 euroa) lievästi nousseiden ennusteiden ja parantuvan näkyvyyden myötä. Odotamme YIT:ltä

Lisätiedot

Lisärahoitukselle on akuutti tarve

Lisärahoitukselle on akuutti tarve Lisärahoitukselle on akuutti tarve Nexstimin sijoittajatarina ja pörssilistautuminen perustuivat vahvasti yhtiön kehittämän aivohalvauksen kuntoutukseen tarkoitetun NBT-laitteiston FDA-luvan saamisen ympärille.

Lisätiedot

Selkein aliarvostus on purkautunut

Selkein aliarvostus on purkautunut Selkein aliarvostus on purkautunut Tapasimme eilen analyytikkotilaisuudessa Outokummun johtoa, joka keskittyi valottamaan etenkin yhtiön onnistumista tehokkuusparannuksissa. Teimme tapaamisen jälkeen positiivisia

Lisätiedot

Arvostus on jo varovaisen houkutteleva

Arvostus on jo varovaisen houkutteleva Arvostus on jo varovaisen houkutteleva Toistamme Huhtamäen tavoitehintamme 37,5 euroa, mutta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Viime viikkojen lievän kurssilaskun jälkeen osakkeen tuotto-odotus

Lisätiedot

Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen

Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen liittyen Nostamme tavoitehinnan, euroon (aik.,0) ja toistamme myy-suosituksemme. Eilinen lisätieto NBT-tutkimuksen etenemiseen liittyen antoi

Lisätiedot

Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä

Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä Kaivosteollisuuden kehitysyhtiö Sotkamo Silver julkaisi yllätyksettömän Q4-raporttinsa eilen. Nostamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme projektin etenemisen, hieman odotuksiamme

Lisätiedot

Siirrymme nopean kurssilaskun jälkeen takaisin positiiviselle puolelle

Siirrymme nopean kurssilaskun jälkeen takaisin positiiviselle puolelle Siirrymme nopean kurssilaskun jälkeen takaisin positiiviselle puolelle Toistamme Kotipizzan 15, euron tavoitehinnan ja nostamme viikon aikana nähdyn nopean kurssilaskun takia suosituksen lisää-tasolle

Lisätiedot

Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen

Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen Odotamme Nokian Q2-tuloksen ylittävän markkinaodotukset johtuen Applesopimuksen kertatuotosta. Patenttituloista saatava tulosylitys ei kuitenkaan riitä ilahduttamaan

Lisätiedot

Pitkän aikavälin kasvutarina pysyy ennallaan

Pitkän aikavälin kasvutarina pysyy ennallaan 10:55 Yhtiöpäivitys Pitkän aikavälin kasvutarina pysyy ennallaan Toistamme Next Gamesin tavoitehinnan 8,5 euroa ja lisää-suosituksen yhtiön H1- raportin jälkeen. Raportti vahvisti näkemystämme yhtiön pitkän

Lisätiedot

Vahva alku vuodelle 2017

Vahva alku vuodelle 2017 Vahva alku vuodelle 217 Q1-raportti jäi liikevaihdon osalta ennusteistamme, mutta tulos oli positiivinen yllätys. Nostamme tavoitehintaa ennakoitua paremman raportin ansiosta 19, euroon (aik. 18,5), mutta

Lisätiedot

Odotettua vaisumpi alku vuodelle

Odotettua vaisumpi alku vuodelle 7.4. Yhtiöpäivitys Odotettua vaisumpi alku vuodelle Toistamme Solteqille tavoitehinnan,7 euroa, mutta laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Yhtiön Q-raportti oli tuloksen ja volyymikehityksen

Lisätiedot

Aika vetää henkeä kurssirallin jälkeen

Aika vetää henkeä kurssirallin jälkeen Aika vetää henkeä kurssirallin jälkeen Nostamme Restamaxin tavoitehintamme 8,2 euroon (aik. 7,7 euroa) ja laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää) selvästi kohonneen arvostustason myötä. Suhtaudumme

Lisätiedot

Intian verouudistus ei anna pitkäaikaista huolta

Intian verouudistus ei anna pitkäaikaista huolta Intian verouudistus ei anna pitkäaikaista huolta Toistamme Huhtamäen tavoitehintamme 37,5 euroa ja lisää-suosituksemme. Intian arvonlisäverouudistus rokottaa yhtiön tulosta Q2:lla, mutta pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Kurssilasku ylimitoitettua

Kurssilasku ylimitoitettua Kurssilasku ylimitoitettua Nostamme Outokummun suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja tarkistamme tavoitehintamme 9,5 euroon (aik., euroa). Outokummun osake on laskenut viimeisen kuukauden aikana noin

Lisätiedot

Tilanne näyttää muiden kuin Bracknorin kannalta hyvin synkältä

Tilanne näyttää muiden kuin Bracknorin kannalta hyvin synkältä Tilanne näyttää muiden kuin Bracknorin kannalta hyvin synkältä Toistamme vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 0,20 euroon (aik. 0,40 euroa). Kesällä varmistunut rahoitusjärjestely turvaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilanne näyttää erittäin haastavalta

Tilanne näyttää erittäin haastavalta Tilanne näyttää erittäin haastavalta Nexstimin H-raportti jäi ennusteidemme alapuolelle sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Raportoidut luvut jäivät kuitenkin sivurooliin, kun sunnuntaina tiedotettu

Lisätiedot

Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti

Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti Nexstimin H2-raportti oli odotustemme mukainen. Yhtiö arvioi nykyisten kassavarojen sekä Bracknorin ja Sitran kanssa solmitun

Lisätiedot

Panostukset vientiin tuottavat tulosta

Panostukset vientiin tuottavat tulosta Panostukset vientiin tuottavat tulosta Neo Industrial julkaisi eilen Q1-liiketoimintakatsauksensa, joka oli kokonaisuutena vahva ja yhtiön liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi suhteessa vertailukauteen.

Lisätiedot

Tuottopotentiaali jää ohueksi

Tuottopotentiaali jää ohueksi Tuottopotentiaali jää ohueksi Toistamme Fortumin 14, euron tavoitehintamme, mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Päättyneellä toisella kvartaalilla markkinakehitys oli pitkälti odotuksiemme

Lisätiedot

jäävät syklin pohjavuosiksi

jäävät syklin pohjavuosiksi 216-217 jäävät syklin pohjavuosiksi Nostamme Nokian tavoitehintaa 4,8 euroon (aik. 4,3 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Arviomme mukaan Nokian markkinaosuuden ja verkkomarkkinoiden pohjat nähdään

Lisätiedot

NIXU :24 Yhtiöpäivitys. Pysymme tarinan kyydissä, vaikka arvostus kiristää. Lisää. Analyytikko. Suositus

NIXU :24 Yhtiöpäivitys. Pysymme tarinan kyydissä, vaikka arvostus kiristää. Lisää. Analyytikko. Suositus 2.1.217 9:24 Yhtiöpäivitys Pysymme tarinan kyydissä, vaikka arvostus kiristää Nostamme Nixun tavoitehintaa 12, euroon (aik. 9,5 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Mielestämme on vielä liian aikaista

Lisätiedot

Paineet loppuvuoteen kasvavat

Paineet loppuvuoteen kasvavat Paineet loppuvuoteen kasvavat Toistamme Orava Asuntorahaston vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintamme, euroon (aik., euroa). Osakkeen arvostustaso on NAV:iin nähden hyvin matala, mutta lähivuosien

Lisätiedot

NIXU :54 Yhtiöpäivitys. Hollannin pieni yrityskauppa istuu hyvin strategiaan. Analyytikko. Suositus Vähennä

NIXU :54 Yhtiöpäivitys. Hollannin pieni yrityskauppa istuu hyvin strategiaan. Analyytikko. Suositus Vähennä 31.5.217 8:54 Yhtiöpäivitys Hollannin pieni yrityskauppa istuu hyvin strategiaan Tarkistamme Nixun tavoitehintaa 8,2 euroon (aik. 7,8 EUR) positiivisten ennustemuutosten myötä, mutta toistamme vähennä-suosituksen

Lisätiedot

Emme kiirehdi vielä ostoihin

Emme kiirehdi vielä ostoihin 14 16 18 20 22 Osakkeen arvo (SEK) Emme kiirehdi vielä ostoihin Sotkamo Silverin Q3-raportti ei tarjonnut yllätyksiä. Laskemme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 3,80 Ruotsin kruunuun (aik. 4,20 kruunua)

Lisätiedot

Hyvää tulosta, mutta haastava arvostus

Hyvää tulosta, mutta haastava arvostus Hyvää tulosta, mutta haastava arvostus Toistamme Elisan vähennä-suosituksen ja 33, euron tavoitehinnan. Yhtiön Q2-raportti oli markkinaodotuksia parempi ja tulos kasvoi yrityskauppojen vetämänä. Odotamme

Lisätiedot

Kalmar-pettymys ei muuta näkemystämme

Kalmar-pettymys ei muuta näkemystämme 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Kalmar-pettymys ei muuta näkemystämme Cargotecin Q2-raportti oli pettymys Kalmarin osalta, johon oli markkinoilla todennäköisesti ladattu eniten odotuksia

Lisätiedot

Korkeampi arvostustaso vaatii lisää kasvua

Korkeampi arvostustaso vaatii lisää kasvua Korkeampi arvostustaso vaatii lisää kasvua Laskemme Suomen Hoivatilojen suosituksemme tasolle vähennä (aikaisemmin lisää) ja asetamme tavoitehintamme 7,90 euroon (aikaisemman 6,70 euroa. Suhtaudumme Hoivatilojen

Lisätiedot

Vahva startti vuoteen 2017

Vahva startti vuoteen 2017 Vahva startti vuoteen 217 Nostamme Nixun tavoitehinnan 7,8 euroon (aik. 7,3 EUR) ja toistamme osakkeen vähennä-suosituksen eilen julkaistujen vahvojen liikevaihtolukujen jälkeen. Nixu on nyt vahvalla kasvu-uralla,

Lisätiedot

Kasvu jatkuu, mutta ei riitä arvostuksen tueksi

Kasvu jatkuu, mutta ei riitä arvostuksen tueksi Kasvu jatkuu, mutta ei riitä arvostuksen tueksi Toistamme Vincitin tavoitehinnan 6,1 euroa ja myy-suosituksen korkean arvostuksen myötä. Keskustelumme johdon kanssa vahvisti näkemystämme yhtiön- ja markkinan

Lisätiedot

Pakka selkeytyy ja fokus parantuu

Pakka selkeytyy ja fokus parantuu Pakka selkeytyy ja fokus parantuu Toistamme Telia Companyn lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 43, SEK:iin (aik. 41 SEK) riskien selkiytymisen ja tästä seuranneen parantuneen fokuksen myötä. Epävarmuuksien

Lisätiedot

Ruotsin laajentuminen etenee hyvin

Ruotsin laajentuminen etenee hyvin Ruotsin laajentuminen etenee hyvin Nostamme Nixun tavoitehintaa 6,2 euroon (aik. 5,8 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Nixu on vahvassa kasvu- ja investointivaiheessa, minkä takia huomiomme

Lisätiedot

Odottele maltilla tarjousprosessia

Odottele maltilla tarjousprosessia Odottele maltilla tarjousprosessia Nokia kertoi eilen tekevänsä Comptelista ostotarjouksen 3,4 euron osakekohtaiseen hintaan. Tarjottu hinta vastaa 29 % preemiota edelliseen päätöskurssiin ja 1 %:n preemiota

Lisätiedot

Odotettua tuloskasvua

Odotettua tuloskasvua Odotettua tuloskasvua Toistamme Zeeland Familyn 7,3 euron tavoitehinnan ja laskemme kaventuneen nousuvaran myötä osakkeen suosituksen lisää-tasolle (aik. osta). Yhtiön eilen julkaisema Q3-tuloskatsaus

Lisätiedot

Kova tulosloikka monen tekijän summana

Kova tulosloikka monen tekijän summana Kova tulosloikka monen tekijän summana Nostamme positiivisen tulosyllätyksen myötä Ramirentin tavoitehinnan 8,0 euroon (aik. 7,50 euroa) ja toistamme osakkeen vähennä-suosituksen. Q1 oli selvästi ennakkoodotuksia

Lisätiedot

Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle

Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle Yhtiöpäivitys Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle Päivitämme terveysteknologiayhtiö Nexstimin tavoitehinnan 8, euroon (aik. 7,) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää).

Lisätiedot

Apple-sopu nostaa tulosta ja poistaa epävarmuutta

Apple-sopu nostaa tulosta ja poistaa epävarmuutta 24.5.217 8:18 Yhtiöpäivitys Apple-sopu nostaa tulosta ja poistaa epävarmuutta Toistamme Nokian lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaamme 6,2 euroon (aik. 5,8 EUR) eilisen Apple-sopimuksen myötä.

Lisätiedot

TAALERI :12 Yhtiöpäivitys. Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin. Analyytikko. Suositus Osta

TAALERI :12 Yhtiöpäivitys. Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin. Analyytikko. Suositus Osta 4.7.217 14:12 Yhtiöpäivitys Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin Tarkistamme Taalerin tavoitehintamme tasolle 11, euroa (aik. 9, euroa) ja nostamme suosituksemme tasolle osta (aik. lisää).

Lisätiedot

Osake on hinnoiteltu neutraalisti lähivuosien tulosnäkymiin nähden

Osake on hinnoiteltu neutraalisti lähivuosien tulosnäkymiin nähden Osake on hinnoiteltu neutraalisti lähivuosien tulosnäkymiin nähden Fiskarsin Q2-raportti jäi sekä liikevaihdon että tuloksen osalta hieman ennusteidemme alapuolelle. Toistamme osakkeen vähennä-suosituksen

Lisätiedot

Tulos/ osake. Osinko/ osake

Tulos/ osake. Osinko/ osake Kasvukipuja Toistamme QPR Softwaren vähennä-suosituksen ja laskemme negatiivisten ennustemuutosten myötä osakkeen tavoitehintaa,5 euroon (aik.,2 euroa). Q4- tulos jäi selvästi ennusteistamme, kun yhtiön

Lisätiedot

Vahva tuloskasvu jatkuu

Vahva tuloskasvu jatkuu 24.4.215 Yhtiöpäivitys Vahva tuloskasvu jatkuu Nostamme QPR:n tavoitehintaa tulosylityksen ja positiivisten ennustemuutosten myötä 1,9 euroon (aik. 1,65 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksen osakkeelle.

Lisätiedot

Arvostus ei kestä tulospettymyksiä

Arvostus ei kestä tulospettymyksiä Arvostus ei kestä tulospettymyksiä Orionin Q2-tulos jäi selvästi vertailukauden ja markkinaennusteiden alapuolelle. Korkealle nousseiden tulevaisuuden odotusten ja osakkeen arvostuksen takia tulospettymys

Lisätiedot

Nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaatii pääomaa

Nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaatii pääomaa Nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaatii pääomaa Toistamme Suomen Hoivatilojen aikaisemman 6,70 euron tavoitehintamme, mutta laskemme suosituksemme tasolle lisää (aikaisemmin osta). Näkemyksemme mukaan

Lisätiedot

Vielä kannattaa pysytellä kyydissä

Vielä kannattaa pysytellä kyydissä Vielä kannattaa pysytellä kyydissä Nostamme Comptelin tavoitehintaa 2,6 euroon (aik. 2,4 EUR), mutta laskemme suosituksen lisää-tasolle (aik. osta). Rajun kurssinousun jälkeen osakkeen nousuvara on melko

Lisätiedot

Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina

Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina Tuloskommentti Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina Terveysteknologiayhtiö Nexstimin H1-tulos oli hyvin pitkälti odotustemme mukainen, emmekä ole tehneet sen jälkeen ennusteisiimme

Lisätiedot

Sentican irtautuminen painaa osaketta ja tarjoaa hyvän ostopaikan

Sentican irtautuminen painaa osaketta ja tarjoaa hyvän ostopaikan Sentican irtautuminen painaa osaketta ja tarjoaa hyvän ostopaikan Nostamme Kotipizza Groupin suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja toistamme 12,3 euron tavoitehinnan. Yhtiön suurin omistaja Sentica

Lisätiedot

Tuotto-odotus on jälleen houkutteleva

Tuotto-odotus on jälleen houkutteleva Tuotto-odotus on jälleen houkutteleva Toistamme sijoituspalveluyhtiö Privanetille tavoitehintamme 3,6 euroa, mutta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) osakekurssin laskun painettua arvostustason

Lisätiedot

Suomi jarruttaa edelleen kehitystä

Suomi jarruttaa edelleen kehitystä 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Suomi jarruttaa edelleen kehitystä Cityconin Q2-tulos oli operatiivisesti odotustemme mukainen ja myös ohjeistuksen tarkentaminen oli odotettua. Olemme

Lisätiedot

Pula positiivisista kurssiajureista

Pula positiivisista kurssiajureista Pula positiivisista kurssiajureista KONEen Q2-numerot olivat yllätyksettömät, vaikka niin saadut tilaukset (256 MEUR) kuin osakekohtainen tuloskin (,5 EUR) jäivät hienokseltaan konsensusluvuista (vastaavasti

Lisätiedot

Vahva kehitys jatkuu myös lähivuosina

Vahva kehitys jatkuu myös lähivuosina 8:41 Yhtiöpäivitys Vahva kehitys jatkuu myös lähivuosina Talenomin eilen julkaisema tilinpäätös oli kokonaisuudessaan vahva. Olemme nostaneet hieman operatiivisen kannattavuusennusteitamme ja toisaalta

Lisätiedot

Tuloskasvu hyytyy Kiinan mukana

Tuloskasvu hyytyy Kiinan mukana Tuloskasvu hyytyy Kiinan mukana Koneen tilinpäätös ei yltänyt markkinoiden korkeisiin odotuksiin. Q4-tulos oli pääosin linjassa odotuksien kanssa, mutta ohjeistus vuodelle 217 indikoi tuloskasvun hyytyvän

Lisätiedot

Vahva Q2 saa meidät pysymään positiivisena

Vahva Q2 saa meidät pysymään positiivisena Vahva Q2 saa meidät pysymään positiivisena Nokian Renkaiden Q2-raportti oli odotuksiamme parempi ja ohjeistuksen nosto vahvisti ennustamamme tuloskasvun tälle vuodelle. Vaikka osake reagoi tulosraporttiin

Lisätiedot

Toiminnan jatkuvuus turvattiin, mutta rahoitusjärjestely luo painetta osakkeelle

Toiminnan jatkuvuus turvattiin, mutta rahoitusjärjestely luo painetta osakkeelle Toiminnan jatkuvuus turvattiin, mutta rahoitusjärjestely luo painetta osakkeelle Päivitämme Nexstimin tavoitehinnan,4 euroon (aik.,8 euroa) ja tarkistamme suosituksen vähennä-tasolle. Osake on laskenut

Lisätiedot

HOME:n uusi lupaprosessi käynnistyy

HOME:n uusi lupaprosessi käynnistyy HOME:n uusi lupaprosessi käynnistyy Nostamme Revenion tavoitehintaa 28, euroon (aik. 2, EUR) ja toistamme osakkeen lisää-suosituksen. Yhtiön antamat lisätiedot HOME-tuotteen FDA-lupaprosessista ovat vahvistaneet,

Lisätiedot

Erinomainen tuloskehitys jatkui

Erinomainen tuloskehitys jatkui Erinomainen tuloskehitys jatkui Röntgenkuvantamislaitteiden, järjestelmien ja komponenttien toimittaja Detection Technologyn (DeeTee) eilen julkaisema Q1-tulos oli erinomainen. Sekä kasvu että kannattavuus

Lisätiedot

Osakkeen hinnoittelu pielessä

Osakkeen hinnoittelu pielessä Yhtiöpäivitys Osakkeen hinnoittelu pielessä Nostamme Siili Solutionsin tavoitehintaa 3, euroon (aik. 1, euroa) ja suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Yhtiön H1-tulos oli selvästi odotuksiamme parempi

Lisätiedot

Positiiviset signaalit vahvistuvat

Positiiviset signaalit vahvistuvat Positiiviset signaalit vahvistuvat Ponssen Q1-tulos ylitti selvästi markkinoiden odotukset. Myös tilaukset olivat vahvat ja markkinatilanne vaikuttaa piristyneen selvästi, joten näkymät ovat positiiviset.

Lisätiedot

Arvostus maltillinen, mutta vahvat ajurit puuttuvat

Arvostus maltillinen, mutta vahvat ajurit puuttuvat Arvostus maltillinen, mutta vahvat ajurit puuttuvat Outokumpu julkaisi eilen Q2-tuloksensa, mikä ei sisältänyt yllätyksiä. Aiemmin annetun Q2-tulosta koskeneen tulosvaroituksen myötä operatiivinen kehitys

Lisätiedot

Tulos/ osake. Osinko/ osake. EV/ EBITDA MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) %

Tulos/ osake. Osinko/ osake. EV/ EBITDA MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) % Tulosparannus valuu vähemmistöosuuksina kunnille Q3-raportti osui liikevaihdon osalta ennusteisiimme ja liikevoitto ylitti odotuksemme. Osakekohtainen tulos jäi kuitenkin pettymykseksi, sillä Lääkärikeskukset

Lisätiedot

Numerot tukevat edelleen tarinaa

Numerot tukevat edelleen tarinaa Numerot tukevat edelleen tarinaa Pidämme Siilin lisää-suosituksen ennallaan ja tarkistamme tavoitehintamme 12,5 euroon (aik. 12,0 EUR). Yhtiö etenee H1-raportin perusteella normaalilla vahvalla kasvuja

Lisätiedot

Tulosparannus ei riittänyt markkinoille

Tulosparannus ei riittänyt markkinoille 10/12 4/13 10/13 4/14 10/14 4/15 10/15 4/16 10/16 4/17 10/17 Tulosparannus ei riittänyt markkinoille Toistamme Cityconin aikaisemman vähennä-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme ennustemuutostemme

Lisätiedot

Tarina etenee odotuksien mukaisesti

Tarina etenee odotuksien mukaisesti 7:49 Yhtiöpäivitys Tarina etenee odotuksien mukaisesti Tilitoimisto Talenomin eilen julkaisema Q3-liiketoimintakatsaus oli mielestämme isoa kuvaa ajatellen neutraali. Liikevaihto jäi selvästi odotuksista,

Lisätiedot

Russian lunastaa vihdoin odotuksia

Russian lunastaa vihdoin odotuksia 4/12 1/12 4/13 1/13 4/14 1/14 4/15 1/15 4/16 1/16 4/17 Russian lunastaa vihdoin odotuksia Fortum julkaisi eilen Q1-tuloksensa, joka oli operatiivisesti selkeästi odotuksia parempi ja ylitti keskeiset markkinaodotukset.

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR LEMMINKÄINEN Arvostus linjassa näkymiin Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11,5 euroa. Vaikka yhtiön viime viikolla julkistama Q3-raportti oli infrarakentamisen kannattavuuden kannalta

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR LEMMINKÄINEN Tuloskäänne vahvistui Q2-raportti oli kokonaisuutena positiivinen ja vahvisti uskoa tuloskäänteeseen sekä rahoitusaseman tervehtymiseen. Yhtiö julkisti myös tarkennetun strategian

Lisätiedot

Aloitamme seurannan lisää-suosituksella

Aloitamme seurannan lisää-suosituksella Aloitamme seurannan lisää-suosituksella Aloitamme Remedyn seurannan 7,4 euron tavoitehinnalla ja lisää-suosituksella. Yhtiön osake päätyi ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 6,69 euroon, kun antihinta oli

Lisätiedot

Kasvutarina ennallaan - arvostus haastava

Kasvutarina ennallaan - arvostus haastava 3.7.5 Yhtiöpäivitys Kasvutarina ennallaan - arvostus haastava Toistamme osakkeelle,5 euron tavoitehinnan ja vähennä-suosituksen. Q-raportti oli odotetusti tulosmielessä heikko, mutta tarjouskannan kasvun

Lisätiedot

Tarina etenee pienistä kuopista huolimatta

Tarina etenee pienistä kuopista huolimatta Tarina etenee pienistä kuopista huolimatta Tilitoimisto Talenomin Q2-tulos oli kokonaisuutena pettymys, mutta taustalla oli kertaluontoisia tekijöitä kuten päälistalle siirtymiseen liittyneet kulut. Yhtiö

Lisätiedot

Ei heikkouden merkkejä

Ei heikkouden merkkejä Ei heikkouden merkkejä Olemme nostaneet Talenomin tavoitehinnan 12, euroon (aik. 1, euroa) vahvan Q1- katsauksen jälkeen. Ennusteemme ovat nousseet lähes yhtä paljon kuin tavoitehinta, joten hyväksymämme

Lisätiedot

Vahvat näkymät ja haastava arvostus

Vahvat näkymät ja haastava arvostus Vahvat näkymät ja haastava arvostus Tarkistamme yhtiön tavoitehintamme 1, euroon ja toistamme lisää-suosituksemme. Erinomainen Q2-raportti vahvisti uskoamme yhtiön kasvutarinaa kohtaan ja odotamme yhtiön

Lisätiedot

NIXU :38 Yhtiöpäivitys. Markkinan fundamentit puoltavat yhä osakkeen kyydissä pysymistä. Analyytikko. Suositus Lisää

NIXU :38 Yhtiöpäivitys. Markkinan fundamentit puoltavat yhä osakkeen kyydissä pysymistä. Analyytikko. Suositus Lisää 13:38 Yhtiöpäivitys Markkinan fundamentit puoltavat yhä osakkeen kyydissä pysymistä Toistamme Nixun lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintaa 7,1 euroon (aik. 6,2 EUR) yhtiön vaatimattomasta H2-raportista

Lisätiedot

Alkuvuosi vahvistaa näkemystämme strategian etenemisestä

Alkuvuosi vahvistaa näkemystämme strategian etenemisestä Alkuvuosi vahvistaa näkemystämme strategian etenemisestä Tarkistamme Remedyn tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 7,4 euroa) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön osakekurssin laskun sekä

Lisätiedot

Tarinaa katsottava vuosien päähän

Tarinaa katsottava vuosien päähän Tarinaa katsottava vuosien päähän Nostamme Bittiumin tavoitehinnan 7,8 euroon (aik. 6,5 euroa) ja toistamme lisääsuosituksemme. Arvostustaso on osakekurssin mukana noussut edelleen, mutta yhtiön kasvutarinaa

Lisätiedot

Toiveita herättävä Q3-raportti

Toiveita herättävä Q3-raportti Toiveita herättävä Q3-raportti Stockmannin odotuksia parempi Q3-raportti paransi tuloskäänteen onnistumisen todennäköisyyttä. Käänteen riskit ovat kuitenkin edelleen korkealla ja epävarmuus myynnin kääntymiseen

Lisätiedot

SAMPO :05 Yhtiöpäivitys. Markkina turhan pessimistinen osinkoennusteissaan. Analyytikko. Suositus Lisää

SAMPO :05 Yhtiöpäivitys. Markkina turhan pessimistinen osinkoennusteissaan. Analyytikko. Suositus Lisää 12.5.217 9:5 Yhtiöpäivitys Markkina turhan pessimistinen osinkoennusteissaan Tarkistamme Sammon tavoitehinnan 47, euroon (aik. 46, euroa) lievästi kohonneiden ennusteidemme myötä. Pidämme osakkeen kasvavaan

Lisätiedot

Suotuisa markkina tukee tuotto-odotusta

Suotuisa markkina tukee tuotto-odotusta Suotuisa markkina tukee tuotto-odotusta Nostamme Ahlstrom-Munksjön tavoitehintamme 17, euroon (aik. 16,2 euroa) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Fuusioyhtiön tuloskehitys oli Q1:llä vahvaa

Lisätiedot

Arvostus on liian alhainen suhteessa näkymiin

Arvostus on liian alhainen suhteessa näkymiin Arvostus on liian alhainen suhteessa näkymiin Nostamme Scanfilin tavoitehintamme 4,25 euroon (aik. 3,80 euroa) ja suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Yhtiön Q1-raportti oli kokonaisuutena odotuksiamme

Lisätiedot

Raaka-aineet uhkaavat hissimyynnin kannattavuutta

Raaka-aineet uhkaavat hissimyynnin kannattavuutta Raaka-aineet uhkaavat hissimyynnin kannattavuutta Toistamme KONEen osakkeelle antamamme vähennä-suosituksen, mutta laskemme tavoitehinnan 38, euroon (aik. 42, euroa). Jo Q4-raportissamme kiinnitimme huomiota

Lisätiedot

STOCKMANN :29 Yhtiöpäivitys. Retailin käännös parantaa riski-tuottosuhdetta selvästi. Analyytikko. Suositus Lisää

STOCKMANN :29 Yhtiöpäivitys. Retailin käännös parantaa riski-tuottosuhdetta selvästi. Analyytikko. Suositus Lisää 9:29 Yhtiöpäivitys Retailin käännös parantaa riski-tuottosuhdetta selvästi Tarkistamme Stockmannin tavoitehintamme 8, euroon (aik. 7,4 euroa) ja nostamme suosituksemme tasolle lisää (aik. vähennä). Herkun

Lisätiedot

H1-kasvu pettymys, iso kuva ennallaan

H1-kasvu pettymys, iso kuva ennallaan Yhtiöpäivitys H1-kasvu pettymys, iso kuva ennallaan Toistamme Nixun 5,1 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen, vaikka yhtiön H1-kasvu ja kannattavuus jäivät ennusteitamme heikommaksi. Laskeneista ennusteitamme

Lisätiedot

Yhtiö on jälleen verrokkejaan halvempi

Yhtiö on jälleen verrokkejaan halvempi Yhtiö on jälleen verrokkejaan halvempi Nostamme Siilin tavoitehintaa 10,5 euroon (aik. 8,4 EUR) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Tavoitehintamme nousu perustuu yhtiön vertailuryhmän tuntuvasti

Lisätiedot