I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I i,y4 k i i III AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1994 TIEDONANTOJA"

Transkriptio

1 I i,y4 k i i III TIEDOATOJA AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH REPORTS

2 TIEDOATOJA 27 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH REPORTS 27

3 ISB ISS

4 Alkusanat Tässä tiednannssa julkaistaan maatalud kannattavuustutkimuks tulkset vudelta 1994, jllin tutkimuksessa li mukana yhtesä 147 kirjanpittilaa Tulkset kuvaavat maatilj taludellista tilannetta n Sum EU-jäsyyttä, jka astui vimaan vud 1995 alusta EU-jäsyys merkitsee suuria muutksia maatalud timintaympäristössä, jt vud 1994 kirjanpittulkset mudstavat tärkeän vertailuaineistn selvitettäessä EU-jäsyyd vaikutuksia maatalute Tulkset n ryhmitelty tutkimusalueittain ja tilasuuruuslukittain sekä laskettu samj perusteid mukaan kuin vunna 1993 Lasktaperusteet n selvitetty tarkemmin Maatalud taludellis tutkimuslaitks julkaisussa "Tutkimuksia Sum maatalud kannattavuudesta" Viimeisin julkaisu n ilmestynyt numerlla 78 vunna 1995 Tiednant sisältää maatalud liiketalustiete käyttämi liiketulst lisäksi myös maatalud tulslaskelman ja kk maatilaa kskevan kas savirtaphj ais rahituslaskelman, jtka n laadittu yleisessä kirjanpitkäytännössä maksuttuj periaatteid mukaisesti e n esitetty taulukissa 4a-4c ja 5a-5c Tämän tiednannn vat laatineet Lea Rieppn ja 11i Rantala, taulukt n knnut ja tekstinkäsittelyn n surittanut Arja Vrntsff Helsingissä julukuussa 1995 Juk Sir6n Juhani Ikn

5 Sisällysluettel Sivut Tilivusi 1994 Maatalud liiketulskäsitteitä 7 13 Taulukk 1 Tutkimustilj lukumäärä ja kk (eri maankäyttölaji alat, kk ala ja käytössä llut peltala, ha/tila) Pelln käyttö % peltalasta, tärkeimpi kasvi sadt (kg/ha), sat ry/ha 2 Varat ja velat (mk/tila), velat varista % Maatalusmaisuus ja s eri ryhmät (mk/ha) Kalust ja s eri ryhmät (mk/ha) Maatalusraknukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Ktieläimiä (41/tila), karjantarkkailuun sallistuvi tilj lukumäärä, maittuts (kg/lehmä) Lehmi keskimääräiset kirjanpitarvt Eri maankäyttölaji arvja (mk/ha) 4 Maatalud tulslaskelma 5 Kk talud rahituslaskelma (kassavirtalaskelma, mk/tila) Maatalud investintirahamt (mk/tila) 6 Maatalud kknaistutt (mk/ha) 7 Maatalud liikekustannus (mk/ha) 8 Maatalud varsinaiset rahamt (mk/ha) 9 Viljelijäperhe ja aikapalkkais palkkavä työ (t/tila) Maatalud juksevat työt eri työntekijäryhmi salle eriteltyinä (t/tila) ja yhtesä (it/ha) Maatalud juksevi töid uraklcapalkat (mk/ha)

6 Taulukk Sivut 1 Maatalud juksevan työn erittely (it/tila) Uudisraivaustyöt (it/tila) 44 Salajitust yms uudistustyöt (it/tila) 11 Sivuansityöt (t/tila) Yksityistalud työt (t/tila) 44 Metsätyöt (it/tila) 44 Asuinraknust uudistustyöt (it/tila) 44 Talusraknust uudistustyöt (it/tila) 12 Tietja hevstyön määristä Tietja traktrityön määristä 44 Oman traktrin kustannus ilman työknekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tietja ajpuimurityön määristä 44 Oman ajpuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tilj, jilla n ma ajpuimuri, lukumäärä 13 Tärkeimpi malla tilalla tutettuj maatalustutteid luvutus yksityistalute (kg/tila) 5-52 Puutavaran käyttö (k-m3/tila) 14 Maatalud liiketulkset: Kknaistutt, liikekustannus ja vertettava puhdas tutt (mk/ha) Maatalusylijäämä (mk/ha) Viljelijäperhe maatalustyö (mk/ha) Maatalute sijitetun pääman krkvaatimus 44 5 %:n mukaan (mk/ha) Kannattavuuskerrin Maatalud tutåntkustannus (mk/ha) ja tutantkustannusprstti Tutkimustilj lukumäärä 44 Käytössä llut peltala (ha/tila)

7 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS Luutnantintie 13, 41 Helsinki Tiednantja 27, 1996, 55 p KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1994 Results f bkkeeping farms in 1994 Abstract The results f agricultural prfitability research in Finland in 1994 are prested in this reprt The number f farms tering the survey was 147, that is abut,6 % f ali farms mre than tw hectares f arable land The prfitability research is rganized n vluntary basis The results are cnsidered t represt effective and fulltime family farming in Finland The results are prested fr ali bkkeeping farms n the average and results per hectare are als prested as weighted means The results are gruped accrding t the regin and the size f the farm The reprt is in Finnish Index wrds: Accunting, farm results, prfitability, grss return, csts

8 Tilivusi 1994 Aineist Maatalud kannattavuustutkimuksessa tilastitiin vunna 1994 yhtesä 147 kirj anpittilan tulkset Vusina tutkimuksessa li mukana 159 tilaa Tässä tiednannssa tulkset n esitetty tutldmusalueittain ja tilasuuruuslukittain ryhmiteltynä Tilj lukittelun perusteet vat tiset Myös maatalud hehtaarikhtaisia tulksia kskevat paintetut keskiarvt n laskettu kut aikaisempina vusina Painina n käytetty vud 1994 maatilarekisterin yli kahd pelthehtaarin tilj peltalan suhteellisia suuksia suuruuslukittain Taulukk 1 Kirjanpittilj lukumäärä alueittain ja suuruuslukittain vunna 1994 Alue 1-11 Suuruuslukka III IV V VI Yhtesä kpl Etelä-Sumi ,9 Sisä-Sumi , Etelä-Phjanmaa ,4 Phjis-Sumi ,7 Kk maa , 2,1 17,8 3, 32,2 17,9 1, Kirj anpittilj peltala li keskimäärin 35,66 ha tilaa khti, mikä n 1,6 ha (3 %) edellisvutta suurempi in pulet keskipeltalan kasvusta jhtui vukrapelln lisäyksestä Tililla li vukrapelta keskimäärin 7,74 ha eli runsas viidnes peltalasta Etelä-Sum alueella kirjanpittilj keskipeltala li 41,92 hehtaaria ja myös peltalan kasvu n llut tällä alueella npeampaa kuin muualla maassa Muilla alueilla keskipeltala li nin 3 ha tilaa khti Kirj anpittilj metsäala li keskimäärin 7,9 ha ja kknaisala 124,54 ha tilaa khti Pelln käyttö ja sadt Pelln käytön muutkset vat lleet viime vusina melk vähäisiä Suurimmat muutkset tapahtuivat j vunna 1991, jllin velvitekesanninti tuli käyttöön Maan peltalasta li viime vunna viljelyssä 1,8 milj ha, mikä n vain 72 % kk peltalasta Kesantala li vastaavasti,5 milj ha eli 2 % peltalasta Kesanninti n vähtänyt vilja-alaa yli viidneks ja leipäviljan viljely n pudnnut alle pule vusikymm vaihteesta Viime vunna leipäviljaa kasvi ää 4 %:11a peltalasta, kun sitä li immillään vunna 199 yli 1 % peltalasta urmiala n pysynyt viime vusina lähes nallaan ja vahvilla nautakarja-alueilla Sisä- ja Phjis-Sumessa nurm suus peltalasta n kasvanut 7

9 Kirjanpittililla leipäviljan viljelyala pii viidneks vunna 1994 ja syysviljj ala putsi pule edellisvudesta Leipäviljan suus pellnkäytössä n kirjanpittilillakin varsin vähäin Ohran viljelyala pulestaan kasvi 1 % edellisvudesta urmirehuja ja öljykasveja krjattiin hieman edellisvutta suuremmalta alalta Kesanta li keskimäärin 6,4 hehtaaria tilaa khti eli 18 % peltalasta Etelä- Sum ja Etelä-Phjanmaan alueilla kesanta li keskimääräistä emmän eli nin viidnes peltalasta, Sisä-Sumessa 16 % ja Phjis-Sumessa vain 12 % peltalasta Vilja-ja muilla kasvinviljelytililla kesanta li keskimäärin lähes neljännes peltalasta, kun maittililla kesantala jäi 1 %:iin peltalasta Kesanninti n vähtänyt nautakarjatililla rehuvilja-alaa klmanneks vusikymm vaihteesta ja nurm suus peltalasta n samalla kasvanut Maittilj peltalasta nurmikasveilla li keskimäärin 67 % ja viljilla 19 % Viljatililla vehnän ja rukiin viljelyalat vat pudnneet alle pule ja vastaavasti hran viljelyä n jnkin verran lisätty Kesän säält livat maatalud kannalta sutuisat ja se näkyy sattulksissa Klea alkukesä tsin hidasti kasvukaud edistymistä ja haittasi nurmi kasvua, mutta se li samalla phjan hyvälle viljasadlle Viljasadsta tulikin määrältään ja laadultaan hyvä Heinäkuun helteissä ja kuivuudessa nurmet kuitkin kasvivat hunsti ja nurmisadt jäivät nrmaalia heikmmiksi Hehtaarisat li keskimäärin 3539 ry/ha, mikä n 2 % pitkän aikavälin trdisata krkeampi Etelä-Sumessa sattas li hyvän viljasadn ansista nrmaalia parempi, mutta muilla alueilla keskisat jäi nrmaalivud taslle Kevätvehnän keskisat li 4192 kg/haja hran 463 kg/ha, j tka vat kirj anpittililla nätyssatja ja myös kauran sat li hyvä Syysvilj j hehtaarisadt livat nrmaalia heikmpia, mutta livat kuitkin edellisvud taslla Öljykasveista ja perunasta krjattiin varsinkin Etelä-Sumessa selvästi nrmaalia heikmpia satja, mutta perunan sattas li s tärkeällä viljelyalueella Plijanmaalla jpa hyvä Skerijuurikkaan hehtaarisat li hyvä ja peräti viidneks edellisvutta krkeampi urmikasvi sadt livat nin 5 % nrmaalia heikmpia ja varsinkin säilörehusta saatiin paikin jpa viidnes nrmaalia piempiä satja Maatalud tutt Maatalud kknaistutt li keskimäärin mk hehtaaria khti, missä n lisäystä runsas 1 % edellisvudesta Ktieläintutta nsti maittuttj kasvu yli 3 %:11a, mikä jhtui lehmi keskitutst nususta ja kiintiöid pistamisesta lppuvud salta Sika- ja siipikarjatutt ssijaan alivat selvästi Supistunut viljelyala pudtti leipäviljatutta, mutta hran ja juurikasvi tuttj kasvu lisäsi kk kasvinviljelytutta Kasvinviljelyn myyntitult hehtaaria khti kasvivat yli 1 %, mutta kun varastt piivät, jäi tutn lisäys 4 %:iin Maatalud muu tutt ali keskimäärin yli 5 %, mikä jhtui tuki vähemisestä Muun tutn suus kknaistutsta li 12 % Kknaistutt hehtaaria khti nusi Phjis-Sum tililla 4 %, mutta muilla alueilla pysyttiin edellis vud taslla Maittutt ali hieman Etelä-Sumessa, mutta li muilla alueilla 4-6 % edellisvutta suurempi Sikatalud tutt putsi 8

10 it Sisä- ja Phjis-Sum tililla Kasvinviljelytutt nusi Etelä-Sum alueella 6 %, vaikka varsinaisilla viljatililla tutt jäikin edellisvutta piemmäksi Vilj atilj liikevaiht hehtaaria khti kasvi 8 % saksi hyvän viljasadn jhdsta, mutta myös varastja vähnettiin EU:n kynnyksellä Viljatilityksiä siirtyi paljn vud 1995 pulelle Tuttajahintj muutkset livat vähäisiä Kasvinviljelytutteid hinnat alivat indeksin mukaan runsaan prstin ja ktieläintutteid hinnat nusivat hieman Lihatutteista ainstaan naudanlihan tuttajahinta nusi ja li lähes 4 % edellisvutta krkeampi Rukiin tuttajahinta nusi vitikustannusmaksun pistamis seurauksa, mutta muid vilj j hinnat laskivat 3-4 % Vilj j nimelliset tuttajahinnat vat laskeet 1-17 % vusikymm alun taslta Kustannukset Maatalud liikekustannus li vunna 1994 keskimäärin mk hehtaaria khti, mikä n pari prsttia edellisvutta piempi Kustannust alemin jhtui pääsin tutantpanst hintj laskusta j a työpanks piemis estä Liikekustannus sisältää myös viljelijäperhe man työn palkkalcustannuks, jka n laskettu tehtyj työtunti perusteella ja käyttä työtunnin hintana maatalustyöntekij öid tuntiansita Varsinaiset kustannukset ilman yrittäjäperhe lasknallista palkkaa livat keskimäärin 9641 mk hehtaaria khti Tutantpanst hinnat livat vusitaslla yli 2 % edellisvutta alempia Larmiteja rehuverj pistumin laski näid tarvikkeid hintja vasta vud lppupulella, jskin lannitteid hinnat livat vusitasllakin 17 % edellisvutta alempia Hintj alemin laski tarvikekustannusta, vaikka aine- ja tarvikekäyttö jnkin verran kasvi Tarviklceista vain stsiemt ja sähkön kustannukset nusivat Tarvikekustannus ali keskimääräistä emmän sika-ja lihakarjatililla, jilla varsinkin rehukustannus ali selvästi Investinti lievä elpymin pysäytti kne- ja kalustkustannuks laskun Knekustannus hehtaaria khti n nyt lähes viidneks piempi kuin vusikymm vaihteessa ja s kustannussuus n pudnnut 13 %:iin Varsinkin nautakarja- ja viljatililla kneisiin investitiin selvästi edellisvutta emmän, mikä näkyi myös pistj kasvuna Raknuskustannus nusi suurempi verpistj takia pari prsttia, mutta muut raktamin li maatililla edelle hyvin vähäistä Taludellin tuls Maatalud taludellin tuls li kirjanpittililla vunna 1994 hieman edellisvutta parempi Vud 1993 tuls n tisaalta llut heikin tämän vusikymm alkuvusista Hyvät viljasadt ja tutkset yhdessä maltillis kustannuskehityks kanssa mahdllistivat kannattavuud paranemis Tutteid ja tutantpanst hintasuhde myös parani hieman pitkään jatkune heiktymis jälke Viljelijäperhe maatalustyön palkaksi ja päämi krksi jäävä maatalusylijäämä li viime vunna 9

11 keskimäärin 491 mk/ha, missä n nusua 6 % edellisvudesta Tuls n reaalisesti samalla taslla kuin keskimäärin vusina , mutta n pudnnut yli neljänneks vusikymm vaihte hyvistä vusista Maatalusylijäämä mittaa varsinais tutanttiminnan kannattavuutta n vieraan pääman krkj ja verj vähtämistä Maatalusylijäämä ei kirjanpittililla vastannut tavitteeksi asetettua työ- ja päämatula Tavitetulksessa man työn palkkavaatimus n laskettu käyttä työtunnin hintana maatalustyöntekij öid tuntiansita (vunna mk/t) ja päämille 5 %:n tuttvaatimusta Kannattavuuskertim arv li viime vunna,89, jt maatalusylijäämä jäi 89 %:iin tavitetulksesta Vunna 1993 kerrin li,81 ja vusina keskimäärin,84 Viime vusina kannattavuustavite n saavutettu vasta yli 5 pelthehtaarin tililla Maatalud liikevaiht hehtaaria khti kasvi keskimäärin vajaat 3 % Ktieläintililla liikevaihdn muuts jäi vähäiseksi, mutta varsinkin viljatililla varastj vähtämin lisäsi myyntituttja edellisvudesta Lyhytvaikutteiset kulut alivat keskimäärin nin prstin Aine- ja tarvikekuluj lasku 4 %:11a piti kuluj kasvun kurissa Liikevaihdsta niihin kului keskimäärin 58 % eli hieman edellisvutta vähemmän Maatalud käyttökatteeksi jäi keskimäärin 6195 mk hehtaaria khti Käyttökatteessa n nusua 6 % edellisvudesta, mutta se n samalla taslla kuin keskimäärin klma edellisä vunna Maatalud käyttökate sisältää pistj ja rahituskuluj lisäksi myös yrittäjäperhe maatalustöid palkan Käyttömaisuud pistt kasvivat 4 % ja niihin kului keskimäärin 1 % liikevaihdsta Investinti lievä kasvu lisäsi knepistja ja pistsäännöst muutkset vertuksessa vat parin viime vud aikana lisänneet hieman raknuspistja Knepistt vat vähtyneet reaalisesti klmanneks vusikymm vaihteesta Maatalud rahituskulut alivat viime vunna keskimäärin viidneks Tilj kknaisvelkj nettvähnys li yli 3 mk tilaa khti ja myös keskikrt alivat Maatalud krkmt livat keskimäärin 5 % liikevaihdsta Maatalud tuls n verja eli maatalustul li keskimäärin 397 mk hehtaaria khti eli 27 % liikevaihdsta Maatalustul n yrittäjäperhe työlle ja maatalud malle päämalle saatu krvaus, jsta n maksettava myös maatalud suus verista Maatalustul katti viljelijäperhe lasknallis työpalkan, mutta malle Taulukk 2 Maatalusylijäämä (mk/ha) kirjanpittililla vusina Alue Etelä-Sumi Sisä-Sumi Etelä-Phjanmaa Phjis-Sumi Kk maa

12 päämalle ei saatu tutta Maksettuj verj kknaismäärä li kirjanpittililla edellis vud taslla Maatalustul li edellisvutta krkeampi useimmissa ktieläintilj ryhmissä, mutta viljatililla tuttj alemin ja vähäiset kustannussäästöt pudttivat maatalustula edellisestä vudesta Kassavirtaan perustuva tilj kk talud käyttöjäämä li keskimäärin 1 % edellisvutta suurempi Maatalud tulks paranemin heijastui kassavirtaan, mutta erityisesti tilj metsätult nusivat vimakkaasti Metsätalud nettmääräiset tult tilaa khti kasvivat lähes kaksinkertaisiksi ja nusivat nimellisesti viime vusikymm lpun huippuvusi taslle Samalla metsätalud suus maatilatalud käyttöjäämästä nusi keskimäärin 9 %:sta 14 %:iin ja Sisä-Sum alueella 21 %:iin Tulrahitus vahvistui selvästi edellisvudesta, kun rahitusmt piivät ja vaikka yksityistalud mja hieman lisättiin Maatalud investintimt kasvivat pari prsttia ja myös metsätalute investitiin edellisvutta emmän Rahituks ylijäämä käytettiin tililla pääsin velkj lyhtämise ja myös 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6 ss,,4,2 I <1 ha 1-2 ha 2-3 ha 3-5 ha >5 ha Kuvi 1 Kannattavuuskerrin kirjanpittililla vusina

13 rahitusmaisuus kasvi hieman Viime vunna velkj nettvähnys li keskimäärin peräti 6 % ja vusina yhtesä 14 % Velkj vähtämin ja krkj lasku n kevtänyt tilj velkarasitusta, kun samalla velkj hitkyky n hieman khtunut Investintiaste alhaisuus altaa kuitkin maatalud päämakantaa, jt vakavaraisuud paranemin n llut hidasta Tilj maehtin velkaspeutus EU:n kynnyksellä n jka tapauksessa krjannut mni tilj rahitusasemaa ja parantanut mahdllisuuksia khdata timintaympäristön muutkset Maatalud tulslaskelma Varsinais maatalud tulslaskelma n esitetty taulukssa 4a-4c Liikevaiht käsittää tilivute kuuluvat maatalud myyntitutt, jtka n jaettu ktieläin-, kasvinviljely- ja muihin tuttihin Muihin tuttihin sisältyvät mm tuet ja avustukset Asuntedun arva ei le luettu tuttihin eikä maan asuntn liittyviä mja sisälly myöskään maatalud kuluihin Maatalud kknaistuttn laskettavat erät eli ktieläinmaisuud ja tutevarastj muutkset sekä maksuttmat luvutukset n esitetty erikse liikevaihdn jälke Viimeksi mainittu käsittää pääasiassa tilan tutteid käytön yksityis- ja sivuansitaludessa Tutista n vähnetty sin tilivud lyhytvaikutteiset kulut mlajeittain Aineet ja tarvikkeet käsittävät rehut, lannitteet, siemet, kasvinsujelun yms sekä plttaineet Varastj muuts krjaa mt tilivud tuttja vastaaviksi Kne- ja kalustkuluihin n luettu pista lukuunttamatta kaikki muut knekustannukse kuuluvat erät ml kalustn vulcramt Palkkauskuluihin sisältyvät maksetut palkat sivukuluine Sähkömt ja muut ktieläinrnt n luettu muihin muuttuviin kuluihin Kiinteisiin kuluihin sisältyvät raknust ja salajitust yms krjausmt, vakuutukset, kiinteistön vukrat ja maatalud muut mt Käyttökate ilmaisee varsinais timinnan katte lyhytvaikutteist kuluj jälke Käyttökateprstti n laskettu suhteuttamalla käyttökate liikevaihtn Seuraavaksi n vähnetty maatalud käyttömaisuudesta tehdyt pistt Liikevitta vastaava ylijäämä sittaa maatalud tulks n krkja ja verja Tämä tuls vastaa maatalusylijäämää, jsta n vähnetty maatalusmaan vukrat Maatalud velkj krt n vähnetty kirj anpidssa tehdyn erittelyn mukaisina Vusi 1992 j a 1993 tilinpäätöksissä maatalud suus krista laskettiin investintirahamj mukais suhte perusteella kussakin tilaryhmässä Tuls n verja n maatalustul, jka n laskettu myös suhteutettuna liikevaihtn Kun tästä vähnetään viljelijäperhe palklcavaatimus, saadaan maatalud man pääman tutt Tuttprsttia laskettaessa maatalud suus velista n laskettu käyttä em krkmj jaka On humattava, että maatalud suus verista ei sisälly mihin man pääman tutta laskettaessa 12

14 Maatilan rahituslaskelma Tilan kk talud kassavirran phjalta laadittu rahituslaskelma n esitetty taulukssa 5a-5c Laskelmassa rahanlähteet n jaettu tul- ja päämarahitukse ja rahankäyttö lyhytvaikutteisiin mihin, vitnjakeriin ja investinteihin Mittauks khtea n maksuvalmius ja laskelma sittaa, mit pitkälle tulrahitus riittää kattamaan mja etuikeusjärjestyksessä Käyttöjäämiin ei sisälly maisuud myyntitulja eikä hankintamja, kska investinnit n käsitelty nettmääräisinä rahamina Maatilatalud yritystiminnan käyttöjäämään n lisätty erikse yksityistalud tult ja vernpalautukset, jllin n saatu kk talud käyttöjäämä Vitnjakeriin n luettu maksetut vert, krt ja syytinkieläkkeet Yksityistalud mista kulutusmt n käsitelty vitnjakna ja vähnetty seuraavana äin saatu kassajäämä n tulrahitusta, jka n vitu käyttää investinteihin, velkj lyhnyksiin ja säästöön Rahituks alijäämä n katettu päämilla, jk lisäämällä velkaa ja/tai vähtämällä rahitusmaisuutta Ylijäämä pulestaan vähtää velkja ja/tai lisää rahitusmaisuutta Maatalud liiketulskäsitteitä Kknaistutt Liikekustannus Liikeylijäämä eli vertettava puhdas tutt Maatalusylijäämä Kannattavuuskerrin Tutantkustannus maataludessa tilivud aikana tutettuj lppututteid ja etuuksi arv kknaistutn saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuun ttamatta maatalute sijitetun pääman krkvaatimusta Tässä mnisteessa esitettyihin kustannuksiin ei sisälly myöskään verja kknaistutt - liikekustannus kknaistutt - liikekustannus ilman viljelijäperhe man työn työn arva Maatalusylijäämä jää kknaistutsta viljelijäperhe maatalustyön palkaksi ja maatalute sijitetun kk pääman krksi maatalusylijäämä jaettuna viljelijäperhe palkkavaatimuks ja pääman krkvaatimuks (5 %) summalla liikekustannus + pääman krkvaatimus Tutantkustannusprstti tutantkustannus x 1 kknaistutt 13

15 r- r-,r VD r- n C cr c) rn cv Cl C T C T v5 (5 CV t- c cr v i r-,jd CV VZ, cr cd vi -4 cd cd v vn,r v vn r- cv ev,i- -, vn n n v cr vn r- Cs1 C cr vn cr C C VD rn cd d vi cv 'et CV CT rn C vn cr cr r- kr) (5 d v5 r- cd cd d cd VD VD C C rn vn cn cv rn,i- n C C CV CV cv cr cr rn cr CV rn vn C C r- CV ' v C VD ct VD cn cr CV cr vn cr C vn r- -,r -, -, VZ, VD vn cd cd vd,i cd cd -:, cd,5 c i n,r -, VD -, C) C cr, d- evn O CV -, -, - CV cv C CV r- C r- cl cn cr cr Vn Cn C cd cd 6 cd vd cd cv vn (5 d c C CV VD rn CV CV r- cr r--- C r- CV cn rn,r VD rn CV CV C r- C C rn,r,r n CV cr ( 4 E r- VD vn cr C\ ' cr vn vn cv C cr cr cd cd cd d cv c> cd vi d d d c'1 rfl 4-44 C*41 - cv C vn C rn C C VD r- rn V, C r- r-,r vn vn ev cr CV,r CV? C/3 Ln "8 Ltl E isi -c,' 2 cl, ctl ccs m el ce:,-- e',- X '-c,' :) X 8 2 r c' rå Q ;(5-' g`,),2 Z ''), cd :2 A > :,,, g :2,,,,,

16 C,r kr, VD, cr CV,t,t VD kr, C) CV VD C CV vn,r C VD CO,r,r -4 5 d ri cvi (-4 5 C,x5 ci e e /-1 CO - C(C CV CV r- CV CO vn v C vn cr,r tr,,r rn C rn,t VD r- C ' C VI cl Ch vn C C r- r- r- CO,C) VZ,t rn Cr ; vn C r- r- VD ("<"; ' V1 C "Cr 1 CV CV r-,r c,1 c,1 r- CV l C,r rn,r k C CV MD CO Cl ct,r,r VD r- VD ' c r- <5 d ci -4 5 C CV d v5 C CO rn C CV vn rv C CV kr, CO cr m C VD,r VD C C C CV CV VD CV -r 1-1 m 4 m V CO,, -- kr, eq C, rn C, -4 <7> O GO O VS ci VD CV I I <I- I I,C, kr-,,,i- kr, cr, 1- t-- c,, eg 'Cr Cs1 CV O 'C' Ch VD C kr,,r,r CV k Vl,r VD r- S Vl r- < -4 (4, (-4 VD C vn,r r-,r cv rri c5 5 r4 M ve; m,r Vn CV r- CO C s On,r,r,r,r,r,r Vn CV CV C VD r-,r CV VD C,t r- 'C kr, VD vn O <I: ci CO CO (T ' cri cn C,1 1(C (9 C VD Vn VD k,r I"- CO CV rn C CV,r -, CV V) rn rn CO VD,r C) VD CV,r r- C c5 c5 M 5 r4 (-4 c5 <5 cri -4 -" ci cri -r rn,t cv,r kr, kr, VD kr, CV CV C r- r-,1 r- C r- r- r-,t Cfl CO TAULUKKO l b CV r- k VD CV C (- Vn CV VD CV,r cr, V) C vn CO,t,r C'si V5 Vf) cr'; c5 v5 vi - VD r- VD 1rt,r C CV Vn C VD VD VD,r CV VD c5 5 r4 cri m cr; 5 rs] rvi v5 Vn (, ^ <1 CV CV n rn cct fi 2 m ö a ec, ::, g r7,, g 5 m :eet si 1,fi 4-; '' -'g, ''' rc-' g -6 ) "' ä ' , ''', 9-4 -, _, -,,, c :g ; af et - sn, t1 I) m cd :, '7, :=4 P4 4 11, a Z C) 4:11) a c) t cra 15

17 " c,r,r ms r- rn cn rn mn ms rn c5 eci esi <5, ms -et,r C\ f) C C> vn, ey r- c d r- cy cd c5 ei m5 -,r es1 Vn vn,h Vn ch eg,t,r Cm Cs1 kel ke")ei exl eq eq, C C V Q VD CO ei cm - c,t- - eq,t Vn VD Vl d cm c5 m5-4,, e I e,1 VD rn VD ci VD,r, I-- e- ci Cm,,r c re; <5 kr:,r) f cy cs r- mn C C, cm rn r- rq c:] ci V,,t- (-4 Vn VD eq ei Cm ei Cm mn Cm V-! Vn, VD VD VD - (-- cd vd,,j- Vn,r e- rn,r C, Vi C <5 <5-5 cd ct eq mn vn vn,]: - c5 m5 ei,f em ,r vn mn C, eq es11, - kr) --:,- e,',h,r eq e I,r,- es1 Vn Cm Cn VD Cm,1" ei Cm Vn, ' C c5 c5 rg: e i m5 mi ei VD eq VD,,t C vn C VD vn e1 r- n cr n cr Cr, fn C 11 vn Ce- Cg,r,r c, mn rn m ms kr; c5 kr; O vnei - c5 c5 c5 c5 vi c ri -4 - e- s ci vn C yn C,n C,1 cicm C Cm, -- - MS, V: ei VD VD Cm VD Cm C C ct VD cr ci ee; j c5 c5 c5 5 c5 5 -k I--, VD e- C) - VD k:: rt- cm ei cn cs rn cm P ',7) > 5 g c1 g cel d k4 : t, f) 5 " g < :, -, ::-: --,,,,, c:) d cel E 4, > L, >,w5, 2: 4 up Jg 16

18 v D,r r4 C vn,r - vn,1- r4 VJ (-V Ch C,n -, C r- r- ch r- r, - r4 vn,;,,3,1" 1" I-- --cn,1- -1-,1 CA --, C1 r- t- '- 1-- cq cv,r r- VD -- c - - * * cd -, vn -,r c vn vn - C-- (-V -, r-,r 1-,JC,,,,1- Cf:,1 : ", :: C; vn C e4 -,r,r e4,r e4 vl r- e4 -"- 'O vn, -, C C h ev Ch ev ev r- -1 VD V:, V-1 r" el VD n ev vn cn -,r - v n, r r-,r VD V:, rn cr r- V) r4 r-,d - O C n - VD v n VD 1-,12 1- C7, rn vn C VD vn VD VD ev,r,r C,r,r Ch VD e4 C,r v n r- e4 VD -,,_ rn n,r -, C - m,r,, kr) e'',,r -,r,,,,,i,1 --, C,11, d crs, vp Vn - C vn vn V) VD - - Vn r- C -, e4 I"- r- CA,r) V1 CA l Ch vd vd vn,, C --, C C,1- r- un? 2 ec rn I ',r r-,r -, 'r (-1 h r- vn ct, r-,c,,c, 1- C vn C vn V) C C vn (-4 e4 vd,r vn, -,r C Ch VD C e4 cr VD C,r,C, C,1 vn =1 '1«'24 ei vl - VD r- r- es1 C vn C V) VD vn V) r4 n vn -, VD V) C r- C - C) ^, e4 vnr4 est,r,, e4 r- vn n r- r'l, r4 r4 r-,c) C vn vn r- VD - r- C) \ C\ vd r4 VD C e4,'" rs -, vd Vn,r C - vn, I- C,r - kn vn C4 cr,r,r n,, cr r- vd - -,,r vn g, 1 '',,, - vn,r _,r - Xcel Od 2 rn r-,r --, ur) r4 rn rn C,1-,,,, C1 e4 cr r-,t 'r Cr, 'r-, '-,, -,n Vn VD C i el r- rn, vn vn vl r- - rn C C vd e4 - C vn cr e4 C rsi rs1,t,r,r ^,,- Vn VD C r- e4 VD vn r- C, C>,- C,t,r vn cr - -, -,r vn (V r- c Vn cr Vn,r r- e4 r 1- --, esi ev C) V:, n - cr -, n e4 e4 VD VD cr -, VD VD rn -, C e4 C CO c C4 vl cr r- e4,r -, r- VD,r ev -, Vn e4 vn Vn c e] - vd VD un vn r- vn VD C Crs rq,r vn - - vl eq,r V:, vn vn,r VD cr vn ,r - VD vn C - el -, r- C VD,, C rn,rvnr-evvn`zi- CI Csl r- VD V),r e4 eg ev,, VD r- ev VD VD VD rn r4, - vd,, r- VD r- VD VD VD,-,r VD,r r- ev ev -, r- VD vn vn,r VD C C -, -, r- vn VD C VD,r,r vn,r V:, cr,t -, -,1-,, ct C- Ch,r,r VD Vn e4 c vd C r+ rn VD r- re, vd -, vn vn vnvn,r mm,- tin co E, ,9 -,1 2 -c-,, ccr CY1 tzi -cl 153h 2 z,j,, g -E-, c/) c27-7,-7, 2, 4-, -',,,,) 2 g g > 2 :4 17

19 , t C' S 4-4 C C> cl- -,e1- S,,,,C), t"--,c, C> :1-,n cr, -1- :1" - 4,3" 1 1- CO - O 1D 44,n cl <1-, el- -I- S V:, -, C`I S, 1 ect- ' Cr,,- '- 1 - S O', C C> V, Ce, S S --, 1,14 1 S 1, --,,, e, < S, - VD cn kr, 1-14 ec1-1, "ct 4,1" 1 1-1,--4,n 1, 1 ct,n s,1- cr, -, cn -,e1- -7, -1- er, - O,I -, -1,C, C--- S, -1-,n C> 1----,r, t,, er, -- 1 VD S s --, r, 6,: --, a, cr rn cr, rn -, a, rn,i- r-- C 1 r ,r' -,, -, 1 1 C>, ,,,,,, <I-, 1 On,--, - eei-, 1,--4, , -, , 1" --, 1 -- t-----, ,,r, - is,; D -,:r r--,,- rn,,r -- cr,n s S t C--- 1 C S Cr, 1 ' 1 Cl- - 1,2- --, r- -cr,n <2- --, S , 1- \ C, e te,1" -1- S, S, : -,1 e, -14 C, 1,n, ec, 1 CP, 1, C> 1n, 1 1,n,n, " 1 ecl- Cl 1 - (-,,n - -- knn,i - -, S C, 1 Cl - Cl - S -, Cl - c> 1 eel S 1 1 C, S 1-7, 1 Cl kr) s s 1 9 rn S 1- ect C> 1 V:, " " ect -1- S 1", -- Cl Cr, 1 On Cl 4-, v 1 ---, 1C> VD S 1 1, c" C, CA -- 4 CO r-- c <I- <1- Cl Cl S,n 1 cn c, 1 S S 4c Cl 1 Cl r- rn v cr, r , V:, --, 1 1 -ch cr, 2:2-, c v <2-,n S C, 1 c ,r C, Cl,n 41-,n C---- S --, - 'et 1, 1, rn - - V - - r--,i" 1 1 s, - 4, C> C>,r,,r, (--- t",i,r) e',1,-- r--,n C1 I--,n ' -,1-,1 --,,/-1,/-1 rn e-,1,i- :1- --,,I- r-- O C-- C,, < Cl 9,1' 9-4 C> 1 cs1 1 1 'et c, r S -4,n s s,n s, rs <1,13,CI `:i r"- Cl - V') Cl Cl,,n --, t"--, - :14 C ,-4 4--, --, --, 1- C 1 4er,- 1 C \ -1- S ei Cl,r, - r-- --, -, t,,r; ;,,c2 c --, eq -,c2 -, 2r2 c--4 --, S 1,-,n ",, Cl Cl eg eel- 1 C,1,I >, l cn,i,,n,1,n - S Cl ni Cl Cl , cd e e :ce, (D 3' ce1? ej '-j e-j 2? 1 _, ' i S : g g - c- ' <' ;' g ị '7 Z å'' ; ' - ' : ä + ' 2g j e> -, - 'å, ), 3,1 12 ' r -,? -, c< ', 7, 2,,, ;, 1 ' '):1 - `9 = g å g 2 L'' :,`,' 5 c, ,2' 73 B 6' 9 5-:,-: 5-,5 `,T, `,' B 5 1 c r,,,,_,,, c c, - g < =g-'-4-5, cf -->-- il,- 18

20 Phjis-Sumi 1-11 III IV V- IV,t- -,f 1 O - O dl- kn O - z <3 d- 1- dt- O --, V) s - -' O 'et "1- S dt- - VI --, dl- sl -' - O 1 --, --, si O -, ( Cr, S1 O CO CI,,-; ; 1- S S --, a, - - 1/4, ct-,,n 'n rn C, '-' dl- - v-1 v-,,--, O --,,, 1-,r, c) ee) O V-) S ',r, ch CO O C1 vl,- dl- C7, S V-) C --, kn -, --, 'Ci CO VO -, O (l sl O O -- dt O C dl- S,r, - -/ DO S1,r,,l- t-- r, - kn r- kr) - O ) 1- -,2- (--- r-- S1 O O -, :: e1 C, --e er, O, O dt --, (-,1 C' er) --) ' C) C 'et h dl- v-) t-- 1- C Cr, S1 --, S 1- dl- d- -- d- dl- c sl ve, dt- e--- O e--,i,n O,n kr) -, Cr, CO,r),f, --, dt O O O 1- O - S VI,--, -, -, e - C S cr t--- crs e--- dt -- C1 S v", c-- sl O V-, -' tr, C O sl cl- t-,,-) 1- S O dl- CO - dl- eel dl- er", Se S dl- S 'n --,- -, --, 1- v-,,-- rn er, --, -- S O 1- --, --, S,- crs - er, C, S -- S1 C t -e O )--' v-) dl- - dl- Ce, O kn, t-- kf-, v-1,,t dl- --, S O O - eel,-, O (--- t--,--, --, CI -: --, cel,, P' acd - dt- O )-, v S C, O dt O dl- O S ' C,n cr, C1' -, dt dl- sl:, sl S C -- dl- d- kn r- --, S CA a, v:, S -, O O : ; 1- S O CO dl- C,--, t--- O tn kr) S,l',I" O O,r)-- - CV -- dl- --' 1- C (--- kn, ', dt- --, s, cr, s <2 7 a, - C7, C, O C1,--,,-1 O,-1 CO CO V") er, O dl- er) -, er,,- -" S - b' dl- S dl- kr, e n v-1 kr) cr 4-, --, -, 1-1r, dl- S C O CI O (--- S O kn et-, dt,-: O 1- O,n dl- S dl S er, CO < ' ' (V -, C vl O,,-,- TAULUKKO 2c )--1 S 1 er, et-,,-"ei- O " 1- "I" kn,- ( 5 cl,n -, --, ' ' 5 kn l- v-,, -, )-, er, -- C O C1 O kn,-, I,- CO O sl O sl - --, le, 1-- ti,1 O ("V, -- '5 CO 1,1" kr) -- n1, kr),- S1 ' * _, - 2 ;5!,,,,7: 2 LE): ',, c,l, :, g t' 6 l e1 2 :d :,,d 7 - af E i --_4,, g g, -5 -cl E c`i ir) -?, 2 d - s4 g b,?,,,,,'-4 2 '' 2 '' 1 7d ''' 7,1' -i-: '4 v, " 15 -c-d -c-sj g '`, i, T:, ; 65 cå'' g -- 2,,9 - T 2 H l -;, _, I-;,':-2 -' I,2 r 8,,, tå' -, ',Z ti,' ;c«," -5 g l TC, Ö :l 4, 19

21 P hj is-sumi Cr, Cr, r- S ee; C; t-- Kirjanpittilat keskimäärin Etelä-Phjanmaa O CO C 'f; c; 1 /4 -er- Lf-/ r-- r-- td Cej V-1 - S s,r1 1 er C "et,, VO -;,1,r; sc;,c; -- e-j, ('1 -er -ei- -- t--- er,--, S S S S -- tr) Cr, 1 CS - d- :cd Crr ä C'1 c-, ö 2

22 S isä-sum i 1-11 III IV V- VI 1 /44, c> c -, O,,, :3 r-: exi < c, C e---, ; cf, 1- / ei,, d > c, 1: d d ,, t--- kri e-- I--- cp, c:, r- r % r-- C"-- kr) 'O,-- n v - m, 1-1 CP, C 13 : C e I 1 I I I / I *ed itel I,,,, n1 ccl sq : ezt ti ) ' Fri 2 4,w cz: cn g ọ, eel,, g c1 : >1-5 1, ',W 17' cd *2 cu, z :4 r '1 1 >, 4 - -'å,,,,,, i:l t,j,,, ',,_,: <, 9, 2 > ci) '4 1) CI) CZ1 -E cn :cy 2, ;?:,,, c,, ; ' g 5 Ti p,, z 21

23 P hj is-sumi 1-11 III IV V-IV Dl c,i r,i m - "1- r-: vi 5, C> M a; e -; 1/4 --; J5 c -: C- 1 / 4/1,-- eri, kr) C:; CS Ci C c; c:; 1- m -- czi d- t-- 1/4 1- Q1/4 V-> S S 'cl r-- c",,1- C> C> 1/4r> -- V1 1/ 4 C-- C-- 1/4/ e I es4,--, > r--,c: -- C1/41 1/4r: m c-- d- M 1 (-,1-1-,,, cct 1,-, P-: :cd t-- d- vi dr v::> vn : : --1, c, r--,t -er C> I--- cn --:,r,,r m C> d- c> e-i F-1 I,,e-1 e-e I I Vn " e-ee e,,,--, e 1 e D c> -,- ct - - : : ---å - : s,-=,, - 1 :cål c''' --g , cd - C :",, --, P :- z, s: :c i : - c e3 ' Cci -,_, ti) Fd Dl - -, - i: t-r; :I> C:,4 fi > - >, - - "-> 1)»cif W 5,S5 -- :- >,,, cy" ,, - ', -, ca ',-',,,, ml,--,,,, - 2 -, C:1 E Z 22

24 vn 1- VD [- f C r GO O C V) V) VD C vn VD V) vn C ev,n cp r - C C- C C- C :: e,v, C vn I C- VD C- n n n vn "1- n vn O\1- CV (V n vn vd CV, :cct 7> - 4 :cd ; :ed g- g- rq C C 1-1- (V VD CV C-,, CV n,- ei,, ei,f ei C VD gr -, r , - kr),c, 1c1 ' --,, C 1- vn,r 1- C e 1- vp r- 1- kr, 1-1- ei,, ei ln n,,,, 1- vn CV C- vn vl vn VD n VD C- vn 1- vn vn ' vn vn CV C- VD - VD 1- C-,t n n,, vn C CV /-,t n n 1-,, (-4,,,-1,, 1 :793 s cip r- VD vn vn vnc n VD n,t C n vn C vn Vn n cr et n et ei vn 1- C,,r 1 c vn VD C vn VD 1- n, C C 1- VD vn c- vn C ei ev eivn C n 1-1- ei ei vn ei n cv ei cv VD C- vn C C vn, V) 1 C- rn C- vj C vn ei ' C n C n vn vn, 1- cv ei C n ei c5 rn C C VD ei n ei ei - n V) er n vn C vn vn 1 C V) Cf, ei vn C C ei 1 't C 1- n C- VD,- 'cr 'cl- d l- vnel - I-- ev,-, n,, vn 11-- n d- c,1 - ei ei C CV ei ei cd Vn -- O r- O C C vl ev vn ei VZ, vn C- CV CV r- vn ei C- VD C- n ei n vd ei1- CV ei VD n VD vn 1 - n n C, VD k vng,l) vn VD ei "' CV I' --F- 8,, ,r5, 4 '5 å ,,,,,,-;) - g e, 4' ', a, 8,,- e),t,' 2 3,! $- 7,,, 1,5 5, :c,r, q) 9 '-g t> c> M --, 2 `` 2,2 crq, 5,2), _,_ 2 R ed, -4) 'i ce :p - ' 'E, , -,,J $ da),,,, ---1 _: 4 -,:m 4_,,4 :1 >, cl '5, ';' -'5 7 g 5 :c,,s- M `, :':,,2 ) -> ,_ -er, --- Tr _, A c,, a-) : '''''', 2 5 : 5 :"J 5:;:m1 -, rw ezt,,, 1 -, _ ,'d 8 ' 4A cd '> :,,,, ci,, 44 :,-,,, 5',4,t,,,,, -, a rx Tuls n verja (maatalustul) 23

25 VD vn Vn n O cv vn r- ( 1 VD,r vn r- r-, CV C CV r-cvd CV r- r_ t vn cv vn vn vn,r :;"!" v: C Vn, CVV7 vn Cr, vn r, vn VD vn VD C- n v r, f),t v;) V) rn O VD ț V) - p c r 5 r, vn vn r-,c,, r5 c e'r,1 '?) C7--) Ö n V),t r-- CV V) '7 cr vn cr CV r l r- D VD CV C O "' cc C CV "',, C n,r,r CV,n vn r- r- r- r v VD C r- vn C CV C,r V) r- 5 5 vn 'O O VD Vn VD C r- CV rn 1-1 rq cv vr? r, 5,r r rn,r VD Vn vn O CV rn vn vn,t vn vd O CV " 'f V7 t--- V-1 - O rn r, cr Vn v? m 'O vn C Chrn vn O' vn vn Vn V) vn vn ts vl - r ' vn CO,C),-1 ;1,- VD d- t- r-v cv C<> rsi [D rs: CV kn O ' vn,r vn,r cv O vn r- Vn 5,r rn C C r- vn vn VD vn vn VD O cv CV V) - VD CV CP, VD CV VD,r r, Cr\ VD Vn r,,f vn cv 1 - vn cv C r- vn r- r- cv r l cd, r, - n,c) crs C r- vn rn,t CV CV Vn VD VD r, CV C r- r- r- vn,r eq W rn cv vn r- c> (-4 cv,t vn vn C r-c C cv,r cc: D, 2 C V),r VD V) V) V) O "TT,r v,,r) r- O tr),r 5 1 C 5 O ' 'O V) vn vn c) vn VD,D CO,r C,r)"1-vn C vn r- Vn "n "n r- c j r i C cv Vn (-) C C cv rn,t l vn rn CV VD cr n C n, CV vn,r r- n r- r-,r,r e l C 1/4 "n r- rl CV rn Vn "' V) CV,r C VD VD n eq eq r r TA ULUKK O 41 VD CO ' r r_ c VD Vn cd r- eq c C \D C,r r Vn r- "4 exl "' r- vn vn c,,r VD CV C,1 C 1 "Cr V-),r,r _ VD rn C c VD r- CV r ----, ;I! r C C 'D C" - CV C -, Cr r- v ' e i crs rn,t CVD ț CV C r-,r C VD Cf C VD,t rn cv C CV rn Vn VD Ö CO r" kr) VD rn C,r \C C e'l l C Ce1 C 1,1 21( cv vn,f c" e=> CV rn CV VD V),f?, --I-- '1 p:, ezi "å ---', 5 å _,Q ) 5 cu 5 - ä 1-cur;' x,,,, _, 5 5 (Å 5 - I c2 5' ) -, 5-> 85 -, -, ' 1, -, ; ;=-D-,,,t C 5 :«å c1 4 ż, : 3,a )O _ d :-25,-',-), -' `: u, :-- > ' 'cl, >,,, -, ee$ - :ezt --,, g,,,,,,, V c%,_ ',-51 -g -g -5 g,, H 5 2, 5 `'-' c"2 ) 5 5 `å<1 g cc? :j g ' < p, 2 4!, _,- :4, -

26 1- V) r-- VD C,1 r-vd Vn Vn r,,- V) V) V) n r- v) VD CJ 1-,- C rn cr Cr, rn e,1 r- r-, vn,- vn r-e: f v),- n r C C,j d- r- 'r C, 1- kr) 1- VD vn C V) :,,,- Vn I--- C) r,1 r- " c e1 rn cr v) n r-,, vn cr C r- rq "" vn 1- (---,t 1- C 1- VD,, h e-,1,, r-- -,,, v) c",,r r VD (-,1 es1, kr) VD, eg eg rq c-,1,, V) 1- r-- Vn C cs, 1-,,i- ' VD,, kr) rn kin C,1 V1 C r- Cn Ce l"-,, C -, V3 \ ' V) V),,i) n VD V) rn VD ' 2 %2 1;,e"; 2-1, 2 ':2) V9 C kin rn v) c1 v) d c,-,,c,,t C 1- C,t C rn C,I r, 1 c,1 vn v) rn vn :1-,r,,r,c,ir-c I c,, e1 eq \ rn,-,r vn CT VD,, vn r- vn r c,1 r4 rn e-,,, cl- Cu e I e-e ',1",,, ul" S r,i si" --4 exl eg e-, e-,, CO - t- 1-,:t,, rn c n :t VD kin Vn 6 v-1 rn r- V) r,1 VD 1- VD rn 1 C VD V) Cs1 ct C rn v) rn, rn Cr, rq, ; c, C C C4 k r, C,, ; kr), e-, r-- V) C ("4 V) r4 vn C 1-,t r-- C4 1" ' ' VD r ' v) 1- C kin VD 1- V) r1 VD ''r kin C kil,- C 141 Vn C C,1,t vn -,,- r--,- - kr1 C4 eq,,t,,,,,, 1=1 rq VD r, vn Vn C C VD r, kr) ' Vn C ' r,,t r-,, V') Vn VD Vn 1- rn rn C C C h Vn VD C) ' Vn,r,r r- rq r- C C C C C,1 h exl r-- Vn eq C V1 Vn r, kn rn rn eq r,1 1 h 1V) C C VD r-- C VD v) rn rn C rq VD Vn kr) C rn VD Vn VD C O V) C1 n rq ' vn,, I' VD C r-- C C V 1- Vn r vn n rn kr) Vn r, rn C,t 41 C,1 ;, 'O Vn rn v) n kin V) Vn rn rn ' ' r- C n rn r-,r rn vn rn r- v) v) Vn VD S Vn rn r l C,1 öö efi ("4 rn ri rn "zr c,1 TAULUKKO 4c -4 Cs1 f l rn r-- r- rq Vn C r',1,- 1 VD r-- v) '41' vn,- vn O vn C,1 C r-- rg C,1 kin C rs1 (-,1 ' ' r-,t, vn esi,t vn rn cr,, ;,r C,1 C r- ' ' V),, VD,t kin 1 II' r- vn,r vn C VD r, V) C,1 e',:,, r, S\ VD (- 1-1-,1- v),, 1- C,1 (-,1 V) r- ''' C C,1 r,1 1-?1' ',:9 2 ::9 'S V eq r--,,, e-4 e-, -1 /-, w-1,-1 r-- e,1 - --, - 1 ' ' fq r-- C,1 -«Cr-- r J,, r,1 vn erle-, tn cz, ct c, d-,--, k1 1- cr, 5 r- C 1- VD CP, r-- r- C 1- eq C vn ' rq,,; V) rn r- vn Vn VD V) O r-- rn r- esi,, V) kin C V) h '' Vn -5,t,r ' X,, v:, -, v) v) -- -, vn v) cv cr O vn,, e-4 U 41' t--,, - C rq - rn,i-,, -,,, -, e- (1 m - 8 4_ -5, 5,_, _ - -W cn A c,, V - :,= ',-,,,, '5' --W S=1 1,, "c7, v3 'EP _ ,5' >, :m :r 3 z' -> A,Q 5 '5'? ,, ^ 1),,L1-> 5" -2^-6) cd V g -,W $-,,- '4 5, -' :C-U ---' ce9 E :m -Q g -g - '' -- -" :m -E-a >``' 2 :5 g _ - : ^?! V :1, 2 :ccf V _ q 5 å 5 :2' ' '2' : 2 2 :ZP:ed - c) ezt 25

27 Phjis-Sumi CV,C) - e I C C, (r),--,,--, -,-- t--,c, 1- - O - CT\ kc, d- O \ t-- d- --,, t--- C d-,/ 1-, r--, t-- kr) 1- V') tn C 1 k() 1- r - kr) -- t--, k,c, kr) I-- C V), - d",r) t--,t 1 cl- e;1 --, d- C V,-- 4 k,f,4 V,, sc -,- d- I-- kr) kr) (-- 7 t-- d- C\ 1-1" t-- I--, -, t C 1/ 4C, 1 1 p (-1 s,4: t-- kd (r) (-4 rn,- kr) d- d" kr) c, Cr, \ 1- t- ct t-- Crs 1-, - kr) I \ kr) 1-,- --,--, t-- S1 S,I- C,1,--, ',1" C 4-1,--,-- d- r , C,I 1-,r) Cr,,,-- - d s --, kr) t-- kr) Cr, --, --+ I---,-- - d- S cn 1- \ 1/4,--1 O kr) - --, I kr) -4 c1 cl- t--- ci- kr) d- r, c4,fl - d- 1/4 ci- -, 1-,- - Etelä-Sumi V,- 1/4 t---, kr) 1- kr) kn kn,1- -,n,4,,--, Cr, -',--, C, 'I",1- ' S,Ln -, -,t- kn --, 1-1-,4 d- s C71,--1, -- \ -- C, V cn d- 1- -,--, --, 1,-4 - -, kr) kr) t--,j-,- \C) TAULUKKO 5a, 7,,-- 1- I--, t--- (--- 1 /4 cl- - CO r---,n,--, - C VZ, Cr\,r) t--,, , -1- d- Cr, kr) - 1 C71 cn t I--- /-- rn -- 1/ 4 C,1 cl- C V-,,-- 1/4,I- -,1- CO,,,,r,,--1 --, e-- -- l"-- ~,r) e-- kr) t--- t-- ' ' - 1" ",f- r;, ,,-, -- C7\ *Ei >-, >, a) 5 5 :,3 :m 5 QJ a 9 :ca :ca :ca -8 : Ei' cn - vl : cd > On 5, ' '"' :ezt W -- '1'1 r, _,,,,, -,- " 7,1 &,- '-c5 7,! ",-A -,2 - - _ c),i,- 1 -, 1,--,,I C, -,, 14 Cij,4 4 c/d vc s,,-- >, 26

28 VD,t 1 C- VD C C Cr,,1- r, n cv CV,,t CV VD vn VD C cv CV r- n er vn n cv,,r,,,,t 1- Ch r- n Vn VD Ch n er r- n C n C n er VD C I"- n eq,- r- er C C C" C- C V:, n n n,r n C 1- n ct,t 1- n VD -, vn vn r4 C C CV VD vn r, vd, ei- r-,, C VD Vn r- er e c1 e VD n rq r- ct CV CV ' r l <1- zi- n Crs (-4 cq vn crs vn et VD r- CV v% cv VD C VD, C- n 1- CV 1-, cv rn CV C er VD C-- n Or, er 1-,t VD Ch r,1 VD 1- C1 CV C- CV VD n cn r- 1- cn e 1-,- C CV 1" r- 1-,--, vn C C n % r-,t Cs vn r CI7,, 1- -, CV C 1-, C C C VD 1,C),, eq n n r- r- r- C,1- VD C- C VD n VD V% ', cv n cv 1 Vn VD CV C r- V% C Vn kr) 1 1 eq e4,, CV VD kr) VD v%, VD VD vn CV Ch,t 41 r- 1- % V1 1, rn,rt CV CV r- CV rn 4% % VI vn, ' eg,- vn rl e r-,1- c i rs] n r- vz, r- rq n -, n,t vn n r- r- n,,, e l s -, r- C) c vn VD ct CV VD r- rn 4% r-, et C C Ch r -,, 4% VI kr) CV el 1 I-- C CV VD 1- C- -',- cv n r- r-,, VD cr, ve, -,, r-, S VD Vn 4% Cl r- 1- CV,I rn 41 r- r- cd,, vn V'),r), e- VD VD V1,rt kr) :1- r- V% VD VD VD V% CV v% vp,r 4-),-) cr, C CV r C V1 - e le,le,1 vn 1- kr) )r) - d-,-,-) C CV,t Vn r- CV 1-4n CV VD 1- r- C CV C 4% C V% CV VD V% CV r- r VD Cx1 -, n r- CV VD,t VD VD C C 4% c) vn,t VD Vn Vn vn CV vn r- Ch,t C 4% CV es1 n VD C- CV CV C- V% CV Ch 1-,t C VD VD n On C,t V% C 'O,t rn Vn, C CV Vn Ċ-,C) C- Vn r- C 1- % VZ, vn CV C- VD r1 V1 Vn C VD vn cr),1- VD C n cs1 VD VD r- c c CV r- Vn CV C 1- C rn VD CV C 4n 'I' d- C,1 eq n er C- CV V% Vn Vn C- C cn e,1 vn r1 n 41 r- rn C Vn CV CV 41 VD 4% V% C,t C kln,r Ch VD CV CV r- r- v% - V:, VD Cl,t 4% (V \D VD VD Vn r l e, C rn C-,1- CV VD,rt c1 c,1 el e eq,, AULUKKO 51 T 1-4,, kr),- vn r- 1- r- V 1 C I,r) r -' S V-) n vn O el n C- n vd r- CV,, er n - ('1 vp rv p c- VD C 1" CV VD, 1- r rn,e,, 1- v%, 1-,C -- er C 1 VD rn VD C- V; 1- n Vn,,,1" CO rn C- VD CV,t 1- Ch VD rn Vn '' 1 V") VD Vn, C VD c r- vn ' r- k Cr, r- vn vn es] kr) n et 4n r- n n C1,--, cl Cl VD VD,t VD VD V% c-1 1- vn VD 4% C e- rn ' V) V"),--, C- r- Vn C) CV r- r- v-) rn C,t 1- rt,- CV 4n vn Vn C vn rn vn C cv VD VD, 41 I--, cv,--, CV CV,- eq -, -, K; a) M ml - - :ä 8 :ezt ' +' 4 >, A ;5, c,: `' a _,) 5 ' :ccl - - fi cl) -el rin -eri " C) cc: c'r) 'n a rc") ''''' TS/ c k- cl) 8-5 g::, 5,,:l u, cz; -a,,_ -,,,,, - :,, - sn _, '-,1 c, 4 2, S:å E, E, 27

29 c) vd ', r- -, VD 1, vn, - 1,f CV n, '1- vn ,r, cv n vn n C1) - I--, 1 CO vn r- C CV,,n C C,,, V) --, Vn vn,t,,,, 1 /4 cl- O - f- 'et t--, v-) v-) -, v-) r- C V) CV - r- CV I--,- vn kr),, vn -- V), 1 C C,-),f CV CV Vn r-, vn ec f-,t -, rn rn r- vn Vn C rn r,,1- -, V) VD VD,f C CV rn vn V) Vn C r- ko rn,-1 esi C, Vn Vn -, vn C CV vn,f C C vn vn ec n "I" O,,, "1" "1",, C -, r-,r rn,-,- 1,,,r r-,r vn r- rn,r r- - C f- CV 1r) V) C - )- "et )--, C -' CO,f IV rn IV V) V) V, Vn,f f- V) VD, rn n C V) V) r- CV rn CV cv f- C V) r-,f,f V7 c,1 vn V1 r- n,, n n V) C V) vn r, -, vn,n -, k 1-,- n C,1 n cr,,- -,- VD,- r-,f V) cv l )--,, VD vn )--,f rn r vn,f VD CV V) cv cf,f Vn V1 vn - r- I-- Vn C CV C C - r- rn rn f- V) V),f VD rn,c "ec r vn kin C C CV rn VD r- VD C V) - C V) CV vn CV C ėf V7 -- V) VD Vn vn CV,f f-,1- V) r- vn,r rn rn c, CV,i-,,,,, V) v),, V) r- V) CV C C r- C,f r- CV,f CV,f f- CV C r-,, f- -,I r- VD CV 'O r- VD r- n vn,1- )- VD r- )-,,f V) vn vn ' Vn vn c,1 CV V7,f vn,t C CV Vn cv cv vn cv rn ci- Vn,,,f VD k - VD,f cv ' C C vn,f CV 'et CV CV CV,,_, r- kin r- v) vn,f v) cv,f cf C) C CV CV '1- VD C VO, Vn, vd C) C 1 'et V) fv - C V) VD V) fl - C C) - ev cv vd \ 1), 1 e'`) cv vn vn - -,1- V) ', ',f V), V) V) (-1 rn C (V r- 1 Vn (V,f,,, (-4 C`,X,--1,--1 vn r- c C I-- f- r- cv C,I- CV rn vn vn Vn c- vn cr,, -,, vn C C C,, VD vn r- V) 1 n vn r- - )-- C -,t,1- C CV r- CV,, - CV,1- k C "er,, vd C cv,, r, C V),1,t C C 1%,,, 15, 4,- ),fi 5 :,!: cv, ),å' I :-7-' E E wt5 C) - Cei n -, v) ) -- «Ö g t> cu : ^' I- Ö'4 7' cd -8,; : c-,j, cz: cd g E-, cl)

30 K irjanpitt ila t kes k imäärin Kk Etelä- S isä- Etelä- P hjismaa Sumi Sumi Phjan- Sumi maa -- s,--, d- \,, nc> I --, C> Cr,,--<,--, C> CP CO Ct kr),--,,n ke-,n,--4 kr- s s s,, 1- kel --, S, S,--, ts- kr), es1 kr) kr) kn V,C> Cr,, --,,,f, kn kn 1- n --,,,-; dl-,--, 1- Cr,,--, kn,--,,n 'I-,--, V:,--4 d-,--,-,c) V 1 C dj-, cp,,,z S dl- d" d- Z,:j,--, 1 \C>,--,,C>, kr), kr) 1-,c;,--, 'I- --,,--, r" C,!- eq C) C,1 C, <J",i 1-,--,,--, --,, --, --,,,, dl" C> Cr,,--,, kn 1",, c3 n,, --, C11 kr) 1- --,,--, d- c,n, Cr, dr Cr,,,,; dl- (r) cv?;j,, --,,D,,,--, _, - -, V) t - V),1, Cl, V7 ~ --,, e,1,- --, dl- kn,, 1- kr),- di- --, O' Cr, Cr, d- kr) kn kn,--, --,, h,--,,r),1-,i- -, --1,-1,, d" --, Paintettu keskiarv Kk Etelä- S isä- Etelä- P hjismaa Sumi Sumi Phjan- Sumi maa,--, S 1 kr) GT,--,,, --, 'Zi- S 1- d",--, Cr, 1/4 di- kr) kn,r),3 1- ch - s,, 1-,,--, 1-,4 "cr '1-,3 n c ~ --, c cn vd, V,,,,-;,n '"'",--, kn d- --, --, d-,, e---- q, c m,: r,,r), --,,C n S ' - Cr, di- kr) r 1-,--, r,1 (-1,:,,,n,--,,,,1 S dī kn di- cr, ke- 1 dr kn O' 'Ci",,,n Cr, V D,--, cr Cr, G S,_,, ' ',, S,, s, p dr,--, kn,--, V,C) cn 1, C) CO 'cl ',1-,,C, -- dl- -; di-,,--, --i (,),_ j SZ) V-I C,X,C) 1-1 V-) 1-1,n Cfl t-,1,, 1,e- c,, --,,--, cn rn,r) n dl-, kn kn dr 1/4 1- ',c; Cr, S,, kr) --,,j 1 1,i' S '1" "I" ', kn --, --, '-',--, kn Cr,,--, 1 p kn --,,--,,CI -, d- V:, --, Cci I 5 :cct rn :c1 cf) g (1) 1) p 1 c3 1 (1) w c ä 2 5 'R " : ''t,--,;e1 :5 :5 rd d, ---, :,,,, ' c,,-1 :_i c -,8 w -1") -,-' ' c ;-,,, ""' --> c,1 m c d, ce c c > > c >, i-1 c c? etl c'2 ' C C, -5 2,%< c - c 2 ':' c CP, 29

31 Sisä-Sumi 1-11 II IV V-VI Cq C 1- C--,- ev c yd - VD cv cv C " vn cv,-- C r- -- cr, r- C vn,, vl, u-, cr,r _4,, vn,r t -, rn,c,,,c),c, ~ VD C - 1- C r- -, C,i ',r n r-- Cr, -,,t CV C C vn VD cv' vn -, ev '-' VD C VD r-, ev 1-,-,,f r- v r-,r,5 ev --- Cl --C C,r v: c r- vz,,r r, v-,,f,o, r,-; ev r- V7 VD C C7 -, vn rn n ',, m rq r-,l - - r- rn vn r n C vn,j V7 -, ",, CV '-' tr:: v, Q\ C') r- rq - V) cd,-- vl V7 n,_, 1-,r r- cr, - ev VD 1- tn cr \ v, cr, (5 est C rn V7 vn VD r'l,- V7 ''''' VD ev c ml, vn el r- C, ev - vn e" ev TAULUKKO 6b 1-11 Etelä-Sumi III IV V VI 1- VD,,- C r-,r (l cr e-- VD (-1 'et cr e -,r v, cr, cl, r- c C n n VD rs1 C vn,r z75, -,-; eq e-, \S Vn cc; VD VZ rv V) VD Vn Vn -,t --, Cr, n C vn rn, r- r- ci,,_, VD r-,t -- rn 1-,t C 1-, r- rn r- vn VD,f - ( ; r- vn 4n -- (V --, vn rn ev - V) sd c r-,r cv c C r- vn r- C ev cv t_,t, vn vn -- r-,-cvc vn ' 'O -- C\ c n v7 C r:1 -- r- CV Cl e C vn CV C,, CI,1-,i, vi vn vn ev c, -, CV r- - r- r- CV rn vn w1 rsi,r rn rn VD CV,: rv -,--,-- Vn v7 ev C rn V7 vn rn CV Vn Vn r- (; C> - v7 - - C _, ' eg vn C,, vn,, - 1- C 1-1- C 1-,-; -- rv vn 1- r- C,1Zr - VD ev 1" VD e l ; rv,,,,t r- VD, (-- C Vn eq c ; --, -- r- ev C'1V7 V7 C n vn C r-v7r-,- 1: -, CV -, - 1 V7 c,r -, :al 11 m 6 :M 17 ei? 2, 44 - : cn, Ii cn, - -, ) ec -< -, - - (5 -, 75 r: --, ::::, ' ::::: ni c,, k cl> c3, -5 f, --, c,; rtl - - -, c, - '',2 5,, r,, 9'' cl z,?, -' p4 ( r, A 1, -,c 1 cccr,-, -1;1, 2 ''' W 4 3

32 V- IV cv vn C C V) r-,i- r :- r- c,1 cv r- r-,1- C,r 1 ;,r,, c-, r-,, 1- CV,--, C C V) (4 (-4, -, r- - --,,n 1- Phjis-Sumi,r cr,,,, -,,,, cf, CV CV C ' 1-2 CV vz,,-1 r- I C 1 vn r- VD V) V), ; 1- r- n V) Vn C C cv c r- Vn r- C 1-,5,,- 1' CVr- C CV VD vn,, --, n r) 1 C, 1- c V " r- r- cv VD vn C C Vn VD 1- r- vn CV kr) VD C C CV Etelä-Phjanmaa 1-11 III IV V-IV,1-,t d cp, c,e, w-, r, -, \ r- sc) d C C VD r- 1- vn r-,,r),r CV -, C-- 1- vn vn -, C C,r,; CV "' cv -, vl CV vn,1- r- r- C1 '4-'',,, -, kr) cq e-- rn r- 1/4 rn rn vn -, 1- r-,d cr rq rn Cr, C -,,; C 1-1- rn n V) '1-,,I-,, cj,, cv n cv r- CV t- r-,r t- 1- Vn v;,t, 4n vn r- -, r- C4 cv vn r- (--- V) r-, - r- 1- r- cl,r c; CV CV 1- Vn VD,,,; --, c C C,r d- V) cv C,,,;, 1- rq cq,_, VD r- vn VD cq,i-,, VZ,,,, "" C Vn Cr, 1- rn C vn cv C CV cv - rs1,r VD VD vn - c-- 1n 1 r- -, 1 cd 1 - ' Pd -,:,, -, :ml å 1:4 eu d 7, z? d 4T:1: cd,,_,,, - :, -4 ö '6', :cd å cu,,,, -, -- - > > - > --, '4 > ct - 2 c, 5 W >,,,_, cct rn ) -,:i) ed -' :c4 `4 d,,?, cd,- cd 2-5 -,_, -5 -cff, cd I :- '',

33 c \'ts C C v-) e,1,t vn,t rn C d- rn rn ( ; r- r- r- r- VD VD VD eq n,r r- rn " Vn r, V1 r- vd vn el r- VD,r -«-- r- C V-) C C C-- 1"--- C) c'1 r- c4,4,4,,: r, rt cl ;,, VD e ch,t,, fq,t 1--, V-) J - t--- VD ] r,,t evi ev,i- d- c, -,1-,,,-I r- d- d- es1 un cn " -,, ț C, C C vn - eq cp r- Vn rn CO VD C,- cd,c,:,--,,,-; C--4,---, rsich c;,,,tuz,n ; ejeqd- -,r) 1/4,-; k c, -,,,i,c, vn -, r'l an,_, " V-1,1,r) 1 " Vl 4-, CI",,--,,,_, V1 V-) VD e i cr, n vl r- vn VD,t,t V-) V-) C kr)e C S f ' D, ;,t C- VD e rq 5 r,1 Q\,r,t,5 C,t VD -' r, r, r-- r, r, VD c l VD 4-) cf cd exi e r,,t C VD C, 5 e ',- cs1 r-,5 r- C\ n vn C d- r-, g eg C V-) C rn r, VD VD VD r- C-- CO - vn,t C) VD VD 1 rn V") C V:, cn,4d vn vn ' rn V-),; 1- eg ',, ;,-, 1 V-) rn,t I) e,1 vn vn,,rt - ' -- I),- e',i,-, c) eq LT4 E rn S r l e - e,1,t S vl VD Cr,t ej C,t C,4 vn r e,1 rn rn VD C VD e,t,t C- 1 5 r r M1-1- VD C,t rn C " V-1 C C C Vn Vn ä sc'a C/) C/D,f f-- 1- M,, C C VD,- V-) V:, V-) C 1- VD - V-) V-),- 1- VD V-1 VD 5 VD,: C 5,, : 1- Vn,5 C- c5 ev a,,,c "',C, v-) -, v-, eq vn c l 1- vd 1-1- v-) 1 '-' csi - eq TAULUKKO 7a E 7 ) C-, 1-1 V-1 C V-1 e sc) vn cd vn r- r,1 r,,r cj, r, e, rq e l cr,: rn,j an VD 1- VD VD J C--,, 1-1-,, C C r l, C 1- C r,1 e,1 C-, C 'I) -, rq _,1 - ev Cr,, d- * 1- ' 1- VD eq C- VD C- C rn r, c",],4d vn,t ;,t vn C- -, VD vn C,, rn vn r, ; cn C es1' Cn C n Cr, C- ' e,1,t --;,; Cr V") C) tr) ' rr kr) kr) I) cv c) v-) e l 1- "'-' cr, --, - ' VI, -- --, cn, Cci 2 :3 : g m g 4-, C,,' -,,, å cn cȯi :cd :cd eu >, - ) -,- ->,,> - - x 2 :ca : ;Ei-- - :ca x x t, C) D, CC : ec etl, ecn ;\ -,r DḎ i- ṛ,,' 2 C : H ill, - ",-n, - :cd :ed E :-- r- 2 4 TA ca (z),,,,, s: A z; 7, : 5? : -,5, 6, c,,-, c,i c, '' "-4 'ågg ,, 4 Ta' =HE-,,,,,, -8 :ce, E-, E-, E g C) 4 r:t, Gn 32

34 1 r- n r,, rn VD 1 C cv VD V7 vn r vn r- vn r- c4 VD i C e vn C4 C4 s C4,r,-, rn,; C4 C4 C4,5 - (-4,,r - - 1,--1 '-' 4--1 e') 4-, - vn C4 n O C -,- rt,- - VD r- c4 C rn V1,, VD VI Vn cr C On rn C C s VD ein, vn vl VD,,, c,; VD,«r- - VD 1-,', CV Vn r- CV V) csi 1 CV 1-,,,r crs CV YD, cq (-1 r,1 n - C4, C4, vn s4d"1 CV r k s --, CV,-,- r-- C/D ,r rl c C vn r-,r) V1 C4 r- Cr, 1 C4 C4 vn c ; C vn C Vn,5 C cp; C4 vn C c, rn VD C4 r- c,1 vn \c),«"1 -, vn e r,1 rq CV V) V7 CV CV On r CV VD CV Vn V) c4 rn r4 Vn r r- O cv rn c ; r- Vn VD r- r- C c 5 r- C C4 vn r4 Vn rn b CV CV cs1 rn C vn,r V) C4 (l vn 1 /4 C4 r4 C4 4-, vn c,r r- vn C4 1- rn (-4 V1 c4 C C vn C (-4 r- c4 r- rn C r-,r rn,4 ( i C r- c f c, 1- ('1 C4 c4 cr p trl C4 r-,r -, rn,t vn vn O O r VD 1 rn CV VD rn vn VD vd 5 c ; v% r- 1- CV,-; n Vn 1' cc; C C VD C4,5 esi,i vz, rl r4 - \ c, 1 C4 C4 1' C4 1- r- - r r r- Vn C' 1- r -- "-- - CV r Etelä-Sumi,c, ej, cp, r-,n yn,n,,* e,1 ca r- cd, 1 /4 YD cr C,- VD C vn ėr vn C VD ; Vn r- - vn (-l C,t ' CV V) r- r--,,; :1- vn ṙr,5 (-,1 esi % vn c' vn ' ey d-,t cr) - 'n e ey c> f) - CV C 1 cr Vn CV 1- rn, CV r vn, C C,, O vn Vn C vn O r- 1 rn C c4 vn \Q C - C V1,",,; - Cr, C vn rn r-,c r- 1- CV '1',4 r-,,r vz, -: n ' vn,- rn,,-;; %, C4 c4 vn sid VD,C) r«1- CV , V) VD 1- ' -- r',, - r,) C -,C, VD,,r cv r- r- r- Ch cv C C vd,r,r -, s vd vd r- r- csi C C,r O vn c i r- r,1 vn C,: r-,r,]: 1- cs - % 1-,r --, v%r-- r-- v-,,- -,, - c, esi --, r4,r e'l (-,1 - - c-1,--, C 1 f, Q - c:, z,, å,,,, z g 4 2 (!) > j' '' 4 -, ti) I) w 6) C), b, O 1 'hu M 1-2 P ':' 1) S:14 Cl tn' ;evi '2 -cy :ezi :cc: - :- : -7 eu, :, 7, : 7,,4,_ 9, cr) -e) : : - - R, 33

35 c e e- VD C 1- vn VD VD VD C e, e e vn e nvn C e C- 1- vd 1- VD vn VZ C- 1,t vn - cn e e- un e e e ci] C r- r; 1/4,: e VD e- /- C vl VD e- VD vn e,t vn VD VD C V) vl vn e- C t-- ' mzr kr) fq rq c<5 V) 1- vn vncm CM VD e- e r, e C C vn VD VD e- C Vn VD Vn vn n vn scn, J'Ch'CV)CrnVD'C CM C e d cc vn C e CM Vn V) vn V) - V) - vn C re' rn CM C- rn vn V) vn e- cd cd e- C C V) C 1- vn rn vn vn c ; vn VD ct vn e e- e-,s; vn C VD (4c rsi C ltn e e vn b e e C r- (7, C 1 1,t e vn vn vn vn C VD 1- e e,,t -, ' VD ' rn ' S' ' V7 Vn :, e, e C) ',t - e vn vl VD exl v-),2- ch C Vn e C "'"' es1 " C v-h - - -,, -, V) C 1-1- vz, r- 1- rn C) - e, rn eg C C M V) e«r C- C- -«C-,45 C-- vd c 1-1- VD C 1- ' VD ' e C 1,C14, vn,t CT rq VD cf T- "ch V-1 ", Ț CT C,1 VI CO V") ct vn VD S C ' ' V) e CM 1 cs V) VD Vn e- vn,,; 1- vn V) ' 1- ' vn vn e 1- vn C vn VD 1- ' C e- -1- vn,1- -' e :cd g :ccl :ccl vi c71 :ccl 2 2 (I> vi Cö :eri a), -' a) 4,2 e 2 a <,, v2 g sr, : 21,-- 4n, C2, g) : Z -' f n (3',,,,) 4 :'' -, - Q H ca -;,,r, ->,; c', , 4 2 g 6), å i7, --,,, -,72 -,,1 rn v, 17') - 5', - 7,1 -c-, å ' 1, c5,q " I) El 25, -- A,-- 2' e- a c, - -,-),?,,,,,- :, I- - g u 2 5 r,,, -,-x - 2 2,,,,?,,, -,,, -, , E- F ',7) P4 P4 4 CJ 4 P, v) L ii ke] 34

36 Kirjanpitt ila t kes kim äärin Kk Etelä- S isä- Etelä- P hj ismaa Sumi Sumi Phjan- Sumi maa r l rn,, C rn C) CV r, g-, C1/41 CV g- r rn 1/4 cr\,- kt-, kr, ct C) c -,t r On CV rn vn e] a e1,, g- -, CO V-) 1/4 C 1,I- M,- rn rn rs1 (,) c',1 r- es,,c,, -- C> VI r r-- exl n rn VD VD,r,, VD,-,r sc, C C>,t- C CV - (-,1 1- n 1-,I" CV,I- r-- g- C-1/41, c,1 c l c l t-- I-- vn I-- (-4 - e',j k c, kr, c:, --, m,r,,,e 1, ri --,1- C r, 1/4 VD r -, vn -, - n,,, Vn C> V) t--- V1 t--- 1VD g-,1- (V Cr\ 1/4 VD -g-,- eq -- rn csl 1- C - Vngn,- r-, C1/41 1 r-- I- 1/4 n rn 1- rn,t n r- vn ti- C 1 O t C r- r- Vn c1/41 C vn C1/41 S s -,_, Paintettu keskiarv Kk Etelä- Sisä- Etelä- P hj ismaa Sumi Sumi Phjan- Sumi maa,,e) rn eq CV r r- Cr) Vn VD (V -, Vn C r, Vn V-) r-,,---, Lel C n vn,c) C Vn c,, c -,,I- C1/41r--CV -, g- n n C VD Vn C n C rn CV Vn (--- 1/4 ',I-, d Cr\ r) - kr) V-) CV r- C VD cr V) Vn rn Vn r VD eq,t r I I-- ri rq,- r1 cr cs7 Ce, l'n e"1,,'), e) r,,, eq vn eq,, ev vn CV r, r, r, r, C CV - Vn rn r- cg VD r,r C,-- rn CV C4,-- Lrl "Zi" Ln r- CV Vn C VD,t- VD,, c) r C V),l- r, I-- r- r r- (V <V r CV '1- r- r-,i- CV rn V) C r C -, CV 1 /4 C C,1- Vn -, ct - Ln 'Cr rn r V) r- tin,t- CV rn r ) VD,-- rn - -- e1 g- n g- C:S\ LO C V-),,,r Vn,r Cr),r VD,I e1,r rn Vn VD -, 1/41-) r--, C C C rn r-,r VD C,, 1/4 kr, g- C r1,- V") r, ej tl«) u -,-- '5 - 'd,, c",,3' - -( rd > ',:-, 7, -,,_, 5 af --, - cd -- rn > W,", c' g ra 'W,X 2 1,v," g '5 C71/4 C7) t, gt -, c,-+ --, g s,,,,,,, - - g '- ' :r-1,,,, n=1 cu t''' 4 E r :-: - -,,, - c, " -, cu > w,: - 5,, -,_ : C1,3 4 E <C ci), -, g)?,g r-,,, ''''' f,, - c-, g - fi "-71 '' E "t `å 'D, '' -- '', g 5 ti) {-I ", E, <C r:%, 4 P4 P4 s g 1-2 g :1 -- P1 35

37 Sisä-Sumi 1-11 III IV V-VI ce) CT 1/4 S cr -- 1 /4 O kr) --, k S --, -, /4C) Cr) -, -- e'l,,,e, 1/4,, c4,--,,t -4 k V') CO "cl- 1 -, kr) -, d k - -, -, kn -, S S ' 1/4C) )r, 1 /4 cy cr,--, tr) C c1/41 S S Cr, C1/41 -- hl S hl O CO "cl- hl CO S hl 1- k --,,- - v-) CO S S hl - S O S S "cf cr) 1/4 -, - -,, CV C 1,J '- - Crl,J r" --, t 1- S -4 kr-) 1-, d- -, - k 1/4 ',-- 1/4 )1") ' 1- v-) k d- S 4-4 d- S kr:, d --, hl 1- s k 1/4 kr) 1/4 s C,--, S V') /4 Etelä-Sumi 1-11 III IV V VI S C S 1/4 c1/41 1/4tO ci- cl- CO 1/ tr) - -- S st - si S -4 cs, - 1/4 k kr) C1/41 cn CV C1/41 - C1/41 k kr) "cl- C1/41 CO S --, C1/41 O O kr) kr) hl C1/41 -, CI 'I" 6 kri V-1 p e -, C1 k C,41 -- )r), (--,1, t"-- 1/ ("-- k -4 eq 1- cr, 1/4 --,--,,--,,-- h 'cl' I --, 1/4 S 1/4 V-),-- C I - 1/4 1 -,^^, r" , I-- -4 k -4-4 S v-1 -, v-) kr) "ci- -- Stel kn,r) 1/ kr) I-- 1/4 O 1/4 cn C1/41 cl- 1/4 -- S "ni- )n C -, S kr),nt 1- cl- *, t---,n ke-, c et s - -, kn kr), d- ', 1-,, t--- 1 ' C h hl C1/41 cl- CI )- hl,r) 'n1" nt )--,,- kr) S "nt S O,n 'I" C1/41 1/4 t"-- -4, 1/4 O 1-,- r I,--, -,C,,r), u eu 5 cu g ,,,,,, 4 8 ',--,, 4 "1-- 4 "-' a' --,- 1-- _u,,, 5 9 r, 1) c a> -4,,,, : C r2,5 5 '5- ä , - 5 t:,z, : g P, C/D 5 -ä ä CZ:, '' g, 9,,J '' '--1 '? '1) '-'"C) 9 -, 4, 4 -, 4 Q, A -c-, 4 5 c'3 "-» " '-' :' '' -, -,, -ä -c-, _, - rl) - g P4 5',,,,,, _ cn ön,,, 1 rcn-, *c-'> 61) 4, -ci, 2 ni -,-- re :cn 36

38 V-IV VD Vn C ev cv r- 1- vn cv CV ev vn C r- ev - cf 1' vn C) vn V-) r- n vn yd vn esi,c,f C- 1- P hj is-sumi c> e, vn,, 1/4 c, vn ev v) ev -, vn,, r- vn ev ev -, 1-,1- - r- vn Cr, C- C VD VD vn C- r- esi CV CV VD,, Vn (V Ch vn V1 r-,c V) e-- C V) ev rn ev ev,r vn C vn,, I"- V) 1-- cd c,r,,r,r,f CV VD VD ev,, 1- r- Vn C C- C r- C VD C C- r-, f ev ce) C 1- C- v n esi,c C- ev ev V, C 1- r- - r- V) vn,, c'4 e,f C C- r- vn,, ev,, C VD VD e-- I-- c1 ed 9 CCS VD CV C el rn VD 1- _, -, r, r,,, vn - ev 'r V) CV,1-,r, ev VD VD se+ cs1 V1 C vn VD,I- ev e V,,,,, f c,1,1- C ev I-- -, C4 Ii 41 - rn Cr, r- C C- VD VD,, C- cf ev C VD ev C VD C VD ev I-- C vn vn vn VD rn vn ev r- I-- r- V) r- ev c C (-V VD 1- r- ev rq C ("<"1 r l,,,1- r,1 -- r- (-,1 CV 1' vn vn vn,-, tn cr "1- r-,,, "1- yd,,,, ev,t ev vn,, r- t- r- -Ci _ ec,, -,,, v3 ', 1 5' , >, ;_, 7),,3,r,_5 '5 ezt ---'-a czt m -, å 8 m, > 11 R, , r ',c''' C1, " '') - -,7,i' 2, ' ', T:') c,,, 5 : 1) ml -, _,,,, c,j VI ' `- _se - > w,-- m En, -, :,-1 5 vd s O -» El w : 1-,,_ p, cl r,1 c ct ui g `4 ' -',W 2 " '' 5 ed 1-t ( -,2,- c,' l'a -W '''1 ' O,-t _, :: -: - 1- E _ r , x P - u "-, _,, et a) E -- --, 1,,_, w 37

39 Kirjanpitt ila t keskimäärin Kk Etelä- S isä- Etelä- Phjismaa Sumi Sumi Phjan- Sumi maa d- dr C a's kr) V') --, C7, C1, --,,,e,,- c: cc, - CO 1 - dl- <, CO 4- --, crb c: e-- Cr> kr>, 4-4 ct, r-, dl /4C, t"-- C> C> C7, CO s C> I kn dr 4--4 S dr r-- dt 1 kn 1 cn Ch CO dlkil,- d- dr,-,--4 ( k Cr, k SO 1 dr --, C7, kt1 dr, -, t - k 7-- Ch C7, dr,--, I---- kr> `Zr kr/ e--, - dr --,,, 1 t-- C>,--, 1C>, dl- 1C> (4-1,1- Paintettu keskiarv Kk Etelä- Sis ä- Etelä- Phjis- maa Sumi Sumi Phjan- Sumi maa -1 S --, - --,,, --4 CO kr, s t -,--, dr, -, 1 11,- cr, kr) CO 4-1 :CC '-' :CC :Ci :c : :66 :C61 c)) d 2 T) "in a/," -,n - -,, C et ' C ',5' -,-> ', 2 - V) -4 4-,,,n 4-4 "g2 1-1 g, _,, Z4,_ -z' -4 W C >, - Z C,1 ' 42 ',i rgz-cl %>,,,- u :,,1 -,- r''' '-» cl> c17 '-' : ' 4-,,,c9 '-' - Td :'"' ec 6,,, (>z4-, CZI d 4 ecl -- :, e- -,-- - t> C'C ;-;,, 4-, - c:j c'i z _ 4 <-` 2 -, " 7-Zi i< '-' ml cl, " -4,9 : C - ii C'' ee c, 72 C -'-' 67 38

40 Sisä-Sumi I-II III IV V-VI c d, ct cv C-- CV M CV C-- n,--, kr) S c,-1 <I- \,-- V) --, I-- cv cv s --, t---, - --, t-- --, h \ ',:t 1,c1- :C t-- CV CO :1-,t ' --,,, 1 1, c tn d- V,,--,Z11 V:, \,, kr) kr) --, ', O t - ` --, cv cv, cv t-,,i " zt (71 CV est h ',-- h, :1-,Ch S :1-4-,,_, ''ct CV -,,-- ' ct n --, cv ct -- a 1, vz,,f) r, Cil 1 C"" CV l"-- CV --1 V est V:, 1---,, s -, te, VI 1 Ch --,:i 1/ 4 - " e 1 1 I C, ( (,, r-1 " S -1 In Cr h ' n h, CO c -1, E cn :ci3 7) 4 r-,c) r- c:r -- c,,r), c-4 d- Cr,, d- d- C--, \, 1, C--,, -- 'ei' 'ei' ,--1 /-1,-- a \ 1/ 4 Vn C <V 'cl- 1-, (V 1/4 " ', ( V),, v-) h,c, --,,--, -1,, --,,, 1 d- 1-1 F-1 1--, C--,, s I-, ' 1 1, \,4:) ' 1/ 4 M e CV, 1111 st, CV rcit ctt cd 5,ccr cr\ :cc,1 4 a) : -, is; r) -' cc,,,,,, _ : ml - -, x ä `4 g g :, g -,,,,, : /] '!-, ') -» f''', 11,- '' c - --: z c,, ' 'D «- C''' g 2, 75 -, _, cj, -, : -- g W <1 g,,, 1:7),- '''' c l r cn C:14 2 ~ C''',,,,,,,_, cci -e's : -, >, x -, g g 5: i, :cct Ct cl) r r:4 t',-- -,,--, c c,),,,,i -' -,r, 9, _, cct ''' cj ta, r '-' --' ""' ', 4- "4 1-J > cu c,) x g -s,,, _ g g g :,ccf cn 1:1 :,d t -,- c c,--, 2 - Rj c:l" -' c,j c -,,9 > _ 4 g -- CU c',1 c _, _ `'' ',I m m 39

41 V-IV -d- eq r- cr, kr, :1-,r-) kr), O cd kr) -- r- O kr) cl- Cr, C:, e1,, \O --, kr) --, -- P hj is-sumi 1- kr) ce) O :1- --,C, t Cr, Cr, O kr, t--- 'd Cr, el /-,--, kr, t-- kr, 'Cr L---,, ce, c-,,, --,, Cr cr,,, kr, r-- O, kr) c cr,, O ~ cel,--, cel z-, C, Cr, kr, `" O -I- O,t kr) ":1" --, i :1- --,,,, <I1 T1 -,_, LI Cr, O --, rn,,c --, )C,,,, c, Cr, kr, O, --I, 1, -- Kr, 1 ),1- -, 1 1, ;-, Fcr;) ml 2 2 c, ffi,a : ce - g 3,, v) "' g,1 rn I) : ', tij -:-,', --,, v) v, _, el) ''''' ;1-, -- :4 E 1,, ed 5,,,r : c1 g :ed > ert af Cl ""»,- :- c ry,2 ai >< 4; Z" " g t i, > csi v) :c, 73 '-' c 5 1) 1, :cd ' 6, '-' :, -:-' -- -n, cn v, el) cd ----;,4 -,- ed c'3 cd ej 5 4 ä t),, csj 42,) c-e3 -' :2 cl 7,3 P, :cd v) el) cd :cer ' + 1> A cll " --: -- Ltl k _ : g e -,-- el) '', " -,_- 1,_,, cd 4

42 P hj is-sumi v") et O' t-- et 'et ~1 T-1 sc c t kr) m kr) Kirjanpittilat keskimäärin C'C 'r c,1" 'et t-- VJ el" Ce kr) \ 'f, : cl Le) I kr) tr: <I- r-- t-- CT,e1- et kr-1 ed E S:4 :ed :cd ed c/) 41

43 T k d- - s 4- --, c I k kc> --, --+ s kn --- kr) --, s --4 Cr\ -- sisä-sumi 1/4 O kr) -'C d" kr) C>,--, d" O ''Zi- CM dr --, CO O Cr t-- S kr, kr, ''er 1/4 kr) kr) C, S -- O O V,, 'et S O -- CO,--, AULUKKO 1b Etelä-Sumi 1-11 IV II V VI d" O kr, kr) 4-,,-) -- --,, kr> S C> dr `er S d- d- kr) d esl d- d-, \ v-) Ch ke'), kr) -- k O 4- fn dtkn O d- Le) Cr\ -- C> \ 'el- kr, s s S CP) Kr) I--- k, ) dl- S S kr) kr> k Cr, -- kc> d" k,--, 1---,-- s,-i -- 1/4 'Zi- I-- k --, 1 -- ec -_ -4 -,, :-: - cu ct, : -- -, -- u) 4 a :5 cn `--, - -ct ',_ fl -' '5' 7) ; - Z,, 4 cl :e å cl) :" "' 5' c`i - ac'2 Pi r, 2-5 cn : w :, 1 > - 4 4:4 4,- ' -<, ,,i 'c ''' : c,4,, - å ` f/3 cii fi,_, O -,-; el '-5 :S1 u> cì > =P cz: 4 " RE":2:7 cvl cci CI) 42

44 P hj is-sumi :11 IV V-IV \ d-, t---,, d- el d-, a \ d- :, kr) c1/41 d- \ (-1/41 :, t--- kr: --, d- : \ d- : 11 'cl" 1/4 kr) t - c1/41 d- 1/4 C`I d- --, C,ZI' CV kr:,r), d" "" a d-,r), 1/4 d" \ : :, TAULUKKO 1c Cd 1,, 7) W 1E1 /1 :--, (V (V (V r-- d- d- r-- r-- :--- c cr, d 1/4 kr),-: --: 1/4 \ \ \ el,, 1/4 kr),zt kt-) 1/4 e--- r---,, t" (V 1/4 d- kr: t - c-,1, kr :,--- kr) t---,, 1 : : : : ca "C1 - : CI) (L) LI) S4 1, -r, '-' -,=1-2 -" ' > i'85 -' t«,-» :I 4 ca --: ca - : :ca -,, - v, ce) ' m :ca 2 2 ') 3 :, -,--' : 4 9 c,) * : Z" c-,3 4 4,,,,,,, - ",, ca e :Ccl 2 c :, -,; '' ri5, cn, :,,,, 'czt $,T)' cct 5 : n,, å - CI3,,,,, :1, 43

45 P hj is-sumi d- cr 1/4 fl m 1 1" I"- r t, T-1 T-1 (,) -1-1 Cn Etelä-Phjanmaa C,1,r) - 1/4 - Cfr C` 1 C S 1 CO C 1 C Kirjanpitt ila t ke,r C":1 Cer Cn :1" Cr fl r" r-1 Cn Cn -1-1 rzt- ct m C-- O' (",1 trr Cr, src) - Lt-r CT, rt) e I m kr) ccr erj C n 'et,r1 'X) ',I" Cr, rrr r r f C rrr - cs1 csr -1-4 : e:3 rti re:j' ezr tr z cf cc! 74 4 '711 :ml cn : ccr :crs P-1 44

46 tz r--, t--,- -1 se) kr) ted kr) 'et, I C --: C71 1 "1-,-: 1 C",--, sisä-sumi 1-11 II IT s, ' sc: te:,--i 1-1 C,1 r'l -dd- I---, c-1 kr) kr: ' C, d- t-- ', ) 1,--, --1,--I (--- l'- t-- kr) -, --: - -, -- -O- 1 /4 - --, kr) ',-),--I 1-1 r - 1, I t--- -ei- -, ' ', cr, -- 1 tr,,,, ' C, CP, -Ot--- e-1 :- C --, --I Etelä-Sumi IV V VI t---,--: --: c: \ CO 1/4 C271 cr, kr) tr) 4-1 :- t-- t-- kn d- --, --, VZ: 1C, d,--,--1 "Zr,--,,--, cr, C tn -:,- --< kr) ' kc kr) Ln kr),-: --, r-- S -: n v::: t - CO i---, d- 1 c kr) h 1-11 III e,1 1 dt- kr) - el-,, e'l e'l Crl d-,--,, ', kr) sc) ez) :- --, kr) cl tr) S CZ '-' -, I 1--,,--: V:, ":1" s I d-,, ^ Csl r,r4 -,,, 4,, - 5 -,--1 :"7 -- t1) -9 ed a,- -- :""ä c,j "' -:, ' ecj ;-4 -?:,, -, - a) 3 :', :,-; cl,, --, -i " ''',,-- cvs,, cd,,?_, 65, acal 4,r :eat > :c ::=2 J c,j -,, ed Cei -, 474 : +-r r4 2 -:-: ce,j,, R u :c 8,,;- >,w :::,, ca,=, -, ed Cei t, - : CA : a) cd,- 1-1 w,,,,,,, : P, :cci > --a ::::-,, ei ;-" -, - ed 45

47 P hj is-sumi I-II II I I V V- IV ' C -) s -,--I 1 k,c) d-,--, ( Cr,,,_, d- Cr, r--- v'l 'r,--,r 1 tn C) 1 ) k d --, --, - -I 1 kr),--, cr, "Zr S, C\ 1 "1",,4:, kr) c-,1 --, C 4 -, kj:, r- d t"--- kl, )-, c'4,-) -) sl sl e l \ dr S - I d- kr) -,_, -I,, 4,,,-) c 1_ Cd C>, sl d-,, dlv-) \C) k e-1 d- V:,,,,,1 PI' :c,,,--,,n ' t---,e1 kr) sl ',r1 cq -, cp - -, Le) d-,,_, d-, I-, -, -, r-- r C 1,,e-) , '' -, : :74 -,,r CC$ I c J,;:, - : rä t',d `" -'' cl)1 r:, ::1, ) Ii 1-15 :, 7, -,73 - vl ', "1 1- ) '' Cd cc1 --, - Cel T- i - : -' - :: ) Ce 1:7 e U, - I 4:: :: ` Td, -,- v) :c, s:l, 6 - " I) --, _ - -,,-i, (I) v) 4, "" -- cti ccs -, C,3 ", 72 1 e, T- t,r :cd :cd > : ::=P ed :es -_,, -ti u,,_, c,j E m - IA 4 :- r, :cd C: -:cd >,s4 : - ez: c,:$ 7') - -, -, cn " cn -, " t-: :- 1-4 :21-, ; C2 c,d > --,, e:t ;, v) 7,',7 -=' r4 """ c',3 cd E-1 46

48 8 14 C Vn ",r) V1 -et,n V) -- )--, (l tn,,o- S -- \CS \O \O e,i ci es1 e1 er --, C) 1 C )- V),-,r,- r- c r-,r -- -I,C, t-- tn,- --, tr,, v-1 vl ci, re; rn eq 1,- 1 1, t C V") V) `et,--, ct V ") 1 ^ r-,-,t 1,--, rn,, el exi,r) 1 c; c-;,- c-,,t V),t Vn C r- te) eq "Zh v->,r) t--,,,,-- l- S 1- er vn,, te; vn 1,t kn,1-, c ' <I- V''),f) ct C V1 t-- m 7 eq,- I" e--, `et 1 'ei: mer ke1 sc),1" C; V1 1 ee ; 1 ":1,--1 --, 2 CeD C:e) e i ui r C7, g 5 1" - _,,,,,,, -, 2 cg" d 5 cd ' 2 3? ---«*, Z-,,k, ) "> cr, :ccr fi M C4 ed 6) 6) -,_ i-- ''' 5 6),--,-M d - 1) ) d : -4-z A2, å : ),, :c>' ibr 5 5 : 4, :ö 8 7,, :15 -', -,, r, --,,':+6r,7, 2 -,,z, -,,, b 2 fi 5 2 di %1,» '5 '5 '5 :c c) " ;E; 15? B ':' fi EE E c ) 47

49 - c) S,r) V:D kr") -el" -et', d d- S Ch a, Cf kr) -, -, ^,,t- - vn,i- kr),-, d- kr) rn,c, -- C> Cr, --, d- 1,C> 1 CV, - -ci- --, c>,- 1 /4 cr) cn d- kr) cn kr, 3 C> "et',r) ki"1 C i C as C> S C, 1/ 4 r1/41-1 C, T-1 r-- 11 e11 OC; 11 v-1 T-1 1 C kr) s D s krb v") d" kr) "er d- C>,-+ S kr) d" S kr) C> S CO -, k " r" d" V) -,1' S CV : r-1-1 : d- -- V") "et 1 k 4 rn,r) S, d" d- t-- S -4 s s, s -1 r I r-: -,-1,,-- :,--, kr),-- S kr> s cn kr),4:> S C, CO,--4 CV S 1 V) t-- --, d d /4 e cs, ui T-1 c,j cy :: 'Ei - "' -' ed -' --' c,j, cvl 5 ck) 1 d 4 2' 4 c4-2 :=: :7,' -, >-) 5 = 5':: :,,ib),?" 5 : -' : : :Ö» cj ;_i : ' -- ' >,, t, -,: `71' `å) ''' -',:-',<9 1- å,9 5 '5 :c 2 2 > a--y, > - c--',3 '6 4 ZE:', ZZ E ", E'll c7') E'l' È I: :: * r

50 t-- O CIt-- vn 4-4n I"- C" VI u,f; VI C eg 1/4 vn d- 4- Ct C C,t es1 C 1 /4 S 1 /4 kin C>VI C d 1 /4 1/4 rei ct Lri ct- 4- ) CT m C WD 1 1 CO C),, gl rn,c, 4-,4C,,, ct C rn Lt1 rn d- C; 1/4 V:, c I,:: d- C; rn (-4 rn C C,t,t,4n V1 M:), s- 1 /4, 1 /4 s m 1 V') S -, 1- -, m,, er; rn rn c I _ 1 /4,r,r ' m r,/ - rn r I ci rn vn ca,j,'»'', c,2 :'5" '8)" 5 E >, 'EP 'I> 1) ', 4 4, _ c,d ;n:f > > cd ) 2, 2,, );»I ', E>:m : b, :,,,, at", ' :5?:;' -i, ", :C1 2 :'85 cn 4,> rn 4-, er il:i cn j, ed 44 -C1 4 > c c ' 4 CU :cd 6> c6 cd cd Tuy 6) >?":" :cd ce) cd :C :: cd EE ac,r : cd cji cd :ccr s, :cd 49

51 VD Vn CT - Vn,4 c5 c5 c1 OO Etelä-Phjanmaa c- cr; v5 cr, tr) rq C rn rei j C VD \C rn C CV C; C; C; C Vn VD VD CV Cl C c V5 ' 45 j c I '- cv VD vn rn VD VD Vn C C5 CT -4 <5 c5-4 i, CV vi v5-4 rq CV V:, C CT CT CT CT v-),zṙ rv C CV Vn VD <5 VD c5 c5 ci OO,i VD CV Vn C ri <5 r i re; CV cv - c- 1 /4 cv c cv vn ev c- C\O D c5 c5 <5 c5 OO i g rn eu g 5 7, 7 7 g 7- > C-d; B 'E 2 a" 3 ca ö >, > -I -11 :7 7-7:3 51 g - g 7 Cd Cd -rd 2, E E5g1 ;- ea -,el Åi > -, - x 7, -E _ - " rd -, "-' :Cd E ; -,A E 2,' c,: : - cn g 's:, s :-5, 4 ' ' ms re g 'ezi g Q ) 2 ci :1 cc, g c J m c,: g a) g ej g g Z C 7),-1 4 C) 4 5

52 T,,,_ r- C,] t-: v-; c5 n eq Cs1 e- rn vn ci- r d vg cj g c,i d,- v3 ry rs <5 v5 <5 r I e-,r ri c5-4 r- el (5 - e] d cl) :c,!j,n, --, c- CI rei exi r i v5 C - :1-,t: VD,1 rn eri, r- n S vn C csi d v5 ei c5 r4 rn,1,,, esi, vn cy,t ry 'cr - ev ry rn eri m rn,,j- ei r,i, ri c5 C ri,1:,, r4,r,c OC; C r-: C i :1-,--, r- 1 (--- d <1: ("4 kri C d' e,1 s r4 r's, 4 rq, ; rg AULUKKO 13b Etelä-Sumi I-II III IV V VI cr, r- _-, C4 Cl v5 --", - rsi <5 r-, kr; 4-; <5 <5 kr: -c -: rn rn rg v-i cs cy vn ri - r C,1 rg -, C -, v5 v:' r-, --, rn YD e c i,i (5 c:', -, eq vn --, vn, rn 1/4 1/1 V) c5 -, ; r ri vi -: v-; cr;,- ry r- r rn vg c;,1: cti 1: v3, - s2) ey, ry V), V) v5 r i -, r i e,i -, rg c: e,1 ei cri -4 t-:,i ":1- ḋ- r l -; (5, :r V) cf- O r- vn vn ci v5 ei r tr) - vg c; -- -, r---: vi c5 r- '1-,, i-- c,e - c,-; <5, ci r-- :1- CO e,i <5 -, vn r i, r-4 rn e5 <5 C,1,C r i c5 c5 C r l,- (-4 ci Cl r ii cd cd,,t: c5 V") -- C v5 c--: C cri el cr; 2,) z,, m,2,l 1? M , >, 4::, _, : 22 2? 2, I '5 >, 4:, 4 2 I >, L'i "C> i-r: 4,2 - --,n '' m 1 $, 4' cd ccl PI -:,,4 "C-- t; -c-ö -2 ",'y,_, ji_2 g, H :2 -,%, 4 cr] 4, ä :,,,,,,,, ccl cy cct 41 4,41) å 4,2,,, 2 >4 44 '?' C) >4 Pl 42 '4 :4,2 2 Ii "å H 17, cd 4 :c,,,,,, :ckl -5, M -- ä 4 ä 2-,,,,,,, 221 -, M fi g:1 4 :4 'II, " > cci ' 4 5 :,,,t cn >- ccl us å > 4,2 51

53 P hj is-sumi III IV V-IV trb evi eri (--: e4-4 rn OCC zi c5 C C vn c?' CC, d C-,,C eq Vn c,i v-i - c5 ei OVC c5 e4,45 5 e-:,jd rn vn, - C i, d evi i,/d C- C vn C cri (---: '' C- C,1 d c -:,-,C rn --;, h' e4 c5,- ; VD " c5 e1 (-4 c5 -", C vri (-4 rn d rn 1 D E, Etelä-P hja nmaa 1-11 III I V V- IV C vn ei ei vn 6 vi 6 -,,-, rn r-,,,, r- -4 cri c,i- 4 - d c5,:l: V-; e,i -- n rn C eq vn -- C-,,1- e,i er"; "ct: -- Cr, -,r lid 1-,r; - -, ci v5 d c,1 r ei r i 'I- kr-),r) c i cvl cvi --, --, C C- vn cl: c,-; - -- cc C,1 c> cvi c5,,- t--: 'n r ,, -4 - d,-, c,i c5 (---: ci --, a),,,, D, 11 C,J : - 1 ei - : M M M> ",:: CCI g -,-",y, 4-, ^2 v, 7,3 $, ct7 -, '' M g, 5 g -c-',,, 4-, 7, d '-c-d ;, 2 e:$ cn g eej - -, 4-, c, 3 E ;, ' -- 5 å ba -, e) - -a» c, ti P - a "" ' " $ - 2 ''' - 4 g 9 E e ; I --, -2-8 z -v)-,-1 c s, g " - ' f, 4 b«-' e e9, rx r:,,, cn, 2 :5-5, xcl a 2 -=,' -1' -,,, g M K cz: g >,, cz c cz! > g 52

54 ,t rn vn n r rn C rn C1 -, rn (5 rn C- VD g C1 eij c'2 73 g 5 :ei el) On c1 CV f CC- CI1 tr; D 11 cs,c Lin C- Lin C> 1 rn tfl 1 M C> ti'l ce"1,, S d' vn vn kr: Lin,, : 5 CID C1 C- LO 1 : kin 1 c1 cn C C1 k C1 1 1 On C,1-,1- O 1,t c,1 c kr: -, 1 On 1,, "dr I kin k C3> Cin Cr> c, rn rn Cl) un VD VD C-,t C C1 C1,t,t C1 VD VD Vn Vn C1 VD,t C vn VD C5 C1 C1 "' On C On -, C- C 1 kin vn,t On rn Vn VD,t C vn C1 rei d tr) d , C1 C1 V3 C1 C1,C C cl VD vn C1 VD vn,c Vn c1 V3 - rn Lin '' -, C1 C1 C),1" CS,,h Lel vd c- vd VD Cf> c1,t C C- VD vn Ic") -, VD C1 c VD,; kri vn -, -- -', C-: ei :ei ezs 5 :;` 77 kr) 53

55 Sis ä-sum i 1-11 III I V V-VI Etelä-Sumi 1-11 III IV V VI >- < c, _ M '-r,, g d 5 ' :e3-4-+ u) 1 $ w ,,-:; ><, ) :;52 fi 11 '1) C4',g 4 K - a- c2 ":3,, - 1 -g 5 b t) ' i a) :- - - :ca '-'? --,/, :Cti V cd (1-) ' 8 ft9 8 fl c,3 ', ' P I? A - -d cd, -:-' cd, cd -, I) tr- - x 2 W W c''l 1 C'l :51 1,, 54

56 55

57 Maatalud taludellis tutkimuslaitks tiednantja Research Reprts f the Agricultural Ecnmics Research Institute 189 PUURUE, M, SALLIE, T & ALASTALO, L Mahdllisuudet maatalud kustannust altamise 18 s Helsinki AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA 69 s Helsinki 1993 SUMELIUS, J A review f the literature n extsificatin - the argumts and critique s 5-3 SIHVOE, T Ktieläintutannn eettisyys taludellisa tekijänä s MAITOTUOTEMARKKIAT JA ITEGRAATIO 66 s Helsinki 1993 YLI-JAMA, M-R Eurpan yhdtymis vaikutukset timialan rakteese Sum juustmarklcinilla s 5-24 TÖRMÄ, P Maittutteid kauppa EY:ssä s AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA Kirj anpittilj tulksia, tilivusi s Helsinki 1994 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA Kirjanpittilj tutantsuunnittaisia tulksia, tilivusi s Helsinki MAIDOTUOTATO MUUTTUVASSA TOIMITAYMPÄRISTÖSSÄ 98 s Helsinki 1994 HIIVA, E EU- jäsyyd taludelliset vaikutukset maittililla s 5-6 HEIKKILÄ, A-M Maitkiintiön hinta, s VILJELYJÄRJESTELMIE TALOUDELLIE VERTAILU 51 s Helsinki 1994 SUMELIUS, J Fertilizer expditure and prfitability n the grain prducing bkkeeping farms in suth f Finland s 5-12 KUOPPAMÄKI, Integridun viljanviljelyn suhteellin kannattavuus s KUPIAIE, T Peruselintarvikkeid hintaert ja kansainvälin keskihintavertailu 7 s Helsinki TIAIE, S Maatalud talustilastt EU:ssa ja Sumessa 71 s Helsinki VIHTOE, T Maatilayrityst tulslaskta ja tilinpäätös analyysi liiketalustiete metelmin 97 s Helsinki AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA Kirjanpittilj tulksia, tilivusi s Helsinki AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA Kirjanpittilj tutantsuunnittaisia tulksia Tilivusi s Helsinki HYVÖE, S, KUPIAIE, T & PIETIKÄIE, P Maaseudun piyrityst strategiat, muutskyvyldcyys ja tulksellisuus 7 s Helsinki VIHTOE, T & HAVERIE, T Mnialais maatilayrityks tulslaskta 11 s 23 Helsinki 1995 TRADE LIBERALISATIO AD ITS IMPACT O FARM ECOOMY The Fifth Finnish- Baltic Seminar f Agricultural Ecnmists, Helsinki, Finland, s Helsinki IEMI, J, LIJAKUMPU, H & LAKOSKI, J Maatalud alueellin raknekehitys vute s Helsinki AJAKOHTAISTA MAATALOUDE YMPÄRISTÖEKOOMIAA 119 s Helsinki HIIVA, E Maatilj tulkehitys siirtymäkaudella s Helsinki 1996

58 ISB Vammala 1996 Vammalan Kirjapain Oy ISS

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA

hydiiill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 TIEDONANTOJA hydiiill TIEDONANTOJA 192 1994 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1992 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

MOOTTORITIE LAHTEEN. Yhteinen tie yksityisellä rahoituksella. )8 7/&/iA1oo

MOOTTORITIE LAHTEEN. Yhteinen tie yksityisellä rahoituksella. )8 7/&/iA1oo MOOTTORITI LAHTN Yhteinen tie yksityisellä rahituksella )8 7/&/iA1 Landentie n liikenteen valtasuni Nelst!e n liikenteen valtirn, yks maan vilkkaimmin liikennöidyistä väylistä Tuhannet autt nusevat päivittäin

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (27.3.214) Tehtävä 1 7 4 8 1 1 3 1 2 3 3 2 4 1 1 6 9 1 Kuva 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[] = v[p] d[p] l. max i p 1 {v[i] + a i (i, p) E} = v[l] +

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996

Palkkataso ja kokonaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Suomessa 1963-1996 Kansantaludellinen aikakauskirja - 93. vsk. - 1/1997 Palkkatas ja kknaiskysyntä työttömyyden selittäjinä Sumessa 1963-1996 MKA LNDEN VTT, vs. prfessri Helsingin ylipist, kansantalustieteen laits 1 Jhdant

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 54 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, P AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 977 ELSK 979 Maataluden taludellsen

Lisätiedot

Väkirehu- ja valkuaistasot. ympärivuotisessa sisäruokinnassa. Mayạtta Suvitie, Kalle Rinne Sirkka-Liisa Rinne, Hlise Ketoja ja Hannu Tuuri

Väkirehu- ja valkuaistasot. ympärivuotisessa sisäruokinnassa. Mayạtta Suvitie, Kalle Rinne Sirkka-Liisa Rinne, Hlise Ketoja ja Hannu Tuuri Maatalud tutkimuskeskuks julkaisuja S A RJ A Mayạtta Suvitie, Kalle Rinne Sirkka-Liisa Rinne, Hlise Ketja ja Hannu Tuuri Väkirehu- ja valkuaistast lypsylehmi ympärivutisessa sisärukinnassa laidunrukintaan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Osavusikatsaus tammi kesäkuu 2015 Timitusjhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.7.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki

ASETUSKOKOELMA. .. 2$. Iraki I9I9 SUOMN N:o 133 ASTUSKOKOLMA. isällys: Laki tulojen Buostunr&vBrosta vuodelta 1gI". tulojen Annettu Iraki tirostuntav reosta vuodelta lgl8, eisingieeå, 7 päiväuö maraskuuta 1910. rluskunnarl pä" ätöksen

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

~ metsänhoitoyhdistys

~ metsänhoitoyhdistys metsänhityhdistys metsänhityhdistys Arvi metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Plvijärvi Stkuma Jyrkkälä 88:37 4,8 Laatijan allekirjitus Plvijärvi 6.6.2014 Lisätietja Leppänen Kimm Käytetyssä

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAAN AJALTA

KATSAUS TOIMINTAAN AJALTA 19.8.2008 1(8) KATSAUS TOIMINTAAN AJALTA 1.1. 30.6.2008 Maksutuln kasvu yli 16 prsenttia Vakuutettuja lähes 200 000, kasvu vuden lpusta nin klme prsenttia Hitkustannustuls erinmainen Timintapääma li 30.6.2008

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina

Taulu N:o 221. Torille tuotujen tavarain keskihinnat Helsingissä vuosina Taulu N:. Trille tutujen tavarain keskihinnat Helsingissä vusina 9. * T a v a r a l a j i Yksikkö Vunna Vunna 9 Vunna 9 Mnf Naudanliha, ture kg 6 6 6 palvattu 78 7 Lampaanliha, ture 8 8 8 99 9 palvattu

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4

PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS PAIKALLISKOETOIMISTON TIEDOTE N:o 4 Pirkko Manninen ja Helvi Marjanen: Porkkanan hivenravinnekokeet paikalliskokeina 197-1974 HELSINKI 1976 Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK)

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 35 THE AGRICULTURALECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 OHEISASIAKIRJA Pela 28.11. 2013 PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 30 Perusturvan timiala Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

1 0-11- 2015 J /3 /I~

1 0-11- 2015 J /3 /I~ ~ OIKEUSIISTERIÖ TULOSTAVOITEASIAKIRJåc/3 16.10.2015 VALTAKU i\:~,i.',syyn~jäj~virasto 1 0-11- 2015 J /3 /I~ VAL TAKUASVYTT ÄJÄVIRASTO TULOSTAVOITEASIAKIRJA KAUDELLE - 2019 Oikeusministeriö ja Valtakunnansyyttäjänvirast

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2015 Osavusikatsaus tammi syyskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.10.2015 Sisältö Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Pgxs\ Tilinpäätös. Sisällysluettelo. Liitetiedot. Allekirjoitukset. Tase-erittelyt. Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L Luettelo tilikirjoista

Pgxs\ Tilinpäätös. Sisällysluettelo. Liitetiedot. Allekirjoitukset. Tase-erittelyt. Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L Luettelo tilikirjoista Pgxs\ Phjis-spn Pnsi ry Y-tunnus 0931104-0 Tilinpäätös Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L2.2015 Sisällysluettel Tulslaskelma Tase Liitetiedt Luettel tilikirjista Allekirjitukset Tase-erittelyt z 3 4 5 6 7- Phjis-spn

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot.. Tehtävä Edellinen tehtävä voidaan ratkaista mm. Bellman-Fordin, Floyd-Warshallin tai Dikstran algoritmilla. Kyseessä on syklitön suunnattu verkko, oten algoritmi. (lyhimmät tiet

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Caverin Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Talusjhtaja Antti Heinla 16.3.2015 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinanäkymät ja tulshjeistus Taludellinen kehitys Liiketiminta ja strategia Caverin

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot