Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttökelpoisuustutkimukset"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N: 3 Pehr Ekbm, Arv Myllymäki, Jrma Rautapää, Katri Tiittanen: Tuheläinten trjunta-aineiden tehkkuus- ja käyttökelpisuustutkimukset vunna 1974 TIKKURILA 1975

2 Maataluden tutkimuskeskus Tuh eläins as t Trjunta ainelain edellyttämät t ehtävät Tutkimustulksia vudelta 1974

3 Sisällysluettel öljykasvit Taulukk Rapsikuriainen 1 1 Trjuntaainejäämät kasveissa Brmfssi 2 2 Dibrmiklriprpaani 2 2 Sivu Dimetaatti 9 3 Endsulfaani 2 3 Fenitrtini 2 3 Frmetanaatti 2 3 Klrbentsilaatti 2 5 Malatini 2 4 Metaldehydi 2 5. Metksiklri 2 5, 6 Metyyliksidemetni 2 6 Naledi 2 6 Nik tiini 2 6, 7 Tikinksi 2 7 Triklrfni 2 Asunnt ja varastt unekärpänen 3, 4 8, 9,1( Vaate:ki 69 7, 11,129 13, 14 Rhmukuriainen ,17 Einkalkuriainen 8 15/ Riisihärö 8 15, Keltavöinen turkiskuriainen ,17 Russakka 8 15,16,17 Rtta 9 18 Trjunta-ainehakemist 1992

4 t 6rjwniakkest labratrissa I 9-1 r : > -r-, d P. u : : -p : 11 (1) u r<i) c 4-, 4--1 :d.p 1.-' C Cl) : :d cm W _ c , E I),. W 7 -r-i Cl) d.,- 4 :. X 1 Fl 1 a).11 M 9-1 -p Cl) LIN Ti. 1 --I -r1 4.5 W r4 :d u rd W X X -r-1 $ e >i Ei ai -r-, f: r1 VI d d r--i r-i -i-, 9-1 Qii c 1 ra.-1 S c., 1 ). c)., rl 4 rd i-{ -,-1 -r-l c) t 4-,M :ti :Cd s...,..,-m :c(3 (I> CI) $1zl Cr? -p -d (1) r-d cd :1 - t, - P : u 1 Teh % vrk:11 'kuluttua 1 :fd LI5 f-4 LC : :cd t. EI X 5-5: R J p:1 C) C) lo c- 4- ON O- re Cr\ 1 tr, T". IIN C\J t-- trk cn! c. c() CN r- r- L'^- 1,JD kip N (11 ON n C(N Cr1 tel 1"-- VD e ten (1.1 (33 (I\ t'f1 `d-.;.(^ 1 1 C\J e- LIN V-. C DP.114 a T)5 Slc C1 C) CNI\JD = V" LL1 U1 tf1 111 LA LL1 e e- C-.. Lf1 Lf\ tn Lfl 1-- c--- e C; u -1-, -r c' 81).r1 4--t - +' E-1 :-. I u ri ri k f-i $1.' rd t-i )1:z per, 8 2. ;-1 P X 2 rr u "P LIN, ccl LC1 c

5 cd -4) -.4) X.- p -.1,ri 5 M t I at 4-, ar r-4 >,r-1 Cd : X -.-I 1--) r-i 11,1 c -,--1 m.,-r :c3-1 X t-- ca te\ tr, an k k.k.. IIN e 6 V v v v v V V V 'd izi 'd 'd.-- 'd 'd -1-) -p 4-) -p4-) +) r4 ri r-i r 9-1 ri r4.4) 4) 4) -1-1 ri r1.1-1 r-i rt r-i r; r-4 -r4 Cf) t r, tf) p ta 4) (n ) ( 4) X cl-i X c X F S-I 4-4 F-1 $ f-1 ;.-1,Q ' >a : rl 1 1 1;1 1 1 : : : : : : (4-p (4 +3 n -p cn +2 (p ).4-/ :c :c45 4):c3 4):c3 4)45 Pr I:4 Pi P., I:2, P.. P.4: :1-1 zin C ei td.<. 3 I : : :.{.3 P4 fl. \. - 1^- Irl ) t -r-i.m 4-, -1-) '' a3 _ : e. N CD - c Oc7.... N r- N N CM cm N cm, , a3,zt :ei +., t"- Ci-4 1 LI) :4) s- :;zs 4-1 as -ri :ö "1 43. (1) : +3 m rd, i,,,_,, a.) n t 4, al 4) 9-1 ) F-I : M 9 :c r-d,2t c rd I r-i L.C1 r, I c\! I c c) -1- I-1 M.:- F...r. 1 ' Er -.4- II CM +-I (r) c c 1 r-1 al S-4 E-4 P1 Valmiste 4)..--,. rcs a, -,-1 c5 c t). tz ca I I +' 4-1 4) Ir1 +-I cm., -- '---- I 4 Lr. cc '45+' 6. Crl Cl r- cm I -,-1 1 -,9 4-1 X r-1 ( ,.,1, : t4t (45 4) r-i rcd,-i I X 4 X blo 4 X c Pr :c3 :4141 $Z = I-i 9-1 ::._-4 P.-1 :c l p (f) -..,--, X 1 X,..., Lf1 IC1 N N dibrmi-3 k1riprp 19 % Neman

6 ei td..<.5-3 z1- IP% 1^C N ), cri cri t rek r c cö.cö 4-1 cf-i c r--i. c3-1 ei.*.p 4-4 : cf-4 :a5 r-4 -p 2.., -' r'4 :d u) :5 -cs r u) Ei r en (1) ti c,.9,2 ),c1 e) I e) p,..l _,., P. I r... -( Q,.) t : : : :cci :ccl :c3 ä V> c c.) a>,:p P+ R1 PI d :.> +) 4-) 4-) +) 4-> ) al >, -i-,.--.. C\I cm CM X C I CV -r-1 I-I (Oli C() ci r-i.r1 3 ;.1 c1-4 CD ) 4-1 N-metyylikar Valmiste 4 % Rxin 2 x.7 /pensas ci 1.7 /pensas Fenitrtini = dimetyyli-:3-metyyli-4-nitrfenyyli-fsfrtinaatti.315 /Pensas k C I... c C--- r--. Ls- 1 l. CM I C \J c3-1-3 af P. I 5 af :1 ci..., - I..1,..., (I) ei 4 CdO, P4 ta 4:-) r-1 4 (1) II -1-1, ','-i O ) 43), -r-1 t P-4 F-1 1 I Cd ci(1) r-i > cu..., ) r1 Ei p tr\ 1 1 cr% - i\ II kj

7 \ Le \ 9 Cr\ I I : : : : : : 4' 43 :Ci3 :a3 :e3 :LL5 :c3 :d EI EI s4 Ei ö EI c u> ta (1) (1) ) a> P, P4 P, P,. P. 1 r > c d -I-5 ---",,"-- -I-),^^, p -p.- "-,..; 4-1 X +5 X X X X X F-I (1> k P k 43 ) F-1,--1-1-, ui : d X - k ) F-1 -) P, X,----, i i -) >a 43 - N X 1 1 r-1 k.c. r--1 -, -43, r-l.r. -1-":3 U) ti.\ k.1d r-1 e) >>.,._ 1.--I ri Waj tr, ) ri N 9-1 > F-1 I T K1 4-4 CV c- -,-I d AI I-- : > :d :d,m. : 4-4 CV : u3,11 La d ei :d X d d d : r i, d u] d X -r-- ti),..._. d d d to sl $::L,... 1:4...- p., --' P.,---, P-...., 1, , cci cd.. t..". -1--J t j: N- N- t-- t--- f-i.1-1 +, M 1- N Cr\ N te\ N til / ) m,. c c "., Ti :.-. :: C1 = 3 ri >> 43 1 >-. ca a>..---i. t.: t.: ts :.. t :-. t-- :d 1. 1 t--- j r1 (11 1 (11 : C14; 1. ) -r-1 C--- :t CV 1-- CV :1 :1 c--.1:) 4 P4 c as..--, 3 X 14 X ri 1+' 1 cd *"... k.., 'M :C;) r--1 tid -(5 W : 1-, 1 *, (t) w tc N-1 c-1,.. ) <-, d a) d k 9.-4 el I ) "d 'fi T4 ( ki) 1E1 I ti) a> -1-, I I I p - a> f-i t r-i d c '4 q ic,. r2-111 c.1

8 t.r. LCN LI \ N Le.- c 'J ( J V V V V -1- : 9 c : :cd CQ p esty ei td pesty ei td. p esemätön ei td. : : -1-3 :cd en Pt. d- =1 1 1"'"' C.1 c k. C-- c N C c c c 4 ' di k1ribentsi Va ltaist e.2 /kasvi Metäldehydi = asetaldehydin plymeeri b. 1 te\ 1 C t-- Lf\CJ C Lf 5' / kasvi kr) 'r 1"- C--- C"- e -b :--- te \ J'' tr d- CM st,-- cd cv CV CM (v 1 f-1-3-) cn r-i ).1-1 P-3 :cd CC i9 r--1 CD -I-) -13 p ;-1 cr Q) 1:3 - P 1 ö en ) ) nzi r-1 2 I 2 I 3 d rl rg I I I I

9 6 1, - r i : : : 4-) :a3 :d 4-) :d EI ci) ci.) 4,1 ti) P,, P,. : : : : +3 4-) -i-z :d :d :cd.:ci 11 EI El c () u) ) (1) (1) ) trzi, P., P, f:-),, 1 <1) 4-4 rn d 9-1 d -ri d LIN yli-±'sfr ti c 1 c-- 1 c Ct. -1 ts. ts (1 4 ten \ ci :(j 4-, 41.3) 1E1 -r-1 : d t>) -1 -p -p :d UI :e3 4P4 Valmiste.5 /kasvi 2 % Raid use LC1 :..- I /puu 1? 2-dibrmi dik1rietyy1i-dim tyylifsfaatti II. 129 /kas. 13 /kasvi.16 /kasvi sulfaatti 64 / kasvi 1 ; a) k ce k r<- -< V- (Nl

10 lf1 1C\ LCN IC1 pesemä tön 5 r., 15. 4' +2,.., "-'> d r-{ r-1 : f-1 ai - c - :cd ci r- c y, 1 -p ---, -I-,, I.,-, -.' ---,.- c en,--1 X.- R, :») P cd cm cd 't 14 (1) st cm - y GO -«t" :3 ) x :ei (P) GO -r-i c3 ca -.-4 ei ----, 1-1 ca f-t C1i.,--.. : 4-, :ciici> :ui ei 11 r1,p,,d1 -.,. c4 e`, Q bl) r-1 ei 1.11 : zt-..._..,.m k x 64 /ha - r-1 ra 42 I 1 -p :eci,, 111 LO l 11-1 e, 1 C" cf-,-- -r-1 C \1 M P, 1 4-, 1 ci) cm cd :cd -,--1 cm 9-1 4,. 4 41).ri :cd rd! , -1-1 r"'"., : re\ al. cl, ei) ('i F-4 I,,-.. r-i! e.) cd cd w, ',---,' -, ci) " ',--_-.-' - M ca... rl GO._ r-1 ri 4-1 N 11 k r4 II -r-1 af k,-1 P.1--1 O Cl) i---1 -r.', cd 4-t P, - f-, -,-I I ta 'r-r, ca r--/-4 C:-1 -. r 11.r-1 f-1 I>- ) Ei II 1 E-1 3

11 Taulukk 3. unekärpäsen (Musca dmestica) trjuntakkeet labratrissa Nin 2 nurta kärpästä päästettiin vapaaksi kaasutus- ' \ kammin (11 m 3 I. Aerslin sumutusaika 3 sek. Tuuletusaukt suljettiin kkeen ajaksi. Kärpäsillä li ravintna skeria ja vettä. Lämpötila 2-22 C. T ehainepit. Kejäsen Teh.% tuntien kuluttua Nepynamiini+prpksuuri , pipernyylibutksidiaersli 2 1 (Bain-1) Nepynamiini+pipernyylibu tksidi+fenyylietanliesteri 2 1 aersli (Bayer 6716) , Pyretriini+pipernyylibutksi diaersli (Terr yönteis sumute) Pyretriini+pipernyylii butksidiaersli (Ra1d-4) Pyretriini+nepynamiini pipernyylibutksidiaer sli (Raid-175) Brmfssi+pyretriini+pipe rnyylibutksidiacrsli (Ometta-aersli) , 1

12 9 r r1.4-1 fl Cci ( -4 ici cd -,--1 r1 ct : * CM... Pi IIN c CM +3 riå 'CS). ci r.,...,,- +3 ci.s4 cd : -r-1 X 4 f-i -I-, ).2) -p p1 M P, -r-a cl-ri Cii l 1D, -p 4.,,1,1 j....1 ca :>. Cl) :cd c P Cl) :cd Cr) 1C \cci iii -I-, N--r4 :..': 1ci : P.,,--1 P. 5 ;-1 :cd :ei cd cii :cd.1~d Cl) r- 4. :cd -.. s1 S 1-- P ci N + f-41 -r-z cd',`"j. -.-t, cd 1 ri 1-4 M f c-.-.r-t ),m -.,d,-4 : ' -,4 '-,- -,-I 'c'3.. cii r -p P. -r-1 * 1-7, f-t -1-1 Cl) Fl +' E 2 '.1-1 -r ;-1 1 Ccl ) CR,.4 Q) 3 ta, +' Cl) P, r-i 9-1 å. Cl) - P Y. '" :". Cl) ;.. r-i r---1 -p -,-1 Cl).1 4-),. : 9-1 r ii cd (.1-1 r ;1 5 -,-( Cl) X X : p R,, C.> C2 ' 4-2 i r-4 P, p -ri 4 F c ''.4 : 9.-1 >. i.14 -ri :.) M 1-1 r--1 :cvi, k : ) k lf 1 cii.,,- : 4-) M -.1 N 4. LC't.1-1 d ci - :c-i W P r-1 rr ruiskute Rr L 4 vrk:n ja viikkjen Ei zij Cl- OOl - {"". 1- cf\ vn N- k CrN O) CD 1-1 s- C- 1-- V"- - c cr N"-- V- 1~ t"" T- r- F-1. bj:( -19 -ri 1:....d Ö.? w 11i Cl).4.2 Cl),,i + rt:3 CQ /-1 :ei I- :a3.----, CU CQ r-i l P-. -r-i p, :cd -,-; k --1 -r-1 1') r : :.42 :',1-1-1 M PC 1 4-, I m tki F.-1,I4 +' P4-' 4-) d+' 4'+' u).r-1 -ri.! P pi P py...-- p c) C 1 d... -It.,\,c1 r F,.. (N1 (11 N GN -1 C) CS1 c \ 1 Cr, a\ ) \,, cr) cn \

13 1-* -4- irn \ U3' \ C LI\ c.1 t--- trl kr:, -N cji O 43-, C"., Oi c k. '1-1.f.- t ' vpl-r\ t s-- Crt c 11' CeN t. Irl 1-"' t--- c:t fp- -) -4 c4.- k % K"., Lil 1 kr) Ch Ch in ) t N kt) -,t k i.--- % CY\.-- %- i Ii 1.(1 C\1 1-- I4 ' 1 1 I II 3 d..,""...."1. '43 ri -r-4 43 rzi 9-1 (2) 4- C O li) 9-1., / : d ;- u) -14 Pa -13 Fa d :c r Ei P-4 +' c P--1 - r21 l,-1 P-1,--- p...- ri., N 4- N N.r.,f v-- N c i

14 I Ei Ei :cj e., Cd F4 Lf \ ) t(\ i a) r ;.1,,-,.. k 9-1 > , k :c5.p, ' 1 /4-- X,-- a5 -r-1 X. t :d k :d c ei -r-1 M d 4-1 X ' 4 (-1 +5 d ej 9-1 r'...p 9...r1 CL) d... :d 2._, 4.. fa, 4..r4 ei :d :ei r4 I , :(4 -r-- P, >-) -,-1 a).- ' 9-1 CJ dr 4-3 :d r-1 - e-i <1 M r-i r-1 Cri tz CSi t.d r-i -ncil., X '..21 :d p, -r-1 43 en 9-1 Cd t.r r-i 4- ' :CU d r-1 :d -p :CCS CQ +). C.9.'4 r.m 4- >. (1) ) rci ei,l,1 f"" X 9-1 :c'j "I-- c, fd a) d.. 4-a, d :csi d,v, ,1,1 1E1 1cd 1.(1 P.4 4D F1 a ;--1 ki Qi p-, /4--..., :(4 e X,14-1-, (f),i.. -', :-.i,41 : P,.4 tarke.st ettiin (1) 41 - E-( 4-) r-1 kuluttua kkeen alittaini sesta. C E-1 41 ta M k tl ; r--1 P.4- + c2r\ cn C\1 'zi r \ + 1..r1 /4 \ D r -I.± P. + r1 Pi Pi 1-1 d f-4,'4-d ---1 u) s ' : PC.1-1 rci ) 7.-4 cd cs r1 ( ri CiS r-1 S.-1 ) f_i -r--1 rcs : d,!..-- ei -1--, LA, c ) d.-{ ',. -1-' :--- r= 11-1, -..._... 1 /4. + \ ( -t - 1 /4-- fr1 l t r-- (' , : ei ; 4-4- rd k E-1 i-d..., -, (%J O'N ) re\ 1 /4 4zi- + 1 al CeN t + c an F-1 -r-i 1 (1) r-1 M Pi..W 41 :ei r1 y. r 4, (4 S-i ;-4 d ) e. C_), d 41 r-z ei3 : p, F.-1-1-' + ) :d.ri ) 41 W.,..i,1:-., ip r.-.,4.r. 1J-2, a) I -I-) X 'd -4-, c.) - r1 k 4 (1).., :d p..{ Ei...--,,_,4 1 1 ) ^.) 4-4 p, te\ 4- tr1 /4 co C1/

15 12 ' k CV +- 1 Crt crl,! 1 CT1 e V\ lf \ \ k CrN GO E d t. El P-4 te. C.1 1 te\ + 1 O c c C\1 1 1 )ri c-i ;II' 1 r.:,c3,--1,--1 4 ;-1,M -1, P, 4_,,-t r:1 ra -I- -r-i i r--1 ri i cd,y, >, G.) Lr2 r1:_i ci P.. 4 ir-i ',.> :cd rej O4-1 -'. --s ea G.) c.5 ri CQ r ri P-, cd rd : 54 P, CI") :cd cd cf, r; --i f-4 ii c..),-1 'd CL),--: r, ri f-1 Ck3 d -,--i -/-1 '.1.1 F-I,I, ( Cf) -1z -p±- W W,-.', ' 4-) Q) - '1-1,--i -i F--I -I-) 'Ci ' d (Ci )4 l,..-- rr- E D, '.--> P-: :cd -1-1 EI s---.":4 Cii I 1 (i) r r- E-I d c cv

16 Cd' -13 (1) I 9-9 e3 1 C> (1) tr) CR 41- Ii :21 P-.,'"i rit ) 43 'Ö :d e. d.,..1 1 '4 W 9.-- X tn f-,!_l: : d EJ :.1,,..--. e.) r-1 C\ Cli :.1-1 C> 4-, 54 12,1 ei ei,14 43 l- 1,.-' :ei c1 e, -r-- CM :d..1-- i il,. Q X 9-1 ei :d 5-i Iki tk P-1 W X 9-1 ei 54,M.!el..-,.-1 c,m 4- w 4' :ei.-- 4., -r-1 r- ) -,-4 d i.. c--.ri,--- 4 d > >- 43,M d X -%-i.p --,-M -4 > " 1-. :C-4..P e r C'.! w lzrl ci E :d 4-3 "... '-' :d 1,- d,- -' :9 X, P P, (13...-, 5-1 -(-) 43-1 d S X c-- rz -i W -, w cd Pl. r-t C>. e--i rf c3 rl ::5 r Cd cd et), 4' a :d,-.', '.C1 -', 11 ci c vi -1 r r--1 "5 1-1 X ri (--1 :d. ), 54 Ei C2 If 9-1 +) R, 9-1.a 9-1 :ci,p :d 4_, ca :d ei w 43 :d >, -,--i P. rti w d Cl),. - :ci ii t 43 '1'4 Cl) w 43 t -,,-,,, E3 d :(ii X :Cd Cl) e (Ii Ei -t s2.,' CGI rm d.4-) (I) 5 r-zr >4.. -p 4.3 :ti X :c,j i--. 1r1 r--4 r--1 Cl) d d t i.. P1+ :d,m M 1 I. 43 (-1 El CU pf ten ten tr1 tr, C + ; C31 N- C7`., LCN e ON 1 N- 1- -r1 4. h-. 9.""' zf- + I (" ' 1-1-,.1,4 9-( f-t,cl >-,. 'cl s k d (1) f.i I ' ' X 'd Cl) I r-i.1--: Ri F.-S Od r-1. 7-'1 r-i PP1,.., r.-i -1-5 Cl! P. -. p143 ^< P_ '4. s- -' + r:4 43. ri :ei r :c-i P, W 91-1-) -! , r2q,,1,1 :d ta : r i. 1+ i. ' --:P i k" ''. 1-1) c) 2 ) -1-1 (1, r:`'-`:-; t-1 t-1 1-i > 2 P), dl.p 1-C;( ) w Pra)i, def1.,--; -ḡi 91 "1) : C1). er-( (3) kk : P, -I 'd +; f p., F-1 rri +) -, -I- k :ti y, ) e t, 4-1 P. 3 -i-i d 81: P, (ts.1-1 d + 1r1 (-1 C.t) Cl) r-j. i C.7 9 ) ::r.1-1 ' 9-4,-:4 ' 9-4.-C1 9-1 X r4 3. fl '9.(-1.ri 3 ES CU ) 91 :.--1 CQ -1-1 ri.1,-: X 4-).W,,42, O ,.1. +) F-1 -J ) X -13 f -4 1 w :i-, :cii Q's,,,, :d r4. r-4-1 ;...-- ; F. P-s F1 '.',4-1- C\1 *i I- CV Cm -I , ('J '-- 4

17 "' 1 4-).!4 f--1,-3 -,- 1 " 1 V\ +5 5 :d X rd (1) Cr\ r-i >,.,--1 5 " 1\5 -r1,-- 1.j, :d --1 d 4.) r-i 9-1, 43 -p -1-- (1) " c (11 2 Mr4 d -1-,1 ta.r.-:,' r-i «r v :d, cii Cl) (->.- :d EI),W d 4-3 r 1'4. r-i '' b '" : M :1 EI) C3 II\ : 9"-J r..-...p c i Cl) ' 'N :d -N i-i : tai tukkien trjuntake 1 Et) 9-1 C i :d Ci r-i,e--1 4-, rej cm:n kkista palaa, aa. Kkeen päätyttyä kanaspalat punnittiin, kerrannetta yhtä 1 Käs suljetussa lasipurkissa. :cii.2 tarkastettiin 1 vrk:n Ke jatkuu vunna 1975, j l lin tutkitaan käsittelyjen teh 6 kk:n : -p c :c) Pi.,_., : -.! 4 5 c,1 Cl) 4-3 Ei cii 4-3 Ei c1 I ta :a :d c Ei.1-a,-1,±c', d X 1-) M Cel V \ K \ Ei :- 1- f-i t4 P-I Fl tr% Ol I r Crl 1.(1 - I II \ Ifl Ei.r-l N t... d 4 b. s-- C \ I P-4 E -{ i..--1 F-1 c,t C\J N- r.:. ".. Ii1. rs'-,e Ei r > EI) 43 I> 1 1 i LI\ ren (\i r-i s. t-- E-i CV P-i El -I- -i- + + i I i E-1Cii 1=1. C \I r \D e "4- t- k lo Le \ 1"--...W 1- t"-- k 41 F.4 I i3 +.> 94 (1) + 1 Ei i 94 Cl) rti rd N X +i +1 u) ta P,---. X rti j...., n. i C--- r-1.1:1 CC; + --, --1 -r-1 I,-,O_- e r:.-4, rcs i -r-i 1 : r-i,--" Ei.!--(- r"z :.-,-, :>) r451 C.1 >,,----,.-..., :Ctj ;-4 r-i..-] :,;.4-Ei,-1 P. ta t -.1 f -I -1 r-- ii cpj,,1,1) R cf).,..:1 P. + Cl).1.-1 : Si d P, N p, d -I- ;_, + + ct; +1 (I) :d +1 N 9-1 EI) -r - 1,---, d El...i "" ri +I 8, ' :re'ci rl e). ei -r--1 ri k 4-1 Cl) Ei,! G9-1-3 Cl) 43 U +.) I-, Cl) 4., c,),...,, 4., SZ1. P, c.J f d f-1 1 f-4 4 u) (-1,:---, e) ).1-' :'\1 P v) N N t.t cv N N N v--- K\ N. v-- '- L.C1 tr. 4 tc' tt-n cii + 1 c j N t--- i! rd +C1) rd rd M rl 1 c P,---,.14 rti X -,--1 Ifl.r-I. C-.( -p d + r- -2-e ri.,, ,s:: ' ri :d r r-i., d [--'. Ei '-'-' : r-1 k n!>- i a) yy----..,-..._. :;-.1 r-i ) - r-1 91 `33 Pi tr! k ',-i P., r-i 91 ',..:_,I e) I. p, P.,O ta 1- Cl) +I, I Ei :..--; d d rl, ''' -{: --1 "P... r" 94 +.{..,i-,. C;) : 9-i k ,,:: Cl) F-d ".,-1 6 1,'-' ;: ,--1,d u) Ei -, r-i F-i i.;.., ui,..9,..>) 1 1 P.!_v; 4-, er),!:-., P. P,ici Cl) 4.-; rc.-; F-i.-4 '->-, -}-, ei ) ;-1 f:q,,,,, Cl) cii,, Cl) p_<.,-..s :c,j --1 P.`---' P-I EI P- Q.5. + k.c) N N -','- + n 1-- c tl ' + CM CM CM CM C \ I '-

18 15 z1- CD 4, cd : :ct3 r1 trjuntakke ita tukkien d 1-1 cd cd ja a iku isten C.6 cd ca ri cd I i t r-. a) X a) k x- a3.,-1 T.- 4-% U),-L ) II -r ,:f... rt c'å cd rk- cu p., c u) - es u) k., 'Ii cu " 1-1 X :ci.. c.) in,-- w L ",-.,.1-1 r- '-',-- -. I-! r---i 4-' 9-1,4 P, :;:s II ',,, -';.>..1.1_ ) E a) cd d CM -p, 9-1 vp k X,,- :ei cv :1 X : 1 II u) CR 9-> CR CR es a) 7- d P eq ts +, cr) ei CR ).r.i,-% CR ) :C/ ) 4-1 a). : r-1 cd'li 1-1 L.,,.--r L., GLr f-i Ö - L., X r-i 'Z',-`, >. C\1 4 riå' :: Ị:':". X.. -f-..-- :.... u)- 6.? -D r- I I,ti 9-1. cd 1.CN X 4 ::'d rl cd-r-- f-1 4 Cr) :d p, ai X c X :...- -,-1. X : 1-1 Lr1 Cd. 9-1 CR I,.1 ai :F II.4" (i) e (f) c:1--cd , C'--cd Ci OR C5-1 LD ', ,-- r cd cd :C1 '1-3 4r'''' t., Cd.--d - r4 4., F-4 `---/,-1 s-,.._ ).īcd cd-, ,S,... "-- Z +5 F.-; ('J Ei p, +. ) >,, d C ;_i II ei cf2.- E-i ri d.1-1,-m f-1 ei G ts al d,. : i..: a) u) >,D c - cd rl (I d r-1 F.-1 +' X 1--4 r--9._., LIN "' 1f\ -- ten 1r\ \ V. en ts C LC\ ts Lf1 (\,1 (11 LC\ ts ts \ Lfl cd r-i -, 4 r-1 (-. ;Eli :-.--1.:,. CR C-d ;... -, > rs 5 _. : - ri :1 r.c.r r{--i : -., - :1 4 :' 4.,!'.' -I 4 ( C i., ' )., >. r" ; C> (,_.- 4, :.: c'' :) ;_1 ''..>"' :.±.4 ',--1.9.! :,. r1 r-w:; r1 j : P-, P. - 'ci- -p P., p, c Z)..-.:- 44-: F-1.,--i. F-4 -,-'. p, , :c., :4., : p, -, : : +..` p, '..z.' -4-4 r!.4-1 '-' "-I ri...', F ) r,.ri ('J -1Cd -r--i 7.d r, -% c.-d..r-1 -r-1 "d " r-1 > er4 Gi.1-1.,--1.:5 -I-)..1 a) ;-.1 ) (1-1-)!.." r)., e),-, P.,.C4 i c i 94 f i r4 k -, µ.1...,.> p.1., ;:5. 1'-'4 X ->", O p...;...- P-{ '>),.._- C"), k-a-' '' ,, \ 'I'..,:i. re en,"-j- cl- Lll 1(1 Lel Lf1 5.,.. ts 5, V,, Lf 1 Lf \ Lf \ 111 '"4- Lf \ Cr \ : boo Fz9 tf: \ IX\ «, t 4Cd +' t" T- cd te Le1 :Cd :ei 'ui +" Cd cl f^-1 cd c i r: rl r. (.1.rI, ci:cd' rl d -r -r. CCI,d CCI r (1).`j 3.1 <') LU 1-D d 1 E '4 1 ) P :P, c) bj) bf) L5\ c u) 1-1 \.. 4: - L b r-i + k. :13 tr, \s-2, 4 Ui 1--- T--. jj. Cki n ''..., l. ( \I k.. te\ t t)n

19 ts 44.-.zt.4- "4. Pr), st L'eN J N'l.4- '4.'$ Ke 9% 4%,... : '4' ten.c../. tc\ 9, 9, I'', CM C\I. ( q.'..4" ~ if \ ts-n *4-,}' try 9- st 4- tc\ ' t.r% « t-- V \ Lf1 IfN 5 " 4-6,, c.,.., -c-- Nl K1 sz;t- '4-.,- U1 1.--I,;" ts 55,. K \ ce \ V\ - 'ZI-..4. tr, 4.t.\ ci ṡh'4',. =:1- N Ocs. (13 r-i rl cli Ct3 Cti c3 S-4. Ei '4- '4- l'r \ -,t- '1". "Z, " 4'. es is.-n C\.! LI\ - 4. te\ ts ,:t. N v-- cl- - I.1l.4- le ts Lel e- Øs 'Si". «1" '54-.'- n.. 'Zi-.S.I. U\ ifl ri- cfr Cr\,4- tc1 : : -1-3 L.C1 ri 9-1 C\I Ul U\ :ci :cti N LA CM It\ N N I r-i LCN k r-t ". rt.ri PC1 'd 'c(....ri r1 k t ---`, 9-1 L.,.r-I "d F-4, ,- ) e.1 4 ) LO..,--1 :4 -r> ei -43 (1)..._ rf ;.-,, :,-,- II) ;.:: r1 ;>-).'- el -4 P,,,L.1 r-l e ri ri r-1 rt14 '"i 1) ti) ---s M > f-1 f-i rt crt,---, -.;I f.--1,. ',i- P Pt $::,, f--i.4- t.--., -:--> P., 9-1 yl,--1 11) : ri :4 / en, r-i c3 :6 tr) p., p., :( :r4/; 1 (1) ".C.2 r-i W r-i :ci <4:. P, r-1 :(U -, I1C1 :C'd r.i + r--1 c3 -r1--1 å + i-4 X P,,----'.±- P ,----.r , + 1,.r1 -.}-,ci cti U 4-4- ' 'd rd.r--4,--1 ' S-: r ei.,-1.r1, ;.ri ) 4 r-1 r-i re ) -I-) Ci3 _F., c6-;,--1.f4., C..? : r1 Cr).ri li. ei rz, U1,. ff: ) +' -Ycd tr:;< :1::) 1 4 'd Ll -1.> 'C. 4,M. i,m --1 P S : -ta-d) r51?i 2 (..) ft; -,-1 $. _,»1 M rr4 R1 --- '-.'5 ;:i ) ',---, M,) -. -i.- Cu i5-, Pil Pl '---'!- M '-', P.- -1 M..I4,.r.4 P-4 t(),y, -..,.. W) bp bp t4. `-,, lf \.--,..,M (4 a) br, \-3.. ' W ),,,,, -- :"`, r-1 '',-. cc \ tc \ E-1 P, 4.: \,,t- ", (\J.4-- te \... N N

20 C EN, \ Ce't t(n CeN `zt- '4- -ct v\ N\ tc\ 9.'1 rri a.) 1-1 I 1 :P.ri /-1 C-1 P. cr) X i co -.-I a) rzi ei,-i cd ' C_ ' ;-4 F-I,-I...-1 cd ----,. rij c\ Cr)-) p, in -ri N ) O---1 P. T- M 4-). 4-) E 1-- / -r4 P r-i rcs 1-1 -,Q 'ri E4 rl Z r-i cd -..~.-- :cd t-i -1-' j>, rcs cd, ,, i u).,. `--,-.1 cdp.p - TI r4.r1. [-C I:2-..-r S::1( F ' p.,, , p, -1-4 ri r--i 9-4 r=4 its W3 ci) p, p. --:" -r1 :d + r.p) r---1 -f- rd -r-i 3 tril M.r1 -/-1 - et) P -r-i cd r-1 rd ' d, P1 r!... j.r./ ( Ci) 4-).i-I r-i ei -I-' C.) (3) )Q C (I) (3) (1) r/. rci +' :i 'ri >, r.,7i P y, +..f) (11.c `2,-;,- fli ",:l 1-1 P-1 s----' tt i tv) -,, u t.),9 < t1 ).."... ',... LC1 1.,. Ir1 /4 CM,,,-, (',j,--.-- N C %--

21 Taulukk 9. Rtan (Rattus nrvecicus) trjuntakkeet Statens Skadedyrlabrat- riumin tilissa Tansakassa. Kkeet suritettlin "erikishuneessa" vapaasti liikkuviila 1 rtan (5dd ) ryhmillä, jtka saivat valittavaksi saman määrän ja yhtä mnta erää (6 x 3 ) kkeiltavaa syöttiä ja vertaflusyöttinä käytettyä hyvänlaatuista kauraryy- - niä. Tulkset n ilmaistu kumulatiivisina %-arvina (kesyötti/ vertailusyötti).neljän päivän syötön perusteella. Vertailussa A/13 käytettiin kummastakin tiivisteestä valmistettujen kauraryynisyöttien (,5 %) suraa vertailua; muuten kelsuhteet livat ylläkuvatunlaiset. Enkapsulitu varfariini li vain lievästi mrmaalia sekitejauhetta maittavampi. Järjestyssija Valmiste (valmistaja) Maittavuus tms. / Rtanmyrkky "242" Super (Farms) Kumatetralyyli.5 /k 2. Crexa CR (Farms) Varfariini.25 /k kalsiferli 1. /k Enkapsulitu varfariinisekitejauhe (.5 %) (Kemira) 58. S Nrmaali varfariinisekitejauhe (.5 %) (Kemira) 42.

22 -19- Trjunta-ainehakemist Sivu Akar 2 Bain Baitin-aersi 159, 16 Baitin-ruiskute 5 16 Bayer Birna 16 Bladan E 65 1 CBM 8 Nestesuspensi 1 s Cper-Kärpäsruiskute 15 Cper-pyretriiniruiskute Cper-sisähyönteisruiskute 15 Crexa C 12 Diearzl 5 SP Dipterex Erådex Famid 4 SL 9, 1, 16 Flithin-frte stathin 1 Kärpäs-Cper 16 Malan-ruiskute 4 Malasiini 15 Metasystx R Mexa-neste 1 Multamat ', Neman 2 Nexin Tihenne 2 Niktiinikärytenauha 6 Piktiinisulfaatti 69 7 Ometta-aersli 8, 16 Ometta-Kärpäsmaali 9 Ometta-Kärpäsruiskute 9, 1 Orth-Dibrm 6 "Raid use & Garden.Inaeet Killer 5,6, ,14,17 Raid Raid-175 8, 14, 17 Rentkil Anatx 16 18s 3, 7 7 4

23 - 2- Sivu Rr L 4 Rtaumyrkky "242" Super Rxin RuuSuaersli Sluit ' 5 Super Raid Ply Killer 17 Terr yönteissumute 8 Thidan-tihenne 3 Trix-aersli Täystuh SS 1 15 Viljavarastruiskute 15 9, ;

24 1.1- :1it -bt s - 4 '',:l.n,a... : 54.1, rc- - - lf ".~-:-..- :«,R-_..1 ',");":"..:..;,-;-.-r --,...,...,-.- -_,, A--- -, :- -.,...;.-...,..- --:"&?; _4... -",:-. i-.'--,-...,.7., iir,,,..,. <i,..._..,,...-.,,p.,,,,; ;-'...,,..!....,-,...,-,. e,#;:->it-r.,..4, 'ii«; - -',.- Ter'',,,;'...- re-,.,-' ' /:.' -'1' / 4,:a..,:,..i..-..?L'.-..-_, "-.',., '" -: ---.-= j-...-1m-!_,, -.<1; -: '-$r * ',:-_ J;1-'.,.4.': A...- -'.,:- ' ' k.-.'- ),"''S-1..ri - - '-...^z...:- --z-, r l'''..r ', :-..;..,. 44. '' /". i'."'`.- '''-'*//'..'.i..j.,... %., "... 2.,...-_,....1:` "...kr ' :_-. - -", ',Ct.'.- i'-.t._'...?."--.1t. '"-,-,.-"ṟ,1,*,`,.n. 4 -'.41''' ''.. t r" ': N...t., ''' i'i--.',4;;%'.5'. '''''jy;'1 1?r'c':-'4..!,t. --'''-' '4; *--$.- 4"*Illi 4.. ''';'3.--"'-.;- Ii. k -..-''''.`...1.''"'"'''.51'. -, i'.;,% '_..;.:',r.'..; -! '., ' ''-' -1...;.'k :... --?.. :&...1i,1"3: -_,4,,,'*,.,..-'',i -"..- :4- -1 '-'1-7k'-'1"--i?..4` 5":r--4! ''.'-'Zi, ': --''.- '''' ' -'''''" _.j.,_,,..1.,... -s.:::!-:r.r.!!.,:i".4:...r' -''' --:',.. "--- - '''''F- '.1' : "./,'-/Ile-..,:. -14"... -.#.'3-- -:1:4--:-.:4_!. '7, -, '_.."ral"-.c:',.:,,)".;:":".."..i.s. -11>-, t:-.. -4, '-ji...:4,.p- :-:""".2, ''''. - k -.,-.---.;- 2. -nr,--"w: 7..,-,!,,,T.L. -:- -,...-,...- '",',......":-..:1.- -,,_ '1!,-'..';...!_,Y ,-:J-,-- -,-,.,...J",!"x: --.1,.!...',..,_";.[,± - ';',".',...z:!... f;';',.. '.. f -;_-_-*-F. :`-'!;'"7 ' '...9 -:.-/r: :,_"L7.1.?'" LO"-~-,..: :;/ X,' :,,,,:-'?-;,_.? - ',...,,,,r, ',..,:= '''...- '.' 1:*-`.,,.:, - '5' ' -'..;:',-" 9 -' ', -:-...-.k.'z: "It '..ffl ,..ki., - ' -./1%=-,',..1 -,...,,1":,,., '%z-:,. --".:.-,- - -:',.7..,:-.; -;',-,-,.._ `.. '., `.;',:_4-r-;,- _" C:. /.:::-"!"...,./..:"...-/k -'-:.-',7 r-...ll, -'4', -.-.1' 1-.'-i., ',';:.:_'`--, - j it: , -?!,.,..!.. J-:, -'.',.- '..,...i4':.`--:. P-, " -i.'.-. ',,,*_,(t,,,..: _.,:.,,... _,,,...,.,..,-.,_.,,,,,; ---.:.-;rf.r,., _ --4., _ ",.,,,, 4`..:>4.;"Is- 4,-',---.1,*., -.' '', `,4-''',"5.;..1 72^.'.,..: r,... ".."4 -: ' '...! rk,,,...,...,.,f "..,.', '. -.:.' ;_...w.'.;,. ;;._, -..,./..,,.. -,.,_,!,'-.,,-= -:t k f..-.-.'4,,,,,:k, '"-,., ,;-!_.-4,.!*". 4".t,,#' :-i...;"5-.47 * ḳit..-,7--,,,,:-..,.. -*-.._.. -'., ,..,...,...,,,,_.!_-_,-i.z._, *- 4s-'."-,41v- - _,,: :-.. :1:71,4 _../..-- '7:: -'.4 4. ''.' k'4111* ''''''-'' - 'L4..-L.... -' -.;"..'' '' 4'..4,"it; - :- ''-i'4.;.-.,_itiị.1.-",!-'3:: 'S':.; 4 '. ;' '--1(-.';', '-f' <:''''' :. ' :, -.:,...'-pk. ''i-.. T--..4i:::''-:,...:-.;.*-..:..:_.::, 4..e.'::..?:-. ":-.. >'-'' - ".;;,. - ' -._'-- '!. -.Z'.:.57',''' ', 1-.1.'7..'-',!,'...'&?//T--', 1,.:.s.`.«:...',',, K- ', Nr..; '-"-..r.t,,,...,1.-,..,-,!:';'-';''; -= '..7,:1'...-..C".7" '..-.-!--...,:>-,-;.,,,,,,,..,-.--)...--,',---,,,,,,-..---,-, !,,t... -,...,.:r.,-,.;-,-, !'4,"-i-r-i.-*,, -...:-, ,--,- rt'- i7aṟ ----,-...,,:k.- <:/'... 4::;;;._"' '''? '''' '1,,.. :.-...-'... 'rz'r.:--.`-'1,,,`",i'''... ''' /" e " ".:'.'14..f -,.<:',.;L*T';- 1):. '..F.±'.,,. '..";f:',;;-`{;:- P..,...;._k,.,' :t:-.'":.;-.1"-r' i";,..;...,.:4";.',1,,, i.i, , -,---, i1;;.:15'4i :.4;_',,, t-.1:-.--.".. _:s;;;,?"- k.' :,., --.''..i..-?,',_,::. -:.. -ti. -'-'-r-..1'._,.---';- _ -,,,,i,.i ' -'---.,-sier.s,':,...: r "' '''. ''' ' -4.. ' ;.::.; r 4. </.: "." T ---I, - n,r, ;..*.,..,-,-,i....;:',:1,'..., -.,"^"..:::::- ", ";:::;.., :::'.;.:..k.''.: , ;....,_ _,?. _,..ryt_t- i;,q,...,,- I 1/4-u. s(.. _.;?; T., -,,..-,-. _..! ''.1., s'r..-,.-, 5;..i,-...4'.'-;:''-'-'. -,.'...-,5,..,p-",* ' r..1-. '. - ft'-' -;,_7.5 -,::;, -,,j17:4.' -1;'..- *. "c",..-,,,,,,,-. _.,,,,. :-._.-i.:_"..,...- f.:!-y'_,-;,` _'".:,,- -25.t.--..,---;fflilli,_''''. -_...;«'.'.' ---' - -, - -.T». l'-...,:t ' '....,.. : -.ṣi., T.4. s,....,.'!.s....-js.51:, _-*41!:.T;.,..:-:'.' : r..-'. ',..;';'`'.-., '?/ -.:..:.....4:-31W.:.:_it:-, --"i',-.{_-rsiw...._.,-,,5:_ :,....,.k. i' -: a '.. ss., -,k.,,,,,,,.../.. j,.....;. 1t-...-'-.:.'",''' '.--.:,-:;,,'',.: '-_*'. _-/..',..--,. -../L-.'.' - =- ''f:-'"';''.14, 1-,.. J -L. -;,..., ",-;:-.,...,.._,.;;:, y...4:'- '..."' ''.'-''''-'-« ' "I''.,. -.-.:ile.. ; '... _.-."; -..."-..,...4,...,...,, 'V' ', '. '''''-' -7 ; '',.. ' 4" -'.- ":-- '-'"'' -.:"?... '. ",-.' -"'---4.: :....,...r. "?'...: -C..# '.'. #,- Z. --;.; ri:: ', ' ' ' "' '. -Xs "..,,,,...,,,,,.:...z.. " 4;".c- ',..s'''.. ;.'.. s._., ' "-4 * ', 4,..4,...,_:,,,_,_ - r,..2;;.. si-_t...? '.;.' , :-, ; "-''- rr`r." Z-:'...4 J..3..:, z,- - &--,...,. ir-t;.,',..., -T,,..* -- _,,.--, _,.,., 9.. '.;>"",'. '...,,.w,r..`" - 1,.<1,'?...kr _1"...,.,.:::,..,..,/...,... r, --,5, - '5' 4S '';',.,...,... '-.'..L.''-k...4;,:..,,,,... '-'.. -..,.., ,,,5, ' ; :. At ;--. -'-..,--, -,,,..tr,74x,4"-..r..4t.:.f.,14.: -.-;'"...'..4.fri- ifz-..r,,.!.:1..._ ;. -_,_,,, ;,..- -_L_....., ,... :?'-',..-. i -,.' ''r- ' -':', '..:...j.3,=- :,_.:,.,..;:...,......,s.-.,-...,.:, 1., r `"'"!.,,:...:"'",'=''',,...ị,... 5 ::-_.,--.--, _',,,,.., _,-.,+_''.._,,,,...,-,-.,:-:.,-;*; ,:- -,.-,,q _: _.,..:. ''. ir'-:. -...,...,. 1..i', '-_,.., 3..'5.-; -.- \ 'r --". _., T.,,...-,-.ṫ "24;'. -4.,z,,---..,...`, :., ".'1:.;'''... -#..f:!;.-i.5 -, --;,. '-''- -. -,: ''..,..:,77,t.,,,'-;..:,;;,...,'I'L'e -,,2 -,;,;:...-,.?. s _,r -'-----.j...-. _--, , 1.. -!,:,,k,,.,,...,. ;,.- T - r. ':,e.:,- :-.-.'.-''' '"?..;:**! :'.:41r -- ^.:-.:#.,, ''', -t-::,---,..,...:j;...1:.:,,,-.5.-,, - -,.,.,:.,.._, _...,.%. _..;...'t'.,..,,,,,,:;_._.-',_.--k-,..: ,,,.. -,,...,...,,,,-,...,..,-,.,...,_ - "~, _-k-.-...,..,;.:.4.'.. -s'.'-'.5"-i: ,-...-: :7'...-,..''' - ' --..N ,..";,;/..t. ij...';-,,..rilị '.«. '..-, --.*:. " 4 - '.''' '5; -'''''-;1'.. t4.,...i` ,,' F.- -' - :'.::..._".",",%-pk- '. -5:,,, :, r -. 4, 5..,".:.._,-i'...`!, '. ;":.'. -,,' -,''':." '. - I' ' ' ,- "I' k: '''''t'',s-e-,,.. ::._,,,:-,' -4...S.:. :12 "::::'1' -..Z5. -,,1:-._., , r..k. "";Z/".':-!- ' ' i ,-, 4. 't... - k...' ' ,... 4,:-,,....,... "_k4:4' ;:''....--,, "".-rif-,, 24.t.:.:.:; -. ' ''-'11.-4:& , :11S '''' r:-4:::,...i.. --r-'' ,,,,,,,...,-W,`,1..-.1t,,-N'-' --,:,,,,..., mir.",..,,,, ,. --,:-...;,..4., - -,,-,,..,..,-, _,....--it-f.,,.,,:ki.,: ?-1.,..,, -.,.....,...^.-,.-.,.,...,.. "" T" --' 4 -- k.,---1 '-, -, ',. '-,-1,-X' --: "" 1 k- :-...,,,. C-.4.,:ṛ d,:"..-'... i..y1r..:." 11-_-.. t- "-..,4,,, "' '."-- '...,,...,..._;...r,r2.?"4",',1,4,,r,r, '- 'V-,-: ",r4j ';' ;'.:,.,, --;...,r --., '. ' ' -.' -41.., - -,' '''' - J'.1", 6) -.'44i.-:'1. '_.1-.:..r t,. - '14*.' - ' '."-:,'.7,,t-:-,-_-.-..-_, L., -..., '''.1. '''r, '' '' 4 rik...4.1k.t.21; '/I:.. '.1!", '-e".. '.-.' '5":s;, ' -.' ',' -,'-...,i _._:/,,./.,": -4..., ,,4 '"' 'Oy '4; ,,:-.,; 7'..--,.! Tit5t-r-l' bar.*,-;..:,w._ :;,,!-::, -.4.y..4:..i,,,._:;,.;--;...!,.? '''"",»..:1,1_ ?"--114''.;:"- - ti...-,.4,7 ; -...r `d.',,,,, i -:.-...,4 f,:t.''. -,,,,tr,<:2.- -b, ''..,,ii'''' ::.-.`"..."'". :- --,..,::-1:-...y.:<....å.:...; -"":'' '-''''.;4r ''-'4*--;' '''',.".-4'ti_5.-4. i -...,-,..,,,%1 _ - ', -...,--. '`.. 1,- r,. '.. '.,1..,s.!. ";--_,:;,,...,-.'-- {7,,i;:;,1./..,-,-.:,-, ,*.. '-' ;...-,:,-.,, -.;: ''-'. ':,..:-,..,.S..;-':.:. 2'''.:''.. ' - ',_ -.'',.. ':.:,',..'...,%''-ir ṫ1 1-t..-:". ';....i-.-.?' ''''';'.` ''j,4;!,' _. 4,_%.,?:-;,4;:._ - 714i:f.;,. 'r'ir r...;t*:;. :- `;`,...2..r..- 2'. 1:- N",<'''4,....`" - : -, ;-,_',.- '''':1.!;.:-;.--; ''..!:" i' ::-4:.--*'...'. ' '._- 1z-...,.., r. ': :1,... - _ - -_ - 4._ - _,-.4 ',:t-...,. -.:, -..,--., ".:-;',...,Z-?1,i;N',.-'t.-.4' -' --'''.4 $'-'1'-'9'-.4*-- -..^N.... -,..-: --:.';r:-_,-- - :'":"-- a -k.:' - -.'' ,.4-.'":-;af,;-...j._.;:: -11, '4'7 -_, : :.:1'.'-'Eḷ i:./ '',-,. "Sr. ' -,: ' -.4r: ,*, :::::: :. - I : - -. '4 - _ -; 1,. 4'',.-.-.: ' -..?..." P"--../;,kA :;- -.9 '. ---_-. :-:.'j -;.:4 '...s: ,,r-,,,t...:...-..k,,,. _.,.._. -, 4.,:./.-. / r, ":---4,.. :_. j'.-.:,' -... ī-'...,' -r-. ''' '.'-'.; y -,-; - '. A.4..,,,..: r 2 -",:..-..i,,,,`.j ' ,...,r c."..".''..,':...- 4,... 7,---,,,-- N-,., -, -.,...." -,-4-.;,,,. r-_-.--,-, , :-.-,..., -,,:.-,., ''-' ;.:',..-...,.."."-, -i,:-_-,.4-, '1, i,._.--.:...,,.,.. 5,.,...- u--..._,.. -i,...,,...:: -.,' s J.,... ` 4'...--, : :::.,. I,., ',..S....," --4 :,...,... ;,;..,.:, ,._ a. _.: -...: : ',..,,...- ar_.,,.,.., -_./ ;, *-- - -, /.i --- -, ;,4, '4--,:4., -: 1,.;-_:_ ''.. «-rti r-''''''.'"," '. ''-'' -'i.i. "d. ''' -''f- "t.- i: ;'' - Ir..2.i. '' ' ',-;-.. :', ' - - ''W.4 ' '-' ; '. '''''''.;:: '' ' ' ''-'''''I'''''...,....,..,...i.,1,.. --,?:,.t._... :,..L., 4 ',,, -.,...- -,..., '''.,''...:1--..._..,,,,... i.-..- : a--. '',..4-, - +.,* t --,.;''. ',-4J-kr ;_, " ''. --",..2,.."... -, -.--;''.-x... r --f'''...q" 4.k.. 4,,.-."- -w ': r&-. ft, ;',".:t..;...'. "_.',-,-..,r -'.«....,..., '... j,,,,,,,,,..._.,,:' :. -_'- '_ia- i%-.:-- -":^ «:'-i-..-:"?' -.-;-,..:* :',..."--'' '.1,...;; ,:t,.,i-f, i'.?='-'.-,;.-.' rf'- k -". L"- - :., :,i.. ".., '..r. f ;- - ; '-',A : -',...:T'...'-:'/-..1.,..-- <1".,',...,,,:.:..::.;.`T'. :1' -rs.y.?' " - : -,". ;;;Ir----3*...-?"' ;..;. - _ - : - - :.-- -":'-.--:<. k': i ' ' : -.., ---, '' '._::1' k -. --,._.--: -"' ' _ _.-."1.,,--- -;, :,,,`.,-..;..., -.,. - : - 4.'-' '?"-.. _ -,,,.--,, L,"-:- :. '?'1', a.: -.:v.s, '..''...i.','''--. *.-- '''-'.;(...,...1 -: :'. - : - ' -. * ''..'*, ' r "' ' ' r ' ' '," 'I`.,..:;._...-._'.,... r- ''',"--.".i,,a,,15..--,,.y,,-s;' '... -: *'.!--.-"x". '!-.,.-_, -',;- P7'.-4..,=,5.-, _ '.._..",;,. -,...,, -4.-, ; `.., 'z'k.;flik... -','T"; :-.." --;=1.:. ;:- -'' : -=-.. -.I--t-..-; " t 2 -..,%.: ' -..4.,. ''. ' - " ';-'.-', 4... `- ' :...-..,.., ' , -, --,..., : -.,.. _ :-..*;.-- :;:--, s-.;.-.: ,..1 -,' -., ::_-!,,t., --. ' -' , _ z.: N :.:.:, '.f;,r --..' - - -<1.''' '_.,i'.-,,--,_-- -; L , ' V" : ---,,..;,,4--,:,...,. 2.,..., ' :_ik. z :'N', ' ',...,.7.:`.-,-. ' ''',.' - ' ".,..-?:.."-ẓ, f -...4' -k-,-.7.,:..- -,41-...:','.' : -- ' :`" : 11Y r -.4,,?.. " 4' -.,,

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA : 4 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REP ORTS, 4 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 975 ELSK 977 Maataluen taluellisen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, HEIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/95 AULIS JÄRVI, ARJO KANGAS, LEO MUSTONEN, YRJÖ SALO, EIKKI TALVITIE, MARTTI VUORINEN ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1987-199 Jokioinen 1995 ISSN

Lisätiedot

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988

WAinill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA 152 1990 TILIVUOSI 1988 WAnll TEDOATOJA 5 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 988 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE FLAD RESEARC REPORTS 5 99 TEDOATOJA 5, 99 AJAKOTASTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 26 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 26 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 98 ELSK 987 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987

lkyä Ii 1 lq AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TIEDONANTOJA TILIVUOSI 1987 lkyä i lq TEDOATOJA 4 989 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 987 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 4 989 aataloud taloudellis tutkimuslaitoks

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS Tiedote 12/85 MAURI TAKALA Hämeen tutkimusasema Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely imeytyskentällä JOKIOINN 1985 insn 359-7652 MAATALOUDN TUTKIMUSKSKUS

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, HANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/9 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, ANNELE SANKARI, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1986-1993 Jokioinen 199 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/91 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PA KALA ja MARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-199

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 9/92 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 198-1991 Jokioinen 1992 ISSN 359-7652

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 5/86 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 978-985 JOKIOINEN 986 - ISSN

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979

n TIEDOTE N:0 1 Karjalan koeasema Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Tohmajärvi 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Karjalan koeasema n TIEDOTE N:0 1 L. Reijo Heikkilä ja Pekka Koivukangas Tohmajärvi 1979 Sääolosuhteet ja viljelyvarmuus Pohjois-Karjalassa Maatalouden tutkimuskeskus KARJALAN

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12

KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 12 MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNSUOJELULATOKSEN TEDOTE N: 2 Annel Karhnem, Lea Kurk, Ral Pes-ala, Tapan Pessala, Jaakk Säk: Rkkakasven trjunta-aneden ja kasvunsääteden ketulkset 976 Puutarhavljely VANTAA

Lisätiedot

Pgxs\ Tilinpäätös. Sisällysluettelo. Liitetiedot. Allekirjoitukset. Tase-erittelyt. Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L Luettelo tilikirjoista

Pgxs\ Tilinpäätös. Sisällysluettelo. Liitetiedot. Allekirjoitukset. Tase-erittelyt. Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L Luettelo tilikirjoista Pgxs\ Phjis-spn Pnsi ry Y-tunnus 0931104-0 Tilinpäätös Tilikaudelta L.!.ZOL' - 3t.L2.2015 Sisällysluettel Tulslaskelma Tase Liitetiedt Luettel tilikirjista Allekirjitukset Tase-erittelyt z 3 4 5 6 7- Phjis-spn

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 2/88 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA ja MARKKU KONTTURI Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

-jter.* toi*t* p,rolirt"u rutf-i'ä"]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&.

-jter.* toi*t* p,rolirtu rutf-i'ä]*'* bil* * i*',,s* t *st*t*.,*g& detaanvälitaajuuoasteen rajoittirl,exrssy nqgpti{v*ediä:ifltid*,f sl&. LJ ffi*sfi ril,fln U1*-vir-iinsn *nenni- i* $,gkpie eq r mk*eänii{lerl,rraa;ri,ee}1a'iry* kokernuxa iq. nioa" *e xiiå ei L*ihi* h*rm**.j& oe, Sen rplxe&si oak'åf u*ei -jer.* grpsisl&vn ähän yrr{yl*een

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

MAANANTAINA KLO 18

MAANANTAINA KLO 18 EIÄI.. I. I.. #i i iij: i i gi i ill! gi d i i i.. l i: i.. l i il l. ij ld l l., il l. l.. l ilil li i. iii li ld l () jl. I li: gi d i. ii -ijl ijli il id il bff-d j igi. il iii i.. - i. i.i@jii.fi iii

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 7/87 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI ja OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1979-1986 JOKIOINEN 1987 ISSN

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TTK AATALOUDEN TUTKIUSKESKUS Tiedote 2 / 89 LEO USTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEELÄINEN, KATRI PAKALA ja ARKKU KONTTURI Kasvintuotannon tutkimuslaitos Virallisten lajikekokeiden tuloksia 98988 JOKIOINEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TEDOATOJA 65 99 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 MAATALOUDE TALOUDELLE TUTKMUSLATOS AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 65 99 TEDOATOJA 65 AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1185 RYHMÄ 191 VUOSI 1986

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N

3 m. y 8 0 s 3. w - < n 3. = O Å O^ d : 3 Ö N. a N rn 3 m 01. w Z. m 7. r y. u U N V 00 V V 00 00. O Oo Ö O Ö Ö. t O > > V V N N = Å ^ : y 8 T x - - rn 1 w - < n w Z < w r y ri { Ii 8 ( D u U V V o t > > V 6 8 V V t(h AA 2. 2 D " 1 ) : `wi rw ( D ( D ( D f D F F F F D fd A D < o o = D Å Å D 1 r DT = r Ln M Dx - o r A ~.. _Q H, x.

Lisätiedot

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 "i

b) '5555z-?:lo -1:7 ' 5 ',r+i (i-å) n- r*or i+i- sl4-4 s-5-''- (å) 2:+ 2 r t I 3-3 a)23+42 Ð'+., (, -:), u)j++ b)2-1 i Tampereen kesäyliopisto, kevät 20 1 5 Thlousmatematiikan perusteet, orrr s ro30 L. harjoitus, (la 12.11.2015) 1. Laske seuraavat laskut. Laske kukin lasku ensin käsin þnää ja paperia käyttäen. Anna vastaukset

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995

Ikväidill AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 199 1995 Ikväidill TIEDOATOJA 199 1995 AJAKOHTAISTA MAATALOUSEKOOMIAA KIRJAPITOTILOJE TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDE TALOUDELLIE TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE FILAD RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN Q 7/24/73/ Tarmo Jokinen 973-0-03 GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN 24 Q 7/=/73/ T Jokinen GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A -0h~emaseloste

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06

Ilmalämpöpumput. KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY LVI-numero PIKA VR06 Ilmalämpöpumput KUPARIPUTKI KIEPPI ARMACELL 1/4X3/8 L25M ERISTETTY 1582309 VR06 SEINÄLIITOS ARMACELL SPLIT SD-CA 80X60 3258501 GG64 LIITOSKAPPALE ARMACELL SPLIT SD-CC 80X60 3258503 SW22 SUOJAKOTELO ARMACELL

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot