6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING"

Transkriptio

1 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING

2

3 Tielaitokse sisäisiä julkaisuja 2/1999 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRV TIEHALLINTO Helsiki 1999

4 paiajaputiikki Helsiki 199z Julkaisua saatavaa yksikkö Telefax 7LHODLWRV Opastisilta 12 A PL HELSINKI

5 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD Helsiki Tielaitos, Liiketee palvelut, Tielaitokse sisäisiä julkaisuja 2/1999, 45 s + liitt. 8 s. $LKHOXRNND20, 311 $LKHVDQDWliiketee tiedotus, tiekäyttäjäiformaatio, liiketee tiedotuspisteet, tietojärjestelmät 7,,9,67(/0b Tielaitokse johtoryhmä o vuoa 1994 hyväksyyt tiekäyttäjäiformaatio toimitalijat, joissa todetaa, että Tielaitos perustaa yhteäise liiketee tiedotuspisteide verkosto palvelemaa liiketee tiedotusta. Tiedotuspisteisii o tarkoitus ottaa mukaa myös yhteistyötahoja, mm. kutia, paikallisia matkailuorgaisaatioita ja yrittäjiä. Tielaitoksella o tähä meessä ollut käyissä muutamia pilottihakkeita, joista saatuja käyttökokemuksia o aalysoitu pyrkimykseä kehittää toimiva järjestelmä tiedotuspisteide verkostoksi. Tielaitos o tilaut Iofig Oy:ltä tämä käsissäe oleva selvitykse ifopistee tekisistä ja toimiallisista mahdollisuuksista. Kute imiki saoo, selvityksessä keskitytää tekisii ja toimiallisii kysymyksii. Tekie kuvaus -jaksossa kuvaamme ifopistee laitteistokokoopaoa, ts. millaisista kompoeteista laitteisto tulisi raketaa ja mitä toimiva laitteisto tulisi pitää sisällää. Käymme läpi eri kosketusäyttömoitorit, iide omiaisuudet sekä se, mitä seikkoja moitoria valittaessa tulee ottaa huomioo. Käymme läpi myös vaatimukset täyttävä keskusyksikö omiaisuuksia. Samoi otamme kataa itse ifokioskilta vaadittavii omiaisuuksii. Tekise kuvaukse lopussa olemme selvittäeet eri vaihtoehtoja tietoliikeeratkaisuiksi. Selvitykse kolmas pääjakso keskittyy toimiallisee kuvauksee. Tämä pääjakso puaisea lakaa o löytää optimaalie käyttöliittymä ja toimivat ratkaisut sivusuuitteluu ja sivuje ylläpitoo. Lopuksi olemme kooeet yhtee luetteloksi iitä seikkoja, jotka tulee muistaa laitteisto toimitavarmuude maksimoimiseksi. Aiva lopussa o lisäksi joitai huomioita tulevaisuude äkymistä. Selvitykse luoteesta johtue käytetty kieli o tekistä ja vaatii site perehtyeisyyttä alaa. Tätä ei voida välttää, jos halutaa selvityksestä muutaki kui aiva pitapuolie yleisesitys. Selvitykse tarkoituksea ei ole ollut tarjota yhtä aioaa oikeaa ratkaisua se eempää laitteistokysymyksessä kui sisällökää osalta. Tämä jätetää tehtäväksi tulevassa projektisuuitelmassa. Olemme kuiteki esitelleet mielestämme parhaat vaihtoehdot perusteluiee. Lopuksi toteamme, että tekie kehitys meee tällä hetkellä eteepäi huimaa vauhtia. Olemme juuri siiä murrosvaiheessa, että periteiset äyttömoitorit korvautuvat litteillä LCD- tai plasmakideäytöillä, jotka mahdollistavat uusia ratkaisuja. Samoi tietoliikeeyhteyksissä o tapahtumassa suuria edistysaskelia, jotka atavat uusia ulottuvuuksia tiedosiirtoo ja siirrettävä tiedo sisältöö. Se vuoksi olisi tarkkaa harkittava, kuika paljo kaattaa ivestoida ykymuotoiste ifopisteide raketamisee.

6 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD (Fira s poit of iformatio: Report of techical ad fuctioal possibilities) Helsiki Tielaitos, Liiketee palvelut, Tielaitokse sisäisiä julkaisuja 2/1999, 45 p. + app. 8 p. $%675$&7 Fira s poit of iformatio: report of techical ad fuctioal possibilities This report deals with the techical ad fuctioal possibilities of the poit of iformatio. The techical possibilities part of this report deals with the computer hardware of the POI. It also treats of the iformatio kiosk ad of the data commuicatio possibilities. The fuctioal possibilities part of the report cocetrates o fidig the optimal user iterface ad fuctioal way for page desig ad for maitaiig the iformatio. This report does ot give oe solutio how to carry out the poit of iformatio. The purpose of this report is to preset possible alteratives ad to give the basis for coclusios ad for the further selectios.

7 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 5 6,6b/7g TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT 4 1 LÄHTÖTILANNE Nykytila Tavoitteet 8 2 TEKNINEN KUVAUS Moitori eli äyttö Kosketusäyttötekologiat Moitorityypit Moitori malli eli ulkoie muoto ja se merkitys aseuksessa Moitori aseuskulma Moitori koko eli diagoaalie mitta Virrakulutus ja lämmötuotto Katselukulma Resoluutio eli äyttötarkkuus Muut moitorii liittyvät seikat Ehdotus moitoriksi Keskusyksikkö Tyyppi ja taso Varustus Käyttöjärjestelmät Muut tarvittavat laitteet PC: perusasetukset ja BIOS Ifokioski Valmistusmateriaali Malli valiassa huomioitavia seikkoja Valmiit kioskit Ilkivaltamahdollisuuksie miimoiti Tietoliikeeyhteydet Yleistä Modeemi ISDN Lähiverko kiiteä yhteys Tulevaisuus Tietoliikeeyhteyksie hioista Ehdotus käytettäviksi tietoliikeeyhteyksiksi 25 3 TOIMINNALLINEN KUVAUS Käyttöliittymä Tavoitteet Vaihtoehdot Ehdotus käyttöliittymäksi Itereti, itraeti, kovalevy ja muide levyasemie yhdistämie toimivaksi kokoaisuudeksi Lähtökohta ja tavoitteet Iteretistä tulevat tiedot 33

8 6 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD LÄHTÖTILANNE Kovalevyltä tulevat tiedot Muista lähteistä tulevat tiedot Muide sovelluste yhdistämie samaa kokoaisuutee Yhdistettävät sovellukset Yhdistämise tekiikka Palvelu sisältö Huomioita ja kritiikkiä esitettäväksi suuitelluista sivuista Mitä palvelu voisi sisältää? Sivusuuittelussa huomioitavia seikkoja Sivuje rakee Resoluutio eli äyttötarkkuus Fotti Sivuje keskittämie Likkie miimikoko Likkilistat Tietyökarttoje mahdollie uusi toteutustapa Päivitys ja seurata Ogelmat Keskitety järjestelmä luomie Iteretistä tuleva tiedo päivitys Kovalevyltä tuleva tiedo päivitys Muista lähteistä tuleva tiedo päivitys Vastuulliset hoitajat Yhteistyötahoje sitoutumie 43 4 LAITTEISTON TOIMINTAVARMUUDEN MAKSIMOINTI 43 5 TULEVAISUUS 45 6 LIITTEET 47

9 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7 LÄHTÖTILANNE /b+7g7,/$11( 1\N\WLOD Tämä selvitykse laatijalla Iofig Oy:llä o ollut käytössää seuraava kirjallie dokumetaatio: 7LHODLWRNVHQ OLLNHQWHHQ KDOOLQQDQ VWUDWHJLD, Tiehallito, Tie- ja liikeeoloje suuittelu, Helsiki 1998 /LLNHQWHHQWLHGRWXVSLVWHNRQVHSWLÅ8XVL7LHLQIRÅ, Tielaitokse sisäisiä julkaisuja 25/ 1996, Helsiki 1996 /LLNHQWHHQ WLHGRWXVSLVWHYHUNRVWR SHULDDWWHHW, muistio Tielaitokse johtoryhmä kokouksesta ,QIRSLVWHW\ U\KPlQYlOLUDSRUWWL liitteiee, , 98/ 02/ PLP/ 16 /RSSXUDSRUWWL : Yhteeveto tuloksista Oulutulli pilotissa, Iofig Oy:llä o ollut ähtäväää Tielaitokse liikeetiedottamisee liittyvät Iteret-sivut osoitteissa (ajatasaise liikeetiedottamise sivu) ja (yleisöpalveludemo rajaa lähestyville autoille liikeetilateesta raja-asemilla). Lisäksi työryhmä jäseet ja Iofig Oy:stä Marjo ja Olavi Raiski ovat palaverissa keskustelleet tekise ja toimiallise selvitykse tavoitellusta sisällöstä. Lisäksi Olavi Raiski o tutustuut Liatuule ifopisteesee: laitteistoo, käyttöliittymää ja käytössä ilmeeisii ogelmii. Selvitykse laatijoilla ei ole hekilökohtaista käyttökokemusta muista ykyisistä ifopisteistä, mutta selvitykse laatijat ovat joutueet kosketusäyttöje parissa tekemäsä kehitystyö aikaa kohtaamaa vastaavalaisia ogelmia ja ratkaisemaa iitä. Edellä maiittuje lähteide avulla o tämä selvitykse laatijoille muodostuut käsitys ifopisteide ykytilasta, ogelmakohdista, tavoitteista sekä keioista, joilla tavoitteet saavutetaa. Ogelmia ykyisissä ifopisteissä o aiheuttaut mm. käyttöliittymä, joka o osoittautuut epävarmaksi. Esimerkiksi Liatuule matkailueuvoa käyttökokemuksia arvioitaessa o ogelmia todettu oleva selaime joutumie sellaisee tilaa, että käyttäjä ei eää pääse alkusivulle tai ulkoiste likkie aiheuttamat ogelmatilateet (esim. pääsy "K-18" sivuille). Ogelmie ratkaisemiseksi o esitetty keioja, jotka aiheuttavat kuiteki uusia ogelmia (mm. erilaiset virhedialogit). Ratkaisuksi o ajateltu jopa sivuje tiukkaa rajausta taikka esitettävä materiaali tutuvaa typistämistä. Mielestämme ogelmie ratkaisumalleja pitäisi lähestyä haastavammi; ei saa atautua ogelmie edessä eikä taatua vaa pyrkiä ujertamaa ogelmat ja site saavuttaa toimiva Ifopiste sekä yt että tulevaisuudessa. Tämä o täysi mahdollista. Se vaatii vai asioide peripohjaista selvittämistä sekä palaste kohdallee sovittamista, sillä ämä asiat ovat ykytekiikalla ratkaistavissa.

10 8 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS 7DYRLWWHHW Ifopiste-työryhmä o asettaut tavoitteeksee ii käyttäjä kui ylläpitäjä äkökulmasta toimiva kokoaisuude luomise. Tämä o tarkoitus saavuttaa seuraavi keioi: Tarjotaa "vähä, mutta hyvää" eli kosketusäytöissä oleva tiedo määrää supistetaa oleaisesti ykyisestä. Tielaitokse osalta tarjottavat tiedot ovat tietyöt, keli- ja liikeetiedot, lautta-aikataulut ja reitisuuittelu. Myöhemmässä vaiheessa o tarkoitus ottaa mukaa liiketee häiriötiedot. Palvelu rakeetaa modulaarisesti ja sitä o mahdollisuus laajetaa Eritasoiset ifopisteet: Korkeatasoiset pisteet (. 10 kpl), Tieifot (. 100 kpl, joista 1/3 Tielaitokse omia pisteitä, 1/3 Tielaitos yhteistyössä kumppai(e) kassa ja 1/3 kaupallisia pisteitä), kaupalliset "weppikioskit", joissa Tielaitos o yksi palvelutarjoaja muide joukossa. Tarjottava tieto o räätälöity kosketusäytölle "ormaaleista" Iteretsivuista. Myös kutie ja muide yhteistyökumppaie o räätälöitävä kosketusäytölle tulevat sivusa Iteret-sivuistaa eli "ormaalit" Iteret-sivut eivät sovellu kosketusäytölle. Räätälöiti tarkoittaa mm. kaikkie ulkopuoliste likkie poistamista sivuilta ja saalikkie muuttamista kuvalikeiksi. Tämä koskee Tielaitokse hallitsemia ifopisteitä. Kaupallisissa pisteissä, joissa Tielaitos o vai yksi osallistuja, Tielaitos mukautuu ylläpitäjä vaatimuksii. Nopeasti muuttuva tieto tulee suoraa Iteretistä, pysyvämpi tieto taas kovalevyltä, mutta o seki päivitettävissä Itereti kautta. Tämä tekise ja toimiallise selvitykse tavoitteea o tekisessä osassa esitellä erilaisia kosketusäyttömalleja ja selvittää, mite kosketusäyttöö perustuva ifopiste pitää tekisiltä omiaisuuksiltaa raketaa, jotta se toimisi mahdollisimma hyvi. Toimiallisessa kuvauksessa pyrimme tarjoamaa ratkaisu siihe, millaie ifopistee käyttöliittymä tulisi olla, mitä aieistoa ifopiste voisi sisältää ja mite se voitaisii toteuttaa. Lisäksi tarkastelemme sisällö päivitysmahdollisuuksia. Toimiallise kuvaukse paiopiste o optimaalise käyttöliittymä suuittelussa, koska toimiva käyttöliittymä o koko ifopistee sielu: ilma hyvi toimivaa käyttöliittymää ei ifopistettä kaata raketaa. Ogelmat aiheutuvat pitkälti huoosta käyttöliittymästä ja e voidaa lähes kokoaa poistaa toimivalla käyttöliittymällä. 7(.1,1(1.89$86 0RQLWRULHOLQl\WW.RVNHWXVQl\WW WHNQRORJLDW Markkioilla o useisii eri kosketusäyttötekologioihi perustuvia moitoreja.

11 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 9 TEKNINEN KUVAUS Resistiivie Moitori pialla o joustava, solumaie sesoripita, joka sormella paiettaessa paiaa johtava ja eristävä pia yhtee aiheuttae muutokse elektroisessa ketässä (muuttaa ketä sähköjäittee pistee kohdalta). Kotrolleri huomioi tämä muutokse ja laskee eljä urka avulla paikauskoordiaatit sorme sijaiille eli muuttaa kosketukse hiiritoimioksi. Resistiivie kosketusäyttö o miellyttävä käyttää, sillä se joustaa kosketettaessa. Pita ei myöskää ole herkkä lialle, vedelle eikä pölylle. Hyvää puolea sillä o myös, että kosketustoimito toimii muullaki kui vai paljaalla sormella, esim. hasikkaa läpi. Huooia puolia voidaa maiita kuvalaadu huootumie (selkeys vai oi 75 % kapasitiivisee verrattua). Kosketusäyttöpita o myös altis vaurioitumiselle, mikäli sitä raaputetaa terävällä esieellä Kapasitiivie Moitori lasipialle o johdettu sähköie jäite, joka muuttuu sorme koskettaessa lasipitaa (kettää). Tämä avulla kotrolleri laskee eljä urka avulla paikauskoordiaatit sorme sijaiille eli muuttaa kosketukse hiiritoimioksi. Kapasitiivie kosketusäyttö o kestävä ja varmatoimie. Se ei ole herkkä lialle, rasvalle eikä kosteudelle. Kuva laatu o hyvä ja kirkas. Kapasitiivie kosketusäyttö reagoi aioastaa sorme kosketuksee; se ei toimi hasikkaa läpi tai kyä avulla SAW ääiaaltopohjaie (6XUIDFH$FRXVWLF:DYH) Sorme kosketus aiheuttaa ääiaallo, josta kotrolleri laskee paikauskoordiaatit. Tämä tekiikka o uutuus, josta meillä ei vielä ole käytäö kokemuksia Irrallie kosketussesori eli "7KUXJODVV" Irrallie kosketussesori (kapasitiivie), joka päälle asetetaa suojalasi tai muoviplexi ja alle ormaali moitori. Tällä tavoi saadaa kosketusäyttö toimimaa yksikertaise ikkualasi/ plexi takaa. Tämä kosketusäytö hyvää puolea o vadaalivarmuus, koska moitori ja kosketusäyttöpita sekä muut atk-laitteet ovat turvassa paksu lasi takaa. Huooia puolia voidaa maiita kuva laatu, joka kärsii moie lasipitoje heijastuksista. Kosketuspia ja moitori suuri etäisyys toisistaa aiheuttaa s. SDUDOOD[ia eli vaikeuttaa sorme kohdetamista oikeaa kohtaa (esim. hyperlikkii). Moitori etuosa (EH]HO) tulee olla malliltaa mahdollisimma suora (IODW), jolloi SDUDOOD[ia o vähite.

12 10 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS Kosketusäyttöajurit Pääsäätöisesti ajurit ovat laitekohtaisia eli 0LFURWRXFKi kosketusäyttölaitteistot vaativat 0LFURWRXFKi ajurit je. Kokemus o osoittaut, että uudet päivitetyt ajurit ovat aia helpottaeet aseusta sekä parataeet kosketusäyttölaitteisto toimitavarmuutta. Uusimmat ajurit ovat saatavissa ilmaiseksi Iteretistä valmistajie tai jälleemyyjie kotisivuilta. 0RQLWRULW\\SLW CRT-moitorit (&DWKRGH5D\7XEH) Normaaleja kovamuovikuorisia CRT-moitoreja kosketusäyttötoimialla o saatavissa tuuma kokoisia. Kovaa käyttöö tarkoitettuja, kiiitysrei'illä varustettuja, metallikuorisia s. FKDVVLV-moitoreja o saatavissa tuuma kokoisia LCD-moitorit (Liquid Crystal Display) LCD-äyttöjä kosketusäyttötoimiolla saa yleisesti ,5 -tuuma kokoisia. Sitä suuremmat LCD-kosketusäytöt ovat vielä harviaisempia. LCD-äytö 15-tuuma moitori vastaa CRT-äytö 17-tuuma moitoria. LCD-äyttöje hiat ovat pudoeet huimasti. Ne saattavatki olla pia edullisempi vaihtoehto varsiki valvottuihi pisteisii. 0RQLWRULQPDOOLHOLXONRLQHQPXRWRMDVHQPHUNLW\V DVHQQXNVHVVD Suuiteltuje ifopisteide lukumäärä vuoksi ja työ kaikepuoliseksi helpottamiseksi o tärkeää luoda stadardituote. Erityisesti moitori o syytä olla kaikissa pisteissä samalaie, jotta se o helppo vaihtaa uutee, mikäli siiä ilmeee vikaa. Ifopisteide suure lukumäärä vuoksi ei ole mielekästä, että äytö aseuksee joudutaa käyttämää rusaasti aikaa. Lisäksi erilaiset "viritykset" aseuksessa atavat koko hakkeelle harrastelijamaise kuva. Normaalie CRT-moitorie eri merkit ja mallit poikkeavat toisistaa ii ulkomuodoltaa, kaarevuudeltaa, syvyydeltää kui leveydeltää. Lisäksi useimmissa malleissa säätimet o sijoitettu hakalasti etee, mikä vaikeuttaa aseusta, eteki jos äyttöjä joudutaa vaihtamaa. Turvallisuude kaalta o tärkeää, että moitori o tukevasti kiiitetty eikä käyttäjä pääse sitä liikuttamaa tai sormeilemaa se säätöappuloita. Tämä o estettävissä etuosa tiiviillä sovituksella ja koteloiilla. Irrallisia, kovamuovisia ja äyttöä myötäileviä kehyksiä o saatavilla tähä tarkoituksee Moitori kiiittämie Normaali CRT-moitori o halvi vaihtoehto, mutta se kiiitys tukevasti aiheuttaa poikkeuksetta ogelmia ja o useimmite yksilöllie ja aiutkertaie tapahtuma. Huoo kiiitettävyys johtuu moitori kaarevasta muo-

13 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 11 TEKNINEN KUVAUS dosta ja ee kaikkea kiiityskohtie puutteesta. Kiiityksessä joudutaa usei tekemää jalustaa reikiä kiiityspultteja varte sekä käyttämää hihoja moitori ympärillä. Moitori kiiittämie ja irrottamie o työlästä eikä lopputulos ole parhaimmillaakaa kovi tukeva. Myös moitori etuosa vaatii paljo työtä, että se saadaa hyvi ja siististi sovitettua "Ifo-pömpeli" julkisivuu. Chassis o kiiitykseltää järkevi vaihtoehto, sillä se o suuiteltu kioskija teollisuuskäyttöö. Kiiityspulttie reiät ovat jo valmiia moitori teräksisessä kehikossa ja kaikki äyttösäädöt ovat moitori takaosassa. Chassikse suora alaosa (90 astee kulma) helpottaa aseusta tasaiselle alustalle. Chassikse huooia puolia voidaa maiita heikohkot arvot korkeammissa resoluutioissa sekä äyttöje pieet tuumakoot ( max 17 tuumaa). LCD-moitorie tukeva kiiitys o vaikeaa se heohko raketee ja kiiityskohtie puuttee vuoksi. Todella tukevaa kiiitystä o vaikea saada aikaa. kuvassa Chassis-tyyppie moitori kehikossa tasaie pohja ja kiiitysreiät 0RQLWRULQDVHQQXVNXOPD Jos moitori asetetaa suoraa seiärakeelmaa tai muutoi pystyasetoo, tulisi huomioida seuraavat seikat: Kaikki ihmiset eivät ole pituudeltaa samamittaisia, jote o tehtävä kompromisseja aseuskorkeude ja - kulma suhtee. Jotta kosketusäyttö palvelisi eripituisia käyttäjiä hyvi, tulisi moitoria kallistaa astetta. Aseuskorkeude (moitori alaosa taso) tulisi olla oi cm: korkeudella. Suora aseuskulma aiheuttaa vaikeuksia pitkille käyttäjille, koska heidä o kumarruttava vaikeaa asetoo. Se aiheuttaa myös s. SDUDOOD[ia, joka vaikeuttaa silmä ja liki keskiäistä koordioitia.

14 12 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS kallistettu äyttö (20-30 astetta), ei parallaxia 0RQLWRULQNRNRHOLGLDJRQDDOLQHQPLWWD Tällä hetkellä 17" moitori riittää hyvää kuvalaatuu ja resoluutioo. Jos moitori kokoa kasvatetaa suuremmaksi, esim. 21 tuumaa, vaatii se tämähetkisellä tekiikalla lisää aseustilaa kaikissa suuissa. Lisäksi suurempi moitori tuottaa huomattavasti eemmä lämpöä. Isompi moitori vaatii myös korkeamma äyttöresoluutio, jolloi ousee esii kysymys, mille resoluutiolle esitettävät sivut tulisi suuitella. 9LUUDQNXOXWXVMDOlPP QWXRWWR Jos ormaali CRT-moitori koteloidaa pieehköö tilaa, o tilaa ehdottomasti aseettava laitetuuleti, jottei äyttömoitori pääse lämpeemää liikaa. Useat laitevalmistajat ilmoittavat moitori käyttölämpötilaksi eitää 40 ºC. O ilmiselvää, että kesäkuumalla ahtaasee metallikuoree sijoitetu moitori lämpötila - varsiki jos auriko sitä lämmittää - ousee herkästi yli tuo lämpötila. Tämä vuoksi o riittävästä ilmavaihdosta huolehdittava. Laitetuuletikaa ei välttämättä estä lämpimällä ilmalla äytö ylikuumeemista, mikäli moitori tuottaa rusaasti lämpöä. Chassis o paremmi ilmastoitu kui kovamuovie, umpikuorie stadardi moitori. Myös se vaatii kuiteki koteloitua laitetuulettime. LCD-äytössä hyvää puolea o vähäie virra kulutus (lämmö tuottamie). Laitetuuleti ei ole välttämätö, jos LCD-äyttö sijoitetaa varjoisaa paikkaa ja varmistetaa muutoi riittävä ilmavaihto.

15 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 13 TEKNINEN KUVAUS.DWVHOXNXOPD Periteiste CRT-moitorie katselukulma o huomattavasti laajempi kui LCD-moitorie. Heijastuste välttämiseksi LCD-moitoria o katsottava läheltä ja lähes suoraa edestä. Tämä rajaa pois usea ihmise yhtäaikaise katselu-mahdollisuude tai aiaki vaikeuttaa sitä huomattavasti. 5HVROXXWLRHOLQl\WW WDUNNXXV Nykyiset CRT-moitorittukevat hyvi resoluutioita alkae 640 x 480 aia suurimpii eikä kuvalaatu oleaisesti heikkee resoluutioita vaihdettaessa. Useimmat ykyiset LCD-moitorit ovat se sijaa suuiteltu toimimaa vai yhdessä resoluutiossa. Ne toimivat muissaki, mutta kuvalaatu saattaa olla suttuie fottie osalta. Hyvä moitori vaatii hyvä äytöohjaime, muute toise rajoittueisuus madaltaa toiseki kompoeti omiaisuuksia. Laadukas äytöohjai ataa hyvä virkistystaajuude (välkkymätö, kirkas kuva) sekä korkea äyttöresoluutio (mi 1024 x 768). 72 Hz: virkistystaajuudella kuva alkaa olla välkkymätö. Korkealla äyttöresoluutiolla saadaa sivulle "mahtumaa" eemmä kui pieemmällä resoluutiolla. Näyttöresoluutio (äyttötarkkuus) kaattaa ottaa huomioo myös sivusuuittelussa. Ei ole järkevää äyttää 800 x 600 resoluutiolle suuiteltuja sivuja 1024 x 768 tai suuremmalla resoluutiolla. Teksti ja kuvat ahtautuvat johoki urkkaa ja äyttävät liia pieiltä suure osa ruudusta jäädessä täysi tyhjäksi. Ei myöskää päivastoi, sillä silloi muodostuu vierityspalkki myös poikittaissuuassa. Liitteeä ro 1 kuvat samasta sivusta (800x600) kolmella eri resoluutiolla katsottua, resoluutiot 800 x 600, 1024 x 768 ja 1260 x XXWPRQLWRULLQOLLWW\YlWVHLNDW Markkioilta o sekä resistiivisiä että kapasitiivisia CRT-moitoreja aia 21- tuumaa asti.

16 14 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS Kytketä atk-laitteisii Kaikki kosketusmoitorie kotrollerit ovat yleisesti kytkettävissä RS-232 Serial / SMT sarjaportteihi (COM 1 tai COM je.), jotka kaikista ormaaleista ykyaikaisista laitteista löytyvät. Kytketä o myös mahdollista PCI-väyläkorti avulla. Tämä o kuiteki hakalaa, jos laitteita myöhemmi vaihdetaa. Moitori kytketää ormaalilla vga-kaapelilla. Näyttömoitori virta o mahdollista kytkeä joko suorakytkeällä (mielellää UPS-laitteesee) tai keskusyksikö virtalähtee kautta Kalibroiti Myös kosketusäyttölaittee kalibroiti, se tarkistamie (= kursori ilmestyy todellaki tarkasti sorme alapuolelle) sekä kosketukse vaikutukse valita (toimiot: PRXVH'RZQ, PRXVH8S, 'UDJ, %HHS RQ WRXFK 'RXEOH7RXFK VSHHG, YHUWLFDO KRUL]RQWDO RIIVHW je.) ovat tärkeitä, koska iide avulla säädetää laittee toimivuus. Ogelmia voi aiheuttaa vaikkapa kaksoisklikkaus, jos klikkaukse opeus o valittu liia opeaksi. Jos kalibroiti ei ole kohdallaa, laittee toimita o epävarmaa. Iteret-sivuje tekstilikit eivät aukea käyttäjä haluamassa järjestyksessä, jos todellie kosketuspiste ja kursori äyttämä piste eroavat muutama seti. Hiirikursori o syytä jättää äkymää, jotta käyttäjä voisi huomata tämä virheellise kalibroii ja yrittää korjata sitä koskettamalla virhee verra vastakkaisee suutaa. Samoi o kosketuksesta tuleva "EHHSÅ -ääi syytä kytkeä päälle, koska silloi käyttäjä ymmärtää kosketukse aiheuttaee jokilaise tapahtuma ja odottaa jotai tapahtuvaksi se sijaa, että koskettaisi sormella epätoivoisesti yhä uudestaa ja uudestaa. Valmistajat kyllä vakuuttavat, ettei heidä laitteillee tarvitse tehdä uudellee kalibroitia. Jos tämä todella pitää paikkasa, voidaa kursori jättää äkymättömii. Jos kalibroitia ei tehdä kuolla, saattaa lopputulos olla viereise kuva kaltaie: Käyttäjä o koskeviaa "Säätilaa päätieverkolla", mutta joutuuki Vaalimaalle.

17 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 15 TEKNINEN KUVAUS Kosketusäyttöpitoje puhdistus Sekä resistiiviset että kapasitiiviset kosketuspaeelit ovat aiva ormaalisti puhdistettavissa ormaaleilla pesuaieilla (ei liuotiaieita). Puhdistus suoritetaa site, että puhdistusaie suihkutetaa esi pesurättii tai liiaa, jolla sitte pyyhitää puhdistettavat piat. (KGRWXVPRQLWRULNVL Varteeotettava vaihtoehto o stadardimittaie ja -muotoie Chassismoitori. Valitaa o vaikuttaut eteki kiiitystapa, joka avulla moitori voidaa helposti kiiittää jokaisee ifopisteesee. Kiiittämisee voidaa luoda stadardi. Myös kovaa käyttöö suuiteltu moitori puoltaa paikkaasa, varsiki valvomattomii tiloihi. Jos halutaa suurempi kui 17 tuuma moitori, o valittava periteisistä kovamuovisista moitoreista, sillä Chassis-mallia ei (tällä hetkellä) valmisteta suurempaa kokoa. Lisäksi o todettava, että Chassis-moitori virkistystaajuus o resoluutiolla 1024x768 vai 60, mikä o juuri ja juuri riittävällä tasolla (ei ole täysi väriätö). Jos päädytää valmiisee Ifokioski-ratkaisuu, voi äyttö olla joki muuki (se, mikä tehtaalla o siihe sovitettu). Tulevaisuudessa ovat uudet, isommat (15-17") ja edullisemmat LCD-äytöt varteeotettava vaihtoehto, varsiki valvottuihi ifopisteisii. Kosketusäyttömoitoreide hitoja: Chassis 17" mk, LCD 14" mk, CRT17-21" mk, kaikki hiat ilma ALV..HVNXV\NVLNN 7\\SSLMDWDVR Riittäväksi peruskoeeksi sopii Petium II -taso laite, keskusmuistia (rammuistia) 64 ja ormaali 4.3 GT: kovalevy. Iteret-yhteyksie opeutta ei oleaisesti voida opeuttaa päivittämällä prosessoria tai keskusmuistia. Atk-laitteistoa ei kaata hakkia s. tarjousmultimediapakettia, vaa tämäki osa-alue kaattaa stadardisoida tarvittavilla, laadukkailla kompoeteilla. Tulee suuitella riittävä ja laadukas peruskokoopao. Valmiit paketit ovat usei varustettu edullisilla kompoeteilla ja laitteilla, joista osa saattaa olla itegroitua ii, että iide korvaamie laadukkaammilla tai päivittämie o mahdotota. Usei valmiissa paketeissa tulee mukaa paljo tarpeettomia laitteita ja ohjelmia. 9DUXVWXV Näytöohjai Kute kohdassa todettii, o äytöohjai tärkeässä asemassa laitekokoaisuude kaalta. Markkioilla o laadukkaita ja edullisia äytöoh-

18 16 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS jaimia, jotka sallivat korkeat resoluutiot, hyvä virkistystaajuude sekä moipuoliset 2QVFUHHQ säädöt. 2QVFUHHQ tarkoittaa, että äyttöä voidaa säätää käyttöjärjestelmä asetuksista eikä moitoria tarvitse irrottaa, jos se säädöt ovat etupaeelissa kute ormaaleissa CRT-moitoreissa o. Näytöohjaime muisti määrä vaikuttaa myös grafiika latautumisee äytölle. Jos kuva o suttuie, teksti vaikeasti luettavaa, karttoje yksityiskohtia o vaikea havaita ja kaike lisäksi kuva vielä "välkkyy ja värisee", ovat kaikki elemetit valmiia käyttäjä jättää laittee käyttö mahdollisimma pia, ehkäpä lopullisesti. Suositeltavaa siis o vähitää 4MT: äytöohjai, mieluummi tietysti hiema ylimitoitettu 8 MT :, koska hita (hyvä mk) ei äyttele hakitakokoaisuudessa merkittävää osaa Ääikortti ja kaiuttimet Ääikortti kute myös kaiuttimet o syytä ottaa laitekokoaisuutee jo "Ifopömpeli" suuitteluvaiheessa. Kehitys eteee sillä vauhdilla, että o syytä odottaa ääitiedostoje mittavampaa tulemista myös html-sivuille. Tiedostoja pystytää puristamaa ykyää jo ii kevyiksi (esim. MP3), että jokilaie ääitiedottamie o varmasti pia arkipäivää. Jo tällä hetkellähä toimivat Iteretissä esim. Nettiradio sekä 5HDO$XGLR-järjestelmä. Kaiuttimie täytyy olla mageettisuojatut, muute e saattavat aiheuttaa äytössä ikävää välkytää äyttöruudu reua-alueilla. Kaiuttimia ei siksi tulisi myöskää asetaa aiva äytö välittömää läheisyytee CD-ROM vai DVD Tämä o oleaie asia vai, jos kyseistä asemaa o tarkoitus käyttää osaa tai polkua jolleki ohjelmalle. DVD lukee myös cd-/ cdr-/ cdrw-levyjä. CD- ROM -levylle mahtuu 740 Mt materiaalia, ku taas DVD-levylle saadaa mahtumaa huikeat 8 Gt. Jompikumpi o kuiteki oltava mahdollise käyttöjärjestelmä uudellee aseukse vuoksi Näppäimistö ja hiiri Näppäimistöä ja hiirtä tarvitaa, jos laite täytyy uudellee käyistää, tehdää mauaalisia muutoksia asetuksii je., kirjaudutaa uudellee käyttöjärjestelmää. Markkioille o tullut myös lagattomia äppäimistöjä ja hiiriä, jotka ovat erittäi varteeotettava vaihtoehto. Ne toimivat radioaalloilla ja siksi myös ifopistee metallikuore tms. läpi. Radioaaltoje vastaaoti sijoitetaa pysyvästi ifotorii ja äppäimistö ja hiiri otetaa tarvittaessa käyttöö. Koska e toimivat myös metallikuore läpi, ei ifopistee huolto-ovea tarvitse laikaa avata uudelleekäyistykse tai vastaava toimepitee suorittamiseksi. Lagattomat äppäimistö ja hiiri toimivat. 2 metri säteellä vastaaottimesta. Ne maksavat yhteesä oi 800 markkaa (sis. ALV).

19 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 17 TEKNINEN KUVAUS Tulosti/ kirjoiti Laitteesee voidaa kytkeä kirjoiti aiva ormaalisti. Varsikaa valvomattomissa pisteissä sitä ei kuitekaa kaata tehdä, valvotuissaki pisteissä mahdollie tulostamie kaattaa suorittaa joki muu laittee kui "Ifo-pömpeli" kautta. Kirjoittime käyttöö liittyvät aiva ilmiselvät riskit: paperi loppuu tai tulee syöttöhäiriö, muste tai värijauhe loppuu. Lisäksi ogelmia voivat muodostaa rahastus ja ilkivalta (tulostetaa huomattava määrä sivuja ilma tarvetta). Valvomattomissa tiloissa tällaiset tilateet aiheuttavat luoollisesti huomattavia ogelmia, valvotuissa tiloissaki tarpeetota ylimääräistä työtä ja käyttöhäiriöitä..l\ww MlUMHVWHOPlW Wi95 ja hiema se omiaisuuksista Wi95 o tuettu käyttöjärjestelmä. Virheitä o ollut paljo, mutta ÅVHUYLFH SDFNit" ja uudet versiot ovat korjaeet äitä tuettuja virheitä. Tää päivää se o melko luotettava käyttöjärjestelmä, mutta silti o tiedostettava tietyt ogelmat. 3ROHGLW-sovelluksella o helppo luoda käyttäjäprofiilit (esim. piilottaa työpöydä kuvakkeet käyistykse yhteydessä), poistaa ohjauspaeeli, voidaa määritellä mm. aioa sallittu sovellus (esim. ([SORUHU) sekä rajoittaa asetuste tai järjestelmä muuttamista Suositeltavat muutokset käyttöjärjestelmää Wi95 6FDQGLVN-toimito o poistettava (merkitä msdos.sys tai autoexec.bat) tai valittava automaattisesti eteevä (ei vaadi kuittauksia) versio. Tehtäväpalkki: tehtäväpalkki piilota automaattisesti (x) Käyistys: lisää ohjelma pikakuvake, poista muut. Näytösäästäjä (jos käytetää): viive x miuuttia, ei virrasäästöä. Jos virrasäästö o kytketty, kytkeytyy laite esimmäise kosketukse jälkee ormaalitoimitoo melko laiskasti ja toimita hidasta joki aikaa. Poista automaattie kesä / talviaikaa siirtymie (saattaa muute ilmoittaa dialogi) NT 4.0 Tielaitos käyttää käyttöjärjestelmää NT4.0, jote sitä tullaa ilmeisesti käyttämää myös Ifopisteissä. Kosketusäyttölaitteistoje valmistajat sekä iihi liittyvie tukiohjelmie valmistajat ovat kuiteki tähä asti suosieet Wi95 - käyttöjärjestelmää, mutta eivät ole poissulkeeet myöskää NT4.0 - järjestelmää. NT4.0:ssa pitää huomioida käyistykse kofiguroiti ilma käyttäjätuusta ja salasaaa. Sitä tarvitaa tapauksessa, että laite jostai syystä sammuu ja

20 18 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS käyistyy uudellee. Kyseie Auto LogO -ohjelma löytyy Resource-Kit - paketista. Käyttöjärjestelmä "trimmauksessa" o syytä käyttää ala asiatutijoita, joilla o pitkäaikaie käyttökokemus NT4.0:sta. Todeäköisesti piakkoi markkioille tuleva NT5.0 o kuiteki Ifopisteideki tuleva käyttöjärjestelmä. Ku käyttöjärjestelmä o saatu toimimaa optimaalisesti, o se syytä klooata vaikkapa CD-ROM -levylle. Tämä jälkee se voidaa helposti asetaa stadardisoitua kaikkie ifopisteide käyttöjärjestelmäksi. 0XXWWDUYLWWDYDWODLWWHHW UPS-laite Tarpeellie laite lyhyide sähkökatkoste aiheuttamii ogelmii. Se elimioi lyhyide virtapiikkie sekä sähköhäiriöide aiheuttamat ogelmat. Myös äyttö kaattaa kytkeä (päälaittee kautta tai suoraa) UPS-laittee piirii. Jos UPS-laitetta ei ole, o varmistettava atk-laittee automaattie uudellee käyistymie. Aiaki PII -tasoiste koeide bios-setup o ohjelmoitava default-asetuksista poikkeavasti, jotta laite käyistyisi uudellee itsestää virra palattua. Jotkut emolevyt kestävät lyhyitä sähkökatkoksia ilma, että laite sammuu heti (esim. Soyo). UPS-laittee voi myös kytkeä com-porttii, jolloi myös laittee sähkösaai toimiallie seurata sekä atklaitteisto hallittu alasajo o mahdollista. UPS-laittee akusto eliikä o kolmesta kuutee vuotta käyttöolosuhteista riippue. Laite ei itsessää vaadi huoltoa, mutta se ympäristö o pidettävä puhtaaa ja pölyttömää Laitetuuleti Jos laitekompoetit aseetaa suljettuu tilaa, o ylimääräie laitetuuleti syytä asetaa riittävä tuuletukse ja ilmavaihdo järjestämiseksi, jotta laitteet eivät pääsisi ylikuumeemaa. Laitetuuleti tulisi asetaa laitekokoaisuude yläosaa, ettei se ime lattiataso pölyä ja muita epäpuhtauksia laitteisto sisää. Jos laitetuulettimessa o suodati, o se muu huollo yhteydessä myös tarkistettava ja tarvittaessa puhdistettava. 3&QSHUXVDVHWXNVHWMD%,26 Jos hiirtä ja äppäimistöä ei pidetä laitteesee kytkettyiä, o bios-setupii määriteltävä "KDOW QR HUURUV". Muute laite ilmoittaa uudellee käyistykse yhteydessä, ettei se ole löytäyt äitä laitteita ja käyistymie pysähtyy. Bios-setupissa o myös KGGSRZHU GRZQ (GLVDEOHG). Jos se o päällä (HQDEOHG), laittee heräämie kosketuksesta ja se jälkeie toimita o joki aikaa hitaalaista. Nämä samat määrittelyt saattavat olla myös Widowsi omissa asetuksissa, jote e o mahdollisesti määriteltävä myös siellä. Ylipäätää kaikki mahdolliset automaattiset toimiot (levy eheytys, virusohjelmat ym.), jotka saattavat ilmoittaa toimepiteestä dialogilla tai tiedustella käyttäjältä, suoritetaako ohjelma, o elimioitava pois.

21 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 19 TEKNINEN KUVAUS Edellee o syytä tarkistaa, ettei äytö virrasäästöomiaisuuksia ole kytketty päälle Widowsi äytö asetuksissa tai BIOS-setupissa. PC: perusasetuksie asettamisessa o syytä käyttää asiatutevaa ammattihekilöä.,qirnlrvnl 9DOPLVWXVPDWHULDDOL Teräs (vähitää 1.5mm) tai vastaava luja materiaali. Tielaitokse mallissa o käytetty myös maalattua alumiiia. Muutki materiaalit - kute lasikuitu - ovat myös mahdollisia. Ruostumato teräs tai mattamustaksi maalattu materiaali ovat herkkiä sorme- ja kädejäljille. Ruostumato teräs lieee muutoiki tarpeettoma kallis ratkaisu ifotori valmistusmateriaaliksi. Liitteeä ro 2 o kuvia Tielaitokse ifokioski prototyypistä. 0DOOLQYDOLQQDVVDKXRPLRLWDYLDVHLNNRMD Korkeus (moitori aseuskorkeus) Aseuskorkeude (moitori alaosa taso) tulisi olla oi cm: korkeudella. Tällöi se palvelee keskimääräisesti parhaite sekä pitkiä että lyhyitä käyttäjiä Muoto Tielaitoksella o jo piirustukset mallista. Massiivie 2 metriä korkea,130 cm leveä ja. 70cm syvä Tielaitokse Ifopiste. Suuiteltu ifotori o äyttävä, mutta samalla paljo tilaa vievä ja vaikeasti liikuteltava. Suuittelussa tulee kaike muu ohella ottaa huomioo, oko suuitelluissa sijoituspaikoissa riittävästi tilaa äi suureksi aiotulle Ifopisteelle Näyttöruudu kaltevuus Optimaalie kaltevuus o astetta. Tällöi eripituiset käyttäjät äkevät äytö keskimääri tyydyttävästi. Olemme saaeet "Ifo-pömpeli" suuittelukuvista käsitykse, että moitori o suuiteltu tuleva pystysuoraa asetoo. Edellä olevi perustelui (kohta ) suosittelemme moitori kallistamista. Suuittelukuvissa moitori kooksi o ajateltu tuumaa. Tämä vähetää joki verra kallistuskulma tarvetta, mutta ei poista sitä Muut seikat Suuittelukuvista jotka saimme, o mahdotota varmasti huomata, oko kaiuttimet tai laitetuuleti huomioitu. Oko iide rei'itykset suuiteltu ja mite? Niide jälkiaseus saattaa olla kallista, jote aiaki varaukset iide asetamiseksi vaikkapa myöhemmi kaattaa tehdä heti.

22 20 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS 9DOPLLWNLRVNLW Eräs varteeotettava vaihtoehto o hakkia jo valmis ja yleisesti testattu kioskimalli, mikä o todeäköisesti huomattavasti halvempiki ratkaisu. Miksi yrittää keksiä sellaista, mikä o jo keksitty. Markkioilla o useita - ii kotikui ulkomaisia - täydellise paketi valmistavia yrityksiä, jotka valmistavat tilauksesta myös yksilöllisiä ja aiutkertaisia malleja tilaajalle. Myös maalauksilla tai teippauksilla saa jo olemassa olevista malleista "oma malli". Oheistamme muutamia kuvia markkioilla olevista valmiista malleista (liite ro 3).,ONLYDOWDPDKGROOLVXXNVLHQPLQLPRLQWL Moitori kiiitykse o oltava todella tukeva. Moitori ei saa liikkua, jos sitä työetää ruudusta taakse - tai sivullepäi. Näytö etuosa o sovitettava kioski etuosaa ii tiukasti ja tarkasti, että käyttäjä ei pääse sormeilemaa moitori säätö- tai virtaappuloita. Erillisellä, kovamuovisella äyttöruudu mukaisesti muotoillulla kauluksella voidaa ämä seikat helposti elimioida. Näytö tasolle etee ei kaata raketaa tai jättää "piippuhyllyä". Siitä saattaa tulla juomapullo tai kahvimuki hetkellie sijoituspaikka ja kaatuessaa ämä estemäiset aieet valahtavat äytölle ja se kautta kioski sisätiloihi. Mikäli ojailutaso halutaa raketaa, tulee se sijoittaa selvästi äytö alareua alapuolelle, jotta em. vaurioilta vältytää. Kaiuttimie säleiköt o rakeettava site, ettei iistä päästä suihkuttelemaa tai kaatamaa laitteide päälle mitää estemäisiä aieita. Ääisäleiköide sisäpuolelle voidaa liimata esim. äätä läpäisevää suojalevyä. Huolto-ovi kaattaa sijoittaa laittee taakse tai sivulle, muutoi ove lukossa saattaa olla esim. tikkuja tai purkkaa, jolloi se avaamie o hakalaa. Jos lukko o kovi äkyvästi edessä, houkuttelee se helposti vadalismii. Huomiota o kiiitettävä myös laittee virtajohtoihi: toisaalta laite o kyettävä irrottamaa opeasti sähköverkosta (oikosulku tms., joka vaatii opeaa irtikytkemistä), toisaalta virtajohto voidaa ilkivaltaisesti tempaista irti, jos se o kovi äkyvillä. Modeemi / ISDN-laittee ulkoiset johdotukset o myös suojattava ilkivalla varalta. Kioski heiluttelu ja käyttämie avuksi kehorakeusvälieeä o estettävä. Joko kioski o pultattava liikkumattomaksi tai siitä o tehtävä tarpeeksi raskas. Edellie o jälkimmäistä parempi vaihtoehto, koska moisatakiloista ifotoria o vaikea - lähes mahdoto - liikutella silloikaa, ku se o tarpeellista. Tieteki paioa voidaa keiotekoisesti lisätä sijoittamalla ifotori sisälle, alaosaa, irrallie paio, esim. teräslevy. Ifotori suuittelussa voidaa myös miimoida tarpeettomat ulokkeet, joista toria päästää ostamaa, sillä kioski äkillie tärähdys saattaa vahigoittaa kovalevy toimitakyvyttömäksi. Laitetuulettimee "sörkkimie" ja joki esiee työtämie se pyörivii siivekkeisii o estettävä erillisillä suojaritilöillä.

23 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 21 TEKNINEN KUVAUS Mahdollistetaa laittee sammutus vai ohjelma sisältä äppäimistö avulla. Ku laite käyistyy, o se käyistyttävä aia suoraa kioskiohjelmaa. Käyistykse aikaa laittee vieressä mahdollisesti olevalle hekilölle ei äytetä mitää tai aeta mikäälaista mahdollisuutta puuttua käyistyksee. 7LHWROLLNHQQH\KWH\GHW <OHLVWl Iteret-tietoliikeeyhteydessä käytettävä tietoliikeeprotokolla ("koeide välie kieli") o TCP/IP, joka etäyhteyksissä yleesä kapseloidaa PPPprotokollaa (esim. modeemi tai ISDN-sovittime ja Iteretpalvelutarjoaja soittosarja väli). PPP-protokollaa voidaa ajatella putkea TCP/IP:lle. Tässä tarkastellaa vaihtoehtoja toteuttaa tietoliikeeyhteys yhtee tai rajattuu määrää koeita samassa paikassa. Tällöi vaihtoehdot rajautuvat yhde koee tapauksessa valiaisee modeemiyhteytee ("tavallie" modeemi-yhteys), kiiteää modeemiyhteytee, valiaisee ISDN-yhteytee, kiiteää ISDN-yhteytee sekä useamma koee tapauksessa ISDNreitittimee (kiiteä yhteys tai Dial-O-Demad (käytettäessä)) sekä lähiverko kytkemisee reitittime ja kiiteä yhteyde avulla. Tavaomaisia tarjottuja perusratkaisuja ovat tavallie modeemiyhteys, ISDN ja ISDN-reititi, mikä äkyy myös kustauksissa. Wi95:ssä käytetää modeemi- ja ISDN-yhteyde muodostamisee käyttöjärjestelmä omaa puheliverkkoyhteyttä, NT:ssä etäyhteyttä. ISDNreitittime tapauksessa kofiguroiti verkkokortteiee o kute lähiverkossa. 0RGHHPL Valiaie modeemiyhteys (tavallie) Käytettävät modeemit ovat tällä hetkellä v.34 -tyyppiset, jotka yltävät opeutee 33,6 kbps sekä K56-tyyppiset, jotka jakautuvat lajeihi K56X2, K56flex sekä K56/V.90. K56X2 ja K56flex ovat epästadardeja, ja ovat eri valmistajie ee V.90-stadardi hyväksymistä tuomia tyyppejä, jotka eivät ole toistesa kassa yhteesopivia. Lisäksi soittosarja, joho otetaa yhteys, tulee olla digitaalisella yhteydellä kytketty puhelikeskuksee, jotta tästä modeemityypistä saadaa eemmä hyötyä kui 33,6 kbps modeemeista. Teoreettie opeus K56-tekiikoilla o 56 kbps käyttäjä suutaa ja 33,6 kbps käyttäjästä Iteretii päi. Käytäössä opeus jää käyttäjä suutaa kbps, joskus vai 33,6 kbps, jos lija laatu o huoo ja/ tai etäisyys digitaalisoitipisteesee o suuri (lähi puhelikeskus-tekiikkaa sisältävä kohta). Käytäö tasolla 33,6 kbps tarkoittaa oi 3,3 kt/ s tiedostosiirtoopeutta (jo eestää pakatu data osalta) eli levykkeellie (1,44 Mb) tietoa tulee oi kahdeksassa miuutissa, K56-modeemeilla hiema opeammi eli oi kuudessa miuutissa. Keskimääräise www-sivu koko lieee 60 kt: paik-

24 22 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS keilla, jote se lataus kestää oi 20 sekutia, hyvissä olosuhteissa K56- modeemilla joku sekui opeammi. Modeemi o joko sisäie tai ulkoie, Petium-koeissa ja uudemmissa sillä ei ole käytäö merkitystä. Sisäie modeemi kytketää joko PCI- tai ISAväylää tyyppisä mukaisesti. Ns. plug '' play -modeemit ovat helpoimpia asetaa Wi95:ee. Yhteysohjelmistoa käytetää Wi95: mukaa tulevaa puheliverkkoyhteyttä. Iteret-palvelutarjoaja paketi asetamie mukaa tulevie ohjeide kera o yleesä helpoi tapa saada asetukset kohdallee ilma atk-ammattilaista. Tavallise modeemiyhteyde saa miltä Iteret-palvelutarjoajalta tahasa. Suurea epäkohtaa voi olla ogelma saada modeemiyhteys toimimaa ogelmitta sekä ruuhkaisuus tiettyiä aikoia, sillä yksikää Iteretpalvelutarjoaja ei takaa, että siltä löytyy aia vapaa modeemiyhteys. Käytäössä soittosarjoje mitoitusta säätelevät markkiataloude lait eli ei ole järkevää mitoittaa soittosarjoja aiva pahimpie satuaiste ruuhkahuippuje mukaa. Valiaie modeemiyhteys saadaa ottamaa sopivalla ohjelmistolla yhteys tarvittaessa, tosi yhteydeottoviive o puolesta miuutista miuuttii, jote siitä ei ole erityistä hyötyä Kiiteä modeemiyhteys Osa Iteret-palvelutarjoajista (tyypillisesti pieemmät alueelliset) tarjoavat kiiteää yhteyttä joko tavallisilla modeemeilla (33,6 kbps tai K56) tai sitte opeammilla kiiteä lija modeemeilla (aia 512 kbps saakka). Tällä saavutetaa se etu, että aia löytyy vapaa yhteys ja vikakerrat rajoittuvat Iteretverko ruko-osie huoltotilateisii. Tämä edellyttää vuokrattua, varta vaste tätä varte dedikoitua johtoparia tai kahta johtoparia, mikä rajaa mahdollisuudet järkevi kustauksi vai taajamii (eli Iteret-palvelutarjoaja ja asiakas ovat samalla alueella). Kiiteä yhteys o huomattavasti kalliimpi vähäisillä käyttötueilla vuorokaudessa kui em. valiaie tavallie modeemiyhteys. Ohjelmistoa o joko jossai tapauksissa suorakaapeliyhteys tai yhteyde toimittaja ohjelmisto.,6' Valiaie ISDN-yhteys (tavallie) ISDN o modeemitekiikkaa luotettavampi ja opeampi. ISDN-yhteyttä voidaa käyttää (aseusmäärittelystä riippue) joko yhdellä B-kaavalla (64 kbps) tai kahdella (128 kbps). O huomattava, että jo yhdellä kaavalla ISDN voittaa selkeästi jopa K56-modeemit opeude ollessa todella 64 kbps virheettömästi kumpaaki suutaa. Jos käytetää vai ISDN-puheliliittymä toista B-kaavaa (64 kbps) jää toie esim. puhelimelle tai faksille vapaaksi. ISDN:ssä juoksee yksi kertaa puhelimaksu yhdellä kaavalla ja vastaavasti kaksi kertaa kahdella.

25 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 23 TEKNINEN KUVAUS Levykkeellie (1.44 Mb) tulee ISDN:llä yhdellä kaavalla oi eljässä miuutissa ja kahdella kaavalla kahdessa miuutissa, keskimääräie wwwsivu (60 kt) 10 tai 5 sekuissa. ISDN edellyttää tavallise puheliliittymä muutostilausta ISDN-liittymäksi, jolloi puheliyhtiö tekee tarvittavat keskusmuutokset ja tuo ISDN-päättee, joho voidaa kytkeä tietokoeesee tarvittava ISDN-soviti sekä aalogiset laitteet (puheli ja/tai fax). ISDN-sovittimia o kahdelaisia, sekä aktiivi- että passiivityyppisiä. Aktiivisovittimessa tietoliiketeesee liittyvät pakkaus- ja kehystoimitoje koodaus ja purku tapahtuu ko. sovittimessa, ku passiivikortissa se tapahtuu itse koeessa. Rajaa oi yleisesti voidaa saoa, että opeammat Petiumit ja uudemmat pärjäävät hyvi passiivikortilla, ku taas hitaat Petiumit ja vahemmat saavat hyötyä aktiivikortista. Kytkeytymisviive ISDN:lle o vai pari sekui luokkaa, jote automatisoimalla sopivalla apuohjelmistolla yhteyde kytkeytymie aia tarvittaessa, saadaa yleisöpäätekäyttöö kohtuullie ratkaisu. ISDN vaihtoehto löytyy lähes kaikilta Iteret-palvelutarjoajilta, tosi tässäki tulee ogelmaksi ISDN-soittosarjamitoitukset: aia yhteyttä ei saa, jos ko. palvelutarjoaja soittosarja o täyä. Joiltaki palvelutarjoajilta o mahdollista saada oma umero, joka o varattu vai tälle asiakkaalle, hita luoollisesti o korkeampi Kiiteä ISDN-yhteys Mahdollie järkevillä hioilla vai joillai alueilla. Edellyttää Iteretpalvelutarjoaja sekä puheliyhtiö yhteistyötä. Etua o aia saatava yhteys ilma soittosarjaruuhkia Itereti toimivuude puitteissa. Toteutustavat sekä yksityiskohdat ovat tapauskohtaisia ISDN-reititi ISDN-reititi o erityise hyvä ratkaisu alle 3-8 samaaikaise koee käyttöö. Useamma koee tapauksessa rakeuksessa tulee olla lähiverkkokaapeloiti, joka osaksi ISDN-reititi kytketää. Tavallisessa tapauksessa (RJ45-parikaapeloiti) ISDN-reititi kytketää ristikytketäpisteessä sijaitsevaa toistimee (HUB) tai kytkimee, joho rakeukse tietokoeet tulevat verkkokorttie ja kaapeloii välityksellä myös kiii. ISDN-reititi vaatii myös ISDN-puheliliittymä. Suorituskykyä arvioitaessa pitää muistaa, että esim. www-aieisto selauksessa käyttäjä lukee sivua suurimma osa ajasta, jolloi itse tietoliikeekuormaa ei syy. 128 kbps opeudella kaksi samaaikaista uude sivu klikkausta pudottaa suorituskyvy 64 kbps tasolle, kolme jo modeemitasolle, ja sitä useampi sietämättömä alhaiselle tasolle. ISDN-reitittimie keskeie omiaisuus o Dial-O-Demad eli yhteydeotto tarvittaessa. Kytkeytymie tapahtuu esimmäise käyttäjä klikatessa esim. auki olevalla www-sivulla olevaa likkiä tai avaa joki muu tietoliikeeohjelma. Siihe myös määritetää viive, mikä aja kuluttua ISDN-reititi sulkeutuu viimeise liiketee jälkee.

26 24 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TEKNINEN KUVAUS ISDN-reitittimie Dial-O-Demad toimivuude luotettavuude vuoksi ratkaisu kaattaa harkita myös yhde koee tapauksessa, jos edellytetää erityise luotettavaa kytkeytymistä. Tällöi koeessa tarvitaa myös verkkokortti, mutta se kytketää seiärasia sijasta x-kytketyllä RJ45-kaapelilla suoraa ISDNreitittimee. Myös oma dedikoidu lija (soittosarjaumero) saamie palvelu tarjoajalta lisää varmuutta tässä tapauksessa. /lklyhunrqnllqwhl\kwh\v Jos koeita o eemmä tai edellytetää erityise opeata tiedo siirtoa aikayksikköä kohde, tulee oma asiakasreitittime sekä kiiteä tietoverkkoyhteyde hakita etee. Ratkaisut ovat tyypillisesti räätälöityjä avaimet kätee -tyyppisiä. Yhteys hoidetaa eteepäi joko opeilla kiiteä lija modeemeilla (aia 2 Mbps saakka) ja siitä ylöspäi valokuituyhteydellä (etheret/frame relay/atm). Näissä ratkaisuissa päästää edullisee hita/käytettävyys-suhteesee, jos koeita o kymmeiä ja sijaiti edullie olemassa olevii valtakuallisii data-yhteyksii ähde. 7XOHYDLVXXV Tulevaisuudessa ISDN: seuraajaksi tullee ASDL (ja/tai HSDL). Näillä tekiikoilla o mahdollista päästä tietokoeesee päi 2 Mbps opeutee kuparijohdossa. Toie merkittävä siirtotapa taajamissa saattaa olla kaapeliverkko ja siihe liitettävä kaapelimodeemi, jolla saavutetaa vastaava opeus. Näissä o mua ja kaa -ogelma tällä hetkellä: Tekiikka siäsä o olemassa, mutta se saamie edulliseksi vaatii markkioita, joita ei ole, ellei tekiikka ole edullie. Lisäksi o huomattava digitaaliste joka kodi yhteyksie opeutumisesta se, että valiaisissa yhteyksissä myös puhelikeskustekiika tulee pysyä mukaa. Tällä hetkellä ISDN rasittaa 1-2 tavallise puheliyhteyde verra, opeat digitaaliset tekiikat rasittaisivat kertaisesti. 7LHWROLLNHQQH\KWH\NVLHQKLQQRLVWD Aluksi haluamme korostaa, että kaikki tässä maiitut hiat ovat osittai vai karkeita oi-hitoja, koska tarkempie hitoje atamie edellyttäisi tarkkaa tietoa ifopisteide sijoituspaikoista ja se jälkee asia perusteellista selvitystä paikkakutakohtaisesti siellä toimivie puheliyhtiöide ja palvelutarjoajie kassa. Valiaise ISDN: vuokraliittymä liittymismaksu hitahaarukka o markkaa ja kuukausimaksut markkaa. Lisäksi tulevat paikallispuhelumaksut ja palvelutarjoaja Iteret-yhteysmaksut. Paikallispuhelumaksu - jos käytetää ISDN: toista kaavaa (64kbit/s) - 40 p/ puhelu p/ mi. Jos käytetää kahta yhtäaikaista kaavaa (2 x 64 = 128 kbit/ s) kerrotaa edellie puheluhita kahdella. Iteret-yhteysmaksut riippuvat palvelutarjoajasta. Osa palvelutarjoajista käyttää pohjaa todellista käyttöaikaa (esim. 1 mk/ h), toiset tarjoavat rajoittamatota käyttöaikaa kiiteällä kuukausimaksulla (49-99 mk/ kk). Kiiteä modeemiyhteyde hiat riippuvat moista tekijöistä, joita o mm. lijaopeus (välillä 19.2 kbit/s kbit/s), ifopistee sijoituspaikka ja verko rakee. Tiedusteluumme kustauksiksi olemme saaeet hitahaaruka

27 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 25 TEKNINEN KUVAUS liittymismaksulle marka välillä ja kuukausimaksu mk/ kk välillä (Fiet). Tiedusteluumme tietoliikeeyhteysvaihtoehdoista Soeralta o vastattu, että Tielaitoksella o Soeralta olemassa oleva DataNet Frame Relay -verkko, joho ämä ifopisteet voitaisii kytkeä seuraavi kustauksi: inet-isdn-lähiverkkoliittymä (1255mk kiiteä kuukausimaksu) Soera ISDN-perusliittymä (128mk - " - ) ISDN-liiketeestä Tielaitokse DataNet-verkkoo laskutetaa 21p/puhelu + 25p miuutti. inet-isdn -lähiverkkoliittymä hita sisältää Soera toimittama reitittime (vaihtopalvelu), IP-osoitteet ja ISDN-DataNet-Frame Relay -verko yhdyskäytävä. O tieteki mahdollista hakkia myös oma ISDN-reititi Tielaitokse omaa verkkoo / serverikoeesee, joka mahdollistaisi yhtäaikaise etäkäyttäjä. Tällaise laittee hita o markkaa. Tällä meettelyllä kustauksia tulisi myöhemmi vai ISDN-liittymä perusmaksuista ja ppm-maksuista. Puheliyhtiöillä (Fiet, Soera) ei ole tuotteistettu kiiteää ISDN-yhteyttä, mutta asia o luultavasti euvoteltavissa, jos kaikkie ifopisteide Iteretyhteydet hakitaa samasta yhtiöstä ja kiiteitä ISDN-yhteyksiä suuiteltaisii useisii pisteisii. (KGRWXVNl\WHWWlYLNVLWLHWROLLNHQQH\KWH\NVLNVL Jotta ämä laitteet toimisivat ormaaleissa olosuhteissa riittävä opeasti, luotettavasti ja järkevillä hioilla, o valittavissa tällä hetkellä kolme vaihtoehtoa: ISDN-reititi (lähiverkkoliittymä), valiaie ISDN tai kiiteä modeemiyhteys halutulla lijaopeudella. Toimiva lijaopeude olisi kuiteki oltava vähitää 64 kbs tasoa, jote valiaie ISDN sopivalla apuohjelmalla o kahdesta viimeksi maiitusta järkevämpi vaihtoehto. ISDN-lähiverkkoliittymää tulisivat kysymyksee joko Soera tarjoama em. vaihtoehto tai oma ISDN-reititi. Tässä ratkaisussa ISDN-yhteyksie katkaisu ja uudellee kytkemie voidaa piilottaa käyttäjältä täysi, koska se hoidetaa reitittimellä. Valiaie ISDN soittaa vai silloi, ku sitä käytetää ja yhteys katkaistaa tiety aja kuluttua, ku laitetta ei ole käytetty. Näi kustaukset pysyvät järkevällä tasolla. O tietysti kartoitettava suuitellut ifopisteet sekä iide paikalliset puhelipalveluide tarjoajat, oko heillä valmiudet ISDN-toimituksee kyseisee paikkaa. Jos ei, ii o harkittava esim. kiiteää modeemiyhteyttä. Kiiteä modeemiyhteyde kulut ousevat melko korkealle hitaillaki lijaopeuksilla, käytettii iitä tai ei. Jos vastaava lijaopeude kui ISDN (64kbs) haluaa Iteretii kiiteä modeemiyhteyde kautta, puhutaa heti useamma tuhae marka kuukausittaisesta meoerästä.

28 26 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS Valiaie modeemi o ii epävarma / hidas, ettei sitä kaata ajatella mikäälaisea vaihtoehtoa, koska käyttäjä joutuisi mahdollisesti ottamaa itse yhteyde ja yhteyde kytkeytymie ei ole opea ja varma. Käytö seuraalla voidaa tietysti tiety aja kuluttua arvioida uudestaa edullisi vaihtoehto. Uskomme myös, että keskittämällä kaikki tietoliikeeyhteyshakiat/ palvelut yhtee ja samaa tarjoajaa, voi Tielaitos euvotella itsellee paremmat ratkaisut edullisemmi ja saada etuisuuksia. Kaike kaikkiaa tietoliikeeyhteyksie ogelmat/ tarpeet ja iide ratkaisut ovat sellaisia, että iitä olisi hyvä pohtia yhdessä eri yhteistyökumppaeitte ja palvelutarjoajie kassa optimaalise ratkaisu löytämiseksi. 72,0,11$//,1(1.89$86.l\WW OLLWW\Pl 7DYRLWWHHW Esisijaisea tavoitteea o käyttöliittymä yksikertaisuus ja helppokäyttöisyys: jokaise käyttäjä tulee osata käyttää kosketusäyttöä, olipa häellä aiempaa kokemusta kosketusäytöistä tai ylipäätää tietokoeista tai ei. Laittee äyttöruutua tuijottavalle hekilölle o viestitettävä tavalla tai toisella (saoilla, kuvilla tai aimaatioilla), että laite alkaa toimia sorme kosketuksesta ja että ruutuu todellaki saa koskea. Siksi käyttöliittymä tulee raketaa ii selkeäksi, että asiakas voittaa (ehkä luotaise) pelkosa tietokoeisii ja uskaltaa koskea ruutua ja saa haluamasa tiedo. Tämä tavoite o täysi realistie ja saavutettavissa oleva. Yksi keio helppokäyttöisyytee o, että kaikki ifopisteet rakeetaa samalla tavalla (laitekokoaisuus ja käyttöliittymä): ku asiakas osaa käyttää yhtä ifopistettä, hä osaa käyttää iitä kaikkia. Käyttöliittymä suuittelussa o erityisesti varottava erilaiste vieraskieliste virheilmoituste ilmestymistä äyttöö. Mikäli äi tapahtuu ja käyttöliittymässä ei ole varauduttu tähä mahdollisuutee, kieltä taitamato käyttäjä helposti hätäätyy ja lopettaa selaamise luullessaa rikkoeesa laittee. Mikäli virheilmoitus ilmestyy äyttöö, tulee käyttöliittymä mahdollistaa hallittu virheilmoitukse peruuttamie / sivulta poistumie automaattisesti. Käyttöliittymä tulee raketaa site, että ohjelma palaa aia automaattisesti tiettyy kohtaa, mikäli äyttöö ei tiety aja sisällä kosketa. Käyttöliittymä

29 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 27 TOIMINNALLINEN KUVAUS tulee lisäksi varustaa opastusohjelmalla "Näi käytät tätä ohjelmaa". Näillä kahdella tavalla varmistetaa, että käyttäjä oppii käyttämää ohjelmaa: hä aloittaa käytö (aia) esimmäiseltä "sivulta" ja aia o saatavissa esille myös opastusohjelma helpottamaa käytö opettelua. Käyttöliittymä tulee tarjota moipuoliset mahdollisuudet tiedo jakeluu. Käyttöliittymää tulee lisäksi voida laajetaa ja moipuolistaa tulevaisuude tarpeita vastaavaksi; ei ole järkevää tehdä käyttöliittymää, joka o heti vahaaikaie ja jota pitää se vuoksi uudistaa. Asiakkaa kaalta o tärkeää, että käyttöliittymä ei jatkuvasti muutu. Siihe voi toki tulla lisää omiaisuuksia. Pääasia o, että käyttöliittymä perusomiaisuudet pysyvät samoia eikä käyttöliittymä ulkoasu muutu. Käyttöliittymä tulee raketaa heti usealla kielellä, jotta mahdollisimma moe autoilija tarpeisii kyettäisii vastaamaa. Tärkeitä kieliä ovat aiaki suomi, ruotsi, eglati ja veäjä ( edellyttäe tieteki, että tietoa myös löytyy kyseisillä kielillä). Hyvä käyttöliittymä avaiomiaisuudet ovat siis: helppokäyttöisyys, moipuolisuus, laajeettavuus ja hyvä graafie ilme. 9DLKWRHKGRW Ohjelmallie taso I Kosketusäyttölaitteisto ja se toimita o rakeettu aioastaa Iteretselaime varaa (esim. Explorer 4.0> tai vastaava). Selaimesta o muodostettu s. kioskiversio eli avigoitiäppäimet o hävitetty äyttöruudulta. Tämä o yksikertaisi tapa tehdä käyttöliittymä Iteret-palveluille, mutta se saattaa aiheuttaa myös ogelmia ja siiä o ilmiselviä puutteita Hyvät puolet Ei maksa mitää, ilmaie käyttöoikeus Jos tutee Itereti, osaa käyttää kuvallisia ja saallisia hyperlikkejä Huoot puolet Kuika virkistää esim. kamerakuvat, ku reload-mahdollisuutta ei ole? Selaime asetuksista (cache) voidaa tietysti määritellä, että se vertaisi joka kerta dokumettia (ODVWPRGLILHG), mutta se taas hidastaa toimivuutta. Kaikkie sivutekijöide tulisi tehdä joka sivulle WDNDLVLQ, SllYDOLNNRRQ tai HGHOOLQHQ "hyperlikit" saoia tai kuvia. Muute paluu päävalikkoihi o hidasta tai vaikeaa. Jos joku tekee väärä likitykse, ilmestyy ruudulle virhedialogi, jota käyttäjä ei välttämättä ymmärrä eikä osaa kuitata pois. Perusselaiohjelma ei myöskää osaa itse sulkea virheilmoituksia. Tämä teetättää paljo ylimääräistä työtä kaikille osapuolille. Jos pääsivu osoite tai imi jostai syystä vaihtuu, olisi kaikkie muutettava likitykset tarvittavii kohteisii. Jos laittee piirii ei tule muita kui Tielaitos, ämä pysyvät likit voisi tietysti tehdä kuvakkeia sivu frame-valikkoo.

30 28 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS Sivu vieritys (scroll) o vaikeaa. Vierityspalkkii o vaikea osua ja siihe täytyy koskea useamma kerra. Näi olle sivut tulisi raketaa mahtumaa kaikkie kuvie ja teksteiee samalle aukeamalle. Tuloksea o joko sivumäärä tutuva kasvamie, tiedo hajaatumie, karttakuvie pieetämie tms. turhaa tekillistä kikkailua. Jos -html sivu kuvat ja teksti eivät mahdu yhdelle aukeamalle, ii sivu jatkuu alaspäi ja oikeaa reuaa muodostuu automaattisesti rullausjaa. Rullaus (scroll) o liia vaikeata selaime omalla tekiikalla. Rullausjaa o ii oikeassa laidassa, että siihe o vaikea osua sormella, koska moitori muovie reua o jo osittai sorme tiellä. Käyttöseuraa luomie (lokilistat) o vaikeahkoa. Näytösäästäjää ovat vai Widowsi omat mahdollisuudet. Uusimmat Explorer-versiot (mm. 4.0e) ovat kovi raskaita sekä herkkiä aiheuttamaa toimiallisia ogelmia. Explorer 4.0 o tuetusti ollut "EX Jie" vaivaama, erittäi epäluotettava ja hidas Apu- ja tukiohjelmat O olemassa lukemattomia apuohjelmia, joilla yllämaiittuja ogelmia voidaa ratkaista ja korjata: Lokiohjelmia (loki, käyttäjäseurata, avatut sivut), "Policy" -ohjelmia (voidaa luoda erilaisia käyttäjäprofiileja, rajoittaa työpöytää sekä asetuksia je.), Muuosohjelmia (voidaa muokata selaime ulkoasua, poistaa parametrejä, tehdä käyttörajoituksia, käyttää omaa grafiikkaa), Surffauksevalvotaohjelmia (rajoittaa surffailua asteittai tai kokoaa) ja Watchdog-ohjelmia (vahtii, että kyseie sovellus pyörii; jos se jumittuu, ii tekee hallitu uudellee käyistykse automaattisesti, pitää tapahtumista myös lokia). Hakaluutea o äide kaikkie yhdistämie ja testaamie toimivaksi, luotettavaksi kokoaisuudeksi. NT käyttöjärjestelmää äitä ohjelmia o ollut huoommi saatavissa kui Wi95:ee (aiaki tällä hetkellä) Ohjelmallie taso II Käyttöliittymä rakeetaa selaime (esim. Explorer 3.02 tai Netscape) sekä erillise ohjelmoitava ohjelma symbioosiksi Tauko-ohjelma Kosketusäyttölaittee oltua sekui aja (aika valittavissa) aktivoitumatta (ruutuu ei ole koskettu sormella), siirtyy laite tilaa, jossa voidaa esittää itsestää pyörivää koko ruudu tai halutu kokoisia kuvasarjoja: Tielaitokse omaa imagomaiotaa, kaupugi tai kutie maiotaa tai esim.

31 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 29 TOIMINNALLINEN KUVAUS opetusohjelma "Näi käytät tätä kosketusäyttöä". Tauko-ohjelma voi olla myös ulkopuolie.exe-ohjelma tai.avi-/.mpeg-video sekä.mid-/.wav-äätä taikka kaikkia yllämaiittuje yhdistelmiä. Käyttäjälle aetaa milloi tahasa mahdollisuus siirtyä varsiaisee ohjelmaa kehottamalla äyttöruudulla esim. "Aloita ohjelma koskettamalla ruutua". Esi kosketuksesta ohjelma siirtyy varsiaisee päävalikkoo ja lopettaa tauko-ohjelma aktiivise käytö ajaksi Käytö aloittamie Sorme kosketuksesta laitteisto aktivoituu ja siirtyy "päävalikkoo". Päävaliko ei tarvitse välttämättä sisältää mikäälaisia avigoitiäppäimiä, aioastaa kuvia, joihi sisältyvie likkie kautta päästää eteepäi varsiaisille sivuille. Päävalikkoo voidaa raketaa hierarkkisia alavalikoita (esim. eri kieliversioita ja käyttöopetusohjelmaa varte).päävalikko rakeetaa graafisesti äyttäväksi, koska se luo käyttäjälle mielikuva laitteesta ja se sisällöstä. Käyttäjä tulee saada kiiostumaa laitteesta ja se tarjoamasta iformaatiosta. Kiiostus voidaa saavuttaa mm. käyttämällä hyviä kuvia. Kuvat voidaa muokata hiema kolmiulotteisiksi, jolloi viestitetää käyttäjälle iide oleva aktiivisia likkejä varsiaisii kohteisii. Kaikki kuvamateriaali yms. ladataa kovalevyltä, jote viiveitä ei ole. Varsiaise iformaatio voi olla Iteret-sivuja, kovalevyllä olevia.html-pohjaisia sivuja tai itsestää päättyviä.exe-ohjelmia (joide paluu pääohjelmaa o aia varmistettava) Siirtymie sivulta toiselle ja avigoitimahdollisuudet Ku käyttäjä o siirtyyt päävalikosta selailemaa esim. Tielaitokse Iteretsivuja, o häelle aettava mahdollisuus siirtyä avigoitiäppäite avulla aia kroologisee edellisee kohtaa, suoraa takaisi päävalikkoo tai mahdollisee kielivalikkoo. Koko sivu äkyvyys taataa avigoitiäppäimillä, jotka mahdollistavat rullaukse sivu- ja pystysuuassa. Pystysuuassa rullaus o mahdollista vierittämällä sivua hiema tai koko sivu kerrallaa. Kaikki avigoitiäppäimet voidaa sijoittaa äytö sivuille, ylös tai alas, mutta suositeltavi kohta o äytö oikea puoli (suuri osa ihmisistä o oikeakätisiä; mikäli avigoitiäppäimet ovat äytö vasemmassa reuassa, peittyy osa ruudusta käyttäjä käsivarre taakse). Navigoitiäppäimet eivät poistu selaukse aikaa, vaikka Iteret-sivuilla surffaillaa missä tahasa. Tämä o mahdollista, koska avigoitiäppäimet ovat kovalevyllä, eivät Iteretissä. Käyttäjä oppima avigoitilogiikka säilyy, vaikka Iteret-sivuje omat erilaiset "takaisi" taikka "edellie" ym. likit vaihtuvatki, sillä avigoitiäppäimillä voidaa halutessa ohittaa ämä likit. Sivut voidaa tulostaa, mutta tulostusmahdollisuutta ei voida rajata vai tiettyihi sivuihi. Tulostusmahdollisuus voidaa jättää myös kokoaa pois, mikä oki suositeltavaa. Navigoitiäppäimet o syytä tehdä graafisesti kolmiulotteisiksi, jotta käyttäjä mieltää e toimiviksi likeiksi.

32 30 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS Navigoitiäppäimet o tarkoituksella tehty melko suuriksi, jotta iihi osumie olisi helppoa. Niitä voidaa haluttaessa pieetää. Liitteeä ro 4 o kuva ohjelmallisesta tasosta II Käytö rajoitukset Yksi tärkeimmistä kysymyksistä o, aetaako käyttäjä surffailla missä tahasa Iteretissä likkilistoja pitki vai rajoitetaako surffailua. Käytö suurimmat ogelmat lieevät juuri ei-toivotussa surffailussa, jote päädymme rajoittamaa käyttäjä liikkumise vai halutuille sivuille. Ohjelma avulla voidaa rajata käytö ulkopuolelle kaikki (tai osa) Tielaitokse ja muide yhteistyötahoje sivuilla olevat ulkopuoliset likit. Käyttäjälle ilmoitetaa pahoittelut siitä, että kyseie sivu ei ole sallittu tai surffailua o jostai syystä rajoitettu. Olisi tietysti hyvä ilmoittaa heti alussa (tauko-ohjelmassa), että surffailu o mahdollista vai maiittuje orgaisaatioide omilla sivuilla Laittee sammutus ja käyistys Huomioo otettava seikka o myös laittee sammutus, joka o joskus pakko suorittaa. Kokemus o osoittaut, että eräs suosituimmista ilkivalla ilmeemismuodoista o pyrkimys ohjelma keskeyttämisee ja laittee sammuttamisee. Ohjelma sisälle ei voida tehdä sammutuskometoa, sillä käyttäjällehä ei voida ataa mahdollisuutta sammuttaa pyörivää ohjelmaa ja sitä myöde päästä muuttamaa koee asetuksia ja tiedostoja. Jällee kokemus o osoittaut, että aia löytyy hekilöitä, jotka keksivät taitavastiki piilotetut sammutuskomeot moimutkaisie raketeiee. Se o oikea haaste. Sitä vastoi ohjelma voidaa ohjelmoida loppumaa esim. seuraavalla tavalla: Siirrytää päävalikkoo, kosketaa likitötä taustaa ja kirjoitetaa (esimerkiksi johdottoma) äppäimistö avulla "salasaa", jolloi ohjelma loppuu ja käyttöjärjestelmä siirtyy työpöydälle. Johdottoma äppäimistö käytöllä o se etu, ettei varsiaista laitehuoetta tarvitse avata ollekaa. Laite ohjelmoidaa käyistymää automaattisesti tiettyy ohjelmaa ja käyttöjärjestelmä rajoituksilla estetää esim. työpöydä kuvakkeide äkymie käyistykse ja latautumise edistyessä varsiaisee ohjelmaa. Sekä Wi95 että NT4.0 saadaa käyistymää sovelluksee ilma käyttäjäkirjautumisia Ohjelmallie taso III Käyttöliittymä rakeetaa selaime (esim. Explorer 3.02 tai Netscape) sekä kehittyeemmä erillise ohjelmoitava ohjelma symbioosiksi. Ohjelmallie taso III sisältää kaikki ohjelmallie taso II:ssa maiitut toimiot ja omiaisuudet. Se lisäksi se sisältää jäljempää esitetyt omiaisuudet, jotka voidaa ohjelmoida toimitaa myös myöhemmässä vaiheessa.

33 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 31 TOIMINNALLINEN KUVAUS Virtuaalie äppäimistö Ohjelmallie taso III sisältää virtuaalise äppäimistö, joka avulla käyttöliittymä moipuolisia toimitoja voidaa laajetaa etisestää. Ifopisteestä tulee äppäimistö avulla iteraktiivie: käyttäjälle tarjotaa moipuoliset palautteeato- ja viestitämahdollisuudet. Näppäimistö o suomekielie ja sitä voidaa pelkistää tai tuoda esille erimallisea. Sillä mahdollistetaa Sähköposti lähettämie ja lukemie: käyttäjälle tarjotaa mahdollisuus lähettää sähköpostia haluamaasa osoitteesee tai lukea postisa oma palvelutarjoajasa serverikoeelta. Palaute postform- ja -lomakkeide avulla: käyttäjä voi täyttää Iteret-sivuilla olevia lomakkeita ja lähettää iitä. GSM-tekstiviestie lähettämie: käyttäjä voi lähettää Iteretissä olevie palvelutarjoajie sivuilta ilmaisia GSM-tekstiviestejä (ei eää Soera palvelua). Asiakaskyselyt: Kovalevylle voidaa laatia asiakaskyselylomake, joho aetut vastaukset talletuvat joko kovalevylle tai e lähetetää tiettyy sähköpostiosoitteesee. Vastaukset voidaa myös iputtaa ja lähettää tiettyy vuorokaudeaikaa haluttuu sähköpostiosoitteesee. Käyttäjälle voidaa myös tarjota mahdollisuus kirjoittaa haluamasa wwwosoite äppäimistöllä. Tällöi hä pääsee siirtymää Iteretissä suoraa haluamallee sivulle. Pääsy voidaa rajata myös vai tietyille, sallituille sivuille. Liitteeä ro 5 o kuva ohjelmallisesta tasosta III Sivukohtaie tulostus Käyttöliittymä sallii vai tiettyje sivuje tulostamise. Jos sivua ei voi tulostaa, ei myöskää tulostuspaiike ilmesty sivulle. Käyttöliittymä sallii myös tulostukse määrällise rajoitukse per tulostettava sivu. Tulostukse mahdollistamie luo uusia mahdollisuuksia, mutta myös paljo potetiaalisia ogelmia. Tulostus kaattaa sallia vai valvotuissa pisteissä ja silloiki vai virkailija koee kautta ja myötävaikutuksella.

34 32 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS Puheliyhteyde muodostamie Modeemi ja puheliluuri avulla käyttäjälle voidaa ataa mahdollisuus puheyhteyde ottamisee ealta määrättyihi umeroihi. Tämä tapahtuu likkipaiikkeide avulla, joihi kuhuki o ohjelmoitu puheliumero, joho yhteys halutaa saada. Puheliyhteys saattaa olla tarpee, jos ifopisteesee liitetää tulevaisuudessa yhteys johoki varausjärjestelmää. (KGRWXVNl\WW OLLWW\PlNVL Olemme jo aiemmi ehdottaeet selaimeksi Iteret-selaime ja erillise ohjelmoitava ohjelma yhdistelmää, jolloi selaiäppäimet tulevat kovalevyltä. Tämä o aioa tapa, jolla voidaa taata ifokioski toimitavarmuus. Jotta käyttöliittymää voitaisii myöhemmi laajetaa, valitaa ohjelmallie taso III. Navigoitiäppäite tulee olla alhaalla, sivu oikeassa laidassa tai molemmissa. Aiaki seuraavat avigoitiäppäimet o oltava alkuu (tai pääsivulle) edellie rullaus (alas, ylös) käyttöopastusohjelma Lisäksi avigoitiosassa voisivat olla Tielaitokse pääotsikoiit eli tietyöt keli- ja liikeetiedot lautta-aikataulut,qwhuqhwlqlqwudqhwlqnrydohy\qmdpxlghqohy\dvhplhq\k GLVWlPLQHQWRLPLYDNVLNRNRQDLVXXGHNVL /lkw NRKWDMDWDYRLWWHHW Olemme ottaeet suuittelu lähtökohdaksi Itereti ja kovalevy sekä muide verkkoje ja levyasemie yhdistämise. O motaki syytä siihe, että emme äe pelkkää Iteretistä tulevaa materiaalia hyväksi lähtökohdaksi ifopisteelle. Esiäki, parhaatki Iteret-yhteydet reistailevat joskus. Mikäli yhteydet syystä tai toisesta eivät toimi, ei käyttäjä saa laikaa tietoa kosketusäytöltä. Tämä o tällaiselle uudelle tiedojakelutavalle erittäi huooa maiosta. Helposti jää ihmiste mielii, ettei laite toimi koskaa. Toiseksi, yhteydet voivat olla syystä tai toisesta hitaat. Käyttäjä ei jaksa kovi kaua odottaa sivuje latautumista. Yhdysvalloissa tehdy erää tutkimukse mukaa kuusi sekutia o raja, joka jälkee Iteretissä surffailija poistuu sivulta, joka ei tuoa aikaa ala avautua. Tässä tapauksessa, mikäli sivut latautuvat hitaasti, käyttäjä jällee saa huoo kuva ifopisteestä ja se toimivuudesta.

35 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 33 TOIMINNALLINEN KUVAUS Kolmaeksi, hyödytämällä kovalevyä ja muita levyasemia sekä mahdollisesti Itraetiä voidaa käyttäjälle tarjota moipuolisempaa materiaalia kui jos ohjelma tulisi pelkästää Iteretistä. Voidaa pyörittää videota, maioksia ja opastusohjelmaa sekä soittaa musiikkia. Tavoitteea voidaa siis pitää, että kaikissa tilateissa käyttäjä saa mahdollisimma paljo tietoa ulos ifopisteestä. Mikäli Iteret-yhteydet eivät jostai syystä aia toimisikaa, ei käyttäjä pety laitteesee.,qwhuqhwlvwlwxohydwwlhgrw Kaike jatkuvaa päivitystä vaativa tiedo o järkevitä tulla Iteretistä. Tällaista tietoa o lähtökohtaisesti lähes kaikki Tielaitokse tarjoama iformaatio: keli- ja liikeetiedot, tietyöt, reitisuuittelu ja lautta-aikataulut. Kuiteki myös osa äistä tiedoista (tietyöt ja lautta-aikataulut?) saattaa olla sellaista, että esimerkiksi kerra vuorokaudessa tai harvemmi tapahtuva tietoje päivittämie riittää. Tällöi ämä tiedot voivat vaihtoehtoisesti tulla kovalevyltä..rydohy\owlwxohydwwlhgrw Tieto, joka ei vaadi jatkuvaa päivitystä, voidaa ajaa kovalevyltä. Näi varmistetaa, että käyttäjä saa tiedo opeasti ja kaikissa olosuhteissa Tällaista tietoa ovat mm. kutie matkailusivut. Nähtävyydethä pysyvät samoia jopa vuodesta toisee. Sivut voidaa sitä paitsi suuitella site, että muuttuva ja site päivitystä vaativa tieto keskitetää yhdelle (tai harvalle) sivulle, jolloi tuo sivu tulee Iteretistä ja muut sivut, joide sisältö ei muutu, tulevat kovalevyltä. Itsestää selvää o, että kovalevyltä tulevat sivut voivat olla kua tai muu yhteistyötaho Iteretii julkaisemia sivuja, kuha vai sivut täyttävät tietyt kriteerit. Niistä, samoi kui päivitykse tarkemmasta muodosta ja se vaatimasta tekiikasta jäljempää. Kovalevyltä voidaa lisäksi ajaa muita kui.html-pohjaisia sovelluksia. Tällaisia ovat.exe-ohjelmat, jotka voivat toimia tauko-ohjelmia (opastusohjelma, maiokset je.) 0XLVWDOlKWHLVWlWXOHYDWWLHGRW Muia tiedolähteiä ovat eteki CD-ROM - ja mahdollisesti DVD -asemat sekä Itraet. CD-ROM ja DVD ovat hyödyllisiä eteki videokuva ajamisessa, koska raskas videokuva ei tällöi hidasta kovalevy toimivuutta. Myös mahdolliste maioste pyörittämisee CD-ROM - ja DVD -asemat ovat hyödyllisiä. Tällöi solmittuje maiossopimuste mukaisesti voidaa maiostajista koota CD-ROM/ DVD, joka vaihdetaa helposti jokaisee laitteesee. Maiossopimuksetha ovat kestoltaa pitkäaikaisia eivätkä maiokset eivät muutu päivittäi. Mikäli ifopiste o paikassa, jossa se o kytkettävissä verkkoo, voi osa tiedoista tulla verko kautta.

36 34 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS 0XLGHQVRYHOOXVWHQ\KGLVWlPLQHQVDPDDQNRNRQDLVXXWHHQ <KGLVWHWWlYlWVRYHOOXNVHW Exe-ohjelmat Sovellus- tai muita ohjelmia, joita tehdää mm. VisualBasicilla, Directorilla tai Toolbookilla. Jos äitä käytetää opastus- tai tauko-ohjelmia, o e ohjelmoitava loppumaa sekä kosketuksesta että itsestää Avi-video (Audio Visual Iterleaved) Avi-imi tulee kuva ja ääe vuorottelusta tiedostossa. Meetelmä asiosta tietoa voidaa lukea ja toistaa jatkuvaa virtaa. Nime takaa o Microsofti Video for Widows videokuvie toisto-ohjelma. Se o vakioa Wi95- ja NTkäyttöjärjestelmissä..Avi-video kuvakoko o varsi piei. Normaalisti se o eitää 240 x 320 pixeliä, siis varsi kaukaa koko ruudu koosta. Esitysopeus o suurimmillaa 15 kuvaa sekuissa, mikä tekee videosta ykivä Mpeg-video (The Movig Pictures Expert Group) MPEG o videokuva pakkaamismeetelmä. MPEG eroaa Widowsi AVItiedostoista site, että MPEG pystyy äyttämää hyvälaatuista videokuvaa 25:stä 30:ee kuvaa sekuissa Mid-ääi Formaatti digitaalise ääe toistoo. Musiikkikappaleita esitetää MIDImuodossa (mekaaie soudi) Wav-ääi Digitaalisesti ääitetty tiedosto, joka o Widowsi yleisi ääimuoto. Tiedostot ovat erittäi raskaita. Tulevaisuudessa MP3 tuleeki korvaamaa raskaamma wav-formaati. MP3 o samatasoie cd-ääi, mutta tiedostokooltaa vai. 1/10.wav-formaatista. <KGLVWlPLVHQWHNQLLNND Käyttämällä käyttöliittymätyyppiä ohjelmallie taso II tai III o siihe mahdollista yhdistää kaikkia yllämaiittuja sovelluksia joko yksittäi tai yhdisteltyiä. Joitaki iistä voidaa yhdistää vaikkapa -html-sivulle. Myös Microsoft PowerPoit osaa kovertoida esityksesä html-muotoo, jote sitä voidaa käyttää elävöittämää sivuja.

37 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 35 TOIMINNALLINEN KUVAUS 3DOYHOXQVLVlOW YXLVWD +XRPLRLWDMDNULWLLNNLlHVLWHWWlYlNVLVXXQQLWHOOXLVWDVL Frame-rakee Nykyiset sivut o rakeettu frame-tekiikalla käyttäe aiva periteistä htmlkoodausta. Näkymä vasemmassa laidassa o valita-frame, ylälaidassa otsikko-frame ja oikeassa laidassa target-frame, joho likitetty materiaali aukaistaa. Grafiikka o pääosi kevyttä -gif/-jpeg-grafiikkaa. Turhia kikkailuja ei sivuilla ole ja sivut ovat tiedostokooltaa keveitä lukuu ottamatta kelikamerakuvia. Valita-frame kaattaa siirtää sivu oikealle puolelle. Näi oikea käde toimita helpottuu, ku ei tarvitse kurkottaa vasemmalle ja samalla peittää äkymää kädellä Sivuje latautumie Joskus likitys aukaisee koko sivusto (=kaikki framet) uudestaa, esimerkiksi silloi, ku valita-frame Suome kartta sisältää myös kohdeettuja alalikkejä. Kelikamera kuvat ovat -html-koodaukse avulla pakotettu todellista pixelkokoa pieempää kokoo (lähemmi kohdassa 'Raja-asemie vaihtuvat kuvat'), mikä ei kuitekaa edistä kuva opeampaa latautumista Ylipitkät sivut Suomekielisiä sivuja o tällä hetkellä (ilma likkilistoja) opeasti arvioitua aiaki 500, joista moi aiheuttaa "rullausilmiö" eli ei mahdu yhdelle äkymälle. Yksi keskeisimmistä ogelmista oki, kuika ratkaista rullausogelma. Se ratkaisemiseksi o tehtävä periaatteellie päätös: joko rullaus ratkaistaa rullauspaiikkeella (ohjelmallie taso II tai III) tai sivut muokataa ii, ettei rullattavia sivuja ole Raja-asemie vaihtuvat kuvat Kuvat kaattaisi pieetää (UHVDPSOH) oikeaa kokoo (eli siihe, mikä äytetää) sekä puristaa jpeg-formaatissa (äyttöresoluutiolla ja pakkaussuhteella). Raja-asemie kuvat ovat todellisuudessa (muutamaa poikkeusta lukuu ottamatta) 736x560 pixeliä, vaikka e sivuilla äytetää koossa 526x400 pixeliä. Kokeiltuamme kuvakoo pieeystä Vaalimaa kuvaa (115 kt), saimme kuvatiedosto eemmä kui puolittumaa (50kt) kuva laadu huootumatta. Tämä tarkoittaa myös kuva latautumisaja puolittumista, mikä o käyttäjä kaalta aioastaa myöteie seikka. Jokue kommetti sivustawhvwlkwp: Sivuilla esitetää yhtäaikaisesti kolme raja-asema eli Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra video-/ stillkuvat sekä kelikamerakarttakuva. Raja-asemie kuvat vaihtuvat. 1/2 tui välei eli kaikki kuvat päivittyvät vähitää 1 tui välei. Ku käyttäjä avaa tämä sivu (ja oletetaa, ettei Ifopisteessä ole tällä sivulla vierailtu viimeise tui aikaa),

38 36 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS o äytölle latautumassa kt: kokoie tiedosto. Se ei voi latautua cache-muistista, koska kuvat ovat uusiutueet viime käyttökerrasta. Myös äillä sivuilla kuvat äytetää jostai syystä todellisuutta pieempiä (oikea 736x560, äytöllä 300x228) huomioimatta, että tämä äeäie pieetämie ei vaikuta latautumisopeutee millää lailla. Kuvatha voisi myös todella pieetää oikeaa äyttökokoo, jolloi kokoaistiedostokoko olisi alle 100 kt ja latautumisaika 1/3 ykyisestä. Jos joku haluaa katsoa kuva isompaa, tehdää pikkukuvasta likki isompaa kuvaa. Käyttäjä voi tällöi itse päättää, katsooko kuvaa isompaa vai ei. Nyt isommat kuvat o ohjelmoitu tulemaa tietyssä järjestyksessä (refresh =60;url= "seuraava.jpg"), mihi käyttäjä ei pysty itse vaikuttamaa. Ei hä välttämättä halua katsoa Vaalimaa rajaasema kuvaa vaa esim. Imatra. Nyt häe o odotettava refresh-aika (60 sek.) + Vaalimaa kuva + refresh-aika (60 sek.) + Nuijamaa kuva + refreshaika (60 sek.) ähdäksee Imatra iso kuva. Kaike lisäksi koko sivu aukeamie hyvälläki modeemilla kestää sekutia, mitä o pidettävä liia pitkää latautumisaikaa. Esimerkki kuvakoo pieetämisestä, kts. liite ro Kartat sekä karta ja tiedo yhdistämie Kartat ovat suttuisia ja heikkolaatuisia. Syy o ymmärrettävä: tiedostokokoa ei voida kasvattaa, jote kuvat o tehty taite miimitasolle. Tätä ogelmaa ei olisi, jos bitit liikkuisivat lijoilla opeammi. Tietyökarttasivuje likkikuvat ja tekstit ovat sormelle liia vaikeakäyttöisiä. Tietyömerkit ja muut merkit ovat ii lähekkäi, että oikea kohtee aukaisemie o paikoitelle lähes mahdotota. Symboleita olisi isoettava, mutta kuika isotaa molemmat kahde lähekkäise tietyömaa merkit. Sama koskee muitaki sivuja ja iide likkejä Yhteeveto ja ehdotus Mielestämme ykyiset sivut vaativat paljo muutoksia, jotta e toimisivat hyvi Ifopisteissä. Kaattaisi harkita koko sivusto uudelleesuuittelua silmälläpitäe aioastaa Ifopisteitä. Samalla voitaisii käyttää resoluutiota 1024 x 768. Pohjaksi otettaisii Ohjelmallie taso III -selaijärjestelmä, joho yhdistettäisii s. valita-frame tulemaa kovalevyltä. Rullausta vaativat sivut rullataa pystysuuassa rullauspaiikkeilla. Tietyöt ym. pysyväluotoiset pääaihevalikot avautuvat myös vakiopaiikkeilla. Turhaa grafiikkaa ei tarvitse äi olle jatkuvasti ladata lijoja pitki. Aioastaa muuttuvat ajatasaissivut tulevat Iteretistä. Haluamme korostaa, ettei likkiappuloide tarvitse olla ii suuria kui e äyttävät liitteissä 4 ja 5 (ohjelmalliset tasot II ja III). Liitteide mallit ovat vai esimerkkejä. 0LWlSDOYHOXYRLVLVLVlOWll" Palvelu tulisi sisältää mielekiitoista ja moipuolisesti käyttäjääsä palvelevaa aieistoa. Palvelu tulisi mielestämme sisältää ajatasaistiedo lisäksi myös mielekiitoisia yhteistyökumppaie sivustoja. Näitä voivat olla kutie

39 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 37 TOIMINNALLINEN KUVAUS matkailusivut ja muut matkailuu tai harrastamisee liittyvät sivut. Nämä yhteistyökumppaie sivut olisivat html-sivuja, jotka voisivat tulla kovalevyltä joko kokoaa tai osittai. Lisäksi voidaa ajatella yhteistyökumppaiksi esimerkiksi tietoliikeeyhteydet tarjoavaa yritystä, joka saisi koeille maioksesa (joko html-sivut tai muu toteutus) edullisempie tietoliikeeyhteyksie korvaukseksi. Tietoliikeeyhteydet ovat suuri meoerä, jota voidaa koettaa pieetää vastavuoroisuudella. Tärkeä osa ifopistettä o opastusohjelma "Näi käytät tätä kosketusäyttöä", joka voidaa toteuttaa joko html-kielellä tai.exe-tiedostoa. Ku ohjeet ovat koeella, e ovat aia helposti saatavissa esille ja voivat olla paljo paperiohjeita yksityiskohtaisempia eivätkä ole alttiia ilkivallalle. Ee kaikkea kyse o imagosta; voidaako kuvitella korkeatasoista ifopistettä, joka kiiltävää metallikuoree o kiiitetty epämääräisiä ohjelappusia, jotka hetke kuluttua o sotkettu tai puoliksi revitty. Jokaie, joka ylipäätää uskaltaa koskea kosketusäyttöö, osaa käyttää myös opastusohjelmaa, jote se takia ei tarvitse tyytyä paperiohjeisii. Palautteeatomahdollisuus - esimerkiksi asiakaskyselyt - ataa käyttäjille mahdollisuude kertoa mielipiteesä palvelusta ja mite sitä voitaisii parataa. Asiakaskysely ja muut mahdolliset palautteeatotavat o mahdollista toteuttaa ohjelmallisesti virtuaalise äppäimistö avulla. Ehdotamme myös, että äissä ifopisteissä harkittaisii sähköposti luku- ja lähettämismahdollisuutta. Pidämme tätä erittäi hyvää palvelua matkustajille (varsiki ulkomaalaisille), joilla vai harvoi o mahdollisuus lukea omaa sähköpostiaa tai lähettää sitä matkalla ollessaa. Tämä olisi todellista palvelua, joka kustaukset jäisivät myös vähäisiksi. Palvelua ei tarvitse välttämättä heti ottaa käyttöö, kuha sille vai varataa mahdollisuus valitsemalla moipuolisesti laajeettava käyttöliittymä Oko "vähä, mutta hyvää" liia vähä? Työryhmä o ottaut lähtökohdaksi tarjota käyttäjille "vähä, mutta hyvää" iformaatiota. Tarjottavaksi iformaatioksi o suuiteltu tietyöt, kelit, liikee, lautta-aikataulut ja reitisuuittelu ja myöhemmi häiriöt. Tärkeää oki ataa todellista palvelua sitä tarvitseville. Kuiteki olisi syytä ottaa huomioo myös seuraavat äkökohdat: Suuitellut ifopisteet tulevat kaike kaikkiaa olemaa kallis ivestoiti, jota olisi syytä moipuolisesti hyödytää. Tämä vuoksi ifopiste voisi tarjota muutaki kui edellä maiittuja palveluja. Mikäli palveluja karsitaa laitteisto toimimattomuude / häiriöide pelossa, astutaa ifopistekokeilussa huima askel taaksepäi. Ogelmat ovat voitettavissa huolellisella paeutumisella laitteistokokoaisuude ja käyttöliittymä suuitteluu sekä tietoliikeeyhteyksie optimoitii. Mikäli ifopistee sisältö jää vähäiseksi, o pelko, että myös se käyttöaste jää vähäiseksi. Käyttäjille tulisi mielestämme tarjota myös "kauiita kuvia" eli siis tarjota graafisesti ja muutoi äyttävä kokoaisuus, joka houkuttelee koskemaa ja tutustumaa sisältöö. Todeäköisesti ei osa käyttäjistä tulee laittee luo paremmiki puhtaasta uteliaisuudesta ja kuluttaaksee aikaasa kui hakkiaksee iformaatiota.

40 38 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS Ehdotus kokoaisuudeksi Palvelusisällöksi ja se toteutustavaksi ehdotamme: Tielaitos - html-sivut Iteretistä ja (mahdollisesti kovalevyltä) Yhteistyökumppait - html-sivut kovalevyltä ja Iteretistä Yhteistyökumppaie maiokset -.exe-ohjelmat kovalevyltä, CD-ROMilta tai DVD:ltä Opastusohjelma - html-sivuia kovalevyltä (voidaa tehdä myös Power- Poitilla) Tauko-ohjelma -.avi-video tai.exe-ohjelma Asiakaspalaute (varaus, toteutetaa myöhemmi) Sähköposti luku- ja lähetysmahdollisuus (varaus, toteutetaa myöhemmi) 6LYXVXXQQLWWHOXVVDKXRPLRLWDYLDVHLNNRMD 6LYXMHQUDNHQQH Jos Ifopisteide palvelutarjoajia ovat myös kuat, yritykset ja muut yhteistyökumppait, o yhteisestä sivusuuittelusta sovittava tarkkaa. Html, javascript sekä muut koodikielet kehittyvät koko aja ja luovat uusia mahdollisuuksia sivuje ulkoäölle sekä sisällötuottamisee, mutta asia o hiema kui kaksiteräie miekka. Toisaalta Javascript mahdollistaa sivuille aiva uudelaise tekiika, toisaalta myös kofliktit selaime kassa sekä erilaiset "javascript-error"-dialogit. Javascripti avulla voitaisii mahdollisesti helpottaa myös Tielaitokse sivuje avautumista ja poistaa turhaa työtä. Tietyösivuilla voisi kohdetamalla hiire "tietyömerkkii" saada avautumaa eräälaise tekstiketä haluttuu kohtaa, jolloi sivu ei joka kerta avautuisi uudestaa, vaa ataisi kyseise tietyö faktat vaikkapa "puhekuplaa" aia samalle sivulle. Jos joku yhteistyökumppai haluaa välttämättä käyttää javascriptiä, o varmistuttava myös, että selai sitä varmasti tukee. Erilaiset sivutekotekiikat (kehittyeemmät html, javascript, dyamic-html, PowerPoit-aimatio, shockwave (flash)) vaativat selaimee "plug-is:i " eli apusovellukse, joide avulla ämä eri tekiikoilla tehdyt sivut saadaa äkymää. Vaikka uudet tekiikat tarjoavat mahdollisuuksia, olisi kuiteki viisaita pitäytyä toistaiseksi aiva periteisessä html-koodauksessa ja siiäki perustasolla. Tielaitokse sivuje luoe o iformatiivie; sivut eivät tarvitse "kikkailuja", vaa tieto voidaa esittää pelkistetysti teksti ja gif-/ jpeg-kuvie avulla. 5HVROXXWLRHOLQl\WW WDUNNXXV Nykyiset sivut o suuiteltu äkymää hyvi 800 x 600-tilassa. Kute kohdassa o todettu, o ajatellu äyttöresoluutio valita yksi sivusuuittelu tärkeimmistä seikoista. Yleisi käytetty Iteret-resoluutio o tutkimuste mukaa edellee 800 x 600 sekä käytetyi värimäärä 256.

41 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 39 TOIMINNALLINEN KUVAUS Jos aiotaa käyttää sivuja yleisesti sekä Iteretissä että ifopisteide kosketusäytöissä o tehtävä jokilaie kompromissi resoluutio suhtee. Kaikkie yhteistyökumppaie o suuiteltava ja tuotettava sivusa suuri piirtei samalla resoluutiolla yhteäisyyde ja mahdolliste sivuttaisrullauksie välttämiseksi. Ehdottaisimme kosketusäytöille aiaki resoluutiota 1024 x 768, koska kehitys kuiteki vääjäämättömästi eteee tähä suutaa. )RQWWL Valittu resoluutio vaikuttaa verraollisesti myös valitu foti kokoo. Mitä korkeampi resoluutio, sitä suurempia o myös fottie oltava, jotta e äkyisivät kuolla. Tämä o tietysti mahdollista korjata muuttamalla selaime fottiasetuksia, jolloi se skaalaa fotit halutu kokoisia. Huomioootettava seikka o myös foti valita. Esim. fotti "Arial" äyttää huomattavasti selvemmältä Iteret-sivuilla kui periteie Times New Roma. 6LYXMHQNHVNLWWlPLQHQ Sivut kaattaa keskittää (<ceter>). Näi myöskää mahdollisesti pieemmälle resoluutiolle suuitellut sivut eivät äytä oettoma pieiltä loppuosa sivusta ollessa tyhjää. /LQNNLHQPLQLPLNRNR Kirjoitetut likit ovat yt aiva liia vaikeita sormella operoitaviksi. Lisäksi kaikkia ykyisiä likkejä o vaikea mieltää likeiksi. Kaikkie likkie olisi parempi olla kuvallisia likkejä, miimikooltaa 25 pixeliä (korkeus) x 50 pixeliä (leveys). Likkie välii tulee aia jättää väli, ettei käyttäjä tarvitse taiteilla ahtaissa likkiviidakoissa, vaa hyperlikkii kosketus o helppoa ja varmaa. Likkejä voisi kuvakäsittelyohjelmassa pyrkiä muokkaamaa hiema kolmiulotteisiksi. /LQNNLOLVWDW Nykyiset likkilistat ovat hyödylliset Iteret-käyttäjälle, mutta iitä ei voida sellaiseaa jättää Ifopisteide käyttöö, jos halutaa rajata käyttö vai tietyille sivuille. Yksi vaihtoehto o, että Ifopisteisii tulevia Iteret-sivuja muokataa ii, että iiltä poistetaa kaikki likitykset ulkopuolisille sivuille. Tämä vaatii kuiteki tarkkuutta ja paljo työtä, koska sivuilla saattaa olla esim. saalikkejä ja kaikkie likkie huomaamie - jos sivuja o paljo - o vaikeaa ja työlästä. Toie vaihtoehto o, että käyttöliittymä avulla rajataa pois mahdollisuudet seurata likkejä.

42 40 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS Paras tapa o edelliste yhdistelmä: poistetaa selvät likkilistat, jotka o helposti poistettavissa, mutta varmistetaa käyttöliittymä rajausmahdollisuude avulla, ettei sivuille vahigossa jää likkejä, jotka voivat aiheuttaa ogelmia. Mikäli halutaa säilyttää joitai likkejä (sallituille sivuille), o likkie toimivuus syytä aika-ajoi tarkistaa, sillä www-osoitteet ja domaiit muuttuvat usei. 7LHW\ NDUWWRMHQPDKGROOLQHQXXVLWRWHXWXVWDSD Tavoitteea o karttakuvie laadu paratamie ja iide opeampi latautumie. Lähtökohtaa o, että karttapohjat eivät muutu, vaa pysyvät pitkää samoia. Aioastaa karttoje päälle tulevat symbolit (tietyömerkit ja - alueet) päivittyvät. Tässä ajatusmallissa karttapohjat tulisivat kovalevyltä tietystä kasiosta ja olisivat html-sivuilla taustakuviksi asemoituia (<BODY... BACKGROUND="kartta.jpg">. Ku kuva o taustakuvaa, voidaa se päälle asetaa toie kuva. Tämä voisi olla läpiäkyvä (trasparecy) ja pelkistetty gif-kuva, jossa äkyisivät vai tietyömerkit sekä muut tietyösivuihi liittyvät päivittyvät merkit. Taustakuva sekä se päälle päivitetty pelkistetty merkkikuva yhdessä muodostaisivat site ykyise kokoaisuude. Tässä tapauksessa kartta voitaisii äyttää isompaa ja parempilaatuisea, koska se latautumie kovalevyltä o opeaa. Tämä meetelmä vaatii kuiteki hiema eemmä tarkkuutta, vaivaa ja käsityötä. Jos tietyöt ovat kovi pitkäaikaisia ja muuttumattomia, voidaa tietysti ajatella koko materiaali tuleva kovalevyltä. Tämä pätee myös kaikkee muuhu pysyväisluotoisee tietoo ja materiaalii. 3lLYLW\VMDVHXUDQWD 2QJHOPDW Jos seurataa ja päivitystä ei tehdä, ei laitteide toimivuudesta eikä tarjotu iformaatio laadusta ole takeita. Usei ollaa iokkaita tekemää perustyö, mutta päivitykset uohtuvat. Iteret o täyä web-sivuja, joihi ei ole alkuperäise esilletuomise jälkee koskettukaa. Näi ei tietysti voi tapahtua Tielaitokse sivuille, koska e ovat ajatasaiset, yhteistyökumppaeide sivuille kylläki. Ifopistekokoaisuus vaatii laajetessaa täysipäiväise seuraa ja päivitykse järjestämise. Seurataa o suoritettava myös laitteide toimitavarmuude kaalta. Myös mahdolliste lokilistoje seurata sekä seurata muide käyttäjie toimiasta koeella, jos heillä o sie käyttäjäprofiili, o tarpee..hvnlwhw\qmlumhvwhoplqoxrplqhq Näi mittavassa hakkeessa - toistasataa pistettä, joista Tielaitokse omia pisteitäki elisekymmetä - täytyy laitteisto kaikipuolista toimivuutta (tekie toimivuus ja tietoje päivitys) seurata täysipäiväisesti ja keskitetysti. Tällaie hekilö (tai useampia hekilöitä) eli yli vastuullie hoitaja pitäisi löytyä joko Tielaitokse sisältä tai, jos Ifopisteide valvota aetaa ulkopuolise yritykse hoitoo, tästä yrityksestä. Tämä hekilö, joka pitäisi kyetä hallitsemaa hyvi koko kokoaisuus, tehtävää olisi

43 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 41 TOIMINNALLINEN KUVAUS valvoa Ifopisteide tekistä toimivuutta etäkäyttöohjelma avulla. Se avulla voidaa laitteita tarkkailla ja päivittää Itereti kautta. O tuettava vai laittee IP-umero. Kirjoittautumie sisää koeelle o turvallista ja helppoa. Etäkäyttöohjelmasta eemmä kohdassa koordioida ja valvoa päivityksiä. Häe ei tarvitse välttämättä itse päivittää tietoja, mutta o tärkeää, että päivitystarvetta ja päivityste oistumista tarkkaillaa. Tielaitokse sivuilla ei ole vai ifopisteitä varte päivitettävää tietoa, jos ajatuksea o laittee aiaie olie-tila. Jos halutaa osa materiaalista tuleva kovalevyltä, täytyy ämä tiedot päivittää tietyi ajoi mauaalisesti tai automaattisesti WebWhacker-tyyppise ohjelma avulla. valvoa tietoliikeeyhteyksiä (käyttöä ja laskutusta) jatkuvasti seurata ala kehitystä ja tehdä parausehdotuksia toimia Ifopisteide vastuulliste hoitajie tukea ja euvoatajaa maiossopimuste teko/ maioksie hakita,qwhuqhwlvwlwxohydqwlhgrqsllylw\v Iteretistä tuleva tiedo osalta ei pääsäätöisesti ole ogelmia: ii Tielaitos kui yhteistyökumppaitki päivittävät omat sivusa. Huomiota o kuiteki kiiitettävä aloitussivu (ja muide mahdolliste yhteiste sivuje) päivityksee. Aloitussivuha o sivu, josta kaikkie koeella olevie tahoje sivut lähtevät omille poluillee. Kaikkie koeella olevie tahoje tulee välittömästi ilmoittaa aloitussivu vastuulliselle hoitajalle (vastuullisista hoitajista tarkemmi kohdassa ) muutoksista, jotka vaikuttavat aloitussivuu (tai muihi yhteisii sivuihi). Näi varmistetaa, että likitykset varmasti toimivat..rydohy\owlwxohydqwlhgrqsllylw\v Kovalevyltä tuleva tiedo päivitys o periaatteessa mahdollista hoitaa joko etäkäyttöohjelmalla (katso seuraava kohta), WebWhacker-ohjelmalla tai mauaalisesti tuomalla päivitettävä materiaali koeelle disketillä, CD-ROMilla (DVD:llä) tai ulkoise levyasema avulla (Iomega-Zip). Etäkäyttöohjelma käytössä o huomioitava, että jos aetaa päivitys-/ seuratamahdollisuus myös yhteistyökumppaeille, o pelisääöt luotava hyviki tarkasti. "Mitä useampi kokki, sitä suurempi soppa" -saota pitää hyviki paikkasa. NT4.0 käyttöjärjestelmä voi luoda eri käyttäjille (s. rootkäyttäjä ja tavallie käyttäjä) omat profiilit, joe määritellää tarkasti jokaise oikeudet ja mahdollisuudet. Root-käyttäjällä o lähes rajattomat mahdollisuudet valvoa muide käyttäjie toimia ja tehdä itse mitä tahasa toimia koeella. Tämä vuoksi tällaise root-käyttäjä status tulisi ataa vai hyvi harvoille, ehkäpä vai ylimmälle vastuulliselle hoitajalle ja ifopistee vastuulliselle hoitajalla. Seuraasta äkee, mitä kuki o tehyt ja milloi. Näi mahdolliset väärikäytökset o mahdollista selvittää WebWhacker -ohjelma hakee modeemi/ ISDN: välityksellä päivitettävä tiedo automaattisesti tiettyä aikaa (esim. yöllä) Iteretistä ja purkaa se koee kovalevylle. Näi tiedot ovat reaaliaikaisia korkeitaa vuorokaude viiveellä.

44 42 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TOIMINNALLINEN KUVAUS Mauaalie päivitys o mahdollista/ suotavaa vai, jos Ifopisteellä o vastuullie hoitaja, joka päivittää ohjelmaa. Ei ole imittäi järkevää päästää koeelle useampia hekilöitä, mikäli halutaa välttyä virheiltä. Lisäksi mauaalisesti o järkevää päivittää tietoja vai harvoi (korkeitaa muutama kerra vuodessa). Päivitys voidaa yhdistää ifopistee huoltoo, jolloi huolto-ovi muutoiki avataa. Päivitys tapahtuu ealta määrättyiä ajakohtia, joho meessä jokaie koeella oleva yhteistyökumppai ilma eri pyytöä toimittaa päivitettävä materiaalisa pistee vastuulliselle hoitajalle Etäkäyttöohjelmat Markkioilla o useita etäkäyttöohjelmia, mm. LapLik7.5, jota käytämme tässä esimerkkiä ohjelma tarjoamista mahdollisuuksista. LapLik 7.5 : avulla voidaa päivitys tehdä 0-kaapeli kassa, lagattomalla yhteydellä (ifrared), modeemiyhteydellä toisee koeesee, Itereti yli / kautta (IPosoittee avulla) ja puheliverkkoyhteyde kautta. Ohjelma avulla voidaa ottaa käyttöö toise laittee kauko-ohjaus (UHPRWHFRQWURO jolloi oma kuvaruudu äkymä oki päivitettävä laittee äyttöäkymä. Täte laitetta voidaa helpommi ohjelmoida, tehdä asetuksie muutoksia ja jopa "kaukokäyistää" uudestaa. Normaalit päivitykset (tiedostoje siirto) o mahdollista tehdä SmartAgeti (= korvaa vai uudemmat tiedostot) avulla. Ohjelmaa voidaa tehdä erilaiset profiilit sisääkirjoittautujille ja määritellä heille sallitut toimepiteet. Ohjelma pitää haluttaessa lokitiedostoa käyttäjistä sekä tehdyistä toimepiteistä. Tielaitokse tapauksessa kysymyksee tulisi lähiä Itereti yli tapahtuva päivitys. Iteret-yhteyde aikaa voidaa "loggautua" toisee ettii kytkettyy koeesee, jos tiedetää IP-osoite tai vastaava koee tuus. Turvatoimet kute kryptaus ovat ohjelmassa tieteki mahdollisia. Tällaise ohjelma yksittäie lisessi maksaa mk vähittäismyytiliikkeissä. 0XLVWDOlKWHLVWlWXOHYDQWLHGRQSlLYLW\V Muista lähteistä (esim. CD-ROM - tai DVD -asemat) tuleva tiedo päivitys tapahtuu lähettämällä uusi CD-ROM/ DVD Ifopistee vastuulliselle hoitajalle tai muulle imetylle hekilölle, joka sitte yksikertaisesti asettaa se koeesee korvaamaa vahat tiedot. Vastuu uude CD-ROMi / DVD: toimittamisesta o sillä, joka tietoja se sisältää tai joka o se koout, mikäli CD- ROM/ DVD sisältää useampie tahoje tietoja. 9DVWXXOOLVHWKRLWDMDW Yli vastuullie hoitaja o hekilö Tielaitoksella tai ulkopuolisessa yrityksessä, joka hallitsee hyvi Ifopisteide kokoaisuude. Lisäksi jokaisella Ifopisteellä o oma vastuuhekilösä. Tämä hekilö voi - paikkakuasta riippue - olla Tielaitokse tai yhteistyökumppai palveluksessa. Hä voi myös olla vaikkapa itseäie (atk-ala) yrittäjä, jolle maksetaa häe suorittamistaa toimepiteistä. Tärkeää o, että tämä hekilö ot-

45 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 43 LAITTEISTON TOIMINTAVARMUUDEN MAKSIMOINTI taa vastuu Ifopisteestä, se huollosta ja päivityksistä. Sama hekilö voi tieteki vastata useammasta Ifopisteestä, mikäli iide välie etäisyys ei ole suuri. <KWHLVW\ WDKRMHQVLWRXWXPLQHQ Esimmäie vaihe sitoutumisessa o tieteki yhteistyötahoje löytämie. Helpoite mukaa lähtevät tieteki sellaiset tahot, jotka kokevat saavasa ifopisteistä kokreettista hyötyä. Tämä vuoksi tulisi kartoittaa valtakualliset kosketusäyttöhakkeet, joita ollaa suuittelemassa. Laitteistohakiat ovat valtakualliste hakkeide suuri kustauserä, jote mielekiitoa varmasti löytyy laitteide yhteiskäytölle. Kosepti hallittavuude kaalta tieteki olisi parasta, jos yhteistyökumppaeita olisi lukumääräisesti vähä ja ämä yhteistyökumppait olisivat edustettuia mahdollisimma moessa pisteessä. Kuat saattavat lähteä mukaa, jos e voivat hyödytää valmista Iteretmateriaaliaa ilma moikertaista työtä. Olemme teheet paljo markkioitityötä kutasektorilla ja olemme selkeästi havaieet, että kuissa o atkpuolella selkeä resurssipula. Tämä o syytä ottaa huomioo yhteistyökumppaie sitoutumista pohdittaessa. Mikäli kutie pitää kovi paljo muokata Iteret-sivujaa, mm. jakaa sivuja rullaukse välttämiseksi, poistaa likkejä tai tehdä joka aioalle sivulle takaisi-äppäi, o hyvi mahdollista, että kuat eivät lähde mukaa hakkeesee. Ku yhteistyötaho o löydetty, o se saatava pysymää hakkeessa ja päivittämää omat tietosa. Hyvä välie yhteistyötahoje sitoutumisessa o yksityiskohtaise sopimukse teko. Tässä sopimuksessa määritellää selkeästi kuki taho oikeudet ja velvollisuudet. Viimeksi maiittuihi kuuluvat mm. yksityiskohtaiset määräykset päivityksistä. Samoi o sopimuksee kirjattava selkeästi kustauste jao periaatteet. Yhteistyötahoje sitoutumista edistää heidä osallistumisesa suurte lijoje päätöksetekoo s. ohjausryhmää. Varottava kuiteki o todellise päätöspäätösvalla atamista tällaiselle heterogeeiselle ryhmälle. Vaaraa imittäi o, että usei tällaisee ryhmää saatetaa kuasta tai muista yhteistyötahoista imittää hekilö, jolla ei ole riittävää asiatutemusta tehdä ratkaisuja. Näi olle tehdyt ratkaisut eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia, jos iitä ylipäätää saadaa tehtyä. /$,77(,672172,0,17$9$5088'(10$.6,02,17, Tämä kohta sisältää yhteevetoa edellisistä kohdista. Laitekokoaisuus tulee raketaa vai hyvistä kompoeteista (emolevy, äytöohjai, ääikortti, kovalevy, je., sillä yksiki heikko lekki voi pilata koko kokoaisuude.

46 44 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD LAITTEISTON TOIMINTAVARMUUDEN MAKSIMOINTI ATK-laitteistot kaattaa hakkia "omalla kokoopaolla", ei valmiita multimediapakettiratkaisuja ( jotka yleesä o koottu ei-laadukkaista, miimitaso kompoeteista ja saattavat lisäksi olla vaikeasti korvattavia). Petium II-taso laite ja riittävästi keskusmuistia (mi. 64 RAM) sekä äytömuistia (4MT). Idettiset käyttöjärjestelmät, jotka o klooattu testatusta ja virheettömäksi havaitusta versiosta. Laitteide huollosta ja takuusta o sovittava. Jos takuu o "Osite", o kioski avaimet myös löydyttävä laittee sijoituspaikalta. Huoltoa tulee lähiä kysymyksee pöly ja muide epäpuhtauksie siivoamie "pömpeli" sisältä sekä siellä olevie laitteide päältä ja läheisyydestä sekä laitetuulettime suodattime vaihto (jos sellaista käytetää). Laitteide riittävästä ilmavaihdosta ja tuuletukse järjestämisestä o huolehdittava. Ylikuumetueet laitteet ovat riski koko "pömpelille" sekä lähiympäristölle. Laitteisii ei kaata kytkeä hiirtä tai äppäimistöä. Ne voidaa kytkeä aia myöhemmi, jos iitä jostai syystä tarvitaa. PC: perusasetukset (BIOS SETUP ym.) o syytä tehdä asiatutemuksella Käyttöjärjestelmä (NT4.0 tai >) o NRQILJXURLWDYD site, ettei se ala keske kioskiohjelma pyörittää omia sovelluksiaa (&KHFNGLVN GHIUDJ, je.) tai muita automatisoituja tai ajastettuja toimepiteitä, jotka aukaisevat erillisiä kysymys- tai valitadialogeja, jotka o RN- tai FDQFHO- kuitattava äytöltä pois. Uudelleekäyistys o ohjelmoitava ilma "ORJJDXWXPLVWD" (Auto Log- O, TweakUi), mitää kuittaus- tai valitatoimepiteitä ei saa esiityä missää vaiheessa käyistykse edetessä varsiaisee kioskiohjelmaa. Työpöydä kuvakkeet, tehtäväpalkki ja asetukset o joko piilotettava tai lukittava ohjelmallisesti ii, ettei sivullie hetkellisestikää pääse iihi vaikuttamaa käyistykse yhteydessä. UPS-laite o välttämätö kokoopaossa. Se avulla voidaa estää turhat laittee uudelleekäyistymiset sähköhäiriöide aikaa tai voidaa sammuttaa laitteisto hallitusti. Äkkiäie sammutus voi aiheuttaa laitteellisia vikoja tai ogelmia uudelleekäyistymise yhteydessä. Jos esimerkiksi ukkoe katkaisee lyhye aja sisällä jatkuvasti sähkövirra saai, saattaa kovalevy käyistyä ja sammua aia väärällä hetkellä ja vaurioitua. Ku ei kytketä kirjoitita, säästytää moelta ogelmalta. Kuka lisää paperia, valvoo tulostukse määrää, vaihtaa mustesuihkukasetit tai poistaa ruttautuee paperiarki rullie välistä? Ei ormaaleja Widowsi omia äytösäästäjiä (rullaavaa tekstiä..), sillä e kuluttavat kioski omia resursseja ja ovat epävakaita. Kokemus o osoittaut juuri rullaava teksti jumittaee mota koetta. Aseetaa "watchdog-ohjelma" tai laite (esim. Time-out 2400), joka tarkkailee käyttöjärjestelmää ja pyörivää sovellusohjelmaa. Jos ohjelmat jumittuvat, tapahtuu hallittu sammutus / käyistys määräaja kuluttua. Se helpottaa hekilökua tekemää valvotaa sekä etävalvotaa. Fyysie virra katkaisu / kytketä olisi todeäköisesti kuiteki aioa asia, joka valvotukaa Ifopistee hekilö osaisi ja ymmärtäisi laitteelle tehdä.

47 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 45 TULEVAISUUS Tietoliikeeyhteyde o oltava varmatoimie. Proxy-asetuksilla voidaa sivuje latautumista joskus opeuttaa. O varmistettava palvelu- tai tietoliikeeyhteyksie tarjoajilta yhteyksie toimivuus, se että yhteys todella muodostuu eikä ole usei ylikuormitettu tai hidas. Kioski käyttöliittymää ei kaata tehdä pelkästää MSIE / Netscape avulla kokoruudu malliseksi. Se ei suojaa käyttöjärjestelmää eikä ole varmatoimie. Kioskeja varte o olemassa valmiita perussovelluksia, joista voidaa muokata ulkoäöltää ja omiaisuuksiltaa tarkoituksee sopiva käyttöliittymä. Kaike lisäksi äissä o mukaa suuri määrä erilaisia, tarpeellisia aputoimitoja, jotka kuiteki o hakittava (lokilista, attract-mode, watchdog, je.). Kioski käyttöliittymä o kyettävä automaattisesti "tappamaa" ruudulta erilaiset virheilmoitukset "HUURUPHVVDJHV" tai muut dialogit, joita esimerkiksi web-sivut saattavat aiheuttaa. Selaime tukiohjelma o kyettävä estämää, ettei äytölle aukea lukematota määrää uusia ikkuoita (joita joideki web-sivut tekevät kasapäi). Kuollie käyttöohje (ohjelmallie tai web-sivuje muodossa) auttaa käyttäjää käyttämää laitetta oikei. &DFKH-muisti ajoittaie tyhjeys varmistettava (katso seuraava). Koee ajoittai (kerra vuorokaudessa aamuyöstä) tapahtuva uudellee käyistys piristää koetta tyhjäämällä se kaikki muistit (voidaa suorittaa myös etäohjelmalla). Nykyiset kioskiohjelmat ovat suuiteltu pääosi Wi95 käyttöjärjestelmälle, mutta markkioilla o myös kelvollisia NT4.0-versioita. Jos ohjelma lataa sivua, o siitä viestitettävä käyttäjälle ("Odota, lataa sivua"). Jos yhteydet eivät ole kuossa, tulee siitä ilmoittaa, ja tarjota mahdollisuus vaikkapa surffailuu kovalevyltä. Käyttäjää ei saa päästää selaamaa sivuja, joilla o käytetty uusimpia Dyamic-html ja javascript- tekiikkoja. Näistä varoittavat useimmat kioskiselaiohjelmie valmistajat, jote e o syytä ottaa tosissaa. Jos omilla sivuilla o likkejä, o iide toimivuus aika-ajoi testattava. Käyttöliittymä o rakeettava ii yksikertaiseksi, ettei se käyttö tai käytö opettelu ole vaikeata. Tauko-ohjelma tulee olla houkutteleva ja opastava ja saada potetiaalise käyttäjä uteliaisuude heräämää. 78/(9$,6886 Saotaa, ettei mikää ole vaikeampaa kui tulevaisuude eustamie. Tämä todellaki pitää paikkasa, ku kyse o atk-alasta. Todeäköisesti ämäki ratkaisut, laitekompoetit, tietoliikeeyhteydet ym. ovat osittai tai kokoaa vahaaikaisia jo vuode tai viimeistää kahde vuode kuluttua. Nyt suuitellut Ifopisteet äyttävät silloi yhtä vahaaikaisilta kui 50- luvu massiiviset televisiot.

48 46 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD TULEVAISUUS Nyt ollaa ilmiselvästi murrosvaiheessa. Lijaopeudet tulevat lähitulevaisuudessa paratumaa huomattavasti ja poistavat samalla mota ogelmaa. Laitteet toimivat opeammi ja pystyvät yhä moipuolisempii palveluihi. LCD-äytöt tai vastaavalaiset litteät plasmaäytöt korvaavat periteiset järkälemäiset CRT-äytöt. Ifopiste o kui kauis ohut taulu seiällä ja joka moipuolisella iteraktiivisuudellaa palvelee käyttäjä kaikki tarpeet aia reaaliaikaisee kuvapuheliyhteytee liiketee tiedotuskeskuksee.

49 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 47 LIITTEET /,,77((7

50

51 /LLWHQUR 1

52 /LLWHQUR 2

53 /LLWHQUR 3

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k =

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k = Diskreeti Matematiika Paja Ratkaisuja viikolle 4. (7.4-8.4) Jeremias Berg. Osoita iduktiolla että k = ( + ) Ratkaisu: Kute kaikissa iduktiotodistuksissa meidä täytyy siis osoittaa asiaa. Ns. perustapaus,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy Taloyhtiö laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Witel Filad Oy Iteret Expo 2001 Witel Filad Oy Tietotekiikka maahatuoja Erikoistuut tietoliikee- sekä lähiverkkotekiikkaa Erikoisosaamisea uudet tekologiat:

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

ja läpäisyaika lasketaan (esim) integraalilla (5.3.1), missä nyt reitti s on z-akselilla:

ja läpäisyaika lasketaan (esim) integraalilla (5.3.1), missä nyt reitti s on z-akselilla: 10 a) Valo opeus levyssä o vakio v 0 = c / 0, jote ajaksi matkalla L laskemme L t0 = = 0 L. v0 c b) Valo opeus levyssä riippuu z:sta: c c v ( z) = = ( z ) 0 (1 + 3az 3 ) ja läpäisyaika lasketaa (esim)

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 1 Iduktiotodistus Iduktiotodistukse logiikka Tutkitaa tapausta, jossa haluamme todistaa joki väittee P() site, että se pätee kaikilla luoollisissa luvuilla. Eli halutaa

Lisätiedot

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen Riskiaalyysi: Maailmapyörä Versopartiolaiste Helpee Helistäjä -suurleirillä Taipalsaaressa 2015 Kyydissäolijoide ikähaarukka: alle sudepetuikäisistä viisikymppisii. Leiri vahvuus: 400 hekeä Vaara Syy Todeäköisyys

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 3 1 Lisää iduktiota Jatketaa iduktio tarkastelua esimerki avulla. Yritetää löytää kaava : esimmäise (positiivise) parittoma luvu summalle eli summalle 1 + 3 + 5 + 7 +...

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT814 ISSN 1797-3457 (vekkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2408-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Vaiheistettu heijastipita valemaalia Joha Ste, Päivi Koivisto, Ato Hujae, Tommi Dufva, VTT,

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

Kertaa tarvittaessa induktiota ja rekursiota koskevia tietoja.

Kertaa tarvittaessa induktiota ja rekursiota koskevia tietoja. MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Aalyysi I Harjoitus 5. 0. 2009 alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia ( sivua) (Rami Luisto) Laskuharjoituksista saa pistettä, jos laskettu vähitää 50 tehtävää; 3 pistettä,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy

Taloyhtiön laajakaistaliittymät. Matti Joutkoski Wintel Finland Oy Taloyhtiö laajakaistaliittymät Matti Joutkoski Witel Filad Oy 7.5.2003 Witel Filad Oy Tietotekiikka maahatuoja Erikoistuut tietoliikee- sekä lähiverkkotekiikkaa Erikoisosaamisea uudet tiedosiirtotekologiat:

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 1, ratkaisut Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 1, ratkaisut Maanantai MATP53 Approbatur B Harjoitus, ratkaisut Maaatai..05. (Lämmittelytehtävä.) Oletetaa, että op = 7 tutia työtä. Kuika mota tutia Oili Opiskelija työsketelee itseäisesti kurssilla, joka laajuus o 4 op, ku

Lisätiedot

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Lueto 7 Luotettavuus Koheretit järjestelmät Ja-Erik Holmberg Systeemiaalyysi laboratorio Aalto-yliopisto perustieteide korkeakoulu PL 00, 00076 Aalto ja-erik.holmberg@riskpilot.fi Määritelmä Tarkasteltava

Lisätiedot

1 Eksponenttifunktion määritelmä

1 Eksponenttifunktion määritelmä Ekspoettifuktio määritelmä Selvitimme aikaisemmi tällä kurssilla, millaie potessisarja säilyy derivoiissa muuttumattomaa. Se perusteella määritellää: Määritelmä. Ekspoettifuktio exp : R R määritellää lausekkeella

Lisätiedot

xe y = ye x e y + xe y y = y e x + e x y xe y y y e x = ye x e y y (xe y e x ) = ye x e y y = yex e y xe y e x = x 3 + x 2 16x + 64 = D(x)

xe y = ye x e y + xe y y = y e x + e x y xe y y y e x = ye x e y y (xe y e x ) = ye x e y y = yex e y xe y e x = x 3 + x 2 16x + 64 = D(x) BM20A580 Differetiaalilasketa ja sovellukset Harjoitus 3, Syksy 206. Laske seuraavat itegraalit si(4t + )dt (b) x(x 2 + 00) 000 dx (c) x exp(ix )dx 2. Mitä o y, ku (x ) 2 + y 2 = 2 2, etäpä y? Vastaukset

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

VITRA. Käyttöohje. Johdoton DECT-numeronäyttöpuhelin. 05/03wh

VITRA. Käyttöohje. Johdoton DECT-numeronäyttöpuhelin. 05/03wh VITA Käyttöohje Johdoto DCT-umeroäyttöpuheli 05/03wh Käsiosa Näyttö A Ateisymboli B Puhelimuistio N Akku täyä Z Akku tyhjä M Numeroäyttöluettelo T Puhelu L adsfree Sisäpuhelut/poisto Sisäpuhelut Asetuste

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Oppimistavoite tälle luennolle

Oppimistavoite tälle luennolle Oppiistavoite tälle lueolle Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit CHEM-A00 (5 op) Tislaus ja uutto Yärtää erotusprosessie suuittelu perusteet Tutea tislaukse ja uuto toiitaperiaatteet Tutea tpillisipiä

Lisätiedot

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 410014Y Tieto ja viestitätekiikka pedagogisea työvälieeä 1. Opiskelijaryhmäsi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KAKO LO MUKO TAIKA TEKNO VAKA ITE MUU 2. Pieryhmäsi (esim. LO12A ryhmä A kirjai ;)) Vastaajie määrä: 19 0

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP)

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP) 10 Esimerkki 2 (Kaupparatsuogelma eli TSP) Kauppamatkustaja o kierrettävä kaupukia site, että hä lähtee kaupugista 1 ja palaa sie sekä käy jokaisessa muussa kaupugissa täsmällee kerra. Matka kaupugista

Lisätiedot

Markov-ketjun hetkittäinen käyttäytyminen

Markov-ketjun hetkittäinen käyttäytyminen Matematiika ja systeemiaalyysi laitos 1B Markov-ketju hetkittäie käyttäytymie Tämä harjoitukse tavoitteea o oppia muodostamaa Markov-malleja satuaisilmiöille, piirtämää tiettyä siirtymämatriisia vastaava

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

TERRANEO-OVIPUHELIMIEN KYTKENTÄESIMERKIT

TERRANEO-OVIPUHELIMIEN KYTKENTÄESIMERKIT OY ESMI AB * PL9 (OLARNLUOMA 4) * ESPOO * PUH 9-4 7 * FAX 9-4 73 ERRANEO-OVIPUHELIMIEN KYKENÄESIMERKI Sisällysluettelo. YLEISE JA EKNISE IEDO. YHDEN OVEN JÄRJESELMÄ 3. Moduuliraketeie paiiketaulu ja vahvistiyksikkö

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Ruletti ja Martingaalistrategia

Ruletti ja Martingaalistrategia POHDIN projekti Ruletti ja Martigaalistrategia Ruletti o uhkapeli, jossa pelaaja pyrkii veikkaamaa kuula pysähtymiskohda pyörivältä kehältä. Euroopassa käytettävässä ruletissa o käytössä 37 umeroa (0-36)

Lisätiedot

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1 35 Naiivi Bayes Luokkamuuttua C o Bayes-verko uuri a attribuutit X i ovat se lehtiä Naiivi oletus o, että attribuutit ovat ehdollisesti riippumattomia toisistaa aettua luokka Ku käytössä o Boole muuttuat,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Eräs matematiikassa paljon hyödynnetty summa on ns. luonnollisten lukujen neliöiden summa n.

Eräs matematiikassa paljon hyödynnetty summa on ns. luonnollisten lukujen neliöiden summa n. POHDIN projekti Neliöide summa Lukujoo : esimmäise jäsee summa kirjoitetaa tavallisesti muotoo S ai i 1. Aritmeettisesta lukujoosta ja geometrisesta lukujoosta muodostetut summat voidaa johtaa varsi helposti.

Lisätiedot

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje

Elisa Nettikaista. Asennus- ja käyttöohje Elisa Nettikaista Asennus- ja käyttöohje 1 Tervetuloa asentamaan Elisa Nettikaistaa Elisa Kotipuhelin on monipuolinen liittymä, jota voit nykyaikaisten lisäpalveluiden ansiosta käyttää muuhunkin kuin puhumiseen!

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSTÄ KOSKEVAN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSEN TOTEUTUMISEN VALVONTA MITTAUKSIN Mikko Kylliäie, Valtteri Hogisto 2 Isiööritoimisto Heikki Helimäki Oy Piikatu 58 A, 3300 Tampere mikko.kylliaie@helimaki.fi

Lisätiedot

T TESTAUSRAPORTTI - MedicMinder "!! # $! %!!# & #

T TESTAUSRAPORTTI - MedicMinder !! # $! %!!# & # T-76.115 TESTAUSRAPORTTI - MedicMider! " " #!! $ % % $! " " #! &! #! $ $ ' % ( %!! % # ) # #! $ $! * +! " " #! $ ' % ( " &! " $!! $ $ $ % % )! #! % % ) $ % # #! + +! " " #! &! $, $ $ $!! "!! # $! %!!#

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Asukaskysely Kesäkuu 2015

Asukaskysely Kesäkuu 2015 Asukaskysely Kesäkuu 2015 1. Mikä o ykyise asutoe koko? 2. Mikä tyyppisessä asuossa asutte? 3. Kuika kaua olette asueet ykyisessä asuossa? 4. Asuialueee 5. Mite tulisi mielestäe palkita pitkäaikaista vuokralaista

Lisätiedot

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 28 Tuuslukuja käytetää, ku tilastoaieistoa havaiollistetaa tiivistetysti yksittäisillä luvuilla. Tuusluvut lasketaa muuttujie arvoje perusteella ja e kuvaavat

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Laitteisto -opas. PCG-V505 sarja

Laitteisto -opas. PCG-V505 sarja Laitteisto -opas PCG-V505 sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu 83A Tietoraketeet ja algoritmit 06-07, Harjoitus ratkaisu Harjoitukse aiheea o algoritmie oikeellisuus. Tehtävä. Kahvipurkkiogelma. Kahvipurkissa P o valkoisia ja mustia kahvipapuja, yhteesä vähitää kaksi

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.0 -..0 0-JAN- ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0007-9 Kouvola

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

tilavuudessa dr dk hetkellä t olevien elektronien

tilavuudessa dr dk hetkellä t olevien elektronien Semiklassie johtavuusmalli Metalleissa vastus aiheutuu virrakuljettajie törmäyksistä, joita karakterisoi relaksaatioaika τ Oletetaa, että ifiitesimaalisella aikavälillä dt elektroi törmäystodeäköisyys

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink TM RS huoneanturi devilink TM RS huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa. Huoneanturiyksikön avulla

Lisätiedot

Äärettämän sarjan (tai vain sarjan) sanotaan suppenevan eli konvergoivan, jos raja-arvo lims

Äärettämän sarjan (tai vain sarjan) sanotaan suppenevan eli konvergoivan, jos raja-arvo lims 75 4 POTENSSISARJOJA 4.1 ÄÄRETTÖMÄT SARJAT Lukujoo { a k } summaa S a a a a a k 0 1 k k0 saotaa äärettömäksi sarjaksi. Summa o s. osasumma. S a a a a a k 0 1 k0 Äärettämä sarja (tai vai sarja) saotaa suppeeva

Lisätiedot

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT VIALOX NAV-E SUPER 4Y

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT VIALOX NAV-E SUPER 4Y VIALOX NAV-E SUPER 4Y Suurpaieatriumlamput avoaisii ja suljettuihi valaisimii SOVELLUSALUEET Kadut Pihapiirivalaistus Teolliset aseukset Sopii käytettäväksi avoimissa ja koteloiduissa kiiittimissä Ulkosovellukset

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kysymys Miten mitata rahan arvon muutoksia?

Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kysymys Miten mitata rahan arvon muutoksia? Kuluttajahitaideksi (KHI) Kysymys Mite mitata raha arvo muutoksia? Kuluttajahitaideksi (KHI) o sovittu kulutustavaroide ja palveluide hitakehitykse mittari. KHI muodostetaa paiotettua keskiarvoa eri pääryhmie

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46.

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46. Alkuräjähdysteoria Maailmakaikkeude umerot Ikä: 14. 10 9 a Läpimitta: 10 26 m = 10 000 000 000 valovuotta Tähtiä: Aiaki 10 24 kpl Massaa: 10 60 kg Atomeja: 10 90 kpl (valtaosa vetyä ja heliumia) syys 27

Lisätiedot

T Datasta tietoon, syksy 2005 Laskuharjoitus 8.12., ratkaisuja Jouni Seppänen

T Datasta tietoon, syksy 2005 Laskuharjoitus 8.12., ratkaisuja Jouni Seppänen T-1.1 Datasta tietoo, syksy 5 Laskuharjoitus.1., ratkaisuja Joui Seppäe 1. Simuloidaa tasoittaista algoritmia. Esimmäisessä vaiheessa ehdokkaia ovat kaikki yhde muuttuja joukot {a}, {b}, {c} ja {d}. Aaltosulkeide

Lisätiedot

2. Mittaus ja data 2.1. Johdanto. 2.2. Mittaustyypit

2. Mittaus ja data 2.1. Johdanto. 2.2. Mittaustyypit 2. Mittaus ja data 2.. Johdato Voidaksemme keksiä tosimaailma relaatioita tarkastelemme sitä kuvaavaa dataa, jote esiksi selvitämme, mitä data perimmiltää o. Data kerätää kuvaamalla mielekiitoaluee oliot

Lisätiedot

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto

10011 Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Oppilaitos Maakuta Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Vaaituskoje. Lisälaitteet vaaituskonetta käytettäessä tarvitaan kolmijalkajalusta ja tarvittaessa vaaituslatta tai vastaava mittalaite.

Vaaituskoje. Lisälaitteet vaaituskonetta käytettäessä tarvitaan kolmijalkajalusta ja tarvittaessa vaaituslatta tai vastaava mittalaite. 208 Vaaituskoje Tekistä tietoa vaaituskojeista Mallit tasaivaaituskoje, itsetasaava vaaituskoje jako raketee ja tarkkuude mukaa yksikertaiset vaaituskojeet, keskikokoiset vaaituskojeet, tarkkavaaituskojeet.

Lisätiedot

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt

Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt Interaktiiviset LED monikosketusnäytöt www.tk-team.com Seewo LED monikosketusnäytöt TK-Team LED monikosketusnäyttö on ideaali ratkaisu kokous-, koulutus- ja luokkatiloihin. 10-pisteen monikosketus mahdollistaa

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

RATKAISUT x 2 3 = x 2 + 2x + 1, eli 2x 2 2x 4 = 0, joka on yhtäpitävä yhtälön x 2 x 2 = 0. Toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla saadaan

RATKAISUT x 2 3 = x 2 + 2x + 1, eli 2x 2 2x 4 = 0, joka on yhtäpitävä yhtälön x 2 x 2 = 0. Toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla saadaan RATKAISUT 8 17 8 a) Paraabelie y x ja y x + x + 1 leikkauspisteet saadaa määritettyä, ku esi ratkaistaa yhtälö x x + x + 1, eli x x, joka o yhtäpitävä yhtälö x x. Toise astee yhtälö ratkaisukaavalla saadaa

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

3 10 ei ole rationaaliluku.

3 10 ei ole rationaaliluku. Harjoitukset / 011 RATKAISUT Lukuteoria 1. Etsi Eratostheee seulalla samatie kaikki lukua 400 pieemmät alkuluvut. (Tai ohjelmoi tietokoeesi etsimää paljo lisää.) Kirjoita rivii kaikki luvut 1-00. Poista

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,

Lisätiedot

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus:

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus: 1. Tietyllä koeella valmistettavie tiivisterekaide halkaisija keskihajoa tiedetää oleva 0.04 tuumaa. Kyseisellä koeella valmistettuje 100 rekaa halkaisijoide keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää 95%: ja 99%:

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot