Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi"

Transkriptio

1 Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi Asiantuntija Timo Suurnäkki Työturvallisuuskeskus Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja

2 Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden tai muiden ulkopuolisten taholta esiintyvää väkivaltaista tai uhkaavaa käyttäytymistä työntekijöitä, heidän läheisiään tai muita asiakkaita kohtaan työpaikalla, työmatkalla tai työpaikkaan rinnastettavassa paikassa, esim. asiakkaan kotona myös uhkaava tai loukkaava käyttäytyminen, joka tapahtuu työpaikan ulkopuolella, sidoksissa työhön tai ammattiasemaan (telehäirintä, kotirauhan häirintä)

3 Työväkivallan ilmenemismuotoja Uhkaava käytös elein, sanoin huutaminen, metelöiminen, kiroilu tavaroiden heittely, omaisuuden rikkominen Telehäiriköinti Uhkailevat, vihjailevat soitot, tekstiviestit, sähköpostit Ahdistelu ja pelottelu Liian lähelle pyrkiminen Henkeen ja terveyteen kohdistuva uhkailu Julkinen nöyryyttäminen ja nolaaminen Oikeustoimilla tai julkisuudella uhkailu Fyysinen väkivalta Kiinnipitäminen Huitominen, lyöminen, potkiminen Sylkeminen, pureminen, raapiminen Aseen käyttö, kättä pitempää

4 Työväkivallan riskiprofiileja - Erimielisyydet asiakkaan/ potilaan kanssa päätösten, asioiden hoidon, oman tai läheisen hoidon/palvelun suhteen - Koetun epäoikeudenmukaisuuden, huonon kohtelun korjaus - Odotteluun kyllästyminen - Vaikean kanssakäymistilanteen riistäytyminen käsistä - Asiakkaan/ potilaan seuralaiset, muut ulkopuoliset - Terveydentilan perusteella tilannettaan hallitsemattomat (psyyke) - Eri syistä sekavat (päihteet, huumeet, lääkkeet, sekakäyttö) - Tarkoituksella etuutta hakevat (raha, materia, lääkeaineet, ryöstö) - (Työpaikan sisäiset, keskinäiset erimielisyydet ja ristiriidat)

5 Työväkivallan riskiammatit Työturvallisuuskeskuksen raporttisarja 1/2010 Julkaistu yhteistyössä oikeusministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa Tilastokeskuksen vuonna 2007 keräämä aineisto työtapaturmista, työperäisistä sairauksista ja työväkivallasta. Selvitettiin, kuinka moni työllinen oli joutunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana väkivallan kohteeksi työssä tai työmatkalla. Aineisto koostuu Suomessa asuvista vuotiaista työllisistä, ja viimeisten 12 kuukauden aikana työssä olleista (n=16 411). TSuu

6 Työväkivaltaa 12 kk. aikana kokeneiden osuudet työllisistä ammatin mukaan 2007 työllisiä kokenut työväkivaltaa (1000 henk.) (1000 henk.) % Kaikki ammatit Naiset ,6 Miehet ,5 03 Opetusala ,2 10 Terveyden- sairaanhoito , Sosiaalialan työt ,5 34,38 Tavaroiden myynti, kaup , Liikennetyö , Teollinen työ ,7 90 Vartiointi ja suojelutyö ,5 92 Tarjoilutyö ,8 TSuu

7

8 VÄKIVALTA TYÖPAIKALLA ITSE JOUTUNUT VÄKIVALLAN TAI SEN UHAN KOHTEEKSI KUNNAN ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2008, 2009 JA % Asiakkaiden taholta Työtoverien taholta Työtoverien taholta Asiakkaiden taholta 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 15 % 15 % 18 % 23 % 29 % 29 % 7 % 1 10 % 6 % 5 % 2 % 4 % 2 % 2 % 0 % 0 % 2 % Kerran 4 % 5 % 8 % 9 %15 %12 % 5 % 6 % 4 % 3 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Useita kertoja 110 %1 14 %14 %17 % 2 % 5 % 5 % 4 % 5 % 4 % 0 % 0 % 0 % Sosiaali Terveys Sivistys Muut Sosiaali Terveys Sivistys Muut Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä 2010 TSuu

9 VÄKIVALTA TYÖPAIKALLA JOKU TYÖPAIKALLA JOUTUNUT VÄKIVALLAN TAI SEN UHAN KOHTEEKSI KUNNAN ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2008, 2009 JA % Asiakkaiden Työtoverien taholta Työtoverien Asiakkaiden taholta 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 29 % 30 % 37 % 44 % 53 % 57 % 2 26 % 26 % 12 % 12 % 10 % 0 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 6 % 2 % 4 % Kerran 12 %8 %1 14 %16 %14 % 119 % 4 %5 %3 % 0 %2 %0 % 3 %4 % 2 %2 % 3 %2 %3 % Useita kertoja 17 %22 %26 % 30 %37 %43 % 10 %14 %17 % 9 %8 %8 % 0 % 0 %2 % 3 %0 % Sosiaali Terveys Sivistys Muut Sosiaali Terveys Sivistys Muut Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä 2010 TSuu

10 Työväkivallan sietorajana NOLLA! Jokaisella on oikeus työ- ja asiointirauhaan työssään ja työpaikallaan Puuttumiskynnys matalaksi Häiriköinnistä ei palkita Johdonmukainen ja jämäkkä yhteinen linja Yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toimintaohjeet Tapahtumien, läheltä piti tilanteiden, uhkatilanteiden kirjallinen raportointi työpaikalla Kaveria ei jätetä yksin Työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet 10, 9, TSuu

11 Ilmoittaminen, raportointi ja seuranta Ilmoittamiskäytännöt Esimies, työsuojelu-, työterveyshuolto- ja turvallisuushenkilöstö Vakavat työsuojeluviranomaisella, AVI -ts-vastuualue Vamman aiheuttaneet vakuutusyhtiölle Ta tekee rikosilmoituksen poliisille Tilastointi ja raportointi Arviointi, johtopäätökset ja toimenpiteiden valinta sekä toteutus 11 TSuu

12 Työpaikan organisaation tunnistetiedot ja logo voidaan kirjoittaa tähän soluun. TVR-Arvi - VÄKIVALLAN VAAROJEN ARVIOINTI JA HALLINTATOIMET Työpaikka: Naisia Miehiä Esimerkkityöpaikka2 Sammonlahti Ikä (ka) Ikä (ka) TYÖPAIKAN TOIMINNAN KUVAUS, VAAROJEN TUNNISTUS, RISKIN SUURUUDEN MÄÄRITYS JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 1. TYÖPAIKAN RISKIENHALLINTAMENETELMÄT Kyllä Ei 1.1 Onko väkivallan uhkaa arvioitu järjestelmällisesti erillisellä tarkastusmenettelyllä tai muun riskienhallinnan yhteydessä. Nykytilan kuvaus Arvioitu ainoastaan kokemusperäisesti vaaratilanteiden jälkeen tarvittavia turvallisuustoimenpiteitä. Kehittämisehdotukset Kokonaisvaltainen riskienarviointi on käynnistetty an kaupungissa. Väkivallaton terveydenhuolto-hankkeen kokemusten perusteella käynnistetään niissä terveydenhuollon toimipaikoissa riskienarviointi, joissa väkivallan uhka on ilmeinen. Vastuuhenkilö nimi/tehtävä Työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto, vastaava lääkäri Sami *** Aikataulu/seuranta/toteutettu Vuoden 2004 aikana/työsuojelutoimikunnan kokous, osastokokoukset/ Riskiluku 3 x Riskilukutavoite 1

13 6.23 Onko epäasialliseen-, väkivaltaiseen asiakaskäyttäytymiseen (häirintä, nimittely, fyysinen uhkailu) puuttumisesta laadittu ohjeet työpaikalle ja noudatetaanko ohjeita. Onko hyvän käyttäytymisen vaatimus tiedotettu asiakkaille riittävän selvästi Kyllä Ei x Nykytilan kuvaus Potilaitten kohtelu on yksilöllistä. Hyvään hoitokäytäntöön pyrkiminen aiheuttaa ehkä liikaakin huonon kohtelun sietämistä joka myöskin johtaa konflikteihin. Asiakkaalta sallitaan ajoittain uhkaavaa, aggressiivista käytöstä, ehkä liikaakin. Riskiluku 3 Kehittämisehdotukset Järjestetään asiaan liittyvää jatkokoulutusta. Laaditaan kirjalliset ohjeet eri tilanteisiin. Suunnitellaan keinoja hyvän käyttäytymisen välttämättömyyden tiedottamisesta asiakkaille. Julisteet ja erilainen kirjallinen materiaali sisäänkirjoittautumisen Riskilukutavoite Vastuuhenkilö nimi/tehtävä Työsuojelu-, työterveyshuolto-organisaatio ja projektisihteeri Taisto ***, Sami ***, Hannele ***, osastohoitaja *** ja koko henkilöstö 1 Aikataulu/seuranta/toteutettu aikana/suunnittelu- ja osastokokoukset/

14 Työväkivallan ehkäisy Väkivaltariskien arviointi Kirjalliset työpaikkakohtaiset toiminta- ja menettelyohjeet Turvallisuusperehdytys ja koulutus Turvalliset työtavat Turvallinen työympäristö tilajärjestelyt sekä tekniset ja rakenteelliset ratkaisut Turvavälineiden käyttö Vartiointi 14 TSuu

15 Lisätietoja TVR-Arvi: Kunta-alan työolobarometri Ylöstalo Pekka ym. Työturvallisuuskeskus, Palvelutyöpisteiden turvallisuussuunnitteluopas, 47/ Työolobarometri, lokakuu Ennakkotietoja. Ylöstalo Pekka ja Jukka Pirkko. TEM raportteja 4/ Työturvallisuuslaki 738/2002, 9, 10, 27 Työväkivallan riskiammatit. Piispa Minna ja Hulkko Laura. Työturvallisuuskeskuksen raporttisarja 1/ Väkivalta pois palvelutyöstä -opas. Susanna Puumi. Työturvallisuuskeskus, nro 28014, 44 s., 3. painos, TSuu

Työyhteisön toiminta ja ilmapiiri

Työyhteisön toiminta ja ilmapiiri Työyhteisön toiminta ja ilmapiiri Työyhteisöviestintä ja työyhteisötaidot Työyhteisön ristiriidat Kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu Työväkivalta Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoitus

OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoitus OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoitus Manninen, Olli 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön

Lisätiedot

Työväkivalta hallintaan

Työväkivalta hallintaan Työväkivalta hallintaan 8.5.2014 Helsinki STTK Työhyvinvointiseminaari ts-päällikkö Susanna Puumi, HUS TYÖVÄKIVALLAN YLEISYYS Arviolta noin 5% koko työvoimasta joutuu vuosittain fyysisen väkivallan tai

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

PÄIVITYS 2014 LUONNOS

PÄIVITYS 2014 LUONNOS 1 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN TORJUNTAAN Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisy ja hallinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä PÄIVITYS 2014 LUONNOS 2 1 TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITE...

Lisätiedot

Turvallisuutta kaikkien parhaaksi

Turvallisuutta kaikkien parhaaksi Turvallisuutta kaikkien parhaaksi Toimintamalli työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen Sisällys 4 Toimintamallin lähtökohdat ja tavoitteet 4 Lainsäädännölliset perusteet 4 Toimintamallin tarkoitus

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 3

Kunnat turvallisiksi 3 Kunnat turvallisiksi 3 2013 Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa HUS:n työsuojelujaosto asetti kokouksessaan 18.12.2002 määräaikaisen

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa

Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa Tietoa työstä Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa VÄKIVALTATILANTEIDEN ILMOITUS- JA KÄSITTELYLOMAKKEIDEN KEHITTÄMINEN Virpi Fagerström Riina Länsikallio Jouni Sipponen Stop väkivallalle kouluissa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely SIILINJÄRVEN KUNTA Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely Johtoryhmä 13.4.2015 Yhteistyötoimikunta 29.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Väkivalta- ja uhkatilanteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

1(17) TOIMINTAOHJE. Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS

1(17) TOIMINTAOHJE. Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS 1(17) TOIMINTAOHJE Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS 2(17) SISÄLLYSLUETTELO VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ... 4 VAIKUTUKSET... 4 TYÖYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU... 4 RISKIEN ARVIOINTI JA YHTEISTYÖ...

Lisätiedot

29.10.2004. VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti

29.10.2004. VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti 29.10.2004 VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti 1 1. Tehtävän määrittely ja työryhmän kokoonpano Rikoksentorjuntaneuvoston väkivallan vähentämisohjelman valmisteluasiakirjassa työryhmän tehtävä

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI LEENA HUHTAMÄKI PERTTI RINTA-NIKKOLA NIKKOLA PENTTI VIITASAARI ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ASIAKASVÄKIVALLAN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

YLEISET TOIMINTAOHJEET

YLEISET TOIMINTAOHJEET RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen 24.10.2013 Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen 23.10.2013 Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi LAPUAN KAUPUNGISSA

TOIMINTAMALLIT. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi LAPUAN KAUPUNGISSA TOIMINTAMALLIT Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi LAPUAN KAUPUNGISSA KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT 2007 TIIVISTELMÄ Lapuan kaupungin työsuojelutoimikunta on yhteistyössä eri asiantuntijatahojen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Marika Kontio Työsuojelun toimintaohjelma Muokattava toimintaohjelma kaupan alan erikoismyymälöihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Anni Ojanperä MATKAOPPAAN TYÖN VARJOPUOLIA. Uhkaavat tilanteet ja väkivalta asiakaspalvelussa

Anni Ojanperä MATKAOPPAAN TYÖN VARJOPUOLIA. Uhkaavat tilanteet ja väkivalta asiakaspalvelussa Anni Ojanperä MATKAOPPAAN TYÖN VARJOPUOLIA Uhkaavat tilanteet ja väkivalta asiakaspalvelussa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Huhtikuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Työsuojelutoimikunta 20.11.2014 Kunnanhallitus 10.12.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2015 1 (10) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot