Kunnat turvallisiksi 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi 3"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus 1

2 Väkivallaton työpaikka Kuva Teppo Jokinen Kuva Teppo Jokinen Joka kymmenes kohtaa työväkivaltaa Vuoden 2012 aikana erityyppisiä väkivaltatilanteita kohtasivat työssään kunnissa etenkin erityisopettajat, sosiaalityöntekijät, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Erityisopettajat Riehumistilanne 52 % Uhkailu 40 % Lyöminen tai potkiminen 30 % Aseella uhkaaminen 2 % Sosiaalityöntekijät Riehumistilanne 11 % Uhkailu 37 % Lyöminen tai potkinen 3 % Aseella uhkaaminen 1 % Lähihoitajat Riehumistilanne 28 % Uhkailu 50 % Lyöminen tai potkiminen 41 % Aseella uhkaaminen 2 % Sairaanhoitajat Riehumistilanne 14 % Uhkailu 35 % Lyöminen tai potkiminen 16 % Aseella uhkaaminen 1 % Lähde: Kunta 10 -tutkimustiedote. TTL 2012 Kunnat turvallisiksi 3/2013 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2013, Joensuu Henkilöstölle on annattava jatkuvasti koulutusta, jotta se pystyy toimimaan oikein mahdollisissa uhkatilanteissa. On myös harjoiteltava pahimman varalta ja testattava hälytyslaitteiden toiminta. Tällä hetkellä joka kymmenes kuntatyöntekijä kokee työssään väkivaltaa tai sen uhkaa. Eräillä aloilla väkivalta on vielä paljon tätäkin yleisempää -- esimerkiksi joka toinen eritysopettaja joutuu riehumistilanteisiin vuosittain, samoin joka toinen lähihoitaja kokee työssään uhkailua. Työväkivalta on viime vuosina myös tullut aikaisempaa fyysisemmäksi ja raaistunut. Viime syksynä mies tappoi kotikäynnillä olleen terveydenhoitajan. Työväkivalta -- olkoon se fyysistä tai henkistä -- kuormittaa sen kohteeksi joutuvia työntekijöitä ja heikentää heidän hyvinvointiaan. Väkivaltaa ei tule työssä sietää. Se on saatava pois kaikilta kuntatyöpaikoilta. Työväkivallan suhteen tavoitteeksi on asetettava nollatoleranssi. Väkivallan uhkaa voidaan torjua tehokkaasti työpaikoilla. Tarvitaan tahtoa ja turvalliset työolosuhteet. On myös oltava yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan uhkatilanteissa toimitaan. Perustan työväkivallan torjunnalle antaa työpaikalla tehty vaarojen kartoitus. Työntekijät on perehdytettävä ja heille annettava jatkuvaa koulutusta, jotta he pystyvät toimimaan uhkatilanteissa oikein. On myös harjoiteltava pahimman varalta säännöllisesti. Jälkitilanteissa työterveyshuollon tuki on tärkeää. Ja jos kaikesta huolimatta väkivaltaa ja uhkailua työssä ilmenee, siitä on aina ilmoitettava ja raportoitava esimiehelle ja työsuojeluhenkilöstölle. Ilmoitusten johdosta on ryhdyttävä toimenpiteisiin uusien väkivaltatilanteiden estämiseksi. Tärkeää on kertoa myös läheltä piti -tilanteista, jotta niistäkin voidaan ottaa oppi talteen. Hyväksi havaittuja torjuntakäytäntöjä kannattaa edistää. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Työolot on Jorvin sairaalassa Espoossa pyritty luomaan sellaiseksi, että mahdollisuudet työväkivaltaan ovat mahdollisimman pienet. Apuna ovat muun muassa hälyttimet, kameravalvonta ja kiertävät vartijat. Työsuojelupäällikkö Susanna Puumi, HUS: Nollatoleranssi työväkivaltaan äkivaltaa ei tule kenenkään sietää omassa työssään, korostaa -V Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n HYKS-tulosyksikön työsuojelupäällikkö Susanna Puumi. Potilas uhkasi tappaa. Nuori potilas heitti television kaukosäätimen hoitajan päälle. Levoton potilas yritti yöllä potkaista päähän. Potilas sylki päälle ja löi hoitajaa otsaan WC:stä irrottamallaan suihkupäällä. Nämä ovat esimerkkejä työväkivallasta ja sen uhkasta yhden päivän ajalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Ihan jokapäiväisiä henkilökuntamme tekemiä ilmoituksia, Puumi toteaa. Viime vuonna HUS:n alueella raportoitiin yhteensä noin työväkivaltatapausta. Työväkivallan määrä on pysynyt meillä viime vuosina kutakuinkin samalla tasolla. Hiukan yli puolet ilmoituksista koskee fyysistä väkivaltaa ja loput ovat eriasteisia uhkailuja tai muuta sanallista häiriökäyttäytymistä. Heikentää hyvinvointia Terveydenhuoltoalan kohtaama työväkivalta on yleensä uhkailua, huitomista, kiinnikäymisiä, puremisia. Osa tapauksista on vakavia ja aiheuttaa työntekijöille fyysisiä vammoja. Työväkivaltaan tulisi saada nollatoleranssi. Työtä pitää voida aina tehdä rauhassa. Se on myös potilaiden etu. Työväkivalta ja sen uhka kuormittavat työntekijöitä Työsuojelupäällikkö Susanna Puumi. ja heikentävät merkittävästi heidän työhyvinvointiaan. Tällä hetkellä eniten työväkivaltaa ja sen uhkaa HUS:n sairaaloissa on yleensä päivystyspoliklinikoilla ja psykiatriassa, mutta sitä esiintyy myös vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja leikkausosastoilla. Väkivaltatilanteita tapahtuu jopa teho-osastoilla. "Synnyttävät" isätkin voivat joskus purkaa jännitystään aika uhkaavalla tavalla, Puumi kertoo. Työolot kuntoon Työväkivalta voidaan saada Puumin mielestä vähenemään melko helposti, kunhan vain johto, esimiehet ja koko henkilöstö saadaan sitoutumaan nolla-ajatteluun. Kaikki lähtee johdon asenteista ja halusta. Johdon tulee luoda toimintaympäristö sellaiseksi, että mahdollisuudet työväkivaltaan ovat mahdollisimman pienet. Kyse on pitkälti työpaikan turvallisuuskulttuurista, Puumi korostaa. Työskentelytilat tulee aina suunnitella mahdollisimman turvallisiksi. Nykyisin sairaaloissa on yleisesti apuna kameravalvonta ja kiertäviä vartijoita. Sairaaloissa on myös hälytysjärjestelmät. Henkilökunnan osattava Arjen turvallisuuden hallinta työpaikoilla on Puumin mielestä pitkälti henkilökunnan vastuulla. Työturvallisuuslain mukaan johdon on luotava työpaikoille yhdessä henkilökunnan kanssa menettelyohjeet, miten toimia erilaisissa uhkatilanteissa. Työntekijöille on annettava riittävästi koulutusta, jotta he osaavat ennakoida ja hallita uhkaavia tilanteita. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Henkilöstö tarvitsee myös malttia. Jos et pysty hillitsemaan itseäsi, et voi odottaa sitä muiltakaan, Puumi muistuttaa. Työturvallisuuskeskus 3

4 Näin Kuopiossa: Työväkivaltaa ei hyväksytä Kuopion kaupungin sosiaalikeskukseen eivät asiakkaat pääse sisään kuin ilmoittautumalla vahtimestarille, joka avaa lukitun oven. Tämä on vähentänyt merkittävästi työpaikkaväkivaltaa ja sen uhkaa. eillä on ehdoton nollatole- työväkivaltaan. Pyrim- -Mranssi me ennalta ehkäisemään väkivaltaa ja sen uhkaa kaikin mahdollisin keinoin, korostaa Kuopion kaupungin työhyvinvointipäällikkö Merja Vihanto. Kaikista torjuntaponnisteluista huolimatta Kuopion kaupungin työpaikoilla ilmenee yhä väkivaltaa ja sen uhkaa. Kyllä sitä valitettavasti edelleen on, vaikkakin hieman vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 14 prosenttia kaupungin työntekijöistä kohtaa väkivaltaa tai sen uhkaa työssään vuosittain, 7 prosenttia kuukausittain ja 5 prosenttia viikoittain tai jopa useammin, työhyvinvointipäällikkö Vihanto listaa. Eniten työväkivaltaa ilmenee erityisluokissa ja terveyskeskusten dementiaosastoilla. Tyypilliset fyysiset väkivaltatapaukset ovat Kuopiossakin useimmiten asiakkaiden lyömisiä, repimisiä, potkimisia ja puremisia. Tätäkin enemmän on vielä erilaisia uhkaamisia, Vihanto toteaa. Kuopion kaupungin työpaikoille on laadittu toimintaohjeet väkivaltatapausten varalta. Henkilökunta on saanut runsaasti koulutusta, jotta he pystyvät ennalta ehkäisemään uhkatilanteita ja myös selviämään, jos tilanne kärjistyy. Kaikki työntekijät myös opastetaan ja perehdytetään työväkivallan varalta. Väkivaltaa on pyritty torjumaan myös monin rakenteellisin keinoin: kulunvalvonnalla, hälytinlaitteilla, ovia lukitsemalla ja kiinnittämällä huomio työtilojen turvallisuuteen. Ilmenneet väkivaltatapaukset raportoidaan esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle. Sosiaalikeskus lukittujen ovien takana Eniten työväkivaltaa Kuopion kaupungin työpaikoilla on sairaalahoidossa. Eräillä työpaikoilla työväkivaltaa tai sen uhkaa kokee kuukausittain jopa joka neljäs työntekijä. Etenkin dementiaosastot ovat haasteellisia. Osastoilla työntekijät kohtaavat kiinni tarttumista, lyömistä ja raapimista. Jopa henki tai terveys voi joskus olla vaarassa, kertoo Kuopion kaupungin perusturvanja terveydenhuollon palvelualuei - den työsuojeluvaltuutettu Mikko Lankinen. Lankinen arvelee, että yhteiskunnassa luottamus on kadonnut ja ahdistus sekä pahoinvointi purkautuu uhkailuna ja väkivaltana palveluntuottajia kohtaan. Terveydenhuoltohenkilökunnan lisäksi myös sosiaalityöntekijät ovat tämän havainneet. Kodinhoidon avo- 4 Työturvallisuuskeskus

5 Erityisopettajat ovat hankkineet runsaasti koulutusta, jotta he pystyvät tulemaan toimeen koululaisten kanssa. Kokemus auttaa selviytymään hankalistakin tilanteista. työssä työtilanteisiin voi myös liittyä uhkaa ja vaaraa. Kuopion keskustan tuntumassa sijaitsevan sosiaalikeskuksen turvallisuutta on pystytty parantamaan merkittävästi. Nyt sosiaalikeskukseen ei pääse kuin ajanvarauksella. Kaikkien virastoon tulijoiden on ilmoittauduttava vahtimestarille, joka avaa vasta tämän jälkeen oven. Valvottu kulku on selvästi vähentänyt uhka- ja väkivaltatilanteita. Kuopiossa kotihoitohenkilöstö ei mene haasteellisiin kohteisiin yksin, vaan niissä tehdään yleensä parityötä. Tarvittaessa apuna on vartija. Avo - työtä tekevillä henkilöillä on puhelimessaan hälytys vartijan numeroon. Myös terveysasemille, joissa on ollut ongelmia, on lisätty henkilöstöä ja myös vartijat ovat aina paikalla. Henkilöstön käytössä eri työpaikoilla on myös työhuonekohtaiset tai mukana pidettävät henkilöturvapainikkeet. Erityisluokat haasteena Työväkivalta tiedostetaan ja siihen osataan varautua Kuopion kaupungin työpaikoilla jo varsin hyvin. Kaikissa kouluissa on toimintaohjeet väkivallan varalta. On hyvä asia, että väkivalta otetaan nyt vakavasti ja sitä ei enää piilotella vaan siitä raportoidaan ja puhutaan avoimesti. Se auttaa ennalta ehkäisyssä, toteaa Kuopion kaupungin opetustoimialan työsuojeluvaltuutettu Isto Karjalainen. Karjalainen korostaa, että jos väkivaltatilanteita kouluissa ilmenee, niihin täytyy puuttua ja opettajan pitää osata myös toimia oikein. Opettajat pyrkivät torjumaan häiriöitä ja väkivaltaa mahdollisimman pitkälle. Uhkaavat tilanteet rauhoitetaan mahdollisuuksien mukaan yleensä puhumalla. Kouluissa väkivaltatilanteita esiintyy eniten erityisluokissa. Levottomat koululaiset käyvät toisiinsa kiinni ja opettajan on mentävä väliin. Joskus tilanteen purkamiseen tarvitaan jopa useampikin aikuinen. Kiinnipitotilanteita varten opettajat ovat saaneet koulutusta. Oma lukunsa on opettajien kokema huoltajien taholta tuleva uhkailu ja haukkuminen. Jatkuva väkivallan uhka kuormittaa Karjalaisen mukaan opettajia ja voi salakavalasti syödä ihmisen hyvinvointia. Missään ammatissa ei kenenkään pidä joutua väkivallasta kärsimään, Karjalainen painottaa. Kuopion kaupungin työhyvinvointipäällikkö Merja Vihanto, työsuojelu valtuutettu Mikko Lankinen ja työsuojeluvaltuutettu Isto Karjalainen. Näin torjumme työväkivaltaa - työnantajan keinoja 1. Arvioi työpaikan väkivaltariskit. 2. Järjestä työympäristö turvalliseksi. Ota huomioon hälytyslaitteet, kalusteiden ja laitteiden sijoittelu, näkyvyys ja poistumistiet. 3. Huolehdi, että kukaan ei joudu tekemään töitä yksin, jos väkivallan uhka on ilmeinen. Varmista hälytys ja avun saanti yksin työskenneltäessä. 4. Laadi selkeät toimintaohjeet työväkivallan varalta. 5. Perehdytä henkilöstö toimintaohjeisiin työväkivallan varalta. 6. Opasta henkilöstö toimimaan uhkatilanteiden välttämiseksi ja selviytymään niissä. 7. Valvo, että annettuja ohjeita noudatetaan. 8. Laadi väkivalta- ja uhkatilanteiden ilmoitus- ja seurantame- nettely. Kerää tietoa myös onnistu neista väkivallan ehkäisytoimista. 9. Luo työpaikalle jälkipuinti- ja hoitojärjestelmä väkivallan kohteeksi joutuneille tai vakavassa uhkatilanteessa olleille. Hyödynnä työterveyshuoltoa. 10. Testaa turvallisuus- ja hälytysjärjestelyt ja avun saanti säännöllisesti henkilöstön kanssa. Työturvallisuuskeskus 5

6 Tarkastaja Kirsi Pardain-Patanen: Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Tällä hetkellä kuntatyöpaikoilla on väkivallan ja sen uhkan torjunnassa parantamisen varaa, jos mit - tarina käytetään viime vuoden aikana tehtyjä työsuojelutarkastuksia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella tehtiin viime vuonna yhteensä 131 työpaikkatarkastusta kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa. Löysimme puutteita työväkivallan torjunnasta lähes joka toisesta sote-työpaikasta toimenpiteiden toteutuksessa ja seurannassa. Menettelytapaohjeet ovat yleensä lähes poikkeuksetta olemassa, mutta niiden jalkauttaminen työpaikkatasolle on puutteellista, kertoo tarkastaja Kirsi Pardain-Patanen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Jonkin verran puutteita on myös sovittujen toimintatapojen valvonnassa kuten hälyttimien käytön valvonnassa ja testauksissa. Ongelmana Pardain-Patasen mukaan on myös se, että vaikka menettelytapaohjeet on tehty, niin niitä ei oltu jalkautettu käytäntöön. Vastuu työväkivallan ja sen uhkan käytännön torjuntatoimista on aina työnantajalla. Eikä riitä, että asiat ovat vain paperilla kunnossa, Pardain-Patanen muistuttaa. Koulut parempia Kouluissa tehtiin Etelä-Suomen alueella viime vuonna 56 tarkastusta. Niissä tilanne oli parempi kuin sote-kohteissa. Noin 20 prosentissa tarkastetuista kouluista oli puutteita väkivallan torjunnassa. Ilmeisesti kouluihin kohdistuneet aseelliset uhat ovat saaneet koulut heräämään ja parantamaan turvallisuuttaan. Kouluissa on kiinnitetty viime vuosina erityisesti huomiota oppilaiden turvallisuuteen. Vaaroja on arvioitu yleensä ensi sijassa oppilaiden näkökulmasta. Kouluissa työväkivallan kanssa joutuvat tekemisiin etenkin erityisopettajat. Kunta 10 -tutkimuksen mukaan työväkivaltaa kuten riehumista, lyömistä ja potkimista kohtaa työssään vuosittain noin puolet erityisopettajista. Opettajien turvallisuuden osalta onkin tällä hetkellä havaittavissa enemmän puutteita kuin oppilaiden. Kodeissa väkivallan uhkaa Työsuojeluviranomaiset ovat huolestuneita nyt kodeissa tapahtuvasta työstä. Kotiin tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lisääntyneet. Samalla myös riskit ovat siirtyneet sairaaloista ja muista hoitopaikoista koteihin. Asiakkaat ovat aikaisempaa useammin myös moniongelmaisia. Kotikäyntejä tekevät kohtaavat yhä enemmän moniongelmaisia asiakkaita ja väkivallan riski on kohonnut. Jos tiedetään, että kotikäynnillä on väkivallan uhkaa, kannattaa tilanteeseen varautua aina ennakolta. Kotikäynnille pitäisi tällaisessa tapauksessa mennä kaksi työntekijää. Tarvittaessa voidaan avuksi pyytää vartija tai poliisi. Tarkastaja Kirsi-Pardain Etelä-Suomen AVIsta. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Turvallisuuskouluttaja Totti Karpela: Hälytä apua pysy rauhallisena Väkivaltatilanteet saadaan useimmiten hallintaan henkilöstön hyvällä ammattiosaamisella. Onneksi vain pieni osa työelämän uhkatilanteista on suunniteltuja ja todella vaarallisia, korostaa kokenut turvallisuuskouluttaja, Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Totti Karpela. Väkivaltaa ei tule Karpelan mielestä sietää. Mutta kaiken varalta erilaisiin uhkatilanteisiin pitää kuntatöissä varautua, hän lisää. Karpela ihmettelee niitä, jotka yhä vähättelevät työväkivaltaa. Työnantajien tulee luoda sellainen turvallisuuskulttuuri ja olosuhteet, että työt voidaan tehdä turvallisesti. Johdon sitoutumisesta lähtee myös väkivallan torjunta työpaikoilla, Karpela muistuttaa. Väkivallan vaarat pitää kuntatyöpaikoilla arvioida ja näiden kartoitusten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet, joilla väkivallan uhka saadaan mahdollisimman pieneksi. Työkaluja riskien selvittämisen löytyy esimerkiksi internetistä useita. Työpaikoille on myös luotava selkeät menettelytavat, miten erilaisissa väkivaltatilanteissa toimitaan oikealla tavalla. Henkilöstön koulutus on tärkeää. Tilajärjestelyt vaikuttavat Karpelan mukaan oleellisesti uhkatilanteiden ennalta ehkäisyyn. Turvallisuuskouluttaja Totti Karpela tuntee hyvin työväkivallan. Rakenteellisen turvallisuuden perustekijöitä ovat palvelutilojen sijoittelu, ovien lukitukset, hätäpoistumistiet, kaluston valinta ja sijoittelu sekä hyvä valaistus. Kulunvalvonta, vahtimestarit ja hälytysjärjestelmät lisäävät turvallisuutta. Myös yksilöllä vastuu Työnantajan lisäksi myös kuntien työntekijöillä on Karpelan mukaan oma vastuunsa työväkivallan ennalta ehkäisyssä. On selvää, että toisissa työtehtävissä väkivalta on yleisempää kuin toisissa. Kunta-alalla esimerkiksi pienluokilla, sairaaloissa ja sosiaalialalla työntekijät kohtaavat tällä hetkellä valitettavan paljon väkivaltaa. Väkival- ta-alttiilla aloilla henkilökunnalle on annettava riittävän paljon koulutusta ja perehdytystä, jotta he pystyvät selviytymään uhkatilanteissa, Karpela korostaa. Karpelan mukaan yksintyöskentelyä on vältettävä, jos väkivallan uhka on ilmeinen. Väkivallan ennalta ehkäisyssä erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota henkilöstön työtapoihin. On osattava varautua ja tiedettävä miten toimia, jos asiakas alkaa käyttäytyä uhkaavasti. Ja aina on myös muistettava pitää mukana hälytintä, jos työssä on väkivallan uhkaa. Totti Karpelan ohje uhkatilanteisiin on selkeä: toimi rauhallisesti, älä provosoidu äläkä menetä itse malttia. Rauhoita tilanne puhumalla! Jos tilanne alkaa kärjistyä, hälytä ajoissa apua. Karpela ehdottaa, että työpaikoilla sovittaisiin huomaamattomasta avunhälytyskoodista, jonka kaikki tunnistavat. Kun tilanne on päällä, työntekijöiden tulisi hallita omat pelkonsa. Koulutuksella saadaan pelot pois, kun opitaan toimimaan oikein erilaisissa uhkatilanteissa. Selviytymisessä auttaa positiivinen järkeily, joka kehittyy harjoitusten ja kokemuksen kautta. Työntekijöiden on aina tunnettava vastuuta myös työtovereistaan. Näin torjumme työväkivaltaa - työntekijän keinoja 1. Perehdy toimintaohjeisiin, joita on annettu työpaikkaväkivaltatilanteiden varalta. 2. Noudata toimintaohjeita. Varaudu väkivaltatilanteisiin. Pidä hälytin mukanasi. 3. Harjoittele erilaisten vaaratilanteiden varalta. 4. Hälytä apua ajoissa. 5. Rauhoita tilanne puhumalla. Säilytä maltti. Älä anna tilanteen kärjistyä. Älä itse kärjistä tilannetta. 6. Pidä turvaväli, jos voit. Älä ota turhia riskejä. Irrottaudu otteesta turvallisesti. 7. Poistu pakoreittiä pitkin, jos tilanne pahenee. 8. Raportoi väkivalta- ja uhkatilanteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. 9. Osallistu väkivaltatilanteiden jälkipuintiin. 10. Jos havaitset puutteita turvallisuusjärjestelyissä ja avun saannissa, ilmoita siitä esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Kari Rissa Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankkeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päiviä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta tarkoitus on myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Jo olemassa olevia työturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja toimintamalleja hyödynnetään työpaikoilla. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat tärkeimmät kohderyhmät. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankkeen toteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Toimintaa kohdistetaan erityisesti niille työpaikoille, joille sattuu paljon työtapaturmia sekä joilla tapaturmataajuus on korkea. Työturvallisuuskeskus, Kuntaryhmä ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KTN, TNJ, Tehy, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi 8 Työturvallisuuskeskus Hankkeessa mukana Sosiaali- ja terveysministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN

OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN Sääntökokoelma B 15 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. KEITÄ TYÖVÄKIVALTA UHKAA?. s. 2 3. VÄKIVALTARISKIEN HALLINTA... s. 2 3.1. Työympäristön

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2014 Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 1

Kunnat turvallisiksi 1 Kunnat turvallisiksi 1 2014 Esimiehet ja työturvallisuus Työturvallisuutta on johdettava Turvallisuuden johtaminen tärkeä osa esimiestyötä Ylin johto vastaa työturvallisuudesta Turvallisuusjohtamisessa

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Väkivallan esiintyminen työssä

Väkivallan esiintyminen työssä Väkivallan esiintyminen työssä Väkivalta pois palvelutyöstä -aamuteematilaisuus 17.11.2008, Helsinki asiantuntija Timo Suurnäkki, TTK Työväkivaltatapaturmat vuonna 2003 TVL:n tapaturmapakki työtapaturmatiedon

Lisätiedot

Väkivallan hallinta osana turvallisuuden johtamista. Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa

Väkivallan hallinta osana turvallisuuden johtamista. Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa Väkivallan hallinta osana turvallisuuden johtamista Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa Johanna Pulkkinen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Teollisuustalouden laitos

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi

Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi Työväkivallan yleisyys uuden tutkimuksen valossa ja riskien arviointimenetelmä TVR-Arvi Asiantuntija Timo Suurnäkki Työturvallisuuskeskus Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa

Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Työpaikkaväkivallan yleisyys kyselytutkimusten valossa Väkivalta työpaikalla - entä sen jälkeen? 20.11.2013 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Tietolähteitä väkivallan kokemisesta, myös työpaikkaväkivallasta:

Lisätiedot

HENKILÖ- TURVALLISUUS JOHDANTO

HENKILÖ- TURVALLISUUS JOHDANTO JOHDANTO Henkilöturvallisuudella tarkoitetaan organisaation henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kohdistuvien riskien hallintaa. Henkilöitä koskeva yritysturvallisuuden käsitemaailma jakautuu

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET ENSIHOIDOSSA. Mari Rantanen Ensihoitaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL Työturvallisuusseminaari Espoo 15.4.

UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET ENSIHOIDOSSA. Mari Rantanen Ensihoitaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL Työturvallisuusseminaari Espoo 15.4. UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET ENSIHOIDOSSA Mari Rantanen Ensihoitaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SPPL Työturvallisuusseminaari Espoo 15.4.2015 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2013 Liikkumisen turvallisuus Liikkuminen yleisin syy työpaikkatapaturmaan Liikkuminen on vaarallista Kaatumisia ja liukastumisia pitää torjua Työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA AKAAN KAUPUNGISSA

TYÖSUOJELU- JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA AKAAN KAUPUNGISSA Päivitetty 6.4.2017 TYÖSUOJELU- JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA AKAAN KAUPUNGISSA 1 Sisällys TYÖSUOJELU... 2 TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET... 2 TYÖNANTAJAN VASTUUT, VELVOITTEET JA OIKEUDET... 2 ONGELMATILANTEIDEN

Lisätiedot

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä!

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Tervetuloa Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Harjoittele nyt, tositilanteessa siihen ei ole aikaa! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Työhyvinvoinnista pidättäytyminen tulee

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 239 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTATILANTEITA VARTEN YLEISTÄ Kaupungin työpaikoilla voi ilmetä asiakkaiden

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07. uhka- ja väkivaltatilanteet HÖÖK HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN

PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07. uhka- ja väkivaltatilanteet HÖÖK HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN PELASTUSALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE TYÖTURVA07 uhka- ja väkivaltatilanteet HANKKEEN KÄYNNISTYMINEN 1. Omat kokemukset aiheesta, keskustelut, julkisuus, jne. 2. Pelastusopisto ja Savon

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN:

VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN: 1 VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN: ITSEARVIOIMTIMALLI ASUMISOHJAUSTYÖKÄYTÄNTÖJEN, KRIISI-, VÄKIVALTA- JA UHKATILANTEIDEN SEKÄ YKSIN- JA PARITYÖSKENTELYN ARVIOIMISEEN JA TYÖHYVINVOINNIN

Lisätiedot

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden Työ- ja sosiaalioikeus Aineopinto 25.4.20L4 Korvaavuus ja vasta usohjeet: Tentissä on 5 kysymystä. Ensimmäinen kysymys on luentokysymys. Jos kysymys 1 on suoritettu pakollisilla luennoilla, vastaa opiskelija

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 52 sivu 98 KERIMÄKI Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 16 KERIMÄEN KUNTA

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 11: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN TURVALLISUUS http://webd.savonia.fi/home/sasiimi/julkaisut KYSYMYKSIÄ KIRJASTA

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA TYÖSSÄ. Ohjeita ja toimintaohjelma

VÄKIVALTA JA SEN UHKA TYÖSSÄ. Ohjeita ja toimintaohjelma VÄKIVALTA JA SEN UHKA TYÖSSÄ Ohjeita ja toimintaohjelma Raaseporin kaupungin ohjeet väkivallasta ja sen uhasta työssä Jokaisen esimiehen ja työntekijän on tunnettava ohjeet Sisällysluettelo: 2 Väkivalta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Terävähanke

Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Terävähanke Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.3.-17.3.2016 Terävähanke Työsuojelun vastuualue, ESAVI, tarkastaja Auli Arkko-Liekari 7.3.2016 1 Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuspäivä 28.4.2017 Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuskeskus tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa Työturvallisuuskeskus 1 2.5.2017 Seminaarin ohjelma 8.30

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Turvallista ja toimivaa arkea

Turvallista ja toimivaa arkea Tässä uutiskirjeessä: Turvallisuuskoulutukset Psykologipalvelut Turvallista ja toimivaa arkea Työyhteisön toimivuus ei ole pelkästään esimiesasia tai johtamiskysymys. Jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA AKAAN KAUPUNGISSA

TYÖSUOJELU- JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA AKAAN KAUPUNGISSA Päivitetty 3.6.2014 TYÖSUOJELU- JA LUOTTAMUSMIESTOIMINTA AKAAN KAUPUNGISSA 1 Sisällys TYÖSUOJELU... 2 TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET... 2 TYÖNANTAJAN VASTUUT, VELVOITTEET JA OIKEUDET... 2 ONGELMATILANTEIDEN

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Parempaa työtä yhdessä toimimalla

Parempaa työtä yhdessä toimimalla Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Parempaa työtä yhdessä toimimalla Work goes happy, Helsinki, Wanha Satama 9.3.2017 Rauno Hanhela Toimitusjohtaja, FT Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Mä tapan ton! Näkökulmia työväkivaltaan ja sen torjuntaan

Mä tapan ton! Näkökulmia työväkivaltaan ja sen torjuntaan Hyvinvointia työstä 24.1.2015 Virpi Fagerström 1 Mä tapan ton! Näkökulmia työväkivaltaan ja sen torjuntaan Educa-messut 24.1.2015 Ei kiusaamiselle! Tulevaisuuden työkaluja ja oppimisympäristöjä. Luentotila

Lisätiedot

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Yleinen toimintamalli Työpaikan turvallisuus turvallisuusohjeita työnantajan muistilista uhkaavaan tilanteeseen varustautuminen hankalan tilanteen tunnistaminen vaarallisen

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa The World Day for Safety and Health at Work 28.4. ILOn koordinoima Kansainvälinen työturvallisuuspäivä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot