Kunnat turvallisiksi 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnat turvallisiksi 3"

Transkriptio

1 Kunnat turvallisiksi Väkivallaton työpaikka Joka kymmenes kohtaa työssä väkivaltaa Työväkivaltaa ei saa hyväksyä Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Näin torjumme työväkivaltaa Työturvallisuuskeskus 1

2 Väkivallaton työpaikka Kuva Teppo Jokinen Kuva Teppo Jokinen Joka kymmenes kohtaa työväkivaltaa Vuoden 2012 aikana erityyppisiä väkivaltatilanteita kohtasivat työssään kunnissa etenkin erityisopettajat, sosiaalityöntekijät, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Erityisopettajat Riehumistilanne 52 % Uhkailu 40 % Lyöminen tai potkiminen 30 % Aseella uhkaaminen 2 % Sosiaalityöntekijät Riehumistilanne 11 % Uhkailu 37 % Lyöminen tai potkinen 3 % Aseella uhkaaminen 1 % Lähihoitajat Riehumistilanne 28 % Uhkailu 50 % Lyöminen tai potkiminen 41 % Aseella uhkaaminen 2 % Sairaanhoitajat Riehumistilanne 14 % Uhkailu 35 % Lyöminen tai potkiminen 16 % Aseella uhkaaminen 1 % Lähde: Kunta 10 -tutkimustiedote. TTL 2012 Kunnat turvallisiksi 3/2013 Päätoimittaja: Timo Suurnäkki Julkaisija: Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - hanke/työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä Kustantaja: Työturvallisuuskeskus Tuotanto: Karissa Oy/Kari Rissa Taitto: Teppo Jokinen Paino: PunaMusta 2013, Joensuu Henkilöstölle on annattava jatkuvasti koulutusta, jotta se pystyy toimimaan oikein mahdollisissa uhkatilanteissa. On myös harjoiteltava pahimman varalta ja testattava hälytyslaitteiden toiminta. Tällä hetkellä joka kymmenes kuntatyöntekijä kokee työssään väkivaltaa tai sen uhkaa. Eräillä aloilla väkivalta on vielä paljon tätäkin yleisempää -- esimerkiksi joka toinen eritysopettaja joutuu riehumistilanteisiin vuosittain, samoin joka toinen lähihoitaja kokee työssään uhkailua. Työväkivalta on viime vuosina myös tullut aikaisempaa fyysisemmäksi ja raaistunut. Viime syksynä mies tappoi kotikäynnillä olleen terveydenhoitajan. Työväkivalta -- olkoon se fyysistä tai henkistä -- kuormittaa sen kohteeksi joutuvia työntekijöitä ja heikentää heidän hyvinvointiaan. Väkivaltaa ei tule työssä sietää. Se on saatava pois kaikilta kuntatyöpaikoilta. Työväkivallan suhteen tavoitteeksi on asetettava nollatoleranssi. Väkivallan uhkaa voidaan torjua tehokkaasti työpaikoilla. Tarvitaan tahtoa ja turvalliset työolosuhteet. On myös oltava yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan uhkatilanteissa toimitaan. Perustan työväkivallan torjunnalle antaa työpaikalla tehty vaarojen kartoitus. Työntekijät on perehdytettävä ja heille annettava jatkuvaa koulutusta, jotta he pystyvät toimimaan uhkatilanteissa oikein. On myös harjoiteltava pahimman varalta säännöllisesti. Jälkitilanteissa työterveyshuollon tuki on tärkeää. Ja jos kaikesta huolimatta väkivaltaa ja uhkailua työssä ilmenee, siitä on aina ilmoitettava ja raportoitava esimiehelle ja työsuojeluhenkilöstölle. Ilmoitusten johdosta on ryhdyttävä toimenpiteisiin uusien väkivaltatilanteiden estämiseksi. Tärkeää on kertoa myös läheltä piti -tilanteista, jotta niistäkin voidaan ottaa oppi talteen. Hyväksi havaittuja torjuntakäytäntöjä kannattaa edistää. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -yhteistoimintahanke 2 Työturvallisuuskeskus

3 Työolot on Jorvin sairaalassa Espoossa pyritty luomaan sellaiseksi, että mahdollisuudet työväkivaltaan ovat mahdollisimman pienet. Apuna ovat muun muassa hälyttimet, kameravalvonta ja kiertävät vartijat. Työsuojelupäällikkö Susanna Puumi, HUS: Nollatoleranssi työväkivaltaan äkivaltaa ei tule kenenkään sietää omassa työssään, korostaa -V Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n HYKS-tulosyksikön työsuojelupäällikkö Susanna Puumi. Potilas uhkasi tappaa. Nuori potilas heitti television kaukosäätimen hoitajan päälle. Levoton potilas yritti yöllä potkaista päähän. Potilas sylki päälle ja löi hoitajaa otsaan WC:stä irrottamallaan suihkupäällä. Nämä ovat esimerkkejä työväkivallasta ja sen uhkasta yhden päivän ajalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Ihan jokapäiväisiä henkilökuntamme tekemiä ilmoituksia, Puumi toteaa. Viime vuonna HUS:n alueella raportoitiin yhteensä noin työväkivaltatapausta. Työväkivallan määrä on pysynyt meillä viime vuosina kutakuinkin samalla tasolla. Hiukan yli puolet ilmoituksista koskee fyysistä väkivaltaa ja loput ovat eriasteisia uhkailuja tai muuta sanallista häiriökäyttäytymistä. Heikentää hyvinvointia Terveydenhuoltoalan kohtaama työväkivalta on yleensä uhkailua, huitomista, kiinnikäymisiä, puremisia. Osa tapauksista on vakavia ja aiheuttaa työntekijöille fyysisiä vammoja. Työväkivaltaan tulisi saada nollatoleranssi. Työtä pitää voida aina tehdä rauhassa. Se on myös potilaiden etu. Työväkivalta ja sen uhka kuormittavat työntekijöitä Työsuojelupäällikkö Susanna Puumi. ja heikentävät merkittävästi heidän työhyvinvointiaan. Tällä hetkellä eniten työväkivaltaa ja sen uhkaa HUS:n sairaaloissa on yleensä päivystyspoliklinikoilla ja psykiatriassa, mutta sitä esiintyy myös vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja leikkausosastoilla. Väkivaltatilanteita tapahtuu jopa teho-osastoilla. "Synnyttävät" isätkin voivat joskus purkaa jännitystään aika uhkaavalla tavalla, Puumi kertoo. Työolot kuntoon Työväkivalta voidaan saada Puumin mielestä vähenemään melko helposti, kunhan vain johto, esimiehet ja koko henkilöstö saadaan sitoutumaan nolla-ajatteluun. Kaikki lähtee johdon asenteista ja halusta. Johdon tulee luoda toimintaympäristö sellaiseksi, että mahdollisuudet työväkivaltaan ovat mahdollisimman pienet. Kyse on pitkälti työpaikan turvallisuuskulttuurista, Puumi korostaa. Työskentelytilat tulee aina suunnitella mahdollisimman turvallisiksi. Nykyisin sairaaloissa on yleisesti apuna kameravalvonta ja kiertäviä vartijoita. Sairaaloissa on myös hälytysjärjestelmät. Henkilökunnan osattava Arjen turvallisuuden hallinta työpaikoilla on Puumin mielestä pitkälti henkilökunnan vastuulla. Työturvallisuuslain mukaan johdon on luotava työpaikoille yhdessä henkilökunnan kanssa menettelyohjeet, miten toimia erilaisissa uhkatilanteissa. Työntekijöille on annettava riittävästi koulutusta, jotta he osaavat ennakoida ja hallita uhkaavia tilanteita. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Henkilöstö tarvitsee myös malttia. Jos et pysty hillitsemaan itseäsi, et voi odottaa sitä muiltakaan, Puumi muistuttaa. Työturvallisuuskeskus 3

4 Näin Kuopiossa: Työväkivaltaa ei hyväksytä Kuopion kaupungin sosiaalikeskukseen eivät asiakkaat pääse sisään kuin ilmoittautumalla vahtimestarille, joka avaa lukitun oven. Tämä on vähentänyt merkittävästi työpaikkaväkivaltaa ja sen uhkaa. eillä on ehdoton nollatole- työväkivaltaan. Pyrim- -Mranssi me ennalta ehkäisemään väkivaltaa ja sen uhkaa kaikin mahdollisin keinoin, korostaa Kuopion kaupungin työhyvinvointipäällikkö Merja Vihanto. Kaikista torjuntaponnisteluista huolimatta Kuopion kaupungin työpaikoilla ilmenee yhä väkivaltaa ja sen uhkaa. Kyllä sitä valitettavasti edelleen on, vaikkakin hieman vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 14 prosenttia kaupungin työntekijöistä kohtaa väkivaltaa tai sen uhkaa työssään vuosittain, 7 prosenttia kuukausittain ja 5 prosenttia viikoittain tai jopa useammin, työhyvinvointipäällikkö Vihanto listaa. Eniten työväkivaltaa ilmenee erityisluokissa ja terveyskeskusten dementiaosastoilla. Tyypilliset fyysiset väkivaltatapaukset ovat Kuopiossakin useimmiten asiakkaiden lyömisiä, repimisiä, potkimisia ja puremisia. Tätäkin enemmän on vielä erilaisia uhkaamisia, Vihanto toteaa. Kuopion kaupungin työpaikoille on laadittu toimintaohjeet väkivaltatapausten varalta. Henkilökunta on saanut runsaasti koulutusta, jotta he pystyvät ennalta ehkäisemään uhkatilanteita ja myös selviämään, jos tilanne kärjistyy. Kaikki työntekijät myös opastetaan ja perehdytetään työväkivallan varalta. Väkivaltaa on pyritty torjumaan myös monin rakenteellisin keinoin: kulunvalvonnalla, hälytinlaitteilla, ovia lukitsemalla ja kiinnittämällä huomio työtilojen turvallisuuteen. Ilmenneet väkivaltatapaukset raportoidaan esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle. Sosiaalikeskus lukittujen ovien takana Eniten työväkivaltaa Kuopion kaupungin työpaikoilla on sairaalahoidossa. Eräillä työpaikoilla työväkivaltaa tai sen uhkaa kokee kuukausittain jopa joka neljäs työntekijä. Etenkin dementiaosastot ovat haasteellisia. Osastoilla työntekijät kohtaavat kiinni tarttumista, lyömistä ja raapimista. Jopa henki tai terveys voi joskus olla vaarassa, kertoo Kuopion kaupungin perusturvanja terveydenhuollon palvelualuei - den työsuojeluvaltuutettu Mikko Lankinen. Lankinen arvelee, että yhteiskunnassa luottamus on kadonnut ja ahdistus sekä pahoinvointi purkautuu uhkailuna ja väkivaltana palveluntuottajia kohtaan. Terveydenhuoltohenkilökunnan lisäksi myös sosiaalityöntekijät ovat tämän havainneet. Kodinhoidon avo- 4 Työturvallisuuskeskus

5 Erityisopettajat ovat hankkineet runsaasti koulutusta, jotta he pystyvät tulemaan toimeen koululaisten kanssa. Kokemus auttaa selviytymään hankalistakin tilanteista. työssä työtilanteisiin voi myös liittyä uhkaa ja vaaraa. Kuopion keskustan tuntumassa sijaitsevan sosiaalikeskuksen turvallisuutta on pystytty parantamaan merkittävästi. Nyt sosiaalikeskukseen ei pääse kuin ajanvarauksella. Kaikkien virastoon tulijoiden on ilmoittauduttava vahtimestarille, joka avaa vasta tämän jälkeen oven. Valvottu kulku on selvästi vähentänyt uhka- ja väkivaltatilanteita. Kuopiossa kotihoitohenkilöstö ei mene haasteellisiin kohteisiin yksin, vaan niissä tehdään yleensä parityötä. Tarvittaessa apuna on vartija. Avo - työtä tekevillä henkilöillä on puhelimessaan hälytys vartijan numeroon. Myös terveysasemille, joissa on ollut ongelmia, on lisätty henkilöstöä ja myös vartijat ovat aina paikalla. Henkilöstön käytössä eri työpaikoilla on myös työhuonekohtaiset tai mukana pidettävät henkilöturvapainikkeet. Erityisluokat haasteena Työväkivalta tiedostetaan ja siihen osataan varautua Kuopion kaupungin työpaikoilla jo varsin hyvin. Kaikissa kouluissa on toimintaohjeet väkivallan varalta. On hyvä asia, että väkivalta otetaan nyt vakavasti ja sitä ei enää piilotella vaan siitä raportoidaan ja puhutaan avoimesti. Se auttaa ennalta ehkäisyssä, toteaa Kuopion kaupungin opetustoimialan työsuojeluvaltuutettu Isto Karjalainen. Karjalainen korostaa, että jos väkivaltatilanteita kouluissa ilmenee, niihin täytyy puuttua ja opettajan pitää osata myös toimia oikein. Opettajat pyrkivät torjumaan häiriöitä ja väkivaltaa mahdollisimman pitkälle. Uhkaavat tilanteet rauhoitetaan mahdollisuuksien mukaan yleensä puhumalla. Kouluissa väkivaltatilanteita esiintyy eniten erityisluokissa. Levottomat koululaiset käyvät toisiinsa kiinni ja opettajan on mentävä väliin. Joskus tilanteen purkamiseen tarvitaan jopa useampikin aikuinen. Kiinnipitotilanteita varten opettajat ovat saaneet koulutusta. Oma lukunsa on opettajien kokema huoltajien taholta tuleva uhkailu ja haukkuminen. Jatkuva väkivallan uhka kuormittaa Karjalaisen mukaan opettajia ja voi salakavalasti syödä ihmisen hyvinvointia. Missään ammatissa ei kenenkään pidä joutua väkivallasta kärsimään, Karjalainen painottaa. Kuopion kaupungin työhyvinvointipäällikkö Merja Vihanto, työsuojelu valtuutettu Mikko Lankinen ja työsuojeluvaltuutettu Isto Karjalainen. Näin torjumme työväkivaltaa - työnantajan keinoja 1. Arvioi työpaikan väkivaltariskit. 2. Järjestä työympäristö turvalliseksi. Ota huomioon hälytyslaitteet, kalusteiden ja laitteiden sijoittelu, näkyvyys ja poistumistiet. 3. Huolehdi, että kukaan ei joudu tekemään töitä yksin, jos väkivallan uhka on ilmeinen. Varmista hälytys ja avun saanti yksin työskenneltäessä. 4. Laadi selkeät toimintaohjeet työväkivallan varalta. 5. Perehdytä henkilöstö toimintaohjeisiin työväkivallan varalta. 6. Opasta henkilöstö toimimaan uhkatilanteiden välttämiseksi ja selviytymään niissä. 7. Valvo, että annettuja ohjeita noudatetaan. 8. Laadi väkivalta- ja uhkatilanteiden ilmoitus- ja seurantame- nettely. Kerää tietoa myös onnistu neista väkivallan ehkäisytoimista. 9. Luo työpaikalle jälkipuinti- ja hoitojärjestelmä väkivallan kohteeksi joutuneille tai vakavassa uhkatilanteessa olleille. Hyödynnä työterveyshuoltoa. 10. Testaa turvallisuus- ja hälytysjärjestelyt ja avun saanti säännöllisesti henkilöstön kanssa. Työturvallisuuskeskus 5

6 Tarkastaja Kirsi Pardain-Patanen: Työväkivallan torjunnassa parantamisen varaa Tällä hetkellä kuntatyöpaikoilla on väkivallan ja sen uhkan torjunnassa parantamisen varaa, jos mit - tarina käytetään viime vuoden aikana tehtyjä työsuojelutarkastuksia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella tehtiin viime vuonna yhteensä 131 työpaikkatarkastusta kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa. Löysimme puutteita työväkivallan torjunnasta lähes joka toisesta sote-työpaikasta toimenpiteiden toteutuksessa ja seurannassa. Menettelytapaohjeet ovat yleensä lähes poikkeuksetta olemassa, mutta niiden jalkauttaminen työpaikkatasolle on puutteellista, kertoo tarkastaja Kirsi Pardain-Patanen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Jonkin verran puutteita on myös sovittujen toimintatapojen valvonnassa kuten hälyttimien käytön valvonnassa ja testauksissa. Ongelmana Pardain-Patasen mukaan on myös se, että vaikka menettelytapaohjeet on tehty, niin niitä ei oltu jalkautettu käytäntöön. Vastuu työväkivallan ja sen uhkan käytännön torjuntatoimista on aina työnantajalla. Eikä riitä, että asiat ovat vain paperilla kunnossa, Pardain-Patanen muistuttaa. Koulut parempia Kouluissa tehtiin Etelä-Suomen alueella viime vuonna 56 tarkastusta. Niissä tilanne oli parempi kuin sote-kohteissa. Noin 20 prosentissa tarkastetuista kouluista oli puutteita väkivallan torjunnassa. Ilmeisesti kouluihin kohdistuneet aseelliset uhat ovat saaneet koulut heräämään ja parantamaan turvallisuuttaan. Kouluissa on kiinnitetty viime vuosina erityisesti huomiota oppilaiden turvallisuuteen. Vaaroja on arvioitu yleensä ensi sijassa oppilaiden näkökulmasta. Kouluissa työväkivallan kanssa joutuvat tekemisiin etenkin erityisopettajat. Kunta 10 -tutkimuksen mukaan työväkivaltaa kuten riehumista, lyömistä ja potkimista kohtaa työssään vuosittain noin puolet erityisopettajista. Opettajien turvallisuuden osalta onkin tällä hetkellä havaittavissa enemmän puutteita kuin oppilaiden. Kodeissa väkivallan uhkaa Työsuojeluviranomaiset ovat huolestuneita nyt kodeissa tapahtuvasta työstä. Kotiin tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lisääntyneet. Samalla myös riskit ovat siirtyneet sairaaloista ja muista hoitopaikoista koteihin. Asiakkaat ovat aikaisempaa useammin myös moniongelmaisia. Kotikäyntejä tekevät kohtaavat yhä enemmän moniongelmaisia asiakkaita ja väkivallan riski on kohonnut. Jos tiedetään, että kotikäynnillä on väkivallan uhkaa, kannattaa tilanteeseen varautua aina ennakolta. Kotikäynnille pitäisi tällaisessa tapauksessa mennä kaksi työntekijää. Tarvittaessa voidaan avuksi pyytää vartija tai poliisi. Tarkastaja Kirsi-Pardain Etelä-Suomen AVIsta. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Turvallisuuskouluttaja Totti Karpela: Hälytä apua pysy rauhallisena Väkivaltatilanteet saadaan useimmiten hallintaan henkilöstön hyvällä ammattiosaamisella. Onneksi vain pieni osa työelämän uhkatilanteista on suunniteltuja ja todella vaarallisia, korostaa kokenut turvallisuuskouluttaja, Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Totti Karpela. Väkivaltaa ei tule Karpelan mielestä sietää. Mutta kaiken varalta erilaisiin uhkatilanteisiin pitää kuntatöissä varautua, hän lisää. Karpela ihmettelee niitä, jotka yhä vähättelevät työväkivaltaa. Työnantajien tulee luoda sellainen turvallisuuskulttuuri ja olosuhteet, että työt voidaan tehdä turvallisesti. Johdon sitoutumisesta lähtee myös väkivallan torjunta työpaikoilla, Karpela muistuttaa. Väkivallan vaarat pitää kuntatyöpaikoilla arvioida ja näiden kartoitusten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet, joilla väkivallan uhka saadaan mahdollisimman pieneksi. Työkaluja riskien selvittämisen löytyy esimerkiksi internetistä useita. Työpaikoille on myös luotava selkeät menettelytavat, miten erilaisissa väkivaltatilanteissa toimitaan oikealla tavalla. Henkilöstön koulutus on tärkeää. Tilajärjestelyt vaikuttavat Karpelan mukaan oleellisesti uhkatilanteiden ennalta ehkäisyyn. Turvallisuuskouluttaja Totti Karpela tuntee hyvin työväkivallan. Rakenteellisen turvallisuuden perustekijöitä ovat palvelutilojen sijoittelu, ovien lukitukset, hätäpoistumistiet, kaluston valinta ja sijoittelu sekä hyvä valaistus. Kulunvalvonta, vahtimestarit ja hälytysjärjestelmät lisäävät turvallisuutta. Myös yksilöllä vastuu Työnantajan lisäksi myös kuntien työntekijöillä on Karpelan mukaan oma vastuunsa työväkivallan ennalta ehkäisyssä. On selvää, että toisissa työtehtävissä väkivalta on yleisempää kuin toisissa. Kunta-alalla esimerkiksi pienluokilla, sairaaloissa ja sosiaalialalla työntekijät kohtaavat tällä hetkellä valitettavan paljon väkivaltaa. Väkival- ta-alttiilla aloilla henkilökunnalle on annettava riittävän paljon koulutusta ja perehdytystä, jotta he pystyvät selviytymään uhkatilanteissa, Karpela korostaa. Karpelan mukaan yksintyöskentelyä on vältettävä, jos väkivallan uhka on ilmeinen. Väkivallan ennalta ehkäisyssä erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota henkilöstön työtapoihin. On osattava varautua ja tiedettävä miten toimia, jos asiakas alkaa käyttäytyä uhkaavasti. Ja aina on myös muistettava pitää mukana hälytintä, jos työssä on väkivallan uhkaa. Totti Karpelan ohje uhkatilanteisiin on selkeä: toimi rauhallisesti, älä provosoidu äläkä menetä itse malttia. Rauhoita tilanne puhumalla! Jos tilanne alkaa kärjistyä, hälytä ajoissa apua. Karpela ehdottaa, että työpaikoilla sovittaisiin huomaamattomasta avunhälytyskoodista, jonka kaikki tunnistavat. Kun tilanne on päällä, työntekijöiden tulisi hallita omat pelkonsa. Koulutuksella saadaan pelot pois, kun opitaan toimimaan oikein erilaisissa uhkatilanteissa. Selviytymisessä auttaa positiivinen järkeily, joka kehittyy harjoitusten ja kokemuksen kautta. Työntekijöiden on aina tunnettava vastuuta myös työtovereistaan. Näin torjumme työväkivaltaa - työntekijän keinoja 1. Perehdy toimintaohjeisiin, joita on annettu työpaikkaväkivaltatilanteiden varalta. 2. Noudata toimintaohjeita. Varaudu väkivaltatilanteisiin. Pidä hälytin mukanasi. 3. Harjoittele erilaisten vaaratilanteiden varalta. 4. Hälytä apua ajoissa. 5. Rauhoita tilanne puhumalla. Säilytä maltti. Älä anna tilanteen kärjistyä. Älä itse kärjistä tilannetta. 6. Pidä turvaväli, jos voit. Älä ota turhia riskejä. Irrottaudu otteesta turvallisesti. 7. Poistu pakoreittiä pitkin, jos tilanne pahenee. 8. Raportoi väkivalta- ja uhkatilanteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. 9. Osallistu väkivaltatilanteiden jälkipuintiin. 10. Jos havaitset puutteita turvallisuusjärjestelyissä ja avun saannissa, ilmoita siitä esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työturvallisuuskeskus 7

8 Työturvallisuuskeskus, p , Turvallisuus hallintaan kuntatyössä Kuvat Kari Rissa Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina Hankkeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päiviä terveenä kotiin. Tavoitteeksi on asetettu, että työtapaturmien ja ammattitautien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Hanke haluaa vaikuttaa asenteisiin, mutta tarkoitus on myös saada aikaan näkyvää työturvallisuustoimintaa kunta-alan työpaikoilla. Samalla lisätään yhteistyötä ja luottamusta työpaikoilla. Turvallisuusjohtaminen avainasemassa Turvallisuutta ja työympäristöä parantamalla luodaan myös työhyvinvointia, vähennetään sairauspoissaoloja ja pidennetään työuria. Turvallisessa työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy. Työturvallisuutta kohennetaan tavoitteellisesti ja järjestelmällisesti parantamalla yhtä aikaa johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja työssä jaksamista. Jo olemassa olevia työturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja toimintamalleja hyödynnetään työpaikoilla. Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa. Laatu ja tuottavuus paranevat Hankkeessa on työpaikkalähtöinen ote. Esimiehet ja henkilöstö ovat tärkeimmät kohderyhmät. Työturvallisuutta parantamalla voidaan samalla parantaa toiminnan laatua, nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, kun häiriöt saadaan vähenemään. Hankkeen toteuttajana toimii Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaniensa kanssa. Toimintaa kohdistetaan erityisesti niille työpaikoille, joille sattuu paljon työtapaturmia sekä joilla tapaturmataajuus on korkea. Työturvallisuuskeskus, Kuntaryhmä ja sen osapuolet (KT Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Jyty, KTN, TNJ, Tehy, Keva ja KiT) Nolla tapaturmaa -foorumi 8 Työturvallisuuskeskus Hankkeessa mukana Sosiaali- ja terveysministeriö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja vakuutusyhtiöt Työhyvinvointifoorumi Työterveyslaitos

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa

Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa 11 6.9.2011 Väkivaltaa kotihoidossa Minustako maisteri? Opiskelija Iiro Ruuska Harjoittelu opettaa Lapsen migreeni Paranna itsetuntemusta SYYSKAMPANJA KEHITYSVAMMAINEN POTILAANA Maria Arvio, Seija Aaltonen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut epäasiallinen vaikuttaminen vuosina 2007-2008

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut epäasiallinen vaikuttaminen vuosina 2007-2008 Rikosseuraamusviraston monisteita 4/2009 Julkaistu yhteistyössä YK:n Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutin (HEUNI) kanssa Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut

Lisätiedot

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Julkaistavissa 9.5.2012 klo 12.30 KESKUSKAUPPAKAMARI JA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI YRITYSTEN

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan

Turvallisuus. edessä, kun vahinko on jo tapahtunut. torjunnassa Euroopan unioni näyttää olevan veturi, joka puuskuttaa kaikkia jäsenmaitaan loc0504_s06-34_taitto 16.5.2005 12:30 Sivu 6 6 Turvallisuus ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys Yhdysvaltoihin syksyllä 2001 tehdyt terroristiiskut osoittivat varsin konkreettisesti, että esimerkiksi

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus TEEMA 2008: TYÖHYVINVOINTI osa 2 RAJAVARTIOLIITON JÄSENLEHTI NRO 2/2008 rajaviesti Onko työpaikkakiusaamista RVL:ssa? Rajaviestimaraton houkuttelee kuntoilemaan Paikallisesti sovittavasta 0,3% erästä sopimus

Lisätiedot