S y napsi. Otakaari 5 A Espoo. Inkubio ry. Finland. paluuta Suomeen ;) t. Iina Inkubiitti. Terveiset vaihdosta: En malta odottaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S y napsi. Otakaari 5 A 02150 Espoo. Inkubio ry. Finland. paluuta Suomeen ;) t. Iina Inkubiitti. Terveiset vaihdosta: En malta odottaa."

Transkriptio

1 Mo kkk! Trvst vhdost: 88 F / 66 F 28 C / 19 C Aurnkost En mlt odott pluut Suomn ;) t. In Inkubtt S y nps Inkubo ry Otkr 5 A Espoo Fnlnd

2 S y nps 3/08 Ssälmykst 3 Päätön plst 4 Tdätkö mtä bolst tkvät vm ksänä? 7 Fukskpprn plst 8 Ek lt 10 S y npsn vhtospcl 12 Boll Mkskoss 14 S y npsn suur krj-rvostlu 16 LHC, mlmnloppu j klsrdn törmäysrsonnss 18 Ilmst ruok löydtty 20 Tphtumt S nps on Tknllsn korkkoulun bonformtotknologn opskljodn kltlht. Yhtystdot Inkubo/S nps, Otkr 5 A, Espoo, jnn.ksnlht(ät)tkk.f Päätomttj Jnn Ksnlht Tätä numro tkmässä Antt Hkklä, Mk Lksonn, Mj Nvl, Juuso Prkknn, Kt Pnttnn, Tomm Suvtvl, Ann Torvnn, Hnn Vpsälänn, Vlttr Wkström Julksj Bonformtotknologn opskljodn klt Inkubo Jklu Jäsnstöll j hnklökunnll koulutusohjlmn optust järjstävssä ETAtdkunnn ltoksss. Ilmstymnn Lht lmstyy nljä krt vuodss. Ilmotukst Ilmotuksn lttyvstä käytännöstä sovtn lmotuskohtsst. Pnos ~200 kpl Pnopkk ETA-tdkunt, TKK Ktokst Juss Lsö, Ant Bs ISSN (Pnttu) ISSN (Vrkkolht) Tämän svun j tkknnn kuvt Inkubon Vrslähdöstä. Jnn Ksnlht Lorm psum dolor st mt, conscttur dpscng lt. Nunc purus. Nm ullmcorpr tmpus lbro. Morb lcn. Suspndss dm. Ut nunc urn, sclrsqu sd, consqut non, vulputt st mt, lo. Ann lgul. Curbtur conscttur rutrum justo. Suspndss dgnssm lo lqut rsus. Alqum frmntum vlt t du rhoncus mtts. Mcns ut lcus. Murs n vlt nc urn suscpt dpscng. Vstbulum luctus tortor. Null nc du ut rsus grvd tncdunt. Intgr suscpt. Qusqu rhoncus dctum ros. Nm gt orc. Prsnt u m. Alqum lorm. D o n c convlls loborts d m. Nunc sollctudn, nbh nc loborts portttor, mtus u- Päätön plst Kunk monll klllä ost vt? S y nps 3/08 Hsttllssn Ant Bsä vhto-opsklusost, sll nous vhtrttn pyörmnn lähs n omss porukssn. Tähän lttyn Bs krto prst tpuksst, joss soluun muuttnut vhtr kuhstu, kun sunkumppnt vät ds trvhtnt. Os vhtrst pt kämppksään täysnä äälönä, os ts kuvttl tsssään olvn jotn vk. Suomlnn solusumsn muoto, joss kämppksä tunnt ds nmltä, tt oll suhtllsn unkk mlmll. S vo oll järkytys suomlsllkn fuksll, st sttn ulkomlsll, jok on tottunut lähsnkn trvhdyksn rkpävässsä knsskäymsssä. Onko sttn hm, ttä vhtrt rstäytyvät omn porukkns? Ttyst ymmärrän stä rkotuv suomlst solusukkkn - olnhn lähs sllnn tskn. Monll fuksll soluun muuttmnn on pnjnn, jok totutuu pkon dssä. Ylnsä kutnkn sttln tsn soluun muuttvll uusll sukll, j vosn jop kutsu kvrks muutm stsmästä kämppksstän. Asumsst vo thdä sdttävää, jop mukv, omll sntlln. Sst kttö khdntost sukkn soluss ol kuulmm mhdottomuus. Lsäks kämppksn tutustumsst vo oll hyötyä: pu lskrthtävssä, kyyt bändtrnhn, boolkulho lnks (luvn knss) t vlmks kttyt ltpäväkhvt. Pltksn hsn, vhtrhn tutustuss s tttyjä lsätuj, nkn jos ts hvl vhtopkst kyssssä mss. H ttävät pljon sllst, jot mtkoppt vät krro. Jos ulkkrt ol sunkumppnks sttunut, ptäs uskltutu smrkks johonkn vhtrtphtumn. Vkk tphtumss muutn vhtyskään, nkn sllä ols hyvä tlsuus kysllä. Luulsn, ttä vhtrt vstvt hn mlllään. Jos uskll lähtä yksn, knntt ott kvr mukn. TKK:ll on vhtopkkoj nmmän kun lähtjötä. Nljällä klllä änkyttän, gu portttor nsl, sd grvd nunc urn vl psum. Curbtur rt. Sd qus odo. Sd culs. Morb tortor mtus, ornr t, lqut, lort c o n v l l s, mgn. Intgr prtum, rcu ullmcorpr smpr, qum mss rhoncus st, nc luctus nm spn qus nsl. Ut lcn urn ut dm. Pllntsqu mtus. Nunc ornr lt non rcu. In suscpt, lcus ut luctus dpbus, lo spn mtts pd, vl conscttur pd lo vl du. Null vl justo qus st suscpt tmpor. E t m portttor nsl c psum. Nm blndt ntrdum purus. Ut spn. Pllntsqu lbro rt, consqut c, lqum qus, pulvnr u, dolor. Ann hndrrt mtus st mt vlt. Vstbulum lt dm, vstbulum c, mprdt nc, ultrcs st mt, rt. Sd st mt 3

3 Tdätkö mtä bolst tkvät vm ksänä? Mj Nvl, Tomm Sustvl, Ann Torvnn, tomtt Jnn Ksnlht Kolm bonformtotknologn opsklj luputu krjottmn jutun ksätöstään. Mukn on kokmuks skä yrtysmlmst ttä tutkmuksn prst, hukn rlst nsmmäsn opskluvuodn ksätyöpkk unohtmtt. Ann, 4. vsk, pään bolktronkk j lttknkk Oln tänä j vm ksänä tössä GE Hlt- hcrll. Ensmmäsnä ksänä tuotnnoss j tosn tuotkhtyksn puolll. Slvää urkhtystä on ss hvttvss. Hkssn nsmmästä krt GE:ll lähtn vomn hkmuksn nttsvujn kutt. Sotn myös muutmn krrn hkmuksn prään j kysln mtn vlntprosss tn. Puhlujn nsost t nstä huolmtt lotn ksätyöt tuotnnoss. Hkjodn joukost oln rottunut sllä, ttä oln mnnnut olvn näppäräsormnn j thnn rls kästötä jo vuos. Ksän jn vlmstn j tstsn hppnturt. Pkkutrkt työthtävät ssälsvät juottmst, lmust j rlstn komponnttn vääntlyä. Työ ol ptkält lukuhhntyötä, joskn työthtävää vhdttn pävttän. Kht pävää präkkän ss trvnnut lmhöyryjä hngttää. Työn huonomp puol ol sn ykstokkosuus j kst muhrätykst (työpävä lko klo 7). Tuot mudn ksätyöntkjödn knss prstvät kutnkn pävä kummst. muhn lbortorohn srlst lähtttävät näyttt. Lsäks vstnotoss näytttä skästllään trpn mukn, smrkks sntrfugodn t pksttn lähtystä vrtn. Ksän lopuss otn myös slvll, mllsss thtävä ksätyöntkjöll on tuotkhtyksssä trjoll. Nädn ttojn prustll otn survn kväänä yhtyttä softtstuksn smhn. Pääsn lopult hstttluun, jok mn hyvn. Tällä krrll oln vhvoll, kosk dllsn ksän smhn ol puhunut vkuuttvst puolstn. Lbortoron Pääsn ss tstmn srlmontorj j ohjlm, jodn vull montorj vodn surt tänä. Työ ol ptkält tstussuunntlmn surmst, mutt uus sot mm. bosgnln mttuksst opp kutnkn pävttän. Värä ksään to hn ksätyöporukk, jonk knss khvtuot välllä vnyvät j vnyvät. Myös yrtyksn ksäjuhl ol om kohokohtns. Nyt ksän jälkn jtkn os-ksn smoss thtävssä prn pävänä vkoss. Mj, tuollon vuos opsklu tkn ksährjottljost suurn os on lääkttn t bonlytkn opskljot, mutt n tosnn mukn joutuu mutkn, smrkks mnä ksällä Thtävn kuulu kkk mhdollst, mtä lmn ok ln koulutust s thdä: oln lähttnä, ljttln post j näytltkot, ppton näytttä putkst tosn j nostln koputk utomttlbortoron lnjstoll. Työn vrsnsst lttynyt opsklu- hn kä kokmuksst hkä ol tössäkään pljon lo, mutt ol mukv nähdä, mllst srllbortoron rk on. J vkk työ vt nmmän fyysstä kunto kun lääkttn osmst, opp tödn ohll kyslmällä j joutohtknä lusklmll k pljon hmsstä j sruksn dgnostkst. Ehkä suurn hyöty työstä ol kutnkn opntomotvton ksvu: dppnssn hommt ovt vrmnkn mnull pljon sopvmp kun tsään tostv rutntyö, kutn tunnst tosn jtkuv pptont t koputkn ljttlu korkn värn mukn. Mlhdn srln klnsn kmn j Tomm, 4. vsk, Jnn Ksnlht 4 Ann sur potln lntomntoj tänä. hmtologn lbortoron näyttdn vstnotto on so huon, jonk kutt kulk tutkttvks vuorokudss jop tuhns näytttä. Lbortoroon tul näytttä, lähnnä koputk täynnä vrt j vrts, ympär Uuttmt j joskus kumpkn, lsäks sn kutt lähtvät pään bonformtkk Tlstollsn konoppmsn j bonfor- mtkn tutkmusryhmässä mtmtkko Thoms Bysn opt ovt kov vluutt. Ryhmässä khttään tlstolls mllj, jotk uttvt ymmärtämään 5

4 Fukskpprn plst Syksy on spunut. Sn huom nkn stä, ttä mull on pmää, llll on pmää j tk ml luk Muumppst j mrstä. Syksyn spumsst krtoo myös s, ttä Inkubo on vhdonkn snut kom fuksj! Kuulost hkä kornlt, mutt on s nyt vn tjuttomn up! Syksy on lknut nmmän kun hyvn: koskn nnn BIO:ll ol tullut nän lostv fuksj! Pr nsmmästä vkko on vrähtänyt oh nopmmn kun koskn kuvttln. Hulvttomn huskoj htkä on psnnut kä loppu näy: syksyllä on dssä vlä monn mont husk fukstphtum. Vnhmmll ttnhrjottjll on usn snns snottvn klln tphtumst j stä, mtkä lunnot ovt tärktä j mtkä vät. Knntt kutnkn must käyttää om hrknt j kokll ts, mltä klttomnt, lunnot j lskrt tuntuvt. Nuorss kllss on trjoll joksll jotkn, j tomnt vodn muokt juur shn suuntn kun jäsnstö hlu. Nnpä knnustnkn ttä kkk (skä fuksj ttä vnhmp ttnhrjotttomm työpklln. monulottst dt, joss slttäjä on pljon j hvntoj vähän. Ryhmä on os TKK:n Ttojnkästtlyttn ltost. Työnkuvn ol rään byslsn mlln koodmnn j sovltmnn hvntonstoon protomkn llt. Työllän vustn ryhmään kuuluvn jtko-opskljn tutkmust. Tutkmusyhmä koostuu profssorst, muutmst post-doc-tutkjst, rlust kymmnstä jtko-opskljst skä vjst kymmnstä tutkmuspulsst l ksätkkrst. Tutkmuspulst työskntlvät yhtsssä työhuonss, Suolkvoksss, jotn k käy ptkäks j juttusur rttää - ol kys työsost t hn muust. Juuso Prkknn Ksän kn oln snut syvmpää kokmust konoppmsmntlmstä, rtysst byslssst mntlmstä. Postvst työpkss on s, ttä opsklu j työntko ovt luonnollsss hrmonss ksknään - onhn ltos juur päänn kurssj järjstävä tho. j) lähtmään rohkst mukn tomntn. Tkmstä on monnlst: krtluontos projktj, john trvts stoutu ptkäksst, pnmpä j somp nkkj, jotk vtvt vähän nmmän k. Vrm on kutnkn s, ttä joksll löytyy jotkn! Mon vrmst krtoo, kunk nnn kkk ol prm- p. Ksät olvt ksä j kouluunkn tultn hhtän, ympär vuodn (ttnkn). Knntt ptää mlssä, ttä k kult mustot. Kun Muumppp ol nuor, drontt olvt pljon suurmp j urngonpst lämpmämpää kun nykyään. No, hkä hän ol vähän lotllut, mutt hän mustlmst muutn tul jännttävä... Työ on mlko tsnästä mutt vkott- st tpmst mudn ryhmän jäsntn knss värttävät rk. Lsäks ryhmän koknmmt jäsnt ttyst uttvt, jos projktn knss tul onglm. Tutkmusryhmän ksätkkrst nmmstö on boit:n opskljot j ryhmä onkn rnomnn pkk jtkoopntohn myöntsst suhtutuvll bonformtkn opskljll. Opntopsttä ksätöstä? Kurkk 6 Jnn Ksnlht jok tykkää fuksst vltvst <3 7

5 Synpsn pn fukstutkmus Jnn Ksnlht Synps rntutu 1.9. Otrnnn krhotln vttämään Ek lt Inkubon nsm- TKK:n ttotknkn tutknto-ohjlmst boll vhtnut Jkko huoms jo nsm- Vkutt nn hlvtn sstltä Jukk ht opskll TKK:n Automto- j systmtknkn tutknto-ohjlmss 2 mästn omn fuksn skn. Pkll ol runsn mton fuksj, ISOj skä Rttosurn vtkm lttutkn. Lttuj odotllss tdustln muutmlt fukslt, mtn h olvt päätynt opsklmn bonformtotknolog j mtä h odottvt opnnolt j opskljlämältä. Lukoss kätn osunut st s Irnn knnostumn tutknto-ohjlmst. Irn ol n ollut knnostunut kkst luonnonttstä, jotn pokkttllnn vhtohto houkuttl TKK:ll suorn lukost. Ylopston torttsn fyskn tutknto-ohjlm hrknnut Anton hylkäs suunntlmns pohdttun työllstymsmhdollsuuks. Lääkskn käv mlssä, mutt bo tuntu sopvlt lääkttn j fyskn välmuodolt. Bo houkuttl myös korkll pstrjoll skä yllätysmomntll - Antonll on vlä päslvää, mtä bo okstn on. mäsnä syksynään, tt ttotknkk ollutkn hänn juttuns. Jkko näk bon tulvsuudn ln, jok trjo mutkn kun prusnsnöörn homm. Bologn j lääkttn yhdstämnn nsnöörttsn khtoo. Korkst pstrjost Jkko päättl, ttä bo on hyvä j suosttu tutknto-ohjlm, jonn pyrk ttv j smnhnkstä porukk. vuott. Jukk ols hlunnut boll jo krjotustn jälkn, kosk tutknto-ohjlm vkutt nn hlvtn sstltä. TKK:ll käyty kogntvsn nurottn kurss v lopullsst Jukn sydämn. Odotukst Irn odott opnnolt monpuolsuutt j uskoo, ttä st kästllään TKK:ll syvällsmmn kun lukoss. Hän nnust, ttä opskluporukst muodostuu tvs, kun kkk opsklvt sm l. Vrslähdön j kn lln prustll mnnk vkutt fksummlt kun lukoss, jotn Irn odottkn up tulv vuott. Anton koo nsn kokll, rttävätkö rhkt prusopntohn ljll oppmäärällä. Ylsst hän uskoo bon opnnost löytyvän mlnkntosmp tkmstä kun puhtst tknsltä lolt. Opskljtphtumss hän koo käydä nsn koklmss, mllst tphtumt ovt omn tyylsä. Lsäks vp-jll vos hrrst lkunt, smrkks plt tnnksn prn rmjn huttmn välvuodn jälkn. Jkko tovoo löytännsä omn tnsä j odott uusn sodn oppmst j tutkmst. Hän uskoo opskljlämän tuovn uus tuttvuuks j hnoj kokmuks. TKK:ll jo opsklln Jkko ttää, ttä opnnot vtvt jottn myös rnkk työntko. Jukk odott bon opnnolt nmmän huuht kun utomto- j systmtknkn opnnot trjosvt, mutt nmnomn stä olnnst huuht. Opskljlämältä hän odott odottmtont. Anlyys Fukst vkuttvt fksult j nnokklt, tosn myös yhtä pättoslt kun ts ku- Juuso Prkknn 8 kn opntojn luss ol. Porukst löyty trvttä skkluhnkä, mstä onkn pu boll opskllss. Monll on lmnsuunt tdoss, mutt trkmmt koordntt puuttuvt. Irnn vstus kysymyksn Mtä bo on? tt kuvst hyvn monn fuksn tuntoj: En mnä vn tdä. Sn näk sttn opskllss. 9

6 S y nps 3/08 S y nps 3/08 S y npsn vhtospcl Jnn Ksnlht Omn hvntojn mukn tkkrdn huhuttu hluttomuus lähtä ulkomll opsklmn päd bonformtotknkn opskljohn. Tälläkn htkllä nkn kolm tuttun vttää vhto-opskluvuott r puolll mlm. ETA-tdkunnn kv-nuvoj Ant Bs vhvst huhupuht TKK:n lhsst vhtoon lähtöprosntst. Hänn mukns tknkn ylopplt ovt ylopsto-opskljost lskmp vhtoon lähtjötä. Tätä juttu vrtn hstttln Bsä j surffln hkrst skä ETA-tdkunnn ttä TKK:n nttsvull (lnkt jutun lopuss). Tovottvst bolst jtkosskn mustvt vhtoopsklumhdollsuudn t nnostuvt jop ht täyttämään hkukvkkt. Pn vvnnäkö vhto-opsklupkn hnkkmsks tuntuu vrmst mtättömältä vhdoss stuhn kokmuksn rnnstttun. Vhtopkkn käsks Tdkunnll on sopmuks ylopstojn knss ympär mlm. Sopmukst hlpottvt vhtoon lähtöä, sllä nhn ssältyy usn hlpotuks t vputus lukukusmksust j pu sunnontsntään. Tdkunnn sopmuspkkohn on ylnsä mrktty, mnkä ln opntohn pkk on trkotttu. Tdkunnn puollt opntojn lst olln vlmt joustmn, mkäl s kohdylopstoll sop. Nän votsn tom nkn, jos pääntt A opsklv bolnn hlus tttyyn ylopstoon, jonn sopmus on thty pääntt B svuvll lll mutt päänn A kurssj kutnkn trjoll. 10 Kukokohtss kurssn vlnt on vpmp. Tdkunnn omt opskljt ovt näll pkoll tusjll, mutt tok mudnkn tdkuntn opskljt vovt hk ntä. TKK:ll on myös kkll opskljoll yhtsst trkotttuj sopmuspkkoj. Nähn hkss r tutknto-ohjlmn opskljt ovt smll lähtövvll j pkn s nn kutsutun tunnusluvun* prustll. Vrsnstn khdnvälstn vhtosopmustn lsäks TKK kuuluu rlsn knsnvälsn vhto-opskluvrkostohn, jodn kutt vo hk opsklmn ussn Asn, Pohjos- j Ltnlsn Amrkn korktsosn ylopstohn. BoIT:n omt pkt Tällä htkllä ETA-tdkunnll on bonformtotknologn ln ERASMUSsopmuks (EuRopn Acton Schm for th Moblty of Unvrsty Studnts) yhdn hollntlsn, puollsn j turkklsn skä khdn tllsn skä portugllsn ylopston knss. Bs tovokn svns vnkkjä bolsll sopvst ylopstost, kosk ln sopmuks on vähän. Prhlln hän kskustl sopmuksst muun muss yhdn skslsn j yhdn rnsklsn ylopston knss. Lsäks tdkunnll on yhtstyöylopstot Knss, Vnäjällä j Jpnss. Bs huomutt, ttä ku- kokohtt knntt ptää mlssä, sllä yhtstyöylopstot sjottuvt mlmnljusss ylopstovrtluss pljon TKK:t korkmmll. Kukokohtsn vdtnkn must kohtst poktn mnmtunnusluku 50. Bs hlus mustutt opskljot myös Ruotsn tsokkst ylopstost, sllä npurmstkn löytyy pljon uutt nähtävää j kottv lähsstä sjnnst huolmtt. Sopv kohd Vhtoon lähtssä knntt ott slvää ttyst kohdylopstojn kursstrjonnst. Hlus vhdoss sttn suortt päänsn hyväksyttävä kurssj t vkkp kokonsn svunn, ln profssor tunt vrmst omll llln mnstyvät ylopstot. Ylopstojn nttsvull surfflu vo tuntu tovottomlt urklt, jotn lsättoj knntt udll myös mmn vhdoss olllt skä kohdylopstost (t -mst) tulvlt vhtrlt. Hltä vot udll tnkn slls ttoj, jotk hlpottvt vlnt vkkp khdn r kupungn välllä. Rttävä kltto Ant Bs Johnkn vhtokohtsn vdtn todstus kohdmn kln tdost, mutt kutnkn kkkn. Euroopss on ylopstoj, joss kursst vo opskll nglnnks j smll opskll kohdmn kln lkt. Usn TKK:n klkskuksn opttjlt hnkttu kltodstus rttää stä vtvn ylopstohn, mutt vtmukst knntt trkst n kohdkohtsst. Monss ylopstoss on trjoll kln ntnsvkurssj vhto-opskljoll juur nnn lukukudn lku. Ylnsä Euroopss lmmn tutknnon kursst järjsttään mn ädnklllä, mutt ylmmän tutknnon kurssj nglnnks. Kukokohtss opskluklnä on usmmtn nglnt j snn vdtnkn usn vrllnn nglnnn kltodstus. Vhto-opntojn suunnttlu Kun on slvttänyt, mtä vhdoss hlu opskll, kursssuunntlm pluttn profssorll t tdkunnn suunnttljll hyväksyttäväks. Tämän jälkn tdkunt vo ott yhtyttä kohdylopstoon vrmstksn, ttä lsttut kursst järjsttään j vhtoopsklj vo todll osllstu nll. Kursssuunntlm vo muutt vlä vhdon kn, jos uudt kursst sopvt omn opntohn. Jos vhtoon läht nnn kndks vlmstumst, suortttv kurssj vo sjott skä lmmn ttä ylmmän vhn tutkntoon. Pruskurssj ulkomll kutnkn knnt lähtä suorttmn. Knddtn työ j smnr täytyy suortt Suomss j suomks t ruotsks. 11

7 Bolst mlmll Bsn kokomn tulukon mukn 9 bo- lst on suorttnut vhto-opntoj yhtnsä kuudss mss syksyn 2005 j kvään 2008 välsnä kn. Ylopstot olvt Nw Jrsy Insttut of Tchnology (USA), Edgnösssch Tchnsch Hochschul Zürch (Svts), Tchnsch Unvrstät Münchn (Sks), Grffth Unvrsty (Austrl), Snt-Ptrsburg Stt Polytchncl Unvrsty (Vnäjä), Tchnsch Unvrstät Drmstdt (Sks), Unvrsty of South Austrl j Unvrsté ctholqu d Louvn (Blg). Vhtokohtss ol opskltu muun muss bonkk, bodptvst tknkk, bonformtkk, yrtysstrtg j kv-lktomnt, hnklökohtnn svun skä yksttäsä bologn j lääkttsn lttyvä skä kltn kurssj. llkrjottmll opntosuunntlmll j todllsll opsklmlln kurssll ol mtään tkmstä tostns knss. Lopullst vlnnt tn kurssn nmn prustll pprll nntust lstst. Vltsn nljä kurss, jotk kkk osottutuvt olvn r opntolnjolt. Tämä nmmäksn huonon vlntprosssn tk, osks hjutundn knnostuksn kohtdn nsost, mutt myös slväst omn opntojn pämääräsyydn tk. Jos on kutnkn mltänyt boll opsklun räänlsks tstluks knnostvn j slkdn, mmttn johtvn opntojn välllä, tällnn pämääräsyys ol mtään uutt. Tunnusluvun lskukv: opntopstt / läsnäololukukudt * opntojn pnotttu kskrvo. Lsätto knsnvälsstä opnnost tdkunnn svull: Lsätto tomntulost vhdoss: KELA (opskljll -> Ulkomll opsklv), TKK:n Kv-opskljplvlut TKY:n knsnvälsyysstpnd Boll Mkskoss Tkst j kuvt: Antt Hkklä Erovsuuks Hmn kuulums mllst on oll bolsn vhdoss. Vhtokohtn on Mksko j koulun Insttuto Tcnológco d Estudos Suprors d Montrry, trkmmn Cmpus Gudljr. Gudljr sjts Ksk-Mkskoss n. 500 km Mxco Ctystä läntn j snotn olvn Mkskon kupungst mkskolsn. Stä pdtään tquln, mrch-muskn j chrrrn kotn. Mtä ss mkskolnn ylopsto vo trjot bo-opskljll? Vhtoonlähtöprosss on monvhnn j skv kokolm pprsot j mln lähttlyä, mnkä kn kurssvlnnt muuttuvt monn krtn. Profssorn l sähkön vhtokoordnttorn 12 opsklulämään on mutkn. Tcssä lukukus jkutuu nljään osn, jost joknn päättyy koksn j usmmss nss johonkn suurmpn projktn. Lsäks lähs jok vkko nntn kotthtävä j rls tomksntoj opskljodn kusks. Täällä joutuu ss todll totuttlmn jtkuvn työskntlyyn, mkä nsmmäsn vuodn prusmtkn opskljoll tosn ol mtnkään vrst. Its hrmllsst hdn jo tottu tosn vuodn kväällä prntsmpään lutn tnttvkoll j muutn olln kun llun knt tyyln. 13

8 S y nps 3/08 S y npsn suur krj-rvostlu Jnn Ksnlht, Mj Nvl Vkk os fuksst onkn jo htnyt hnkk krjns, päätmm suortt fukskptnn hnklövk j puhnjohtjn slkää rsttnn oppkrj-rvostlun. Mukn vlttn opuks, john bonformtotknologn opsklj tutustuu nsmmäsnä opskluvuosnn. Kvyttä km Orgnc Chmstryn (J. Clydn, N. Grvs, S. Wrrn, P. Wothrs, 2001) slkä ulkosu j ymmärrttävä tkst ovt tukn jos huom torkkunns lunnoll. Pktll on kutnkn turhn pljon mss vn yhtä pkollst kurss vrtn. Mnust krtyy lsäks krjottjn huumorntjust: Pfzr s sldnfl (Vgr) - Thr mllon stsfd customrs n 1998 (rknnkvn kuvtks svult 10). Fllng ntbondng orbtls brks bonds nd, s th lctrons ntr th ntbondng p* of th crbonyl group, th p bond s brokn, lvng only th C-O sgm bond ntct. But lctrons cn t just vnsh, nd thos tht wr n th p bond mov off on to th lctrongtv oxygn, whch nds up wth th ngtv chrg tht strtd on th nuclophl. Ktämm: slkys Motmm: mss (suur) Todstus jättään hrjotusthtäväks Jätä rnkk kotn - TKK:n lj mtmtkk 1 (Juhn Ptkärnt, 2005) kulk mukn jop olklukuss! Kompktn toksn tkst on kutnkn vkslkost, vkk lukj svuuttskn joksn skslsn mtmtkon nmn. Apuvälnks suostlln mudn mtmtkn pruskurssn krjoj. Todst Proposto I.7.6. Ktämm: mss (pn) Motmm: vähän smrkkjä, pljon pnovrhtä Luonnonlkj lpsll S y nps 3/08 Unvrsty Physcs (H. D. Young, R. A. Frdmn, 9th dton, 1996) vos trjot tstyn tdon, jos kppln loppuun st pysys hrllä. Esmrkt ovt käyttöklpos lskrt rtkoss, mutt torosuudt sortuvt rmottomn jrttluun. Krjottjt yrttävät slttää st nn ttä lpskn n ymmärtäs, lopputuloksn lpsn kskttymskyvyn rj-rvon svuttmnn. Fluds ply vtl rol n mny spcts of vrydy lf. W drnk thm, brth thm, swm n thm. Thy crcult through our bods nd control our wthr. Arplns fly through thm; shps flot n thm. Ktämm: hyvät smrkt Motmm: jrttlu, huonot smrkt Huom: Uudmmt pnokst hyvn smnklts Khontomntoj knnostunll Prncpls of Antomy nd Physology (G. J. Tortor, B. Drrckson, 11th dton, 2006) ssältää pälmättä mssns vrrn prustllsst sltttyä s, mutt on joksnkn ylmtotttu TKK:n fysologn kurss vrtn. Opuksn knss vo sntään näyttää fksult vkk slls plkkä (jottn plottv) kuv. Bonust mukn tulvst vhkosst, jok ssältää plkkä kuv. On ch sd of th nos, bundls of th slndr, unmylntd xons of olfctory rcptors xtnd through bout 20 olfctory formn n th crbform plt of th thmod bon (Fgur 17.1b). Ktämm: kuvt Motmm: lk s Huom: Uus pnos on jttu khtn phmäkntsn osn. Kokonssvumäärä on ksvnut. Kuvjt sttty lttssä I l survll svull

9 16 S y nps 3/08 Lt I: kuvjt Kuvj 1: mss j thys Mlmnloppu tul ts. Tällä krt syynä on LHC l Lrg Hdron Colldr. S on jättkokonn hukkskhdytn jok on vlmstll CERNssä Euroopn hukksfyskn tutkmuskskuksss. Vmpl käynnstttn 10. syyskuut 2008 nsmmäsä tstjä vrtn. Mdss j kskustluplstoll on jo jonkn k pyörnyt spkultot mlmnlopust. LHCllä tuotttu protonn törmäys kun hutt mnkokos must ukkoj, jotk vjovt mn kskpstsn, jost käsn n vähtlln mussuttvt koko pllon ktohns. Tämä on ss skslsprofssor Otto Rosslrn julkstm täys fkt, sunkn plkkä hypotttnn mhdollsuus kutn tyhmmp stts luull. Kuvj 2: dmnsot (cm) LHC, mlmnloppu j klsrdn törmäysrsonnss Mk Lksonn Ihmtystä julksss kskustluss on hrättänyt muutmn bssrwssrdn julkus j kntt. Nämä ääroptmstsn j kvytmlsn mlmnktsomuksn omvt hnklöt ovt julksst khdnnt sttää pälytä mlmnlopun ktulsotumsst. Tämä on tulkttvss suorks hrjks Rosslr j hänn tutkjlumns kohtn. Präänkuuluttsn jotn rot julksn kskustluun. Vkk lämm snvpss mss, nn kkk vopruj trvts julktuod. Vkk nyt oltttsn, ttä mlmnloppu tuls, nn LHC on jok tpuksss äärmmäsn vrllnn. Avn. Kuolonuhrlt ol vältytty. 16-vuots ntlnn tyttö mntt hnknsä huolstuttun LHCstä j mlmnlopust snä määrn, ttä päätt nutt mo nnoksn tuholsmyrkkyä, uutso brttlht Tlgrph. Huomott vo jättää myöskään rään kdunmhn sntuom näkökulm: LHC on rknnttu pmn trkotusprn. Sn todllnn trkotus on thdä ukko mpllo suojlvn Vn Allnn vyöhykksn, jollon ts Stn rmjonn pääs mplloll j Armgddon kott. Vrtnotttv vso tämäkn, hltvn Youtubss (LHC SATANS STARGATE 2008). Tähän loppuun hlusn vlä nost sll muutm hprn lttyvä ntrntjupnot knsn syvstä rvstä, olk hyvä. Kkk mlmnkkkudn mustt ukot ovt ts sss ln suurn hukkskhdyttmn rkntndn svlstodn jäänttä. Jos OMG-hukknn on törmännyt mhn, syntynyt outoknn t must-ukko on lntänyt lähs vlon noputt pos mst. S y nps 3/08 Vuonn jos s tul- nurtn plon sksst tll, ttä htto kunk hullu ol lkkä suurnrgsllä hukksll. vkk s (mlmnloppu, tom. huom.) nyt tulskn (mtä s t, kä tul knnkään mdän lnkn tkmäänkään) nn mtä välä? :D prst olll j npurnmäntää nykmään. :D Kuuln luotttvst lähtstä, ttä CERN tk drmttsn slsn tstn Long Hrd Cock. Snä turhll kpstuksll osuv nm! (vttn käynnssä olvn nmklpluun, tom. huom.) En tdä, mutt mun sukt nkn ktovt n psukonst. Torn on, ttä psukonn kskll muodostuu lnkouksss must-ukko, jok m sukt. Tämä ts sdn ksks kksn boxr klsrdn törmäyksn rsonnssll. Tältä näytt ATLAS -hukkslmsmn rknnustyömll mrrskuuss Jnn Ksnlht 17

10 Ilmst ruok löydtty Vlttr Wkström Puskrdo tdott, ttä usmpn pävttästvrkuppojn tkpholl on sn- nttu ruok-stot, jost mttmyöhäst vovt sulkmsjn jälkn hnkk tslln rls lntrvkkt. Tuottdn prst nnn -päväys on usn smn pävänä, vlkom on suppmp j vhtuvuus huomttvst suurmp kun vrsnsn kupn ssällä, mutt ruost prtä lnkn mksu. Kuultt okn, lmst ruok! Yks tspnosn tloudn prussäännöstä on ttääksn Thr An t No Such Thng As A Fr Lunch, l vpst suomnnttun ol olmss lmst spusk. Ilmnn rstrt s tutkvn journlstn hräämään ssällän. suuntsn mrt dmmäs kln. Onnks ympär Espoot löytyy runsst ruokkuppoj, vlmn plvlmn yöllstä syöjää. H uomsn Vlttr Wkström Lähdn räänä ltn puol kymmnn kn krtlmään lähsudun kuppoj, sdksn slvyyttä tähän lmöön j mhdollsst vtsn täytttyä. Tn oltuksn, ttä Otnmn ostoskskuksn jätktoksn kntvästö on muodostnut stolln slvän nokkmsjärjstyksn, jotn konfronttot välttääksn 18 pn ttä suurmmt kupphllt, n.k. suprmrktt ovt jätpurstntn j suljttujn tluksns tk huonoj kohtt. Skslsn ktjun vähttäskupll ol trjot purstm j lukmttom klts bnnj ruskss stoss. Prhks kohtks pljstuvt kutnkn krros- j omkottlolähödn lähkupt, jodn tkpholt löytyy ust dnttsn vhrtä, luktsmttom stot täynnä ruok. Eräästä stst trttu mukn juhlh, spsjä, lpää, kksjä j pr nstr. Rssu ss jättänyt nälkäsks. Säästöä tässä jklutvss on slväst httu sllpnokustnnuksss. Astoss olvt tuottt vät ol järjstyksssä, smst ksst löytyy nn lht, nkst kun lvätkn. Yksttäspktut j rrllst tuottt tuntuvt myös olvn sksn, tosn jotkn rtovhnnkst j lpomotuottt olvt löytänt tnsä pnn bosälöön. S, ttä työvomkustnnukst ruonjklupstllä ovt olmttomt, kutnkn lkuunkn sltä tätä lmsn spuskn olmssolo. Mssä juju, kuk on kkn tkn? Vstus spuu rosk-uton muodoss. Tämä ruok on vrllsst vnhntunutt jo kolm tunt kupn sulkmsjn jälkn, jotn s jout ktopkll. Mtä lmsmmn lmn los, vtskvuttomn kysyn, vosko käyttöklposll ruoll löytää prmp loppusjotuspkk? Nykynn mll nkn plvl nälkästä. Dyykkrn mttt Mkä on unohtumttomn löytös? Tpsn - Yks prhst mustostn on, kun kupn tkphll mukvn olosn hpun, jok suostu vstmn muutmn kysymyksn. klj. (Hsttltvn nm muutttu.) löysn prkymmntä pullo jäättä. En tdä, mks n ol httty pos, päväys ol muutmn kuukudn päässä. Krrn löyty mont klo juhlh, stä rtt syötävää vkoks. Npurn muuttss pos löydttn tloyhtön roskksst Nntndon Vrtul Boy -plkonsol. Mks lot dyykkt? Mnkälst Kuk olt j mtä tt? - Nmn on Arn Dyyk j oln ops- - Nän kupn sulkss kun myyjät kräsvät poshtttävä tuottt hyllystä, j kysyn josko vosn sd ntä. Vstus ol, jotn päätn käydä hkmss n tkphn roskksst. Iloksn huomsn, ttä vlkom ol runss. rssulls? väkä olt tvnnut - Usmmtn näk ttty pultsrt, jotk ovt ylnsä hn mukv. Krrn kommunlhpt v kkk ruot nnän dstä. Kyllä sllä roskksll näk hn prus ttlntlljkn. Koskn ol vrtjt t polst härnnt. 19

11 t tum h p T kupr n s L nnts m lätty) ro (P t 311 s L B l dc 0 om B :3 m 20ISO K +SIK) O tsut ( u k n (8 B) 0 st L :0 rhohuon 9 t) bl to rnnn k fuks t n O K I lku (S 0 kosu 0 O : k un ntos 8:00 p O sun to T3A Ktto JM zon g 0 M :0 2 t u ors k + G stst H juhl n s 0 uk F :0 k m t tn jsts O t-nn 0 t r 0 P : +TK) :00 (+KK s k u r c k s :00 Huk p m

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki uu söä m är k? l ymp n jä n m s o Uu om kö j ä n d l T:, Kmr, Ruukk Lhdn k kupun Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010 Rdsson Blu Royl, Hlsnk > Mukn 9 huppupuhuj, mm: > Mn hyödynnä krräyä mrl rk-nn? Cs Kmr

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

' l'.r-';lut r Evalu"ointi

' l'.r-';lut r Evaluointi a v Vrft,E/ST=197r-o1-19 H.P. Edmun,son: l'rathena'tcal arrd conputatonal lngustcs. Teorsessa E.-t'. Becl,enbach 8.: C.E. Tcnpk j ns ( tom, )?gzl ) Concepts of cornnr-rn-caton: nterpe::sonel -ntrapersonal,

Lisätiedot

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M 1972 M 27 -- 2 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 LK1 -- 23 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 Pow 13 -- 16 Kristian, kerran teki jumalan, luokan

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 MAKE YOK OKO O SAIT, KANDEE DOKATA 2 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Kevät tuntuu jo saapuneet myös Suomen leveysasteille. Harmittavan moni vain tuntuu laonneen

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 4/2007 Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Ajatelmia, erilaisista aiheista.

Ajatelmia, erilaisista aiheista. Ajatelmia, erilaisista aiheista. Tätä kokoelmaa voi hyödyntää monin eri tavoin, esim. 1) Tulosta ajatelmat joko aiheryhmittäin tai sekaisin, joko kaikki, tai ne jotka haluat. Tulosta ne värillisille papereille.

Lisätiedot

Pirttikoski. Hämeenlinna. Pirttikoskella poikenneita. Puheenjohtajan ja Holttisen palstat SIVU 2 Sihteerin palsta ja kylätalosta SIVU 3

Pirttikoski. Hämeenlinna. Pirttikoskella poikenneita. Puheenjohtajan ja Holttisen palstat SIVU 2 Sihteerin palsta ja kylätalosta SIVU 3 2010 Lehmiä laitumella SIVU 6 Kerhot SIVUT 4-5 Turkoosit timantit SIVU 10 Ihanat piirakat SIVU 8 Pirttikoski Hämeenlinna Pirttikoskella poikenneita SIVU 10 Puuhamiehiä SIVU 9 Puheenjohtajan ja Holttisen

Lisätiedot

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja!

Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Tuomasmessu 3/2013 tuomasmessu.fi Syksyllä tulossa mielenkiintoisia Tuomasmessuja! Jukka Relander Kristinuskossa ei ole kyse turvasta Tuomasmessulehti 3/2013 Pääkirjoitus Pirjo Kantala 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Hyvä uusi opiskelija,

Hyvä uusi opiskelija, FUKSILEHTI 1 2 TIEDEKUNNAN DEKAANIN TERVEHDYS Hyvä uusi opiskelija, Uskallan sanoa että edessäsi on yksi elämäsi hienoimmista jaksoista. Siihen mahtuu paljon työntäyteistä arkea mutta runsaasti myös juhlaa

Lisätiedot

n ja pv 1.6. Kuvaus varustettu Pietarin entisenn Nevajoen Nevski prospektilla

n ja pv 1.6. Kuvaus varustettu Pietarin entisenn Nevajoen Nevski prospektilla urlin m e h i l ä i n j ALTAIN Vuoristot s h o i t o m t k 1.-11. kesäkuut 2010 inkeri orenbuerg*uf Etelä-Urli brnul lti mongolin rj pv 1.6. Ohjelmntphtum Suomest Inkeriin Kuvus 00:000 Lähtö Suomest 05:000

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan?

SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan? Pihlajamaan kuuleminen SAA: Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan? T: Täytän seuraavan kerran 68 vuotta. SAA: Kauanko sinä oot tehny tätä tämmöstä Savenmaan toimintaa?

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

UDE Anna mennä ny, Arska. Vai pitääks mun auttaa sua? Arska puristaa silmänsä tiukasti kiinni. Puukkoa pitelevä käsi tärisee kämmenellä.

UDE Anna mennä ny, Arska. Vai pitääks mun auttaa sua? Arska puristaa silmänsä tiukasti kiinni. Puukkoa pitelevä käsi tärisee kämmenellä. INT. PUULIITERI. KESÄ (1968) -- AFTERNOON Vanha puuliiteri. Seinustoilla halkopinot, saha roikkuu naulasta. Lattialla puupölli, johon isketty kirves. Vieressä sahapukki. Neljä pikkupoikaa (n. 7-10 v.)

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot