S y napsi. Otakaari 5 A Espoo. Inkubio ry. Finland. paluuta Suomeen ;) t. Iina Inkubiitti. Terveiset vaihdosta: En malta odottaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S y napsi. Otakaari 5 A 02150 Espoo. Inkubio ry. Finland. paluuta Suomeen ;) t. Iina Inkubiitti. Terveiset vaihdosta: En malta odottaa."

Transkriptio

1 Mo kkk! Trvst vhdost: 88 F / 66 F 28 C / 19 C Aurnkost En mlt odott pluut Suomn ;) t. In Inkubtt S y nps Inkubo ry Otkr 5 A Espoo Fnlnd

2 S y nps 3/08 Ssälmykst 3 Päätön plst 4 Tdätkö mtä bolst tkvät vm ksänä? 7 Fukskpprn plst 8 Ek lt 10 S y npsn vhtospcl 12 Boll Mkskoss 14 S y npsn suur krj-rvostlu 16 LHC, mlmnloppu j klsrdn törmäysrsonnss 18 Ilmst ruok löydtty 20 Tphtumt S nps on Tknllsn korkkoulun bonformtotknologn opskljodn kltlht. Yhtystdot Inkubo/S nps, Otkr 5 A, Espoo, jnn.ksnlht(ät)tkk.f Päätomttj Jnn Ksnlht Tätä numro tkmässä Antt Hkklä, Mk Lksonn, Mj Nvl, Juuso Prkknn, Kt Pnttnn, Tomm Suvtvl, Ann Torvnn, Hnn Vpsälänn, Vlttr Wkström Julksj Bonformtotknologn opskljodn klt Inkubo Jklu Jäsnstöll j hnklökunnll koulutusohjlmn optust järjstävssä ETAtdkunnn ltoksss. Ilmstymnn Lht lmstyy nljä krt vuodss. Ilmotukst Ilmotuksn lttyvstä käytännöstä sovtn lmotuskohtsst. Pnos ~200 kpl Pnopkk ETA-tdkunt, TKK Ktokst Juss Lsö, Ant Bs ISSN (Pnttu) ISSN (Vrkkolht) Tämän svun j tkknnn kuvt Inkubon Vrslähdöstä. Jnn Ksnlht Lorm psum dolor st mt, conscttur dpscng lt. Nunc purus. Nm ullmcorpr tmpus lbro. Morb lcn. Suspndss dm. Ut nunc urn, sclrsqu sd, consqut non, vulputt st mt, lo. Ann lgul. Curbtur conscttur rutrum justo. Suspndss dgnssm lo lqut rsus. Alqum frmntum vlt t du rhoncus mtts. Mcns ut lcus. Murs n vlt nc urn suscpt dpscng. Vstbulum luctus tortor. Null nc du ut rsus grvd tncdunt. Intgr suscpt. Qusqu rhoncus dctum ros. Nm gt orc. Prsnt u m. Alqum lorm. D o n c convlls loborts d m. Nunc sollctudn, nbh nc loborts portttor, mtus u- Päätön plst Kunk monll klllä ost vt? S y nps 3/08 Hsttllssn Ant Bsä vhto-opsklusost, sll nous vhtrttn pyörmnn lähs n omss porukssn. Tähän lttyn Bs krto prst tpuksst, joss soluun muuttnut vhtr kuhstu, kun sunkumppnt vät ds trvhtnt. Os vhtrst pt kämppksään täysnä äälönä, os ts kuvttl tsssään olvn jotn vk. Suomlnn solusumsn muoto, joss kämppksä tunnt ds nmltä, tt oll suhtllsn unkk mlmll. S vo oll järkytys suomlsllkn fuksll, st sttn ulkomlsll, jok on tottunut lähsnkn trvhdyksn rkpävässsä knsskäymsssä. Onko sttn hm, ttä vhtrt rstäytyvät omn porukkns? Ttyst ymmärrän stä rkotuv suomlst solusukkkn - olnhn lähs sllnn tskn. Monll fuksll soluun muuttmnn on pnjnn, jok totutuu pkon dssä. Ylnsä kutnkn sttln tsn soluun muuttvll uusll sukll, j vosn jop kutsu kvrks muutm stsmästä kämppksstän. Asumsst vo thdä sdttävää, jop mukv, omll sntlln. Sst kttö khdntost sukkn soluss ol kuulmm mhdottomuus. Lsäks kämppksn tutustumsst vo oll hyötyä: pu lskrthtävssä, kyyt bändtrnhn, boolkulho lnks (luvn knss) t vlmks kttyt ltpäväkhvt. Pltksn hsn, vhtrhn tutustuss s tttyjä lsätuj, nkn jos ts hvl vhtopkst kyssssä mss. H ttävät pljon sllst, jot mtkoppt vät krro. Jos ulkkrt ol sunkumppnks sttunut, ptäs uskltutu smrkks johonkn vhtrtphtumn. Vkk tphtumss muutn vhtyskään, nkn sllä ols hyvä tlsuus kysllä. Luulsn, ttä vhtrt vstvt hn mlllään. Jos uskll lähtä yksn, knntt ott kvr mukn. TKK:ll on vhtopkkoj nmmän kun lähtjötä. Nljällä klllä änkyttän, gu portttor nsl, sd grvd nunc urn vl psum. Curbtur rt. Sd qus odo. Sd culs. Morb tortor mtus, ornr t, lqut, lort c o n v l l s, mgn. Intgr prtum, rcu ullmcorpr smpr, qum mss rhoncus st, nc luctus nm spn qus nsl. Ut lcn urn ut dm. Pllntsqu mtus. Nunc ornr lt non rcu. In suscpt, lcus ut luctus dpbus, lo spn mtts pd, vl conscttur pd lo vl du. Null vl justo qus st suscpt tmpor. E t m portttor nsl c psum. Nm blndt ntrdum purus. Ut spn. Pllntsqu lbro rt, consqut c, lqum qus, pulvnr u, dolor. Ann hndrrt mtus st mt vlt. Vstbulum lt dm, vstbulum c, mprdt nc, ultrcs st mt, rt. Sd st mt 3

3 Tdätkö mtä bolst tkvät vm ksänä? Mj Nvl, Tomm Sustvl, Ann Torvnn, tomtt Jnn Ksnlht Kolm bonformtotknologn opsklj luputu krjottmn jutun ksätöstään. Mukn on kokmuks skä yrtysmlmst ttä tutkmuksn prst, hukn rlst nsmmäsn opskluvuodn ksätyöpkk unohtmtt. Ann, 4. vsk, pään bolktronkk j lttknkk Oln tänä j vm ksänä tössä GE Hlt- hcrll. Ensmmäsnä ksänä tuotnnoss j tosn tuotkhtyksn puolll. Slvää urkhtystä on ss hvttvss. Hkssn nsmmästä krt GE:ll lähtn vomn hkmuksn nttsvujn kutt. Sotn myös muutmn krrn hkmuksn prään j kysln mtn vlntprosss tn. Puhlujn nsost t nstä huolmtt lotn ksätyöt tuotnnoss. Hkjodn joukost oln rottunut sllä, ttä oln mnnnut olvn näppäräsormnn j thnn rls kästötä jo vuos. Ksän jn vlmstn j tstsn hppnturt. Pkkutrkt työthtävät ssälsvät juottmst, lmust j rlstn komponnttn vääntlyä. Työ ol ptkält lukuhhntyötä, joskn työthtävää vhdttn pävttän. Kht pävää präkkän ss trvnnut lmhöyryjä hngttää. Työn huonomp puol ol sn ykstokkosuus j kst muhrätykst (työpävä lko klo 7). Tuot mudn ksätyöntkjödn knss prstvät kutnkn pävä kummst. muhn lbortorohn srlst lähtttävät näyttt. Lsäks vstnotoss näytttä skästllään trpn mukn, smrkks sntrfugodn t pksttn lähtystä vrtn. Ksän lopuss otn myös slvll, mllsss thtävä ksätyöntkjöll on tuotkhtyksssä trjoll. Nädn ttojn prustll otn survn kväänä yhtyttä softtstuksn smhn. Pääsn lopult hstttluun, jok mn hyvn. Tällä krrll oln vhvoll, kosk dllsn ksän smhn ol puhunut vkuuttvst puolstn. Lbortoron Pääsn ss tstmn srlmontorj j ohjlm, jodn vull montorj vodn surt tänä. Työ ol ptkält tstussuunntlmn surmst, mutt uus sot mm. bosgnln mttuksst opp kutnkn pävttän. Värä ksään to hn ksätyöporukk, jonk knss khvtuot välllä vnyvät j vnyvät. Myös yrtyksn ksäjuhl ol om kohokohtns. Nyt ksän jälkn jtkn os-ksn smoss thtävssä prn pävänä vkoss. Mj, tuollon vuos opsklu tkn ksährjottljost suurn os on lääkttn t bonlytkn opskljot, mutt n tosnn mukn joutuu mutkn, smrkks mnä ksällä Thtävn kuulu kkk mhdollst, mtä lmn ok ln koulutust s thdä: oln lähttnä, ljttln post j näytltkot, ppton näytttä putkst tosn j nostln koputk utomttlbortoron lnjstoll. Työn vrsnsst lttynyt opsklu- hn kä kokmuksst hkä ol tössäkään pljon lo, mutt ol mukv nähdä, mllst srllbortoron rk on. J vkk työ vt nmmän fyysstä kunto kun lääkttn osmst, opp tödn ohll kyslmällä j joutohtknä lusklmll k pljon hmsstä j sruksn dgnostkst. Ehkä suurn hyöty työstä ol kutnkn opntomotvton ksvu: dppnssn hommt ovt vrmnkn mnull pljon sopvmp kun tsään tostv rutntyö, kutn tunnst tosn jtkuv pptont t koputkn ljttlu korkn värn mukn. Mlhdn srln klnsn kmn j Tomm, 4. vsk, Jnn Ksnlht 4 Ann sur potln lntomntoj tänä. hmtologn lbortoron näyttdn vstnotto on so huon, jonk kutt kulk tutkttvks vuorokudss jop tuhns näytttä. Lbortoroon tul näytttä, lähnnä koputk täynnä vrt j vrts, ympär Uuttmt j joskus kumpkn, lsäks sn kutt lähtvät pään bonformtkk Tlstollsn konoppmsn j bonfor- mtkn tutkmusryhmässä mtmtkko Thoms Bysn opt ovt kov vluutt. Ryhmässä khttään tlstolls mllj, jotk uttvt ymmärtämään 5

4 Fukskpprn plst Syksy on spunut. Sn huom nkn stä, ttä mull on pmää, llll on pmää j tk ml luk Muumppst j mrstä. Syksyn spumsst krtoo myös s, ttä Inkubo on vhdonkn snut kom fuksj! Kuulost hkä kornlt, mutt on s nyt vn tjuttomn up! Syksy on lknut nmmän kun hyvn: koskn nnn BIO:ll ol tullut nän lostv fuksj! Pr nsmmästä vkko on vrähtänyt oh nopmmn kun koskn kuvttln. Hulvttomn huskoj htkä on psnnut kä loppu näy: syksyllä on dssä vlä monn mont husk fukstphtum. Vnhmmll ttnhrjottjll on usn snns snottvn klln tphtumst j stä, mtkä lunnot ovt tärktä j mtkä vät. Knntt kutnkn must käyttää om hrknt j kokll ts, mltä klttomnt, lunnot j lskrt tuntuvt. Nuorss kllss on trjoll joksll jotkn, j tomnt vodn muokt juur shn suuntn kun jäsnstö hlu. Nnpä knnustnkn ttä kkk (skä fuksj ttä vnhmp ttnhrjotttomm työpklln. monulottst dt, joss slttäjä on pljon j hvntoj vähän. Ryhmä on os TKK:n Ttojnkästtlyttn ltost. Työnkuvn ol rään byslsn mlln koodmnn j sovltmnn hvntonstoon protomkn llt. Työllän vustn ryhmään kuuluvn jtko-opskljn tutkmust. Tutkmusyhmä koostuu profssorst, muutmst post-doc-tutkjst, rlust kymmnstä jtko-opskljst skä vjst kymmnstä tutkmuspulsst l ksätkkrst. Tutkmuspulst työskntlvät yhtsssä työhuonss, Suolkvoksss, jotn k käy ptkäks j juttusur rttää - ol kys työsost t hn muust. Juuso Prkknn Ksän kn oln snut syvmpää kokmust konoppmsmntlmstä, rtysst byslssst mntlmstä. Postvst työpkss on s, ttä opsklu j työntko ovt luonnollsss hrmonss ksknään - onhn ltos juur päänn kurssj järjstävä tho. j) lähtmään rohkst mukn tomntn. Tkmstä on monnlst: krtluontos projktj, john trvts stoutu ptkäksst, pnmpä j somp nkkj, jotk vtvt vähän nmmän k. Vrm on kutnkn s, ttä joksll löytyy jotkn! Mon vrmst krtoo, kunk nnn kkk ol prm- p. Ksät olvt ksä j kouluunkn tultn hhtän, ympär vuodn (ttnkn). Knntt ptää mlssä, ttä k kult mustot. Kun Muumppp ol nuor, drontt olvt pljon suurmp j urngonpst lämpmämpää kun nykyään. No, hkä hän ol vähän lotllut, mutt hän mustlmst muutn tul jännttävä... Työ on mlko tsnästä mutt vkott- st tpmst mudn ryhmän jäsntn knss värttävät rk. Lsäks ryhmän koknmmt jäsnt ttyst uttvt, jos projktn knss tul onglm. Tutkmusryhmän ksätkkrst nmmstö on boit:n opskljot j ryhmä onkn rnomnn pkk jtkoopntohn myöntsst suhtutuvll bonformtkn opskljll. Opntopsttä ksätöstä? Kurkk 6 Jnn Ksnlht jok tykkää fuksst vltvst <3 7

5 Synpsn pn fukstutkmus Jnn Ksnlht Synps rntutu 1.9. Otrnnn krhotln vttämään Ek lt Inkubon nsm- TKK:n ttotknkn tutknto-ohjlmst boll vhtnut Jkko huoms jo nsm- Vkutt nn hlvtn sstltä Jukk ht opskll TKK:n Automto- j systmtknkn tutknto-ohjlmss 2 mästn omn fuksn skn. Pkll ol runsn mton fuksj, ISOj skä Rttosurn vtkm lttutkn. Lttuj odotllss tdustln muutmlt fukslt, mtn h olvt päätynt opsklmn bonformtotknolog j mtä h odottvt opnnolt j opskljlämältä. Lukoss kätn osunut st s Irnn knnostumn tutknto-ohjlmst. Irn ol n ollut knnostunut kkst luonnonttstä, jotn pokkttllnn vhtohto houkuttl TKK:ll suorn lukost. Ylopston torttsn fyskn tutknto-ohjlm hrknnut Anton hylkäs suunntlmns pohdttun työllstymsmhdollsuuks. Lääkskn käv mlssä, mutt bo tuntu sopvlt lääkttn j fyskn välmuodolt. Bo houkuttl myös korkll pstrjoll skä yllätysmomntll - Antonll on vlä päslvää, mtä bo okstn on. mäsnä syksynään, tt ttotknkk ollutkn hänn juttuns. Jkko näk bon tulvsuudn ln, jok trjo mutkn kun prusnsnöörn homm. Bologn j lääkttn yhdstämnn nsnöörttsn khtoo. Korkst pstrjost Jkko päättl, ttä bo on hyvä j suosttu tutknto-ohjlm, jonn pyrk ttv j smnhnkstä porukk. vuott. Jukk ols hlunnut boll jo krjotustn jälkn, kosk tutknto-ohjlm vkutt nn hlvtn sstltä. TKK:ll käyty kogntvsn nurottn kurss v lopullsst Jukn sydämn. Odotukst Irn odott opnnolt monpuolsuutt j uskoo, ttä st kästllään TKK:ll syvällsmmn kun lukoss. Hän nnust, ttä opskluporukst muodostuu tvs, kun kkk opsklvt sm l. Vrslähdön j kn lln prustll mnnk vkutt fksummlt kun lukoss, jotn Irn odottkn up tulv vuott. Anton koo nsn kokll, rttävätkö rhkt prusopntohn ljll oppmäärällä. Ylsst hän uskoo bon opnnost löytyvän mlnkntosmp tkmstä kun puhtst tknsltä lolt. Opskljtphtumss hän koo käydä nsn koklmss, mllst tphtumt ovt omn tyylsä. Lsäks vp-jll vos hrrst lkunt, smrkks plt tnnksn prn rmjn huttmn välvuodn jälkn. Jkko tovoo löytännsä omn tnsä j odott uusn sodn oppmst j tutkmst. Hän uskoo opskljlämän tuovn uus tuttvuuks j hnoj kokmuks. TKK:ll jo opsklln Jkko ttää, ttä opnnot vtvt jottn myös rnkk työntko. Jukk odott bon opnnolt nmmän huuht kun utomto- j systmtknkn opnnot trjosvt, mutt nmnomn stä olnnst huuht. Opskljlämältä hän odott odottmtont. Anlyys Fukst vkuttvt fksult j nnokklt, tosn myös yhtä pättoslt kun ts ku- Juuso Prkknn 8 kn opntojn luss ol. Porukst löyty trvttä skkluhnkä, mstä onkn pu boll opskllss. Monll on lmnsuunt tdoss, mutt trkmmt koordntt puuttuvt. Irnn vstus kysymyksn Mtä bo on? tt kuvst hyvn monn fuksn tuntoj: En mnä vn tdä. Sn näk sttn opskllss. 9

6 S y nps 3/08 S y nps 3/08 S y npsn vhtospcl Jnn Ksnlht Omn hvntojn mukn tkkrdn huhuttu hluttomuus lähtä ulkomll opsklmn päd bonformtotknkn opskljohn. Tälläkn htkllä nkn kolm tuttun vttää vhto-opskluvuott r puolll mlm. ETA-tdkunnn kv-nuvoj Ant Bs vhvst huhupuht TKK:n lhsst vhtoon lähtöprosntst. Hänn mukns tknkn ylopplt ovt ylopsto-opskljost lskmp vhtoon lähtjötä. Tätä juttu vrtn hstttln Bsä j surffln hkrst skä ETA-tdkunnn ttä TKK:n nttsvull (lnkt jutun lopuss). Tovottvst bolst jtkosskn mustvt vhtoopsklumhdollsuudn t nnostuvt jop ht täyttämään hkukvkkt. Pn vvnnäkö vhto-opsklupkn hnkkmsks tuntuu vrmst mtättömältä vhdoss stuhn kokmuksn rnnstttun. Vhtopkkn käsks Tdkunnll on sopmuks ylopstojn knss ympär mlm. Sopmukst hlpottvt vhtoon lähtöä, sllä nhn ssältyy usn hlpotuks t vputus lukukusmksust j pu sunnontsntään. Tdkunnn sopmuspkkohn on ylnsä mrktty, mnkä ln opntohn pkk on trkotttu. Tdkunnn puollt opntojn lst olln vlmt joustmn, mkäl s kohdylopstoll sop. Nän votsn tom nkn, jos pääntt A opsklv bolnn hlus tttyyn ylopstoon, jonn sopmus on thty pääntt B svuvll lll mutt päänn A kurssj kutnkn trjoll. 10 Kukokohtss kurssn vlnt on vpmp. Tdkunnn omt opskljt ovt näll pkoll tusjll, mutt tok mudnkn tdkuntn opskljt vovt hk ntä. TKK:ll on myös kkll opskljoll yhtsst trkotttuj sopmuspkkoj. Nähn hkss r tutknto-ohjlmn opskljt ovt smll lähtövvll j pkn s nn kutsutun tunnusluvun* prustll. Vrsnstn khdnvälstn vhtosopmustn lsäks TKK kuuluu rlsn knsnvälsn vhto-opskluvrkostohn, jodn kutt vo hk opsklmn ussn Asn, Pohjos- j Ltnlsn Amrkn korktsosn ylopstohn. BoIT:n omt pkt Tällä htkllä ETA-tdkunnll on bonformtotknologn ln ERASMUSsopmuks (EuRopn Acton Schm for th Moblty of Unvrsty Studnts) yhdn hollntlsn, puollsn j turkklsn skä khdn tllsn skä portugllsn ylopston knss. Bs tovokn svns vnkkjä bolsll sopvst ylopstost, kosk ln sopmuks on vähän. Prhlln hän kskustl sopmuksst muun muss yhdn skslsn j yhdn rnsklsn ylopston knss. Lsäks tdkunnll on yhtstyöylopstot Knss, Vnäjällä j Jpnss. Bs huomutt, ttä ku- kokohtt knntt ptää mlssä, sllä yhtstyöylopstot sjottuvt mlmnljusss ylopstovrtluss pljon TKK:t korkmmll. Kukokohtsn vdtnkn must kohtst poktn mnmtunnusluku 50. Bs hlus mustutt opskljot myös Ruotsn tsokkst ylopstost, sllä npurmstkn löytyy pljon uutt nähtävää j kottv lähsstä sjnnst huolmtt. Sopv kohd Vhtoon lähtssä knntt ott slvää ttyst kohdylopstojn kursstrjonnst. Hlus vhdoss sttn suortt päänsn hyväksyttävä kurssj t vkkp kokonsn svunn, ln profssor tunt vrmst omll llln mnstyvät ylopstot. Ylopstojn nttsvull surfflu vo tuntu tovottomlt urklt, jotn lsättoj knntt udll myös mmn vhdoss olllt skä kohdylopstost (t -mst) tulvlt vhtrlt. Hltä vot udll tnkn slls ttoj, jotk hlpottvt vlnt vkkp khdn r kupungn välllä. Rttävä kltto Ant Bs Johnkn vhtokohtsn vdtn todstus kohdmn kln tdost, mutt kutnkn kkkn. Euroopss on ylopstoj, joss kursst vo opskll nglnnks j smll opskll kohdmn kln lkt. Usn TKK:n klkskuksn opttjlt hnkttu kltodstus rttää stä vtvn ylopstohn, mutt vtmukst knntt trkst n kohdkohtsst. Monss ylopstoss on trjoll kln ntnsvkurssj vhto-opskljoll juur nnn lukukudn lku. Ylnsä Euroopss lmmn tutknnon kursst järjsttään mn ädnklllä, mutt ylmmän tutknnon kurssj nglnnks. Kukokohtss opskluklnä on usmmtn nglnt j snn vdtnkn usn vrllnn nglnnn kltodstus. Vhto-opntojn suunnttlu Kun on slvttänyt, mtä vhdoss hlu opskll, kursssuunntlm pluttn profssorll t tdkunnn suunnttljll hyväksyttäväks. Tämän jälkn tdkunt vo ott yhtyttä kohdylopstoon vrmstksn, ttä lsttut kursst järjsttään j vhtoopsklj vo todll osllstu nll. Kursssuunntlm vo muutt vlä vhdon kn, jos uudt kursst sopvt omn opntohn. Jos vhtoon läht nnn kndks vlmstumst, suortttv kurssj vo sjott skä lmmn ttä ylmmän vhn tutkntoon. Pruskurssj ulkomll kutnkn knnt lähtä suorttmn. Knddtn työ j smnr täytyy suortt Suomss j suomks t ruotsks. 11

7 Bolst mlmll Bsn kokomn tulukon mukn 9 bo- lst on suorttnut vhto-opntoj yhtnsä kuudss mss syksyn 2005 j kvään 2008 välsnä kn. Ylopstot olvt Nw Jrsy Insttut of Tchnology (USA), Edgnösssch Tchnsch Hochschul Zürch (Svts), Tchnsch Unvrstät Münchn (Sks), Grffth Unvrsty (Austrl), Snt-Ptrsburg Stt Polytchncl Unvrsty (Vnäjä), Tchnsch Unvrstät Drmstdt (Sks), Unvrsty of South Austrl j Unvrsté ctholqu d Louvn (Blg). Vhtokohtss ol opskltu muun muss bonkk, bodptvst tknkk, bonformtkk, yrtysstrtg j kv-lktomnt, hnklökohtnn svun skä yksttäsä bologn j lääkttsn lttyvä skä kltn kurssj. llkrjottmll opntosuunntlmll j todllsll opsklmlln kurssll ol mtään tkmstä tostns knss. Lopullst vlnnt tn kurssn nmn prustll pprll nntust lstst. Vltsn nljä kurss, jotk kkk osottutuvt olvn r opntolnjolt. Tämä nmmäksn huonon vlntprosssn tk, osks hjutundn knnostuksn kohtdn nsost, mutt myös slväst omn opntojn pämääräsyydn tk. Jos on kutnkn mltänyt boll opsklun räänlsks tstluks knnostvn j slkdn, mmttn johtvn opntojn välllä, tällnn pämääräsyys ol mtään uutt. Tunnusluvun lskukv: opntopstt / läsnäololukukudt * opntojn pnotttu kskrvo. Lsätto knsnvälsstä opnnost tdkunnn svull: Lsätto tomntulost vhdoss: KELA (opskljll -> Ulkomll opsklv), TKK:n Kv-opskljplvlut TKY:n knsnvälsyysstpnd Boll Mkskoss Tkst j kuvt: Antt Hkklä Erovsuuks Hmn kuulums mllst on oll bolsn vhdoss. Vhtokohtn on Mksko j koulun Insttuto Tcnológco d Estudos Suprors d Montrry, trkmmn Cmpus Gudljr. Gudljr sjts Ksk-Mkskoss n. 500 km Mxco Ctystä läntn j snotn olvn Mkskon kupungst mkskolsn. Stä pdtään tquln, mrch-muskn j chrrrn kotn. Mtä ss mkskolnn ylopsto vo trjot bo-opskljll? Vhtoonlähtöprosss on monvhnn j skv kokolm pprsot j mln lähttlyä, mnkä kn kurssvlnnt muuttuvt monn krtn. Profssorn l sähkön vhtokoordnttorn 12 opsklulämään on mutkn. Tcssä lukukus jkutuu nljään osn, jost joknn päättyy koksn j usmmss nss johonkn suurmpn projktn. Lsäks lähs jok vkko nntn kotthtävä j rls tomksntoj opskljodn kusks. Täällä joutuu ss todll totuttlmn jtkuvn työskntlyyn, mkä nsmmäsn vuodn prusmtkn opskljoll tosn ol mtnkään vrst. Its hrmllsst hdn jo tottu tosn vuodn kväällä prntsmpään lutn tnttvkoll j muutn olln kun llun knt tyyln. 13

8 S y nps 3/08 S y npsn suur krj-rvostlu Jnn Ksnlht, Mj Nvl Vkk os fuksst onkn jo htnyt hnkk krjns, päätmm suortt fukskptnn hnklövk j puhnjohtjn slkää rsttnn oppkrj-rvostlun. Mukn vlttn opuks, john bonformtotknologn opsklj tutustuu nsmmäsnä opskluvuosnn. Kvyttä km Orgnc Chmstryn (J. Clydn, N. Grvs, S. Wrrn, P. Wothrs, 2001) slkä ulkosu j ymmärrttävä tkst ovt tukn jos huom torkkunns lunnoll. Pktll on kutnkn turhn pljon mss vn yhtä pkollst kurss vrtn. Mnust krtyy lsäks krjottjn huumorntjust: Pfzr s sldnfl (Vgr) - Thr mllon stsfd customrs n 1998 (rknnkvn kuvtks svult 10). Fllng ntbondng orbtls brks bonds nd, s th lctrons ntr th ntbondng p* of th crbonyl group, th p bond s brokn, lvng only th C-O sgm bond ntct. But lctrons cn t just vnsh, nd thos tht wr n th p bond mov off on to th lctrongtv oxygn, whch nds up wth th ngtv chrg tht strtd on th nuclophl. Ktämm: slkys Motmm: mss (suur) Todstus jättään hrjotusthtäväks Jätä rnkk kotn - TKK:n lj mtmtkk 1 (Juhn Ptkärnt, 2005) kulk mukn jop olklukuss! Kompktn toksn tkst on kutnkn vkslkost, vkk lukj svuuttskn joksn skslsn mtmtkon nmn. Apuvälnks suostlln mudn mtmtkn pruskurssn krjoj. Todst Proposto I.7.6. Ktämm: mss (pn) Motmm: vähän smrkkjä, pljon pnovrhtä Luonnonlkj lpsll S y nps 3/08 Unvrsty Physcs (H. D. Young, R. A. Frdmn, 9th dton, 1996) vos trjot tstyn tdon, jos kppln loppuun st pysys hrllä. Esmrkt ovt käyttöklpos lskrt rtkoss, mutt torosuudt sortuvt rmottomn jrttluun. Krjottjt yrttävät slttää st nn ttä lpskn n ymmärtäs, lopputuloksn lpsn kskttymskyvyn rj-rvon svuttmnn. Fluds ply vtl rol n mny spcts of vrydy lf. W drnk thm, brth thm, swm n thm. Thy crcult through our bods nd control our wthr. Arplns fly through thm; shps flot n thm. Ktämm: hyvät smrkt Motmm: jrttlu, huonot smrkt Huom: Uudmmt pnokst hyvn smnklts Khontomntoj knnostunll Prncpls of Antomy nd Physology (G. J. Tortor, B. Drrckson, 11th dton, 2006) ssältää pälmättä mssns vrrn prustllsst sltttyä s, mutt on joksnkn ylmtotttu TKK:n fysologn kurss vrtn. Opuksn knss vo sntään näyttää fksult vkk slls plkkä (jottn plottv) kuv. Bonust mukn tulvst vhkosst, jok ssältää plkkä kuv. On ch sd of th nos, bundls of th slndr, unmylntd xons of olfctory rcptors xtnd through bout 20 olfctory formn n th crbform plt of th thmod bon (Fgur 17.1b). Ktämm: kuvt Motmm: lk s Huom: Uus pnos on jttu khtn phmäkntsn osn. Kokonssvumäärä on ksvnut. Kuvjt sttty lttssä I l survll svull

9 16 S y nps 3/08 Lt I: kuvjt Kuvj 1: mss j thys Mlmnloppu tul ts. Tällä krt syynä on LHC l Lrg Hdron Colldr. S on jättkokonn hukkskhdytn jok on vlmstll CERNssä Euroopn hukksfyskn tutkmuskskuksss. Vmpl käynnstttn 10. syyskuut 2008 nsmmäsä tstjä vrtn. Mdss j kskustluplstoll on jo jonkn k pyörnyt spkultot mlmnlopust. LHCllä tuotttu protonn törmäys kun hutt mnkokos must ukkoj, jotk vjovt mn kskpstsn, jost käsn n vähtlln mussuttvt koko pllon ktohns. Tämä on ss skslsprofssor Otto Rosslrn julkstm täys fkt, sunkn plkkä hypotttnn mhdollsuus kutn tyhmmp stts luull. Kuvj 2: dmnsot (cm) LHC, mlmnloppu j klsrdn törmäysrsonnss Mk Lksonn Ihmtystä julksss kskustluss on hrättänyt muutmn bssrwssrdn julkus j kntt. Nämä ääroptmstsn j kvytmlsn mlmnktsomuksn omvt hnklöt ovt julksst khdnnt sttää pälytä mlmnlopun ktulsotumsst. Tämä on tulkttvss suorks hrjks Rosslr j hänn tutkjlumns kohtn. Präänkuuluttsn jotn rot julksn kskustluun. Vkk lämm snvpss mss, nn kkk vopruj trvts julktuod. Vkk nyt oltttsn, ttä mlmnloppu tuls, nn LHC on jok tpuksss äärmmäsn vrllnn. Avn. Kuolonuhrlt ol vältytty. 16-vuots ntlnn tyttö mntt hnknsä huolstuttun LHCstä j mlmnlopust snä määrn, ttä päätt nutt mo nnoksn tuholsmyrkkyä, uutso brttlht Tlgrph. Huomott vo jättää myöskään rään kdunmhn sntuom näkökulm: LHC on rknnttu pmn trkotusprn. Sn todllnn trkotus on thdä ukko mpllo suojlvn Vn Allnn vyöhykksn, jollon ts Stn rmjonn pääs mplloll j Armgddon kott. Vrtnotttv vso tämäkn, hltvn Youtubss (LHC SATANS STARGATE 2008). Tähän loppuun hlusn vlä nost sll muutm hprn lttyvä ntrntjupnot knsn syvstä rvstä, olk hyvä. Kkk mlmnkkkudn mustt ukot ovt ts sss ln suurn hukkskhdyttmn rkntndn svlstodn jäänttä. Jos OMG-hukknn on törmännyt mhn, syntynyt outoknn t must-ukko on lntänyt lähs vlon noputt pos mst. S y nps 3/08 Vuonn jos s tul- nurtn plon sksst tll, ttä htto kunk hullu ol lkkä suurnrgsllä hukksll. vkk s (mlmnloppu, tom. huom.) nyt tulskn (mtä s t, kä tul knnkään mdän lnkn tkmäänkään) nn mtä välä? :D prst olll j npurnmäntää nykmään. :D Kuuln luotttvst lähtstä, ttä CERN tk drmttsn slsn tstn Long Hrd Cock. Snä turhll kpstuksll osuv nm! (vttn käynnssä olvn nmklpluun, tom. huom.) En tdä, mutt mun sukt nkn ktovt n psukonst. Torn on, ttä psukonn kskll muodostuu lnkouksss must-ukko, jok m sukt. Tämä ts sdn ksks kksn boxr klsrdn törmäyksn rsonnssll. Tältä näytt ATLAS -hukkslmsmn rknnustyömll mrrskuuss Jnn Ksnlht 17

10 Ilmst ruok löydtty Vlttr Wkström Puskrdo tdott, ttä usmpn pävttästvrkuppojn tkpholl on sn- nttu ruok-stot, jost mttmyöhäst vovt sulkmsjn jälkn hnkk tslln rls lntrvkkt. Tuottdn prst nnn -päväys on usn smn pävänä, vlkom on suppmp j vhtuvuus huomttvst suurmp kun vrsnsn kupn ssällä, mutt ruost prtä lnkn mksu. Kuultt okn, lmst ruok! Yks tspnosn tloudn prussäännöstä on ttääksn Thr An t No Such Thng As A Fr Lunch, l vpst suomnnttun ol olmss lmst spusk. Ilmnn rstrt s tutkvn journlstn hräämään ssällän. suuntsn mrt dmmäs kln. Onnks ympär Espoot löytyy runsst ruokkuppoj, vlmn plvlmn yöllstä syöjää. H uomsn Vlttr Wkström Lähdn räänä ltn puol kymmnn kn krtlmään lähsudun kuppoj, sdksn slvyyttä tähän lmöön j mhdollsst vtsn täytttyä. Tn oltuksn, ttä Otnmn ostoskskuksn jätktoksn kntvästö on muodostnut stolln slvän nokkmsjärjstyksn, jotn konfronttot välttääksn 18 pn ttä suurmmt kupphllt, n.k. suprmrktt ovt jätpurstntn j suljttujn tluksns tk huonoj kohtt. Skslsn ktjun vähttäskupll ol trjot purstm j lukmttom klts bnnj ruskss stoss. Prhks kohtks pljstuvt kutnkn krros- j omkottlolähödn lähkupt, jodn tkpholt löytyy ust dnttsn vhrtä, luktsmttom stot täynnä ruok. Eräästä stst trttu mukn juhlh, spsjä, lpää, kksjä j pr nstr. Rssu ss jättänyt nälkäsks. Säästöä tässä jklutvss on slväst httu sllpnokustnnuksss. Astoss olvt tuottt vät ol järjstyksssä, smst ksst löytyy nn lht, nkst kun lvätkn. Yksttäspktut j rrllst tuottt tuntuvt myös olvn sksn, tosn jotkn rtovhnnkst j lpomotuottt olvt löytänt tnsä pnn bosälöön. S, ttä työvomkustnnukst ruonjklupstllä ovt olmttomt, kutnkn lkuunkn sltä tätä lmsn spuskn olmssolo. Mssä juju, kuk on kkn tkn? Vstus spuu rosk-uton muodoss. Tämä ruok on vrllsst vnhntunutt jo kolm tunt kupn sulkmsjn jälkn, jotn s jout ktopkll. Mtä lmsmmn lmn los, vtskvuttomn kysyn, vosko käyttöklposll ruoll löytää prmp loppusjotuspkk? Nykynn mll nkn plvl nälkästä. Dyykkrn mttt Mkä on unohtumttomn löytös? Tpsn - Yks prhst mustostn on, kun kupn tkphll mukvn olosn hpun, jok suostu vstmn muutmn kysymyksn. klj. (Hsttltvn nm muutttu.) löysn prkymmntä pullo jäättä. En tdä, mks n ol httty pos, päväys ol muutmn kuukudn päässä. Krrn löyty mont klo juhlh, stä rtt syötävää vkoks. Npurn muuttss pos löydttn tloyhtön roskksst Nntndon Vrtul Boy -plkonsol. Mks lot dyykkt? Mnkälst Kuk olt j mtä tt? - Nmn on Arn Dyyk j oln ops- - Nän kupn sulkss kun myyjät kräsvät poshtttävä tuottt hyllystä, j kysyn josko vosn sd ntä. Vstus ol, jotn päätn käydä hkmss n tkphn roskksst. Iloksn huomsn, ttä vlkom ol runss. rssulls? väkä olt tvnnut - Usmmtn näk ttty pultsrt, jotk ovt ylnsä hn mukv. Krrn kommunlhpt v kkk ruot nnän dstä. Kyllä sllä roskksll näk hn prus ttlntlljkn. Koskn ol vrtjt t polst härnnt. 19

11 t tum h p T kupr n s L nnts m lätty) ro (P t 311 s L B l dc 0 om B :3 m 20ISO K +SIK) O tsut ( u k n (8 B) 0 st L :0 rhohuon 9 t) bl to rnnn k fuks t n O K I lku (S 0 kosu 0 O : k un ntos 8:00 p O sun to T3A Ktto JM zon g 0 M :0 2 t u ors k + G stst H juhl n s 0 uk F :0 k m t tn jsts O t-nn 0 t r 0 P : +TK) :00 (+KK s k u r c k s :00 Huk p m

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knspok Alx Gryst Vmnn torjunt -krjotus stä kun vrustt rsutn vmsn krrn. Kuk on blglnn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst Ssällysluttlo Pääkrjotus 3 Uutst 5 Etsmm lsää vphtos

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun Grf-tetorkenteen toteutus Grfn toteutus? Perustp : krlst e f Tetorkenteet, syksy 7 Grf-tetorkenteen toteutus Perusopertoen työmäärä krlstss...: ovtko solmut u j v verekkäsä?: O(m) solmun lsäys: O() solmun

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Toukosiunauksella hyvää onnea kylvölle P

Toukosiunauksella hyvää onnea kylvölle P N:o 19 IRTONUMERO 1,20 TORSTAINA 7. TOUKOKUUTA 2015 Toukosunuksll hyvää onn kylvöll P rntnn toukosunus järjstttn Sppo Puhkn luon Mäklän kylällä vm sunnuntn. Toukosunuksn mrktys on sunt tulv kylvö j sto

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

Ekan elokuvan ABC. Kamera ja kuvaus. Tapani Lundgren

Ekan elokuvan ABC. Kamera ja kuvaus. Tapani Lundgren Ekn lokuvn ABC Kmr j kuvus Tpni Lungrn Sopik työnjost kuvuksiss. Kuk tk mitäkin? Työthtäviä voin kuvustn ikn vihll, mutt on hyvä, ttä joku vuorolln vst titystä työstä. Oppi voi kirrättää survll. Ryhmätyössä

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen erikoistyö. Kuvien interpolaatiomenetelmien laadun vertailua

Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen erikoistyö. Kuvien interpolaatiomenetelmien laadun vertailua Foogrmmrn, kuvulknnn j kukokroukn rkoyö Kuvn nrpolomnlmn ldun vrlu Pr Rönnholm 001 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdno 1 Käyy nrpolomnlmä.1 Lähmmän npurn mnlmä. Blnrnn mnlmä.3 Kuuopolynomnnlmä 3.4 Kuuoplnmnlmä 4.5

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA 201 TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA Mrnont no@-sotuu. www.-sotuu. pu. 0207 81 260 VAIN BALSILTA Bls Fnln /o KK-Säötuu Oy 1V 4 4 4 230V 6 9 9 400V 9 6 6 00V 7 7 7 0-300Hz > 0V 301-00Hz > 0V 2 2 2 Sslnen Bls

Lisätiedot

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi Elementtmenetelmän erusteet 8. 8 D-SOLIDIRKEEE 8. ohdanto Kolmulottesa soldelementtejä tartaan kolmulottesten kaaleden mallntamseen. ällön tarkasteltaan kaaleen geometralla e ole ertsrtetä jotka teksät

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007 Automttinn puntunnitu Tmu Hirimki Informtiotkniikn lbortorio 30.1.2007 1 Mit puntunnitu on? Puntunnitin on jrjtlm, jok pyrkii tulkitmn putt jollin tvll. Kyttökotit: kyttöliittymn oju,

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus Resurssvsus rkentmsess Rkennusfoorum, Rkennus7etosl Snost tekohn resurssvsn sumsen tulevsuus Mchel Le?enmeer D- mt oy Wuppertl Ins7tute for Clmte, Envronment nd Energy Mchel Le?enmeer www.d- mt.f www.fcebook.com/mterlfootprnt

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

1,95 8,99. 5,95 6-pack

1,95 8,99. 5,95 6-pack YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN -lttnä Tämän lhdn nmro jtn myö Tvlkokll PUDASJÄRVI-lht nro 22 2014 PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

OPASTESUUNNITELMA. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

OPASTESUUNNITELMA. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto OPASTESUUNNITELMA Euroopan unon Euroopan aluekehtysrahasto maaseuturahasto opasteohjesto Pääopasteet Tenvarsopasteen mall Yleset peraatteet Opasteden värenä käytetään mahdollsuuksen mukaan graafsen ohjeston

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI

ARK 01-01. Asiakirjaluettelo. Jyrki Ala-Mäkelä, per. Koy:n lukuun Pinotie 33470 YLÖJÄRVI ENECON OY. Laksontie 11 60420 SEINÄJOKI ENECON OY Lksoti SEINÄJOKI 9 timo.mtil@co.fi Uudisrkus, Jyrki Al-Mäklä, pr. Koy lukuu, Pioti, Ylöjärvi Piirustusluttlo.. Vstuuhkilö Timo Mtil, RI Asikirj Sisältö Mittkv Luttlot - Asikirjluttlo.. Pääpiirustukst

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Koneensuunnittelun tutkimusryhmä

OULUN YLIOPISTO Koneensuunnittelun tutkimusryhmä 1 OULUN YLIOPISTO Konnsuunnttlun tutkmusryhmä 464124A Polttomoottortknkan prustt Intrnal Combuston Engns Tavottt: Polttomoottortknkan prustdn opntojaksossa on tutustutaan polttomoottordn kokllsn tutkmusmntlmn

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE LIITE JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE Jrruje surtuskyvy määrtys jrrudymmetrllä Määräksktsstuksess rsk kurm-ut j erävuu jrrujärjestelmä surtuskyky määrtetää jrrudymmetrmttuksll. Jrrujärjestelmä mttussuurede

Lisätiedot

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet Mtlmä sgaal/koha-suht paratamsks Vahvstt pädaalsuudt Atur kohasovtus vahvstm Suodatus Chopprvahvstmt Lock- vahvst (Vahhrkkävahvst, PSD) Kskarvostus (Auto- ja rstkorrlaato) Ptr Kärhä 0/0/009 Luto 4: Mtlmä

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT &

2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT & kuokknen Kuokkln Asukkt ry:n kulttuur- j tedotusleht, 25 vuoskert www.kuokkl.org Mrrskuu 20 Uudstunut Slence - tehoks kuorsukseen! 8,- (20,98) Must sää 3.. Clnderm Men - lhjpkkuksell Trjoukset vomss mrrskuun

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot

Oulun kansalaisopiston liikunnan tuotepaketit - kuntoliikunnan ja hyvän olon kurssit. Eeva Tallqvist

Oulun kansalaisopiston liikunnan tuotepaketit - kuntoliikunnan ja hyvän olon kurssit. Eeva Tallqvist Oulun knslsopston lkunnn tuotepkett - kuntolkunnn j hyvän olon kursst Eev Tllqvst Opnnäytetyö Verumäen ykskkö Lkunnn j vp-jn ko. Syksy 2013 Lkunnn j vp-jn koulutusohjelm, monmuoto Tvstelmä 17.10.2013 Tekjä

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta

2/2012. Viimeinen torjunta -kirjoitus siitä kun varusteet riisutaan viimeisen kerran. Haastattelu kansipoika Alex Graysta FINLINE HOCKEY 2/2012 Hstttlu knsipoik Alx Gryst Viiminn torjunt -kirjoitus siitä kun vrustt riisutn viimisn krrn. Kuk on blgilinn Jonthn Ljun? Tulvt MLRH-turnukst Sisällysluttlo Pääkirjoitus 3 Uutist

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

QUADRO. ProfiScale QUADRO Etäisyysmittari. www.burg-waechter.de. fi Käyttöohje. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Etäisyysmittari. www.burg-waechter.de. fi Käyttöohje. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Etäsyysmttar Käyttöo www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Jodanto Kuvttl, ttä

Lisätiedot

10.5 Jaksolliset suoritukset

10.5 Jaksolliset suoritukset 4.5 Jaksollset suortukset Tarkastellaa tlaetta, jossa asakas tallettaa pakktllle tostuvast yhtäsuure rahasumma k aa korkojakso lopussa. Asakas suorttaa talletukse kertaa. Lasketaa tlllä oleva pääoma :e

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan jäsenlehti 3/2014 26.8.2014

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan jäsenlehti 3/2014 26.8.2014 Mtänomtjt Mtänhotoyhdty Etä-Krjn jänht 3/2014 26.8.2014 Jon Tnn Imtr Lppnrnt, Lm, Prkk, Rtjärv, Rokoht, Tpr vt 4 5 Jäntn PEFC -rtfktt v 8 Jo Vnkk, ptkän jn mtänomtt vt 12 13 Yhtyttomm v 24 Mtät to okkn

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2010 Insinöörivalinnan fysiikan koe 2.6.2010, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2010 Insinöörivalinnan fysiikan koe 2.6.2010, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörin ja arkkithtin yhtisalinta - dia-alinta 2010 Alla on lutltu kuusi suurtta skä annttu taulukoissa kahdksan lukuaroa ja kahdksan SI-yksikön symbolia. Yhdistä suurt oikan suuruusluokan

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Viivaintegraali: "Pac- Man" - tulkinta. Viivaintegraali: "Pac- Man" - tulkinta. "Perinteisempi" tulkinta: 1D 3/19/13

Viivaintegraali: Pac- Man - tulkinta. Viivaintegraali: Pac- Man - tulkinta. Perinteisempi tulkinta: 1D 3/19/13 Viivintegrli: "Pc- Mn" - tulkint Otetn funk:o f(,), jok riippuu muudujist j. Jokiselle, tson pisteellä funk:oll on siis joku rvo. Tpillisiä fsiklis- kemillisi esimerkkejä voisivt oll esimerkiksi mss:hes

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin Ludtur MAA rtkisut kertushrjoituksiin Integrlifunktio. ) Jokin integrli funktio on esimerkiksi F( ) b) Kikki integrlifunktiot F( ) + C, missä C on vkio Vstus: ) F( ) b) F( ) + C, C on vkio. Kikki integrlifunktiot

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2

Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 2 Kertaustehtävien ratkaisut LUKU 1. Neutraoitumisen reaktioyhtäö: H (aq) NaOH(aq) Na (aq) H O(). Lasketaan NaOH-iuoksen konsentraatio, kun V(NaOH) 150 m 0,150, m(naoh),40 ja M(NaOH) 39,998. n m Kaavoista

Lisätiedot

melontareitit KOLARIN KUNNAN

melontareitit KOLARIN KUNNAN melontrett KOLARIN KUNNAN Kolrn melontrett Kolrn kunnn lueell rttää melontrettejä vuhdkkst koskst ruhllsn vrtohn. Melken kkk joet ovt myös vst-lkjn melottvss, kuohuvmmss koskss rttää hstett myös kokeneelle

Lisätiedot

MATRIISILASKENNAN PERUSTEET. Timo Mäkelä

MATRIISILASKENNAN PERUSTEET. Timo Mäkelä MTRIISILSKENNN PERUSTEET Tmo Mäkelä Mtrslske perusteet SISÄLLYS:. PERUSSIOIT.... MÄÄRITELMIÄ.... MTRIISITYYPPEJÄ.... LSKUTOIMITUKSET.... MTRIISIN KERTOMINEN LUVULL.... YHTEEN- J VÄHENNYSLSKU.... KERTOLSKU....

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Yrityksen teoria ja sopimukset

Yrityksen teoria ja sopimukset Yrtyksen teora a sopmukset Mat-2.4142 Optmontopn semnaar Ilkka Leppänen 22.4.2008 Teemoa Yrtyksen teora: tee va osta? -kysymys Yrtys kannustnsysteemnä: ylenen mall Työsuhde vs. urakkasopmus -analyysä Perustuu

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 Tervetuloa kakspäväslle Lakeuden Etapn ja JLY - Jätelatosyhdstys ry:n järjestämlle vestntäpävlle 4.-5.11.2009 Senäjoelle. Pävlle odotetaan 80 120 vestnnän, tedottamsen

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot