YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K5 KRROS POHJPRUSTUS KTTOKRROS LKKUS JULVU YLOPSTONKULL JULVU NNKULL KTUJULVUT :000 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :50 :00 :00 :00 :600 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS 09 LUSTVT SUUNNTLMT RKKTHTTOMSTO JKMM OY LP N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 )

2 b 7 (0) KLUUVKTU 35 (.9) b (.) 7 (0) KLUUVKTU 6 (.9) +. (.) +9.5 VUORKTU sr-3 6 (.) YLOPSTONKTU 36 K Vr m +8.0 (6.5) LNTRNKTU 575 e=75 sr-3 0 Tr 5 Vr e=75 sr-3 Vr 0 b Tr a +8.0 Vr b b a v v b 36 a v v 9 K 36 8 a v VUORKTU sr-3 (.) YH 38 36b YLOPSTONKTU m r 3 6 (6.5) b L +6.5 YH Liiker LNTRNKTU YH r v r 8 sr b 7a L YH Liiker +5. r 8 +7 (5) 36a sr (8.) NNKTU (6.3) b 7a (.) r 6 r (7) (5) 36a sr (8.) NNKTU +6.0 (6.3) (7) K YH sr- sr-3 a b m v v SMKVMRKNNÄT J -MÄÄRÄYT Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. SMKVMRKNNÄT (7) J -MÄÄRÄYT K YH Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. m sen kaava-alueen ulkopuolella (5) oleva viiva, jota vahvistaminen Hallinto- koskee. ja virastorakennusten korttelialue. Korttelin raja. m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. Ohjeellinen tontin raja. Korttelin raja. ri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja. Ohjeellinen tontin raja. Kaupunginosan numero. ri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja. Korttelin numero. Kaupunginosan numero. Tontin numero. Risti Korttelin numero. merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. Tontin numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa tontille sallitun kerrosalan Rakennusoikeus neliömetrimäärän kerrosalaneliömetreinä. ja toinen luku ensininitun kerrosalan lisäksi suojeltavan rakennuksen ullakolle sallitun Lukusarja, henkilökunnan jossa ensimmäinen sauna- ja luku yhteistilojen ilmoittaa tontille kerrosalan sallitun neliömetrimäärän. kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ensininitun kerrosalan lisäksi suojeltavan rakennuksen Rakennuksen ullakolle vesikaton sallitun ylimmän henkilökunnan kohdan sauna- korkeusase. ja yhteistilojen kerrosalan neliömetrimäärän. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan +6.0 ylin korkeusase. Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusase m LNTRNKTU 38 36b 3 r HUOM. sepiirustuksen korkeusjärjestelmä eri kuin muissa luonnosdokumenteissa NN(=3) +0.5 v sr- +7 7b 7a L 36a Rakennusala. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan +0.8 ylin korkeusase. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, suojeltava Rakennusala. rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät Rakennustaiteellisesti rakennuksen kulttuurihistoriallista ja kulttuurihistoriallisesti tai arvokas, sr- rakennustaiteellista suojeltava arvoa rakennus. tai tyyliä. Rakennusta Mikäli rakennuksessa ei saa purkaa eikä siinä on aikaisemmin saa suorittaa suoritettu sellaisia tällaisia lisärakentamis- toimenpiteitä, tai onmuutostöitä, rakennus jotka korjaustöiden tärvelevät yhteydessä rakennuksen pyrittävä kulttuurihistoriallista korjaaan tai tyyliin hyvin rakennustaiteellista soveltuvalla tavalla. arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on Kaupunkikuvan rakennus kannalta korjaustöiden arvokas, yhteydessä suojeltava rakennus. pyrittävä korjaaan Rakennuksessa tyyliin hyvin ei saa soveltuvalla suorittaa sellaisia tavalla. purkamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadunpuoleisen julkisivun tyyliä tai kadunpuoleisen Kaupunkikuvan vesikaton kannalta arvokas, perusmuotoa. suojeltava rakennus. sr-3 Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia purkamis- tai Maanalainen muutostöitä, tila. jotka tärvelevät kadunpuoleisen julkisivun tyyliä tai kadunpuoleisen vesikaton perusmuotoa. Lukuun ottatta a:lla merkittyä aluetta kellaritilojen lattiataso ei Maanalainen saa ulottua tila. tason -.85 alapuolelle. Tontin osa, Lukuun jonka kautta ottatta sallitaan a:lla merkittyä huoltoajo aluetta toiselle kellaritilojen tontille tasossa a n. lattiataso ei saa ulottua tason -.85 alapuolelle. Lukuun ottatta Tontin osa, m:llä jonka merkittyä kautta aluetta sallitaan ei katutason huoltoajo toiselle tontille (+.0) b alapuolelle tasossa n. saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja. Lukuun ottatta m:llä merkittyä aluetta ei katutason Rakennusalan m (+.0) osa, alapuolelle jolle tulee saa sijoittaa sijoittaa valoaukko kerrosalaan laskettavia katutason tiloja. (+.0) yläpuolisten rakennusosien läpi. Valoaukko tulee kattaa läpinäkyvällä lasikatolla. Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa valoaukko Rakennusalan v osa, jolle saadaan sijoittaa valoaukko. katutason (+.0) yläpuolisten rakennusosien läpi. Valoaukko tulee kattaa läpinäkyvällä lasikatolla. Lasikatto Valoaukko tulee kattaa läpinäkyvällä 630 lasikatolla. saa ulottua yli vesikatolle säädetyn enimmäiskorkeuden v- ja v - merkinnöillä Rakennusalan varustetuilla osa, jolle rakennusaloilla. saadaan 303 sijoittaa valoaukko. v Valoaukko tulee kattaa läpinäkyvällä lasikatolla. Lasikatto Kulkuaukko saa rakennuksessa. ulottua yli vesikatolle säädetyn enimmäiskorkeuden v- ja v - merkinnöillä varustetuilla rakennusaloilla. KRROSL K5 KRROS K KRROS K3 KRROS K KRROS K KRROS. KRROS. KRROS KRROS. KRROS 5. KRROS 6. KRROS r r 3 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 79 ajoneuvoliittymää. Kulkuaukko rakennuksessa. 8 Tonteille 9, Katualueen 0 ja saadaan rajan osa, johtaa jonka huoltoliikenne kohdalta ei saa tontin järjestää 5 kautta. Tonteilta ajoneuvoliittymää. 9 ja saadaan johtaa huoltoliikenne Hallituskadulle tontin 0 kautta. Tonteille 9, 0 ja saadaan 996johtaa huoltoliikenne tontin Tonttien 5, 59 kautta. ja Tonteilta kellaritiloihin 9 ja saadaan saadaan johtaa johtaa huoltoliikenne pysäköintiliikenne Hallituskadulle tontin 0 tontin kautta kautta. 00 Tonttien välisille Tonttien rajoille 5, 9 ei ja tarvitse kellaritiloihin rakentaa saadaan rajaseiniä. johtaa Rakennettuihin pysäköintiliikenne rajaseiniin saa tontin tehdä 0688 aukkoja. kautta. Kadulle avautuvat Tonttien välisille rakennuksen rajoille seinät tarvitse tulee rakentaa käsitellä m rajaseiniä. julkisivun Rakennettuihin tavoin ja niihin saadaan rajaseiniin avata saa ikkuna- tehdä aukkoja. kulkuaukkoja. Kadulle avautuvat rakennuksen seinät tulee käsitellä Pihataso tulee julkisivun käsitellä tavoin julkisen ja niihin tilan saadaan tavoin ja avata sinne ikkuna- tulee ja sijoittaa istutuksia. kulkuaukkoja. 3 sr- sr-3 a b m v v Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaustöiden yhteydessä pyrittävä korjaaan tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Kaupunkikuvan kannalta arvokas, suojeltava rakennus. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia purkamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadunpuoleisen julkisivun tyyliä tai kadunpuoleisen vesikaton perusmuotoa. Maanalainen tila. Lukuun ottatta a:lla merkittyä aluetta kellaritilojen lattiataso ei saa ulottua tason -.85 alapuolelle. Tontin osa, jonka kautta sallitaan huoltoajo toiselle tontille tasossa n Lukuun ottatta m:llä merkittyä aluetta ei katutason (+.0) alapuolelle saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja. Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa valoaukko katutason (+.0) yläpuolisten rakennusosien läpi. Valoaukko tulee kattaa läpinäkyvällä lasikatolla. Rakennusalan osa, jolle saadaan sijoittaa valoaukko. Valoaukko tulee kattaa läpinäkyvällä lasikatolla. Lasikatto saa ulottua yli vesikatolle säädetyn enimmäiskorkeuden v- ja v - merkinnöillä varustetuilla rakennusaloilla. Kulkuaukko rakennuksessa. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Tonteille 9, 0 ja saadaan johtaa huoltoliikenne tontin 5 kautta. Tonteilta 9 ja saadaan johtaa huoltoliikenne Hallituskadulle tontin 0 kautta. Tonttien 5, 9 ja kellaritiloihin saadaan johtaa pysäköintiliikenne tontin 0 kautta. Tonttien välisille rajoille ei tarvitse rakentaa rajaseiniä. Rakennettuihin rajaseiniin saa tehdä aukkoja. Kadulle avautuvat rakennuksen seinät tulee käsitellä julkisivun tavoin ja niihin saadaan avata ikkuna- ja kulkuaukkoja. Pihataso tulee käsitellä julkisen tilan tavoin ja sinne tulee sijoittaa istutuksia. utopaikkavelvollisuudet: - autopaikka/50 m asiakaspalvelukerrosalaa - autopaikka/350 m toimistokerrosalaa - autopaikka/800 m suojeltavaksi määrätyn, säilyvän rakennuksen kerrosalaa Tonteille 9, 0 ja saadaan sijoittaa tonttien 5 ja 8 autopaikkoja. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista pohjavedenpinnan alenemista rakennustyön aikana eikä sen jälkeen. KRROSLN LSKNTPRT KRROSLN LUTUT TLT - KRROSS K5; PUMPPMO - KRROSS K5; UTOSUOJ - KRROSS ; JULVUN SSÄÄNVOT LTTYN SSÄÄNKÄYNTHN 3 KPL - KRROSS K5-6; KRROSKOHTST V-KONHUONT J NHN VÄLTTÖMÄST LTTYVÄT HORMT - SOT VÄLPOHJ-UKOT; KORKN TOR-TLN YLÄOS, KORKN LKUNTTLOJN YLÄOST KPL, KORKN JÄTHUONN YLÄOS KPL, KRROSS K TKULMN TLOSS KORKT OST 3 KPL, PÄÄPORTSN LTTYVÄ UKKO utopaikkavelvollisuudet: Pihataso tulee käsitellä julkisen tilan tavoin ja sinne tulee - autopaikka/50 sijoittaa istutuksia. m asiakaspalvelukerrosalaa KUPUNGNOS / KYLÄ KORTTL / TL TONTT / RNO VRNOMSN MRKNTÖJÄ - autopaikka/350 m toimistokerrosalaa - autopaikka/ utopaikkavelvollisuudet: m suojeltavaksi määrätyn, säilyvän RKNNUSTOMNP PRUSTUSLJ rakennuksen - autopaikka/50 kerrosalaa m asiakaspalvelukerrosalaa KUPUNGNOS / KYLÄ KORTTL / TL TONTT / RNO VRNOMSN MRKNTÖJÄ - autopaikka/350 m toimistokerrosalaa PRUSKORJUS PÄÄPRUSTUS RKNNUSKOHTN NM J OSOT PRUSTUN SSÄLTÖ MTTKV Tonteille 9, - 0 autopaikka/800 ja saadaan msijoittaa suojeltavaksi tonttien määrätyn, 5 ja 8 säilyvän 36 5 RKNNUSTOMNP PRUSTUSLJ autopaikkoja. rakennuksen kerrosalaa YLOPSTONKTU PRUSKORJUS SMPRUSTUS :500 PRUSKORJUS PÄÄPRUSTUS Rakentaminen saa aiheuttaa haitallista RKNNUSKOHTN NM J OSOT PRUSTUN SSÄLTÖ Tonteille 9, 0 ja saadaan sijoittaa tonttien 5 ja 8 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS Yliopistonkatu, 0000 Helsinki, pohjavedenpinnan PÄVÄYS LLKRJOTUS S. L PR. NO MUUTOS autopaikkoja. alenemista rakennustyön aikana eikä YLOPSTONKTU PRUSKORJUS SMPRUSTUS :500 sen jälkeen RK Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista SMPRUSTUS Yliopistonkatu, 0000 Helsinki, pohjavedenpinnan alenemista rakennustyön aikana eikä :000, : PÄVÄYS LLKRJOTUS S. L PR. NO MUUTOS J K M M R K K T H T L P N R N N H L S N K P (0) W W W. J K M M. sen jälkeen. R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( ) ( 0 ) RK 0 W W W. J K M M. MTTKV J K M M R K K T H T L P N R N N H L S N K P (0) W W W. J K M M K R P R Y Y P J

3 0 HÄTÄPOSTUMNN KLUUVN KUPPKSKUST LKKUS PORRS VR MJ MJ PORRS MJ 60 TK TOR LUSK LUSK KTTOKKUN +7, PORRS +7,730 PÄÄPORRS +8,335 KTTOKKUN KORK TL / UK YLÖS 90 MJ KTTOKKUN UK LS MONTOMTL VÄLPOHJN UKKO MONTOMTL Mediaseinä (VRÄJÄ) VRÄJÄ- PRKK KTTÖ (VLMSTUS) 90 KÄYT HÄTÄPOSTUMNN KLUUVN KUPPKSKUST siakaspalvelu stianpesu (VRÄJÄ) Valmistuskeittiö Kuivavarasto VRÄJÄ- PRKK 90 HSS +8,335. KRROS Tsto. Kylmävarasto TVRHSS 90 UUS TK 90 K HSS MONTOMTL (VRÄJÄ) VRÄJÄ- PRKK UUS +8, UK LS TK ,335 PORTT UK LS TKN +8, ,305 LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

4 KTTOKKUN KTTOKKUN K KORK TL / UK LS KTTOKKUN LKKUS VOTOMSTO PORRS VR V-KH KOPO SK RYHMÄTYÖ 90 PORRS PÄÄPORRS LHUSRTT KLUUVN KUPPKSKUN SP VÄLPOHJN UKKO TRJOLUKTTÖ SLT K K K KOKOUS RYHMÄTYÖ KOKOUS RYHMÄTYÖ KOKOUS RYHMÄTYÖ 0 V-KH VS VS 3 VS 3 VS 3 VS 3 VS 3 90 HSS HSS +,305. KRROS W-M W-N W-L UUS 90 TVRHSS 90 UUS 90 SK KOPO LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

5 LKKUS 0 VOTOMSTO V-KH 0 KOPO SK MONTOMTL MUUNTOJOUSTO: VOTOMSTO J / T KOKOUS- J TOMSTOTLOJ KTTOKKUN KTTOKKUN VSS POSTUMSLUUKKU KTTOKKUN ULOSLLUSHJOTTMT PORRS PÄÄPORRS KKUN-UKKO SVUNPOSTOLUUKKU KKUN-UKOT KPL MUUTOS / LJNNTN YHSTTÄÄN SP VÄLPOHJN UKKO VOKTTÖ JULVUSÄLKKÖ RTSLM- KMMO 0 MUUNTOJOUSTO: VOTOMSTO J / T KOKOUS- J TOMSTOTLOJ V-KH MONTOMTL +5,505 KRROS VOTOMSTO HSS HSS W-M W-N W-L UUS TVRHSS UUS SK KOPO LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS 3 KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

6 LKKUS 0 VOTOMSTO V-KH 0 MONTOMTL KOPO SK PORRS MUUNTOJOUSTO: VOTOMSTO J / T KOKOUS- J TOMSTOTLOJ SP VÄLPOHJN UKKO VOKTTÖ MUUNTOJOUSTO: VOTOMSTO J / T KOKOUS- J TOMSTOTLOJ RTSLM- KMMO V-KH JULVUSÄLKKÖ 0 +8,705. KRROS MONTOMTL VOTOMSTO HSS HSS W-M W-N W-L UUS TVRHSS UUS SK KOPO LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

7 LKKUS 0 VOTOMSTO V-KH 0 MONTOMTL KOPO SK PORRS MUUNTOJOUSTO: VOTOMSTO J / T KOKOUS- J TOMSTOTLOJ SP VÄLPOHJN UKKO VOKTTÖ MUUNTOJOUSTO: VOTOMSTO J / T KOKOUS- J TOMSTOTLOJ RTSLM- KMMO V-KH JULVUSÄLKKÖ 0 +, KRROS MONTOMTL VOTOMSTO HSS HSS W-M W-N W-L UUS TVRHSS UUS SK KOPO LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS 5 KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

8 LKKUS 0 VOTOMSTO V-KH 0 VS 3 KOPO VS 3 SK VS VS VS PORRS SPL KORVUSLM SP VÄLPOHJN UKKO KOKOUS KOKOUS KKUN-UKKO UUS KKUN-UKKO UUS KOKOUS TYÖHUON KKUN-UKKO UUS KKUN-UKKO UUS TYÖHUON V-KH V-KH 0 VS VS 3 VS 3 VS 3 VS 3 +5,05 6. KRROS VOKTTÖ / LOUNG HSS W-M VS 6 VS 6 W-N VS 6 TVRHSS V-KH LSK HSS W-L SPL SP VOTOMSTO UUS KORVUSLM V-KH TRSS / PUUTRH JULVUSÄLKKÖ 0 +5, LSK LKKUS YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS 6 KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

9 UK LS KUNTOSLN 0 LKKUS PORRS UK LS JÄTHUONSN V-KH 60 UK LS KUNTOSLN 90 PORRS PÄÄPORRS +,6 (UK YLÖS) VÄLPOHJN UKKO (VRÄJÄ) 0 MONTOMTL / LOKRKOT 90 W/M RSVNROT. V-KH W/L +,95 K. KRROS W/N HSS MMJ TVRHSS UUS V-KH HSS UUS (UK YLÖS) 90 (VRÄJÄ) VR (UK YLÖS) LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS K KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

10 0 NPURTLON HÄTÄPOSTUMNN LKKUS JÄTHUON KUNTOSL PORRS VR - HUOLLTTVT LTTT J VRUSTT KUNTOSL (00 HNK.) HUOLTOYHTYS VR (SKSPLVLU) - PNOPKKLTTT - PNONNOSTO, PNKKPUNNRRUS - KHVKUULT, KÄSPNOT - TOMNNLLNN HRJOTTLU - PRSONL TRNR SOPP PUKUHUON (V) W (V) PORRS PÄÄPORRS PSUHUON (V) VÄLPOHJN UKKO SNÄ - UUS UKKO SNÄ - UUS UKKO SNÄ - UUS UKKO SUN (V) SKSPLVLU - PLVLU - MYYNT - LNUS - LÖYTÖTVRT - KÄSVRSTO - KOHTMSPKK SKS - OHJJ TPMSLL TOMNNLLNN HRJOTTLU ( HNK.) - ROSSTRNNG - PNONNOSTO - VOMSTLU V-KH SUN (V) HSS +,905 K. KRROS SKSPLVLU (VHTOHTO ) 8,3 m SNÄ - UUS UKKO VSPST., JUOM-UT. TVRHSS UUS PYYKK (LK.) SVOUSKSK.(KNTSTÖ) PSUHUON (V) HSS UUS PUKUHUON (V) LJH / KUKOKYLMÄ / SPR-KSKUS (V+) W/N W/M W-PUKUH./L YLÖP./ KUNTOTSTUS YLÖP./ HRONT YLÖP./ VLOHOTO YLÖP./ JOOG PRSONL TRNR TUKOT. (LK. HLÖ.KUNT) VR LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS K KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

11 LKKUS 0 V-KH RYHMÄLKUNT (5 HNK.) VSS / VR (TKULM) VSS / VR (TKULM) PUKUHUON / M PORRS W / M PSUHUON / M VÄLPOHJN UKKO VSPSTT, JUOM-UTOM. KROLTTT, ÄÄNK. (5 HNK.) VR (TKULM) SUN / N W / M W / M -,775 K KRROS PSUHUON / N W / N UUS HSS VOPORRS UUS TVRHSS UUS VR (TKULM) W / N W / N HSS UUS KMPPLULJT / NYRKKLY (5 HNK.) VR (LKUNT) V-KH PUKUHUON / N W-PUKUH. / L VR (LKUNT) W / N LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS K3 KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

12 LKKUS 0 V-KH VR (TLUSPLV.) RYHMÄLK. / RUHLT LJT ( HNK.) RYHMÄLK. / JOOG, LTT (30 HNK.) VR (TOMSTOT) RYHMÄLK. / TLUSPLV., KURSST ( HNK.) PUKUHUON / M (V) PORRS W / M (V) PSUHUON / M (V) VÄLPOHJN UKKO VSPSTT, JUOM-UTOM. KROLTTT, HLJST. (5 HNK.) SUN / M (V) W / M (V) W / M (V) -,85 K. KRROS PSUHUON / N W / N UUS HSS MUUTOS TVRHSS UUS VR (TOMSTOT) W / N W / N HSS UUS SSÄPYÖRÄLY (5 HNK.) VR (LKUNT) V-KH PUKUHUON / N W-PUKUH. / L W / N VR (LKUNT) LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS K KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

13 JOYHTYS KLUUVN UTOSUOJST 8 UTOPKK (V) LKKUS 0 PUMPPMO (V) VR (V) UTOHLL (V) VR PORRS PUKÖKSK. / KJ-KOJSTO TK W (V) SK (V) MUUNTJN JÄÄHYTYS MUUNTJ SRTYY -7,855 K5. KRROS KÖPÄÄKSKUS HSS HSS TK TK MUUTOS TVRHSS UUS VR (V) (TKULM) V-KH VR (KNTSTÖ) VR PÄÄJKMO / TONSRTO TURVLTHUON TLLTHUON LKKUS 0 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS K5 KRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

14 LKKUS SPL SYVNNYS VSKTOSS V-LTTLL SYVNNYS VSKTOSS V-LTTLL VNORSTROULL TSKTTOLULL URNKOKNNOJ SPL LKKUS YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS POHJPRUSTUS KTTOKRROS :50 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

15 KTOLL TULVT SNNUT KOKONN HRJKORKUN (+30,65) LPUOLLL UUS KTON HRJN KORKOSM +30,65 30,65 VSKTON HRJ KOROTTTU 550MM KTOLL TULVT LTSNNUT HRJN LPUOLLL 30,65 UUS KTON HRJN KORKOSM KTOLL TULVT SNNUT KOKONN HRJKORKUN (+30,65) LPUOLLL 33, NPURN RÄYSTÄSKORKO PHN KKKOSNURKSS OLV KTON HRJN KORKOSM +8,570 OLV LPN KORKOSM = UUS LPN KORKOSM OLV RÄYSTÄÄN KORKOSM UUS RÄYSTÄÄN KORKOSM 6. KRROS 6,305 5,555 5, , ,570 8, , , ,833 OLV RÄYSTÄÄN KORKOSM = UUS RÄYSTÄÄN KORKOSM 5. KRROS. KRROS KRROS. KRROS. KRROS KTU K KRROS K KRROS K3 KRROS K KRROS ,905 8,705 5,505,305 8,355,95,905 -,775 -,85 NPURN RÄYSTÄSKORKO PHN LÄNSRUNLL,905 SSÄPH OTTTU OS RKNNUN SSÄTL 00,099,3,35 NPURN RÄYSTÄSKORKO PHN TLÄRUNLL K5 KRROS -7,856 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS LKKUS :00 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

16 30,65 TLOTKNKN SNNUT HRJKORKUN LPUOLLL UUS KTON HRJ 8,570 VNH KTON HRJ 7,663 6,755 5,555.,305 8,555 NNKTU 8, RPPUS.. PUU LS. TON 8,335 8,335. 6,500 YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS JULVU YLOPSTONKULL :00 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

17 33, TLOTKNKN SNNUT HRJKORKUN LPUOLLL 30,65 30,995 UUS KTON HRJ VNH KTON HRJ 8,570 7,663 6,755 5,555. 3,09, ,305. RPPUS. PUU LS. TON YLOPSTONKTU 9,7 6,65. YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS JULVU NNKULL :00 R K K T H T T O M S T O J K M M O Y L P N R N N H L S N K P ( 0 ) ( 0 ) W W W. J K M M.

18 JULVU YLOPSTONKULL JULVU NNKULL YLOPSTONKTU PRUSKORJUS J LJNNUS KTUJULVUT RKKTHTTOMSTO JKMM OY LP N R N N 3 : H L S N K P ( 0 ) ( 0 )

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1.

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. 45-27 V 007 V 60 maa- 80 260 23 459 700 6 704 200 0 25 50 00 POSTUVA KAAVA Merkintöjen selite: 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m 100 3 VUORIKATU KESKI-LAHTI 4 1 103 2 94 pv-1 hu ju a-1 16ap AK-1 1ap/80 1ppp/80 V as 3500 VI 1040 ol RAUHANKATU 104 8 105 4 HARJUKATU 108 1 111 3 110 114 5 114 7 113 6 0 5 10 20 30m 116 9 115 8 A-2618

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1(8) A-2396a ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

1(8) A-2396a ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-2396a ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Merkintä Määräys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(8) ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSSA JA LISÄRAKENTAMISESSA ON OTETTAVA HUOMIOON

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +53.90 TEHTAANKATU +50.40 +50.90 HUOLTO +49.80 +51.60 LUMEN- PUDOTUS PAIKKARINKATU III +65.5 AJOLUISKA PYSÄKÖINTI- TASOLTA +62.0 +56.00 HUOLTO +54.80 IV KÄVELY-YHTEYS YHT. 21 AP +55.00 HUOLTO SÄÄSTÖPANKIN

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +5.60 +5.70 PAIKKARINKATU HUOLTO +5.80 IV SISÄÄNAJO IN +55.0, KÄVELYKATU +50.0 +50.90 HUOLTO +51.60 III +65.5 AJOLUISKA - TASOLTA +6.0 KÄVELY-YHTEYS HUOLTOAJOYHTEYS PINTA-ALAT Tontti 10 7 m² Rakennus yht.

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

136 m 2. 58 m 2. 7 m 2 so1/o

136 m 2. 58 m 2. 7 m 2 so1/o +1.750 oviaukon alareuna + 1.00 06 017 miv 10 11 1 12 14 KONLLINN SVUNPOISTO KLLRISS 2 4 5 6 7 porras 02 PIKOITUSHLLI 17 P + 1,640 ramppi 61 m 2 047 PORRS 046 TK 050 VR. me60/o 04 SIIVOUSKSKUS 045 KYTV

Lisätiedot

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h.

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h. : -0- -0-0 -0- -0- -0- -0- - -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-0 -0-0 -0 Hallitie Urheilutori Kenttämiehentie Uimarintie Mehtimäenaukio Kisapolku Kuntopolku Rautiaisentie Siltakatu Varpusentie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 :7 90 0 7 9 0 : 8 7 0 9 0 0 9 8 8 0 0: 7 0: 8 0 0 :7 0 0:9 9 : 8 09 09 0 09 09 08 07 0 0 0 0 0 9 0 0 0 : 07 9 99 0 8 8 00 0 KAAVAAN A-9 LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkintä

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille.

Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille. Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille. Tonttien varaaminen tontti tulee varata 1.7.2017-30.6.2018 välisenä aikana enintään 2 tonttia/varaaja tonttivaraus on voimassa vain 6 kuukautta,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot