NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET"

Transkriptio

1 T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta yyisin oo pysäöintienttä ei liene täynnä osaan, joten paiaäärän voidaan olettaa riittävän Tarastelussa on huoioitu yös aution raentaisen yhteydessä äyttöön tulevat n 7 pysäöintipaiaa s ityaretin ja risan iertoliittyien liienneäärät lasettiin aalisuussa 6 Mitoitustilanteesi valittiin perjantain iltahuipputunti Kuva erjantain liiennelasennan liienneäärät ajoneuvoa tunnissa iienneäärien lisäys M- laajennusen atatuotosten on arvioitu lisääntyvän huipputunnin aiana noin %:lla eli M:n tontille pyrisi ja sieltä lähtisi ajoneuvoa nyyistä eneän Uuden liienteen suuntautuinen oletetaan jaautuvan saalla tavalla uin nyyisen huipputunnin liienne Meritien iertoliittyässä jaautuu otasutaan Tään uainen suuntautuinen on esitetty oheisessa tauluossa Tauluo Uuden liienteen suuntautuinen etelä länsi itä sisään ulos sisään ulos sisään ulos Tään tilanteen uaiset liienneäärät on esitetty uvassa Siulus y 6 Matti Koinen

2 Kuva M-laajennusen tuotosilla taristettu huipputunnin liienne isäsi on tarastelut toiivuutta uelan esustan liiennesuunnitelan uaisilla vuosien ja arvioiduilla liienneäärillä ennusteet perustuvat liiennesuunnitelassa esitettyihin auertoiiin vuodelle ja, vuodelle Kuva nnuste vuoden huipputunnin liienneääräsi (auerroin,) Kuva nnuste vuoden liienneäärisi (auerroin,) Siulus y 6 Matti Koinen

3 iienteellinen toiivuus iienteen sujuista on arvioitu Syncro/Sitraffic liienteen siulointiohjelistolla Seuraavassa on esitetty liittyien uoritusasteet ja jonopituudet ahdella aistajärjestelyvaihtoehdolla: nyyiset aistat järjestely, jossa raennetaan Meritielle toinen aista eritasoliittyästä M:n suuntaan ääntyville yytilan uoritusasteet yytila lisäaistalla M-uudet liietilat, nyyaista M-uudet liietilat, lisäaista M-uudet liietilat, nyyaista M-uudet liietilat, lisäaista Siulus y 6 Matti Koinen

4 Kuoritusastetarastelu osoittaa, että lisäaistan raentainen sujuvoittaa huoattavasti liiennettä tenin valtatien suunnasta Meritietä tuleville oituu järjestelystä hyötyjä ärjestely on perusteltua toteuttaa Vuodelle ennustetuilla liienneäärillä järjestely ei enää toii Katuvero on ehitettävä seuraavan yenen vuoden aiana niin, että uelaan saapuvalle seä uelasta valtatien suuntaan poistuvalle liienteelle on uitain reittejä uin Meritie isäaistan raentainen eventää M:n iertoliittyää, utta ns risan iertoliittyän välitysyy on täysin äytetty onopituudet yytilanteessa liienne ruuhautuu hetittäin iertoliittyien välillä onoja ertyy yös aiille tulosuunnille onot eivät uitenaan Meritien suunnassa ylety vielä eritasoliittyän läntiseen rappiliittyään onopituudet lasennan uaisilla liienneäärillä Siulus y 6 Matti Koinen

5 M-uudet liietilat, lisäaista iienteen lisäys aattaa jonin verran Meritiehen liittyvien atujen asiijonopituusia Sen sijaan iertoliittyien välillä jonot lyhenevät Selitysenä tähän on se, että osa M:n lisäatoista tulee pisteen suunnalta, jolloin Meritietä idästä tulevat joutuvat väistäään e liiennevirtaa opusi Tarastelun perusteella M:n laajennusen vaiutuset liiennetilanteeseen on varsin vähäiset M:n tavoitettavuutta voidaan erittävästi parantaa raentaalla lisäaista Meritietä idästä tuleville M:n suuntaan ääntyville ärjestely on toiiva noin vuoteen asti, utta sen jäleen Meritie ruuhautuu pahoin, ellei uelaan / uelasta ole uita yhteysiä valtatien suuntaan Siulus y 6 Matti Koinen

6 ' ' KUTSUM 6 V S S VKKK iv iv _ 7 W W veroseinä 7 9 _ 7 9_ 7 W _ 7 6 9_ 77 W +/, W TK _ 7 W SK _ 7 9_ 7 W _ 7 S +7 _ 7 9_ 7 VS VS 9+9 asfaltti U+ VS U9 K K +7 V K U+ 9 K 9 9 9_ 7 7 7_ 7 6 W U+6 9_ 7 W 6 9_ 9_ 76 9_ 7 U9+ VS VS 6 7 9_ U9+/ _ 6/6_ VSb U9+9/ 7, h= +7 VS S-6/7 veroseinä U/ MV VSb +7 9/ nosto pöytä asfaltti asfaltti /7 ST-V U9/ /7 ST-V betoni 9_ 7, h=9 KTKKU U+/+ U+/ VS S U U-V S U 7 7 KUV /7 7 KUV /7 7 M 9_ 7 K- K-6 K 9 79 _ 7 SV-6 SV- SV- SV- SV- 6 7 W K-6 W 9 SV- 7 K-6 9 K-6 V K h= K-6 K-9 6 K-6 9 K-9 K /7 7 KUV 7 K- 6/6 U-V 6/ _ 76 v W KUV /7 7 aide KUV /7 7 VS6 _ 7 KUTSUM 9_ 79 K W T _ 77 SK 6 V v W v aide 9: Kpa :9 : : 6 V : 9 7 V 9 9 : : : :9 7 :6 9 9 : :9 6 V : : 9 7 Z 6 : 9 rp 77 9 bs Meritie :9 : : : UKUV 7,6/ 6 uoraussilta uoraussilta lastauspaia +7 U-V 6/ K 9/, K 9/, 7 +6 lastauspaia uoraussilta biojäte S-6/7 UKUV KU- SM a 7 6 a a a 6a 7a Z 6 a 9a 7 M KTVUUS : : 6 : 6 MTS a 9 a a ST UTKK VÄ KSK, KS MUUT VT UTKSVUS a a 6 6 :6 a 9 6a UTT + TTTT =TTKS+KUV SYÖTTÖUTK =KSTK S =TKUSUUT S =KÄSSMMUT =SVSUTK =TUUTUSUTK 7a 7 a +7 9a TT +7 SKS ' ' rosaori +7 rosaori KÄYT KÄYT 7 6 KKÄYTTÖ UKUTT 9rp : KÄTYSST US 6 SST/M TUKT SST/ STUSTS KYMÄK US rp UT TKT YT U KSK K SÄT h= KT 7 SSKKU VS 9 VS VVM KKUT VW VSa SUUT KK KUKKKU, 9,7,7 7 6 VS VTM W/ T/ VS iv iv tias t:n atolle W/M T/M U+/, U+/, KUYÖÄT U+/ U+/ UTKS +6 ~ USS V-KU V SK- S KKK pl 76 pl a VKKKTT h= MTTSYVYS +/, T VKKKTT KKUTMT KK YM SVÄÄ VK KKUTMT KK YM SVÄÄ VK UUTUTÄKTT h= a KUYÖÄT +7 TTKS h= ' +7 6 UV KSSTST TTYS VS SSSUUKKU VS 9x, TTST 7 V TÄSSSÄ h= paloilnäyttölaite savunpoiston ohjausesus iv-hätäseispainie K 9/, veroseinä UU UUTUS K h= TÄSSSÄ h= ' palounnan hyöäystie KSST SÄT h= US +767 VS7 TTKS +7 US V-säleiö x Y lattiasta v KSMTKK MUUTM KSTU Y KTTUS KT V KSTT UMT VUKK VS VSb VSb h= TSTV 7 SÄKÖK V-säleiö x Y lattiasta KÄYTTÖTV 97 TKTT 77 MT- UUST ÄÄYTTÄMÖ ÄVTTÄSTVT VSS ÄTÄK US UKUS-VSTT ST/ TMÄÄ h= 7 KSU T, SU 7 TUSÄ TUUK +7 S-6/7 S-6/7 9 Kauppa K 6 6, MST VTTT ST VTTT KUVTMST 9 KÄÄYTT KKÄSTT ST UUV KTKST 9 TUTMST K TUSTV teräsprof nosto-ovea varten W/ TUKKV 7 W/M 6 T/M T/ TVKKT 6 7 KÄSTTY VUTSK SVUSKSKUS UUV TUSÄ ÄÄYTT KT VSb SUU S U ÄÄYTT KTKTTÖ KÄYTÄVÄ Keräyspahvi KKUSTVKK ÄT uoltoluuu sivussa UUV UM U TTY Y UU nergiajäte TUSÄ TKS ÄSST h= V-KYMÄKTS V-SST ÄMMKTS h= 7 K- 6/6 UT US 7 STUSTS 9 VKÄSTT UUV STST MÄ-VSÄÄ ' -M- VSb VSb KST T +_ T +_/7 9 SKSKV S U VTKT T W KYMÄ KK U+ TTKS +7 6 TUUK 9 YÖVSTTT US TKTT 6 9_ TKS 9 6 aide V TÄSTMTUKSSS veroseinä TMST TKS 9x9, h= h=7 VS6 VS6 TUT VT STT 7+7_ 7+7_ 9 VST/KT MST v W 7 W W/ W/M T/ T/M TMST aide ST U+ U+ US US VVSTTTU U TKSUT VVSTTTU U TKSUT TT STT ' ' K M S T U V 79 K 6 X=9 Y=6999 X= Y= UMM TYMKT KSUUTM US SSUUTTT ST Y

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö Hyvinään esteetön liiumisympäristö 00 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Esteettömän liiumisen tutimus ja ehittämisohjelma elsa 00-00 Esteetön liiennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iääät

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola

Vuohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus. Heinola uohkallion asemakaava-alue Liikenneselvityksen tarkistus Heinola 2011 uohkallion asemakaava-alue liikenneselvityksen tarkistus 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE J TIEERKKO 3 1.2

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008

Porvoo-Borgå. Porvoon kaupunkiarkeologinen. aupunkiarkeologinen Inventointi. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Päivi Hakanpää 2008 n aupuniareologinen aupuniareologinen Inventointi Lentouva Vallas oy -Borgå Kaupuniareologinen inventointi Päivi Haanpää 00 Museovirasto Raennushistorian osasto PORVOO BORGÅ Kaupuniareologinen inventointi

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Muistio LUONNOS 1 (9) työhön. sen lii- ollutta liitty- män eteläpuolelta SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS. etunimi.

Muistio LUONNOS 1 (9) työhön. sen lii- ollutta liitty- män eteläpuolelta SITO KUOPIOO OY OSOITE KOTIPAIKKA Y-TUNNUS. etunimi. Muistio LUONNOS 19.3.2012 1 (9) Laitilantien aluevaraussuunnitelmaa 1. Lähtökohdatt Verkollisina vaihtoehtoina tutkittiin aiemmassa suunnitteluvaiheessa mukana ollutta nelihaaraliittymää (Laitilantien

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, 21.01.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS 28.6.2006 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman

Lisätiedot

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot