SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET"

Transkriptio

1 SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET Käyttöohje BY:n käyttöselosteet nro 259, 287, 326, 339 j 351 Päivitetty semtu oy - PL KERAVA puh. (09) , fx (09) E-mil:

2 1 SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j TARVIKKEET 1. YLEISTÄ Yleiskuvus Toiminttp 3 2. Mitt, mterilit j tolernssit 3 3. Vlmistus Vlmistustvt Pintkäsittelyt j korroosionesto Vlmistusmerkinnät Ldunvlvont 4 4. Kpsiteetit j sllitut kuormt Mitoitusperite Sllitut kuormt 4 5. Käyttö Käytön rjoitukset Kiinnityslustn vtimukset Kiinnityslustn rudoitus Vinon noston puteräkset Sllittujen kuormien korjus vinoss nostoss Kyljestänoston puteräkset (elementin pystyynnosto) 7 6. Asennus Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Vruskolojen syvyydet f vruskiekoill Reikärutojen muottikiinnityspuvälineet Nostot Asennuksen vlvont Nostonkkurin sennuksen vlvont Nostolenkin sennuksen vlvont Työm-sennukset Nostolenkin sennus nkkuriin Ankkurikolon pikkus sennuksen jälkeen Nostonkkurit 9.1 Käyränkkurit Hylsynkkurit LA 24 Nostonkkurit LAR 30 Nostonkkurit DEMU 1980 Nostonkkurit Nostolenkit 10.1 Vijerinostolenkit Vijerinostolenkit pinelevyllä Täysmetlliset nostolenkit Kolos 1260 vijerinostolenkit Kolos 1240 vijerinostolenkit vinoihin nostoihin Yleisiä mitoitusohjeit Mitoituskuormt Elementin ompino Elementin trtunt muottiin Vinon noston lisäkuorm Kuormn epätsinen jkutuminen Nostminen usemmst kuin khdest pisteestä 26

3 1. YLEISTÄ YLEISKUVAUS SEMTU OY:n nostonkkurit j nostolenkit sisältävät kikki trpeelliset ost j trvikkeet betonielementtien nostmiseen j siirtämiseen elementtitehtll, kuljetuksess sekä elementin sentmisess. Nostonkkurit ovt elementtien betonivluun sennettvi nostonkkureit. Käyttämällä nostonkkureit j nostolenkkejä voidn sm nostolenkkiä käyttää usen kertn eri elementeissä j vältytään perinteisten nostolenkkien ktkisult. Asintuntijoiden suunnittelemt nostonkkurit nopeuttvt j helpottvt elementin sennust j ntvt moni etuj perinteisiin nostotpoihin nähden: Jokiselle nostonkkurille on trkkn määritelty sllittu nostokuorm joll on 4 x vrmuus murtoon nähden j Betoniyhdistyksen käyttöseloste. ( RkMK B4: ) Jokiselle nostonkkurille on om tipuis vijerinen nostolenkki, jok on vrustettu smll kierteellä kuin nkkuri. Nostolenkit eivät näin voi sekntu keskenään j ne voidn siirtää elementistä toiseen. Rd kierre on ns. puolipyöreä metrinen kierre, jok kestää premmin kolhuj j lik kuin normli metrinen kierre, j on siten turvllisempi rtkisu nostonkkureiss. Nostonkkureiden sentminen tehtll on helppo j niille sdn oike j trkk betonipeite nykyisten säilyvyysvtimisten mukisesti. Nostonkkureit on stvn myös ruostumttomin ulkotiloihin jääviin pint-sennuksiin. Työmll perinteisesti tphtuv nostolenkkien ktkisu j pikkminen muuttuu heti sennuksen jälkeen tphtuvksi nostoelimen irrottmiseksi j sennuskolon tulppmiseksi. Rd kierteiseen hylsyyn voidn kiinnittää normlill metrisellä kierteellä. Nostonkkurit voidn siten hyödyntää sennuksen jälkeen myös normlein kiinnitysosin esim. sennustukien kiinnitykseen, kidejohtimien j prvekesrnoiden kiinnittämiseen j kuorielementtien helmliitoksiin.

4 3 1.2 Toiminttp Nostonkkurit nkkuroituvt betoniin omn trtuntpään vull (Käyränkkuri, LA nkkuri, DEMU 1988) ti erillisen nkkurihrjteräksen vull (Hylsynkkuri, RR-FX reikärut). Näiltä elementin pino siirtyy kierrehylsyyn ti reikärutn j sitä kutt nostolenkille ti nostolukolle. Kikki nkkurityypit reikärut lukuun ottmtt vtivt purudoitust jos nostokulm ylittää 25 o sekä myös mikäli niitä käytetään elementtien kääntämiseen. Vinon noston puteräkset koht 5.3.1, kyljestänoston puteräkset koht Nostonkkureiden tyypit: Rd-kierteiset nkkurit: M-kierteiset nostonkkurit: Käyränkkuri DEMU 1988 nostonkkurit Hylsynkkuri Reikärudt: Ltt-nkkurit: LA 24, LA 24/M, RR-FX LAR 24, LAR 24/M j LAR 30 Nostonkkureiden soveltuvuus eri elementtityyppien nostmiseen: Pilrit, Plkit, Väliseinät, Kuorielementit: - Käyränkkurit - Hylsynkkurit Lttelementtien nosto vktsoss: - Ltt-nkkurit LA 24, LA 24/M, LAR 24, LAR 24/M j LAR 30 - Käyränkkurit kyljessä lisäteräksillä tuettun - Hylsynkkurit kyljessä lisäteräksillä tuettun - DEMU 1988 Nostonkkurit Sndwich seinäelementit: - RR-FX Reikärudt 2. Mitt, mterilit j tolernssit Kunkin nkkurin mitt, mterilit j tolernssit ks. kunkin nkkurin om sivu.

5 4 3. Vlmistus 3.1 Vlmistustvt Käyränkkurit: Trtunthrjterästngot leiktn oiken pituuteen j niihin tivutetn käyräos. Kierrehylsyos puristetn tn puristimell hrjteräksen päähän. Hylsynkkurit: Kierrehylsyyn vlmistetn meknisesti reikä nkkuriterästä vrten j sennetn muovinen sisäkorkki hylsyn sisään. LA 24, LA 24/M, LAR 24, LAR 24/M j LAR 30 Ltt-nkkurit: Lttterästrtunt leiktn meknisesti, särmätään j hitstn hylsyyn. DEMU 1980 nostonkkurit: Hylsyos kierretään j puristetn kuusiokolopulttitrtunnn päähän. RR-FX Sndwich-elementin reikärudt: Leikkus j reiät vlmistetn meknisesti levystä leikkmll. 3.2 Pintkäsittelyt j korroosionesto Pintkäsittelyvihtoehdot ktso kunkin nkkurin om sivu. 3.3 Vlmistusmerkinnät Vlmistusmerkinnät ktso kunkin nkkurin om sivu. 3.4 Ldunvlvont Nostonkkureiden ldunvlvonnst vst SFS-Inspect Sertifiointi Oy. 4. Kpsiteetit j sllitut kuormt 4.1 Mitoitusperite Nostonkkureiden sllitut kuormt on määritetty noudtten RkMK B4: ohjeit siten että vrmuuskerroin murtoon nähden on vähintään Sllitut kuormt Yhden nkkurin sllitut kuormt j reunetäisyydet ktso kunkin nkkurin om sivu.

6 5 5. Käyttö 5.1 Käytön rjoitukset Nostonkkureist s nost vin niihin trkoitetuill nostolenkeillä j nostolukoill. Nostonkkureit ei s käyttää nnettuj minimipksuuksi ohuemmiss elementeissä. Nelipistenostoiss toimivien nkkureiden lukumäärä riippuu nostopuvälineistä (puomi, rksit, rksit tsuslevyllä) yleisten peritteiden mukisesti. Käytettäessä nostonkkureit hyvin kylmissä olosuhteiss [lle -25 C] on erikseen vrmistettv vditun vrmuuden svuttminen. 5.2 Kiinnityslustn vtimukset Vdittv betoniluokk on rudoitettu K20 ti rudoittmton K30. Poikkeuksen LAR 30 nkkuri joss on vtimuksen minimirudoitettu betoni, betoniluokk K45-2. Nostonkkureit ei s käyttää kevytbetonielementeissä. 5.3 Kiinnityslustn rudoitus Seinäelementeissä on oltv pielirudoitus j käyränkkureiden knss erikseen esitetyt lisäht. Lttelementeissä on in oltv minimirudoitus Vinon noston puteräkset Kikill nostonkkureill on nkkureihin kohdistuv vinon voimn rsitus hoidettv käyttämällä nkkurin knss vinon noston puterästä. Ain kun nostokulm α on suurempi kuin 25 o on käytettävä tulukon mukist nostonkkurin kierteen hlkisijn mukn vlittv puterästä. Aputeräs tulee kiinnittää nkkurin päähän ns. tyyppilevykkeen vull (hitsminen ei ole sllittu). Tyyppilevyke on muovinen j se sennetn siten että puteräksen kiinnitysväkänen tulee vinon noston suuntiseksi. Tämän jälkeen puteräs npsutetn kiinni väkäseen. Vinon noston puteräkset: Nostonkk. Rd / M Hlk. φ Pituus Ls dbr 12 6 (5) (7) (7) (9) (11) Teräsltu A500HW ti ruostumton B600KA2 ( ) α α α dbr Kun vinon noston puteräksenä käytetään ruostumtont terästä, ei suojbetonipeitettä trvit korroosiosuojukseen, tällöin peite on trpeellinen nkkuroinnin vuoksi. Käytettäessä ruostumtont hrjterästä ympäristörsitusluokiss XS2, XS3, XD2 j XD3 kuuluviss rkenteiss, tulee suunnittelijn ott huomioon jännityskorroosion esiintymismhdollisuus. Muiss rsitusluokiss voidn ruostumttomlle teräkselle (BY50 mukisesti) käyttää trtunnn knnlt riittäviä betonipeitteen rvoj. Pienimmässä ympäristörsitusluokss (X0) suojbetonipeitteen tulee oll vähintään 10mm, lisäksi betonipeitteen nimellisrvo määritettäessä tulee huomioid mittpoikkem, jok on yleensä 10mm. Tällöin suunnitteluss käytettävä suojbetonipeite tulee oll vähintään 20mm. Sille oslle hrjterästä joll ei ole siis vähintään 20mm:n suunniteltu suojbetonipeitettä, ei voi lske trtunt. Kun kierteinen nostonkkuri sennetn sennuskiekoll, on suojbetonipeite vähintään 17mm (RD12). Ainostn rd12 j rd

7 6 16 kierteellä vrustetuill nkkureill suojbetonipeite jää tällöin pikllisesti lle 20mm:n. Kikille nostonkkureille on ll olevss tulukoss nnettu lisäksi hrjterästrtunnn toisen pään sijinti betonin pinnst, jolloin vrmistutn, että teräs s täyden trtunnn, kun teräksen trtuntpituudell on riittävä betonipeite. Käytännössä tämä trkoitt sitä, että käsittelemättömästä hrjteräksestä (esim. A500HW) vlmistettu vinon noston puterästä voidn käyttää vin kun: ) se pint joss kyseinen nkkuri (j teräs) jää esimerkiksi jälkivlun sisään, ti b) kun o rkenteen ympäristörsitusluokk on XC0 ti XC1 j o nkkurin koko RD20 RD36 j o nkkuri on sennettu sennuskiekoll (kts. kohdn 2) tulukko j o nkkurin vruksen koht piktn lstill käytön jälkeen Pint-sennettu nkkuri Upposennettu nkkuri Kierre e1 cv1 e3 >e2 cv2 e4 -koko mm mm mm mm mm mm RD > >50 RD > >50 RD20 14,5 10 >50 24,5 20 >30 RD24 15,5 10 >50 25,5 20 >30 RD30 16,5 10 >50 26,5 20 >30 RD36 22,5 15 >50 32,5 25 >35 Tulukoss cv1 j cv2 trkoittvt vinon noston puteräksen suojbetonipeitteitä tyyppilevykkeen kohdll (pienin rvo). Nostonkkurin pintsennus Nostonkkurin upposennus Sllittujen kuormien korjus vinoss nostoss Nostonkkureiden sllittuj kuormi ei trvitse korjt kun käytetään edellä esitettyjä vinon noston puteräksiä. Mikäli vinon noston puteräksiä ei käytetä kun nostokulm on suurempi kuin 25 o, tulee nkkureiden kpsiteettej korjt nostokulmn mukn seurvsti. Ankkurille LAR30 tulee vinon noston tpuksess trkist leikkuksen j vedon yhteisvikutusehto, kts. koht 9.4.

8 Nostokulm α >40 o 30 o 20 o 0 o Pienennyskerroin 0,6 0,7 0,8 1,0 Nostonkkurille tulevn rsitukseen (sllittu kuorm) tulee tietenkin huomioid vinon noston tuom lisäys, mhdollinen kuormn epätsinen jkutuminen j nelipistenostoiss toimivien nkkureiden lukumäärä yleisten mitoitusperusteiden mukisesti (ks. koht 11. Yleisiä mitoitusohjeit) Kyljestänoston puteräkset (elementin pystyynnosto) Kun nostonkkuri (yleensä käyränkkuri ti hylsynkkuri) sennetn elementin kylkeen elementin pystyyn nostmist ti elementin sennust vrten on sen yhteydessä käytettävä tulukon mukisi lisäteräksiä. Tällöin on myös käytettävä kyseiseen nostoon soveltuvi nostolenkkejä (pinelevyllinen vijerinostolenkki ti täysmetllinen nostolenkki) sekä huomioitv sllitun kuormn pienennys puoleen (50%). Elementin kääntämiseen sllitun kuormn pienennys ei käytännössä vikut kosk nostonkkurit on vlittv siten että kääntämisen jälkeen elementtiä voidn siirtää khdest nkkurist kyljellään. Kun elementin toinen reun lepää käännettäessä muotill niin kuorm on vin puolet lopullisest. Kun nkkurit on vlittu em. peritett noudtten voidn myös sennusnostoss käyttää kylkeen sennettuj nkkureit, kunhn nkkurivoimien tsmiseksi käytetään tsuspuomi. Tällöin tulee myös huomioid nostolenkkien irtikiertämisen vtim til elementin nostopisteiden ympärillä. Ks. koht 11. Yleisiä mitoitusohjeit, 11.6 nostminen usemmst kuin khdest pisteestä. Kyljestänostoss on in lisäksi huomioitv mhdollisten upotuskolojen koko. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Kyljestänoston (pystyynnoston) puteräkset: Nosto nkkuri Rd φ A1 Pos 1 L A1 H A1 min Pos 2 L A1 L A (5) (7) (7) (11) (7) (11) (9) (11) Elementin kääntämisessä j kyljestä nostoss F<0,5Fsll F Teräsltu A500HW ti ruostumton B600KA2 ( ) F<0,5Fsll

9 8 6. Asennus 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet: Tyyppilevyke (muovi) - Aputerästen kiinnittämiseen - Stvn koot M12-M36 - Tilttv erikseen (ei tule nkkurin mukn) Muovinen vruskiekko 2280: - Kiinnitys nulmll puumuottiin - Tekee d 60 mm j 10 mm syvän upotuksen nostonkkurin ympärille - Stvn koot M12 M30 - Ei sovellu käytettäväksi jos nosto tphtuu pinelevyllisellä ti täysmetllisell nostolenkillä Mgneettikiinnike: - Kiinnityspuväline teräsmuottiin - Vruskolo suurenee nkkurin koon mukn j sopii pinelevylliseen ti täysmetlliseen nostolenkkiin - Stvn koot M12 M36 Rd-Vruskiekko (PVC-muovi ti teräs) + kiinnitysruuvi: - Kiinnitys joko nulmll ti ruuvill muotin läpi - Vruskolo suurenee nkkurin koon mukn j sopii pinelevylliseen ti täysmetlliseen nostolenkkiin - Stvn koot M12 M36 Kiinnitys muotin läpi pint-sennuksen: - Läpikiinnityksen pun voidn käyttää knntont kiinnitysruuvi ti kierresovitint - Pienentää muotin läpi menevän kiinnitysruuvin koon pienemmäksi

10 Vruskolojen syvyydet f vruskiekoill Vruksen syvyys on huomioitv trkistettess, että nosto-oslle jää riittävä suojbetonipeite RkMk B4 ympäristörsitusluokkien mukn sekä ylä- että lpinnss. Kierrekoko Muovinen j metllinen Rdvruskiekko Kiinnitysruuvin Rd knnn korkeus Mgneettikiinnikkeen knnn korkeus Muovinen vruskiekko 2280 M12 10,0 8,5 10,5 10,0 M16 10,0 8,5 10,5 10,0 M20 10,0 8,0 10,5 10,0 M24 12,0 10,0 12,5 10,0 M30 12,0 10,0 12,5 10,0 M36 12,0 10,0 12,5 10,0 6.2 Reikärutojen muottikiinnityspuvälineet: Kolomuotit (muovi, kumi j teräs): - Reikärudt kiinnitetään nulmll muottilittn käyttäen kolomuottej - Asett reikärudn utomttisesti oiken kulmn j tekee vruksen nostolukolle

11 Nostot Nostoelimien tyypit: Rd-kierteiset nostolenkit: Vijerinostolenkki Vijerinostolenkki pinelevyllä Täysmetllinen nostolenkki M-kierteiset nostolenkit: Kolos 1260 Vijerinostolenkki Kolos 1240 Vijerinostolenkki vinoihin nostoihin Reikärutojen nostolukot: Nostolukko TPA-R1 Trkemmt mitt- j kpsiteettitiedo1t kunkin nostolenkin omll sivull. Rd-kierteiset nostolenkit sopivt vin smnkierteiseen Rd-nostonkkuriin. Jokinen kierrekoko vst tiettyä kpsiteetti (esim. Rd16 = 1200kg). Eri kokojen tunnistmiseksi ne on merkitty seurvill värikoodeill tunnistetekstien lisäksi: Kierrekoko Rd Sllittu kuormitus F sll / nostolenkki [kn] Tunnisteväri Rd 12 5 Ornssi Rd Puninen Rd Vlen vihreä Rd Hrm Rd Tummn vihreä Rd Sininen Vijerinostolenkeille on ominist se, että ne tipuvt in nostovoimn suuntn. Nosto on kuitenkin suunniteltv siten että nostokulm tvllisill vijerinostolenkeillä on pienempi kuin 45 o. Jos nostokulm on suurempi tulee käyttää ns. vijeriohjimi ti muun tyyppisiä nostoelimiä. Pinelevyllisillä vijerinostolenkeillä j täysmetllisill nostolenkeillä sllittu nostokulm on 90 o. M-kierteiset Kolos vijerinostolenkit sopivt metrisellä kierteellä vrustettuihin DEMU 1980 nostonkkureihin. M-kierteisten nostolenkkien kpsiteetit suorss nostoss ovt smt kuin Rd-kierteisten nostolenkkien. Yli 30 o steen vinoss nostoss on Kolos 1240 vijerinostolenkin kpsiteettej pienennettävä käyttöohjeen mukisesti ks. kohdt j Nostolukot TPA-R1 sopivt kikkiin reikärutoihin esim. sndwich-elementin nostoss RR-FX reikärutn.

12 11 7. Asennuksen vlvont 7.1 Nostonkkurin sennuksen vlvont Ennen elementin vlu trkistetn, että muotiss on oiket nkkuriost j trvittvt nkkurointij purudoitukset sekä että ost on sidottu tukevsti rudoitukseen ti kiinnitetty muottiin. 7.2 Nostolenkin sentmisen vlvont Ennen nostolenkin sentmist poistetn mhdollinen suojtulpp, trkistetn että nkkuriosn kierre on puhds list j jäästä. Oike nostolenkki kierretään kiinni nkkuriin pohjn sti käsivoimin. Käytettäessä pinelevyllisiä ti täysmetllisi nostolenkkejä vrmistutn myös siitä että pinelevy koskett betoni koko pint-lltn. 8. Työm-sennukset 8.1 Nostolenkin sennus nkkuriin Ktso edellinen koht 7.2 Nostolenkin sentmisen vlvont 8.2 Ankkurikolon pikkus sennuksen jälkeen Elementin sennuksen jälkeen nkkurien mhdolliset vruskolot piktn betonoimll ne umpeen elementin pkksrsitusluokk huomioiden. Pikkusbetonin tulee täyttää vdittv suojbetonipksuus jos kyseessä on sähkösinkityt nkkurit. Pikkukseen ulkotiloiss suositelln käytettäväksi ympäristöolosuhteiden vtimukset täyttävää käyttöselostuksell hyväksyttyä korjusmss. Hponkestävällä hylsyllä vrustetut nkkurit voidn jättää pint-sennuksiss pikkmtt, joskin nekin suositelln vähintään tulpttvksi mikäli ne jäävät rkenteess ylöspäin (esim. prvekeltt, nosto yläpinnst). Stvill olevi tulppi ovt: Pieni ulkotulpp, koot M hrmt muovi - pint-sennuksiin - lipn pksuus 1.5 mm Suuri ulkotulpp, koot M12-M36 - hrmt muovi - Rd vruskiekon upotuskolon mukinen hlkisij

13 BY:n Käyttöseloste n:o Käyränkkuri (pitkä) Rd12 Rd36 NOSTOANKKURIT 12 Käyränkkureiss on trtuntn tivutettu normli hrjteräs, johon on puristettu Rd-kierteinen sisäkierrehylsy nostolenkkiä vrten. Käyränkkuri soveltuu pilrien, plkkien, väliseinä- sekä kuorielementtien nostoon sekä prvekelttojen kääntämiseen j nostoon kyljestä. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. Elementin kääntämisessä j kyljestä nostoss F<0,5Fsll F Ht Mterilit j Pintkäsittelyt: Rd-kierrehylsy (S235JR+N) sähkösinkitty j keltpssivoitu ti hponkestävä (1.4571) Hrjteräs must (BSt500S), hponkestävässä hylsyssä bitumimsssuojus Käyränkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/ Ankkuri [kn] e ± 2 Mitt D d s h ± 5 b min Reun- j keskiöetäisyydet b min Pksuus x) d min Ht + (verkko) Elementin min. korkeus H xx) Rd (150) 280 (300) 65 (60) 1+1Τ6(5/5 #150) c+h+f Rd (200) 330 (400) 100 (80) 1+1Τ8(5/5 #150) c+h+f Rd (275) 500 (550) 150 (110) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f Rd (300) 900 (600) 170 (125) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f Rd (350) 1000 (650) 200 (140) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f Rd (400) 1000 (800) 200 (200) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f x) Annettu rkenteellinen min.pksuus: on trkistettv että suojbetonipeitervot täyttävät RkMk B4 mukisen vtimuksen rkenneoslle määritetyssä ympäristörsitusluokss. xx) c=nimellinen suojbetonipeite määräytyy RkMk B4 koht mukn, vruskolon syvyys=f kts. koht 6.1.1, mitt h tulukon mukn lisättynä tolernssill Etäisyys j pksuusvtimukset pätevät rudoittmttomlle K30 betonille, suluiss esitetyt minimirudoitetulle K20 betonille. Pielirutojen lisäksi on käyränkkurin molemmin puolin sennettv tulukon mukiset elementin pksuudest riippuvt ht. Piirustusmerkintä: KA Rd sähkösinkitty, KA Rd H hponkestävä Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi sekä sllittu kntvuus on stnssttu hylsyn kylkeen. Kyljestänostoss on huomioitv mhdollisen upotusvruksen suuruus soveltuvksi pinelevylliselle ti täysmetlliselle nostolenkille. (ks. 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet) Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1, kyljestänoston puteräkset koht 5.3.3

14 BY:n Käyttöseloste n:o 339 NOSTOANKKURIT 9.2 Hylsynkkuri Rd12 Rd36 Hylsynkkuri on Rd-kierteinen sisäkierrehylsy, joss on reikä erillistä nkkurointihrjterästä (pkollinen) vrten. Ankkurointihrjteräs ei kuulu toimitukseen. Soveltuu pilrien, plkkien, väliseinä- j kuorielementtien nostoon, lttmisten rudoitettujen elementtien nostoon sekä prvekelttojen kääntämiseen j nostoon kyljestä. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. Elementin kääntämisessä j kyljestä nostoss 13 F<0,5Fsll F Mterilit j Pintkäsittelyt: (S355J2+N) sähkösinkitty j keltpssivoitu ti hponkestävä (1.4571) Hylsynkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/ nkkuri [kn] h ± 2 D Mitt d s /L s A500HW B600KA2 [ ] e Reun- j keskiöetäisyydet min Ankkuriteräs A500HW ti ruostumton B600KX b min Pksuus x) d min (verkko) Elementin min. korkeus H xx) Rd 12 5, [5] / 220 8, (150) 280(300) 65(60) (5/5 #150) c+220+f Rd 16 10, [9] / , (200) 330(400) 100(80) (5/5 #150) c+300+f Rd 20 21, [11] / , (275) 500(550) 150(110) (6/6 #150) c+420+f Rd 24 22, [11] / , (300) 900(600) 170(125) (6/6 #150) c+465+f Rd 30 33, / , (350) 1000(650) 200(140) (6/6 #150) c+635+f Rd 36 48, / , (400) 1000(800) 200(200) (6/6 #150) c+800+f x) Annettu rkenteellinen min.pksuus: on trkistettv että suojbetonipeitervot täyttävät RkMk B4 mukisen vtimuksen rkenneoslle määritetyssä ympäristörsitusluokss. xx) c=nimellinen suojbetonipeite määräytyy RkMk B4 koht mukn, vruskolon syvyys=f kts. koht (Huom. srkkeess nnettu lukurvo on hrjteräksen j hylsyn yhteiskorkeus sennettun kuvn mukisell tivutusmuodoll) Etäisyys j pksuusvtimukset pätevät rudoittmttomlle K30 betonille, suluiss esitetyt minimirudoitetulle K20 betonille. Piirustusmerkintä: HA Rd sähkösinkitty, HA Rd H hponkestävä Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen sekä hylsyn sisällä olevn muoviseen sisäkorkkiin. Hylsyn kyljessä esitetty kntvuus poikke Suomess sllitust. Kyljestänostoss on huomioitv mhdollisen upotusvruksen suuruus soveltuvksi pinelevylliselle ti täysmetlliselle nostolenkille. (ks. 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet) Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1, kyljestänoston puteräkset koht 5.3.3

15 14 Ankkuriteräksen sentminen: Ankkuriteräs tulee lukit tiuksti piklleen reiän lreunn pinmll hylsyn sisällä olevll muovisell sisäkorkill. Huomioitv erityisesti kun käytetään ruostumtont B600KX hrjterästä, jonk hlkisijt ovt pienempiä. Hylsynkkurin käyttö ohuiss rudoitetuiss ltoiss: Ankkuriteräs tulee sent suojbetonikerros huomioiden lpinnn verkon lle! b>2 b>2 d dmin Minimiverkot Ls ds Hylsynkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/Ankkuri [kn] Sisäkorkki Sisäkorkki Ankkuriteräksen d s Ankkuri- Teräksen L s Minimiverkot mol.pinnoiss B 500K Reun- j min keskiöetäisyydet b min Ltn min.pksuus d min Rd 12 5,8 6 (5) 220 5/5 # Rd 16 10,5 10 (9) 310 5/5 # Rd 20 21,0 12 (11) 430 6/6 # Rd 24 22,1 16 (11) 470 6/6 # Rd 30 33, /8 # Rd 36 48, /8 # Ankkuriteräkset A500HW ti ruostumton B600KX ( ).

16 BY:n Käyttöseloste n:o 287 NOSTOANKKURIT LA 24 Ltt-nkkuri LA 24 Ltt-nkkuriss Rd 24 hylsyssä on trtuntn tivutettu lttteräs, jok riittää trtunnksi ilmn lisäteräksiä. Ltt-nkkurit on trkoitettu ltt-elementtien nostoon yläpinnst, esim. prveke-elementit. LA 24 nkkureiss on pyöristetty Rd24 kierre j inostn nkkurin korkeus voi vihdell. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. b>2 b>2 d Mterilit j Hylsy: (S235JR+N) Sähkösinkitty + keltpssivoitu ti hponkestävä (1.4571) ti ruostumton (1.4301) Pintkäsittelyt: Trtuntltt: (S235JR+N) Sähkösinkitty + keltpssivoitu ti must LA 24 Sllittu kuorm Fsll/ nkkuri [kn] d [m m] b Mitt c e ± 2 h ± 5 Reun- j min keskiö etäisyydet b min x) Pksuus d min x) Mks ymp. rsitusluokk LA 24 23, x0, xc1 LA 24 /M 23, x0, xc1 LAR 24 23, x0, xc1 LAR 24/M 23, x0, xc1 x) Ltn pksuuden minimirvon täyttämä ympäristörsitusluokk 10mm mittpoikkemll (K30-2), kun hylsy on ltn pinnss (vruskolon syvyys f=0mm). Suurempi vruskolon syvyys ti ympäristö-rsitusluokkvtimus (kts. RkMk B4 j By50) on otettv huomioon ltn minimipksuuden rvoss. (Erikoisehdot RkMk B4) Tulukon rvot pätevät rudoittmttomlle K30 betonille. Nostolujuuden olless pienempi kuin K30 tulee nostonkkurin trtuntpään ulottu rudoitusverkon (minimirudoitus) lle. Piirustusmerkintä: LA 24, LA 24/M ti LAR 24 (= hponkestävä ti ruostumton hylsy) Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen. Hylsyn kyljessä esitetty kntvuus poikke Suomess sllitust. Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1

17 16 BY:n Käyttöseloste n:o 351 NOSTOANKKURIT 9.4 LAR 30 Ltt-nkkuri LAR 30 Ltt-nkkuriss Rd 30 hylsyssä on trtuntn tivutettu lttteräs, jok riittää trtunnksi ilmn lisäteräksiä. LAR 30 on trkoitettu ltt-elementtien nostoon yläpinnst, esim. prveke-elementit. LAR 30 nkkureiss on pyöristetty Rd30 kierre. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. Ltn betoniluokn tulee oll K45-2 (prvekeltt). Ltn yläpinnn rudoitus minimissään T8#150, ti RkMk B4 mukinen ltn minimirudoitus. b>2 b>2 d Mterilit: Hylsy: ruostumton (1.4301), Trtuntltt: (S355J2+N) Pintkäsittelyt: Hylsyn pohj on käsitelty Terosinill. Ei muit pintkäsittelyjä. All olevien tulukoiden rvot pätevät minimirudoitetulle K45-2 betonille. (Yläpinnn rudoitus minimissään T8#150 (A500HW ti B500K), ti RkMk B4 mukinen ltn minimirudoitus) Sllittu pystykuorm Fsll/ Ankkuri [kn] (* Sllittu leikkusvoim Vsll/ Ankkuri [kn] (* d b Mitt c e ± 2 h ± 5 Reun- min j keskiö etäisyydet b min x) Pksuus d min x) Mks ymp. rsitusluokk LAR 30 40,0 40, XS3,XD3 (100v) x) Ankkurille jäävä betonipeite ltn lpinnss riittää rsitusluokn XS3, XD3 vtimuksiin kun: 1) ltn betoni >K45-2, 2)ltn pksuus >200mm, 3) sennuksen mittpoikkem <10mm j 4) hylsy on ltn yläpinnn knss tsn. 100 vuoden käyttöiän svuttmiseksi hylsy tulee esimerkiksi betonoid hylsyn pohjn suojmiseksi. (* HUOM. Pysty- j leikkusvoimn vikuttess yhtäikisesti, on LAR30 nkkurille trkistettv seurv yhteisvikutusehto (käytännössä kun α 11 ): F V F V + 1,2; 1,0; 1,0 Fsll Vsll Fsll Vsll All olevn tulukkoon on lskettu suurin sllittu pystykuorm j leikkusvoim nostokulmn mukn, kun veto- j leikkusvoim vikutt yhtäikisesti. Arvot on lskettu johten em. 1,2 * Fsll 1,2* Vsll kvoist: Fα 11 = 40* kn j Vα 11 = 40* kn, missä α=nostokulm (1 + tnα) 1 (1 + ) tnα

18 17 α F α 11 [kn] 39,6 37,8 35,2 32,7 30,4 28,2 26, ,9 19,8 17,6 V α 11 [kn] 8,4 10,1 12,8 15,3 17,6 19,8 21, ,1 28,2 30,4 Piirustusmerkintä: LAR30 (= ruostumton hylsy) Vinon noston puteräkset ks. koht Ankkurin sennus vluun:

19 BY:n Käyttöseloste n:o 326 NOSTOANKKURIT 9.5 DEMU 1988 Nostonkkuri M12 M24 Demu 1988 nostonkkuriss on trtuntn kuusiopultti, johon on kierretty sisäkierrehylsy nostolenkkiä vrten. Hylsy on vrmistettu tunnistepuristuksell, jok smll tekee hylsystä kiinteän. Demu 1988 soveltuu prhiten lttelementtien nostoon yläpinnst. Tässä nkkuriss on normli metrinen kierre, johon soveltuvt Kolos 1240 j Kolos 1260 vijerinostolenkit. d b>2 b>2 18 Mterilit j Pintkäsittelyt: Trtuntpultti 8.8 käsittelemätön Kierrehylsy (S235JR+N) keltpssivoitu, kuumsinkitty ti hponkestävä (1.4571) (= sähkösinkitty) DEMU 1988 Sllittu kuorm Fsll/nkkuri [kn] L ± 4 Mitt d nom l b Reun- min j keskiö etäisyydet b min Pksuus d min x) Mks ymp. rsitusluokk M12x100 4, , x0, xc1 M16x140 8, , x0, xc1 M20x180 14, , x0, xc1 M24x200 22, , x0, xc1 x) Ltn pksuuden minimirvon täyttämä ympäristörsitusluokk 10mm mittpoikkemll (K30-2), kun hylsy on ltn pinnss (vruskolon syvyys f=0mm). Suurempi vruskolon syvyys ti ympäristö-rsitusluokkvtimus (kts. RkMk B4 j By50) on otettv huomioon ltn minimipksuuden rvoss. (Erikoisehdot RkMk B4) Tulukon rvot pätevät rudoittmttomlle K30 betonille. Nostolujuuden olless pienempi kuin K30 tulee nostonkkurin trtuntpään ulottu rudoitusverkon (minimirudoitus) lle. Piirustusmerkintä: Demu 1988 M d x l zkp sähkösinkitty Demu 1988 M d x l zk kuumsinkitty Demu 1988 M d x l H hponkestävä d = kierteen hlkisij, l = nkkurin pituus Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen. Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1

20 19 NOSTOELIMET VAIJERINOSTOLENKIT 10.1 Vijerinostolenkit Rd12 Rd36 Kikkiin Rd-kierteisiin nostonkkureihin kun nostokulm on mx. 45 o. Vijerinostolenkit voidn liittää kikkiin Rd-kierteillä vrustettuihin nostonkkureihin. Nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk. Suurin sllittu nostokulm ilmn puvälineitä on 45 o. Jos nostokulm on suurempi kuin edellä minittu, on käytettävä erillisiä vijeriohjimi, pinelevyllisiä nostolenkkejä ti täysmetllisi kääntyviä nostolenkkejä. Vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss. Vijerinostolenkkien kunto on trkistettv säännöllisin välijoin. DIN 3088 normin mukn vijerilenkki on poistettv käytöstä seurviss tpuksiss jos jokin seurvist vurioist on hvittu: - 4 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 3 x vijerin hlkisij - 6 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 6 x vijerin hlkisij - 16 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 30 x vijerin hlkisij - punosmurtum, puristuksen iheuttm muodonmuutos - mutklle tipuneit kohti ti pullistumi - kierrevurioit vijeri-istukss - huomttvi kulumi, korroosiojälkiä, muit huomttvi vurioit α>45 o Nostolenkki Rd Sllittu kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt h e Rd Rd Rd Rd Rd Rd l

21 NOSTOELIMET 20 VAIJERINOSTOLENKIT PAINELEVYLLÄ 10.2 Vijerinostolenkit pinelevyllä Rd12 Rd36 Kikkiin Rd-kierteisiin nostonkkureihin kun nostokulm on mx. 90 o. Pinelevyllä vrustetut nostolenkit mhdollistvt nostot lenkin täydellä kpsiteetill myös yhdensuuntisesti nostopintn nähden (vrt. kyljestä noston puteräkset koht 5.3.2). Nostoelin soveltuu sellisenn elementin pystyyn nostoon muotist sekä elementtien kääntämiseen. Pinelevy välittää vinost nostost iheutuvt rsitukset suorn betonille kierrehylsyä säästäen. Pinelevylliseen nostolenkkiin pätevät smt DIN 3088 normin trkstusohjeet kuin tvllisille vijerinostolenkeille. Mikäli pinelevyllisen nostolenkin knss nostonkkuri on upotettu betoniin, on huolehdittv että upotusvrus on riittävän suuri. Pinelevyn tulee nostoss koskett betoni koko pint-lltn eikä se s jäädä kntmn upotuksen reunoilt. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Pinelevyllinen nostolenkki on kierrettävä nostonkkuriin kierreosn pohjn sti j vijerilenkki setettv nostokulmn nähden siten että pinelevyä kiertävä voim kiristää nostolenkkiä nostonkkuriss (kiertää myötäpäivään, eikä v). Kierretpille tivutust! Nostolenkki Rd Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt b e g h Rd Rd Rd Rd Rd Rd f Ei kierry trpeeksi syvään!

22 NOSTOELIMET 21 TÄYSMETALLISET NOSTOLENKIT 10.3 Täysmetlliset nostolenkit Rd12 Rd36 Kikkiin Rd-kierteisiin nostonkkureihin kun nostokulm on mx 90 o. Trkoitettu ensisijisesti tehdskäyttöön. Täysmetlliset nostolenkit mhdollistvt nostot lenkin täydellä kpsiteetill myös yhdensuuntisesti nostopintn nähden (vrt. kyljestänoston puteräkset koht ). Nostoelin soveltuu sellisenn elementin pystyyn nostoon muotist sekä elementtien kääntämiseen. Pinelevy välittää vinost nostost iheutuvt rsitukset suorn betonille kierrehylsyä säästäen. Mikäli täysmetllisen nostolenkin knss nostonkkuri on upotettu betoniin, on huolehdittv että upotusvrus on riittävän suuri. Pinelevyn tulee nostoss koskett betoni koko pint-lltn eikä se s jäädä kntmn upotuksen reunoilt. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Täysmetllinen nostolenkki on kierrettävä nostonkkuriin kierreosn pohjn sti. Vrsininen nostolenkki pääsee vpsti kiertymään oiken nostosentoon ilmn erityistoimi. Täysmetllinen Nostolenkki Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt Rd b e g h Rd Rd Rd Rd Rd Rd

23 NOSTOELIMET 22 VAIJERINOSTOLENKIT 10.4 Kolos 1260 Vijerinostolenkit M12 M36 M-kierteisiin Demu 1980 nostonkkureihin kun nostokulm on mx. 45 o. Kolos 1260 Vijerinostolenkit voidn liittää kikkiin normlill metrisellä kierteillä vrustettuhin Demu 1980 nostonkkureihin. Nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk. Suurin sllittu nostokulm ilmn puvälineitä on 45 o. Jos nostokulm on suurempi kuin edellä minittu on käytettävä erillisiä vijeriohjimi ti Kolos 1240 vijerinostolenkkejä. Vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss. Vijerinostolenkkien kunto on trkistettv säännöllisin välijoin. DIN 3088 normin mukn vijerilenkki on poistettv käytöstä seurviss tpuksiss jos jokin seurvist vurioist on hvittu: - 4 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 3 x vijerin hlkisij - 6 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 6 x vijerin hlkisij - 16 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 30 x vijerin hlkisij - punosmurtum, puristuksen iheuttm muodonmuutos - mutklle tipuneit kohti ti pullistumi - kierrevurioit vijeri-istukss - huomttvi kulumi, korroosiojälkiä, muit huomttvi vurioit α>45 o Kolos 1260 Nostolenkki Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt h M M M M M M e

24 23 NOSTOELIMET VAIJERINOSTOLENKIT kulmiks 10.5 Kolos 1240 j Kolos 1245 Vijerinostolenkit M12 M36 M-kierteisiin Demu 1980 nostonkkureihin kun nostokulm on mx 90 o. Kolos 1240 j Kolos 1245 Vijerinostolenkit voidn liittää kikkiin normlill metrisellä kierteillä vrustettuihin Demu 1980 nostonkkureihin. Nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk. Suurin sllittu nostokulm ilmn puvälineitä on 90 o. Kuitenkin jos nostokulm on suurempi kuin 30 o tulee nostolenkille sllittu kuorm vähentää oheisen tulukon mukisesti. Vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss. Kolos 1240 j Kolos 1245 vijerinostolenkkeihin pätevät smt DIN 3088 normin trkstusohjeet kuin tvllisille vijerinostolenkeille. Kolos 1240 ti Kolos 1245 Nostolenkit Nostokulmst iheutuvt sllitun kuormn korjuskertoimet 0 o < α < 30 o 1,00 30 o < α < 45 o 0,75 45 o < α < 60 o 0,65 60 o < α < 90 o 0,50 Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt h g Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M e Kolos 1245 M *) Kolos 1245 M *) Kolos 1245 M *) *) Nostonkkurin sllitun kuorm-rvon olless pienempi (esim. Demu 1988 nkkureill) tulee nostot suunnitell nostonkkurin rvojen mukn.

25 Yleisiä mitoitusohjeit Mitoituskuormn lskeminen 11.1 Mitoituskuormt: Nostonkkurin mitoituskuormn tulee huomioid seurvt rsitukset: - elementin pino - tuoreen betonin j muottipinnn välinen imuvoim - vinon noston iheuttm lisäkuorm 11.2 Elementin ompino: Normlin rudoitetun betonin tilvuuspino γ = 25 kn/m 3. Elementin ompino G sdn seurvll kvll G = γ x elementin tilvuus 11.3 Elementin trtunt muottiin: Elementin trttuminen muottiin stt lisätä nostoelimiin kohdistuv voim. Trttuminen johtuu joko lipineest, jonk iheutt ilmreikien riittämättömyys ti trtunt muotin seinämiin joit ei ole riittävän hyvin käsitelty irrotusineell. Trtuntvoimn ohjervot yleisimmille muottipinnoille Öljytty teräsmuotti q = 1 kn/m 2 Sileä puumuotti q = 2 kn/m 2 Krke puumuotti q = 3 kn/m 2 Trtuntvoim H sdn seurvll kvll H = q x elementin trtuntpint-l Kuvioiduss muottipinnss voi trtuntvoim ksv kuvioinnist riippuen jop 2-kertiseksi elementin pinoon nähden. Mitoituskuormn lskent: Vg = F + H

26 Vinon noston iheuttm lisäkuorm: Nostettess elementtiä ilmn tsusplkki (puomi) kohdistuu nostoelimiin vino vetorsitus. Nostoelimiin kohdistuv rsitus ksv hr- j nostokulmn ksvess. Hrkulm on nostorksien välinen kulm β j nostokulm on nostorksin j pystysuorn välinen kulm. Nostoelimeen vikuttv voim lsketn kvst: F = V cos(β/2) Symmetriselle tpukselle on voimss kv: G F = 2 x cos(β/2) Muuttmll 1 / cos(β/2) vkioksi z seurvn tulukon mukn eri hrkulmn β rvoill: β 0 o 15 o 30 o 45 o 60 o 75 o 90 o 105 o 120 o z 1,00 1,01 1,04 1,08 1,16 1,26 1,41 1,64 2,00 Sdn vinon noston lisäkuorm huomioitu seurvn kvn mukn: F = z x V Nostokulmn suositeltvt mksimirvo on 90 o j sllittu mksimirvo 120 o. Hrkulmn ylittäessä 90 o, on siitä oltv tieto nostoelinten mitoitus- j sennusviheess.

27 Kuormn epätsinen jkutuminen: Kuorm jkutuu epätsisesti mikäli nostoelimet eivät sijitse symmetrisesti elementin pinopisteen suhteen. Nostoplkki (puomi) käytettäessä nostoelimet voivt sijit epäsymmetrisesti pinopisteen suhteen j elementti nousee suorss kunhn nostokorvke sijitsee pinopistekselill. Voimsuureet lsketn tällöin kvoill: Vg F = G x b + b Fb = G x + b G 11.6 Nostminen usemmst kuin khdest pisteestä: Mikäli elementin nostminen tphtuu usemmst kuin khdest pisteestä yhtä ik on huomioitv toimivien nostoelinten määrä seurvsti Vg Vg Vg α β α β α 2 toimiv nostoelintä 4 toimiv nostoelintä 3 toimiv nostoelintä Vg Vg Vg Vg α α α=0 α Kikiss 4 toimiv nostoelintä

BY 5B-EC2 no 30 LAATTA- JA DEMU 1988 PULTTIANKKURIT KÄYTTÖOHJE

BY 5B-EC2 no 30 LAATTA- JA DEMU 1988 PULTTIANKKURIT KÄYTTÖOHJE BY 5B-EC2 no 30 LAATTA- JA DEMU 1988 PULTTIANKKURIT KÄYTTÖOHJE 28.09.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTATAPA... 2 1.1. Laatta-ankkurit... 2 1.2. Demu 1988 pulttiankkurit... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA PINTAKÄSITTELYT...

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

PLA NOSTOANKKURI Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 292 väli 6 05/2008

PLA NOSTOANKKURI Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 292 väli 6 05/2008 PLA NOSTOANKKURI Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 292 väli 6 05/2008 1. TOIMINTATAPA...3 2. MITAT JA MATERIAALIT...4 3. VALMISTUS...4 3.1 Valmistustapa... 4 3.2 Laadunvalvonta... 4 4. KAPASITEETIT...4

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

LKM Asennuskanavat, teräs

LKM Asennuskanavat, teräs LKM Asennusknvt, teräs LKM. Luotettv kpelien j johtojen suoj. Teräksisillä sennusknvill LKM on kksi käyttöluett. Kestäviä LKMsennusknvi käytetään koneiden j litteistojen yhteydessä kpelien j johtojen sennukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HBS nostoankkuri PÄIVITETTY HBS-nostoankkurit. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0

KÄYTTÖOHJE HBS nostoankkuri PÄIVITETTY HBS-nostoankkurit. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 HBS-nostoankkurit oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 1.1. YLEISKUVAUS... 2 1.2. TOIMINTATAPA... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA TOLERANSSIT... 2 2.1. HBS-ANKKURI SÄHKÖSINKITYLLÄ

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

NOSTO-OSAT RR, RRPr, PLA, PNLF

NOSTO-OSAT RR, RRPr, PLA, PNLF NOSTO-OSAT RR, RRPr, PLA, PNLF Betoniyhdistyksen käyttöselosteet nro 182, 217, 233 Korvaa esitteen 6/2006 Väli 6, 3/2007 NOSTO-OSIEN ETUJA RR suuri tyyppivalikoima muottiin kiinnitykset ilman läpivientejä

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 364 Pintos Oy PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje 19.2.2013 Pintos Oy Pysäkintie 12 27510 EURA puh. 02-83 85 200 fax. 02-86 51 755 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje HFS-valuankkurit Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin Versio: FI 4/2014 Laskentanormi: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 52 Tekninen käyttöohje Valuankkuri Valuankkuri

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro VEMO 995-G VEMO 1140 VEMO 1036-G VEMO 1130 08.12.2015 Sivu 1/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 R-NOSTOANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 R-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...4 2.2 R-nostoankkureiden

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE

LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE Liittyy BY 5 B käyttöselosteeseen n:o 312 Mitoitus ja käyttöohje revisioitu 29.06.2009 SJ REV C 1. Metalliosan toimintatapa Lankarakenne valuankkuri

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että Anlyysi Hrjoituksi lukuihin 3 / Kevät 5. Ann sellinen välillä ], [ jtkuv j rjoitettu funktio f, että () sup A m A j inf A min A, (b) sup A m A j inf A = min A, (c) sup A = m A j inf A min A, (d) sup A

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

T-KANTA NOSTOANKKURIJÄRJESTELMÄ

T-KANTA NOSTOANKKURIJÄRJESTELMÄ BY-Käyttöseloste 5 B-EC 2 Nro3 T-KANTA NOSTOANKKURIJÄRJESTELMÄ oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1. YLEISKUVAUS... 4 1.1. TOIMINTATAPA... 4 2. YLEISTÄ... 6 2.1. YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44,

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44, Pyrmidi 3 Geometri tehtävien rtkisut sivu 08 60 Olkoon tuntemton kteetti j tuntemttomt kulmt j β Rtkistn kulmt. 8,4 cos 8,4 cos 45,579... 46 β 90 60 4 Rtkistn vrjon pituus 3 44,470... 44 Rtkistn kteetti.

Lisätiedot

KK nostoankkurijärjestelmä

KK nostoankkurijärjestelmä KK nostoankkurijärjestelmä 10/2009, korvaa 7/2008 by käyttöseloste EC2-5 KK nostoankkurijärjestelmä 1. Yleistä KK nostoankkuri Kuva 2 : Mitat KK (saksaksi Kugelkopf, kuulapää) ankkuria voidaan käyttää

Lisätiedot

JENKA Nostoankkurit. Versio: fi 6/2011 Laskentanormit: EC+NA

JENKA Nostoankkurit. Versio: fi 6/2011 Laskentanormit: EC+NA JENKA Nostoankkurit Versio: fi 6/2011 Laskentanormit: EC+NA SISÄLLYSLUETTELO Versio: fi 6/2011 1. Yleistä... 4 2. Ankkurit...4 2.1 Materiaalit, merkinnät, mitat ja kestävyydet 5 2.2 Käytön suunnittelu

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L )

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L ) 76638A Termofysiikk Hrjoitus no. 6, rtkisut syyslukukusi 014) 1. Trkstelln L:n pituist nuh, jonk termodynmiikn perusreltio on de = d Q + d W = T ds + F dl, 1) missä F on voim, joll nuh venytetään reversiibelisti

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2.

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2. Mtemtiikk III 0600 Kurssi / Differetili- j itegrlilske jtkokurssi Tee 7 tehtävää ) Määritä lim ( ) ) + b) Määritä vkio site, että luseke ( ) + + ( )( ) ( + + ) + + + + + lim + lim lim (p) o jtkuv myös

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT

DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT Liittyy Suomen Betoniyhdistyksen r.y. Betonirakenteiden kuormia siirtävien metalliosien käyttöselosteeseen Käyttöseloste n:o 382 pintos Pintos Oy Pysäkintie

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1 5 Integrli 5.1 Määritelmä j ominisuudet Olkoon f : [, b] R jtkuv. Muodostetn välin [, b] jko = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b j siihen liittyvä yläsumm S = n M k (x k x k 1 ), M k = mx{f(x) x k 1 x x k },

Lisätiedot

A-A B-B RAK D24 L= 1400 D24 L= TARTUNNAT PILARILLE PIIRUSTUKSEN RAK-654 MUKAAN 1:10 1:10 1:10

A-A B-B RAK D24 L= 1400 D24 L= TARTUNNAT PILARILLE PIIRUSTUKSEN RAK-654 MUKAAN 1:10 1:10 1:10 LIITE 5 TY Rudoitteiden tivutustyypit O Hkteräs = ulkopuolinen säde Rudoitusmitt noudttvt terästen ulkopint 99830 102 +99.815 99830 275 D24 L= 1400 D24 L= 1400 MTERILI- J TRVIKELUETTELO P-24 PILRI 0.28x0.28x3.22

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 26 Kierros 3, 25. 29. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

359,(alv 24 % 445,16)

359,(alv 24 % 445,16) Trjoukset ovt voimss 8.9. 3.10.2014 ti niin kun kuin tvr riittää. T Y Ö K A L U T, T A R V I K K E E T J A H E N K I L Ö N S U O J A I M E T S Y K S Y 2 0 1 4 t Eduise set k u o j r t syys t! i S L O TO

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25

DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25 DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25 07.11.2016 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Jatkoksen toimintatapa 2. JATKOSOSAT JA MATERIAALIT 2.1 Betoniterästangot

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET Vivton, trkk j oikein mitoitettu Etsitkö 2D ti 3D tivutettu putke? Käytä hyödyksi Q-rilingin räätälöityä putken tivutus plvelu j jätä tivutus meidän tehtäväksemme!

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus ekninen tuote-esite EVC4A-SZ Jännitesäätöinen toimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim 500 N Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjus: jännitesäätöinen DC (0) 0.5 V...0 V Nimellisiskunpituus 40 mm Ajoik

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 22. syyskuuta 2016 lusekkeet, lusekkeet, TIEA241 Automtit j kieliopit, syksy 2016 Antti-Juhni Kijnho lusekkeet j smuus TIETOTEKNIIKAN LAITOS 22. syyskuut 2016 Sisällys lusekkeet, lusekkeet lusekkeet j smuus j smuus lusekkeet

Lisätiedot

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0.

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0. Mtemtiikn j tilstotieteen litos Osittisdifferentiliyhtälöt Kevät 21 Hrjoitus 9 Rtkisuj Jussi Mrtin 1. Osoit, että Lplce-yhtälö pllokoordinteiss on 2 u 1 r 2 2 u r r 1 r 2 sin θ u 1 2 u sin θ θ θ r 2 sin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2016, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

missä t on matkaan raosta varjostimelle kuluva aika. Jos suihkun elektronien liikemäärä x- sunnassa on p x,on min y0min 0min

missä t on matkaan raosta varjostimelle kuluva aika. Jos suihkun elektronien liikemäärä x- sunnassa on p x,on min y0min 0min S-11446 Fysiikk IV (Sf), I Välikoe 154 1 Elektronisuihku, joss elektronien noeus on v, suu kohtisuorsti rkoon, jonk leveys on d Ron läi kuljettun elektronit osuvt etäisyydellä D olevn vrjostimeen Mikä

Lisätiedot

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT Lyhyt mtemtiikk YO-vlmennus 8. mliskuut 00 LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE RATKAISUT. Trkstelln yhtälöpri, polynomin sievennöstä j lusekkeeseen sijoittmist. ) Rtkistn jälkimmäisestä yhtälöstä x, jolle

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

Ruuvitaltat, ruuvauskärjet ja tarvikkeet

Ruuvitaltat, ruuvauskärjet ja tarvikkeet Helsinki 0609 Ruuvitltt, ruuvuskärjet j trvikkeet Mlminkri 12 00700 Helsinki Postios. PL 115 00701 Helsinki p. (09) 350 11, fx (09) 350 1202 sähköposti: koivunen@koivunen.fi www.koivunen.fi Ruuvitltt,

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A 3.5 Kosiniluse Jos kolmiost tunnetn kksi sivu j näien välinen kulm, sinilusett on sngen vike sovelt kolmion rtkisemiseen. Luse on työklun vuton myös kolmion kulmien rtkisemiseen tpuksess, jolloin kolmion

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä TITAN Megashore -tuentajärjestelmä Ischebeck TITAN -alumiinituki Koko 6 Alumiinitukia on kolmea eri kokoa, joissa pystysuunnassa kulkeva ura mahdollistaa kehien kiinnittämisen nopeasti ja turvallisesti

Lisätiedot

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

Termoelementit ja Pt100-anturit Varastomallit

Termoelementit ja Pt100-anturit Varastomallit YLEISTÄ Termoelementtejä valmistetaan eri vakiotyyppejä. Valintaan vaikuttaa mittauskohde, lämpötila-alue, sijoitus, mittatarkkuus jne. Yleisimmät ovat NiCrNi ja FeCuNI termoelementeissä, sekä PT100-vastusantureissa.

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan

Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan Voimakuvioita kirja Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan Kirja lattialla Kirja, jota painetaan kepillä Kirja, jota painetaan seinään Kirja,

Lisätiedot

AUTOMAATTIEN SYNKRONISAATIOSTA

AUTOMAATTIEN SYNKRONISAATIOSTA AUTOMAATTIEN SYNKRONISAATIOSTA John Kopr Pro grdu -tutkielm Huhtikuu 015 MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO Mtemtiikn j tilstotieteen litos KOPRA, JOHAN: Automttien synkronistiost

Lisätiedot

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus

Rekursioyhtälön ratkaisutapa #1: iteratiivinen korvaus NodeCount(v /* lskee solmun v lipuun solmujen lukumäärän */ if solmu v on null return 0 else return + NodeCount(v.left + NodeCount(v.right Rekursio: lgoritmi kutsuu itseään Usein hjot j hllitse -perite:

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijäoikeude hltij vuo 2015, 3M Compy Kikki oikeudet pidätetää. Tämä tiedo kopioimie j/ti ltmie o sllittu iost 3M tuotteide käyttämistä vrte, mikäli (1) tiedot o kopioitu kokoisuudess

Lisätiedot