SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET"

Transkriptio

1 SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET Käyttöohje BY:n käyttöselosteet nro 259, 287, 326, 339 j 351 Päivitetty semtu oy - PL KERAVA puh. (09) , fx (09) E-mil:

2 1 SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j TARVIKKEET 1. YLEISTÄ Yleiskuvus Toiminttp 3 2. Mitt, mterilit j tolernssit 3 3. Vlmistus Vlmistustvt Pintkäsittelyt j korroosionesto Vlmistusmerkinnät Ldunvlvont 4 4. Kpsiteetit j sllitut kuormt Mitoitusperite Sllitut kuormt 4 5. Käyttö Käytön rjoitukset Kiinnityslustn vtimukset Kiinnityslustn rudoitus Vinon noston puteräkset Sllittujen kuormien korjus vinoss nostoss Kyljestänoston puteräkset (elementin pystyynnosto) 7 6. Asennus Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Vruskolojen syvyydet f vruskiekoill Reikärutojen muottikiinnityspuvälineet Nostot Asennuksen vlvont Nostonkkurin sennuksen vlvont Nostolenkin sennuksen vlvont Työm-sennukset Nostolenkin sennus nkkuriin Ankkurikolon pikkus sennuksen jälkeen Nostonkkurit 9.1 Käyränkkurit Hylsynkkurit LA 24 Nostonkkurit LAR 30 Nostonkkurit DEMU 1980 Nostonkkurit Nostolenkit 10.1 Vijerinostolenkit Vijerinostolenkit pinelevyllä Täysmetlliset nostolenkit Kolos 1260 vijerinostolenkit Kolos 1240 vijerinostolenkit vinoihin nostoihin Yleisiä mitoitusohjeit Mitoituskuormt Elementin ompino Elementin trtunt muottiin Vinon noston lisäkuorm Kuormn epätsinen jkutuminen Nostminen usemmst kuin khdest pisteestä 26

3 1. YLEISTÄ YLEISKUVAUS SEMTU OY:n nostonkkurit j nostolenkit sisältävät kikki trpeelliset ost j trvikkeet betonielementtien nostmiseen j siirtämiseen elementtitehtll, kuljetuksess sekä elementin sentmisess. Nostonkkurit ovt elementtien betonivluun sennettvi nostonkkureit. Käyttämällä nostonkkureit j nostolenkkejä voidn sm nostolenkkiä käyttää usen kertn eri elementeissä j vältytään perinteisten nostolenkkien ktkisult. Asintuntijoiden suunnittelemt nostonkkurit nopeuttvt j helpottvt elementin sennust j ntvt moni etuj perinteisiin nostotpoihin nähden: Jokiselle nostonkkurille on trkkn määritelty sllittu nostokuorm joll on 4 x vrmuus murtoon nähden j Betoniyhdistyksen käyttöseloste. ( RkMK B4: ) Jokiselle nostonkkurille on om tipuis vijerinen nostolenkki, jok on vrustettu smll kierteellä kuin nkkuri. Nostolenkit eivät näin voi sekntu keskenään j ne voidn siirtää elementistä toiseen. Rd kierre on ns. puolipyöreä metrinen kierre, jok kestää premmin kolhuj j lik kuin normli metrinen kierre, j on siten turvllisempi rtkisu nostonkkureiss. Nostonkkureiden sentminen tehtll on helppo j niille sdn oike j trkk betonipeite nykyisten säilyvyysvtimisten mukisesti. Nostonkkureit on stvn myös ruostumttomin ulkotiloihin jääviin pint-sennuksiin. Työmll perinteisesti tphtuv nostolenkkien ktkisu j pikkminen muuttuu heti sennuksen jälkeen tphtuvksi nostoelimen irrottmiseksi j sennuskolon tulppmiseksi. Rd kierteiseen hylsyyn voidn kiinnittää normlill metrisellä kierteellä. Nostonkkurit voidn siten hyödyntää sennuksen jälkeen myös normlein kiinnitysosin esim. sennustukien kiinnitykseen, kidejohtimien j prvekesrnoiden kiinnittämiseen j kuorielementtien helmliitoksiin.

4 3 1.2 Toiminttp Nostonkkurit nkkuroituvt betoniin omn trtuntpään vull (Käyränkkuri, LA nkkuri, DEMU 1988) ti erillisen nkkurihrjteräksen vull (Hylsynkkuri, RR-FX reikärut). Näiltä elementin pino siirtyy kierrehylsyyn ti reikärutn j sitä kutt nostolenkille ti nostolukolle. Kikki nkkurityypit reikärut lukuun ottmtt vtivt purudoitust jos nostokulm ylittää 25 o sekä myös mikäli niitä käytetään elementtien kääntämiseen. Vinon noston puteräkset koht 5.3.1, kyljestänoston puteräkset koht Nostonkkureiden tyypit: Rd-kierteiset nkkurit: M-kierteiset nostonkkurit: Käyränkkuri DEMU 1988 nostonkkurit Hylsynkkuri Reikärudt: Ltt-nkkurit: LA 24, LA 24/M, RR-FX LAR 24, LAR 24/M j LAR 30 Nostonkkureiden soveltuvuus eri elementtityyppien nostmiseen: Pilrit, Plkit, Väliseinät, Kuorielementit: - Käyränkkurit - Hylsynkkurit Lttelementtien nosto vktsoss: - Ltt-nkkurit LA 24, LA 24/M, LAR 24, LAR 24/M j LAR 30 - Käyränkkurit kyljessä lisäteräksillä tuettun - Hylsynkkurit kyljessä lisäteräksillä tuettun - DEMU 1988 Nostonkkurit Sndwich seinäelementit: - RR-FX Reikärudt 2. Mitt, mterilit j tolernssit Kunkin nkkurin mitt, mterilit j tolernssit ks. kunkin nkkurin om sivu.

5 4 3. Vlmistus 3.1 Vlmistustvt Käyränkkurit: Trtunthrjterästngot leiktn oiken pituuteen j niihin tivutetn käyräos. Kierrehylsyos puristetn tn puristimell hrjteräksen päähän. Hylsynkkurit: Kierrehylsyyn vlmistetn meknisesti reikä nkkuriterästä vrten j sennetn muovinen sisäkorkki hylsyn sisään. LA 24, LA 24/M, LAR 24, LAR 24/M j LAR 30 Ltt-nkkurit: Lttterästrtunt leiktn meknisesti, särmätään j hitstn hylsyyn. DEMU 1980 nostonkkurit: Hylsyos kierretään j puristetn kuusiokolopulttitrtunnn päähän. RR-FX Sndwich-elementin reikärudt: Leikkus j reiät vlmistetn meknisesti levystä leikkmll. 3.2 Pintkäsittelyt j korroosionesto Pintkäsittelyvihtoehdot ktso kunkin nkkurin om sivu. 3.3 Vlmistusmerkinnät Vlmistusmerkinnät ktso kunkin nkkurin om sivu. 3.4 Ldunvlvont Nostonkkureiden ldunvlvonnst vst SFS-Inspect Sertifiointi Oy. 4. Kpsiteetit j sllitut kuormt 4.1 Mitoitusperite Nostonkkureiden sllitut kuormt on määritetty noudtten RkMK B4: ohjeit siten että vrmuuskerroin murtoon nähden on vähintään Sllitut kuormt Yhden nkkurin sllitut kuormt j reunetäisyydet ktso kunkin nkkurin om sivu.

6 5 5. Käyttö 5.1 Käytön rjoitukset Nostonkkureist s nost vin niihin trkoitetuill nostolenkeillä j nostolukoill. Nostonkkureit ei s käyttää nnettuj minimipksuuksi ohuemmiss elementeissä. Nelipistenostoiss toimivien nkkureiden lukumäärä riippuu nostopuvälineistä (puomi, rksit, rksit tsuslevyllä) yleisten peritteiden mukisesti. Käytettäessä nostonkkureit hyvin kylmissä olosuhteiss [lle -25 C] on erikseen vrmistettv vditun vrmuuden svuttminen. 5.2 Kiinnityslustn vtimukset Vdittv betoniluokk on rudoitettu K20 ti rudoittmton K30. Poikkeuksen LAR 30 nkkuri joss on vtimuksen minimirudoitettu betoni, betoniluokk K45-2. Nostonkkureit ei s käyttää kevytbetonielementeissä. 5.3 Kiinnityslustn rudoitus Seinäelementeissä on oltv pielirudoitus j käyränkkureiden knss erikseen esitetyt lisäht. Lttelementeissä on in oltv minimirudoitus Vinon noston puteräkset Kikill nostonkkureill on nkkureihin kohdistuv vinon voimn rsitus hoidettv käyttämällä nkkurin knss vinon noston puterästä. Ain kun nostokulm α on suurempi kuin 25 o on käytettävä tulukon mukist nostonkkurin kierteen hlkisijn mukn vlittv puterästä. Aputeräs tulee kiinnittää nkkurin päähän ns. tyyppilevykkeen vull (hitsminen ei ole sllittu). Tyyppilevyke on muovinen j se sennetn siten että puteräksen kiinnitysväkänen tulee vinon noston suuntiseksi. Tämän jälkeen puteräs npsutetn kiinni väkäseen. Vinon noston puteräkset: Nostonkk. Rd / M Hlk. φ Pituus Ls dbr 12 6 (5) (7) (7) (9) (11) Teräsltu A500HW ti ruostumton B600KA2 ( ) α α α dbr Kun vinon noston puteräksenä käytetään ruostumtont terästä, ei suojbetonipeitettä trvit korroosiosuojukseen, tällöin peite on trpeellinen nkkuroinnin vuoksi. Käytettäessä ruostumtont hrjterästä ympäristörsitusluokiss XS2, XS3, XD2 j XD3 kuuluviss rkenteiss, tulee suunnittelijn ott huomioon jännityskorroosion esiintymismhdollisuus. Muiss rsitusluokiss voidn ruostumttomlle teräkselle (BY50 mukisesti) käyttää trtunnn knnlt riittäviä betonipeitteen rvoj. Pienimmässä ympäristörsitusluokss (X0) suojbetonipeitteen tulee oll vähintään 10mm, lisäksi betonipeitteen nimellisrvo määritettäessä tulee huomioid mittpoikkem, jok on yleensä 10mm. Tällöin suunnitteluss käytettävä suojbetonipeite tulee oll vähintään 20mm. Sille oslle hrjterästä joll ei ole siis vähintään 20mm:n suunniteltu suojbetonipeitettä, ei voi lske trtunt. Kun kierteinen nostonkkuri sennetn sennuskiekoll, on suojbetonipeite vähintään 17mm (RD12). Ainostn rd12 j rd

7 6 16 kierteellä vrustetuill nkkureill suojbetonipeite jää tällöin pikllisesti lle 20mm:n. Kikille nostonkkureille on ll olevss tulukoss nnettu lisäksi hrjterästrtunnn toisen pään sijinti betonin pinnst, jolloin vrmistutn, että teräs s täyden trtunnn, kun teräksen trtuntpituudell on riittävä betonipeite. Käytännössä tämä trkoitt sitä, että käsittelemättömästä hrjteräksestä (esim. A500HW) vlmistettu vinon noston puterästä voidn käyttää vin kun: ) se pint joss kyseinen nkkuri (j teräs) jää esimerkiksi jälkivlun sisään, ti b) kun o rkenteen ympäristörsitusluokk on XC0 ti XC1 j o nkkurin koko RD20 RD36 j o nkkuri on sennettu sennuskiekoll (kts. kohdn 2) tulukko j o nkkurin vruksen koht piktn lstill käytön jälkeen Pint-sennettu nkkuri Upposennettu nkkuri Kierre e1 cv1 e3 >e2 cv2 e4 -koko mm mm mm mm mm mm RD > >50 RD > >50 RD20 14,5 10 >50 24,5 20 >30 RD24 15,5 10 >50 25,5 20 >30 RD30 16,5 10 >50 26,5 20 >30 RD36 22,5 15 >50 32,5 25 >35 Tulukoss cv1 j cv2 trkoittvt vinon noston puteräksen suojbetonipeitteitä tyyppilevykkeen kohdll (pienin rvo). Nostonkkurin pintsennus Nostonkkurin upposennus Sllittujen kuormien korjus vinoss nostoss Nostonkkureiden sllittuj kuormi ei trvitse korjt kun käytetään edellä esitettyjä vinon noston puteräksiä. Mikäli vinon noston puteräksiä ei käytetä kun nostokulm on suurempi kuin 25 o, tulee nkkureiden kpsiteettej korjt nostokulmn mukn seurvsti. Ankkurille LAR30 tulee vinon noston tpuksess trkist leikkuksen j vedon yhteisvikutusehto, kts. koht 9.4.

8 Nostokulm α >40 o 30 o 20 o 0 o Pienennyskerroin 0,6 0,7 0,8 1,0 Nostonkkurille tulevn rsitukseen (sllittu kuorm) tulee tietenkin huomioid vinon noston tuom lisäys, mhdollinen kuormn epätsinen jkutuminen j nelipistenostoiss toimivien nkkureiden lukumäärä yleisten mitoitusperusteiden mukisesti (ks. koht 11. Yleisiä mitoitusohjeit) Kyljestänoston puteräkset (elementin pystyynnosto) Kun nostonkkuri (yleensä käyränkkuri ti hylsynkkuri) sennetn elementin kylkeen elementin pystyyn nostmist ti elementin sennust vrten on sen yhteydessä käytettävä tulukon mukisi lisäteräksiä. Tällöin on myös käytettävä kyseiseen nostoon soveltuvi nostolenkkejä (pinelevyllinen vijerinostolenkki ti täysmetllinen nostolenkki) sekä huomioitv sllitun kuormn pienennys puoleen (50%). Elementin kääntämiseen sllitun kuormn pienennys ei käytännössä vikut kosk nostonkkurit on vlittv siten että kääntämisen jälkeen elementtiä voidn siirtää khdest nkkurist kyljellään. Kun elementin toinen reun lepää käännettäessä muotill niin kuorm on vin puolet lopullisest. Kun nkkurit on vlittu em. peritett noudtten voidn myös sennusnostoss käyttää kylkeen sennettuj nkkureit, kunhn nkkurivoimien tsmiseksi käytetään tsuspuomi. Tällöin tulee myös huomioid nostolenkkien irtikiertämisen vtim til elementin nostopisteiden ympärillä. Ks. koht 11. Yleisiä mitoitusohjeit, 11.6 nostminen usemmst kuin khdest pisteestä. Kyljestänostoss on in lisäksi huomioitv mhdollisten upotuskolojen koko. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Kyljestänoston (pystyynnoston) puteräkset: Nosto nkkuri Rd φ A1 Pos 1 L A1 H A1 min Pos 2 L A1 L A (5) (7) (7) (11) (7) (11) (9) (11) Elementin kääntämisessä j kyljestä nostoss F<0,5Fsll F Teräsltu A500HW ti ruostumton B600KA2 ( ) F<0,5Fsll

9 8 6. Asennus 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet: Tyyppilevyke (muovi) - Aputerästen kiinnittämiseen - Stvn koot M12-M36 - Tilttv erikseen (ei tule nkkurin mukn) Muovinen vruskiekko 2280: - Kiinnitys nulmll puumuottiin - Tekee d 60 mm j 10 mm syvän upotuksen nostonkkurin ympärille - Stvn koot M12 M30 - Ei sovellu käytettäväksi jos nosto tphtuu pinelevyllisellä ti täysmetllisell nostolenkillä Mgneettikiinnike: - Kiinnityspuväline teräsmuottiin - Vruskolo suurenee nkkurin koon mukn j sopii pinelevylliseen ti täysmetlliseen nostolenkkiin - Stvn koot M12 M36 Rd-Vruskiekko (PVC-muovi ti teräs) + kiinnitysruuvi: - Kiinnitys joko nulmll ti ruuvill muotin läpi - Vruskolo suurenee nkkurin koon mukn j sopii pinelevylliseen ti täysmetlliseen nostolenkkiin - Stvn koot M12 M36 Kiinnitys muotin läpi pint-sennuksen: - Läpikiinnityksen pun voidn käyttää knntont kiinnitysruuvi ti kierresovitint - Pienentää muotin läpi menevän kiinnitysruuvin koon pienemmäksi

10 Vruskolojen syvyydet f vruskiekoill Vruksen syvyys on huomioitv trkistettess, että nosto-oslle jää riittävä suojbetonipeite RkMk B4 ympäristörsitusluokkien mukn sekä ylä- että lpinnss. Kierrekoko Muovinen j metllinen Rdvruskiekko Kiinnitysruuvin Rd knnn korkeus Mgneettikiinnikkeen knnn korkeus Muovinen vruskiekko 2280 M12 10,0 8,5 10,5 10,0 M16 10,0 8,5 10,5 10,0 M20 10,0 8,0 10,5 10,0 M24 12,0 10,0 12,5 10,0 M30 12,0 10,0 12,5 10,0 M36 12,0 10,0 12,5 10,0 6.2 Reikärutojen muottikiinnityspuvälineet: Kolomuotit (muovi, kumi j teräs): - Reikärudt kiinnitetään nulmll muottilittn käyttäen kolomuottej - Asett reikärudn utomttisesti oiken kulmn j tekee vruksen nostolukolle

11 Nostot Nostoelimien tyypit: Rd-kierteiset nostolenkit: Vijerinostolenkki Vijerinostolenkki pinelevyllä Täysmetllinen nostolenkki M-kierteiset nostolenkit: Kolos 1260 Vijerinostolenkki Kolos 1240 Vijerinostolenkki vinoihin nostoihin Reikärutojen nostolukot: Nostolukko TPA-R1 Trkemmt mitt- j kpsiteettitiedo1t kunkin nostolenkin omll sivull. Rd-kierteiset nostolenkit sopivt vin smnkierteiseen Rd-nostonkkuriin. Jokinen kierrekoko vst tiettyä kpsiteetti (esim. Rd16 = 1200kg). Eri kokojen tunnistmiseksi ne on merkitty seurvill värikoodeill tunnistetekstien lisäksi: Kierrekoko Rd Sllittu kuormitus F sll / nostolenkki [kn] Tunnisteväri Rd 12 5 Ornssi Rd Puninen Rd Vlen vihreä Rd Hrm Rd Tummn vihreä Rd Sininen Vijerinostolenkeille on ominist se, että ne tipuvt in nostovoimn suuntn. Nosto on kuitenkin suunniteltv siten että nostokulm tvllisill vijerinostolenkeillä on pienempi kuin 45 o. Jos nostokulm on suurempi tulee käyttää ns. vijeriohjimi ti muun tyyppisiä nostoelimiä. Pinelevyllisillä vijerinostolenkeillä j täysmetllisill nostolenkeillä sllittu nostokulm on 90 o. M-kierteiset Kolos vijerinostolenkit sopivt metrisellä kierteellä vrustettuihin DEMU 1980 nostonkkureihin. M-kierteisten nostolenkkien kpsiteetit suorss nostoss ovt smt kuin Rd-kierteisten nostolenkkien. Yli 30 o steen vinoss nostoss on Kolos 1240 vijerinostolenkin kpsiteettej pienennettävä käyttöohjeen mukisesti ks. kohdt j Nostolukot TPA-R1 sopivt kikkiin reikärutoihin esim. sndwich-elementin nostoss RR-FX reikärutn.

12 11 7. Asennuksen vlvont 7.1 Nostonkkurin sennuksen vlvont Ennen elementin vlu trkistetn, että muotiss on oiket nkkuriost j trvittvt nkkurointij purudoitukset sekä että ost on sidottu tukevsti rudoitukseen ti kiinnitetty muottiin. 7.2 Nostolenkin sentmisen vlvont Ennen nostolenkin sentmist poistetn mhdollinen suojtulpp, trkistetn että nkkuriosn kierre on puhds list j jäästä. Oike nostolenkki kierretään kiinni nkkuriin pohjn sti käsivoimin. Käytettäessä pinelevyllisiä ti täysmetllisi nostolenkkejä vrmistutn myös siitä että pinelevy koskett betoni koko pint-lltn. 8. Työm-sennukset 8.1 Nostolenkin sennus nkkuriin Ktso edellinen koht 7.2 Nostolenkin sentmisen vlvont 8.2 Ankkurikolon pikkus sennuksen jälkeen Elementin sennuksen jälkeen nkkurien mhdolliset vruskolot piktn betonoimll ne umpeen elementin pkksrsitusluokk huomioiden. Pikkusbetonin tulee täyttää vdittv suojbetonipksuus jos kyseessä on sähkösinkityt nkkurit. Pikkukseen ulkotiloiss suositelln käytettäväksi ympäristöolosuhteiden vtimukset täyttävää käyttöselostuksell hyväksyttyä korjusmss. Hponkestävällä hylsyllä vrustetut nkkurit voidn jättää pint-sennuksiss pikkmtt, joskin nekin suositelln vähintään tulpttvksi mikäli ne jäävät rkenteess ylöspäin (esim. prvekeltt, nosto yläpinnst). Stvill olevi tulppi ovt: Pieni ulkotulpp, koot M hrmt muovi - pint-sennuksiin - lipn pksuus 1.5 mm Suuri ulkotulpp, koot M12-M36 - hrmt muovi - Rd vruskiekon upotuskolon mukinen hlkisij

13 BY:n Käyttöseloste n:o Käyränkkuri (pitkä) Rd12 Rd36 NOSTOANKKURIT 12 Käyränkkureiss on trtuntn tivutettu normli hrjteräs, johon on puristettu Rd-kierteinen sisäkierrehylsy nostolenkkiä vrten. Käyränkkuri soveltuu pilrien, plkkien, väliseinä- sekä kuorielementtien nostoon sekä prvekelttojen kääntämiseen j nostoon kyljestä. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. Elementin kääntämisessä j kyljestä nostoss F<0,5Fsll F Ht Mterilit j Pintkäsittelyt: Rd-kierrehylsy (S235JR+N) sähkösinkitty j keltpssivoitu ti hponkestävä (1.4571) Hrjteräs must (BSt500S), hponkestävässä hylsyssä bitumimsssuojus Käyränkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/ Ankkuri [kn] e ± 2 Mitt D d s h ± 5 b min Reun- j keskiöetäisyydet b min Pksuus x) d min Ht + (verkko) Elementin min. korkeus H xx) Rd (150) 280 (300) 65 (60) 1+1Τ6(5/5 #150) c+h+f Rd (200) 330 (400) 100 (80) 1+1Τ8(5/5 #150) c+h+f Rd (275) 500 (550) 150 (110) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f Rd (300) 900 (600) 170 (125) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f Rd (350) 1000 (650) 200 (140) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f Rd (400) 1000 (800) 200 (200) 1+1Τ8(6/6 #150) c+h+f x) Annettu rkenteellinen min.pksuus: on trkistettv että suojbetonipeitervot täyttävät RkMk B4 mukisen vtimuksen rkenneoslle määritetyssä ympäristörsitusluokss. xx) c=nimellinen suojbetonipeite määräytyy RkMk B4 koht mukn, vruskolon syvyys=f kts. koht 6.1.1, mitt h tulukon mukn lisättynä tolernssill Etäisyys j pksuusvtimukset pätevät rudoittmttomlle K30 betonille, suluiss esitetyt minimirudoitetulle K20 betonille. Pielirutojen lisäksi on käyränkkurin molemmin puolin sennettv tulukon mukiset elementin pksuudest riippuvt ht. Piirustusmerkintä: KA Rd sähkösinkitty, KA Rd H hponkestävä Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi sekä sllittu kntvuus on stnssttu hylsyn kylkeen. Kyljestänostoss on huomioitv mhdollisen upotusvruksen suuruus soveltuvksi pinelevylliselle ti täysmetlliselle nostolenkille. (ks. 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet) Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1, kyljestänoston puteräkset koht 5.3.3

14 BY:n Käyttöseloste n:o 339 NOSTOANKKURIT 9.2 Hylsynkkuri Rd12 Rd36 Hylsynkkuri on Rd-kierteinen sisäkierrehylsy, joss on reikä erillistä nkkurointihrjterästä (pkollinen) vrten. Ankkurointihrjteräs ei kuulu toimitukseen. Soveltuu pilrien, plkkien, väliseinä- j kuorielementtien nostoon, lttmisten rudoitettujen elementtien nostoon sekä prvekelttojen kääntämiseen j nostoon kyljestä. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. Elementin kääntämisessä j kyljestä nostoss 13 F<0,5Fsll F Mterilit j Pintkäsittelyt: (S355J2+N) sähkösinkitty j keltpssivoitu ti hponkestävä (1.4571) Hylsynkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/ nkkuri [kn] h ± 2 D Mitt d s /L s A500HW B600KA2 [ ] e Reun- j keskiöetäisyydet min Ankkuriteräs A500HW ti ruostumton B600KX b min Pksuus x) d min (verkko) Elementin min. korkeus H xx) Rd 12 5, [5] / 220 8, (150) 280(300) 65(60) (5/5 #150) c+220+f Rd 16 10, [9] / , (200) 330(400) 100(80) (5/5 #150) c+300+f Rd 20 21, [11] / , (275) 500(550) 150(110) (6/6 #150) c+420+f Rd 24 22, [11] / , (300) 900(600) 170(125) (6/6 #150) c+465+f Rd 30 33, / , (350) 1000(650) 200(140) (6/6 #150) c+635+f Rd 36 48, / , (400) 1000(800) 200(200) (6/6 #150) c+800+f x) Annettu rkenteellinen min.pksuus: on trkistettv että suojbetonipeitervot täyttävät RkMk B4 mukisen vtimuksen rkenneoslle määritetyssä ympäristörsitusluokss. xx) c=nimellinen suojbetonipeite määräytyy RkMk B4 koht mukn, vruskolon syvyys=f kts. koht (Huom. srkkeess nnettu lukurvo on hrjteräksen j hylsyn yhteiskorkeus sennettun kuvn mukisell tivutusmuodoll) Etäisyys j pksuusvtimukset pätevät rudoittmttomlle K30 betonille, suluiss esitetyt minimirudoitetulle K20 betonille. Piirustusmerkintä: HA Rd sähkösinkitty, HA Rd H hponkestävä Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen sekä hylsyn sisällä olevn muoviseen sisäkorkkiin. Hylsyn kyljessä esitetty kntvuus poikke Suomess sllitust. Kyljestänostoss on huomioitv mhdollisen upotusvruksen suuruus soveltuvksi pinelevylliselle ti täysmetlliselle nostolenkille. (ks. 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet) Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1, kyljestänoston puteräkset koht 5.3.3

15 14 Ankkuriteräksen sentminen: Ankkuriteräs tulee lukit tiuksti piklleen reiän lreunn pinmll hylsyn sisällä olevll muovisell sisäkorkill. Huomioitv erityisesti kun käytetään ruostumtont B600KX hrjterästä, jonk hlkisijt ovt pienempiä. Hylsynkkurin käyttö ohuiss rudoitetuiss ltoiss: Ankkuriteräs tulee sent suojbetonikerros huomioiden lpinnn verkon lle! b>2 b>2 d dmin Minimiverkot Ls ds Hylsynkkuri Rd Sllittu kuorm Fsll/Ankkuri [kn] Sisäkorkki Sisäkorkki Ankkuriteräksen d s Ankkuri- Teräksen L s Minimiverkot mol.pinnoiss B 500K Reun- j min keskiöetäisyydet b min Ltn min.pksuus d min Rd 12 5,8 6 (5) 220 5/5 # Rd 16 10,5 10 (9) 310 5/5 # Rd 20 21,0 12 (11) 430 6/6 # Rd 24 22,1 16 (11) 470 6/6 # Rd 30 33, /8 # Rd 36 48, /8 # Ankkuriteräkset A500HW ti ruostumton B600KX ( ).

16 BY:n Käyttöseloste n:o 287 NOSTOANKKURIT LA 24 Ltt-nkkuri LA 24 Ltt-nkkuriss Rd 24 hylsyssä on trtuntn tivutettu lttteräs, jok riittää trtunnksi ilmn lisäteräksiä. Ltt-nkkurit on trkoitettu ltt-elementtien nostoon yläpinnst, esim. prveke-elementit. LA 24 nkkureiss on pyöristetty Rd24 kierre j inostn nkkurin korkeus voi vihdell. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. b>2 b>2 d Mterilit j Hylsy: (S235JR+N) Sähkösinkitty + keltpssivoitu ti hponkestävä (1.4571) ti ruostumton (1.4301) Pintkäsittelyt: Trtuntltt: (S235JR+N) Sähkösinkitty + keltpssivoitu ti must LA 24 Sllittu kuorm Fsll/ nkkuri [kn] d [m m] b Mitt c e ± 2 h ± 5 Reun- j min keskiö etäisyydet b min x) Pksuus d min x) Mks ymp. rsitusluokk LA 24 23, x0, xc1 LA 24 /M 23, x0, xc1 LAR 24 23, x0, xc1 LAR 24/M 23, x0, xc1 x) Ltn pksuuden minimirvon täyttämä ympäristörsitusluokk 10mm mittpoikkemll (K30-2), kun hylsy on ltn pinnss (vruskolon syvyys f=0mm). Suurempi vruskolon syvyys ti ympäristö-rsitusluokkvtimus (kts. RkMk B4 j By50) on otettv huomioon ltn minimipksuuden rvoss. (Erikoisehdot RkMk B4) Tulukon rvot pätevät rudoittmttomlle K30 betonille. Nostolujuuden olless pienempi kuin K30 tulee nostonkkurin trtuntpään ulottu rudoitusverkon (minimirudoitus) lle. Piirustusmerkintä: LA 24, LA 24/M ti LAR 24 (= hponkestävä ti ruostumton hylsy) Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen. Hylsyn kyljessä esitetty kntvuus poikke Suomess sllitust. Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1

17 16 BY:n Käyttöseloste n:o 351 NOSTOANKKURIT 9.4 LAR 30 Ltt-nkkuri LAR 30 Ltt-nkkuriss Rd 30 hylsyssä on trtuntn tivutettu lttteräs, jok riittää trtunnksi ilmn lisäteräksiä. LAR 30 on trkoitettu ltt-elementtien nostoon yläpinnst, esim. prveke-elementit. LAR 30 nkkureiss on pyöristetty Rd30 kierre. Pyöristettyyn Rd-kierteeseen soveltuvt nostolenkit ovt vijerinostolenkki, vijerinostolenkki pinelevyllä sekä täysmetllinen nostolenkki. Ltn betoniluokn tulee oll K45-2 (prvekeltt). Ltn yläpinnn rudoitus minimissään T8#150, ti RkMk B4 mukinen ltn minimirudoitus. b>2 b>2 d Mterilit: Hylsy: ruostumton (1.4301), Trtuntltt: (S355J2+N) Pintkäsittelyt: Hylsyn pohj on käsitelty Terosinill. Ei muit pintkäsittelyjä. All olevien tulukoiden rvot pätevät minimirudoitetulle K45-2 betonille. (Yläpinnn rudoitus minimissään T8#150 (A500HW ti B500K), ti RkMk B4 mukinen ltn minimirudoitus) Sllittu pystykuorm Fsll/ Ankkuri [kn] (* Sllittu leikkusvoim Vsll/ Ankkuri [kn] (* d b Mitt c e ± 2 h ± 5 Reun- min j keskiö etäisyydet b min x) Pksuus d min x) Mks ymp. rsitusluokk LAR 30 40,0 40, XS3,XD3 (100v) x) Ankkurille jäävä betonipeite ltn lpinnss riittää rsitusluokn XS3, XD3 vtimuksiin kun: 1) ltn betoni >K45-2, 2)ltn pksuus >200mm, 3) sennuksen mittpoikkem <10mm j 4) hylsy on ltn yläpinnn knss tsn. 100 vuoden käyttöiän svuttmiseksi hylsy tulee esimerkiksi betonoid hylsyn pohjn suojmiseksi. (* HUOM. Pysty- j leikkusvoimn vikuttess yhtäikisesti, on LAR30 nkkurille trkistettv seurv yhteisvikutusehto (käytännössä kun α 11 ): F V F V + 1,2; 1,0; 1,0 Fsll Vsll Fsll Vsll All olevn tulukkoon on lskettu suurin sllittu pystykuorm j leikkusvoim nostokulmn mukn, kun veto- j leikkusvoim vikutt yhtäikisesti. Arvot on lskettu johten em. 1,2 * Fsll 1,2* Vsll kvoist: Fα 11 = 40* kn j Vα 11 = 40* kn, missä α=nostokulm (1 + tnα) 1 (1 + ) tnα

18 17 α F α 11 [kn] 39,6 37,8 35,2 32,7 30,4 28,2 26, ,9 19,8 17,6 V α 11 [kn] 8,4 10,1 12,8 15,3 17,6 19,8 21, ,1 28,2 30,4 Piirustusmerkintä: LAR30 (= ruostumton hylsy) Vinon noston puteräkset ks. koht Ankkurin sennus vluun:

19 BY:n Käyttöseloste n:o 326 NOSTOANKKURIT 9.5 DEMU 1988 Nostonkkuri M12 M24 Demu 1988 nostonkkuriss on trtuntn kuusiopultti, johon on kierretty sisäkierrehylsy nostolenkkiä vrten. Hylsy on vrmistettu tunnistepuristuksell, jok smll tekee hylsystä kiinteän. Demu 1988 soveltuu prhiten lttelementtien nostoon yläpinnst. Tässä nkkuriss on normli metrinen kierre, johon soveltuvt Kolos 1240 j Kolos 1260 vijerinostolenkit. d b>2 b>2 18 Mterilit j Pintkäsittelyt: Trtuntpultti 8.8 käsittelemätön Kierrehylsy (S235JR+N) keltpssivoitu, kuumsinkitty ti hponkestävä (1.4571) (= sähkösinkitty) DEMU 1988 Sllittu kuorm Fsll/nkkuri [kn] L ± 4 Mitt d nom l b Reun- min j keskiö etäisyydet b min Pksuus d min x) Mks ymp. rsitusluokk M12x100 4, , x0, xc1 M16x140 8, , x0, xc1 M20x180 14, , x0, xc1 M24x200 22, , x0, xc1 x) Ltn pksuuden minimirvon täyttämä ympäristörsitusluokk 10mm mittpoikkemll (K30-2), kun hylsy on ltn pinnss (vruskolon syvyys f=0mm). Suurempi vruskolon syvyys ti ympäristö-rsitusluokkvtimus (kts. RkMk B4 j By50) on otettv huomioon ltn minimipksuuden rvoss. (Erikoisehdot RkMk B4) Tulukon rvot pätevät rudoittmttomlle K30 betonille. Nostolujuuden olless pienempi kuin K30 tulee nostonkkurin trtuntpään ulottu rudoitusverkon (minimirudoitus) lle. Piirustusmerkintä: Demu 1988 M d x l zkp sähkösinkitty Demu 1988 M d x l zk kuumsinkitty Demu 1988 M d x l H hponkestävä d = kierteen hlkisij, l = nkkurin pituus Vlmistusmerkinnät; kierteen koko j tyyppi on stnssttu hylsyn kylkeen. Vinon noston puteräkset ks. koht 5.3.1

20 19 NOSTOELIMET VAIJERINOSTOLENKIT 10.1 Vijerinostolenkit Rd12 Rd36 Kikkiin Rd-kierteisiin nostonkkureihin kun nostokulm on mx. 45 o. Vijerinostolenkit voidn liittää kikkiin Rd-kierteillä vrustettuihin nostonkkureihin. Nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk. Suurin sllittu nostokulm ilmn puvälineitä on 45 o. Jos nostokulm on suurempi kuin edellä minittu, on käytettävä erillisiä vijeriohjimi, pinelevyllisiä nostolenkkejä ti täysmetllisi kääntyviä nostolenkkejä. Vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss. Vijerinostolenkkien kunto on trkistettv säännöllisin välijoin. DIN 3088 normin mukn vijerilenkki on poistettv käytöstä seurviss tpuksiss jos jokin seurvist vurioist on hvittu: - 4 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 3 x vijerin hlkisij - 6 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 6 x vijerin hlkisij - 16 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 30 x vijerin hlkisij - punosmurtum, puristuksen iheuttm muodonmuutos - mutklle tipuneit kohti ti pullistumi - kierrevurioit vijeri-istukss - huomttvi kulumi, korroosiojälkiä, muit huomttvi vurioit α>45 o Nostolenkki Rd Sllittu kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt h e Rd Rd Rd Rd Rd Rd l

21 NOSTOELIMET 20 VAIJERINOSTOLENKIT PAINELEVYLLÄ 10.2 Vijerinostolenkit pinelevyllä Rd12 Rd36 Kikkiin Rd-kierteisiin nostonkkureihin kun nostokulm on mx. 90 o. Pinelevyllä vrustetut nostolenkit mhdollistvt nostot lenkin täydellä kpsiteetill myös yhdensuuntisesti nostopintn nähden (vrt. kyljestä noston puteräkset koht 5.3.2). Nostoelin soveltuu sellisenn elementin pystyyn nostoon muotist sekä elementtien kääntämiseen. Pinelevy välittää vinost nostost iheutuvt rsitukset suorn betonille kierrehylsyä säästäen. Pinelevylliseen nostolenkkiin pätevät smt DIN 3088 normin trkstusohjeet kuin tvllisille vijerinostolenkeille. Mikäli pinelevyllisen nostolenkin knss nostonkkuri on upotettu betoniin, on huolehdittv että upotusvrus on riittävän suuri. Pinelevyn tulee nostoss koskett betoni koko pint-lltn eikä se s jäädä kntmn upotuksen reunoilt. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Pinelevyllinen nostolenkki on kierrettävä nostonkkuriin kierreosn pohjn sti j vijerilenkki setettv nostokulmn nähden siten että pinelevyä kiertävä voim kiristää nostolenkkiä nostonkkuriss (kiertää myötäpäivään, eikä v). Kierretpille tivutust! Nostolenkki Rd Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt b e g h Rd Rd Rd Rd Rd Rd f Ei kierry trpeeksi syvään!

22 NOSTOELIMET 21 TÄYSMETALLISET NOSTOLENKIT 10.3 Täysmetlliset nostolenkit Rd12 Rd36 Kikkiin Rd-kierteisiin nostonkkureihin kun nostokulm on mx 90 o. Trkoitettu ensisijisesti tehdskäyttöön. Täysmetlliset nostolenkit mhdollistvt nostot lenkin täydellä kpsiteetill myös yhdensuuntisesti nostopintn nähden (vrt. kyljestänoston puteräkset koht ). Nostoelin soveltuu sellisenn elementin pystyyn nostoon muotist sekä elementtien kääntämiseen. Pinelevy välittää vinost nostost iheutuvt rsitukset suorn betonille kierrehylsyä säästäen. Mikäli täysmetllisen nostolenkin knss nostonkkuri on upotettu betoniin, on huolehdittv että upotusvrus on riittävän suuri. Pinelevyn tulee nostoss koskett betoni koko pint-lltn eikä se s jäädä kntmn upotuksen reunoilt. Ks. koht 6.1 Nostonkkureiden muottikiinnityspuvälineet Täysmetllinen nostolenkki on kierrettävä nostonkkuriin kierreosn pohjn sti. Vrsininen nostolenkki pääsee vpsti kiertymään oiken nostosentoon ilmn erityistoimi. Täysmetllinen Nostolenkki Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt Rd b e g h Rd Rd Rd Rd Rd Rd

23 NOSTOELIMET 22 VAIJERINOSTOLENKIT 10.4 Kolos 1260 Vijerinostolenkit M12 M36 M-kierteisiin Demu 1980 nostonkkureihin kun nostokulm on mx. 45 o. Kolos 1260 Vijerinostolenkit voidn liittää kikkiin normlill metrisellä kierteillä vrustettuhin Demu 1980 nostonkkureihin. Nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk. Suurin sllittu nostokulm ilmn puvälineitä on 45 o. Jos nostokulm on suurempi kuin edellä minittu on käytettävä erillisiä vijeriohjimi ti Kolos 1240 vijerinostolenkkejä. Vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss. Vijerinostolenkkien kunto on trkistettv säännöllisin välijoin. DIN 3088 normin mukn vijerilenkki on poistettv käytöstä seurviss tpuksiss jos jokin seurvist vurioist on hvittu: - 4 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 3 x vijerin hlkisij - 6 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 6 x vijerin hlkisij - 16 lnkmurtum lueell, jonk pituus on 30 x vijerin hlkisij - punosmurtum, puristuksen iheuttm muodonmuutos - mutklle tipuneit kohti ti pullistumi - kierrevurioit vijeri-istukss - huomttvi kulumi, korroosiojälkiä, muit huomttvi vurioit α>45 o Kolos 1260 Nostolenkki Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt h M M M M M M e

24 23 NOSTOELIMET VAIJERINOSTOLENKIT kulmiks 10.5 Kolos 1240 j Kolos 1245 Vijerinostolenkit M12 M36 M-kierteisiin Demu 1980 nostonkkureihin kun nostokulm on mx 90 o. Kolos 1240 j Kolos 1245 Vijerinostolenkit voidn liittää kikkiin normlill metrisellä kierteillä vrustettuihin Demu 1980 nostonkkureihin. Nostolenkit tulee kiertää in kierreosn pohjn skk. Suurin sllittu nostokulm ilmn puvälineitä on 90 o. Kuitenkin jos nostokulm on suurempi kuin 30 o tulee nostolenkille sllittu kuorm vähentää oheisen tulukon mukisesti. Vijerinostolenkit ovt sinkittyjä, joten niitä voidn pitää kiinnitettyinä elementteihin myös ulkotiloiss. Kolos 1240 j Kolos 1245 vijerinostolenkkeihin pätevät smt DIN 3088 normin trkstusohjeet kuin tvllisille vijerinostolenkeille. Kolos 1240 ti Kolos 1245 Nostolenkit Nostokulmst iheutuvt sllitun kuormn korjuskertoimet 0 o < α < 30 o 1,00 30 o < α < 45 o 0,75 45 o < α < 60 o 0,65 60 o < α < 90 o 0,50 Sllittu Kuormitus F sll /Nostolenkki [kn] Mitt h g Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M Kolos 1240 M e Kolos 1245 M *) Kolos 1245 M *) Kolos 1245 M *) *) Nostonkkurin sllitun kuorm-rvon olless pienempi (esim. Demu 1988 nkkureill) tulee nostot suunnitell nostonkkurin rvojen mukn.

25 Yleisiä mitoitusohjeit Mitoituskuormn lskeminen 11.1 Mitoituskuormt: Nostonkkurin mitoituskuormn tulee huomioid seurvt rsitukset: - elementin pino - tuoreen betonin j muottipinnn välinen imuvoim - vinon noston iheuttm lisäkuorm 11.2 Elementin ompino: Normlin rudoitetun betonin tilvuuspino γ = 25 kn/m 3. Elementin ompino G sdn seurvll kvll G = γ x elementin tilvuus 11.3 Elementin trtunt muottiin: Elementin trttuminen muottiin stt lisätä nostoelimiin kohdistuv voim. Trttuminen johtuu joko lipineest, jonk iheutt ilmreikien riittämättömyys ti trtunt muotin seinämiin joit ei ole riittävän hyvin käsitelty irrotusineell. Trtuntvoimn ohjervot yleisimmille muottipinnoille Öljytty teräsmuotti q = 1 kn/m 2 Sileä puumuotti q = 2 kn/m 2 Krke puumuotti q = 3 kn/m 2 Trtuntvoim H sdn seurvll kvll H = q x elementin trtuntpint-l Kuvioiduss muottipinnss voi trtuntvoim ksv kuvioinnist riippuen jop 2-kertiseksi elementin pinoon nähden. Mitoituskuormn lskent: Vg = F + H

26 Vinon noston iheuttm lisäkuorm: Nostettess elementtiä ilmn tsusplkki (puomi) kohdistuu nostoelimiin vino vetorsitus. Nostoelimiin kohdistuv rsitus ksv hr- j nostokulmn ksvess. Hrkulm on nostorksien välinen kulm β j nostokulm on nostorksin j pystysuorn välinen kulm. Nostoelimeen vikuttv voim lsketn kvst: F = V cos(β/2) Symmetriselle tpukselle on voimss kv: G F = 2 x cos(β/2) Muuttmll 1 / cos(β/2) vkioksi z seurvn tulukon mukn eri hrkulmn β rvoill: β 0 o 15 o 30 o 45 o 60 o 75 o 90 o 105 o 120 o z 1,00 1,01 1,04 1,08 1,16 1,26 1,41 1,64 2,00 Sdn vinon noston lisäkuorm huomioitu seurvn kvn mukn: F = z x V Nostokulmn suositeltvt mksimirvo on 90 o j sllittu mksimirvo 120 o. Hrkulmn ylittäessä 90 o, on siitä oltv tieto nostoelinten mitoitus- j sennusviheess.

27 Kuormn epätsinen jkutuminen: Kuorm jkutuu epätsisesti mikäli nostoelimet eivät sijitse symmetrisesti elementin pinopisteen suhteen. Nostoplkki (puomi) käytettäessä nostoelimet voivt sijit epäsymmetrisesti pinopisteen suhteen j elementti nousee suorss kunhn nostokorvke sijitsee pinopistekselill. Voimsuureet lsketn tällöin kvoill: Vg F = G x b + b Fb = G x + b G 11.6 Nostminen usemmst kuin khdest pisteestä: Mikäli elementin nostminen tphtuu usemmst kuin khdest pisteestä yhtä ik on huomioitv toimivien nostoelinten määrä seurvsti Vg Vg Vg α β α β α 2 toimiv nostoelintä 4 toimiv nostoelintä 3 toimiv nostoelintä Vg Vg Vg Vg α α α=0 α Kikiss 4 toimiv nostoelintä

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013 Rkenneops Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO

23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23. KUNNONVALVONTA JA HUOLTO 23.1. Yleistä kunnoss- j käynnissäpidost Luku 23: Kunnonvlvont j huolto Nykyikisess tuotnnoss on käytettävyys eli prosessien jtkuv toimint tullut entistä tärkeämmäksi j keskeisemmäksi

Lisätiedot

Ruiskuvalukappaleen valettavuus

Ruiskuvalukappaleen valettavuus Ruiskuvlukppleen vlettvuus Käännökset: Snn Nykänen, Tuul Höök Tmpereen teknillinen yliopisto Seinämänpksuus Yordnk Atnsov Technicl University of Gbrovo Seinämänpksuus vikutt huomttvsti ruiskuvletun kppleen

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat MAB: Monikulmiot Aluksi Tässä luvuss käsitellään pljon monikulmioit sekä muutmi tärkeimpiä esimerkkejä monikulmioiin liittyvistä leist. Näistä leist edottomsti tärkein ti inkin kuskntoisin on Pytgorn luse.

Lisätiedot

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 800118P

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 800118P Mtemtiikn perusteet tloustieteilijöille 2 800118P Luentomoniste Kri Myllylä Niin Korteslhti Oulun yliopisto Mtemttisten tieteiden litos Kevät 2014 Sisältö 1 Mtriisilgebr j optimointi 4 11 Määritelmä 4

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikk Infrrkentmisen j kivnnisln työnjohdon koulutus (ESR) MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI Ari Tuomenlehto - 0 - Lusekkeen käsittelyä Luseke j lusekkeen rvo Näkyviin merkittyä

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa 1.1.2012 asti 1 (6) www.somfy.fi

TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa 1.1.2012 asti 1 (6) www.somfy.fi RTrkennusselostus Net TARVIKETIETO joulukuu 8 voimss 1.1.1 sti 1 (6) RT 37683 651 Tlo 88 Tlo 9 X68 SfB J64.1 Hoito j huoltokoodi AURINKOSUOJIEN, LUONNONVALAISTUKSEN JA LUONNOLLISEN TUULETUKSEN AUTOMAATTISET

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

http://www.math.helsinki.fi/solmu/

http://www.math.helsinki.fi/solmu/ 1/2000 2001 http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Solmu Solmu Solmu 1/2000 2001 Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://www.mth.helsinki.fi/solmu/ Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit

Lisätiedot

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat LFS Luettelo 2010/2011 Asennus- j johtoknvt Tervetulo siksplveluun Plvelunumero: 0207 417 500 Fksi kyselyille: 0207 417 501 Fksi tiluksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@oo.fi Internet: www.oo.fi Käytä

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot