RakMK:n mukainen suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RakMK:n mukainen suunnittelu"

Transkriptio

1 RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu

2 RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA MITAT JA MATERIAALIT Mitat ja toleranssit Vaijerilenkin materiaalit ja standardit VALMISTUS Valmistustapa Valmistusmerkinnät Laadunvalvonta KAPASITEETIT JA SALLITUT KUORMAT Mitoitusperiaatteet RVL-vaijerilenkkien kapasiteetit RVL-VAIJERILENKKIEN KÄYTTÖ Käytön rajoitukset Menetelmän vaatimat pienimmät reuna- ja keskiöetäisyydet Kiinnitysalustan raudoitus Elementtisauman raudoitus Betonielementin raudoitus RVL-VAIJERILENKKIEN ASENNUS Muottiin kiinnitys ASENNUSTÖIDEN VALVONTA RVL-vaijerilenkkien asennus

3 1 TOIMINTATAPA R-Group Finland Oy:n valmistamat RVL-vaijerilenkit ovat betoniin ennen sen kovettumista asennettavia korkealujuusvaijerista ja teräslevystä taivutetusta vaarnakotelosta koostuvia teräsosia. Seinäelementtien välisen sauman kuormitustilanteessa valusauman pituussuuntainen leikkausvoima jakaantuu vaarnan vaikutusalueella vinoon puristuskomponenttiin ja vaakasuoraan vetokomponenttiin. RVL-vaijerilenkki siirtää seinäelementtien väliseen valusaumaan kohdistuvat leikkausvoimat vaijerin vetokomponentin ja teräskoteloiden muodostamien vaarnojen ja sauman puristuskomponentin välityksellä. 3

4 KUVA 1 RVL-vaijerilenkin mitat 2 MITAT JA MATERIAALIT 2.1 MitAt ja toleranssit Taulukko 1 RVL-vAijerilenkin MitAt ja toleranssit Vaijerilenkki SL L L1 h b t Ø D [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ±10 ±20 ±10 ±2 ±2 ±2 1) RVL RVL RVL RVL RVL ) SFS-EN mukaan. Kotelon teräksen paksuus 0,7 mm. 4

5 2.2 VAijerilenkin materiaalit ja standardit Osa Materiaali Standardi Kotelo SFS-EN Vaijeri korkealujuusteräsvaijeri SE-Zn SFS-EN Puristeholkki SFS-EN Kotelo ja vaijeri ovat sinkkipinnoitettuja. Sinkityt tuotteet passivoidaan min. 1 kk varastoinnilla. 3 valmistus 3.1 VAlmistustApA Kotelo leikataan mekaanisesti ja taivutetaan muotoon. Vaijerilenkki asennetaan koteloon avonaisena ja yhdistetään lenkiksi puristeholkilla. Vaijerilenkki asennetaan koteloon siten, että tartuntalenkki taivutetaan kotelon sisään ja kotelon auki jäävä osa suojataan teipillä valupurseilta. 3.2 VAlmistusmerkinn t Tuotepakkaus varustetaan R-Steel -lavatarralla, josta käy ilmi tuotteen tyyppi, tunnus ja pakattu määrä sekä ISO9001 ja ISO14001 laatu- ja ympäristöjärjestelmän merkinnät, FI merkintä ja tuotteen kuva. Tuotteet toimitetaan pahvilaatikoissa trukkilavoilla. Pahvilaatikoissa merkinnät FI sekä BY:n logo ja käyttöselosteen numero, ISO-sertifikaattien merkinnät ja tuotteen tyyppi ja tunnus. 3.3 LAAdunvAlvontA Laadunvalvonnassa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia sekä R-Group Finland Oy:n laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmän (ISO9001 ja ISO14001) mukaisia ohjeita. RGroup Finland Oy on sopinut Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa laadunvalvonnasta RVL-osien osalta. RVL-osilla on Suomen Betoniyhdistyksen varmentama käyttöseloste. 5

6 4 KAPASITEETIT JA SALLITUT KUORMAT 4.1 MitoitusperiAAtteet RVL-vaijerilenkkien leikkausvoimakapasiteetit sauman suunnassa on laskettu by30-4 kohdan Seinäelementtien vaarnat mukaan. Kapasiteetit on määritetty staattisille kuormille. RVL-vaijerilenkkien kapasiteetit on laskettu kuvan 2 mukaisella vaarnasauman leveydellä. KUVA 2 Vaarnasauman leveysmitta 4.2 RVL-vAijerilenkkien kapasiteetit Taulukoissa esitetyt kapasiteetit ovat murtorajatilan kapasiteetteja. Kapasiteetti määräytyy liitoksen alimman betoniluokan mukaan (elementti/saumabetoni). Vaijerilenkkien sallittu leikkausvoima saadaan kun V ud (kn/m) jaetaan 1,6:lla. Taulukko 2 RVL-60, RVL-80, RVL-100 ja RVL-120-vaijerilenkkien leikkausvoimakapasiteetit sauman suunnassa Jako V Rd [kn/m] [mm] K30 K35 K40 K ,9 124,1 132,7 140, ,4 116,0 124,0 131, ,5 99,9 106,8 113, ,3 87,9 93,9 99, ,7 78,5 83,9 89, ,7 71,0 75,9 80, ,0 64,8 69,3 73, ,3 59,7 63,8 67, ,3 55,4 59,2 62, ,8 51,7 55,2 58, ,9 48,5 51,8 54,9 6

7 Taulukko 3 RVL-140-vaijerilenkin leikkausvoimakapasiteetit sauman suunnassa Jako V Rd [kn/m] [mm] K30 K35 K40 K ,6 180,0 192,4 204, ,7 161,6 172,8 183, ,4 144,1 154,0 163, ,4 130,1 139,0 147, ,8 118,6 126,8 134, ,9 109,0 116,5 123, ,4 100,9 107,9 114, ,0 93,9 100,4 106,5 KUVA 3 Voimien suuntien merkinnät RVL-vaijerilenkkien kapasiteetit N ud saumaa vastaan kohtisuorassa suunnassa määritetään tapauskohtaisesti erikseen. 7

8 5 RVL-VAIJERILENKKIEN KÄYTTÖ 5.1 KÄytön rajoitukset Taulukoissa 2 ja 3 esitetyt kapasiteetit on määritetty staattisille kuormille. RVL-vaijerilenkkejä ei saa käyttää nostoihin eikä nostolenkkinä. RVL-vaijerilenkkien kapasiteetti määräytyy liitoksen heikoimman betoniluokan mukaan. Kapasiteettien laskennassa ei ole huomioitu mahdollisia muodonmuutoksia tai halkeamaleveyttä. RVL-vaijerilenkkien kapasiteetit on laskettu kuvan 2 mukaisella vaarnasauman leveydellä ja vaarnakotelot ja sauma on oletettu täyttyneeksi betonilla Menetelmän vaatimat pienimmät reuna- ja keskiöetäisyydet KUVA 4 Vaijerilenkkien etäisyyksien merkinnät 8

9 Taulukko 4 VAijerilenkkien minimietäisyydet Vaijerilenkki Keskiö- Reuna- Keskiö- Elementin etäisyys etäisyys etäisyys minimipaksuus E min [mm] D min [mm] C max [mm] b min [mm] RVL-60 RVL-80 RVL RVL-120 RVL Keskiöetäisyys E min = sauman samalla puolella olevien vaijerilenkkien minimikeskiöetäisyys toisistaan. Reunaetäisyys D min = vaijerilenkin minimietäisyys elementin ylä- ja alareunasta. Keskiöetäisyys C max = sauman vastakkaisilla puolilla olevien vaijerilenkkien vaijerien maksimikeskiöetäisyys toisistaan. Elementin minimipaksuus b min = seinäelementin minimi paksuus vaijerilenkkiä käytettäessä. Käytettävät vaijerilenkit on valittava sauman paksuuden mukaan siten, että vaijerilenkit limittyvät tarpeeksi, jotta pystyyn asennettava harjateräs mahtuu molempien lenkkien läpi. Seinäelementin paksuudessa on huomioitava vaarnasauman leveys kuvan 2 mukaan, vaijerilenkin kotelon leveys b (taulukko1), asennustoleranssit ja rasitusluokan vaatima betonipeite. Sauman paksuudet Vaarnasauman paksuudet eri vaijerilenkeillä ovat taulukon 5 ja kuvan 5 mukaiset. KUVA 5 Sauman paksuusmitta b 9

10 Taulukko 5 Sauman paksuudet b (vrt. kuva 5) Vaijerilenkki Sauman paksuus b [mm] RVL RVL RVL RVL RVL KiinnitysAlustAn raudoitus Elementtisauman raudoitus RVL-vaijerilenkkejä käytettäessä on elementtien väliseen saumaan asennettava pystysuuntainen harjateräs kuvan 5 mukaisesti. Tämä harjateräs asennetaan vaijerilenkkien lenkkien välistä kuvan 5 mukaan. KUVA 6 Saumaan asennettava harjateräs Taulukko 6 Saumaan asennettavan betoniterästangon koko, teräslaatu A500HW Vaijerilenkki RVL-60 RVL-80 RVL-100 RVL-120 Betoniterästangon halkaisija Ø s [mm] 12 RVL

11 5.2.2 Betonielementin raudoitus Betonielementeissä on oltava elementtisuunnitelmien mukainen raudoitus. 1) Vaijerilenkkejä käytetään voimaa siirtävinä Kun RVL-vaijerilenkkejä käytetään voimaa siirtävänä, tulee vaijerilenkin ankkurointi rakenteeseen varmistaa limittämällä vaijerilenkki riittävästi elementin raudoituksen kanssa. Vaijerilenkeillä RVL -60, -80, -100 ja -120 suurin lenkinsuuntainen vetovoima on Fd = 24 kn ja vaijerilenkillä RVL-140 se on 44 kn. Vaijerilenkin ankkurointi mitoitetaan yo. voimille kun käytetään taulukoissa 2 ja 3 esitettyjä sauman leikkauskapasiteetin arvoja. KUVA 7 Esimerkki elementin reunan raudoituksesta RVL-vaijerilenkkien kohdalla voimaa siirrettäessä Kun RVL-vaijerilenkkiä käytetään kuvan 7 mukaisissa liitoksissa, tulee vaijerilenkin vaijerin umpilenkin sisäpuolelle asentaa harjateräs pystyyn. Tämän harjateräksen halkaisija on eri vaijerilenkeillä vähintään taulukon 6 mukainen. Saumaan tulevat harjateräkset jatketaan teräksen jatkospituudella. 11

12 2) Vaijerilenkkejä ei käytetä voimaa siirtävinä Kun RVL-vaijerilenkkejä käytetään sauman halkeilun rajoittamiseen (esim. ääniteknisistä syistä) tai elementtien sitomiseen määrittelemättä tarvittavaa sidontavoimaa, voidaan elementin raudoitus tehdä kuvan 8 periaatteiden mukaisesti. Elementissä suositellaan käytettäväksi pieliteräksiä 2-T10 ja lisäteräksiä kuvan 8 mukaisesti. KUVA 8 Esimerkki elementin reunan raudoituksesta Rkl-vaijerilenkkien kohdalla (sauman halkeamisen rajoittaminen). Kun RVL-vaijerilenkkiä käytetään kuvan 8 mukaisissa liitoksissa, tulee vaijerilenkin vaijerin umpilenkin sisäpuolelle asentaa harjateräs pystyyn. Tämän harjateräksen halkaisija on eri vaijerilenkeillä vähintään taulukon 6 mukainen. Saumaan tulevat harjateräkset jatketaan teräksen jatkospituudella. 12

13 6 RVL-VAIJERILENKKIEN ASENNUS 6.1 Muottiin kiinnitys Vaijerilenkki tulee kiinnittää siten, ettei se valutyön aikana pääse liikkumaan. Vaijerilenkin kohdalla betonimassa tulee tiivistää huolellisesti. Vaijerilenkkiä ei saa täryttää. Vaijerilenkit voidaan kiinnittää muottiin naulaamalla tai magneettien avulla. Vaijerilenkin elementin sisään tuleva vaijerin osa asennetaan elementin raudoituksen lomaan. Vaijeria ei tarvitse sitoa raudoitukseen. 7 ASENNUSTÖIDEN VALVONTA 7.1 RVL-vAijerilenkkien Asennus Ennen valua on tarkistettava, että: vaijerilenkki ei ole viallinen vaijerilenkki on suunnitelmien mukainen ja sijoitettu suunnitelmien mukaan vaijerilenkki on kiinnitetty riittävän lujasti vaijerilenkin mahdollisesti edellyttämä lisäraudoitus on asennettu Valun aikana on huolehdittava, että: vaijerilenkki ei pääse siirtymään betoni tiivistetään huolellisesti vaijerilenkin ympäriltä Valun jälkeen: tarkistetaan, että vaijerilenkin sijainti on suunnitelmien mukainen vaijerilenkin kotelon päällä oleva teippi poistetaan tehtaalla valun kovettumisen jälkeen.. 13

14 R-Group Finland Oy PL 37 FIN Savonlinna FINLAND Tel Fax

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE 5/2013 PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE AK-KENKIEN PERUSPULTIT AET, AES Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 389 (BY 5B) RakMK no 70 (BY 5B-EC2) Eurokoodi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA...

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

28.8.2008 KÄYTTÖSELOSTE EXPRESS-LIITTOLAATTA EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE 28.8.2008

28.8.2008 KÄYTTÖSELOSTE EXPRESS-LIITTOLAATTA EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE 28.8.2008 EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE Täydennetty 22.4.2009 28.8.2008 EXPRESS-LIITTOLAATTA KÄYTTÖSELOSTE 28.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Liittolaattarakenne 1.1 Yleistä.. 4 1.2 Materiaaliominaisuudet.. 4 1.2.1

Lisätiedot

DELTAPALKKI LIITTOPALKKI

DELTAPALKKI LIITTOPALKKI DELTAPALKKI LIITTOPALKKI VTT:n tyyppihyväksyntä VTT-RTH-03040-07 Korvaa esitteen 5/03 väli 9, 4/2007 DELTAPALKKI Deltapalkin edut VAPAA ALAPINTA: sallii joustavat tilojen muutokset rakennuksen koko elinkaaren

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt HauCon Finland Oy Tillinmäentie 1A 02330 Espoo BY 5 B-EC 2 nro. 10 ja 47 Schöck Isokorb KXT, KXT145, KFXT, KXT-HV,

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot

Betonirakenteet OHJEET 2005

Betonirakenteet OHJEET 2005 B4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Betonirakenteet OHJEET 2005 Ympäristöministeriön asetus betonirakenteista Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan Betoniteollisuus ry Kesäkuu 2011 Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan 1. PCs- konsoli, Peikko Finland PCs konsolijärjestelmä soveltuu teräsbetoni- ja jännebetonipalkkien sekä teräspalkkien

Lisätiedot

LUJA-VALUHARKKOJEN!ME-380!JA!ME-400 TYÖOHJE

LUJA-VALUHARKKOJEN!ME-380!JA!ME-400 TYÖOHJE LUJA-VALUHARKKOJEN!ME-380!JA!ME-400 TYÖOHJE 2 9.7.2010 VALUHARKKOJEN ME-380 JA ME-400 TYÖOHJE YLEISTÄ Nämä työohjeet koskevat ainoastaan Lujabetoni Oy:n valmistamia valettavia eristeharkkoja ME-380 ja

Lisätiedot

PEIKKO GROUP YHTEYSTIEDOT. Euroopan johtava yritys tavoitteena toimia paikallisesti

PEIKKO GROUP YHTEYSTIEDOT. Euroopan johtava yritys tavoitteena toimia paikallisesti TUOTELUETTELO 2009 2010 PEIKKO GROUP Kotimainen perheyritys Peikko Group on betonirakentamisen kiinnitysosien suunnannäyttäjä Suomessa. Yritys perustettiin vuonna 1965 Teräspeikko-nimellä ja nimenmuutos

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

Ladottavan lämpöharkon työohjeet

Ladottavan lämpöharkon työohjeet Ladottavan lämpöharkon työohjeet 2 1 YLEISTÄ...3 2 LÄMPÖHARKKOJEN OMINAISUUDET...3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ...4 3.1 Modulimitoitus...4 3.2 Mittaukset...4 4 TYÖVAIHEET...4 4.1 Toimitus, harkkolavat ja harkkojen

Lisätiedot

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU

10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU D 10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU 10.1 Rakenteellinen suunnittelu Kuormaluokka Siporex-kattoelementit mitoitetaan yleensä yksiaukkoisena palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut kattoelementit

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 1 YLEISTÄ... 3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET... 3 3 SUUNNITTELU... 3 3.1 Mitoitus... 3 3.2 Aukkojen ylitykset... 5 3.3 Kantavat rakenteet... 5 4 TYÖVAIHEET...

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN SÄHKÖASENNUKSET

BETONIELEMENTTIEN SÄHKÖASENNUKSET BETONIELEMENTTIEN SÄHKÖASENNUKSET Betoniteollisuus ry Tekijä Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Ohjausryhmä Arto Suikka Janne Vilve Juha Rämö Juhani Kauko Markus Haatainen Suunnitteluohjeet Magnus Stagnäs,

Lisätiedot

Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat

Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat Express-liittolevyllä rakennat hyvät pohjat Helppoutta ala- ja välipohjaan 8/2010 Express-liittolevy Lysmäväli 80 mm Tyyppihyväksyntä VTT-RTH-00093-09 Hyväksyntä on mm:n liittolevylle. HYVÄN TALON POHJA

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 29.1.13, VER.1 LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT 4 2. HARKKOPERUSTUKSET 7 2.1 Perustamistavan valinta 7 2.2 Matala

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset

Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset Ari Kevarinmäki, Tekniikan tohtori Erikoistutkija, VTT RIL Puurakenteiden toimikunnan sihteeri ari.kevarinmaki@vtt.fi Puurakenteiden suunnittelussa on käytössä

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2

NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 NOPEA HELPPO TARKKA LUJA-PONTTIHARKKOJEN SUUNNITTELUOHJE 18.6.13, VER.2 SISÄLTÖ 1. LUJA-PONTTIHARKOT YLEISESTI 3 1.1 Kevytsoraharkko tuotteena 4 1.2 Ainutlaatuinen seinärakenne 4 2. HARKKOPERUSTUSTEN suunnittelu

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

Kuula-ankkurit, hylsyankkurit, nostotyökalut. Ankkurointikiskot, välipohjansulkimet, kulmavahvikkeet, pilarikengät, hitsauslevyt, kierrekiinnikkeet

Kuula-ankkurit, hylsyankkurit, nostotyökalut. Ankkurointikiskot, välipohjansulkimet, kulmavahvikkeet, pilarikengät, hitsauslevyt, kierrekiinnikkeet KESTÄVÄT elementtiratkaisut NOSTOANKKURIJÄRJESTELMÄT Kuula-ankkurit, hylsyankkurit, nostotyökalut NOSTOANKKURIJÄRJESTELMÄT Ankkurointitekniikka Ankkurointikiskot, välipohjansulkimet, kulmavahvikkeet,

Lisätiedot