Kokemuksia Ruotsin, Tanskan ja Hollannin työkyvyttömyyseläkeuudi stuksista. Antti Mielonen Työeläkepäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksia Ruotsin, Tanskan ja Hollannin työkyvyttömyyseläkeuudi stuksista. Antti Mielonen Työeläkepäivä 14.11.2012"

Transkriptio

1 Kokemuksia Ruotsin, Tanskan ja Hollannin työkyvyttömyyseläkeuudi stuksista Antti Mielonen Työeläkepäivä

2

3 Esityksen rakenne Miksi nämä maat mielenkiintoisia? Tanskan uudistukset ( ) Ruotsin uudistukset ( ) Hollannin uudistukset ( ) Yhteenveto Eläketurvakeskus 3

4 Miksi juuri nämä maat? Sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksien merkittävä kasvu Hollanti Ruotsi Tanska Järjestelmäuudistuksia 2000-luvulla Hollanti: jatkuvia uudistuksia Ruotsi: 2008 Tanska: 2003 Kokemuksia uudistuksista alkaa jo olla Sosiaaliturva sekä yhteiskuntajärjestelmä lähellä Suomea Eläketurvakeskus 4

5 Muutosten määrät Lähde: OECD 2009, Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers The Case of Sweden Eläketurvakeskus 5

6 Uudistukset Tanskassa ongelmat Vanha järjestelmä vuodelta 1984: Etuudensaajien määrä suhteessa työikäiseen väestöön Tk-eläkkeessä neljä eri tasoa ja lisäksi muita etuuksia Näkökulma: työkyvyttömyyden taso Etuudensaajien suhteellinen määrä noussut jatkuvasti vuodesta Kun otetaan huomioon muut terveyteen liittyvät etuudet (sv-päiväraha, kuntoutus), etuudensaajien suhteellinen osuus nousee yli 11 % Lähde: Disability programs, Health and retirement in Denmark since 1960, NBER 2011 Eläketurvakeskus 6

7 Tanskan uudistukset v järjestelmä Näkökulma työkyvyttömyydestä jäljellä olevaan työkykyyn Työkyvyn arvioinnissa työkykyä heikentäviä lääketieteellisiä tekijöitä ei mainita Järjestelmää yksinkertaistettiin yksi etuus, ei osa- tai määräaikaisia eläkkeitä Ehtoja tiukennettiin Eläkkeeseen oikeus vain, mikäli hakijalla ei työkykyä normaaliin työhön tai tuettuun työhön (fleksjob) Fleksjob: työnantajalle maksetaan 50 tai 67 % palkkatukea Eläketurvakeskus 7

8 Tanskan uudistukset ei odotettuja tuloksia Fleksjob-työt ovat lisääntyneet merkittävästi Fleksjobiin oikeutettujen mutta työttömien määrä myös lisääntynyt Samaan aikaan työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei ole vähentynyt Kustannukset nousseet n. 1,1 mrd. enemmän kuin suunniteltu (2010) Etuuksien saajat Työkyvyttömyyseläke Fleksjob Kuntoutus Työttömyys Lähde: Pensionsstyrelsen Eläketurvakeskus 8

9 Tanskan uudistukset tulevat muutokset Vuoden 2013 alussa tke-järjestelmä sekä fleksjob uudistuvat Alle 40 vuotiaille ei pääasiassa tk-eläkettä» 1-5 vuoden pakollinen resurssikartoitus» Resurssikartoituksen aikana maksetaan samaa etuutta kuin ennen kartoitusta» Psyykkiset sairaudet useimmiten parannettavissa Fleksjobit määräaikaisiksi ja suunnataan nykyistä vähemmän työkykyisille Nykyiset eläkkeensaajat paremmin osallistuman työelämään Tavoite säästää n. 250 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä Eläketurvakeskus 9

10 Uudistukset Ruotsissa talous taustalla Lamaleikkauksia 1992 työnantaja velvollinen maksamaan 14 päivältä sairausajan palkkaa, 1993 karenssipäivä käyttöön Sv-päivärahan tason leikkauksia 1991,1992, tiukemmat myöntöehdot yli 60-v. tk-eläkkeeseen 90-l puolivälissä talous nousuun: Leikkausten hätäisyys ja työmarkkinajärjestöjen vastustus leikkauksiin johti sääntöjen heikkoon noudattamiseen sekä svpäivärahan tasokorotuksiin vuodesta 1998 lähtien sairauspoissaolot ja tkeläkkeiden alkavuus jyrkkään kasvuun Eläketurvakeskus 10

11 Uudistukset Ruotsissa sairausluku ja alkaneet tk-eläkkeet Päiviä % ,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Sairausluku (ohälsotalet) Alkaneita tk-eläkkeitä Lähde: Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2011:6 Eläketurvakeskus 11

12 Uudistukset Ruotsissa hallituksen (sos.dem.) tavoite puolittaa sairauspoissaolot viiden vuoden sisällä 2003: sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutus yhdistettiin ja erotettiin eläkejärjestelmästä Förtidspension -> sjuk- och aktivitetsersättning V sosiaalivakuutuksen organisaatiouudistus 21 itsenäistä aluekassaa + Riksförsäkringsverket -> Försäkringskassan Eläketurvakeskus 12

13 Uudistukset Ruotsissa ongelmat ja tavoitteet Mera försäkring och mer arbete Sairausvakuutusjärjestelmä liian passivoiva Pitkäaikainen sairauspoissaolo haitallista työkyvylle Liian suuri merkitys muilla kuin terveydellisillä seikoilla tkarvioinnissa Järjestelmässä liikaa arpapeliä Sairaudesta helpommin ja nopeammin takaisin työhön Lääkäreille käyttöön määrittelyt sopivista sairauslomista Rajoitettu sv-päiväraha-aika Eläketurvakeskus 13

14 Uudistukset Ruotsissa kuntoutusketju v Määräaikaiset tk-eläkkeet poistuvat ja sv-päivärahaan maksimiaika Tk-eläkkeelle vain, mikäli työkyky pysyvästi (nuorilla 1 v.) heikentynyt ja kaikki kuntoutusmahdollisuudet käytetty Kuntoutusketju: 0-90 pv. Työntekijän ja työnantajan on yhdessä pyrittävä löytämään nykyisen työn mahdollistava ratkaisu pv. Työkykyä arvioidaan suhteessa saman työpaikan muihin mahdollisiin tehtäviin. Työntekijällä suojattu mahdollisuus etsiä töitä ulkopuolelta työttömyysetuudella. 181 pv. Jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan suhteessa koko työmarkkinoihin. TK-korvaus, jos ei työkykyä, muuten työttömyysetuus, sosiaaliapu tai työvoimatoimiston kurssi (kuntoutustuki) Eläketurvakeskus 14

15 Uudistukset Ruotsissa etuudensaajien lukumäärä Sv. pv-raha 6 kk-1v. Sv. pv-raha yli 1 v. Yhteensä Tk-eläkkeensaajia Lähde: Försäkringskassan Eläketurvakeskus 15

16 Uudistukset Hollannissa taustaa Yleinen työkyvyttömyyseläkejärjestelmä (WAO) 1967 Työkyvyttömyyden määrittely laajaa 1970-l lopun ja 1980-l alun heikko talouskehitys Naiset yhä enenevässä määrin mukaan työelämään Työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä kolminkertaistui 70-l. lopusta 80-l puoliväliin mennessä: the Sick Man of Europe Työkyvyttömyysetuusmenot suhteessa bkt:hen kaksinkertaiset OECD:n keskiarvoon nähden Järjestelmässä suuria muutospaineita, joita lähdettiin vähitellen toteuttamaan Eläketurvakeskus 16

17 Uudistukset Hollannissa muutokset Etuusleikkauksia 1985 korvaustason pudotus 80 % -> 70 % 1987 osa-työkykyisten etuusleikkaus 1993 ansiosidonnainen eläke max. 6 vuoden ajan Työkyvyn uudelleenarvioinnit vuotiaat v > n. 50 % eläke pieneni tai lakkautettiin Alle 50 v > n. 50 % täysi eläke pieneni tai lakkautettiin Kannusteiden lisääminen työnantajille 1992 tuki työkyvyttömän palkkaamiseen Työkyvyttömyyden tiukempi määrittely työkyvyn menetys täytyy olla suoraan havaittavissa sekä lääketieteellisesti objektiivinen. Työkyky arvioidaan suhteessa koko työmarkkinoihin Eläketurvakeskus 17

18 Uudistukset Hollannissa muutokset Sairausvakuutus käytännössä yksityistettiin 1994 yritykset velvollisia maksamaan 6 viikkoa sairausajan palkkaa 1996 velvollisuus maksaa 1 vuoden ajan sairausajan palkkaa 2004 velvollisuus maksaa 2 vuoden ajan sairausajan palkkaa Kannusteiden lisääminen työnantajille 1998 riskiperusteinen työkyvyttömyyseläkemaksu 2004 alle 55 v. työkyvyn uudelleenarviointi Muutoksia n. 1/3:lle eläkkeensaajista 2002, 2004 Portinvartija -laki Tarkka määritys sairausajan toimenpiteistä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista ja vastuista sekä Sosiaalivakuutuslaitoksen (UWV) toiminnasta Eläketurvakeskus 18

19 Uudistukset Hollannissa portinvartija -laki Vastuu työntekijän kuntoutuksesta ja paluusta työhön työnantajalla, työntekijällä sekä työterveyshuollolla. Työnantaja velvollinen selvittämään työmahdollisuudet nykyisessä tai muussa tehtävässä sekä kuntoutusaikataulun noudattaminen Työntekijä velvollinen ottamaan vastaan sopiva työtehtävä sekä noudattamaan kuntoutusaikataulua Sosiaalivakuutuslaitos (UWV) toimii portinvartijana työkyvyttömyyseläkkeeseen Sanktiot sekä työnantajalle että työntekijälle, jos toiminta ei ole ollut riittävää ja lainmukaista» Työnantaja: maksimissaan 1 v. lisää palkanmaksuvelvollisuutta N. 13 % tapauksista (lähde: OECD)» Työntekijä: työkyvyttömyyseläkkeen leikkaus tai hakemuksen hylkääminen Eläketurvakeskus 19

20 Uudistukset Hollannissa uusi tke-järjestelmä 2006 Työkyvyttömyyseläke pysyvästi työkyvyttömille, muille palkkatuki Näkökulma työkykyyn, eikä kyvyttömyyteen IVA järjestelmä pysyvästi alle 20 % työkykyisille» Tavoitteena elintason turvaaminen: etuus 75 % palkasta WGA järjestelmä tilapäisesti täysin työkyvyttömille tai % työkykyisille» Tavoitteena työnteon tukeminen: Työskentelevä saa aluksi % ansionalenemasta + palkan Myöhemmin maksetaan 70 % ansaitun palkan ja arvioidun työkyvyn mukaisen palkan erotuksesta Eläketurvakeskus 20

21 Uudistukset Hollannissa nuoret Nuorten eläketapaukset lisääntyneet dramaattisesti Eläkkeensaajien määrä kaksinkertaistunut V alkaneiden eläkkeiden lkm > V n. 50 %:lla psyykkiset syyt, v n. 80 %:lla Uusi järjestelmä v Fokus työkyvyttömyydestä työkykyyn» Vanhassa järjestelmässä etuudensaajat 98 % kyvyttömiä ansaitsemaan normaalitöissä minimipalkkaa» Uudessa järjestelmässä arvioidaan kykyä ansaita missä tahansa työssä mitä tahansa palkkaa» Paremmat kannusteet työskentelyyn sekä työn vastaanottamiseen TK-tapaukset hienoiseen laskuun 2011 Eläketurvakeskus 21

22 Uudistukset Hollannissa tke-etuudensaajien lkm Etuudensaajat x Alkaneet tkeläkkeet x Lähde: UWV Työkyvyttömyyseläkkeet (WAO/WIA) Yrittäjien tke Nuorten tke Alkaneet tk-eläkkeet Eläketurvakeskus 22

23 Yhteenveto Tanskan järjestelmäuudistus pettymys Uudistus ensi vuonna Ruotsissa positiivinen kehitys alkoi jo ennen varsinaisia tke-järjestelmäuudistuksia Asenteet ja sääntöjen noudattaminen Fokus sv-päivärahakäytäntöön tuonut myöhemmin parannuksia Hollannissa järjestelmää on uudistettu käytännössä jatkuvasti. Euroopan sairas mies parantunut työkykyiseksi Nuorten ja psyykkisiin tekijöihin liittyvät eläkkeet kaikissa maissa kuitenkin yhä suuri mutta ei välttämättä kasvava ongelma Eläketurvakeskus 23

24 Yhteisiä piirteitä Näkökulma työkykyyn työkyvyttömyyden sijaan Kannusteet kohdalleen sekä työntekijöille että työnantajille ja viranomaisille Työskentely vaikuttaa positiivisesti työkykyyn Nuorten pääsyä työkyvyttömyyseläkkeelle rajoitetaan Eläketurvakeskus 24

25 Kiitos!

Työpapereita 48/2013

Työpapereita 48/2013 Työpapereita 48/2013 Jenni Blomgren ja Helka Hytti Työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä aiheutuva työelämästä poissaolo sekä aktiivitoimenpiteille osallistuminen Pohjoismaissa 2005 ja 2010 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa

Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa Raili Hyrkkänen Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa ja Ruotsissa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:3 Raili Hyrkkänen Työstä poistumisen ja sairauspoissaolojen eroja Suomessa

Lisätiedot

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista

Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Kannustavaan sosiaaliturvaan ja irti loukuista Sisältö Esipuhe 3 Työikäisistä noin 68 prosenttia työssä 4 Joka kolmas työikäinen saa toimeentuloetuutta 5

Lisätiedot

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia,

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia,

Lisätiedot

TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN

TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN Työ-ja elinkeinoministeriö 10.3.2008 Selvityshenkilö Mika Vuorelan selvitys : TYÖTÄ HALUAVILLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TYÖHÖN Selvitys julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa

Lisätiedot

ELÄKETURVA LÄNSI-EUROOPASSA

ELÄKETURVA LÄNSI-EUROOPASSA ELÄKETURVA LÄNSI-EUROOPASSA 2002 ISBN 952-9639-99-6 Kannen kuva: Fennopress Oy Hakapaino Oy, Helsinki 2002 LUKIJALLE "Eläketurva Länsi-Euroopassa" perustuu aikaisemmin julkaistuun kirjaan Eläketurva muissa

Lisätiedot

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva 1 3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva Yleisiä kehittämislinjauksia Vanha 3.1. siirretty lukuun 5 kohdaksi 5.8. 3.1 Elämän hallinnan ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

Lisätiedot

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta

Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta 1 2012 Ihmisen mittainen työura? SAK:n näkemyksiä työurien pidentämisestä ja kestävästä eläketurvasta Tammikuu 2012 Lisätiedot: Kaija Kallinen kaija.kallinen@sak.fi puhelin 020 774 0154 Tilaukset: SAK

Lisätiedot

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:1 Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

MIKSI RUOTSALAISET OVAT SAIRAITA MUTTA SUOMALAISET TYÖTTÖMIÄ?

MIKSI RUOTSALAISET OVAT SAIRAITA MUTTA SUOMALAISET TYÖTTÖMIÄ? MIKSI RUOTSALAISET OVAT SAIRAITA MUTTA SUOMALAISET TYÖTTÖMIÄ? HELKA HYTTI Viime aikoina on Ruotsista kyselty paljon tietoja siitä, miten sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat kehittyneet Suomessa.

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa

Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa Peppi Saikku TYÖPAPERI Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa Katsaus työttömien aktiivitoimenpiteisiin ja sosiaaliturvaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa

Lisätiedot

430 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE

430 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 43 SOVITELTU TYÖTTÖMYYS- ETUUS: TAUSTAA JA NYKYTILANNE Anita Haataja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

KREIKAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

KREIKAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ KREIKAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnitteluosasto 2007 Suvi Ritola Kreikan eläkejärjestelmä Päivitetty: marraskuu 2007 Lisätietoja: Suvi Ritola puh. 010 751 2634 email: suvi.ritola @etk.fi www.etk.fi Kvtiimi:

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

LPP. Paltamon työvoimayhdistys ry:n ohjausryhmän TUTUSTUMIS- JA OPINTOMATKA RUOTSIIN, TANSKAAN JA SAKSAAN 19. 25.9.2010

LPP. Paltamon työvoimayhdistys ry:n ohjausryhmän TUTUSTUMIS- JA OPINTOMATKA RUOTSIIN, TANSKAAN JA SAKSAAN 19. 25.9.2010 Paltamon työvoimayhdistys ry:n ohjausryhmän TUTUSTUMIS- JA OPINTOMATKA RUOTSIIN, TANSKAAN JA SAKSAAN 19. 25.9.2010 1 SISÄLLYS 1 MATKALLE OSALLISTUJAT... 3 2 JOHDANTO... 3 3 RUOTSI JA SAMHALL... 4 5 TANSKA

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen kehittäminen

Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen kehittäminen Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen kehittäminen Suomella on suuret haasteet meneillään ja edessä hyvinvoinnin, vaurauden ja julkisen talouden kannalta finanssikriisistä riippumatta.

Lisätiedot

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Norjassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Norjassa Sosiaaliturvaoikeudet Norjassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä;

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä; 1 of 66 27/05/2011 12:17 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 19.5.2006/395 19.5.2006/395 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työntekijän

Lisätiedot

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?

Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä? SISÄLLYS Takaisin Suomeen - viimeistään eläkeiässä?... 3 Kysymyksiä... 4 Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja eläkkeet... 6 Eläketurva Suomessa... 7 Kansaneläketurva

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Ruotsissa

Sosiaaliturvaoikeudet. Ruotsissa Sosiaaliturvaoikeudet Ruotsissa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN TYÖKYKY - työttömät ja vammaiset

ERITYISRYHMIEN TYÖKYKY - työttömät ja vammaiset PTT raportteja 225 PTT Reports 225 ERITYISRYHMIEN TYÖKYKY - työttömät ja vammaiset Veera Laiho Anneli Hopponen Terhi Latvala Anna-Kaisa Rämö Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot