Mitä kautta työkyvyttömyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä kautta työkyvyttömyys"

Transkriptio

1 Mitä työkyvyttömyys maksaa? Allan Paldanius / Kuntien eläkevakuutus k

2 Mitä kautta työkyvyttömyys maksaa? Työkyvyttömyyden eri vaiheet työkyvyn menetys alkaa näkyä satunnaiset sairaslomat, sijaisten palkat, tuotantovaikutukset, organisaation kuormitus, sairasajan palkat (KELAn pvraha) työkyky alentuu edelleen pitkiä sairaslomia, korostuneesti edelliset vaikutukset työkyvyttömyyseläke alkaa osatke/kutu/tke-kustannukset kustannukset vanhuuseläke tulevan ajan eläke Kuntien eläkevakuutus 2

3 Miten työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset kohdistuvat? kuka maksaa? ta/tt kollektiivi yksittäinen ta vastaa ta-kollektiivin kustannuksista palkkojen ja/tai eläkemenojen suhteessa varhaiseläkemenoperusteinen maksu tke, kutu, ei osatke kuntoutumishyvitys / kutu eläkemenoperusteinen maksu ennen v kertynyt eläke maksu ei kohdistu yksittäisen eläkkeen kustantamiseen => tk-alkavuus vaikuttaa tarvittavan kokonaismaksun määrään myös pitkällä aikavälillä Kuntien eläkevakuutus 3

4 Miten työkyvyttömyys maksaa eläkejärjestelmän näkökulmasta = PALKKA = SAIRASAJAN PALKKA, KELAN JA TA:N KUSTANTAMIA = KELA = TK-ELÄKE, TYÖELÄKEVAKUUTTAJA (KEVA) = VANHUUSELÄKKEEN KARTTUNUT OSUUS = VANHUUSELÄKKEESEEN SISÄLTYVÄ TYÖKYVYTTÖMYYDEN AJALTA KARTTUNUT ELÄKE Esim. Jos 1000 /kk tk-eläke alkaa 53 v. iässä ja tk-eläkkeen ajalta tulevan eläkkeen määrä on 300 /kk => Työkyvyttömyyden y y yy perusteella eläkettä maksetaan karttuneen vanhuuseläkkeen lisäksi : - 63 vuoden ikään mennessä ; - 75 vuoden ikään mennessä Kuntien eläkevakuutus 4

5 Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus vuotuisesta eläkemenosta Esim. vuonna 2009 tk-eläkkeinä maksettujen eläkkeiden osuus n. 14% koko eläkemenosta (ei sisällä vastaisia eläkkeitä, eli vanhuuseläkkeisiin ja perhe-eläkkeisiin sisältyviä tk-eläkkeen ajalta karttuneita eläkeosuuksia), noin 440 milj. euroa Kuntien eläkevakuutus 5

6 Miten työnantaja voi vaikuttaa omiin eläkemaksuihinsa Pientyönantaja (PTA, palkkasumma alle n. 1,85 milj. euroa v. 2010): Varhe poolataan PTA-joukon kesken palkkojen suhteessa Tk-alkavuuden muutokset kasvattavat/pienentävät kaikkien PTA-joukon maksuja; samoin kuntoutustoimien tuomat hyödyt pienentävät kaikkien maksua Alkava eläke voi vaikuttaa työnantajan eläkemenoperusteiseen maksuun kohdistuu ennen v palvelussuhteiden työnantajiin Alentunut/kasvanut eläkealkavuus vaikuttaa maksutasoon pitkällä aikavälillä Kuntien eläkevakuutus 6

7 Miten työnantaja voi vaikuttaa omiin eläkemaksuihinsa Keskisuuri työnantaja (KTA, palkkasumma n. 1,85 29,5 milj. euroa v. 2010): Varhe tulee osittain suoraan työnantajan vastattavaksi, osittain poolataan KTA-joukon kesken palkkojen suhteessa Tk-alkavuuden muutokset kasvattavat/pienentävät sekä omia että kaikkien KTA-joukon maksuja; samoin kuntoutustoimien tuomat hyödyt pienentävät omia ja kaikkien KTA-joukon maksuja Alkava eläke voi vaikuttaa työnantajan eläkemenoperusteiseen maksuun kohdistuu ennen v palvelussuhteiden työnantajiin Alentunut/kasvanut eläkealkavuus vaikuttaa maksutasoon pitkällä aikavälillä Kuntien eläkevakuutus 7

8 Miten työnantaja voi vaikuttaa omiin eläkemaksuihinsa Suurtyönantaja (STA, palkkasumma vähintään n. 29,5 milj. euroa v. 2010): Varhe tulee suoraan työnantajan vastattavaksi Tk-alkavuuden muutokset kasvattavat/pienentävät suoraan omia maksuja; samoin kuntoutustoimien tuomat hyödyt pienentävät omia maksuja Alkava eläke voi vaikuttaa työnantajan eläkemenoperusteiseen maksuun kohdistuu ennen v palvelussuhteiden työnantajiin Alentunut/kasvanut eläkealkavuus vaikuttaa maksutasoon pitkällä aikavälillä Kuntien eläkevakuutus 8

9 Milloin muuttunut tk-alkavuus näkyy varhe-maksussa? Suurtyönantaja, varhe-maksu KuEL:n keskimääräistä luokkaa jos vuoden 2010 tk-alkavuus 15-kertaistuu: 1,5-kertaistuu: Varhe-maksu palkkasummasta "normaali" varhe-alkavuus 1.10 % 1.29 % 1.23 % 1.19 % 1.20 % - muuttunut alkavuus: 1,5-kertainen v % 1.38 % 1.40 % 1.45 % 1.30 % Erotus eli muutoksen vaikutus, %-yksikköä eli alkavuuden muutos kasvattaa varhe-maksua v n. 0,1%-yksiköllä; v n. 0,2%-yks.; v n. 0,3%-yks.; v n. 0,1%-yks. jos palkkasumma n. 30 milj. euroa, vaikutus yhteensä n kasvava vaikutus varhe-maksuun rakennettu ominaisuus HUOM! tk-alkavuuden kasvu olisi luultavasti havaittavissa 1-3 vuotta aiemmissa sairauspoissaoloissa! Kuntien eläkevakuutus 9

10 Mitä kannattaisi seurata? Esimerkki Vuosi Kaupunki X: Kaupunki Z: Varhe-maksu maksu, Varhe-maksu maksu, (arvio) (ennakko) Mitä luvuista voisi päätellä esim. työkyvyttömyys- eläkkeiden alkamisen kehityksestä? k tä? Entä kaupunkien eroista? Kuntien eläkevakuutus 10

11 Mitä kannattaisi seurata? Esimerkki Vuosi Kaupunki X: Kaupunki Z: Varhe-maksu maksu, % Varhe-maksu maksu, % ,84 0, ,40 0, ,82 1, (arvio) 1,64 1, (ennakko) 1,53 1,85 Mitä palkkasummaan suhteutetuista luvuista voisi päätellä esim. työkyvyttömyyseläkkeiden ttö alkamisen kehityksestä? k tä? maksun kokonaismäärän vuotuisen vaihtelun vaikutus? Entä kaupunkien maksuista muihin verrattuina? Kuntien eläkevakuutus 11

12 Mitä kannattaisi seurata? Esimerkki Vuosi Varhe-maksu, % Koko- KuEL, STA, X Z luokka ka. % ka. % ,84 0,57 STA 0,50 0, ,40 0,87 STA 0,79 0, ,82 1,18 STA 1,08 1, (arvio) 1,64 1,75 STA 1,1 1,02* 2010 (enn.) 1,53 1,85 STA 1,3 Vertailu koko KuEL:n palkkasummaan suhteutettuun varhe- maksuun ei kerro koko k totuuttat tt vertailu ainakin saman työnantaja-kokoluokan keskiarvoihin mahdollisesti muita vertailuryhmiä Kuntien eläkevakuutus 12

13 Mitä kannattaisi seurata? Esimerkki Vuosi Varhe-maksu, % KuEL, ka % varhe ylittää KuEL-ka:n X Z X Z ,84 0,57 0,50 +67% +14% ,40 0,87 0,79 +77% +11% ,82 1,18 1,08 +69% +9% 2009 (arvio) 1,64 1,75 1,1 +49% +59% 2010 (enn.) 1,53 1,85 1,3 +18% +42% kaupunki X:n varhe-maksu tulee lähemmäksi keskimääräistä varhemaksua, mutta on vielä reilusti suurempi Kaupungin Z varhe-maksu on lähes 1,5 kertainen KuEL:n keskimääräiseen maksuun verrattuna kehitys huonoon suuntaan Kuntien eläkevakuutus 13

14 Keskisuurten työnantajien t kokoluokkaan k kk kuuluvien palkkasummaan suhteutettujen maksujen yhteys v Kuntien eläkevakuutus 14

15 Suurtyönantajien t kokoluokkaan k kk kuuluvien palkkasummaan suhteutettujen maksujen yhteys v Sekä eläkemenoperusteinen- että varhe-maksu yli suurtyönantajien keskiarvon Kuntien eläkevakuutus 15

16 Miten eläkelukuja kannattaisi seurata? Määrään liittyvä luku harvoin kuvaa todellista tilannetta (esim. alkaneiden eläkkeiden lukumäärä, varhe-maksun määrä euroina) Suhteuttamalla lukuja saadaan parempaa tietoa, mutta vasta vertailemalla saadaan hyödyllistä tietoa Vertailu esimerkiksi koko kuntasektori varhe-maksun työnantajien kokoluokittelu samankaltaisiin toimijoihin Suurimmat/keskikokoiset/pienet kunnat Suuret sairaanhoitopiirit/keskikokoiset shp:t ja terv.huollon kuntayht./pienet terv.huollon kuntayhtymät Kuntien eläkevakuutus 16

17 Mitä kannattaisi seurata 1/2 Sairauspoissaolojen kehitys suhteutettuna sopivalla tavalla Aikasarja Vertailu, jos mahdollista Tarkemman analyysin perusteella mahdollista ennustaa eläkemaksujen tulevaa kehitystä Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus% (aikasarjana) Aikasarja & vertailu! Myös tk-eläkkeiden lajien suhdetta (osatk ei vaikuta varhe-maksuun) Kuntien eläkevakuutus 17

18 Mitä kannattaisi seurata 2/2 Varhe-maksu suhteessa palkkasummaan Vertailu! Myös eläkemenoperusteista maksua (suhteessa palkkasummaan) kannattaa seurata Vertailu! Vaikka vertailu kannattaa tehdä palkkasummaan suhteutetuilla luvuilla, kannattaa muistaa mitä yksi prosenttiyksikkö merkitsee euroissa Kuntien eläkevakuutus 18

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017

Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 BUDJETOINTIOHJE 1 (7) Budjetointiohje vuoden 2015 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2016-2017 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva

Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja. Ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm Keva Kuntiin tuloksellisuutta hyödyntämällä työssä jaksamisen työkaluja Ylilääkäri Keva Keva Jäsenyhteisöjä (1.1.2012) 923 - kaupungit 107 - kunnat 229 - kuntayhtymät 164 - osakeyhtiöt 404 - yhdistykset 12

Lisätiedot

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

06/2013. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 06/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2012

Lisätiedot

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS

TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS TYÖELÄKEYHTIÖIDEN TASOITUSMÄÄRÄSELVITYS Loppuraportti 30.8.2013 Tela 30.8.2013 Laskuperustejaos Taustaa Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä pyysi Tela:n laskuperustejaosta 14.11.2012 selvittämään

Lisätiedot

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN LUKIJALLE Tässä tilastokatsauksessa esitetään työeläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastolukuja pääasiassa

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius

Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus. Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius Palveluiden järjestäminen ja kuntasektorin eläkkeiden rahoitus Keva-päivä 23.5.2013 Allan Paldanius Yleistä kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksesta / 1 Puhdas jakojärjestelmä vuosina 1964 1987 Rahastointi

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...

Hyvä asiakkaamme... 3. TyEL-vakuutusmaksu... 4. Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva... TyEL-vakuutus maksu opas suuryritykselle 2015 Sisältö Hyvä asiakkaamme... 3 TyEL-vakuutusmaksu... 4 Ennakkomaksu ja lopullinen TyEL-maksu...4 Työntekijöiden osuus TyEL-maksusta...4 Työeläketurva...4 TyEL-vakuutusmaksun

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Eläkevakuu taminen epävarmassa sijoitusympäristössä

Eläkevakuu taminen epävarmassa sijoitusympäristössä Matematikan jasysteemianalyysin laitos Eläkevakuu taminen epävarmassa sijoitusympäristössä -laskelmiatyöeläkkeiden rahastoinnin tehostamisesta PetriHili,Teemu Pennanen KAUPPA+ TALOUS RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

04/2015. Työeläkeindikaattorit 2015. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 04/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN KATSAUKSIA Työeläkeindikaattorit 2015 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 Sivu Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 3 1.1 Keskeiset linjaukset... 3 1.2 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen... 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 4 2.1 Henkilöstömäärä... 4 2.2 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

Lisätiedot

Eläkevakuutusmaksujen vaikutus rekrytointeihin ja irtisanomisiin

Eläkevakuutusmaksujen vaikutus rekrytointeihin ja irtisanomisiin Tuulia Hakola ja Roope Uusitalo Eläkevakuutusmaksujen vaikutus rekrytointeihin ja irtisanomisiin Eläketurvakeskuksen raportteja 2005:2 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 010 7511 Faksi (09)

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA

RAPORTTEJA. Lakisääteiset eläkkeet. Pitkän aikavälin laskelmat 2007. Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA R RAPORTTEJA Lakisääteiset eläkkeet Pitkän aikavälin laskelmat 2007 Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:2 RAPORTTEJA Peter Biström, Kalle Elo, Tapio Klaavo smo Risku ja Hannu Sihvonen Lakisääteiset eläkkeet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 21 VIRTAIN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu KAAVIO-JA TAULUKKOLUETTELO 3 1. JOHDANTO 5 KATSAUS VUOTEEN 21 6 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS JA KAUPUNGIN STRATEGIAT 7 VIRTAIN HENKILÖSTÖVISIO

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Tuomas Marttila SHV-harjoitustyö (suppea) 12.4.2013 Sisältö Abstract 1 1 Johdanto 2 2 Työeläkeyhtiön asiakashyvitysten määräytyminen 3 2.1 Asiakashyvitysten määräytyminen

Lisätiedot

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen

Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Satakunnan kuntien eläköitymisnäkymät ja työssä jatkaminen Suomen Kuntaliiton ja Satakuntaliiton maakuntatilaisuus 2.11.2011 Päivi von Plato palvelujohtaja Keva Keva palveluksessanne Keva Itsenäinen julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia avaukset Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia Kalle elo Seuraavien noin 20 vuoden aikana Suomessa on odotettavissa väestön nopea ikääntyminen, sillä sotien jälkeen syntyneet ikäluokat

Lisätiedot

Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta. 1. Johdanto

Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta. 1. Johdanto Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta 1. Johdanto Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet tämän sopimuksen mukaisen ratkaisun seuraavaksi työeläkeuudistukseksi. Neuvottelut ovat perustuneet pääministeri

Lisätiedot

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014

Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta neuvottelutuloksesta 26.9.2014 1 Johdanto Elinkeinoelämän keskusliitto, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 4. Työkyvyttömyyseläkkeet ja työnantajan omavastuuperiaate TEL:sta TyEL:iin

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Valmisteluraportit 4. Työkyvyttömyyseläkkeet ja työnantajan omavastuuperiaate TEL:sta TyEL:iin Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 4 Työkyvyttömyyseläkkeet ja työnantajan omavastuuperiaate TEL:sta TyEL:iin Tuuli Ylinen Valmisteluraportit 4 lokakuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot