Ulkoistamiskumppanuuksien hallinta Suomessa Matkalla kehittyneisiin käytäntöihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoistamiskumppanuuksien hallinta Suomessa Matkalla kehittyneisiin käytäntöihin"

Transkriptio

1 Ulkoistamiskumppanuuksien hallinta Suomessa Matkalla kehittyneisiin käytäntöihin Suomen riskienhallintayhdistys, seminaari ADVISORY

2 Ulkoistuksen ongelmallisuus tunnistetaan Riskienhallinnan kehittämistarvetta ei Toimittajaorganisaatioilla hyvin systemaattiset riskienhallintaprosessit Kenellä ote ulkoistustilanteesta? Ulkoistus on kahden asian kokonaisuus Toiminnan luovutus ja jatkuva palvelunhankinta Painottuuko kertatransaktio liiaksi? Hyödyt saavutetaan ainoastaan muuttamalla toimintaa pitkällä jänteellä Enemmän painoa jatkuvaan toimintaan Viestintä ja ihmiset avainasemassa Muista muutos myös asiakkaan organisaatiossa Hyvästä kumppanuudesta huolimatta huolehdi markkinatuntemuksesta ja kilpailutilanteen säilymisestä Myös riskienhallinta edellyttää 1

3 Keskeiset tutkimustulokset 2

4 Taustaa KPMG:n tutkimukselle Toteutettiin keväällä/kesällä 2007 Toimialajakauma Internet-pohjaisen kyselyn tuloksena saatiin 42 vastausta Lisäksi toteutettiin useampia haastatteluja Kohderyhmänä olivat asiakasorganisaatiot Yli 80 vastanneista edusti organisaation johtajatasoa Energia Perusteollisuus Teollisuustuotteet ja -palvelut Kulutustavarat ja -palvelut Päivittäistavarat Terveydenhuolto Rahoitus Informaatioteknologia Tietoliikennepalvelut Julkissektori 10 7 Muu Tutkittujen palveluiden jakauma: IT-palvelut (40 ) Liikevaihtojakauma Taloushallinnon prosessit (24 ) Muut ulkoistukset (36 ) Yli miljardi euroa mm. sisäinen tarkastus, HR, logistiikka miljoonaa euroa miljoonaa euroa miljoonaa euroa Alle 100 miljoonaa euroa

5 Tavoitteiden asetanta ja arviointi Päätavoitteet Kustannussäästöt Mahdollisuus keskittyä ydinosaamisiin/-toimintoihin Ulkoisen asiantuntemuksen hankinta Kustannustehokkuusstrategiat pääosassa Vastaajat korostivat tavoitteiden asetannan tärkeyttä Organisaatioiden osaamisen ja kokemuksen puute on vaikeuttanut tavoitteiden asettamista Ulkoistamisen tavoitteiden toteutumista arvioidaan usein mutu -tuntumalla Tavoiteasetanta ollut hankalaa, sillä useimmiten sekä asiakas (me) että toimittaja ovat olleet kokemattomia ulkoistamisessa. Tavoiteasetanta tai toteutuman seuranta eivät ole olleet järjestelmällisiä. Ulkoistamisesta vastannut päällikkö 4

6 Tulosten mittaaminen 42 :ssa ei ole strategista mittaristoa käytössä 72 :lla asiakkaista ei ole kriteeristöä, jonka perusteella onnistumista tai epäonnistumista voisi mitata Vaikka kriteeristö olisi olemassa, sitä ei yleensä kerrota kokonaisuudessaan palvelutoimittajalle Monet organisaatiot mittaavat konkreettisia taloudellisia ja operatiivisia hyötyjä. Pehmeitä hyötyjä ei mitata Tavoitteita ei ole määritelty * Lähde: KPMG, Strategic Evolution A Global Survey on Sourcing Today,

7 Tekijät ulkoistamisen onnistumisen taustalla Taustat toteutuneille tavoitteille: Yksinkertainen ja ennalta määritelty toiminto Ulkoistettava toiminto tunnetaan hyvin Suunnittelu ja dokumentointi Realistiset ja hyvin määritellyt tavoitteet Selkeät sopimukset Hyvin määritelty vastuujako Hyvin määritellyt mittarit (Palvelutasosopimukset, KPI) Nimetyt vastuuhenkilöt Toimittajan kyky vastata muuttuneisiin tarpeisiin Luottamus Viestintä Taustat toteutumattomille tavoitteille: Resurssipula yhteistyön johtamisessa Toimittajan kykenemättömyys vastata asiakkaan muutostilanteisiin Toimintamalli ei muuttunut ulkoistuksen jälkeen Heikko viestintä toimittajan kanssa Toimittajan henkilömuutokset Toimittaja ei kykene toimittamaan Toimintakulttuurien erilaisuudet asiakkaan ja palveluntoimittajan välillä 6

8 Palveluhankinnan epäonnistumisen vaikutukset liiketoimintaan Liiketoiminnan häiriintyminen Lisääntynyt riskitaso Korkeat kustannukset ja/tai resurssien tuhlaaminen Tietotaidon menettäminen Esteiden syntyminen tuleville palveluhankintahankkeille * Lähde: KPMG, Strategic Evolution A Global Survey on Sourcing Today,

9 Ulkoistamiskumppanuuksien riskienhallinta Ulkoistamisen riskienhallinnan käytännöt ovat melko epämuodollisia Suomessa Huomattavimmat riskit palvelutoimittajan tuottamassa palvelutasossa ja jatkuvuudessa Monet vastaajaorganisaatioista eivät ole ottaneet tarpeeksi huomioon palveluntuottajan ongelmista nousevia riskejä (esim. alihankinnan häiriöt, avainhenkilöiden menetys) Suomen markkinoiden pienuus koetaan riskienhallinnan tarvetta vähentävänä Riskienhallintaa on kehitetty lähinnä regulaatiopaineiden alla KPMG:n ulkoistamisen riskienhallinnan viitekehikko Todella kyntämätön pelto ja riskit myös toteutuvat Hallintojohtaja 8

10 Vastaajien näkemys riskienhallinnasta Organisaationne riskienhallinnan käytännöt ovat riittäviä ulkoistetun toiminnon osalta Organisaationne on ottanut tehokkaasti huomioon palveluntarjoajan omien riskien vuoksi esiin nousevat riskit (esim. palveluntarjoajan omien alihankkijoiden toimitushäiriöt, avainhenkilöiden lähtö) Täysin eri mieltä Jossain määrin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jossain määrin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Organisaationne pystyy tehokkaasti hallitsemaan sitä riskiä, että palveluntarjoaja käyttäisi väärin luottamuksellista asemaansa tai saamiaan tietoja Organisaationne suoritti ulkoistamiskumppanuuden alkaessa riittävän ulkoistamiseen liittyvän riskiarvioinnin Oletteko tyytyväinen organisaationne käsitykseen ulkoistamiskumppanuuden riskeistä

11 Riskienhallinnan sisällyttäminen koko ulkoistamiskumppanuuden elinkaareen Toiminnan kehittämisen puutteet Jatkuvuuden varmistaminen Tavoitteiden asettaminen Palveluhankintaprosessiin liittyvät riskit Kumppanuuden riskien säännölliset arvioinnit, riskienhallinta ja seuranta Auditoinnit Palvelutasoon ja tavoitteiden mittaamiseen liittyvät riskit Toimituksen hallinta Toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus Strateginen suunnittelu Palveluhankinnan valmistelu Kumppanuuden riskit Strategiset riskit Operatiiviset riskit Taloudelliset riskit Lainsäädännölliset riskit Teknologiset riskit Maineriskit Siirtymävaiheen hallinta Kilpailutus ja toimittajan valinta Järjestelmiin, ihmisiin ja prosesseihin liittyvät riskit Tarjouspyyntöihin/ kilpailutukseen liittyvät riskit Sopimusriskit 10

12 Ihmiset ja viestintä avaimet onnistuneelle ulkoistamiskumppanuudelle Kumppanuuden siirtymävaihe nähdään kriittisenä henkilöstöasioiden osalta Monet vastaajista eivät ole olleet täysin tyytyväisiä sisäisen viestinnän laatuun 60 asiakasorganisaatioista ja 59 palveluntarjoajista näkivät ulkoistamisprosessin eri vaiheiden ongelmien liittyvän ihmisiin (KPMG, Strategic Evolution A Global Survey on Sourcing Today, 2007) Ulkoistamisen ongelmat (asiakasnäkökulma) Noin puolet ovat ihmisiin liittyviä ja puolet järjestelmiin liittyviä asioita 28 Aina tai lähes aina järjestelmiin liittyvät asiat 12 Aina tai lähes aina ihmisiin liittyvät asiat 60 Tiedonkulku ja keskinäinen yhteistyö on ollut perusta saavutettuihin etuihin Toimitusjohtaja Ulkoistamisen onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu ihmisistä, vaikka (ulkoistamis)malli auttaakin Malli antaa sen ryhdin. Kv. yrityksen controller 11

13 Seurannan ja valvonnan rooli ulkoistamiskumppanuuksissa Liian läheinen vuorovaikutus palveluntuottajan kanssa voi vaikeuttaa valvontatoimia Yli 80 prosenttia vastaajista on jättänyt ulkoistetun palvelun osaamista myös talon sisälle 90 prosenttia organisaatioista on nimennyt henkilön tai ryhmän valvomaan palveluntuottajan toiminnan laatua Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on riittävät auditointeja mahdollistavat ehdot sopimuksissa, jotta he pystyvät arvioimaan hankitun palvelun laatua ja luotettavuutta Vain kolmasosa vastaajista luottaa täysin siihen, että he kykenevät valvomaan palveluntuottajan tarvittavaa osaamisen kehittymistä Pienemmissä organisaatioissa luottamus nähdään vaihtoehtona valvontatoimenpiteille 12

14 Ulkoistamiskumppanuuden kehittyminen Kilpailutuksen haasteet 26 vastaajista suunnittelee toteuttavansa säännöllisiä kilpailutuksen lähitulevaisuudessa Johtuu osittain rajoituksista Suomen markkinoilla Puute palveluntuottajista Kilpailutuksen raskaus Sidokset toimittajaan Pitkät ulkoistamisprosessit Monet organisaatiot eivät ole valmistautuneet nykyisten palveluntuottajien vaihtamiseen Vain 7 on täysin valmistautunut korvaamaan nykyisen palveluntuottajan Onko organisaationne suunnitellut tuovansa ulkoistetun toiminnon takaisin sisäisesti tuotettavaksi? Kuinka hyvin organisaationne on varautunut korvaamaan nykyisen palveluntuottajan? Kyllä Ei Ei tietoa Täysin varautunut Jokseenkin varautunut Ei osaa sanoa Jokseenkin ei varautunut 39 Ei lainkaan varautunut 13

15 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Esittäjien yhteystiedot Marjukka Markkanen Mikko Alftan KPMG Oy Ab Mannerheimintie 20 B PO Box Helsinki 14

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 KPMG maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto Tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut Toimimme 155 eri maassa

Lisätiedot

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Aino Luhtasaari Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Case: Ostoreskontra julkisen sektorin organisaatiossa Opinnäytetyö Syksy 2013 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat Case: Lappeenrannan kuntoutus ja kylpyläsäätiö

Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat Case: Lappeenrannan kuntoutus ja kylpyläsäätiö Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laura Hyvärinen Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat Case: Lappeenrannan kuntoutus ja kylpyläsäätiö Opinnäytetyö

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi

KPMG:n tietosuojaselvitys. kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys kpmg.fi KPMG:n tietosuojaselvitys Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Tietosuojan hallinnan suunnitelmallisuus 6 Tietosuojan riskianalyysit 6 06 Tietosuojan hallinta Organisaatioon

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä 3 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ Suomalaisten keskisuurten yritysten taloushallinto on murroksessa. Murroksen taustalla

Lisätiedot

Myyntilaskutusprosessin riskienhallinnan kehittäminen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelussa. Anita Andsten

Myyntilaskutusprosessin riskienhallinnan kehittäminen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelussa. Anita Andsten Myyntilaskutusprosessin riskienhallinnan kehittäminen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelussa Anita Andsten Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 15.12.2011 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta Suomessa 2013

Tietojärjestelmien hankinta Suomessa 2013 Tietojärjestelmien hankinta Suomessa 2013 Tutkimusraportti 24.5.2013 Tiivistelmä Tietojärjestelmien hankinnasta vallalla oleva yleinen mielikuva on, että rahaa palaa ja valmista ei tule. Onko tilanne todellakin

Lisätiedot

VIEW. Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2012 / kpmg.fi Sixten Korkman: Epävarmuus jatkuu vielä pitkään Euroopan taloudessa 08 Rohkeasti uudistuvat pankit menestyvät 14 Nokian Renkaiden Anne Leskelä: Suora rahoitus

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi 10 Mobiili mullistaa kaupan 18 Venäjä vauhdittaa Reiman kasvua 24 Antti Herlinistä vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen

Lisätiedot

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä

Suorituskyvyn osa-alueiden mittaaminen pkt-yrityksissä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lahden yksikkö LIITU Liiketoiminnan tutkimusyksikkö Lappeenranta University of Technology Lahti Unit LIITU Unit of Business Research Tutkimusraportti Research Report

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 1 2 6 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Anna-Kaisa Kauppinen, Paula Pietilä, Liisa Sundbäck & Hanna Kaleva Kiinteistöjohtamisen tehostaminen - vaihtoehtona ulkoistaminen Ulkoistamisen

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet Miikka Lukkarinen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset

Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset Kansanopistojen talouspäivät 17.11.2010 Heidi Vierros, KHT AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Taloushallinnon lakimuutokset Yhdistyslaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Case: Maris Multilingual LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Sini Olkanen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA SUOMESSA TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2013 RAPORTTI TUULI TYRVÄINEN TIMO TUOMENPURO MIKA HANNULA 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Tutkimuksen tausta ja tavoite...

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun pienyritysten ITpalvelut ja niiden ulkoistaminen

Pääkaupunkiseudun pienyritysten ITpalvelut ja niiden ulkoistaminen Pääkaupunkiseudun pienyritysten ITpalvelut ja niiden ulkoistaminen Rivanti, Laura 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Pääkaupunkiseudun pienyritysten IT-palvelut ja niiden

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot