Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013"

Transkriptio

1 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista)

2 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin yhteydessä hyödynnettävissä oleva kysymyspatteristo: IT-henkilöstön lukumäärä Henkilömäärä organisaatiossa, jota IT palvelee IT-toimittajat Esim. TOP5 menojen perusteella Mitä toimittavat Liite - Toiminnan päättäjien haastattelun yhteydessä hyödynnettävissä oleva kysymyspatteristo:

3 ja osaaminen Arkkitehtuuri ja muutosten Tietoturva, riskien ja laadunvarmistus Taloussuunnittelu ja seuranta Hankinnat ja toimittajayhteistyö toimittajastrategia Tarvemäärittely, kilpailutus ja Neuvottelu, sopimukset ja päätöksenteko sopimus ja Suunnittelu, organisointi ja käynnistys Toteutus, testaus ja ohjaus Koulutus ja hyötyjen Jatkuvuuden Palvelustrategia suunnittelu Palvelutuotanto jatkuva

4 Strategian ja hallinnon tärkeimmät tavoitteet: Varmistaa, että tietohallinnon toiminta ja kehitys tukevat yrityksen tavoitteiden saavuttamista Luoda ja ylläpitää yhteisesti sovitut periaatteet, t ja arkkitehtuuri Huolehtia, että tietohallinnon kustannukset ovat hallittuja ja ne kohdennetaan oikein, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi Varmistaa, että riskit ovat hallinnassa ja ne on otettu huomioon kaikilla Tietomallin osa-alueilla Pystytäänkö ICT:n tavoitteiden toteutumista seuraamaan luotettavasti? Mikä on mielestänne ICTstrategia? Kenellä kaikilla on oikeus strategian lukemiseen? Miten ICT-strategia on kytketty organisaation strategiaan? ja osaaminen Ohjaako arkkitehtuuri tavoitteiden Suunnittelu, muodostamista? Toteutus, Koulutus ja organisointi ja testaus ja käynnistys ohjaus Miten tietoturvallisuuden toteutumisen on organisaatiossa järjestetty? suunnittelu Arkkitehtuuri ja muutosten? Tietoturva, riskien ja laadunvarmistus Miten mielestäsi tietohallinnon Hankinnat tavoitteet ja sopivat yhteen toimittajayhteistyö organisaation tavoitteiden kanssa? Kuinka ICT organisointi ja Miten hyvin Hankinta- vastuu on kuvattu? ja Tarvemäärittely, kokonaisarkkitehtuurin Neuvottelu, toimittajastrategia osaamisen organisaation päätöksenteko kilpailutus ja tukee sopimukset ja Miten on tavoitteiden järjestetty? toimeenpanoa? 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty ja mitattavissa. 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. 5. Tehtävä on mitattavasti hallittu. Poikkeamien syyt selvitetään ja tehtävään Palvelustrategia liittyvien prosessien on Jatkuvuuden jatkuvaa ja uutta luovaa. Palvelutuotanto Taloussuunnittelu ja seuranta ICT kustannukset ovat hallittuja? sopimus ja Kustannukset budjetoidaan ja niiden toteutumista seurataan? hyötyjen jatkuva

5 ja osaaminen Arkkitehtuuri ja muutosten Tietoturva, riskien ja laadunvarmistus Taloussuunnittelu ja seuranta Miten mielestäsi tietohallinnon Hankinnat tavoitteet ja sopivat yhteen toimittajaorganisaation tavoitteiden yhteistyö kanssa? Pystytäänkö ICT:n tavoitteiden toteutumista seuraamaan luotettavasti? Mikä on mielestänne ICTstrategia? Kenellä kaikilla on oikeus strategian lukemiseen? Miten ICT-strategia on kytketty organisaation strategiaan? 1. Tehtävä on suunnittelematon. Tehtävää suoritetaan, vaikka käytännöt puuttuvat. 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty ja mitattavissa. 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. Palvelu- 5. Tehtävä on mitattavasti hallittu. Poikkeamien syyt selvitetään ja tehtävään Jatkuvuuden strategia liittyvien prosessien on jatkuvaa ja uutta luovaa. Kuinka ICT organisointi ja Miten hyvin Hankinta- vastuu on kuvattu? ja Tarvemäärittely, kokonaisarkkitehtuurin Neuvottelu, toimittaja- kilpailutus ja tukee sopimukset ja Miten strategia osaamisen organisaation päätöksenteko on tavoitteiden järjestetty? toimeenpanoa? Ohjaako arkkitehtuuri tavoitteiden Suunnittelu, muodostamista? Toteutus, organisointi ja testaus ja käynnistys ohjaus? suunnittelu? Koulutus ja Palvelutuotanto ICT kustannukset ovat hallittuja? sopimus ja Kustannukset budjetoidaan ja niiden toteutumista seurataan? hyötyjen jatkuva

6 Hankinnat ja toimittajayhteistyö Hankintatoimen ja toimittajien hallinnan tärkeimmät tavoitteet: ja ratkaisujen tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hankinta toimittajien osaamista ja näkemyksiä hyödyntäen 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty ja mitattavissa. Arkkitehtuuri Tietoturva, Taloussuunnittelu tehtävään ja 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. 5. Tehtävä on ja mitattavasti muutosten hallittu. Poikkeamien riskien syyt selvitetään ja ja ja osaaminen liittyvien prosessien on laadunvarmistus jatkuvaa ja uutta luovaa. seuranta Laatu- ja kustannustason sekä hyvän neuvotteluaseman ja markkinahintatietoisuuden aktiivinen ylläpitäminen palveluiden koko elinkaaren ajan Merkittävien teknologiainnovaatioiden ja - mahdollisuuksien kanavointi liiketoiminnan Hankinnat ja toimittajayhteistyö Onko hankintatoimenne mielestäsi tehokasta? Onko samaa tarkoitusta varten hankittu useita eri sovelluksia? Voiko hankittuja järjestelmiä hyödyntää laajemmin? Ovatko sisäiset hankintaprosessit selkeitä? Tehdäänkö hankinnat tietohallinnon kanssa yhteistyössä vai tekeekö toiminta hankintapäätökset yksin? Jatkuvuuden Kenen budjetista organisaation tilaamat ICT hankkeet/projektit kustannetaan? toimittajastrategia Tarvemäärittely, kilpailutus ja Neuvottelu, sopimukset ja päätöksenteko sopimus ja Kenen kaikkien tiedossa ja hallinnassa tehdyt ICT-Päätösopimuksetja ovat? hyötyjen ja Koulutus Miten arvioitte ja kilpailutatte toimittajianne? Kilpailutetaanko Ketkä osallistuvat toimittajat säännöllisesti? Suunnittelu, sopimusneuvotteluihin? Toteutus, organisointi ja testaus ja Business Mitkä ovat casekeskeisimmät käynnistyskuka saa allekirjoittaa ohjaus kriteerit toimittajaa sopimukset? valittaessa? Onko organisaatiossanne Onko teillä käytössä asetettu erillisiä kilpailutettua (hankintalaista Palvelustrategia suunnittelu puitejärjestelyä? poikkeavia) hankinta rajoja ( )? Pystyttekö hyödyntämään Palvelutuotanto kilpailutuksessa saatuja jatkuva hyötyjä?

7 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty Arkkitehtuuri Tietoturva, ja mitattavissa. Talous- 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. 5. Tehtävä on ja mitattavasti muutosten hallittu. Poikkeamien riskien syyt selvitetään ja ja suunnittelu tehtävään ja ja osaaminen liittyvien prosessien on laadunvarmistus jatkuvaa ja uutta luovaa. seuranta Hankinnat ja toimittajayhteistyö toimittajastrategia Tarvemäärittely, kilpailutus ja Neuvottelu, sopimukset ja päätöksenteko sopimus ja Onko hankintatoimenne mielestäsi tehokasta? Onko samaa tarkoitusta varten hankittu useita eri sovelluksia? Voiko hankittuja järjestelmiä hyödyntää laajemmin? Ovatko sisäiset hankintaprosessit selkeitä? Tehdäänkö hankinnat tietohallinnon kanssa yhteistyössä vai tekeekö toiminta hankintapäätökset yksin? Jatkuvuuden Kenen budjetista organisaation tilaamat ICT hankkeet/projektit kustannetaan? Kilpailutetaanko Ketkä osallistuvat toimittajat säännöllisesti? Suunnittelu, sopimusneuvotteluihin? Toteutus, organisointi ja testaus ja Business Mitkä ovat case keskeisimmät käynnistys Kuka saa allekirjoittaa ohjaus kriteerit toimittajaa sopimukset? valittaessa? Onko teillä käytössä kilpailutettua Palvelu- puitejärjestelyä? strategia Onko organisaatiossanne asetettu erillisiä (hankintalaista poikkeavia) hankinta rajoja ( )? suunnittelu Kenen kaikkien tiedossa ja hallinnassa tehdyt ICTsopimukset ja ovat? hyötyjen Koulutus Miten arvioitte ja kilpailutatte toimittajianne? Pystyttekö hyödyntämään Palvelukilpailutuksessa saatuja jatkuva tuotanto hyötyjä?

8 johtamisen tärkeimmät tavoitteet: Käynnistettävillä ja käynnissä olevilla projekteilla on liiketoiminnallinen peruste ja valtuutus Projekteja johdetaan ja ohjataan siten, että ne saavuttavat kulloinkin asetetut tavoitteet aikataulussa, budjetissa ja vaaditulla laatutasolla tuotokset siirretään tuotantoon ja otetaan käyttöön hallitusti Onko käytössä projektimallia? Miten käyttöä valvotaan ja noudatetaan? Onko Strategia ICT:n kehityshankkeet ja priorisoitu Asiakkaiden tarpeisiin nähden? Miten? Keiden tiedossa ja hallinnassa ICT:n hankkeet ja projektit ovat? 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole Palvelutuotanto otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty ja mitattavissa. jatkuva suunnittelu 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. 5. Tehtävä on mitattavasti hallittu. Poikkeamien syyt selvitetään ja tehtävään liittyvien prosessien on jatkuvaa ja uutta luovaa. Miten projektit käynnistetään? Tehdäänkö businesscase? Priorisoidaanko Jatkuvuuden projektit? Missä? Millä kriteereillä projekti voidaan käynnistää? Onko: Projektisuunnitelma? Projektipäällikkö? Nimetty ohjausryhmä? Varatut resurssit? Miten projektit käynnistetään? Miten projekteja ohjataan ja niiden toteutumista valvotaan? Miten projektien Arkkitehtuuri Tietoturva, Miten uudet tulokset otetaan ja muutosten riskien ja ja osaaminen ominaisuudet testataan? käyttöön ja koulutetaan? laadunvarmistus Onko: Testaussuunnitelma? Testiraportti? Tarvemäärittely, kilpailutus ja Suunnittelu, organisointi ja käynnistys Toteutus, testaus ja ohjaus Tehdäänkö käyttöönotosta: suunnitelma, - katselmus, päätös sekä dokumentaation Neuvottelu, päivitys sopimukset? ja päätöksenteko Koulutus ja Hankinnat ja toimittajayhteistyö Miten hyvin tietoprojektit pysyvät Taloussuunnittelu budjetissa ja ja niille asetetussa aikataulussa, resursointiarviossa? seuranta Tehdäänkö loppuraportti? sopimus ja hyötyjen toimittajastrategia Palvelustrategia

9 Onko käytössä projektimallia? Miten käyttöä valvotaan ja noudatetaan? Onko ICT:n kehityshankkeet priorisoitu Asiakkaiden tarpeisiin nähden? Miten? Keiden tiedossa ja hallinnassa ICT:n hankkeet ja projektit ovat? Hankinnat ja toimittajayhteistyö Onko: Projektisuunnitelma? Projektipäällikkö? Nimetty ohjausryhmä? Varatut resurssit? Miten projektit käynnistetään? toimittajastrategia Miten projekteja ohjataan ja niiden toteutumista valvotaan? Miten projektien Arkkitehtuuri Tietoturva, Miten uudet tulokset otetaan ja muutosten riskien ja ja osaaminen ominaisuudet testataan? käyttöön ja koulutetaan? laadunvarmistus Onko: Testaussuunnitelma? Testiraportti? Tarvemäärittely, kilpailutus ja Tehdäänkö käyttöönotosta: suunnitelma, - katselmus, päätös sekä dokumentaation Neuvottelu, päivitys sopimukset? ja päätöksenteko Miten hyvin tietoprojektit pysyvät Talous- niille asetetussa aikataulussa, suunnittelu budjetissa ja ja resursointiarviossa? seuranta Tehdäänkö loppuraportti? sopimus ja Suunnittelu, organisointi ja käynnistys Toteutus, testaus ja ohjaus Koulutus ja hyötyjen Miten projektit käynnistetään? Tehdäänkö businesscase? Priorisoidaanko Jatkuvuuden projektit? Missä? Millä kriteereillä projekti voidaan käynnistää? Palvelustrategia 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole Palvelu- otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty ja mitattavissa. jatkuva suunnittelu tuotanto 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. 5. Tehtävä on mitattavasti hallittu. Poikkeamien syyt selvitetään ja tehtävään liittyvien prosessien on jatkuvaa ja uutta luovaa.

10 johtamisen tärkeimmät tavoitteet: Asiakkaiden ICT:n häiriötön toiminta Palvelulupausten täyttäminen Toiminnan jatkuva ja kustannusten optimointi Miten hyvin ICT tukee Onko riskejä vastaan tehty palvelujen kehitystä ja varautumissuunnitelmia? rakenne-muutoksia? Kuka vastaa liiketoiminnan jatkuvuudesta? Miten hyvin ICT-palvelut on mielestäsi suunniteltu? Suunnitellaanko palveluille vaatimukset ja mittarit? Mitkä Hankinnat ovat kriittisimmät ja ICTpalvelut? toimittaja- toimittaja- Voisiko tuotteistamista yhteistyö strategia Tunnetaanko niihin liittyvät jotenkin parantaa? tekniset ja liiketoimintariskit? 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty ja mitattavissa. Arkkitehtuuri Tietoturva, Taloussuunnittelu ja 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. 5. Tehtävä on mitattavasti ja muutosten hallittu. Poikkeamien riskien syyt selvitetään ja ja tehtävään ja osaaminen liittyvien prosessien on jatkuvaa laadunvarmistus ja uutta luovaa. seuranta Tiedotetaanko Tarvemäärittely, uusista palveluista? kilpailutus ja Koulutetaanko käyttäjät? Onko ICT-palveluiden, vikatilanteiden Neuvottelu, ja poikkeuksien sopimukset kommunikointi ja ja käsittely päätöksenteko riittävää? Onko palveluluettelo nähtävissä? Päivitetäänkö dokumentaatio? Oletko tyytyväinen nykyisiin Voiko Suunnittelu, ongelmatilanteissa Toteutus, tietohallinnon palveluihin? Koulutus ja palata organisointi vanhaan palveluun ja? testaus ja käynnistys ohjaus Arvioidaanko ja kehitetäänkö järjestelmiä sovelluksia? sopimus ja Onko liiketoiminta-kriittisten sovellusten (Intranet, , ERP, jne.) luotettavuus ja saatavuus riittävällä tasolla? Seurataanko asiakastyytyväisyyttä, kustannustasoa hyötyjen ja palvelutason toteumaa? Jatkuvuuden suunnittelu Palvelustrategia Palvelutuotanto jatkuva

11 Miten hyvin ICT-palvelut on mielestäsi suunniteltu? 2. Tehtävä on suunniteltu, mutta sitä ei ole otettu hallitusti käyttöön. 3. Tehtävä on otettu käyttöön, hyvin määritelty ja mitattavissa. Arkkitehtuuri Tietoturva, Talous- 4. Tehtävää hallitaan ja johdetaan määritellyillä mittareilla. 5. Tehtävä on mitattavasti ja muutosten hallittu. Poikkeamien riskien syyt selvitetään ja ja tehtävään suunnittelu ja ja osaaminen liittyvien prosessien on jatkuvaa laadunvarmistus ja uutta luovaa. seuranta Suunnitellaanko palveluille vaatimukset ja mittarit? Mitkä Hankinnat ovat kriittisimmät ja ICTpalvelut? toimittaja- toimittaja Voisiko tuotteistamista yhteistyö strategia Tunnetaanko niihin liittyvät jotenkin parantaa? tekniset ja liiketoimintariskit? Miten hyvin ICT tukee Onko riskejä vastaan tehty palvelujen kehitystä ja varautumissuunnitelmia? rakenne-muutoksia? Kuka vastaa liiketoiminnan jatkuvuudesta? Tiedotetaanko Tarvemäärittely, uusista palveluista? kilpailutus ja Koulutetaanko käyttäjät? Onko ICT-palveluiden, vikatilanteiden Neuvottelu, ja poikkeuksien sopimukset kommunikointi ja ja käsittely päätöksenteko riittävää? Onko palveluluettelo nähtävissä? Päivitetäänkö dokumentaatio? Oletko tyytyväinen nykyisiin Voiko Suunnittelu, ongelmatilanteissa Toteutus, tietohallinnon palveluihin? Koulutus ja palata organisointi vanhaan palveluun ja? testaus ja käynnistys ohjaus Arvioidaanko ja kehitetäänkö järjestelmiä sovelluksia? sopimus ja Onko liiketoiminta-kriittisten sovellusten (Intranet, , ERP, jne.) luotettavuus ja saatavuus riittävällä tasolla? Seurataanko asiakastyytyväisyyttä, kustannustasoa hyötyjen ja palvelutason toteumaa? Jatkuvuuden Palvelustrategia suunnittelu Palvelutuotanto jatkuva

12 Haastattelurunko Kehityskohteet: ICT-toiminnan kehityskohteet Kehityskohteiden kartoittamisessa hyödynnettävä nelikenttä, jolla voi selvittää ICTtoiminnan keskeisiä kehityskohteita Nelikentän alhaalta löytyvät tietomallin osa-alueet ovat esimerkkejä Paras tulos on saavutettavissa hyödyntämällä nykytilan analyysin yhteydessä nousseita kehitystarpeita ja havaintoja EI KIIREELLINEN TÄRKEÄ EI KIIREELLINEN EI TÄRKEÄ EI KIIREELLINEN TÄRKEÄ EI TÄRKEÄ TÄRKEÄ KIIREELLINEN EI TÄRKEÄ KIIREELLINEN KIIREELLINEN <Kehityskohde> <Kehityskohde> <Kehityskohde> <Kehityskohde>

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund 20.1.2011 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KESKI-SUOMI ICT MAAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen

Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Suorituskyvyn johtaminen ja IT-strategian suuntaaminen Case: ICT-alan yritys 4.11.2014 Tekijä Vesa Siikaniemi, 0398728 Tarkastaja

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta

Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta Hyvä sovellus- järjestelmäsalkun hallinta Esa Toivonen, Senior Portfolio Advisor CGEIT, CISA, CRISC, LJK, ymba Thinking Portfolio esa.toivonen@thinkingportfolio.com http://www.thinkingportfolio.com/fi

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 3 2 Yleistä

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita?

Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita? Seminaariesitys TIKLI- hankkeeseen Miten ERP tulisi valita? 18.11.2008 Markku Toivanen www.sofigate.com Sofigate on tietohallinnon suunnittelutoimisto, joka elää ja uudistaa tietohallinnon arkea. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot