Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010"

Transkriptio

1 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010

2 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää palveluja entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen- kysely toteutettiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta helmikuussa Kyselyn tekivät Arvoverkko Oy ja Solenoidi Oy. Kyselyssä kartoitettiin Uudellamaalla toimivien PK-yritysten näkemyksiä: 1. yrityksen omasta nykytilanteesta 2. toiminnan kehittämismahdollisuuksista ja -tarpeista sekä 3. ELY-keskuksen palveluiden hyödyntämisestä. Kyselyyn lähetettiin kutsu sähköpostitse noin 4200 yritykselle. Tämän lisäksi vastauslinkki lähetettiin yrityshautomoiden kautta hautomoyrityksille ja yrittäjäjärjestöjen kautta heidän jäsenyrityksilleen. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 626 kappaletta. Kyselyyn vastanneille lähetettiin tiivis infopaketti yrityksille suunnatuista julkisista kehittämispalveluista ja 150 vastaajayritystä kontaktoitiin henkilökohtaisesti heidän pyynnöstään.

3 Vastaajien taustatiedot Toimiala Liikevaihto (M ) Henkilöstön määrä 22 % 7 % 24 % 29 % 18 % jalostus kauppa markkinapalvelut muu palvelutoiminta hyvinvointipalvelut 8 % 9 % 23 % 22 % 9 % 29 % alle 0,5 0, yli 20 5 % 11 % 20 % 18 % 31 % 15 % yli 250 Yrityksen ikä (vuotta) Vastaajan asema 28 % 49 % alle % 6 % 4 % 49 % omistaja-yrittäjä toimitusjohtaja muu johtaja 23 % yli % asiantuntija tai muu toimihenkilö osakas tai hallituksen jäsen

4 Vastaajien taustatiedot Omistuksesta ulkomaista 3 % 8 % Vientitoimintaa harjoittavia 89 % 0 % 1-25 % yli 25 % 60 % 40 % Kyllä Ei ELY-/TE-keskuksen palveluita käyttäneet 60 % 40 % Kyllä Ei

5 Miten arvioisitte liiketoimintanne nykytilaa? Liikevaihto Kannattavuus Markkinaosuus Kilpailukyky Toimitusvarmuus Innovatiivisuus Asiakkuuksien hallinta Markkinointitaidot Myynti Toimittaja ja alihankintasuhteet Logistiikan hallinta Tietotekniikan hyödyntäminen Henkilöstöhallinto ja johtaminen Liiketoiminnan suunnittelu 3,1 3 3,1 3,4 3,7 3,5 3,2 3,3 3,6 3,6 3,7 3,5 3, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1= erittäin huono, 2= huono, 3= tyydyttävä, 4= hyvä, 5= erittäin hyvä

6 Mitkä ovat keskeiset tavoitteenne yrityksenne liiketoiminnalle? Toiminnan supistaminen tai lopettaminen 86,1 10,5 2,9 0,5 Omistusjärjestelyt 42,8 30,5 17,3 9,4 Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen markkinoille Liiketoimintasuunnitelman täsmentäminen 8,2 6,7 24,1 30,8 42,7 48,6 25,1 13,9 Uusien asiakkaiden saaminen 1,9 7,2 37,4 53,5 Markkina-alueen kasvattaminen ulkomailla Markkina-alueen kasvattaminen kotimaassa 9,0 47,4 23,0 44,6 25,1 15,0 23,5 12,5 Kannattavuuden parantaminen 1,0 8,3 36,9 53,8 Liikevaihdon kasvattaminen 5,3 13,1 44,6 37,1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1= Ei tärkeä 2= Vähän tärkeä 3= Melko tärkeä 4= Erittäin tärkeä

7 Minkä asioiden/osaamisen kehittäminen toiminnassanne on tärkeätä tavoitteidenne toteuttamiseksi? Kansainvälistymisosaaminen Liiketoiminnan suunnittelu Johtaminen ja esimiestyö Mobiiliteknologia Sähköinen kaupankäynti Taloushallinto Tietotekniikka Henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen Henkilöstöhallinnolliset asiat Tilaus-toimitusketjun hallinta Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Yhteistyöverkostot Alihankinta ja ostotoiminta Tuotanto/palvelu Asiakaspalvelu Markkinointi/myynti 40,6 7,7 11,0 30,7 24,4 19,2 8,5 8,3 15,3 16,1 3,5 26,5 4,6 36,6 16,1 8,5 8,2 4,2 22,0 39,5 39,8 45,7 39,0 44,7 45,2 50,3 49,5 52,4 42,8 53,8 31,8 47,8 50,6 50,0 45,7 43,1 40,3 36,4 43,5 38,0 37,2 19,8 17,6 25,7 21,7 29,6 26,8 26,2 23,8 7,8 9,7 9,0 4,0 7,0 5,3 9,4 9,3 4,7 7,5 19,3 13,1 5,3 8,8 9,4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1= Ei kehitystarvetta 2= Vähän kehitystarvetta 3= Melko paljon kehitystarvetta 4= Tärkeimmät kehitystarpeemme

8 Miten uskotte seuraavien liiketoimintaanne liittyvien tekijöiden kehittyvän seuraavan 12 kuukauden aikana? Henkilöstön määrä 10,1 61,2 28,8 Liiketoiminnan kannattavuus 10,7 40,6 48,7 Liikevaihdon määrä 8,0 33,1 59,0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1=Pienenee 2=Säilyy 3=Kasvaa

9 Mitä seuraavista palveluista olette käyttäneet viimeisen kahden vuoden aikana? (vastaajina 250 palveluita käyttänyttä) Kehittämisavustus/-tuki (sis. Kansainvälistymiseen tai vientiin 70 5,2 24,8 Valmistelurahoitus (VARA) Henkilöstön hankinta/rekrytointi (ml. TE-toimistot) Henkilöstön koulutus (yhteishankintakoulutus) Johdon valmennus (esim. toimitusjohtajakurssi) Yrityskohtainen konsultointi/asiantuntijapalvelu Alkavan yrityksen palvelut (ml. Uusyrityskeskukset, TE-toimistot, 72,4 73,6 81,6 66, ,6 22,4 3,2 15,2 29,6 2,8 15,2 Neuvonta 53,2 7,2 39,6 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ei En osaa sanoa Kyllä

10 Miten tyytyväisiä olette olleet käyttämiinne palveluihin? Vastaajia Kehittämisavustus/-tuki (sis. Kansainvälistymiseen tai vientiin 6,7 5,0 55,0 33,3 60 Valmistelurahoitus (VARA) 6,9 13,8 48,3 31,0 29 Henkilöstön hankinta/rekrytointi (ml. TE-toimistot) Henkilöstön koulutus (yhteishankintakoulutus) Johdon valmennus (esim. toimitusjohtajakurssi) Yrityskohtainen konsultointi/asiantuntijapalvelu Alkavan yrityksen palvelut (ml. Uusyrityskeskukset, TE-toimistot, 2,6 5,7 3,3 5,1 8,3 9,8 2,9 6,7 5,0 4,9 40,0 64,1 48,3 56,1 80,0 50,0 38,3 28,2 29,3 11, Neuvonta 4,2 8,3 65,6 21, % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1=Erittäin tyytymätön 2=Tyytymätön 3=Tyytyväinen 4=Erittäin tyytyväinen

11 Mitä seuraavia ELY-keskuksen yrityksille suunnattuja palveluita olette kiinnostunut käyttämään lähitulevaisuudessa? Kehittämisavustus/-tuki (sis. Kansainvälistymiseen tai vientiin Valmistelurahoitus (VARA) Henkilöstön hankinta/rekrytointi (ml. TE-toimistot) Henkilöstön koulutus (yhteishankintakoulutus) Johdon valmennus (esim. toimitusjohtajakurssi) Yrityskohtainen konsultointi/asiantuntijapalvelu Alkavan yrityksen palvelut (ml. Uusyrityskeskukset, TE-toimistot, Neuvonta 56,2 62,8 67,4 55,6 62,9 48,1 42,7 90,3 43,8 37,2 32,6 44,4 37,1 51,9 57,4 9,7 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ei Kyllä

12 Mitä ulkopuolisia asiantuntijapalveluita olette aikeissa käyttää seuraavien 12 kuukauden aikana? Kehittämisen resursointi ja rahoitus Tietohallinnolliset tai tietotekniset toimenpiteet Vienti, kansainvälistyminen Tilaus-toimitusprosessiin liittyvä kehittäminen Tuotannon/palvelun kehittäminen Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Henkilöstöhallinnolliset asiat Taloushallinto Asiakkuuksien hallinta tai myynti Johdon sparraus/koulutus Liiketoiminnan tai strategian kehittäminen 41,69 60,54 53,51 80,35 81,95 69,97 80,03 64,7 61,98 63,1 67,41 58,31 39,46 46,49 19,65 18,05 30,03 19,97 35,3 38,02 36,9 32,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ei Kyllä

13 Kokemuksenne ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttöön liittyen? Olemme olleet tyytyväisiä tuloksiin 47,76 52,24 Palvelujen tuloksia arvioidaan systemaattisesti Sopivan palvelun/asiantuntijan löytäminen on helppoa 64,22 72,36 35,78 27,64 Tarjottujen palvelujen sisältö on selkeä ja ymmärrettävä 48,56 51,44 Olemme etukäteen määritelleet mitä haluamme palvelulta 23,16 76,84 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ei Kyllä

14 Lisätietoa: Reino Koho Uudenmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitusyksikkö reino.koho(at)ely-keskus.fi Kyselyn tekijät: Arvoverkko Oy Kristian Karimo Solenoidi Oy Mika Eskola

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013

Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013 Selvitys alan osaamis- ja koulutustarpeista Kaukolämpöalan strategia 2013 11/2014 Antti Kohopää, Energiateollisuus ry kaukolämpö Milka Kortet, Energiateollisuus ry työmarkkinat Sanna Kokkonen, Adato Energia

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarvekyselyn tuloksia Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yleistä TäsmäProto-hanke on toteuttanut sosiaali- ja terveysalaa koskevan yrityskyselyn Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Suomen IR-yhdistyksen jäsenkysely 2014

Suomen IR-yhdistyksen jäsenkysely 2014 Suomen IR-yhdistyksen jäsenkysely 2014 Yleistä tietoa Suomen IR-yhdistys ry:ssä on tällä hetkellä noin 200 jäsentä Vuoden 2014 jäsenkyselyyn vastasi 69 henkilöä Kysely toteutettiin marras-joulukuun aikana

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot