Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet"

Transkriptio

1 Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/ FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

2 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

3 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoite Selvittää yritysten taloushallinnon eri prosessien ulkoistamistaso, tulevat ulkoistamistarpeet sekä ulkoistamisen edellytykset Kohderyhmä Toimitusjohtajat ja talousjohtajat yrityksissä, joissa työskentelee yli 00 henkilöä ja liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Toteutus Kvantitatiivinen esitutkimus toteutettiin henkilökohtaisina teemahaastatteluna Kvalitatiivinen osa toteutettiin 14 puhelinhaastatteluna, vastaajista % oli toimitusjohtajia ja 74 % hoiti talousjohtajan tehtäviä Tulosten analyysi ja raportointi tehtiin AddValuen ja Itellan yhteistyönä 3

4 . Taloushallinnon kehittämisen painopisteet 4

5 Taloushallinnon kehittämisen painopisteet Tärkeimmät kehittämiskohteet ovat johdon raportoinnin ja ennustetyökalujen kehittäminen. Keskeisiksi koetaan myös ostolaskujen muuttaminen sähköisiksi ja kustannustehokkuuden lisääminen. Haasteeksi muodostuu yleensä myös kehittämisresurssien niukkuus. Talousjohtajille tärkeämpinä kohteina nousevat esille taloushallinnon tietojärjestelmien ja prosessien yhtenäistäminen, ostolaskujen muuttaminen sähköisiksi sekä taloushallinnon roolin vahvistaminen strategisessa suunnittelussa. 5

6 Taloushallinnon kehittämisen painopisteet Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Vain vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Johdon raportoinnin kehittäminen Analysointi- ja ennustamistyökalujen kehittäminen Ostolaskujen käsittelyn muuttaminen sähköiseksi Kustannustehokkuuden lisääminen organisoinnissa Taloushallinnon tietojärjestelmien yhtenäistäminen Taloushallinnon prosessien yhtenäistäminen Sähköisen myyntilaskutuksen kehittäminen Prosessien tuottavuuden mittaaminen Roolin vahvistaminen strategisessa suunnittelussa Suoritevolyymien keskittäminen palvelukeskuksiin AddValue/Itella - KE % 0% 40% 0% 80% 100% Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

7 Taloushallinnon kehittämisen painopisteet toimitusjohtajilla ja talousjohtajilla (erittäin tärkeä + tärkeä %-osuudet) Toimitusjohtaja Talousjohtaja Johdon raportoinnin kehittäminen Analysointi- ja ennustamistyökalujen kehittäminen Ostolaskujen käsittelyn muuttaminen sähköiseksi Kustannustehokkuuden lisääminen organisoinnissa Taloushallinnon tietojärjestelmien yhtenäistäminen Taloushallinnon prosessien yhtenäistäminen Sähköisen myyntilaskutuksen kehittäminen Prosessien tuottavuuden mittaaminen 5 71 Roolin vahvistaminen strategisessa suunnittelussa Suoritevolyymien keskittäminen palvelukeskuksiin AddValue/Itella - KE Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

8 Taloushallinnon kehittämisedellytykset 8 Tällä hetkellä taloushallinnon työajasta puolet menee rutiinien ylläpitoon. Tavoite taloushallinnolla olisi, että rutiineihin menisi vain reilu kolmasosa ajasta. Enemmän aikaa haluttaisiin käyttää organisaation toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseen ja johdon raportointiin sekä suunnitteluun, budjetointiin, strategian laadintaan sekä päätetyn strategian toteutusedellytysten luomiseen varsinkin toimitusjohtajat haluaisivat, että enemmän aikaa kohdistettaisiin suunnitteluun ja strategiatyöhön. Taloushallinnon kehittäminen jää selvästi talousyksikön ja taloushallinnon palvelukeskuksen johdon tehtäväksi liiketoimintajohdon ja ulkopuolisten asiantuntijain osallistuminen on melko satunnaista Taloushallinnon asiantuntijoilta liikenee kuitenkin kehittämiseen vain runsas viidesosa työajasta.

9 Taloushallinnon työajan jakaantuminen nykyisin ja tavoitetila (%) Taloushallinnon rutiinien ylläpito 37 5 Tulosseuranta ja johdon raportointi 7 33 Suunnittelu, budjetointi ja strategia 1 30 Nykyinen Tavoitetila AddValue/Itella - KE Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

10 Eri ryhmien osallistuminen taloushallinnon kehittämiseen Jatkuvasti Melko säännöllisesti Silloin tällöin Vain harvoin Ei koskaan Oma taloushallinnon henkilöstö Taloushallinnon palvelukeskuksen johto IT-johto ja muu tietotekniikkayksikön henkilöstö Liiketoimintojohto Ulkopuoliset konsultit tai asiantuntijat AddValue/Itella - KE % 0% 40% 0% 80% 100% Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

11 3. Asennoituminen ulkoistamiseen 11

12 Asennoituminen ulkoistamiseen Yritykset kokevat, että taantumassa on hyviä edellytyksiä taloushallinnon kehityshankkeille. Yritykset kokevat, että on tärkeää vähentää kiinteitä kuluja, tukitoimet ulkoistaen voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaan. Talousjohtajia huolettavat selvästi enemmän ulkoistamiseen liittyvät henkilöstöratkaisut. 1

13 Asennoituminen taloushallinnon ulkoistamiseen Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Taantumassa hyvät edellytykset kehityshankkeille Taloushallinto samanlaista toimialasta riippumatta Tärkeää vähentää kiinteitä kustannuksia Henkilöstöratkaisut vaikeimpia ulkoistamisessa Tukitoimet ulkoistaen voi keskittyä ydintoimintaan Keskeisissä taloushallintotehtävissä omat henkilöt Aina syytä ulkoistaa jos laskennallisia säästöjä Taantumassa ei pidä käynnistää riskihankkeita Kunnollisia ulkoistusratkaisuja ei ole tarjolla AddValue/Itella - KE % 0% 40% 0% 80% 100% Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

14 Toimitusjohtajien ja talousjohtajien asennoituminen taloushallinnon ulkoistamiseen (täysin tai jokseenkin samaa mieltä %-osuudet) Toimitusjohtaja Talousjohtaja Taantumassa hyvät edellytykset kehityshankkeille Taloushallinto samanlaista toimialasta riippumatta Tärkeää vähentää kiinteitä kustannuksia Henkilöstöratkaisut vaikeimpia ulkoistamisessa Tukitoimet ulkoistaen voi keskittyä ydintoimintaan 58 9 Keskeisissä taloushallintotehtävissä omat henkilöt Aina syytä ulkoistaa jos laskennallisia säästöjä Taantumassa ei pidä käynnistää riskihankkeita Kunnollisia ulkoistusratkaisuja ei ole tarjolla AddValue/Itella - KE Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

15 Ulkoistushyödyt Eniten ulkoistuksen uskotaan auttavan siihen, että voidaan itse keskittyä ydintehtäviin. Seuraavaksi tärkein tekijä on kustannussäästöt. Toimitusjohtajat ja talousjohtajat näkevät hyödyt eri tavoin Toimitusjohtajilla korostuvat yhtenäiset toimintatavat ja ydintehtäviin keskittyminen Talousjohtajilla painottuvat kustannussäästöt ja lyhemmät prosessien läpimenoajat 15

16 Toimitusjohtajien ja talousjohtajien tärkeimmiksi kokemat ulkoistushyödyt (% valitsi tärkeäksi) Voidaan itse keskittyä ydintehtäviin Säästetään kustannuksia 7 3 Maksetaan suoritteista, ei kiinteitä kustannuksia Palvelu jatkuvasti saatavissa Toimintatavat yhtenäistyneet 1 Saadaan käyttöön parempaa osaamista Prosessien läpimenoajat lyhentyneet 5 11 Raportointi tehostunut 3 3 Toimitusjohtaja Talousjohtaja AddValue/Itella - KE Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14) 1

17 4. Ulkoistamistilanne 17

18 Ulkoistamistilanne Perintä on laajalti ulkoistettu taloushallinnan osa. Selvästi yli puolet yrityksistä on ulkoistanut sen ainakin osittain. Vajaa kolmasosa yrityksistä on ulkoistanut ostolaskujen skannauksen, palkat, matka- ja kululaskut sekä myyntilaskujen lähettämisen 18

19 Taloushallinnon tehtävien ulkoistamistaso Ulkoistettu kokonaan Ulkoistettu osittain Käytetään apuna vuokratyövoimaa Tehdään omalla työvoimalla Perintä Ostolaskujen skannaus Palkat, matka- ja kululaskut Myyntilaskujen lähettäminen 0 1 Ostolaskujen vastaanotto Maksuliikenne Pääkirjanpito Ostoreskontra Käyttöomaisuuskirjanpito Myyntireskontra 7 85 Ostolaskujen käsittely 1 88 Arkistointi Raportointi 7 93 Controllerin tehtävät 1 98 AddValue/Itella - KE % 0% 40% 0% 80% 100% Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

20 Ulkoistamiskohteet Vähintään kolmasosa ulkoistuksia tehneistä yrityksistä arvioi useimpien tehtävien ulkoistuksen toteutuneen erittäin hyvin tai erinomaisesti. Parhaiten on onnistuttu perinnän, ostoreskontran ja ostolaskujen vastaanoton ulkoistamisessa huonoiten maksuliikenteen sekä palkka-, matka- ja kululaskujen ulkoistamisessa. Tärkeimpien ulkoistamiskohteiden valinta oli vastaajille vaikeaa. Kärkeen nousivat palkka-, matka- ja kululaskut, ostolaskujen skannaus sekä myyntilaskujen lähettäminen. 0

21 Ulkoistuksen onnistuminen eri tehtävissä Perintä 45 Ostoreskontra Ostolaskujen vastaanotto 4 43 Pääkirjanpito 40 Ostolaskujen skannaus Myyntilaskujen lähettäminen Myyntireskontra Ostolaskujen käsittely Arkistointi Palkat, matka- ja kululaskut Maksuliikenne 11 5 Toteutunut erittäin hyvin tai erinomaisesti % AddValue/Itella - KE Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14) 1

22 Tärkeimmiksi koetut ulkoistamiset Palkat, matka- ja kululaskut 15 Ostolaskujen skannaus 1 Myyntilaskujen lähettäminen 10 Ostolaskujen vastaanotto 9 Pääkirjanpito 8 Ostolaskujen käsittely 7 Perintä Ostoreskontra Maksuliikenne 5 Arkistointi Myyntireskontra Käyttöomaisuuskirjanpito 1 Raportointi Controllerin tehtävät % valitsi tärkeimmäksi AddValue/Itella - KE Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet, Toukokuu 009 (n=14)

23 5. Tiivistelmä 3

24 Tiivistelmä: Miksi ulkoistetaan? Mikä vetoaa ulkoistuksessa: Yrityksissä harmitellaan, että taloushallinnon rutiineihin kuluu liikaa aikaa. Niiden sijaan työpanosta haluttaisiin käyttää enemmän kehittämiseen, tulosseurantaan ja budjetointiin. Ulkoistamisen suurimmaksi hyödyksi koetaan juuri se, että rutiinien ulos siirtäminen tarjoaa paremmat mahdollisuudet keskittyä taloushallinnon ydintehtäviin. Kustannussäästöt koetaan varsinkin nyt taantuma-aikana tärkeiksi. Potentiaaliset ulkoistajat: Ulkoistamishalukkuuden edellytyksenä on keskimääräistä suurempi halu kehittää yrityksen taloushallintoa. Joka neljäs työntekijän yritys on ulkoistusmyönteinen eli siellä on asenteelliset edellytykset taloushallinnon ulkoistusratkaisujen käyttöönotolle. Tämä on se avarakatseinen potentiaali, joka on halukas keskustelemaan ja arvioimaan ulkoistuksen hyötyjä ja toteutusvaihtoehtoja. 4

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Sisällys Johdanto 4 Yhteenveto 5 Vastaajien profiili 6 Taloushallintojärjestelmiin

Lisätiedot

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO 2004:12 Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen Jatkoselvitys OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2004:12 Oikeusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet Tutkimusyhteenveto 20.9.2010 v. 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset...3 3 Tutkimuksen taustat...6 3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat...6 3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan

Lisätiedot

Tieto poikii tuloksia

Tieto poikii tuloksia Nr0 2 Lokakuu, 2007 Tieto poikii tuloksia Tuore tutkimus osoittaa, että yritykset ja julkisen sektorin toimijat pitävät oman palvelutoiminnan ylläpitämisen suurimpana ongelmana aikapulaa, joka estää uusien

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8

1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3. 1.1 Tutkimuksen tiedot 5. 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8. 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA KESKEISET HAVAINNOT 3 1.1 Tutkimuksen tiedot 5 1.2 Yhteenveto 7 2 GOVERNANCE 8 2.1 Yrityksen ja tietohallinnon välinen suhde 8 2.2 Toimintamallit liiketoiminnan ja ICT:n

Lisätiedot

Accenture Management Consulting. Strategia on tekemistä, ei sanoja.

Accenture Management Consulting. Strategia on tekemistä, ei sanoja. Accenture Management Consulting Strategia on tekemistä, ei sanoja. Miten saat strategiasi onnistuneesti käytäntöön Tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista 2013 Yhteenveto Liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 2 TERVEHDYS Sähköinen laskutus yleistyy. Arvonlisäverojen maksukäytännöt muuttuvat. Kirjanpidon vaatimukset pienelle yritykselle lisääntyvät. Aikasi on kallisarvoista.

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Opas talouspalvelun ostajalle

Opas talouspalvelun ostajalle Kolme askelta ulkoistukseen Kolme askelta ulkoistukseen Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 1 MIKSI OSTAISIT TALOUSPALVELUITA AUKTORISOIDULTA TILITOIMISTOLTA? 3 1.1 Kenelle opas on tarkoitettu?

Lisätiedot

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme 1 2007 28.3.2007 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Tuula Jäppinen: Keskittämisen vaikutukset näkyvät...2

Lisätiedot